Doc. dr. sc. Mario Kolar

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : mario.kolar@uniri.hr
prostorija : F-611
telefon : 051/265-664

Google Znalac
ORCID ID
Hrvatska znanstvena bibliografija

Obrazovanje

8.12.2008. - 17.7.2013. Doktor znanosti Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15.9.2000. - 12.3.2008. Profesor hrvatskog jezika i književnosti i slavistike; dipl. bibliotekar Sveučilišni dodiplomski studij kroatistike i južne slavistike; dodatni studij bibliotekarstva Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.12.2018. - Docent Filozofski fakultet u Rijeci
20.3.2017. - 30.11.2018. Savjetnik u stručnoj službi - Knjižnica Hrvatski sabor
1.11.2013. - 19.3.2017. Voditelj Sveučilišne knjižnice Sveučilište Sjever
1.2.2008. - 31.10.2013. Učitelj hrvatskog jezika / knjižničar Više osnovnih škola (Koprivnica, Gola, Ferdinandovac, Kalinovac)

Nagrade i priznanja

20.11.2014. Nagrada "Julije Benešić"
25.6.2006. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

9.10.2019. - Hrvatska kratka priča
Hrvatski jezik i književnost, preddiplomski, jednopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
4.3.2019. - Odabrane teme iz novije hrvatske književnosti - Književno djelo Pavla Pavličića
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.12.2018. - Hrvatski realizam i moderna
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.12.2018. - Hrvatska književnost između dvaju svjetskih ratova
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.12.2018. - Književno djelo Miroslava Krleže
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- 23.9.2020. Društveni kontekst u kriminalističkim romanima Pavla Pavličića
Martina Mohorić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- 18.9.2020. Regionalizam hrvatskog pjesništva između dvaju svjetskih ratova
Nikolina Butković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- 17.9.2020. Motiv dehumanizacije u distopijskom romanu (A. Huxley, G. Orwel, J. Mlakić)
Lea Galinec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- 9.7.2020. Lirski i dramski elementi u romanu Dunja u kovčegu Milana Begovića
Lara Čakarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- 9.7.2020. Kodovi slavoničnosti u novelistici hrvatskog realizma i moderne
Marija Cvitkušić
Hrvatski jezik i književnost
Filazofski fakultet u Rijeci
- 27.9.2019. Goranski kajkavski književni krug
Linda Resman
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- 19.9.2019. Nemiri Ive Andrića
Patricia Cibić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

4.3.2019. - 30.9.2019. Kultura, stil, život, rod
Preddiplomski sveučilišni studij novinarstva
Sveučilište Sjever, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo

Norma sati:
1.10.2018. - 28.2.2020. Kritičko razmatranje i akademsko pisanje
Preddiplomski sveučilišni studij novinarstva
Sveučilište Sjever, Odjel za komunikologiju, medije i novinarstvo

Norma sati:
21.10.2017. - 28.2.2018. Hrvatski jezik u medijima
Preddiplomski sveučilišni studij novinarstva
Sveučilište Sjever, Odjel za novinarstvo

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kolar, Mario; Tkalec, Gordana
Who is talking in Ivan Golub's Kalnovečki razgovori (Kalnovec discussions)? The analysis of speakers and lyric polyphony
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 18 81-95 - 2019.

Q4
A1

2. Kolar, Mario
Diligentia in minimis maxima : Julije Klović kao znanstvena tema i književna inspiracija Ivana Goluba
Bogoslovska smotra 88 203-221 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940797

3. Kolar, Mario
O manje poznatom književnom stvaralaštvu Ivana Goluba prije 1990-ih godina
Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu 8 115-131 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=951592

4. Kolar, Mario
Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću
Civitas Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima 1 35-45 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704617

5. Kolar, Mario
Kajkavsko proljeće - (re)afirmacija kajkavske književnosti i kulture u vrijeme Hrvatskog proljeća
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja 13 160-172 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=709188

6. Kolar, Mario
Golubove pjesničke prvine u kontekstu njegova pjesničkog opusa
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 25 57-68 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=686478

