PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Mario Kolar

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Mario Kolar

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051/265-664

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-611

Vidljivost

Obrazovanje

17.7.2013.

Doktor znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij kroatistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

24.2.2011.

Diplomirani bibliotekar

Dodatni dodiplomski studij bibliotekarstva

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12.3.2008.

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i slavistike

Sveučilišni dodiplomski studij kroatistike i slavistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.2.2024. -

Izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

20.3.2023. - 30.9.2024.

V. d. pročelnika Odsjeka za kroatistiku

Filozofski fakultet u Rijeci

01.12.2018. - 31.1.2024.

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

1.2.2008. - 30.11.2018.

Učitelj hrvatskog jezika / knjižničar

Više institucija

Nagrade i priznanja

20.11.2014.

Nagrada "Julije Benešić"

25.06.2006.

Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

Članstva

2024. -

Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, Razred za književnost (član suradnik)

2023. -

Hrvatsko društvo pisaca

2006. -

Matica hrvatska

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Suvremeni hrvatski popularni roman

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositelj

2023. -

Književno djelo Marije Jurić Zagorke

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositelj

2021.

Suvremena kajkavska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2021.

Postmodernizam i hrvatska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2019. - 2022.

Odabrane teme iz novije hrvatske književnosti - Književno djelo Pavla Pavličića

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2019. - 2020.

Hrvatska kratka priča

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Hrvatska književnost između dvaju svjetskih ratova

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2018. -

Hrvatski realizam i moderna

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

Mentor u završnim radovima

26.9.2022.

Strip je kriv za sve!: Polet i Novi kvadrat

Lara Čakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Pjesništvo Arsena Dedića: analiza nekih temeljnih obilježja

Luka Premer

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Usporedna analiza romana Tajna Krvavog mosta Marije Jurić Zagorke i Rupa na nebu Pavla Pavličića

Melanija Šestanj

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Likovi vračara u odabranim romanima Ante Kovačića, Marije Jurić Zagorke i Dubravke Ugrešić

Anja Halić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Problemi majčinstva u odabranim djelima u prvoj polovici 20. stoljeća

Vjekoslava Petrić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Psihologija odgoja u odabranim proznim djelima hrvatskog realizma

Petra Međimurec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2022.

Odnos pojedinca i okoline u odabranim novelama Dinka Šimunovića

Leona Kućar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.7.2022.

Psihologija spolova u odabranim dramama Milana Begovića i Mire Gavrana

Lucija Mirt

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.2.2022.

Likovi istražitelja u kriminalističkim romanima Pavla Pavličića

Monika Krasniqi

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Feminizam u romanu Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke

Mateja Badurina

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Analiza ženskih likova u odabranim dramama Milana Begovića

Tihana Lukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Likovi domobrana u Hrvatskom bogu Marsu Miroslava Krleže

Morena Volarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Rano pjesništvo i esejistika Tina Ujevića

Matea Jakovljević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.9.2021.

Ženski likovi u raljama patrijarhata u hrvatskoj novelistici do sredine 20. stoljeća

Ana Lucija Stankić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2021.

Intermedijalnost u fantastičnim trilerima Večernji akt, Diksilend i Trajanovo pravilo Pavla Pavličića

Elizabeta Raunik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2020.

Društveni kontekst u kriminalističkim romanima Pavla Pavličića

Martina Mohorić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2020.

Regionalizam hrvatskog pjesništva između dvaju svjetskih ratova

Nikolina Butković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2020.

Motiv dehumanizacije u distopijskom romanu (A. Huxley, G. Orwel, J. Mlakić)

Lea Galinec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2020.

Kodovi slavoničnosti u novelistici hrvatskog realizma i moderne

Marija Cvitkušić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.07.2020.

Lirski i dramski elementi u romanu Dunja u kovčegu Milana Begovića

Lara Čakarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.09.2019.

Goranski kajkavski književni krug

Linda Resman

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2019.

Nemiri Ive Andrića

Patricia Cibić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Paradoxes of History in Pavao Pavličić's Novel Muzej revolucije (The Museum of the Revolution)

Kolar, Mario

Zadarski filološki dani 8: zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 8 održanog u zadru i benkovcu 8. i 9. studenog 2019. - 235-250

https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/103

A2

2022.

Od zavičaja do Babilona: jezična polimorfnost suvremenog hrvatskog dijalektalnog pjesništva

Kolar, Mario

Širinom filološke misli: zbornik u čast Diani Stolac, ur. Borana Morić-Mohorovičić i Anastazija Vlastelić. Rijeka - Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada - Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2022. - 313-330

A2

2022.

Foreigner in One’s Own Language: Models of Translating Modern Croatian Dialect Literature into the Standard Croatian Language

Kolar, Mario

Przekłady Literatur Słowiańskich - 12 1-24

https://doi.org/10.31261/PLS.2022.12.01.02

Q4

2022.

Ponori identiteta i mostovi čovječnosti u "Kronici provincijskog kazališta" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Doba književnosti: u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića: zbornik radova, ur. Cvijeta Pavlović. Zagreb: Matica hrvatska, 2022. - 361-383

A2

2022.

Jezik, prostor, nacija: o Brešićevu čitanju "zamućenih" mjesta hrvatske književne historiografije

Kolar, Mario

Književnost: motori i hambari: zbornik u čast Vinku Brešiću, ur. Marina Protrka Štimec i Suzana Coha. Zagreb: FF press, 2022. - 71-89

A2

2021.

Reprezentacija smrti u proznom opusu Frana Galovića

Tkalec, Gordana ; Sviličić, Nikša ; Kolar, Mario

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 33 209-220

https://hrcak.srce.hr/259788

Q2 A1 WOS

2020.

Susreti jezika, dijalozi tradicija: o čakavskom i kajkavskom sonetnom vijencu Joška Božanića i Zvonka Kovača

Kolar, Mario

Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 53 49-61

A2

2020.

