PORTFELJ / Nadja Čekolj mag. soc. et paed.

Portfelj

Nadja Čekolj

mag. soc. et paed.

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

T 051 265 635

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 310

Vidljivost

Obrazovanje

12.7.2017. -

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

2012. - 2015.

Magistra pedagogije i sociologije

Diplomski studij pedagogije i sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009. - 2012.

Sveučilišna prvostupnica sociologije

Preddiplomski studij sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

14.12.2016. -

Asistentica

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

2015.-2016.

Asistenica u istraživanju

Ipsos

Nagrade i priznanja

30.09.2014.

Nagrada "Dinko Tomašić" za najbolji studentski rad u ak. god. 2013./2014. za rad u koautorstvu pod naslovom "Erasmus - motivacija, prakse i poteškoće studentske mobilnosti"

Članstva

2019.

International Society for Third-Sector Research

2018.

Hrvatsko pedagogijsko društvo

2017.

Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas" - članica Izvršnog odbora (od 2019.)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019-2020

Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2019-2020

Komparativna pedagogija

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018-2020

Upravljanje projektima u obrazovanju

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018-2020

Pristupi kvalitativnim istraživanjima

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018-2019

Studenti i zajednica

Communis

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018-2019

Školska pedagogija s teorijama škole

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2018

Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2018

Odnosi u obitelji

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2018

Obiteljska pedagogija

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2017

Razvojna pedagoška djelatnost

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2017

Metodika rada pedagoga II

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2017

Metodika rada pedagoga I

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016-2017

Obitelj i djeca u riziku

Preddiplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

Cjeloživotno obrazovanje

14.02.2020. - 15.02.2020.

Introduction to MAXQDA: A Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Software

European Consortium for Political Research; Bamberg Graduate School of Social Science

08.07.2019. - 12.07.2019.

Qualitative and Mixed Methods Research Design: From Designin to Publishing

European Educational Research Summer School; Masaryk University in Brno

06.05.2019. - 08.05.2019.

Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities

Sveučilište u Rijeci, Doktorska škola

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019

Školski volonterski programi u funkciji unapređenja kvalitete života mladih

Ćulum Ilić, Bojana; Čekolj Nadja, Kušić, Siniša

Unapređenje kvalitete života djece i mladih - 444-456

2018

Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja

Ćulum, Bojana; Čekolj Nadja; Kušić, Siniša

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. Zbornik radova sa 2. međunarodne znanstveno- stručne konferencije - 94-106

http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/ped/Zbornik-radova-2018.pdf

2018

Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspectives

Čekolj Nadja

Croatian Journal of Education - Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - prihvaćen i recenziran - Vol. 20 13-39

Q3

Znanstvene knjige

2018

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

koautorica

prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

Kongresna priopćenja

11.10.2019.

Education for Sustainable Development in Study Programmes of Teacher Education Faculties in Croatia

Vukelić, Nena; Čekolj, Nadja; Gregorović Belaić, Zlatka

Usmeno izlaganje

24th International Scientific Conference ”Educational Research and School Practice“ Role of Education in Modernization of Society Beograd, Srbija

2.9.2019. - 3.9.2019.

School Volunteering Programmes - Illuminating Students’ Volunteering Engagement in Croatia

Ćulum Ilić, Bojana; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Emerging Researchers' Conference Hamburg, Njemačka

6.6.2019. - 7.6.2019.

School volunteering programmes - contemporary approach in education in Croatian high schools

Čekolj, Nadja; Ćulum, Ilić, Bojana

Usmeno izlaganje

Mediterranean Scientific Conference - Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities ESSCCO Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

17.5.2019.

Mapiranje školskih volonterskih programa u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2019. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

13. - 14. rujna 2018.

Predstavljanje znanstvene monografije "Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa"

prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj

Usmeno izlaganje

Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Pedagogija u vremenu promjene" Zagreb

19. lipnja - 24. lipnja 2017.

Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspective

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

OMEP 69th World Assembly and International Conference: Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

5. listopada 2018.

Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja

izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Nadja Čekolj doc. dr. sc. Siniša Kušić

Usmeno izlaganje

2. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju” Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

18. svibnja 2018.

Školski volonterski programi u funkciji razvoja građanstva održivosti

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija DOKON 2018 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

Recenzija: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija, Branislava Baranović (ur.)

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2019-

Članica (studentica)

Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

2018-2019

Članica organizacijskog odbora DOKON 2019

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2017-2019

Članica (studentica)

Sveučilište u Rijeci / Senat

2017-2018

Članica organizacijskog odbora DOKON 2018

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2017-2018

Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa Pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2017-

Koordinatorica za znanost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

Projekti

Znanstveni projekti

2020. -

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

2019. -

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)

Doktorandica

Sveučilište u Rijeci

3.1.2018. - 2.1.2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR)

Doktorandica

Hrvatska zaklada za znanost

2017. - 2018

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, istraživanje "Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji"

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018