7. Kolar, Mario
O muhama u krčmi ili može li haiku biti umjetničko djelo? Prilog proučavanju književnih mikrooblika
Književna smotra 42 95-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581815

WOS

8. Kolar, Mario
Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : suvremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu 43 31-42 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581816

9. Kolar, Mario
Odnos identiteta i okoliša u kajkavskom pjesništvu Frana Galovića
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja 7 136-146 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581813

10. Kolar, Mario
Geneza i trajanje Nazorova novosimbolizma
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu 40 61-74 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581809

Znanstvene knjige

1. Urednik
Fran Galović
Dok večer se zmrači: izbor iz djela
Umjetnička organizacija Artikulacije; Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika Koprivnica - 2020.
2. Urednik
Dubravko Ivančan
Izabrana djela
Podravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književnika Koprivnica - 2018.
3. Autor
Kolar, Mario
Izazovi čitanja : rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti
Meridijani Samobor - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=928328
4. Urednik

Jezik književnosti, znanosti i medija : zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016.
Urednici: Kolar, Mario ; Tkalec, Gordana ; Kovač, Zvonko Sveučilište Sjever Koprivnica - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=935971
5. Autor
Kolar, Mario
Između tradicije i subverzije : časopis Kaj i kajkavska postmoderna
Filozofski fakultet Zagreb - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790738
6. Autor
Kolar, Mario
Nuspojave čitanja
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak Koprivnica - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=691608

Kongresna priopćenja

1.
Kolar, Mario
Paradoksi revolucije i povijesti u "Muzeju revolucije" Pavla Pavličića Predavanje Zadarski filološki dani 8 Zadar - 8.11.2019.
2.
Kolar, Mario
Tko, kome i što govori u "Kalnovečkim razgovorima" Ivana Goluba Predavanje Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća Krapina - 9.9.2019.
3.
Kolar, Mario
Kada djelo pronađe idealnog čitatelja : o Solarovim čitanjima Galovića Predavanje i objavljeni rad Jezik književnosti, znanosti i medija: znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara Koprivnica, Hrvatska - 22.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=935974
4.
Kolar, Mario
Književnost, mediji i tržište: Ivana Brlić-Mažuranić u raljama novinskog nakladništva Predavanje i objavljeni rad Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb - 13.10.2016.
5.
Kolar, Mario
Mirko Bogović kao urednik časopisa Neven (1852.) i Kolo (1853.) Predavanje Od ilirizma do Bachova apsolutizma: Mirko Bogović i njegovo doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Križevci - 6.5.2016.
6.
Kolar, Mario
Iz društvene margine u masmedijski fokus: (re)afirmacija kajkavskog jezika u popularnoj glazbi, televiziji i filmu Predavanje Filozofija medija: mediji i javnost Dubrovnik - 16.11.2013.
7.
Kolar, Mario
Doprinos Mire Kolar Dimitrijević proučavanju povijesti podravske književnosti Predavanje i objavljeni rad Prof. dr. sc. Mira Kolar i Podravina Koprivnica, Hrvatska - 15.7.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=633997
8.
Kolar, Mario
Paralelni ili zajednički kanon? Antologijski izbori kajkavske književnosti u časopisu Kaj Predavanje i objavljeni rad Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu Čakovec - 26.4.2013.
9.
Kolar, Mario
Uvod u molvarsku književnost Predavanje i objavljeni rad Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju Molve, Hrvatska - 27.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581928
10.
Kolar, Mario
Hištorija je norija – neke tendencije suvremenog kajkavskog povijesnog romana Predavanje i objavljeni rad Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća Krapina, Hrvatska - 5.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581819
11.
Kolar, Mario
I verti se svet (osvrt na književne stranice Dragutina Feletara) Predavanje i objavljeni rad Znanstveni kolokvij o djelu Dragutina Feletara u povodu 70. godišnjice života Donja Dubrava, Hrvatska - 10.7.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=583313
12.
Kolar, Mario
Refleksije o Prvom svjetskom ratu u Podravini u djelima hrvatskih književnika Predavanje Prvi svjetski rat u Koprivnici i Podravini Koprivnica - 19.11.2010.

