PORTFELJ / Mario Pintarić mag. hist. art.

Portfelj

Mario Pintarić

mag. hist. art.

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2


PROSTORIJA 465

Vidljivost

Obrazovanje

27.03.2019. -

Poslijediplomski doktorski studij ,,Humanističke znanost"

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet u Zadru

01.09.2012. - 20.06.2018.

mag. hist art. et mag. edu. hist.

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

24.09.2018. -

Asistent/Doktorand

Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

01.10.2014. - 01.10.2018.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja.

Nastavna djelatanost

Kolegiji

01.10.2019. -

Skulptura u Veneciji od 1400. do 1800.

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

01.03.2019. -

Umjetnost 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

24.09.2018. -

Liturgika i povijest umjetnosti

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

24.09.2018. -

Umjetnost baroka

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

Io Antonio Michelazzi Architetto di professione. Nepoznati majstorovi projekti i nacrti za Krk, Omišalj, Senj, Karlobag i Rijeku

Damir Tulić, Mario Pintarić

Ars Adriatica - 107-132

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336314

A1

2018.

Clay and Marble. New Sculptures by Giusto Le Court in Vienna and Warsaw

Damri Tulić, Mario Pintarić

Zbornik za umetnostno zgodovino - 57-73

http://www.suzd.si/images/stories/pdf/zuz_54_2018/tulic_pintaric_ZUZ_2018.pdf

A1

2018.

Antonio Michelazzi »di professione, scultore de' Marmi«: novi arhivski prilozi za riječkog kipara

Mario Pintarić

Zbornik za umetnostno zgodovino - 99-117

http://www.suzd.si/images/stories/pdf/zuz_54_2018/pintaric_ZUZ_2018.pdf

A1

2018.

Prilog poznavanju kasnogotičke skulpture u Rijeci: prijedlog za Leonarda Thannera i nepoznata grupa Oplakivanja Krista

Damir Tulić, Mario Pintarić

Ars Adriatica - 61-80

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=312279

A1

2017.

"Gli angeli zaratini a Ceregnano: una proposta per Gregorio Morlaiter"

Damir Tulić, Mario Pintarić

Ars Adriatica - 227-236

A1

Kongresna priopćenja

25.09.2020.

The Finest 18th Century Art Commission in Rijeka: the Orlando Family and the Presbytery of the Collegiate Church of St. Mary’s Assumption

Damir Tulić, Mario Pintarić

Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650–1750) Ljubljana

16.11.2019.

,,…darežljivi i dobrostivi kanonik senjski Anton Vahtar…“, naručitelj oltara svetog Josipa u senjskoj katedrali

Treći znanstveni skup u okviru projekta ET TIBI DABO – Umjetnine, naručitelji i donatori II Sveučilište u Zadru

16.10.2019.

,,…Signor Antonio Michelazzi, Scultore di Marmi da Gradisca, et ora abitante in Fiume…”- počeci kiparove karijere u Rijeci

Znanstveni skup inicijalnog projekta za mlade istraživače Sveučilišta u Rijeci „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“ Filozofski fakultet u Rijeci

26.10.2018.

Giuseppe Minolli – the Donor of the Monumental High Altar in the Former Augustinian Church of St. Jerome in Rijeka

PUBLIC AND PRIVATE COMMISSIONS : Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period Filozofski fakultet u Rijeci

06.09.2018.

Portal župne crkve Uznesenja Marijina u Buzetu - tipologija i razvoj motiva lunete s reljefnom školjkom

Buzetski dani 2018. Buzet

07.06.2018.

Nepoznat inventar srušene crkve svetog Roka u Rijeci

Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri: nova istraživanja i spoznaje Filozofski fakultet u Rijeci

08.12.2017.

Glavni oltar u Veloj crikvi i arhivski podatci o obitelji Orlando

Znanstveni skup inicijalnog projekta za mlade istraživače Sveučilišta u Rijeci „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“ Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstveni projekti

2019.-

Barokna Rijeka

suradnik/doktorand

Sveučilište u Rijeci

24.9.2018.-20.3.2021.

ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

24.9.2018.-24.9.2019.

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2018.-2019.

Pietas et Fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji

suradnik

Grad Rijeka

Znanstveni skupovi

13.6.2018.

Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri nova istraživanja i spoznaje

Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač

8.12.2017.

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine Vele crikve

Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač

24.10.-27.10.2018.

PUBLIC AND PRIVATE COMMISSIONS Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period - drugi i međunarodni skup u sklopu projetka ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine

Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora, izlagač

17.10.-18.10.2017.

Umjetnine, naručitelji i donatori - prvi znanstveni skup u sklopu projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine

Filozofski fakultet u Rijeci Član organizacijskog odbora

Recenzije

2019.-2020-

1.Časopis Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ – ISHA-e Split 2.Rostra : Časopis studenata povijesti Sveučilišta u Zadru

Umjetnička djelatnost

Umjetnički projekti

15.06.2019. - 01.07.2019.

Blago Katedrale svetog Vida uz 50. obljetnicu uspostave Riječke metropolije

03.05.2015. -

Izložba Iza žice: sudbine Kastavaca

Muzejska zbirka Kastavštine

Javno djelovanje

Javna predavanja

06.06.2019.

Izgubljena Rijeka: samostan benediktinki i crkva svetog Roka

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci (Assunta/Vela crikva)

03.04.2019.

Mramorna skulptura i altaristika Zborne crkve u Rijeci

Imamo diplomu iz povijesti umjetnosti

Društvo povjesniačara umjetnosti Hrvatske, Zagreb

22.03.2019.

Povijest umjetnosti i arhivsko istraživanje: nove interpretacije

Okrugli stol Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća

Državni arhiv u Rijeci

28.11.2018.

Riječke patricijske obitelji kao naručitelji umjetnina Zborne crkve u Rijeci

Pietas et fama

Gradska Vijećnica, Rijeka

16.11.2018.

Nepoznato riječko blago: dvije kasnogotičke skulpture Oplakivanja u Rijeci: nova otkrića

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Assunta)

Rijeka

Volonterstvo

2017.-2018.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Intervjui

27.09.2020.

Kipar, altarist i arhitekt Antonio Michelazzi (1707.-1771.)

Novi list

Rijeka

05.07.2020.

Pietro Stefanutti i fontana Francesco-Giuseppina

Novi list

Rijeka

18.12.2018.

Il Duomo di Fiume un tesoro di valore inestimabile

http://lavoce.hr/cultura/3305-il-duomo-di-fiume-un-tesoro-di-valore-inestimabile

Rijeka

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018

dr. sc.Nina Kudišred. prof.

Barokna Rijeka

Humanističke znanosti