PORTFELJ / Jadranka Kim Musa

Portfelj

Jadranka Kim Musa

Filozofski fakultet

Odsjek za anglistiku

Kontakt

Obrazovanje

2013. - 2014.

MA Applied Linguistics

Primijenjena lingvistika

University of Birmingham

2009. - 2012.

BA (honours) Humanities

Humanisticke znanosti

The Open University

Radno iskustvo

2023. -

Visa lektorica

Nositeljica kolegija: EJK 1 i EJK 2/drugi dio, EJK 4/vjezbe prevodjenja na prijediplomskom studiju engleskog jezika te Engleski jezik 4/vjezbe prevodjenja na diplomskom prevoditeljskom studiju

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. - 2023.

Lektorica

Nositeljica kolegija: EJK 1 i EJK 2/drugi dio te EJK 4/vjezbe prevodjenja na preddiplomskom studiju engleskog jezika te Engleski jezik 4/vjezbe prevodjenja na diplomskom prevoditeljskom studiju

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2017.

Sveucilisna nastavnica

Predaje cetiri kolegija na preddiplomskom studiju u sklopu engleskog za akademske potrebe (EAP i ESAP)

University of Nottingham China

2012. - 2022.

Predavačica

Rad na pripremnim ljetnim tecajevima engleskog jezika za medjunarodne studente diplomskih studija na Sveucilistu u Birminghamu.

University of Birmingham

2000. - 2012.

Nastavnica engleskog jezika

Tecajavi engleskog jezika za mlade (Cambridge ESOL) te tecajevi poslovnog engleskog jezika u vodecim hrvatskim institucijama i tvrtkama.

Lancon; Nova Varsavska, Contego Business Communication, Anglia

Članstva

01.12.2018. -

Hrvatsko drustvo sveucilisnih lektora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2000. - 2022.

Aktivno bavljenje prevoditeljskom djelatnoscu.

U sklopu samstalne djelatnosti, usmeni i pisan prijevodi za niz institucija i tvrtki u Hrvatskoj.

Projekti