Znanstveni skupovi

1. 23.11.2018. - 24.11.2018.
Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora
2. 11.5.2018. - 11.5.2018.
Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo Koprivnica Član organizacijskog odbora
3. 21.10.2016. - 22.10.2016.
Jezik književnosti, znanosti i medija: međunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora
4. 17.10.2014. - 17.10.2014.
Fran Galović - sto godina poslije Koprivnica Predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja

Recenzije

1. 2020. Kolar, Mario: Podsjećanje na ispražnjenu stolicu (J. Matanović: Knjiga o Fabriju). Fluminensia, 32 (2020), br. 1, str. 255-261.
2. 2020. Kolar, Mario: Roman o nama kakvi nismo smjeli biti (M. Gregur: Vošicki). Vijenac, 28 (2020), br. 686, str. 12.
3. 2020. Kolar, Mario: Treba li nam dijalektalna književnost? Artikulacije, 5 (2020), br. 9, str. 4-12 (uvodnik)
4. 2020. Kolar, Mario: Tko kome pomaže, tko kome odmaže (P. Pavličić: Štićena osoba). Stav: e-časopis za književnu kritiku, 1.6.2020.
5. 2020. Kolar, Mario: Slušajući šutnju, gledajući zvijezde (D. Šalat: Zvijezde, davna lica spašenih). Zadarska smotra, 59 (2020), br. 1-3, str. 357-359.
6. 2020. Kolar, Mario: Još jedna izgubljena generacija? (L. Bouharaoua: Jesmo li to bili mi). Kolo, 30 (2020), br. 2, str. 218-221.
7. 2020. Kolar, Mario: Nastavak opasne antologičarske prakse ili amputacija vitalnih organa hrvatskog pjesništva. Kolo, 30 (2020), br. 1, str. 254-260 (polemički esej)
8. 2019. Kolar, Mario: Znanje kao blagodat ili prokletstvo? (P. Pavličić: Bakrene sove). Hrvatska revija, 19 (2019), br. 3, str. 67-69.
9. 2019. Kolar, Mario: Ljubav u doba mržnje (G. Tribuson: Otac od bronce). Kolo, 29 (2019), br. 3, str. 158-162.
10. 2019. Kolar, Mario: Težnja za iskorakom iz anonimnosti. U knjizi: Darko Pernjak: "Pod bedemom: priča iz stare Koprivnice". Zagreb, Alfa, 2019. Str. 43-46. (pogovor)
11. 2019. Kolar, Mario: Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja. Nova Istra, 24 (2019), br. 1, str. 76-86 (esej).
12. 2019. Kolar, Mario: Od misaonosti do aktivizma (E. Fišer: Trošenje nade). Vijenac, 27 (2019), br. 662-664, str. 19.
13. 2019. Kolar, Mario: Uspomene za budućnost (M. Gregur: Mogla bi se zvati Leda). Kolo, 29 (2019), br. 1, str. 208-212.
14. 2019. Kolar, Mario: Povratak posljednjeg ilirca (I. Trnski : Izabrana djela). Vijenac, 27 (2019), br. 650, str. 15.
15. 2018. Kolar, Mario: O smislu interpretacije (M. Solar: Interpretacije). Vijenac, 26(2018), 626: 12.
16. 2018. Kolar, Mario: Trpkost priče, slast pripovijedanja (D. Karakaš: Sjećanje šume). Artikulacije, 3(2018), 5: 154-156.
17. 2018. Kolar, Mario: Mužika ravni i žmefke misli Dragutina Feletara. U knjizi: Dragutin Feletar: „Zebrani versi: drage popevke zmetane na kup“. Samobor: Meridijani, 2018. Str. 129-135. (pogovor)
18. 2018. Kolar, Mario: Odlazak velikog i običnog čovjeka - in memoriam Ivan Golub. Stav: e-časopis za književnu kritiku. 2018. (popularni članak)
