PORTFELJ / Jasna Bićanić mag. educ. philol. croat. et mag. paed.

Portfelj

Jasna Bićanić

mag. educ. philol. croat. et mag. paed.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

1.10.2014. -

u postupku

sveučilišni poslijediplomski studij glotodidaktike

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

18.10.2010. - 28.3.2013.

magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije

diplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1.10.2007. - 4.10.2010.

prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije

preddiplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije (dvopredmetni)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

01.10.2018. -

Asistent

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

25.04.2017. - 05.05.2017.

Učitelj hrvatskoga jezika

Osnovna škola "Pehlin", Rijeka

13.02.2017. - 24.02.2017.

Učitelj hrvatskoga jezika

Osnovna škola "Pehlin", Rijeka

29.03.2016. - 30.09.2018.

Naslovno suradničko zvanje asistenta na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci (vanjski suradnik, bez zasnivanja radnog odnosa)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

01.12.2014. - 01.12.2015.

Učitelj hrvatskoga jezika (pripravnik volonter)

Osnovna škola "Milan Brozović", Kastav

06.12.2013. - 06.07.2014.

Stručni suradnik za koordinaciju, studentsku mobilnost i osiguravanje kvalitete Sveučilišnoga poslijediplomskog studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka (Hrvatska)

08.07.2013. - 05.12.2013.

Pedagog (pripravnik)

Dječji vrtić "Viškovo"

Članstva

2022.

Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.03.2018. - 29.9.2019.

Literarne i novinarske učeničke družine

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

suradnik

1.10.2016. - 1.3.2019.

Čitanje i pisanje u školi

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

suradnik

1.10.2016. - 1.3.2019.

Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

suradnik

1.10.2016. - 1.3.2019.

Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

suradnik

1.4.2016. - 29.9.2019.

Osnove poučavnja hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka

suradnik

1.4.2016. - 29.9.2019.

Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i knjževnost (jednopredmetni studij - nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

1.4.2016. -

Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

suradnik

1.4.2016. -

Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Gostujući nastavnik

10.2023. - 2.2024.

Kultura govorenja i pisanja

Preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (studenti u izvanrednom statusu)

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

asistentica

Osobni razvoj

4.2023.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Financiranje: 120

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Ispitivanje čitateljskih interesa na predlošku slikovnice T. Robberechta Vuk koji je ispao iz knjige

Bićanić, Jasna; Močibob, Iva

Dijete i jezik danas - Čitanje u suvremenom okruženju. Zbornik radova s X. međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas - Čitanje u suvremenom okruženju, Osijek, 16. - 18. rujna 2021. Ur. Berbić Kolar, Emina; Marinić, Ivana; Čosić, Krešimir. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Osijek. - 119-142

2022.

Normativno (ne)točni oblik – polazište i ishodište istraživanja učinkovitosti povratne informacije

Bićanić, Jasna

Metodički vidici - 13 251-274

https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1990

A1

2019.

Korektivna povratna informacija u poučavanju materinskoga jezika

Bićanić, Jasna; Opašić, Maja

Metodički vidici - 10 13-31

https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1904

A1

2018

Ne izgrađuj zdanja, nego ljude (prikaz knjige)

Bićanić, Jasna

Knjižničar/ka: Časopis Knjižničarskog društva Rijeka - 9 27-37

http://www.kdr.96.lt/Casopis-KDR-2018.pdf

2017.

Neknjiževni tekstovi u poučavanju strategije sažimanja. (stručni rad)

Bićanić, Jasna

Metodički vidici - 7 181 - 198

http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1829

A1

2015.

Primjena načela zavičajnosti u odgojno-obrazovnome procesu

Bićanić, Jasna (Petrc)

Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu / Udier, Sanda Lucija; Cergol Kovačević, Kristin (ur.). - 311-327

Znanstvene knjige

2023.

Leksikon rektora, prorektora, dekana i pročelnika odjela Sveučilišta u Rijeci

priređivač

Kalogjera, Goran; Bićanić, Jasna

Sveučilište u Rijeci Rijeka

Kongresna priopćenja

16.6.2023. - 19.6.2023.

Uncovering Reading Interests – A Croatian Example

Bićanić, Jasna; Močibob, Iva

referat

The 2nd Paris Conference on Education (PCE2023) Pariz

2022.

Vrste normativno (ne)točnih oblika kao varijabla u istraživanjima učinkovitosti povratne informacije

Bićanić, Jasna

referat

2. međunarodna konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO2 Zagreb

16.9.2021. - 18.9.2021.

