PORTFELJ / Sandra Marman , prof.

Portfelj

Sandra Marman

, prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051/265-677

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 612

Obrazovanje

01.11.2016. -

Poslijediplomski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.2014. - 12.07.2016.

Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

03.10.2011. - 15.09.2014.

Sveučilišna prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2022. -

viša lektorica

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. - 2022.

lektorica

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2013. - 06.02.2017.

Suradnica

- priprema nastave - držanje nastave iz hrvatskoga kao inoga jezika na stupnjevima A1 i A2

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

17.05.2016.

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2015./2016.

Članstva

2021. -

Centar za jezična istraživanja

2019. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2021.

Osnove jezične kulture

Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski studij)

Filozofski fakultet

suradnik na kolegiju

2020.

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

2019.

Norma i uzus hrvatskoga standardnog jezika I

Diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

2018.

Hrvatski kao drugi i strani jezik

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

Osobni razvoj

26.11.2022.

Uvod u analizu govora pomoću programa Praat

24.1.2022.

Jak najlepiej wykorzystać opowiadania do samodzielnej nauki języka polskiego?

7.10.2021. - 8.10.2021.

The building blocks of information transfer in language processing

1.7.2021. - 2.7.2021.

13. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

26.11.2020. - 27.11.2020.

Academic Teaching in English

15.05.2019. -

4. simpozij SCIMETH - Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju

6.7.2018. - 7.7.2018.

11. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

16.08.2017. - 30.08.2017.

Ljetna škola Bovec

17.06.2017. - 02.07.2017.

Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu

29.5.2017.

Cjeloživotno učenje u praksi, Webinar

22. 9. 2017.

Računalni alati i usluge za prevoditelje

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Hrvatski i poljski frazemi sa sastavnicom glava/głowa

Sandra Jukić

Šareni filološki stručak. Zbornik u čast profesorici Željki Fink Arsovski - 95-108

2022.

Ovladanost pisanjem fonema /c/, /z/ i /s/ na temelju diktiranoga teksta u hrvatskome kao inome jeziku

Sandra Jukić

Riječi o riječi i Riječi: zbornik u čast Zrinki Jelaska - 269-284

2021.

Prilog hrvatskoj povijesnoj složnici, krasnoslovju ili rječoslaganju; Anastazija Vlastelić, Opis atributa u hrvatskim gramatikama od početaka do kraja 19. stoljeća

Sandra Jukić

Fluminensia - 33 305-316

https://hrcak.srce.hr/259791

17.06.2019.

Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu

Sandra Jukić

SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje - 149-160

15.03.2019.

Frazem kao sastavnica diktata u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Sandra Jukić

Strani jezici - 47 79-94

https://hrcak.srce.hr/217923

01.02.2019.

KAKO GOVORNICI SLAVENSKIH JEZIKA RABE NAVESKE U HRVATSKOME JEZIKU?

Sandra Jukić, Bojan Prosenjak

Kompas - 151-164

04.05.2018.

O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

Jezik i njegovi učinci, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci - 123-136

20.04.2018.

Poredbeni frazemi u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

Sandra Jukić

Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk - 143-156

17.06.2016.

Frazemi u udžbenicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj A1

Sandra Jukić

ŠtoRIje - 41-52

2014.

Dragutin Tadijanović i njegova zastupljenost u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima

Jagodar, Josip; Jukić, Sandra

Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital, Zbornik radova s međunarodne studentske konferencije u Slavonskome Brodu - 181-194

Pozvana predavanja

6.11.2019. - 7.11.2019.

Scenska lutka u nastavi stranih jezika

Sandra Jukić

Sosnowiec, Poljska

Kongresna priopćenja

8.7.2022. - 9.7.2022.

Pisanje u hrvatskome kao inome jeziku – prikaz slučaja francuskih početnika

Sandra Jukić; Tanja Diklić; Bojan Prosenjak

usmeno

14. SIH: Opis kao temelj poučavanja Zagreb

9.6.2022. - 11.6.2022.

