PORTFELJ / Doc. dr. sc. Mario Kolar

Portfelj

Doc. dr. sc.

Mario Kolar

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051/265-664

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-611

Vidljivost

Obrazovanje

17.7.2013.

Doktor znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

24.2.2011.

Diplomirani bibliotekar

Dodatni dodiplomski studij bibliotekarstva

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12.3.2008.

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i slavistike

Sveučilišni dodiplomski studij kroatistike i slavistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

01.12.2018. -

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

1.2.2008. - 30.11.2018.

Učitelj hrvatskog jezika / knjižničar

Više institucija

Nagrade i priznanja

20.11.2014.

Nagrada "Julije Benešić"

25.06.2006.

Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

2013. -

Društvo hrvatskih književnika

2006. -

Matica hrvatska

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Suvremeni hrvatski popularni roman

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositelj

2023. -

Književno djelo Marije Jurić Zagorke

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositelj

2021.

Suvremena kajkavska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2021.

Postmodernizam i hrvatska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2019. - 2022.

Odabrane teme iz novije hrvatske književnosti - Književno djelo Pavla Pavličića

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2019. - 2020.

Hrvatska kratka priča

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Hrvatska književnost između dvaju svjetskih ratova

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Hrvatski realizam i moderna

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

26.9.2022.

Strip je kriv za sve!: Polet i Novi kvadrat

Lara Čakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Pjesništvo Arsena Dedića: analiza nekih temeljnih obilježja

Luka Premer

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Usporedna analiza romana Tajna Krvavog mosta Marije Jurić Zagorke i Rupa na nebu Pavla Pavličića

Melanija Šestanj

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Likovi vračara u odabranim romanima Ante Kovačića, Marije Jurić Zagorke i Dubravke Ugrešić

Anja Halić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Problemi majčinstva u odabranim djelima u prvoj polovici 20. stoljeća

Vjekoslava Petrić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Psihologija odgoja u odabranim proznim djelima hrvatskog realizma

Petra Međimurec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Odnos pojedinca i okoline u odabranim novelama Dinka Šimunovića

Leona Kućar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.7.2022.

Psihologija spolova u odabranim dramama Milana Begovića i Mire Gavrana

Lucija Mirt

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.2.2022.

Likovi istražitelja u kriminalističkim romanima Pavla Pavličića

Monika Krasniqi

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Feminizam u romanu Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke

Mateja Badurina

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Analiza ženskih likova u odabranim dramama Milana Begovića

Tihana Lukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Likovi domobrana u Hrvatskom bogu Marsu Miroslava Krleže

Morena Volarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Rano pjesništvo i esejistika Tina Ujevića

Matea Jakovljević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Ženski likovi u raljama patrijarhata u hrvatskoj novelistici do sredine 20. stoljeća

Ana Lucija Stankić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2021.

Intermedijalnost u fantastičnim trilerima Večernji akt, Diksilend i Trajanovo pravilo Pavla Pavličića

Elizabeta Raunik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2020.

Društveni kontekst u kriminalističkim romanima Pavla Pavličića

Martina Mohorić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2020.

Regionalizam hrvatskog pjesništva između dvaju svjetskih ratova

Nikolina Butković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2020.

Motiv dehumanizacije u distopijskom romanu (A. Huxley, G. Orwel, J. Mlakić)

Lea Galinec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2020.

Kodovi slavoničnosti u novelistici hrvatskog realizma i moderne

Marija Cvitkušić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2020.

Lirski i dramski elementi u romanu Dunja u kovčegu Milana Begovića

Lara Čakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.09.2019.

Goranski kajkavski književni krug

Linda Resman

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2019.

Nemiri Ive Andrića

Patricia Cibić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Od zavičaja do Babilona: jezična polimorfnost suvremenog hrvatskog dijalektalnog pjesništva

Kolar, Mario

Širinom filološke misli: zbornik u čast Diani Stolac, ur. Borana Morić-Mohorovičić i Anastazija Vlastelić. Rijeka - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada - Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2022. - 313-330

A2

2022.

Foreigner in One’s Own Language: Models of Translating Modern Croatian Dialect Literature into the Standard Croatian Language

Kolar, Mario

Przekłady Literatur Słowiańskich - 1-24

https://doi.org/10.31261/PLS.2022.12.01.02

Q4

2022.

Ponori identiteta i mostovi čovječnosti u "Kronici provincijskog kazališta" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Doba književnosti: u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića: zbornik radova, ur. Cvijeta Pavlović. Zagreb: Matica hrvatska, 2022. - 361-383

A2

2022.

Jezik, prostor, nacija: o Brešićevu čitanju "zamućenih" mjesta hrvatske književne historiografije

Kolar, Mario

Književnost: motori i hambari: zbornik u čast Vinku Brešiću, ur. Marina Protrka Štimec i Suzana Coha. Zagreb: FF press, 2022. - 71-89

A2

2021.