Kako smo s pomoću slikovnice T. Robberechta "Vuk koji je ispao iz knjige" ispitali čitateljske interese i iskustvo

Bićanić, J., Močibob, I.

referat

X. međunarodni znanstveni skup "Dijete i jezik danas - Čitanje u suvremenom okruženju" Osijek

08.06.2018.

Korektivna povratna informacija u poučavanju materinskoga jezika

Bićanić, Jasna, Opašić, Maja

referat

Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018) Rijeka, Hrvatska

01.12.2017.

Pogreške u pisanim radovima iz perspektive učenika

Bićanić, Jasna, Opašić, Maja

referat

Dijete i jezik danas: razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku Osijek, Hrvatska

2015.

Sažimanje neknjiževnih tekstova - mogućnosti poučavanja

Bićanić, J.

referat

1. Međunarodni znanstveni skup ˝Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta˝ Pula

2014.

Spremnost budućih odgojitelja, učitelja i nastavnika za primjenu načela zavičajnosti u odgojnoobrazovnom procesu

Bićanić, J. (Petrc)

referat

28. savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku ˝Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja˝ Zagreb

Znanstveni skupovi

28.9.2023. - 30.9.2023.

Međunarodni znanstveni skup CLARC2023 - Language and Language Data

Rijeka članica Organizacijskog odbora

16.5.2019. - 18.5.2019.

Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga"

Rijeka članica Organizacijskog odbora

3.5.2018. - 5.5.2018.

Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i um"

Rijeka članica Organizacijskog odbora

2017.

I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a "LinguaDOC: Istraživanje - od zamisli do objave"

Rijeka članica Organizacijskog odbora

2016.

Riječki filološki dan 11

Rijeka članica Organizacijskog odbora

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

2014.

Edukativna slikovnica o riječkoj industrijskog baštini "Ljušture pričaju" (suautorstvo)

Sveučilište u Rijeci

Recenzije umjetničke djelatnosti

2022.

Slikovnica "Tili i čarobna školska kutija" Sanje Lujić Pirc

2014.

Edukativna slikovnica o riječkoj industrijskoj baštini "Ljušture pričaju" (uredništvo)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2013.

15. broj lista "Škabelin" Dječjeg vrtića "Viškovo"

Dječji vrtić "Viškovo"

članica uredništva

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

2018. -

Ča-čitalnica

Natjecanje u interpretativnom čitanju tekstova na čakavskom narječju

Kastav

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.10.2022.

MOZVAG koordinatorica Odsjeka za kroatistiku (jednopredmetni studij)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1.10.2021. - 30.9.2023.

ERASMUS koordinatorica Odsjeka za kroatistiku

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1.10.2021. - 30.9.2023.

ECTS koordinatorica za jednopredmetni studij Odsjeka za kroatistiku

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2011. - 2013.

članica

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

2011. - 2013.

članica

Odbor za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka

2011. - 2013.

članica Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci (predstavnica studenata)

Sveučilište u Rijeci

2011. - 2013.

studentska pravobraniteljica Sveučilišta u Rijeci

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

2010. - 2013.

članica

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci

2009. - 2010.

studentska pravobraniteljica Filozofskog fakulteta u Rijeci

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2021. -

članica

Školski odbor Osnovne škole "Sveti Matej" Viškovo

2017. - 2021.

članica

Odbor za znanost i tehnologije Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

2013. - 2017.

zamjenica predsjednika

Odbor za kulturu Općinskog vijeća Općine Viškovo

2009. - 2013.

članica

Odbor za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo

Povjerenstva na sveučilištu

2013.

član

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Medicinskoga fakulteta u Rijeci

2013.

predsjednik

Povjerenstvo za evaluaciju projekata Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci (2013.)

2011.-2013.

član

Povjerenstvo fonda Aleksandar Abramov

Projekti

Znanstveni projekti

2022. - 2023.

Inovativna rješenja za tečnije čitanje na standardnim jezicima Europske unije za osobe s teškoćama čitanja – INOVArte (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić)

suradnica

Sveučilište u Rijeci

Stručni projekti

2019. - 2022.

KAFKa, Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija - usklađivanje s HKO-om

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

član radne skupine

2014.

USSUD kulture 2

Odjel za kulturu Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci

voditeljica tima Ljušture pričaju riječju i pisanje slikovnice ˝Ljušture pričaju˝

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UMJETNIČKI PROJEKTI 2022