PORTFELJ / dr. sc. Nadja Čekolj mag. soc. et paed.

Portfelj

dr. sc.

Nadja Čekolj

mag. soc. et paed.

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

T 051 265 635

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 310

Vidljivost

Obrazovanje

2017. - 2023.

dr.sc.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

2012. - 2015.

Magistra pedagogije i sociologije

Diplomski studij pedagogije i sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2009. - 2012.

Sveučilišna prvostupnica sociologije

Preddiplomski studij sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

14.12.2016. -

Asistentica

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

2015.-2016.

Asistenica u istraživanju

Ipsos

Nagrade i priznanja

30.09.2014.

Nagrada "Dinko Tomašić" za najbolji studentski rad u ak. god. 2013./2014. za rad u koautorstvu pod naslovom "Erasmus - motivacija, prakse i poteškoće studentske mobilnosti"

Članstva

2019.

International Society for Third-Sector Research

2018.

Hrvatsko pedagogijsko društvo

2017.

Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas" - članica Izvršnog odbora (od 2019.)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2022. - 2023.

Feministička pedagogija

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2021. - 2023.

Komparativna pedagogija

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2020. - 2023.

Odgoj i obrazovanje za civilno društvo

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2020. - 2023.

Školska pedagogija

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2020. - 2021.

Odnosi u obitelji

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2019. - 2020.

Komparativna pedagogija

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018. - 2022.

Pristupi kvalitativnim istraživanjima

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018. - 2019.

Studenti i zajednica

Communis

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018. - 2019.

Školska pedagogija s teorijama škole

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2018. - 2019.

Upravljanje projektima u obrazovanju

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2017. - 2018.

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2020.

Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2018.

Odnosi u obitelji

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2018.

Obiteljska pedagogija

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2017.

Razvojna pedagoška djelatnost

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2017.

Metodika rada pedagoga II

Diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2017.

Metodika rada pedagoga I

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

2016. - 2017.

Obitelj i djeca u riziku

Prijediplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Suradnica

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Može li se nacrtati idealna obitelj? Prikaz konstrukta „idealne“ obitelj pomoću metode „nacrtaj i opiši”

Čekolj, Nadja; Gregorović Belaić, Zlatka

Osnaživanje obitelji - izazovi i perspektive / Zloković, Jasminka (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet - 99-115

https://www.bib.irb.hr/1256541

2021.

Zastupljenost održivog razvoja u studijskim programima učiteljskih studija u Hrvatskoj

Vukelić, Nena; Čekolj, Nadja; Gregorović Belaić, Zlatka

U mreži paradigmi: Pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju - Zbornik u čast dr.sc. Branku Rafajcu, profesoru emeritusu / Kovač, Vesna ; Rončević, Nena ; Gregorović Belaić, Zlatka (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 147-168

https://www.bib.irb.hr/1126019

2021.

Samoprocjena roditeljske kompetencije – poticanje pozitivnog odnosa s djecom

Gregorović Belaić, Zlatka; Čekolj, Nadja

Unapređenje kvalitete života djece i mladih / Nikolić, Milena ; Vantić-Tanjić, Medina (ur.). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih - 783-795

https://www.bib.irb.hr/1152947

2020.

Percepcija „idealne“ obitelji iz aspekta budućih pedagoga

Gregorović Belaić, Zlatka; Čekolj, Nadja

Percepcija „idealne“ obitelji iz aspekta budućih pedagoga // Unapređenje kvalitete života djece i mladih / Nikolić, Milena ; Vantić-Tanjić, Medina (ur.). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih - 589-605

https://www.bib.irb.hr/1081898

2020.

Family life satisfaction – Perception of the youth and their parents

Zloković, Jasminka; Gregorović Belaić, Zlatka; Čekolj, Nadja

Family life satisfaction – Perception of the youth and their parents // 6th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences. Conference Proceedings / Vasileva Petkova, T. ; Stefanov Chukov, V. (ur.). Beograd, Srbija: Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – Serbia - 29-40

https://www.bib.irb.hr/1104103

2019

Školski volonterski programi u funkciji unapređenja kvalitete života mladih

Ćulum Ilić, Bojana; Čekolj Nadja, Kušić, Siniša

Unapređenje kvalitete života djece i mladih - 444-456

2018

Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja

Ćulum, Bojana; Čekolj Nadja; Kušić, Siniša

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. Zbornik radova sa 2. međunarodne znanstveno- stručne konferencije - 94-106

http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/SerialPubl/ped/Zbornik-radova-2018.pdf

2018

Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspectives

Čekolj Nadja

Croatian Journal of Education - Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - prihvaćen i recenziran - Vol. 20 13-39

Q3

Znanstvene knjige

2021.

Kvalitativna studija slučaja: od ideje do realizacije

Autorica

Brajdić Vuković, Marija; Miočić, Ivana; Čekolj, Nadja; Ledić, Jasminka

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/12/Kvalitativna-studija-slu%C4%8Daja_od-ideje-do-realizacije.pdf

2018

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

koautorica

prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

Kongresna priopćenja

25.1.2023.

Early Career Researchers’ Scientific Journey: Illuminating a Decade of Changes in Croatian HE Context

Ćulum Ilić, Bojana; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

APIKS CONFERENCE CHILE 2023: The Academic Profession Moving Forward: Gender Equality and Early Career Researchers online

19.10.2022. - 20.10.2022.