Reprezentacija smrti u proznom opusu Frana Galovića

Tkalec, Gordana ; Sviličić, Nikša ; Kolar, Mario

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 33 209-220

https://hrcak.srce.hr/259788

Q2 A1 WOS

2020.

Susreti jezika, dijalozi tradicija: o čakavskom i kajkavskom sonetnom vijencu Joška Božanića i Zvonka Kovača

Kolar, Mario

Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 53 49-61

A2

2020.

A Visionary, a Victim and a Co-Traveller. Juraj Križanić in the Literary Writings of Ivan Golub

Kolar, Mario ; Tkalec, Gordana

Studi Slavistici: rivista dell'associazione italiana degli Slavisti - 17 37-52

https://oaj.fupress.net/index.php/ss/article/view/8052/9159

Q3 A1 WOS

2020.

Što je Miškini književnost?

Kolar, Mario

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo : zbornik s kolokvija u povodu 130. obljetnice rođenja i 100. obljetnice prvog objavljenog članka, ur. Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić. Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica - Meridijani - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2020. - 30-42

A2

01.12.2019.

Who is talking in Ivan Golub's Kalnovečki razgovori (Kalnovec discussions)? The analysis of speakers and lyric polyphony

Kolar, Mario; Tkalec, Gordana

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja - 18 81-95

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336867

Q4 A1

2018.

Kada djelo pronađe idealnog čitatelja : o Solarovim čitanjima Galovića

Kolar, Mario

Jezik književnosti, znanosti i medija: zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016., ur. Mario Kolar, Gordana Tkalec, Zvonko Kovač. Koprivnica: Sveučilište Sjever, 2018. - 93-114

A2

2018.

Književnost, mediji i tržište: Ivana Brlić- Mažuranić u raljama novinskog nakladništva

Kolar, Mario

Stoljeće Priča iz davnine: zbornik radova, ur. Andriana Kos-Lajtman, Andriana, Sanja Lovrić Kralj, Nada Kujundžić. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, 2018. - 217-233

A2

2018.

Diligentia in minimis maxima : Julije Klović kao znanstvena tema i književna inspiracija Ivana Goluba

Kolar, Mario

Bogoslovska smotra - 88 203-221

https://hrcak.srce.hr/200758

A1

2017.

O manje poznatom književnom stvaralaštvu Ivana Goluba prije 1990-ih godina

Kolar, Mario

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu - 8 115-131

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=300801

A2

2015.

Paralelni ili zajednički kanon? Antologijski izbori kajkavske književnosti u časopisu Kaj

Kolar, Mario

Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II održanog u Čakovcu 26. travnja 2013., ur. Tamara Turza-Bogdan, Vladimir Legac, Andrijana Kos-Lajtman, Blaženka Filipan-Žignić, Đuro Blažeka. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. - 329-344

A2

2014.

Kajkavsko proljeće - (re)afirmacija kajkavske književnosti i kulture u vrijeme Hrvatskog proljeća

Kolar, Mario

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja - 13 160-172

https://hrcak.srce.hr/126342

A2

2014.

Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću

Kolar, Mario

Civitas Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima - 1 35-45

https://hrcak.srce.hr/121287

2013.

Doprinos Mire Kolar Dimitrijević proučavanju povijesti podravske književnosti

Kolar, Mario

Mira Kolar i Podravina: zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. obljetnice prof. dr. sc. Mire Kolar-Dimitrijević, ur. Hrvoje Petrić, Dragutin Feletar. Koprivnica: Meridijani - Povijesno društvo Koprivnica - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2013. - 62-72

A2

2013.

Golubove pjesničke prvine u kontekstu njegova pjesničkog opusa

Kolar, Mario

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 25 57-68

https://hrcak.srce.hr/114737

A1

2012.

I verti se svet (osvrt na književne stranice Dragutina Feletara)

Kolar, Mario

Dragutin Feletar - prinosi za biobibliografiju: zbornik u povodu 70-godišnjice života, ur. Hrvoje Petrić. Koprivnica: Meridijani, 2012. - 70-92

A2

2010.

Uvod u molvarsku književnost

Kolar, Mario

Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju: zbornik radova sa znanstvenog skupa, ur. Mario Kolar, Hrvoje Petrić. Molve: Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010. - 173-206

A2

2010.

Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : suvremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik

Kolar, Mario

Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 43 31-42

https://hrcak.srce.hr/68530

A2

2010.

O muhama u krčmi ili može li haiku biti umjetničko djelo? Prilog proučavanju književnih mikrooblika

Kolar, Mario

Književna smotra - 42 95-101

A1 WOS

2008.

Odnos identiteta i okoliša u kajkavskom pjesništvu Frana Galovića

Kolar, Mario

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja - 7 136-146

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115765

A2

2007.

Geneza i trajanje Nazorova novosimbolizma

Kolar, Mario

Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 40 61-74

A2

Znanstvene knjige

2021.

Divan užas: izabrani radovi o Slavku Kolau (1917. - 2021.)