Usvojenost pisanja hrvatskih grafema inojezičnih početnika – prikaz slučaja

Sandra Jukić; Tanja Diklić

usmeno

HDPL 2022: Standardni i nestandardni idiomi Osijek

05.12.2019.

(Ne)neutralnost naglasnih pomicanja u hrvatskome standardnom jeziku

Mihaela Matešić, Sandra Jukić

usmeno

Istraživanja govora Zagreb

17.05.2019.

Osobitosti govora studenata na satu hrvatskoga kao drugoga stranoga jezika

Sandra Jukić

usmeno

HDPL - "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga“ Rijeka

26.04.2019.

Autentičnost dijaloga i učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Sandra Jukić, Tajana Rogina

usmeno

Međimurski filološki dani Čakovec

26.04.2019.

Tumačenje pisanoga teksta u hrvatskome jeziku

Sandra Jukić

usmeno

Međimurski filološki dani Čakovec

12.04.2019.

To be born under a(n) (un)lucky star. Croatian, German, and Polish idioms with the meaning of fateful predestination.

Sandra Jukić, Željka Macan

usmeno

Slavofraz 2019. Bratislava

10.09.2018.

The role of idioms in testing the acquisition of Croatian verbal aspect

Sandra Jukić, Ana Inić

usmeno

Europhras 2018. Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects Bialystok

21.04.2018.

Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu

Sandra Jukić

usmeno

SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje Rijeka

09.02.2018.

Kako govornici slavenskih jezika rabe naveske u hrvatskome jeziku?

Sandra Jukić, Bojan Prosenjak

usmeno

Kompas, KOMPARATIVNOSLAVISTIČKE LINGVOKULTURALNE TEME Zagreb

05.06.2017.

O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

HDPL, Jezik i njegovi učinci, XXXI. međunarodni znanstveni skup Rijeka

28.04.2017.

Stvaralački diktat po slici u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

Međunarodna studentska konferencija Kreativnost i stvaralaštvo u odgoju i obrazovanju Slavonski Brod

15.12.2016.

Poredbeni frazemi u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

VI. HIDIS Zagreb

04.06.2016.

Hrvatski – mali jezik kao ini

Sandra Jukić, Željka Macan

usmeno

CLARC Rijeka

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

18.7.2021. - 1.8.2021.

Ljetna škola Bovec

Koordinator: Universität Klagenfurt (Austria) Partneri: Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Univerza na Primorskem, Filozofski fakultet u Rijeci, Università di Trieste, Università di Udine

predavačica hrvatskoga kao stranoga jezika

13.3.2020. - 13.6.2020.

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

predavačica

Javno djelovanje

Javna predavanja

2.12.2022.

Poučavanje hrvatskoga jezika osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom

Unaprjeđenje postupka integracije

Rijeka

7.11.2019.

Frazemi i stereotipi o drugome (na primjeru Balkana)

Balkan je drugdje

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022. -

voditeljica

Riječka kroatistička škola

2019. -

Koordinatorica Alumni kluba Odsjeka za kroatistiku

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2018. -

Voditeljica programa Jezične poduke

Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu

2018. -

Voditeljica programa Jezični tandem

Bilingualism Matters@Rijeka, ogranak centra Bilingualism Matters sa Sveučilišta u Edinburghu

2017. - 2022.

Zamjenica voditeljice

Riječka kroatistička škola, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Projekti

Stručni projekti

24.02.2019. - 26.02.2019.

Očuvanje hrvatskoga kao nasljednoga jezika: važnost, izazovi i rješenja

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

suradnik

12.10.2018. - 12.10.2021.

Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije - OPTILIFE Referentni broj ugovora: UP.03.1.1.102.0019

Sveučilište u Rijeci

Suradnik na projektu

05.10.2018. - 08.10.2018.

Višejezičnost, pojedinac i društvo: hrvatski jezik izvan domovine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

suradnik

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018