A Visionary, a Victim and a Co-Traveller. Juraj Križanić in the Literary Writings of Ivan Golub

Kolar, Mario ; Tkalec, Gordana

Studi Slavistici: rivista dell'associazione italiana degli Slavisti - 17 37-52

https://oaj.fupress.net/index.php/ss/article/view/8052/9159

Q3 A1 WOS

2020.

Što je Miškini književnost?

Kolar, Mario

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo : zbornik s kolokvija u povodu 130. obljetnice rođenja i 100. obljetnice prvog objavljenog članka, ur. Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić. Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica - Meridijani - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2020. - 30-42

A2

01.12.2019.

Who is talking in Ivan Golub's Kalnovečki razgovori (Kalnovec discussions)? The analysis of speakers and lyric polyphony

Kolar, Mario; Tkalec, Gordana

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja - 18 81-95

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336867

Q4 A1

2018.

Kada djelo pronađe idealnog čitatelja : o Solarovim čitanjima Galovića

Kolar, Mario

Jezik književnosti, znanosti i medija: zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016., ur. Mario Kolar, Gordana Tkalec, Zvonko Kovač. Koprivnica: Sveučilište Sjever, 2018. - 93-114

A2

2018.

Književnost, mediji i tržište: Ivana Brlić- Mažuranić u raljama novinskog nakladništva

Kolar, Mario

Stoljeće Priča iz davnine: zbornik radova, ur. Andriana Kos-Lajtman, Andriana, Sanja Lovrić Kralj, Nada Kujundžić. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, 2018. - 217-233

A2

2018.

Diligentia in minimis maxima : Julije Klović kao znanstvena tema i književna inspiracija Ivana Goluba

Kolar, Mario

Bogoslovska smotra - 88 203-221

https://hrcak.srce.hr/200758

A1

2017.

O manje poznatom književnom stvaralaštvu Ivana Goluba prije 1990-ih godina

Kolar, Mario

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu - 8 115-131

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=300801

A2

2015.

Paralelni ili zajednički kanon? Antologijski izbori kajkavske književnosti u časopisu Kaj

Kolar, Mario

Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II održanog u Čakovcu 26. travnja 2013., ur. Tamara Turza-Bogdan, Vladimir Legac, Andrijana Kos-Lajtman, Blaženka Filipan-Žignić, Đuro Blažeka. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. - 329-344

A2

2014.

Kajkavsko proljeće - (re)afirmacija kajkavske književnosti i kulture u vrijeme Hrvatskog proljeća

Kolar, Mario

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja - 13 160-172

https://hrcak.srce.hr/126342

A2

2014.

Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću

Kolar, Mario

Civitas Crisiensis : radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima - 1 35-45

https://hrcak.srce.hr/121287

2013.

Doprinos Mire Kolar Dimitrijević proučavanju povijesti podravske književnosti

Kolar, Mario

Mira Kolar i Podravina: zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. obljetnice prof. dr. sc. Mire Kolar-Dimitrijević, ur. Hrvoje Petrić, Dragutin Feletar. Koprivnica: Meridijani - Povijesno društvo Koprivnica - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2013. - 62-72

A2

2013.

Golubove pjesničke prvine u kontekstu njegova pjesničkog opusa

Kolar, Mario

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 25 57-68

https://hrcak.srce.hr/114737

A1

2012.

I verti se svet (osvrt na književne stranice Dragutina Feletara)

Kolar, Mario

Dragutin Feletar - prinosi za biobibliografiju: zbornik u povodu 70-godišnjice života, ur. Hrvoje Petrić. Koprivnica: Meridijani, 2012. - 70-92

A2

2010.

Uvod u molvarsku književnost

Kolar, Mario

Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju: zbornik radova sa znanstvenog skupa, ur. Mario Kolar, Hrvoje Petrić. Molve: Društvo za povjesnicu i starine Molve, 2010. - 173-206

A2

2010.

Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : suvremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik

Kolar, Mario

Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 43 31-42

https://hrcak.srce.hr/68530

A2

2010.

O muhama u krčmi ili može li haiku biti umjetničko djelo? Prilog proučavanju književnih mikrooblika

Kolar, Mario

Književna smotra - 42 95-101

A1 WOS

2008.

Odnos identiteta i okoliša u kajkavskom pjesništvu Frana Galovića

Kolar, Mario

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja - 7 136-146

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115765

A2

2007.

Geneza i trajanje Nazorova novosimbolizma

Kolar, Mario

Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu - 40 61-74

A2

Znanstvene knjige

2023.

Glas i jeka: odjeci suvremene hrvatske književnosti

Autor

Kolar, Mario

Umjetnička organizacija Artikulacije Koprivnica

https://artikulacije.hr/glas-i-jeka/

2023.

Slavko Kolar: Izabrana djela

Urednik

[priredio Mario Kolar]

Marica hrvatska Zagreb

https://www.matica.hr/knjige/izabrana-djela-1431

2023.

Teksture i strukture: rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti

Autor

Kolar, Mario

Matica hrvatska Zagreb

https://www.matica.hr/knjige/teksture-i-strukture-1422

2021.

Divan užas: izabrani radovi o Slavku Kolaru (1917. - 2021.)

Urednik

[priredio Mario Kolar]

Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma

2021.

Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi: zbornik radova s 2. Znanstvenih susreta na Sjeveru, Koprivnica, 23. i 24. studenog 2018.

Urednik

[uredili Lidija Dujić, Gordana Tkalec i Mario Kolar]

Urednici: Lidija Dujić, Gordana Tkalec, Mario Kolar

Sveučilište Sjever Koprivnica

https://www.unin.hr/2022/12/konvergencija-kulture-mediji-kao-kulturni-sustavi/

2020.

Fran Galović: Dok večer se zmrači: izbor iz djela

Urednik

[priredio Mario Kolar]

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak i Artikulacije Koprivnica

https://artikulacije.hr/dok-vecer-se-zmraci

2018.

Jezik književnosti, znanosti i medija : zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara, Koprivnica, 21. i 22. listopada 2016.