Urednik

[Više autora]

Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma

2021.

Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi: zbornik radova s 2. Znanstvenih susreta na Sjeveru, Koprivnica, 23. i 24. studenog 2018.

Urednik

[Više autora]

Urednici: Lidija Dujić, Gordana Tkalec, Mario Kolar

Sveučilište Sjever Koprivnica

2018.

Jezik književnosti, znanosti i medija : zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016.

Urednik

[Više autora]

Urednici: Kolar, Mario ; Tkalec, Gordana ; Kovač, Zvonko

Sveučilište Sjever Koprivnica

2018.

Izazovi čitanja : rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti

Autor

Kolar, Mario

Meridijani Samobor

2015.

Između tradicije i subverzije : časopis Kaj i kajkavska postmoderna

Autor

Kolar, Mario

Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/22

2014.

Nuspojave čitanja

Autor

Kolar, Mario

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak Koprivnica

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=691608

Pozvana predavanja

15.12.2022.

Tekst i kontekst suvremene hrvatske književnosti

Kolar, Mario

Riječka kroatistička škola, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kongresna priopćenja

10.11.2022. - 12.11.2022.

„Politika kvari ljude“: fenomenologija političara kasnog socijalizma u romanu "Kraj mandata" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Riječki filološki dani 13 Rijeka

28.9.2022. - 30.9.2022.

Translations of Arthur Conan Doyle’s works and the beginnings of Croatian crime prose in the period of modernism

Kolar, Mario

Predavanje

Modernis in Translation Lubliniec, Poljska

https://modernizm.us.edu.pl/en/the-theme-of-the-conference/

11.11.2021. - 12.11.2021.

Umjetnost kao bolest u djelima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Zadarski filološki dani 9 Zadar

16.9.2021. - 17.9.2021.

Bolest kao zdravlje i zdravlje kao bolest u romanu "Koraljna vrata" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

XIV Międzynarodowa konferencja naukowa "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: zaraza" Wrocław, Poljska

23.07.2021.

Individualna sjećanja i kolektivne traume u romanima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Radionica

Summer School Bovec 2021 Bovec (Slovenija)

26.6.2021.

Skrivena moć kulture: hrvatska kulturna baština u fantastičnim trilerima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

CLARC 2021: jezik i kultura Rijeka

12.6.2021.

Postoji li tajna formula za međunacionalni suživot? Suočavanje s prošlošću uz pomoć fantastike u "Odboru za sreću" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

International Conference "Across Cultures: Memory, Hybridisation and Transfer Processes in Slavic Literatures, Languages and Cultures" Graz, Austrija

22.10.2020. - 23.10.2020.

Moć i nemoć (književne) riječi

Kolar, Mario

Plenarno predavanje

Međunarodna studentska konferencija "Moć riječi" Rijeka

08.11.2019. - 09.11.2019.

Paradoksi revolucije i povijesti u "Muzeju revolucije" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Zadarski filološki dani 8 Zadar

09.09.2019.

Tko, kome i što govori u "Kalnovečkim razgovorima" Ivana Goluba

Kolar, Mario

Predavanje

18. znanstveni skup "Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća" Krapina

12.05.2018.

Što je Miškini književnost?

Kolar, Mario

Predavanje

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo Koprivnica

21.10.2016. - 22.10.2016.

Kada djelo pronađe idealnog čitatelja: o Solarovim čitanjima Galovića

Kolar, Mario

Predavanje

Jezik književnosti, znanosti i medija: znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara Koprivnica, Hrvatska

12.10.2016. - 15.10.2016.

Književnost, mediji i tržište: Ivana Brlić-Mažuranić u raljama novinskog nakladništva

Kolar, Mario

Predavanje

Stoljeće "Priča iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb

06.05.2016.

Mirko Bogović kao urednik časopisa Neven (1852.) i Kolo (1853.)

Kolar, Mario

Predavanje

Od ilirizma do Bachova apsolutizma: Mirko Bogović i njegovo doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Križevci

15.11.2013. - 17.11.2013.

Iz društvene margine u masmedijski fokus: (re)afirmacija kajkavskog jezika u popularnoj glazbi, televiziji i filmu

Kolar, Mario

Predavanje

Filozofija medija: mediji i javnost Dubrovnik

15.07.2013.

Doprinos Mire Kolar Dimitrijević proučavanju povijesti podravske književnosti

Kolar, Mario

Predavanje

Prof. dr. sc. Mira Kolar i Podravina Koprivnica, Hrvatska

26.04.2013.

Paralelni ili zajednički kanon? Antologijski izbori kajkavske književnosti u časopisu Kaj

Kolar, Mario

Predavanje

Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu Čakovec

27.09.2012.

Uvod u molvarsku književnost

Kolar, Mario

Predavanje

Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju Molve, Hrvatska

05.09.2011.

Hištorija je norija – neke tendencije suvremenog kajkavskog povijesnog romana

Kolar, Mario

Predavanje

10. znanstveni skup "Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća" Krapina, Hrvatska

10.07.2011.