19. 2018. Kolar, Mario: In memoriam - Ivan Golub (Kalinovac, 21. lipnja 1930. - 25. listopada 2018.). Podravina, 17 (2018), br. 34, str. 210-213. (popularni članak)
20. 2017. Kolar, Mario: Sinteza književne bjelovariane 20. stoljeća (I. Pejić: Mirisi iscrpljena vala). Školske novine, 68(2017), 19: 27.
21. 2017. Kolar, Mario: Teorija novih proznih oblika (A. Kos Lajtman: Poetika oblika). Vijenac, 25(2017), 607: 14.
22. 2017. Kolar, Mario: Hašekove (sjeverno)hrvatske teme (J. Hašek: Ljubav u Međimurju). Kolo, 27 (2017), 2: 254-257.
23. 2017. Kolar, Mario: Veliki promicatelj kajkavske i dječje knjiženosti: u sjećanje na Jožu Skoka. Vijenac, 25 (2017) , br. 613-614, str. 12. (popularni članak)
24. 2017. Kolar, Mario: Predtinejdžerske radosti i brige. U knjizi: Ana Pisac: „Od nove do nove“. Zagreb: Alfa, 2017. Str. 109-112. (pogovor)
25. 2016. Kolar, Mario: Ljubav i kazna (K. Novak: Ciganin, ali najljepši). Vijenac, 26(2016), 595/596: 12.
26. 2016. Kolar, Mario: Poetski katalog naličja suvremenosti (E. Fišer: Doba nevremena). Artikulacije, 1(2016), 1: 137-139.
27. 2016. Kolar, Mario: Odgovorna razigranost (Izabrana djela B. Prosenjaka). Republika, 72(2016), 1: 70-72.
28. 2016. Kolar, Mario: Iz neobjavljene ljubavne poezije Dubravka Ivančana. Artikulacije, 1(2016), 2: 49-67. (popularni članak)
29. 2016. Kolar, Mario: Teorija književnosti za normalne ljude: u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara. Podravski zbornik, 42(2016), 42: 244-247. (popularni članak)
30. 2016. Kolar, Mario: Koliko različitosti čovjek može podnijeti? Iščekujući najiščekivaniji roman godine – "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka. Hrvatska revija, 16(2016), 3: 44-45. (popularni članak)
31. 2015. Kolar, Mario: Književnost u raljama časopisa (V. Brešić: Praksa i teorija književnih časopisa). Vijenac, 23(2015), 547: 9.
32. 2015. Kolar, Mario: Kako smo postali književna nacija (V. Brešić: Hrvatska književnost 19. st.). Vijenac, 23(2015), 568: 9.
33. 2015. Kolar, Mario: Međusobno ispisivanje (D. Šalat: Zrcalni ogled). Republika, 71(2015), 11: 66-68.
34. 2015. Kolar, Mario: Hod vlastitim tragom (I. Golub: Običan čovjek. 2. prošireno izd.). Vijenac, 23(2015), 550: 11.
35. 2015. Kolar, Mario: Ukorijenjeni putnik (D. Štambuk: Što rade zmajevi). Republika, 71(2015), 6: 56-57.
36. 2015. Kolar, Mario: Koprivnička književna baština. Scientia Podraviana, 27(2015), 27: 6-7. (popularni članak)
37. 2015. Kolar, Mario: Preživjeti rat jedino radi književnosti: o ratnim pismima Frana Galovića. Hrvatska revija, 14(2014), 3: 56-58. (popularni članak)
38. 2015. Kolar, Mario: Fran Galović i Hrvatska mlada lirika. Podravski zbornik, 40(2014), 40: 264-266. (popularni članak)
39. 2014. Kolar, Mario: Fišerove luči i kmice (E. Fišer: Machbeth na fajruntu). Kolo, 24(2014), 1: 238-243.
40. 2014. Kolar, Mario: Zaborav bez kojeg se ne može (K. Novak: Črna mati zemla). Kolo, 24(2014), 2: 188-193.
41. 2014. Kolar, Mario: Kontinuitet pjesničke izdvojenosti (I. Golub: Pohod milosti). Republika, 70(2014), 7/8: 137-140.