Urednik

[urednici Mario Kolar, Gordana Tkalec i Zvonko Kovač]

Urednici: Kolar, Mario ; Tkalec, Gordana ; Kovač, Zvonko

Sveučilište Sjever Koprivnica

https://www.unin.hr/2018/06/jezik-knjizevnosti-znanosti-i-medija/

2018.

Izazovi čitanja : rasprave i ogledi iz novije hrvatske književnosti

Autor

Kolar, Mario

Meridijani Samobor

http://www.meridijani.com/publication/izazovi-citanja-rasprave-i-ogledi-iz-novije-hrvatske-knjizevnosti

2017.

Dubravko Ivančan: Izabrana djela

Urednik

[priredio Mario Kolar]

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak Koprivnica

http://dhk-koprivnica.com.hr/index.php/izdavastvo/88-knjige/289-dubravko-ivancan

2015.

Između tradicije i subverzije : časopis Kaj i kajkavska postmoderna

Autor

Kolar, Mario

Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/22

2014.

Nuspojave čitanja

Autor

Kolar, Mario

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak Koprivnica

http://dhk-koprivnica.com.hr/index.php/izdavastvo/88-knjige/166-nuspojave-citanja

Pozvana predavanja

15.12.2022.

Tekst i kontekst suvremene hrvatske književnosti

Kolar, Mario

Riječka kroatistička škola, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kongresna priopćenja

25.5.2024.

Homogenizacija dihotomija u kajkavskom pjesništvu Ivana Goluba

Kolar, Mario

Predavanje

Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti Varaždin i Ludbreg

24.11.2023. - 25.11.2023.

Pitanje žanr(ov)a u Zagorkinu "Tozukiju"

Mario Kolar i Mihaela Kajić

Predavanje

Rod i mediji: od reprezentacije do konstrukcije zbilje Zagreb

21.11.2023.

Hrvatski prozni postmodernizam u očištu Dubravke Oraić Tolić

Mario Kolar

Predavanje

Znanstveni kolokvij u povodu 80. rođendana akademkinje Dubravke Oraić Tolić Zadar

10.11.2022. - 12.11.2022.

„Politika kvari ljude“: fenomenologija političara kasnog socijalizma u romanu "Kraj mandata" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Riječki filološki dani 13 Rijeka

28.9.2022. - 30.9.2022.

Translations of Arthur Conan Doyle’s works and the beginnings of Croatian crime prose in the period of modernism

Kolar, Mario

Predavanje

Modernis in Translation Lubliniec, Poljska

https://modernizm.us.edu.pl/en/the-theme-of-the-conference/

11.11.2021. - 12.11.2021.

Umjetnost kao bolest u djelima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Zadarski filološki dani 9 Zadar

16.9.2021. - 17.9.2021.

Bolest kao zdravlje i zdravlje kao bolest u romanu "Koraljna vrata" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

XIV Międzynarodowa konferencja naukowa "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich: zaraza" Wrocław, Poljska

23.07.2021.

Individualna sjećanja i kolektivne traume u romanima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Radionica

Summer School Bovec 2021 Bovec (Slovenija)

26.6.2021.

Skrivena moć kulture: hrvatska kulturna baština u fantastičnim trilerima Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

CLARC 2021: jezik i kultura Rijeka

12.6.2021.

Postoji li tajna formula za međunacionalni suživot? Suočavanje s prošlošću uz pomoć fantastike u "Odboru za sreću" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

International Conference "Across Cultures: Memory, Hybridisation and Transfer Processes in Slavic Literatures, Languages and Cultures" Graz, Austrija

22.10.2020. - 23.10.2020.

Moć i nemoć (književne) riječi

Kolar, Mario

Plenarno predavanje

Međunarodna studentska konferencija "Moć riječi" Rijeka

08.11.2019. - 09.11.2019.

Paradoksi revolucije i povijesti u "Muzeju revolucije" Pavla Pavličića

Kolar, Mario

Predavanje

Zadarski filološki dani 8 Zadar

09.09.2019.

Tko, kome i što govori u "Kalnovečkim razgovorima" Ivana Goluba

Kolar, Mario

Predavanje

18. znanstveni skup "Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća" Krapina

12.05.2018.

Što je Miškini književnost?

Kolar, Mario

Predavanje

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo Koprivnica

21.10.2016. - 22.10.2016.

Kada djelo pronađe idealnog čitatelja: o Solarovim čitanjima Galovića

Kolar, Mario

Predavanje

Jezik književnosti, znanosti i medija: znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara Koprivnica, Hrvatska

12.10.2016. - 15.10.2016.

Književnost, mediji i tržište: Ivana Brlić-Mažuranić u raljama novinskog nakladništva

Kolar, Mario

Predavanje

Stoljeće "Priča iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb

06.05.2016.

Mirko Bogović kao urednik časopisa Neven (1852.) i Kolo (1853.)

Kolar, Mario

Predavanje

Od ilirizma do Bachova apsolutizma: Mirko Bogović i njegovo doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj Križevci

15.11.2013. - 17.11.2013.

Iz društvene margine u masmedijski fokus: (re)afirmacija kajkavskog jezika u popularnoj glazbi, televiziji i filmu

Kolar, Mario

Predavanje

Filozofija medija: mediji i javnost Dubrovnik

15.07.2013.

Doprinos Mire Kolar Dimitrijević proučavanju povijesti podravske književnosti

Kolar, Mario

Predavanje

Prof. dr. sc. Mira Kolar i Podravina Koprivnica, Hrvatska

26.04.2013.

Paralelni ili zajednički kanon? Antologijski izbori kajkavske književnosti u časopisu Kaj

Kolar, Mario

Predavanje

Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu Čakovec

27.09.2012.

Uvod u molvarsku književnost

Kolar, Mario

Predavanje

Molve - ljudi, selo i okoliš u dugom trajanju Molve, Hrvatska

05.09.2011.

Hištorija je norija – neke tendencije suvremenog kajkavskog povijesnog romana

Kolar, Mario

Predavanje

10. znanstveni skup "Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća" Krapina, Hrvatska

10.07.2011.