„Bilo je lijepo tu monotoniju škole razbiti aktivnostima volonterskog kluba“ – dobrobiti školskih volonterskih programa za vrijeme pandemije i potresa

Čekolj, Nadja ; Brajdić Vuković, Marija ; Ćulum Ilić, Bojana

Usmeno izlaganje

5. Dani obrazovnih znanosti Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? Zagreb, Hrvatska

5.10.2022. - 7.10.2022.

„Volonterstvo nam je sve približilo, sve je postalo prirodnije i normalnije“ – volonterski programi u formalnom obrazovnom sustavu

Čekolj, Nadja ; Ćulum Ilić, Bojana ; Brajdić Vuković, Marija

Usmeno izlaganje

Third International Conference "Why Still Education?" Humanism, Posthumanism, Anti-humanism: educational perspectives Treća međunarodna konferencija "Čemu još obrazovanje?" Humanizan, posthumanizam, anti- humanizam: obrazovne perspektive Beograd, Srbija

2.9.2021. - 3.9.2021.

(De)constructing Sustainability Citizenship: Insight from literature and policy documents analysis

Čekolj, Nadja; Ćulum Ilić, Bojana

Usmeno izlaganje

ECER 2021 - the European Conference on Educational Research; Emerging Researches' Conference Geneva (online)

25.06.2021. - 27.06.2021.

Samoprocjena roditeljske kompetencije – poticanje pozitivnog odnosa s djecom

Gregorović Belaić, Zlatka ; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

XII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Sunčani Brijeg, Bugarska

12.3.2021. - 13.3.2021.

Školski volonterski program i građanstvo održivosti - studija slučaja inovativne odgojno-obrazovne intervencije

Čekolj, Nadja; Ćulum Ilić, Bojana; Brajdić Vuković, Marija

Usmeno izlaganje

XXVI naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika Beograd, Srbija (online)

24.12.2020.

Family life satisfaction – Perception of the youth and their parents

Zloković, Jasminka ; Gregorović Belaić, Zlatka ; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

6th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences e-conference

26.06.2020. - 28.06.2020.

Percepcija „idealne“ obitelji iz aspekta budućih pedagoga

Gregorović Belaić, Zlatka ; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

XI Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Sunčev brijeg, Bugarska

11.10.2019.

Education for Sustainable Development in Study Programmes of Teacher Education Faculties in Croatia

Vukelić, Nena; Čekolj, Nadja; Gregorović Belaić, Zlatka

Usmeno izlaganje

24th International Scientific Conference ”Educational Research and School Practice“ Role of Education in Modernization of Society Beograd, Srbija

2.9.2019. - 3.9.2019.

School Volunteering Programmes - Illuminating Students’ Volunteering Engagement in Croatia

Ćulum Ilić, Bojana; Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Emerging Researchers' Conference Hamburg, Njemačka

21.6.2019. - 23.6.2019.

Školski volonterski programi u funkciji unapređenja kvalitete života mladih

Ćulum Ilić, Bojana ; Čekolj Nadja, Kušić, Siniša

Usmeno izlaganje

X. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih" Istanbul

6.6.2019. - 7.6.2019.

School volunteering programmes - contemporary approach in education in Croatian high schools

Čekolj, Nadja; Ćulum, Ilić, Bojana

Usmeno izlaganje

Mediterranean Scientific Conference - Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities ESSCCO Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

17.5.2019.

Mapiranje školskih volonterskih programa u srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2019. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

05.10.2018. - 06.10.2018.

Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja

Ćulum, Bojana ; Čekolj Nadja ; Kušić, Siniša

Usmeno izlaganje

2. međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju" Sarajevo, Bosna i Hercegovina

13.9.2018.

Predstavljanje znanstvene monografije "Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa"

prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj

Usmeno izlaganje

Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Pedagogija u vremenu promjene" Zagreb

18.5.2018.

Školski volonterski programi u funkciji razvoja građanstva održivosti

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2018 Rijeka, Hrvatska

19.6.2017. - 24.6.2017.

Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspective

Čekolj, Nadja

Usmeno izlaganje

OMEP 69th World Assembly and International Conference: Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska

Znanstveni skupovi

4.12.2022. - 5.12.2022.

VIII. International European Conference on Social Sciences

Rijeka članica organizacijskog odbora

17.5.2019.

Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2019.

Rijeka članica organizacijskog odbora

18.5.2018.

Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2018.

Rijeka članica organizacijskog odbora

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2021. -

Članica (doktorandica)

Stručno vijeće Doktorske škole

2019. - 2021.

Članica (doktorandica)

Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

2019. -

Koordinatorica

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju / MOZVAG

2017. - 2023.

Članica (doktorandica)

Sveučilište u Rijeci / Senat

2017. - 2018.

Članica

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju / Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa Pedagogije

2017. -

Koordinatorica

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju / Koordinatorstvo za znanost

Projekti

Znanstveni projekti

2020. -

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

2019. - 2021.

Supporting Evidence-based Education of Youth Workers

Suradnica

EU program Erasmus + (KA 2)

https://www.idi.hr/hr/projekti/znanstveno-kompetitivni-projekti/supporting-evidence-based-education-of-youth-workers-seeyw

2019. -

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)

Doktorandica

Sveučilište u Rijeci

3.1.2018. - 2.1.2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR)

Doktorandica

Hrvatska zaklada za znanost

2017. - 2018

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, istraživanje "Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji"

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018