42. 2014. Kolar, Mario: Neobični dani običnih ljudi (M. Gregur: Divan dan za Drinkopoly). Vijenac, 22(2014), 537: 12.
43. 2014. Kolar, Mario: Roman o svima nama. U knjizi: Božidar Prosenjak: "Divlji konj". Zagreb: Alfa, 2014. Str. 198-201. (pogovor)
44. 2013. Kolar, Mario: Izazovi književne (mikro)topografije (J. Skok: Garestinski hortus verbi). Kolo, 23(2013), 3/4: 290-294.
45. 2013. Kolar, Mario: Sinteza pjesništva postmoderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1950.-2000., sv. IV., knj. 1-2). Croatica, 37(2013), 57: 273-278.
46. 2013. Kolar, Mario: Bez tetošenja i zaplotnjaštva (N. Milićević: Kritike i polemike). Croatica, 37(2013), 57: 278-283.
47. 2013. Kolar, Mario: Tipologija lirske temporalnosti (P. Pavličić: Vrijeme u pjesmi). Nova Istra, 18(2013), 3/4: 284-288.
48. 2013. Kolar, Mario: Živjeti se mora… (M. Gregur: Peglica u prosincu). Kolo, 23(2013), 5: 255-258.
49. 2013. Kolar, Mario: Bogudani životi (I. Golub, Običan čovjek). Hrvatska revija, 13(2013), 4: 100-102.
50. 2013. Kolar, Mario: Blagoslov suza, zaziv zvijezda (I. Golub: Suze i zvijezde). Kolo, 23(2013), 6: 241-247.
51. 2013. Kolar, Mario: Vidin povratak u domovinu. Hrvatska revija, 13(2013), 4: 65-67. (popularni članak)
52. 2013. Kolar, Mario: Ruralni i urbani prostori u pjesništvu Dubravka Ivančana. Podravski zbornik, 39, 2013: 259-261. (popularni članak)
53. 2012. Kolar, Mario: Zaborav ili smrt ukusa (M. Solar: Kritika relativizma ukusa). Vijenac, 20(2012), 468: 7.
54. 2012. Kolar, Mario: Nastavak kapitalnog projekta (Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 2-3). Vijenac, 20(2012), 479/481: 14.
55. 2012. Kolar, Mario: Oživljena stara hrvatska mitologija (V. Balog: Hrvatska bajoslovlja). Kolo, 22(2012), 1/2: 230-235.
56. 2011. Kolar, Mario: Globalizacija i decentralizacija domovinskih tema (Z. Kovač: Domovinski eseji). Kolo, 19(2011), 2/3: 284-296.
57. 2011. Kolar, Mario: Sinteza pjesništva hrvatske moderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950.). Nova Istra, 16(2011), 3/4: 339-341.
58. 2011. Kolar, Mario: Minuciozan odabir i pristup kanonu (P. Pavličić: Petnaest riječi). Vijenac, 19(2011), 453/455: 11.
59. 2011. Kolar, Mario: Progresivni kritičar epohe (V. Žmegač: Prošlost i budućnost 20. stoljeća). Vijenac, 19(2011), 461: 9.
60. 2010. Kolar, Mario: Uloga časopisa u stvaranju književne nacije (M. Protrka: Stvaranje književne nacije). Republika, 66(2010), 3: 98-104.
61. 2010. Kolar, Mario: Polivalentna knjiga ili postmodernistički roman o varaždinskom Batmanu? (D. Peričić: Netopir i Črni ljudi). Kaj, 43(2010), 5/6: 92-94.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
23.6.2020. - 1.11.2020.
Član povjerenstva za dodjelu Nagrade "Zvane Črnja"
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak  
2.
3.2.2020. - 22.4.2020.
Član povjerenstva za dodjelu Nagrada Dana hrvatske knjige (Judita, Davidias, Slavić)
Društvo hrvatskih književnika  
3.
8.8.2019. - 23.10.2019.
Predsjednik povjerenstva za dodjelu Nagrade "Zvonko Milković"