I verti se svet (osvrt na književne stranice Dragutina Feletara)

Kolar, Mario

Predavanje

Znanstveni kolokvij o djelu Dragutina Feletara u povodu 70. godišnjice života Donja Dubrava, Hrvatska

19.11.2010.

Refleksije o Prvom svjetskom ratu u Podravini u djelima hrvatskih književnika

Kolar, Mario

Predavanje

Prvi svjetski rat u Koprivnici i Podravini Koprivnica

Znanstveni skupovi

1.3.2024. -

Riječki filološki dani 14

Rijeka Član organizacijskog odbora

23.11.2018. - 24.11.2018.

Konvergencija kulture: mediji kao kulturni sustavi

Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora

11.05.2018. - 11.05.2018.

Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo

Koprivnica Član organizacijskog odbora

21.10.2016. - 22.10.2016.

Jezik književnosti, znanosti i medija: međunarodni znanstveni skup u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara

Koprivnica Član programskog i organizacijskog odbora

17.10.2014. - 17.10.2014.

Fran Galović - sto godina poslije

Koprivnica Predsjednik organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2024. -

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja

http://fluminensia.ffri.hr/

2012. -

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja

Recenzije

1.6.2024.

Lijek protiv hrvatske gluposti. U knjizi: Pavao Pavličić: Ćao-mjao: uvod u fenomenologiju hrvatske gluposti. Zagreb, Lađa od vode, 2024. Str. 157-164. (pogovor)

1.2.2024.

Pouke iz života, knjiga za život. U knjizi: Ivan Golub: Knjiga poučaka. Priredio Mario Kolar. Koprivnica, Neolit - Artikulacije, 2024. Str. 289-293. (pogovor)

26.10.2023.

Plavac u crvenom (K. Novak: Slučaj vlastite pogibelji). Vijenac, 31 (2023), br. 773, str. 14.

27.7.2023.

Nagovor na prozno ljeto. Vijenac, 31 (2023), br. 767-769, str. 20 (esej)

29.6.2023.

Šetnja, bicikliranje i landranje (P. Pavličić: Deset vukovarskih šetnji; R. Cvetnić: Čez pole i vrvje; G. Tribuson: Landranja). Vijenac, 31 (2023), br. 765, str. 16.

1.6.2023.

Maslačak i rat (D. Karakaš: Potop). Vijenac, 31 (2023), br. 763, str. 15.

19.5.2023.

Od prijezira do spomenika (A. Maurović, N. Neugebauer: Grička vještica). Artikulacije, 15 (2023), br. 8, str. 183-188.

2.5.2023.

Holmes, Zagorka i Šoljan ili o dvama počecima hrvatskog krimića. Stilistika.org (esej)

25.4.2023.

Zavičaj kao zbiljofikcija (M. Kirin: Babanija). Kolo, 33 (2023), br. 1, str. 248-251.

20.4.2023.

Crni tonovi tranzicije (G. Tribuson: Zbogom, Izabel). Vijenac, 31 (2023), br. 760, str. 19.

23.3.2023.

Marom znanstvenice, žarom učenice (D. Oraić Tolić: Zagrebačka stilistička škola). Republika, 79 (2023), br. 1-2, str. 61-67.

23.2.2023.

Nepokolebljivost i u posljednjem romanu (M. Jurić Zagorka: Jadranka). Vijenac, 31 (2023), br. 756, str. 20 (esej)

9.2.2023.

Konačno dosanjan Križanić (D. Peričić: San o Križaniću). Vijenac, 31 (2023), br. 755, str. 17.

2023.

Od Zagorke do Frica, a ne obratno (o ilustriranim biografijama hrvatskih pisaca). Brickzine, 17. 1. 2023. URL: https://brickzine.hr/od-zagorke-do-frica-a-ne-obratno/

2022.

Zbilja kao sudbina književnosti, na primjeru Slavka Kolara. Nova Istra, 27 (2022), br. 3-4, str. 117-121 (esej)

2022.

Hrvatska književna 2022. u nagradama, mali pregled. Republika, 78 (2022), br. 11-12, str. 173-196. (esej)

2022.

Darovanje je najveći dar. U knjizi: Sonja Delimar: Dječja posla. Zagreb, Alfa, 2022. Str. 63-66. (pogovor)

2022.

Prosvjed u 26 intermedijalnih tekstova (F. Nagulov: Okupacija u 26 slika (metodički obrađena lektira). Republika, 78 (2022), br. 7-8, str. 49-54.

2022.

Zvane Črnja i stoljetna polemika o hrvatskoj dijalektalnoj književnosti. Nova Istra, 27 (2022), br. 1-2, str. 171-184. (esej)

2022.

Šoljanov kratki izlet u krimić. U knjizi: Antun Šoljan: Osumnjičeni. Zagreb, Vuković&Runjić, 2022. Str. 7-17. (predgovor)

2022.

Jeruzalem je riječ koja ne gubi snagu. U knjizi: Miro Gavran: Obrana Jeruzalema. Zagreb, Stilus, 2022. Str. 87-94. (pogovor)

2022.

Prvi popis stanovnika hrvatske književnosti (K. Nemec: Leksikon likova iz hrvatske književnosti). Magazin GKR, 18. veljače 2022. URL: https://gkr.hr/Magazin

2022.

Potraga za ljubavlju ili moguća definicija književnosti (P. Pavličić: Tajne zanata). Magazin GKR, 13. siječnja 2022. URL: https://gkr.hr/Magazin

2021.

Dijalekt kao disident. Republika, 77 (2021), br. 11-12, str. 93-103 (esej)

2021.

Nekoliko kapi ljudske dobrote (J. Mlakić: Na Vrbasu tekija). Republika, 77 (2021), br. 7-8, str. 39-51.

2021.

Kak je zgorela koprivničko-zrinska urota. U knjizi: Marko Gregur: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz. 2. izd. Zagreb, Hena com, 2021. Str. 179-184. (pogovor)

2021.

Čitanje otoka (L. Tomaš: Slani mrak). Kolo, 31 (2021), br. 2, str. 183-185.