I verti se svet (osvrt na književne stranice Dragutina Feletara)

Kolar, Mario

Predavanje

Znanstveni kolokvij o djelu Dragutina Feletara u povodu 70. godišnjice života Donja Dubrava, Hrvatska

19.11.2010.

Refleksije o Prvom svjetskom ratu u Podravini u djelima hrvatskih književnika

Kolar, Mario

Predavanje

Prvi svjetski rat u Koprivnici i Podravini Koprivnica

Znanstveni skupovi

23.11.2018. - 24.11.2018.

Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi

Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora

11.05.2018. - 11.05.2018.

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo

Koprivnica Član organizacijskog odbora

21.10.2016. - 22.10.2016.

Jezik književnosti, znanosti i medija: međunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara

Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora

17.10.2014. - 17.10.2014.

Fran Galović - sto godina poslije

Koprivnica Predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2012. -

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja

Recenzije

2023.

Od Zagorke do Frica, a ne obratno (o ilustriranim biografijama hrvatskih pisaca). Brickzine, 17. 1. 2023. URL: https://brickzine.hr/od-zagorke-do-frica-a-ne-obratno/

2022.

Zbilja kao sudbina književnosti, na primjeru Slavka Kolara. Nova Istra, 27 (2022), br. 3-4, str. 117-121 (esej)

2022.

Hrvatska književna 2022. u nagradama, mali pregled. Republika, 78 (2022), br. 11-12, str. 173-196. (esej)

2022.

Darovanje je najveći dar. U knjizi: Sonja Delimar: Dječja posla. Zagreb, Alfa, 2022. Str. 63-66. (pogovor)

2022.

Prosvjed u 26 intermedijalnih tekstova (F. Nagulov: Okupacija u 26 slika (metodički obrađena lektira). Republika, 78 (2022), br. 7-8, str. 49-54.

2022.

Zvane Črnja i stoljetna polemika o hrvatskoj dijalektalnoj književnosti. Nova Istra, 27 (2022), br. 1-2, str. 171-184. (esej)

2022.

Šoljanov kratki izlet u krimić. U knjizi: Antun Šoljan: Osumnjičeni. Zagreb, Vuković&Runjić, 2022. Str. 7-17. (predgovor)

2022.

Jeruzalem je riječ koja ne gubi snagu. U knjizi: Miro Gavran: Obrana Jeruzalema. Zagreb, Stilus, 2022. Str. 87-94. (pogovor)

2022.

Prvi popis stanovnika hrvatske književnosti (K. Nemec: Leksikon likova iz hrvatske književnosti). Magazin GKR, 18. veljače 2022. URL: https://gkr.hr/Magazin

2022.

Potraga za ljubavlju ili moguća definicija književnosti (P. Pavličić: Tajne zanata). Magazin GKR, 13. siječnja 2022. URL: https://gkr.hr/Magazin

2021.

Dijalekt kao disident. Republika, 77 (2021), br. 11-12, str. 93-103 (esej)

2021.

Nekoliko kapi ljudske dobrote (J. Mlakić: Na Vrbasu tekija). Republika, 77 (2021), br. 7-8, str. 39-51.

2021.

Kak je zgorela koprivničko-zrinska urota. U knjizi: Marko Gregur: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz. 2. izd. Zagreb, Hena com, 2021. Str. 179-184. (pogovor)

2021.

Čitanje otoka (L. Tomaš: Slani mrak). Kolo, 31 (2021), br. 2, str. 183-185.

2021.

Kolarova "pohvala" ljudskim slabostima. Kolo, 31 (2021), br. 2, str. 79-86. (esej)

2021.

Konceptualni besmisao kao smisao života. Hrvatska revija, 21 (2021), br. 2, str. 37-38 (esej)

2021.

Pavla Pavličićs Lob auf die Erzählung. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 110-117. (esej)

2021.

Marko Gregurs warme und scharfe Erzählungen. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 104-109. (esej)

2021.

Kristian Novaks Lob der Verschiedenheiten. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 98-103. (esej)

2021.

Ivan Golubs Dialoge und Polyphonien. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 91-97. (esej)

2021.

Die ziellosen Reisen des Fran Galović. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 86-91. (esej)

2021.

Od Šus Mirinde do Vinka Vošickog. Republika, 76 (2021), br. 1-2, str. 155-160. (esej)

2021.

Novi plov lađe od vode (Pavao Pavličić: Lađa od vode). Kolo, 31 (2021), br. 1, str. 172-176.

2020.

Knjiga višestrukih dijaloga (E. Rudan: Smiljko i ja si mahnemo). Kolo, 30 (2020), br. 4, str. 157-163.

2020.

Kako ostvariti zajednicu slobodnih pojedinaca? (P. Pavličić: Kužni pil). Kolo, 30 (2020), br. 4, str. 153-156.

2020.