Matica hrvatska, Ogranak u Varaždinu  
4.
10.6.2019. -
Član Odbora Fonda "Miroslav Krleža"
Društvo hrvatskih književnika  
5.
18.10.2018. - 20.10.2018.
Član povjerenstva za dodjelu Nagrade "Zvane Črnja"
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak  
6.
1.3.2018. -
Član uredništva časopisa "Stav: časopis za kritiku"
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak  
7.
20.10.2016. -
Predsjednik povjerenstva za dodjelu Nagrade "Fran Galović"
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak  
8.
20.10.2016. -
Član organizacijskog odbora Međunarodng festivala književnosti "Galovićeva jesen"
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak  
9.
1.4.2016. - 30.5.2018.
Član organizacijskog odbora "Alpe-Jadran festivala mladih pisaca"
Umjetnička organizacija Artikulacije  
10.
1.4.2016. - 30.5.2017.
Predsjednik povjerenstva za dodjelu Nagrade "Ivan vitez Trnski"
Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak  
11.
1.2.2016. -
Član uredništva časopisa "Artikulacije: časopis za čitanje"
Umjetnička organizacija Artikulacije  
12.
29.6.2015. - 30.6.2015.
Predsjednik povjerenstva za dodjelu nagrade Nagrade "Julije Benešić"
Društvo hrvatskih književnika, Slavonsko-baranjsko-srijemski ogranak  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 26.6.2020. - O pjesništvu Franje Nagulova
10. Dani Ivana Trnskog
Bjelovar
2. 19.6.2020. - O knjizi "Vošicki" Marka Gregura
Tribina "Libarenje"
Koprivnica
3. 25.10.2019. - O stvaralaštvu Julijane Matanović i Pavla Pavličića
Tribina "Libarenje"
Koprivnica
4. 30.9.2019. - O knjizi "Neobjavljene drame I. Kukuljevića Sakcinskog"
Predstavljanje knjige
Koprivnica
5. 30.8.2019. - O knjizi Ernesta Fišera "Trošenje nade"
Tribina "Libarenje"
Koprivnica
6. 3.5.2019. - Ivan Trnski i hrvatski književni kanon
Kolokvij u povodu 200. godišnjice rođenja
Bjelovar
7. 29.3.2019. - O knjizi Darka Pernjaka "Brisani prostor"
Predstavljanje knjige
Koprivnica
8. 19.2.2019. - O knjizi Marka Gregura "Mogla bi se zvati Leda"
Predstavljanje knjige
Zagreb
9. 15.11.2018. - O životu i djelu Ivana Goluba
Komemoracija u povodu smrti Ivana Goluba
Kalinovac
10. 23.10.2018. - O knjizi Dragutina Feletara "Zebrani versi"
Predstavljanje knjige
Koprivnica
11. 13.9.2018. - O knjizi Denisa Peričića "Tijelo od snova"
Predstavljanje knjige
Varaždin
12. 23.4.2018. - O knjizi Drage Štambuka "Theurgia"
Predstavljanje knjige
Varaždin
13. 23.3.2018. - O knjizi Ernesta Fišera "Preludij za anginu pectoris"
Predstavljanje knjige
Koprivnica
14. 8.2.2018. - O knjizi Borisa Becka "Pandorina kutija"
Predstavljanje knjige
Zagreb
15. 4.5.2017. - O knjizi Ilije Pejića "Mirisi iscrpljena vala"
Predstavljanje knjige
Bjelovar
16. 21.4.2017. - O knjizi Marka Gregura "Kak je zgorel Presvetli Trombetassicz
Predstavljanje knjige
Varaždin
17. 29.3.2017. - O knjizi "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka
Predstavljanje knjige
Koprivnica
18. 17.10.2016. - O knjizi Ivana Goluba "Običan čovjek"
Predstavljanje knjige
Kalinovac