2021.

Kolarova "pohvala" ljudskim slabostima. Kolo, 31 (2021), br. 2, str. 79-86. (esej)

2021.

Konceptualni besmisao kao smisao života. Hrvatska revija, 21 (2021), br. 2, str. 37-38 (esej)

2021.

Pavla Pavličićs Lob auf die Erzählung. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 110-117. (esej)

2021.

Marko Gregurs warme und scharfe Erzählungen. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 104-109. (esej)

2021.

Kristian Novaks Lob der Verschiedenheiten. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 98-103. (esej)

2021.

Ivan Golubs Dialoge und Polyphonien. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 91-97. (esej)

2021.

Die ziellosen Reisen des Fran Galović. Most, 56 (2021), br. 1-2, str. 86-91. (esej)

2021.

Od Šus Mirinde do Vinka Vošickog. Republika, 76 (2021), br. 1-2, str. 155-160. (esej)

2021.

Novi plov lađe od vode (Pavao Pavličić: Lađa od vode). Kolo, 31 (2021), br. 1, str. 172-176.

2020.

Knjiga višestrukih dijaloga (E. Rudan: Smiljko i ja si mahnemo). Kolo, 30 (2020), br. 4, str. 157-163.

2020.

Kako ostvariti zajednicu slobodnih pojedinaca? (P. Pavličić: Kužni pil). Kolo, 30 (2020), br. 4, str. 153-156.

2020.

Može li ljubav biti samo ljubav? (M. Herceg: Vrijeme prije jezika). Kolo, 30 (2020), br. 3, str. 161-164.

2020.

Podsjećanje na ispražnjenu stolicu (J. Matanović: Knjiga o Fabriju). Fluminensia, 32 (2020), br. 1, str. 255-261.

2020.

Roman o nama kakvi nismo smjeli biti (M. Gregur: Vošicki). Vijenac, 28 (2020), br. 686, str. 12.

2020.

Tko kome pomaže, tko kome odmaže (P. Pavličić: Štićena osoba). Stav: e-časopis za književnu kritiku, 1.6.2020.

2020.

Slušajući šutnju, gledajući zvijezde (D. Šalat: Zvijezde, davna lica spašenih). Zadarska smotra, 59 (2020), br. 1-3, str. 357-359.

2020.

Još jedna izgubljena generacija? (L. Bouharaoua: Jesmo li to bili mi). Kolo, 30 (2020), br. 2, str. 218-221.

2020.

Treba li nam dijalektalna književnost? Artikulacije, 5 (2020), br. 9, str. 4-12 (esej)

2020.

Nastavak opasne antologičarske prakse ili amputacija vitalnih organa hrvatskog pjesništva. Kolo, 30 (2020), br. 1, str. 254-260 (esej)

2019.

Znanje kao blagodat ili prokletstvo? (P. Pavličić: Bakrene sove). Hrvatska revija, 19 (2019), br. 3, str. 67-69.

2019.

Ljubav u doba mržnje (G. Tribuson: Otac od bronce). Kolo, 29 (2019), br. 3, str. 158-162.

2019.

Težnja za iskorakom iz anonimnosti. U knjizi: Darko Pernjak: "Pod bedemom: priča iz stare Koprivnice". Zagreb, Alfa, 2019. Str. 43-46. (pogovor)

2019.

Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja. Nova Istra, 24 (2019), br. 1, str. 76-86 (esej).

2019.

Od misaonosti do aktivizma (E. Fišer: Trošenje nade). Vijenac, 27 (2019), br. 662-664, str. 19.

2019.

Uspomene za budućnost (M. Gregur: Mogla bi se zvati Leda). Kolo, 29 (2019), br. 1, str. 208-212.

2019.

Povratak posljednjeg ilirca (I. Trnski : Izabrana djela). Vijenac, 27 (2019), br. 650, str. 15.

2018.

In memoriam - Ivan Golub (Kalinovac, 21. lipnja 1930. - 25. listopada 2018.). Podravina, 17 (2018), br. 34, str. 210-213. (popularni članak)

2018.

Odlazak velikog i običnog čovjeka - in memoriam Ivanu Golubu. Stav: e-časopis za književnu kritiku. 2018. (popularni članak)

2018.

Mužika ravni i žmefke misli Dragutina Feletara. U knjizi: Dragutin Feletar: „Zebrani versi: drage popevke zmetane na kup“. Samobor: Meridijani, 2018. Str. 129-135. (pogovor)

2018.

Trpkost priče, slast pripovijedanja (D. Karakaš: Sjećanje šume). Artikulacije, 3(2018), 5: 154-156.

2018.

O smislu interpretacije (M. Solar: Interpretacije). Vijenac, 26(2018), 626: 12.

2017.

Predtinejdžerske radosti i brige. U knjizi: Ana Pisac: „Od nove do nove“. Zagreb: Alfa, 2017. Str. 109-112. (pogovor)

2017.

Veliki promicatelj kajkavske i dječje knjiženosti: u sjećanje na Jožu Skoka. Vijenac, 25 (2017) , br. 613-614, str. 12. (popularni članak)

2017.

Hašekove (sjeverno)hrvatske teme (J. Hašek: Ljubav u Međimurju). Kolo, 27 (2017), 2: 254-257.

2017.

Teorija novih proznih oblika (A. Kos Lajtman: Poetika oblika). Vijenac, 25(2017), 607: 14.

2017.

Sinteza književne bjelovariane 20. stoljeća (I. Pejić: Mirisi iscrpljena vala). Školske novine, 68(2017), 19: 27.

2016.

Koliko različitosti čovjek može podnijeti? Iščekujući najiščekivaniji roman godine – "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka. Hrvatska revija, 16(2016), 3: 44-45. (popularni članak)

2016.

Teorija književnosti za normalne ljude: u povodu 80. rođendana akademika Milivoja Solara. Podravski zbornik, 42(2016), 42: 244-247. (popularni članak)

2016.

Iz neobjavljene ljubavne poezije Dubravka Ivančana. Artikulacije, 1(2016), 2: 49-67. (popularni članak)

2016.