Može li ljubav biti samo ljubav? (M. Herceg: Vrijeme prije jezika). Kolo, 30 (2020), br. 3, str. 161-164.

2020.

Podsjećanje na ispražnjenu stolicu (J. Matanović: Knjiga o Fabriju). Fluminensia, 32 (2020), br. 1, str. 255-261.

2020.

Roman o nama kakvi nismo smjeli biti (M. Gregur: Vošicki). Vijenac, 28 (2020), br. 686, str. 12.

2020.

Tko kome pomaže, tko kome odmaže (P. Pavličić: Štićena osoba). Stav: e-časopis za književnu kritiku, 1.6.2020.

2020.

Slušajući šutnju, gledajući zvijezde (D. Šalat: Zvijezde, davna lica spašenih). Zadarska smotra, 59 (2020), br. 1-3, str. 357-359.

2020.

Još jedna izgubljena generacija? (L. Bouharaoua: Jesmo li to bili mi). Kolo, 30 (2020), br. 2, str. 218-221.

2020.

Treba li nam dijalektalna književnost? Artikulacije, 5 (2020), br. 9, str. 4-12 (esej)

2020.

Nastavak opasne antologičarske prakse ili amputacija vitalnih organa hrvatskog pjesništva. Kolo, 30 (2020), br. 1, str. 254-260 (esej)

2019.

Znanje kao blagodat ili prokletstvo? (P. Pavličić: Bakrene sove). Hrvatska revija, 19 (2019), br. 3, str. 67-69.

2019.

Ljubav u doba mržnje (G. Tribuson: Otac od bronce). Kolo, 29 (2019), br. 3, str. 158-162.

2019.

Težnja za iskorakom iz anonimnosti. U knjizi: Darko Pernjak: "Pod bedemom: priča iz stare Koprivnice". Zagreb, Alfa, 2019. Str. 43-46. (pogovor)

2019.

Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja. Nova Istra, 24 (2019), br. 1, str. 76-86 (esej).

2019.

Od misaonosti do aktivizma (E. Fišer: Trošenje nade). Vijenac, 27 (2019), br. 662-664, str. 19.

2019.

Uspomene za budućnost (M. Gregur: Mogla bi se zvati Leda). Kolo, 29 (2019), br. 1, str. 208-212.

2019.

Povratak posljednjeg ilirca (I. Trnski : Izabrana djela). Vijenac, 27 (2019), br. 650, str. 15.

2018.

In memoriam - Ivan Golub (Kalinovac, 21. lipnja 1930. - 25. listopada 2018.). Podravina, 17 (2018), br. 34, str. 210-213. (popularni članak)

2018.

Odlazak velikog i običnog čovjeka - in memoriam Ivanu Golubu. Stav: e-časopis za književnu kritiku. 2018. (popularni članak)

2018.

Mužika ravni i žmefke misli Dragutina Feletara. U knjizi: Dragutin Feletar: „Zebrani versi: drage popevke zmetane na kup“. Samobor: Meridijani, 2018. Str. 129-135. (pogovor)

2018.

Trpkost priče, slast pripovijedanja (D. Karakaš: Sjećanje šume). Artikulacije, 3(2018), 5: 154-156.

2018.

O smislu interpretacije (M. Solar: Interpretacije). Vijenac, 26(2018), 626: 12.

2017.

Predtinejdžerske radosti i brige. U knjizi: Ana Pisac: „Od nove do nove“. Zagreb: Alfa, 2017. Str. 109-112. (pogovor)

2017.

Veliki promicatelj kajkavske i dječje knjiženosti: u sjećanje na Jožu Skoka. Vijenac, 25 (2017) , br. 613-614, str. 12. (popularni članak)

2017.

Hašekove (sjeverno)hrvatske teme (J. Hašek: Ljubav u Međimurju). Kolo, 27 (2017), 2: 254-257.

2017.

Teorija novih proznih oblika (A. Kos Lajtman: Poetika oblika). Vijenac, 25(2017), 607: 14.

2017.

Sinteza književne bjelovariane 20. stoljeća (I. Pejić: Mirisi iscrpljena vala). Školske novine, 68(2017), 19: 27.

2016.

Koliko različitosti čovjek može podnijeti? Iščekujući najiščekivaniji roman godine – "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka. Hrvatska revija, 16(2016), 3: 44-45. (popularni članak)

2016.

Teorija književnosti za normalne ljude: u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara. Podravski zbornik, 42(2016), 42: 244-247. (popularni članak)

2016.

Iz neobjavljene ljubavne poezije Dubravka Ivančana. Artikulacije, 1(2016), 2: 49-67. (popularni članak)

2016.

Odgovorna razigranost (Izabrana djela B. Prosenjaka). Republika, 72(2016), 1: 70-72.

2016.

Poetski katalog naličja suvremenosti (E. Fišer: Doba nevremena). Artikulacije, 1(2016), 1: 137-139.

2016.

Ljubav i kazna (K. Novak: Ciganin, ali najljepši). Vijenac, 26(2016), 595/596: 12.

