PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Dubravka Božić Bogović

Filozofski fakultet

Dekanat

Kontakt

UNIRI e-mail

PROSTORIJA 443

Vidljivost

Obrazovanje

2009.

doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti

Poslijediplomski studij hrvatske povijesti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1998.

profesorica povijesti i sociologije

dodiplomski studij povijesti i sociologije

Filozofski fakultet u Zadru

1989.

suradnica u sredstvima informiranja

kulturno-umjetnički smjer srednjeg obrazovanja

Centar za usmjereno obrazovanje „Braća Ribar“, Osijek

Radno iskustvo

2021. -

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. - 2021.

docent

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. - 2018.

izvanredni profesor

Filozofski fakultet Osijek

2012. - 2017.

docent

Filozofski fakultet Osijek

2009. - 2012.

znanstveni novak-viši asistent

Filozofski fakultet Osijek

2001. - 2009.

znanstveni novak-asistent

Filozofski fakutet Osijek

2000. - 2001.

profesor povijesti-vanjski suradnik

Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, Osijek

1998. - 2001.

nastavnik povijesti

OŠ Antuna Mihanovića, Osijek

1998.

nastavnik povijesti

O. Š. „Ivan Kukuljević Sakcinski“, Belišće

Nagrade i priznanja

2013.

Srebrna povelja Matice hrvatske za najbolje izdanje u 2013. godini za znanstvenu monografiju Rođenje, brak i smrt - stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću, Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru - Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Beli Manastir, 2013.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Metode i tehnike u istraživanju povijesti

Diplomski studij Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. -

Stanovništvo i okoliš ranonovovjekovne Hrvatske

Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) i Diplomski studij Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2019. - 2020.

Heraldika i genealogija

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2019. -

Društvena i vjerska povijest Europe u ranom novom vijeku

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Povijest Habsburške Monarhije od 16. stoljeća do 1918.

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Povijest Europe u 19. stoljeću

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Novovjekovna povijest Hrvatske od 16. do 18. stoljeća

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

Cjeloživotno obrazovanje

2016. - 2017.

Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

program cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Osijek

nositelj

Projekti

Stručni projekti

2019. -

UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa)

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

voditelj projekta