PORTFELJ / Sandra Jukić , prof.

Portfelj

Sandra Jukić

, prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051/265-677

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 612

Obrazovanje

01.11.2016. -

Poslijediplomski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.2014. - 12.07.2016.

Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

03.10.2011. - 15.09.2014.

Sveučilišna prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2017. -

lektorica

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2013. - 06.02.2017.

Suradnica

- priprema nastave - držanje nastave iz hrvatskoga kao inoga jezika na stupnjevima A1 i A2

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

17.05.2016.

Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2015./2016.

Članstva

2019. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020.

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

2019.

Norma i uzus hrvatskoga standardnog jezika I

Diplomski prevoditeljski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

Hrvatski kao drugi i strani jezik

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik na kolegiju

Osobni razvoj

15.05.2019. -

4. simpozij SCIMETH - Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju

16.08.2017. - 30.08.2017.

Ljetna škola Bovec

17.06.2017. - 02.07.2017.

Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu

22. 9. 2017.

Računalni alati i usluge za prevoditelje

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

17.06.2019.

Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu

Sandra Jukić

SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje - 149-160

15.03.2019.

Frazem kao sastavnica diktata u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Sandra Jukić

Strani jezici - 47 79-94

https://hrcak.srce.hr/217923

01.02.2019.

KAKO GOVORNICI SLAVENSKIH JEZIKA RABE NAVESKE U HRVATSKOME JEZIKU?

Sandra Jukić, Bojan Prosenjak

Kompas - 151-164

04.05.2018.

O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

ezik i njegovi učinci, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci - 123-136

20.04.2018.

Poredbeni frazemi u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

Sandra Jukić

Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk - 143-156

17.06.2016.

Frazemi u udžbenicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj A1

Sandra Jukić

ŠtoRIje - 41-52

2014.

Dragutin Tadijanović i njegova zastupljenost u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima

Jagodar, Josip; Jukić, Sandra

"Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital", Zbornik radova s međunarodne studentske konferencije u Slavonskome Brodu - 181-194

Kongresna priopćenja

05.12.2019.

(Ne)neutralnost naglasnih pomicanja u hrvatskome standardnom jeziku

Mihaela Matešić, Sandra Jukić

usmeno

Istraživanja govora Zagreb

17.05.2019.

Osobitosti govora studenata na satu hrvatskoga kao drugoga stranoga jezika

Sandra Jukić

usmeno

HDPL - "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga“ Rijeka

26.04.2019.

Autentičnost dijaloga i učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Sandra Jukić, Tajana Rogina

usmeno

Međimurski filološki dani Čakovec

26.04.2019.

Tumačenje pisanoga teksta u hrvatskome jeziku

Sandra Jukić

usmeno

Međimurski filološki dani Čakovec

12.04.2019.

To be born under a(n) (un)lucky star. Croatian, German, and Polish idioms with the meaning of fateful predestination.

Sandra Jukić, Željka Macan

usmeno

Slavofraz 2019. Bratislava

10.09.2018.

The role of idioms in testing the acquisition of Croatian verbal aspect

Sandra Jukić, Ana Inić

usmeno

Europhras 2018. Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects Bialystok

21.04.2018.

Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu

Sandra Jukić

usmeno

SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje Rijeka

09.02.2018.

Kako govornici slavenskih jezika rabe naveske u hrvatskome jeziku?

Sandra Jukić, Bojan Prosenjak

usmeno

Kompas, KOMPARATIVNOSLAVISTIČKE LINGVOKULTURALNE TEME Zagreb

05.06.2017.

O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

HDPL, Jezik i njegovi učinci, XXXI. međunarodni znanstveni skup Rijeka

28.04.2017.

Stvaralački diktat po slici u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

Međunarodna studentska konferencija Kreativnost i stvaralaštvo u odgoju i obrazovanju Slavonski Brod

15.12.2016.

Poredbeni frazemi u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić

usmeno

VI. HIDIS Zagreb

04.06.2016.

Hrvatski – mali jezik kao ini

Sandra Jukić, Željka Macan

usmeno

CLARC Rijeka

Stručna djelatnost

Stručni projekti

24.02.2019. - 26.02.2019.

"Očuvanje hrvatskoga kao nasljednoga jezika: važnost, izazovi i rješenja"

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

suradnik

05.10.2018. - 08.10.2018.

"Višejezičnost, pojedinac i društvo: hrvatski jezik izvan domovine"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

suradnik

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018