19. 14.10.2016. - Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja
14. Pulski dani eseja
Pula
20. 8.6.2016. - O knjizi Kristiana Novaka "Črna mati zemla"
Predstavljanje knjige
Đurđevac
21. 15.5.2016. - Pjesništvo Ernesta Fišera
Knjižena večer
Križevci
22. 22.4.2016. - Književna baština Molva
Kolokvij o kulturnoj baštini Molva
Koprivnica
23. 21.4.2016. - O đurđevačkom književnom krugu
Znanstveno-stručni skup "Iz povijesti grada Đurđevca"
Đurđevac
24. 10.3.2016. - O knjizi Ernesta Fišera "Doba nevremena"
Predstavljanje knjige
Varaždin
25. 23.6.2015. - Književno stvaralaštvo Gustava Krkleca
116. obljetnica rođenja Gustava Krkleca
Maruševec
26. 17.4.2015. - Književna baština Đelekovca
Kolokvij o kulturnoj baštini Đelekovca
Koprivnica
27. 26.3.2015. - O knjizi Ivana Zvonara "Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti"
Predstavljanje knjige
Prelog
28. 12.2.2015. - O varaždinskoj književnopovijesnoj trilogiji Jože Skoka
Predstavljanje knjige
Zagreb
29. 27.11.2014. - O knjizi Vinka Brešića "Praksa i teorija književnih časopisa"
Predstavljanje knjige
Zagreb
30. 12.11.2014. - O knjizi Božidara Prosenjaka "Divlji konj"
Predstavljanje knjige u sklopu 37. Međunarodnog sajma knjiga i učila "Interliber"
Zagreb
31. 14.10.2014. - O knjizi Marka Gregura "Divan dan za Drinkopoly"
Predstavljanje knjige u sklopu 7. Riječkog sajma knjiga "Kičma"
Rijeka
32. 2.10.2014. - Pjesništvo Zvonka Milkovića
Književna večer u spomen Zvonku Milkoviću u povodu 126. godišnjice rođenja
Varaždin
33. 23.5.2014. - Književna baština Koprivnice
Kolokvij o kulturnoj baštini Koprivnice
Koprivnica
34. 12.4.2014. - Književno stvaralaštvo Ivana Goluba
Tribina "Književno zrcalo"
Koprivnica
35. 9.4.2014. - O knjizi Ernesta Fišera "Macbeth na fajruntu"
Predstavljanje knjige
Koprivnica
36. 31.3.2014. - Književno stvaralaštvo Mire Gavrana
Tribina "Književno zrcalo"
Đurđevac
37. 3.3.2014. - Fran Galović i "Hrvatska mlada lirika"
Okrugli stol "Hrvatska mlada lirika - sto godina poslije"
Križevci
38. 22.11.2013. - O knjizi "100 godina Gelmbajevih"
Predstavljanje knjige
Đurđevac
39. 23.10.2013. - Božena Loborec u kontekstu kajkavske i podravske književnosti
Večer sjećanja na Boženu Loborec
Koprivnica
40. 30.3.2012. - Književna baština Peteranca
Kolokvij o kulturnoj baštini Peteranca
Koprivnica

Intervjui

1. 29.5.2016. - „Krivnja“ za podcjenjivanje dijalekata na svim je jezičnim politikama
Glas Koncila, 55 (2016), br. 22 (2188), str. 26.
2. 11.3.2016. - Časopis „Kaj“ kajkavska je institucija, a još jedino književnost funkcionira kao muzej izvornih govora
Glas Podravine i Prigorja, 71 (2016), br. 10, str. 36-37.
3. 18.9.2014. - Književni lobiji su snažni
Vijenac, 22 (2014), br. 536, str. 15.

Medijski nastupi

1. 11.8.2020. - Emisija "Susret u riječi", voditelj Đuro Vidmarović
LaudatoTV
Zagreb
2. 2.3.2019. - Emisija "Na kraju tjedna", voditelj Tomislav Šovagović
Treći program Hrvatskog radija
Zagreb
3. 14.11.2016. - Emisija "Okrugli stol", voditeljica Irena Radej Miličić
Treći program Hrvatskog radija
Zagreb