Odgovorna razigranost (Izabrana djela B. Prosenjaka). Republika, 72(2016), 1: 70-72.

2016.

Poetski katalog naličja suvremenosti (E. Fišer: Doba nevremena). Artikulacije, 1(2016), 1: 137-139.

2016.

Ljubav i kazna (K. Novak: Ciganin, ali najljepši). Vijenac, 26(2016), 595/596: 12.

2015.

Koprivnička književna baština. Scientia Podraviana, 27(2015), 27: 6-7. (popularni članak)

2015.

Ukorijenjeni putnik (D. Štambuk: Što rade zmajevi). Republika, 71(2015), 6: 56-57.

2015.

Hod vlastitim tragom (I. Golub: Običan čovjek. 2. prošireno izd.). Vijenac, 23(2015), 550: 11.

2015.

Međusobno ispisivanje (D. Šalat: Zrcalni ogled). Republika, 71(2015), 11: 66-68.

2015.

Kako smo postali književna nacija (V. Brešić: Hrvatska književnost 19. st.). Vijenac, 23(2015), 568: 9.

2015.

Književnost u raljama časopisa (V. Brešić: Praksa i teorija književnih časopisa). Vijenac, 23(2015), 547: 9.

2014.

Roman o svima nama. U knjizi: Božidar Prosenjak: "Divlji konj". Zagreb: Alfa, 2014. Str. 198-201. (pogovor)

2014.

Fran Galović i Hrvatska mlada lirika. Podravski zbornik, 40(2014), 40: 264-266. (popularni članak)

2014.

Preživjeti rat jedino radi književnosti: o ratnim pismima Frana Galovića. Hrvatska revija, 14(2014), 3: 56-58. (popularni članak)

2014.

Neobični dani običnih ljudi (M. Gregur: Divan dan za Drinkopoly). Vijenac, 22(2014), 537: 12.

2014.

Kontinuitet pjesničke izdvojenosti (I. Golub: Pohod milosti). Republika, 70(2014), 7/8: 137-140.

2014.

Zaborav bez kojeg se ne može (K. Novak: Črna mati zemla). Kolo, 24(2014), 2: 188-193.

2014.

Fišerove luči i kmice (E. Fišer: Machbeth na fajruntu). Kolo, 24(2014), 1: 238-243.

2013.

Ruralni i urbani prostori u pjesništvu Dubravka Ivančana. Podravski zbornik, 39, 2013: 259-261. (popularni članak)

2013.

Vidin povratak u domovinu. Hrvatska revija, 13(2013), 4: 65-67. (popularni članak)

2013.

Blagoslov suza, zaziv zvijezda (I. Golub: Suze i zvijezde). Kolo, 23(2013), 6: 241-247.

2013.

Bogudani životi (I. Golub, Običan čovjek). Hrvatska revija, 13(2013), 4: 100-102.

2013.

Živjeti se mora… (M. Gregur: Peglica u prosincu). Kolo, 23(2013), 5: 255-258.

2013.

Tipologija lirske temporalnosti (P. Pavličić: Vrijeme u pjesmi). Nova Istra, 18(2013), 3/4: 284-288.

2013.

Bez tetošenja i zaplotnjaštva (N. Milićević: Kritike i polemike). Croatica, 37(2013), 57: 278-283.

2013.

Sinteza pjesništva postmoderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1950.-2000., sv. IV., knj. 1-2). Croatica, 37(2013), 57: 273-278.

2013.

Izazovi književne (mikro)topografije (J. Skok: Garestinski hortus verbi). Kolo, 23(2013), 3/4: 290-294.

2012.

Oživljena stara hrvatska mitologija (V. Balog: Hrvatska bajoslovlja). Kolo, 22(2012), 1/2: 230-235.

2012.

Nastavak kapitalnog projekta (Bibliografija hrvatskih književnih časopisa 20. stoljeća. Sv. 2-3). Vijenac, 20(2012), 479/481: 14.

2012.

Zaborav ili smrt ukusa (M. Solar: Kritika relativizma ukusa). Vijenac, 20(2012), 468: 7.

2011.

Progresivni kritičar epohe (V. Žmegač: Prošlost i budućnost 20. stoljeća). Vijenac, 19(2011), 461: 9.

2011.

Minuciozan odabir i pristup kanonu (P. Pavličić: Petnaest riječi). Vijenac, 19(2011), 453/455: 11.

2011.

Sinteza pjesništva hrvatske moderne (C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950.). Nova Istra, 16(2011), 3/4: 339-341.

2011.

Globalizacija i decentralizacija domovinskih tema (Z. Kovač: Domovinski eseji). Kolo, 19(2011), 2/3: 284-296.

2010.

Polivalentna knjiga ili postmodernistički roman o varaždinskom Batmanu? (D. Peričić: Netopir i Črni ljudi). Kaj, 43(2010), 5/6: 92-94.

2010.

Uloga časopisa u stvaranju književne nacije (M. Protrka: Stvaranje književne nacije). Republika, 66(2010), 3: 98-104.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

20.10.2016. - 1.5.2024.

Predsjednik povjerenstva za dodjelu Nagrade "Fran Galović"

Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak

01.02.2016. -

Član uredništva časopisa "Artikulacije: časopis za čitanje"

Umjetnička organizacija Artikulacije

Javno djelovanje

Javna predavanja

19.4.2024.

Užas hrvatske književne višejezičnosti

Festival jezika

Gimnazija "Fran Galović", Koprivnica

9.4.2024.

Kajkavsko pjesništvo Ernesta Fišera

Znanstveni kolokvij uz 80. obljetnicu života Ernesta Fišera

Matica hrvatska, Zagreb

27.11.2023.

Što nam je danas Slavko Kolar?

Obilježavanje 60. obljetnice smrti Slavka Kolara

Velika Gorica

3.11.2023.

O romanu "Portret duše" Mire Gavrana

30. Galovićeva jesen

Koprivnica

24.10.2023.

O romanu "San o Križaniću" Denisa Peričića

Predstavljanje romana "San o Križaniću" Denisa Peričića

Ludbreg

15.9.2023.

Inozemna recepcija stvaralaštva Slavka Kolara

Slavko Kolar i njegovo vrijeme: kolokvij u povodu obilježavanja 60. obljetnice smrti

Čazma

6.6.2023.

Miroslav Krleža i Ivan Golub

5. festival Krleža i Duga Rijeka

Koprivnica

2.6.2023.

O kajkavskoj poeziji Božene Loborec

Znanstveni kolokvij i sjećanja na Boženu Loborec

Koprivnica

22.5.2023.

O stripu "Grička vještica" A. Maurovića i N. Neugebauera

Predstavljanje stripa "Grička vještica"

Rijeka

15.5.2023.

O književnom opusu Pavla Pavličića

Književna tribina "Što je popularno u popularnom romanu?"

Rijeka

8.5.2023.

O knjizi "Kalafat teksta" Sanjina Sorela

Predstavljanje knjige "Kalafat teksta" Sanjina Sorela

Rijeka

4.5.2023.

O kajkavskom pjesništvu Tomislava Ribića

13. Dani Ivana Trnskog

Đurđevac

27.4.2023.

O knjizi "Šalaporte" Marka Gregura

Predstavljanje knjige "Šalaporte" Marka Gregura

Koprivnica

28.3.2023.

O knjizi "Bjelovar i Hrvatska u srcu: Željko Sabol"

Predstavljanje knjige "Bjelovar i Hrvatska u srcu: Željko Sabol"

Bjelovar

30.11.2022.

O "Izabranim djelima" Dubravka Ivančana

Predstavljanje "Izabranih djela" Dubravka Ivančana

Krapina

29.11.2022.

O "Izabranim djelima" Dubravka Ivančana

Predstavljanje "Izabranih djela" Dubravka Ivančana

Zagreb

20.9.2022.

O dijalektalnom pjesništvu

Tribina "Tumači poezije" Hrvatskog P.E.N. centra

Zagreb

16.9.2022.

O časopisu "Republika"

1. Festival knjige u Matici hrvatskoj

Zagreb

15.9.2022.

O "Hladnoj fronti" Pavla Pavličića

15. Riječki sajam knjiga i festival autora "Vrisak"

Rijeka

9.7.2022.

70 godina od "ljubljanskog govora" Miroslava Krleže

4. festival Krleža i Duga Rijeka

Duga Rijeka

13.6.2022.

Književno stvaralaštvo Mihovila Pavleka Miškine

Tribina o Mihovilu Pavleku Miškini

Đelekovec

20.5.2022.

O prijevodu "Malog princa" na kajkavštinu

Predstavljanje "Malog kraleviča"

Koprivnica

13.5.2022.

O knjigama Julijane Matanović i Pavla Pavličića

Predstavljanje Umjetničke organizacija "Lađa od vode"

Zagreb

10.5.2022.

O knjizi "Život u banani" Tomislava Zagode

Tribina DHK

Zagreb

6.5.2022.

Kako je Miroslav Krleža vidio 19. stoljeće?

Interdisciplinarni simpozij "Odabrani fenomeni dugog 19. stoljeća"

Rijeka

5.5.2022.

O knjizi "105 godina samoće" Denisa Peričića

12. Dani Ivana Trnskog

Koprivnica

22.4.2022.

O knjizi "Osumnjičeni" Antuna Šoljana

Dan hrvatske knjige

Rijeka

9.4.2022.

Šoljanov kratki izlet u krimić

26. Dani Antuna Šoljana

Rovinj

1.4.2022.

O knjizi "Divan užas: izabrani radovi o Slavku Kolaru (1917. - 2021.)"

Predstavljanje knjige

Zagreb

29.3.2022.

O knjizi "Obrana Jeruzalema" Mire Gavrana

Predstavljanje knjige

Zagreb

22.2.2022.

Dijalekt kao (prvi/drugi) materinski jezik

Tribina "Što je nama materinski jezik"

Ludbreg

8.10.2021.

Kako se sprijateljiti s krimićem

Ritam zločina na Cekate-u

Zagreb

8.10.2021.

Dijalekt kao disident

42. Zagrebački književni razgovori

Zagreb

29.9.2021.

Ponori identiteta i mostovi čovječnosti u "Kronici provincijskog kazališta" Pavla Pavličića

Skup u povodu 75. rođendana Pavla Pavličića

Zagreb

6.8.2021.

O knjizi "Maslinov vijenac 6"

31. Croatia rediviva ča-kaj-što

Selca

12.7.2021.

O knjizi "Putujuće kazalište" Zorana Ferića

Predstavljanje knjige

Koprivnica

9.7.2021.

Krležina i današnja Republika

3. festival "Miroslav Krleža i duga Rijeka"

Duga Rijeka

3.6.2021.

Zbilja kao sudbina književnosti, na primjeru Slavka Kolara

14. Pulski dani eseja

Pula

29.5.2021.

Šoljan i krimić

25. Dani Antuna Šoljana

Rovinj

4.11.2020.

O knjizi "Vrijeme prije jezika" Monike Herceg

Mjesec hrvatske knjige

Koprivnica

23.10.2020.

O književnom stvaralaštvu Frana Galovića

27. Galovićeva jesen

Koprivnica

26.06.2020.

O književnom stvaralaštvu Franje Nagulova

10. Dani Ivana Trnskog

Bjelovar

19.06.2020.

O knjizi "Vošicki" Marka Gregura

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

25.10.2019.

O književnom stvaralaštvu Julijane Matanović i Pavla Pavličića

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

30.09.2019.

O knjizi "Neobjavljene drame I. Kukuljevića Sakcinskog"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

30.08.2019.

O knjizi Ernesta Fišera "Trošenje nade"

Tribina "Libarenje"

Koprivnica

03.05.2019.

Ivan Trnski i hrvatski književni kanon

Kolokvij u povodu 200. godišnjice rođenja

Bjelovar

29.03.2019.