2015.

Koprivnička književna baština. Scientia Podraviana, 27(2015), 27: 6-7. (popularni članak)

2015.

Ukorijenjeni putnik (D. Štambuk: Što rade zmajevi). Republika, 71(2015), 6: 56-57.

2015.

Hod vlastitim tragom (I. Golub: Običan čovjek. 2. prošireno izd.). Vijenac, 23(2015), 550: 11.

2015.

Međusobno ispisivanje (D. Šalat: Zrcalni ogled). Republika, 71(2015), 11: 66-68.

2015.

Kako smo postali književna nacija (V. Brešić: Hrvatska književnost 19. st.). Vijenac, 23(2015), 568: 9.

2015.

Književnost u raljama časopisa (V. Brešić: Praksa i teorija književnih časopisa). Vijenac, 23(2015), 547: 9.

2014.

Roman o svima nama. U knjizi: Božidar Prosenjak: "Divlji konj". Zagreb: Alfa, 2014. Str. 198-201. (pogovor)

2014.

Fran Galović i Hrvatska mlada lirika. Podravski zbornik, 40(2014), 40: 264-266. (popularni članak)

2014.

Preživjeti rat jedino radi književnosti: o ratnim pismima Frana Galovića. Hrvatska revija, 14(2014), 3: 56-58. (popularni članak)

2014.

Neobični dani običnih ljudi (M. Gregur: Divan dan za Drinkopoly). Vijenac, 22(2014), 537: 12.

2014.

Kontinuitet pjesničke izdvojenosti (I. Golub: Pohod milosti). Republika, 70(2014), 7/8: 137-140.

2014.

Zaborav bez kojeg se ne može (K. Novak: Črna mati zemla). Kolo, 24(2014), 2: 188-193.

2014.

Fišerove luči i kmice (E. Fišer: Machbeth na fajruntu). Kolo, 24(2014), 1: 238-243.

2013.

Ruralni i urbani prostori u pjesništvu Dubravka Ivančana. Podravski zbornik, 39, 2013: 259-261. (popularni članak)

2013.

Vidin povratak u domovinu. Hrvatska revija, 13(2013), 4: 65-67. (popularni članak)

2013.

Blagoslov suza, zaziv zvijezda (I. Golub: Suze i zvijezde). Kolo, 23(2013), 6: 241-247.

2013.

Bogudani životi (I. Golub, Običan čovjek). Hrvatska revija, 13(2013), 4: 100-102.

2013.

Živjeti se mora… (M. Gregur: Peglica u prosincu). Kolo, 23(2013), 5: 255-258.

2013.

Tipologija lirske temporalnosti (P. Pavličić: Vrijeme u pjesmi). Nova Istra, 18(2013), 3/4: 284-288.

2013.

Bez tetošenja i zaplotnjaštva (N. Milićević: Kritike i polemike). Croatica, 37(2013), 57: 278-283.

2013.

Sinteza pjesništva postmoderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1950.-2000., sv. IV., knj. 1-2). Croatica, 37(2013), 57: 273-278.

2013.

Izazovi književne (mikro)topografije (J. Skok: Garestinski hortus verbi). Kolo, 23(2013), 3/4: 290-294.

2012.

Oživljena stara hrvatska mitologija (V. Balog: Hrvatska bajoslovlja). Kolo, 22(2012), 1/2: 230-235.

2012.

Nastavak kapitalnog projekta (Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 2-3). Vijenac, 20(2012), 479/481: 14.

2012.

Zaborav ili smrt ukusa (M. Solar: Kritika relativizma ukusa). Vijenac, 20(2012), 468: 7.

2011.

Progresivni kritičar epohe (V. Žmegač: Prošlost i budućnost 20. stoljeća). Vijenac, 19(2011), 461: 9.

2011.

Minuciozan odabir i pristup kanonu (P. Pavličić: Petnaest riječi). Vijenac, 19(2011), 453/455: 11.

2011.

Sinteza pjesništva hrvatske moderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950.). Nova Istra, 16(2011), 3/4: 339-341.

2011.

Globalizacija i decentralizacija domovinskih tema (Z. Kovač: Domovinski eseji). Kolo, 19(2011), 2/3: 284-296.

2010.

Polivalentna knjiga ili postmodernistički roman o varaždinskom Batmanu? (D. Peričić: Netopir i Črni ljudi). Kaj, 43(2010), 5/6: 92-94.

2010.

Uloga časopisa u stvaranju književne nacije (M. Protrka: Stvaranje književne nacije). Republika, 66(2010), 3: 98-104.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

23.06.2020. - 01.11.2020.

Član povjerenstva za dodjelu Nagrade "Zvane Črnja"

Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak

03.02.2020. - 22.04.2021.

Član povjerenstva za dodjelu Nagrada Dana hrvatske knjige (Judita, Davidias, Slavić)

Društvo hrvatskih književnika

10.06.2019. - 26.09.2020.

