Martina Šopić mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

e-pošta : martina.sopic@uniri.hr
konzultacije : petak, 13:00 - 15:00 h
prostorija : G-118

Obrazovanje

19.12.2016. - Doktorski studij (u tijeku) Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
9.10.2009. - 29.9.2011. Magistra inženjerka građevinarstva (mag. ing. aedif.) Diplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
13.7.2006. - 29.9.2009. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka građevinarstva (univ. bacc. ing. aedif.) Preddipplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.9.2002. - 29.6.2006. Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

14.6.2016. - Asistentica na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
19.10.2015. - 13.6.2016. Nastavnica pripravnica gospodarske matematike Nastava gospodarske matematike, razredničko – administrativni poslovi Ugostiteljska škola Opatija
25.7.2012. - 24.7.2014. Suradnica u projektnom uredu Izrada nacrtne dokumentacije RK – projekt d.o.o.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Organizacija i tehnologija građenja
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Organizacija građenja
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Tehnologija građenja
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Značaj vizualnih tehnologija za praćenje progresa i procjene produktivnosti zemljanih radova,
e-Zbornik, elektronički zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 08 - 2018.

2. Šopić, Martina; Car-Pušić, Diana
Statistička obrada podataka o vremenskim neprilikama u svrhu određivanja mjesečnog intervala s matematički očekivanim danima zastoja pri radu gradilišta na području grada Rijeke,
Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) XXI http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/61

Kongresna priopćenja

1.
Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Risk and Opportunities of Taking Different Procurement Routes in Construction Projects in Croatia, Predavanje 14th International Conference Organization, Technology and Management in Construction and 7th International Project Management Association Research Conference, Zagreb, Hrvatska - 5.9.2019.
2.
Tijanić, Ksenija; Šopić, Martina; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability, Predavanje, International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018", Brno, Češka - 18.10.2018.
3.
Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Planning and Control of Productivity of Construction Machinery through Use of Wireless Technology, Predavanje, 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction, Poreč, Hrvatska - 29.9.2017.
4.
Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen
Modelling the Productivity of Construction Machinery by Using RFID Technology, Objavljen rad, 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction, Poreč, Hrvatska

Znanstveni skupovi

1. 25.9.2019. - 27.9.2019.
7. Skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti - Zajednički temelji 2019, Rijeka, Sudjelovanje s radom i prezentacija istog
2. 11.9.2017. - 12.9.2017.
3. Simpozij doktorskog studija građevinarstva, Zagreb, Sudjelovanje s radom i prezentacija istog

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
17.12.2014. -
Položen stručni ispit u strukovnom području građevinarstva za obavljanje poslova sudionika u gradnji,
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja