PORTFELJ / mr. sc. Biljana Stojanovska

Portfelj

mr. sc.

Biljana Stojanovska

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T +385 51 265 679

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-607

Vidljivost

Obrazovanje

01.03.2019. -

Poslijediplomski studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2015. - 10.06.2016.

CEEPUS

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

28.10.2013. - 28.04.2017.

Magistar filoloških znanosti u oblasti makedonskog jezika

Filološki fakultet Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju

18.02.2013. - 18.06.2013.

CEEPUS

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

20.02.2012. - 30.04.2012.

CEEPUS

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

10.09.2008. - 10.12.2012.

Diplomirani filolog makedonskog i slovenskog kao drugog studija

Filološki fakultet Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju

Radno iskustvo

05.08.2019. - 11.08.2019.

Lektorica za makedonski jezik

Lektorica za makedonski jezik na 52. Ljetnoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu; početni stupanj

Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu

09.10.2018. -

Lektorica za makedonski jezik

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.06.2018. - 01.07.2018.

Lektorica za makedonski jezik

Lektorica za makedonski jezik na 51. ljetnoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu; srednji stupanj

Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu

Članstva

20.11.2018. -

Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.03.2019. -

Makedonski jezik 3

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2019. -

Makedonski jezik 1

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2018. -

Makedonska kultura i civilizacija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2018. -

Makedonski jezik 4

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2018. -

Makedonski jezik 2

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

06.05.2019. - 08.05.2019.

Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities

15.11.2018. -

TranslatingEurope Workshop

21.08.2017. - 01.09.2017.

Hrvatski seminar za strane slaviste

Financiranje: 45 sati (3 ECTS)

10.07.2017. - 21.07.2017.

Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na nadaljevalni ravni B2

Financiranje: 3 ECTS

04.07.2016. - 15.07.2016.

52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Financiranje: 60 sati

01.10.2015. - 10.06.2016.

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugog i stranog jezika (B2 i C1 po ZEROJ-u)

Financiranje: 225 sati + 225 sati (14 ECTS + 14 ECTS)

28.06.2010. - 16.07.2010.

46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Financiranje: 90 sati (5 ECTS)

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

02.03.2017.

Neprototipne kondicionalne rečenice u makedonskom jeziku

Biljana Stojanovska

Literaturen zbor LXIV godina, Skopje 1–6 - 51-59

Znanstveni skupovi

28.06.2019. - 29.06.2019.

DeicTeS: Deixis in Language Symposium

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.05.2019. - 18.05.2019.

33. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizacijski odbor

Javno djelovanje

Javna predavanja

24.05.2019.

Misionarska djelatnost Svetih braća Ćirila i Metoda

Svečana akademija povodom obilježavanja dana Sv. Ćirila i Metoda

MKD Ilinden - Rijeka

29.11.2018.

Početak filmske umjetnosti u Makedoniji

Dani makedonske kulture

MKD Ilinden - Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

2018. -

Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku

suradnica i doktorandica

Hrvatska zaklada za znanost

Umjetnički projekti

2019.

Prijevod sa slovenskog na makedonski romana Panika Dese Muck, Skopje: Ars lamina.