Član Odbora Fonda "Miroslav Krleža"

Društvo hrvatskih književnika

20.10.2016. - 24.10.2020.

Član organizacijskog odbora Međunarodng festivala književnosti "Galovićeva jesen"

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak

20.10.2016. -

Predsjednik povjerenstva za dodjelu Nagrade "Fran Galović"

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak

01.04.2016. - 30.05.2018.

Član organizacijskog odbora "Alpe-Jadran festivala mladih pisaca"

Umjetnička organizacija Artikulacije

01.02.2016. -

Član uredništva časopisa "Artikulacije: časopis za čitanje"

Umjetnička organizacija Artikulacije

29.06.2015. - 30.06.2015.

Predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrade Nagrade "Julije Benešić"

Društvo hrvatskih književnika, Slavonsko-baranjsko-srijemski ogranak

Javno djelovanje

Javna predavanja

9.7.2022.

70 godina od "ljubljanskog govora" Miroslava Krleže

4. festival Krleža i Duga Rijeka

Duga Rijeka

13.6.2022.

Književno stvaralaštvo Mihovila Pavleka Miškine

Tribina o Mihovilu Pavleku Miškini

Đelekovec

10.5.2022.

O knjizi "Život u banani" Tomislava Zagode

Tribina DHK

Zagreb

6.5.2022.

Kako je Miroslav Krleža vidio 19. stoljeće?

Interdisciplinarni simpozij "Odabrani fenomeni dugog 19. stoljeća"

Rijeka

5.5.2022.

O knjizi "105 godina samoće" Denisa Peričića

12. Dani Ivana Trnskog

Koprivnica

22.4.2022.

O knjizi "Osumnjičeni" Antuna Šoljana

Dan hrvatske knjige

Rijeka

9.4.2022.

Šoljanov kratki izlet u krimić

26. Dani Antuna Šoljana

Rovinj

1.4.2022.

O knjizi "Divan užas: izabrani radovi o Slavku Kolaru (1917. - 2021.)"

Predstavljanje knjige

Zagreb

29.3.2022.

O knjizi "Obrana Jeruzalema" Mire Gavrana

Predstavljanje knjige

Zagreb

22.2.2022.

Dijalekt kao (prvi/drugi) materinski jezik

Tribina "Što je nama materinski jezik"

Ludbreg

8.10.2021.

Kako se sprijateljiti s krimićem

Ritam zločina na Cekate-u

Zagreb

8.10.2021.

Dijalekt kao disident

42. Zagrebački književni razgovori

Zagreb

29.9.2021.

Ponori identiteta i mostovi čovječnosti u "Kronici provincijskog kazališta" Pavla Pavličića

Skup u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića

Zagreb

6.8.2021.

O knjizi "Maslinov vijenac 6"

31. Croatia rediviva ča-kaj-što

Selca

12.7.2021.

O knjizi "Putujuće kazalište" Zorana Ferića

Predstavljanje knjige

Koprivnica

9.7.2021.

Krležina i današnja Republika

3. festival "Miroslav Krleža i duga Rijeka"

Duga Rijeka

3.6.2021.

Zbilja kao sudbina književnosti, na primjeru Slavka Kolara

14. Pulski dani eseja

Pula

29.5.2021.

Šoljan i krimić

25. Dani Antuna Šoljana

Rovinj

4.11.2020.

O knjizi "Vrijeme prije jezika" Monike Herceg

Mjesec hrvatske knjige

Koprivnica

23.10.2020.

O književnom stvaralaštvu Frana Galovića

27. Galovićeva jesen

Koprivnica

26.06.2020.

O književnom stvaralaštvu Franje Nagulova

10. Dani Ivana Trnskog

Bjelovar

19.06.2020.

O knjizi "Vošicki" Marka Gregura

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

25.10.2019.

O književnom stvaralaštvu Julijane Matanović i Pavla Pavličića

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

30.09.2019.

O knjizi "Neobjavljene drame I. Kukuljevića Sakcinskog"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

30.08.2019.

O knjizi Ernesta Fišera "Trošenje nade"

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

03.05.2019.

Ivan Trnski i hrvatski književni kanon

Kolokvij u povodu 200. godišnjice rođenja

Bjelovar

29.03.2019.

O knjizi Darka Pernjaka "Brisani prostor"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

19.02.2019.

O knjizi Marka Gregura "Mogla bi se zvati Leda"

Predstavljanje knjige

Zagreb

15.11.2018.

O životu i djelu Ivana Goluba

Komemoracija u povodu smrti Ivana Goluba

Kalinovac

23.10.2018.

O knjizi Dragutina Feletara "Zebrani versi"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

13.09.2018.

O knjizi Denisa Peričića "Tijelo od snova"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.04.2018.

O knjizi Drage Štambuka "Theurgia"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.03.2018.

O knjizi Ernesta Fišera "Preludij za anginu pectoris"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

08.02.2018.

O knjizi Borisa Becka "Pandorina kutija"

Predstavljanje knjige

Zagreb

04.05.2017.

O knjizi Ilije Pejića "Mirisi iscrpljena vala"

Predstavljanje knjige

Bjelovar

21.04.2017.

O knjizi Marka Gregura "Kak je zgorel Presvetli Trombetassicz

Predstavljanje knjige

Varaždin

29.03.2017.

O knjizi "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka

Predstavljanje knjige

Koprivnica

17.10.2016.

O knjizi Ivana Goluba "Običan čovjek"

Predstavljanje knjige

Kalinovac

14.10.2016.

Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja

14. Pulski dani eseja

Pula

08.06.2016.

O knjizi Kristiana Novaka "Črna mati zemla"

Predstavljanje knjige

Đurđevac

15.05.2016.

Pjesništvo Ernesta Fišera

Knjižena večer

Križevci

22.04.2016.

Književna baština Molva

Kolokvij o kulturnoj baštini Molva

Koprivnica

21.04.2016.

O đurđevačkom književnom krugu

Znanstveno-stručni skup "Iz povijesti grada Đurđevca"

Đurđevac

10.03.2016.

O knjizi Ernesta Fišera "Doba nevremena"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.06.2015.

Književno stvaralaštvo Gustava Krkleca

116. obljetnica rođenja Gustava Krkleca

Maruševec

17.04.2015.

Književna baština Đelekovca

Kolokvij o kulturnoj baštini Đelekovca

Koprivnica

26.03.2015.

O knjizi Ivana Zvonara "Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti"

Predstavljanje knjige

Prelog

12.02.2015.

O varaždinskoj književnopovijesnoj trilogiji Jože Skoka

Predstavljanje knjige

Zagreb

27.11.2014.

O knjizi Vinka Brešića "Praksa i teorija književnih časopisa"

Predstavljanje knjige

Zagreb

12.11.2014.

O knjizi Božidara Prosenjaka "Divlji konj"

Predstavljanje knjige u sklopu 37. Međunarodnog sajma knjiga i učila "Interliber"

Zagreb

14.10.2014.

O knjizi Marka Gregura "Divan dan za Drinkopoly"

Predstavljanje knjige u sklopu 7. Riječkog sajma knjiga "Kičma"

Rijeka

02.10.2014.

Pjesništvo Zvonka Milkovića

Književna večer u spomen Zvonku Milkoviću u povodu 126. godišnjice rođenja

Varaždin

23.05.2014.

Književna baština Koprivnice

Kolokvij o kulturnoj baštini Koprivnice

Koprivnica

12.04.2014.

Književno stvaralaštvo Ivana Goluba

Tribina "Književno zrcalo"

Koprivnica

09.04.2014.

O knjizi Ernesta Fišera "Macbeth na fajruntu"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

31.03.2014.

Književno stvaralaštvo Mire Gavrana

Tribina "Književno zrcalo"

Đurđevac

03.03.2014.

Fran Galović i "Hrvatska mlada lirika"

Okrugli stol "Hrvatska mlada lirika - sto godina poslije"

Križevci

22.11.2013.

O knjizi "100 godina Gelmbajevih"

Predstavljanje knjige

Đurđevac

23.10.2013.

Božena Loborec u kontekstu kajkavske i podravske književnosti

Večer sjećanja na Boženu Loborec

Koprivnica

30.03.2012.

Književna baština Peteranca

Kolokvij o kulturnoj baštini Peteranca

Koprivnica

Intervjui

29.05.2016.

„Krivnja“ za podcjenjivanje dijalekata na svim je jezičnim politikama

Glas Koncila, 55 (2016), br. 22 (2188), str. 26.

11.03.2016.

Časopis „Kaj“ kajkavska je institucija, a još jedino književnost funkcionira kao muzej izvornih govora

Glas Podravine i Prigorja, 71 (2016), br. 10, str. 36-37.

18.09.2014.

Književni lobiji su snažni

Vijenac, 22 (2014), br. 536, str. 15.

Uredništvo

2021. -

Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo

Zagreb

2018. -

Stav: e-časopis za kritiku

Pula

2016. - 2021.

Artikulacije: časopis za čitanje

Koprivnica

Medijski nastupi

17.6.2022.

Emisija "Kutija slova"

Prvi program Hrvatskog radija

Zagreb

11.08.2020.

Emisija "Susret u riječi"

LaudatoTV

Zagreb

02.03.2019.

Emisija "Na kraju tjedna"

Treći program Hrvatskog radija

Zagreb

14.11.2016.

Emisija "Okrugli stol"

Treći program Hrvatskog radija

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2017. - 2021.

Član

Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica

2013. - 2017.

Član

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

Povjerenstva na sveučilištu

2021. - 2023.

ECTS koordinator za dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Projekti

Znanstveni projekti

7.4.2021. - 7.4.2022.

Identitet i imaginacija: stvaranje slike o sebi i drugima u modernoj hrvatskoj književnosti

Voditelj

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA I UMJETNIKA 2020