O knjizi Darka Pernjaka "Brisani prostor"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

19.02.2019.

O knjizi Marka Gregura "Mogla bi se zvati Leda"

Predstavljanje knjige

Zagreb

15.11.2018.

O životu i djelu Ivana Goluba

Komemoracija u povodu smrti Ivana Goluba

Kalinovac

23.10.2018.

O knjizi Dragutina Feletara "Zebrani versi"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

13.09.2018.

O knjizi Denisa Peričića "Tijelo od snova"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.04.2018.

O knjizi Drage Štambuka "Theurgia"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.03.2018.

O knjizi Ernesta Fišera "Preludij za anginu pectoris"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

08.02.2018.

O knjizi Borisa Becka "Pandorina kutija"

Predstavljanje knjige

Zagreb

04.05.2017.

O knjizi Ilije Pejića "Mirisi iscrpljena vala"

Predstavljanje knjige

Bjelovar

21.04.2017.

O knjizi Marka Gregura "Kak je zgorel Presvetli Trombetassicz

Predstavljanje knjige

Varaždin

29.03.2017.

O knjizi "Ciganin, ali najljepši" Kristiana Novaka

Predstavljanje knjige

Koprivnica

17.10.2016.

O knjizi Ivana Goluba "Običan čovjek"

Predstavljanje knjige

Kalinovac

14.10.2016.

Regionalizam, zavičajnost i dijalektalnost - područja susretanja i razilaženja

14. Pulski dani eseja

Pula

08.06.2016.

O knjizi Kristiana Novaka "Črna mati zemla"

Predstavljanje knjige

Đurđevac

15.05.2016.

Pjesništvo Ernesta Fišera

Knjižena večer

Križevci

22.04.2016.

Književna baština Molva

Kolokvij o kulturnoj baštini Molva

Koprivnica

21.04.2016.

O đurđevačkom književnom krugu

Znanstveno-stručni skup "Iz povijesti grada Đurđevca"

Đurđevac

10.03.2016.

O knjizi Ernesta Fišera "Doba nevremena"

Predstavljanje knjige

Varaždin

23.06.2015.

Književno stvaralaštvo Gustava Krkleca

116. obljetnica rođenja Gustava Krkleca

Maruševec

17.04.2015.

Književna baština Đelekovca

Kolokvij o kulturnoj baštini Đelekovca

Koprivnica

26.03.2015.

O knjizi Ivana Zvonara "Pregled povijesti kajkavske usmene književnosti"

Predstavljanje knjige

Prelog

12.02.2015.

O varaždinskoj književnopovijesnoj trilogiji Jože Skoka

Predstavljanje knjige

Zagreb

27.11.2014.

O knjizi Vinka Brešića "Praksa i teorija književnih časopisa"

Predstavljanje knjige

Zagreb

12.11.2014.

O knjizi Božidara Prosenjaka "Divlji konj"

Predstavljanje knjige u sklopu 37. Međunarodnog sajma knjiga i učila "Interliber"

Zagreb

14.10.2014.

O knjizi Marka Gregura "Divan dan za Drinkopoly"

Predstavljanje knjige u sklopu 7. Riječkog sajma knjiga "Kičma"

Rijeka

02.10.2014.

Pjesništvo Zvonka Milkovića

Književna večer u spomen Zvonku Milkoviću u povodu 126. godišnjice rođenja

Varaždin

23.05.2014.

Književna baština Koprivnice

Kolokvij o kulturnoj baštini Koprivnice

Koprivnica

12.04.2014.

Književno stvaralaštvo Ivana Goluba

Tribina "Književno zrcalo"

Koprivnica

09.04.2014.

O knjizi Ernesta Fišera "Macbeth na fajruntu"

Predstavljanje knjige

Koprivnica

31.03.2014.

Književno stvaralaštvo Mire Gavrana

Tribina "Književno zrcalo"

Đurđevac

03.03.2014.

Fran Galović i "Hrvatska mlada lirika"

Okrugli stol "Hrvatska mlada lirika - sto godina poslije"

Križevci

22.11.2013.

O knjizi "100 godina Gelmbajevih"

Predstavljanje knjige

Đurđevac

23.10.2013.

Božena Loborec u kontekstu kajkavske i podravske književnosti

Večer sjećanja na Boženu Loborec

Koprivnica

30.03.2012.

Književna baština Peteranca

Kolokvij o kulturnoj baštini Peteranca

Koprivnica

Intervjui

29.05.2016.

„Krivnja“ za podcjenjivanje dijalekata na svim je jezičnim politikama

Glas Koncila, 55 (2016), br. 22 (2188), str. 26.

11.03.2016.

Časopis „Kaj“ kajkavska je institucija, a još jedino književnost funkcionira kao muzej izvornih govora

Glas Podravine i Prigorja, 71 (2016), br. 10, str. 36-37.

18.09.2014.

Književni lobiji su snažni

Vijenac, 22 (2014), br. 536, str. 15.

Uredništvo

1.2.2021. - 26.5.2023.

Republika: časopis za književnost, umjetnost i društvo

Zagreb

2016. -

Artikulacije: časopis za čitanje

Koprivnica

Medijski nastupi

24.4.2024.

Klub čitatelja

HRT3

Zagreb

28.8.2023.

Vijesti iz kulture

HRT1

Zagreb

29.5.2023.

Razgovor s povodom

HRT - HR3

Zagreb

17.6.2022.

Kutija slova

HRT - HR1

Zagreb

02.03.2019.

Na kraju tjedna

HRT - HR3

Zagreb

14.11.2016.

Okrugli stol

HRT - HR3

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2017. -

Član

Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica

2013. - 2017.

Član

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

Povjerenstva na sveučilištu

2021. - 2023.

Mozvag koordinator za dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

2019. - 2023.

ECTS koordinator za dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Projekti

Znanstveni projekti

7.4.2021. - 7.4.2022.

Identitet i imaginacija: stvaranje slike o sebi i drugima u modernoj hrvatskoj književnosti

Voditelj

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA I UMJETNIKA 2020