Izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger dipl. ing.

Rektorat Odsjek za politehniku

e-pošta : lidija.luttenberger@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 118 7 2
Hrvatska znanstvena bibliografija
Research Gate

Obrazovanje

2.5.2018. - Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
1.1.2016. - Znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti Matični odbor Nacionalnog vijeća za znanost
1.1.2015. - Certifikacija za izobrazbu o gospodarenju otpadom Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
1.1.2014. - Znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti, znanstvene grane inženjerstvo okoliša Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne tehničke znanosti Matični odbor Nacionalnog vijeća za znanost
1.1.2012. - Certifikacija za internog auditora za sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001 SGS Zagreb
1.1.2009. - Certifikat u području javne nabave Ministarstvo gospodarstva
1.1.2004. - 1.1.2010. Doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarnih tehničkih znanosti, znanstvene grane inženjerstvo okoliša Doktorski studij "Inženjerstvo okoliša", doktorska disertacija "Model upravljanja zaštitom okoliša utemeljen na komunalnom gospodarenju otpadom i vodom" Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - Certifikat Galbraiths Shipping Course Ashridge management College, Hertfordshire (UK)
1.1.1986. - Dozvola za rad u vanjskoj trgovini Hrvatska gospodarska komora, Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1990. Magistar tehnički znanosti, znanstveno područje strojarstvo Magisterij, tema magistarskog rada "Prilog praktičnom određivanju korozionog zamora čelika s posebnim osvrtom na objekte morske tehnologije" Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1983. Diplomirani inženjer strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1977. - 1.1.1978. studij strojarstva, prva godina Escola de Engenharia, Universidade Mackenzie, Sao Paulo (Brazil)
1.1.1973. - 1.1.1977. Srednjoškolska matura Mary Immaculate High School, Sao Paulo (Brazil)

Radno iskustvo

2.5.2018. - Izvanredni profesor Sveučilište u Rijeci
17.10.2016. - 1.5.2018. Docent Odsjek za politehniku Sveučilište u Rijeci
27.4.2016. - 19.12.2016. Predsjednica upravnog vijeća Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
11.2.2016. - 16.10.2016. Pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske
1.1.2015. - 1.1.2016. Nositeljica kolegija iz područja inženjerstva okoliša - vanjski suradnik Odsjek za politehniku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2016. Izvoditeljica programa izobrazbe u gospodarenju otpadom Zagrebačko učilište
1.1.2015. - Nositeljica kolegija "Integralno upravljanje zaštitom okoliša u morskom području" Poslijediplomskog međusveučilišnog znanstvenog doktorskog studija "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti - vanjski suradnik Pomorski fakultet Sveučiilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. Sunositeljica kolegija "Integralno upravljanje zaštitom okoliša u u turističkim destinacijama obalnog područja" Poslijediplomskog međusveučilišnog znanstvenog doktorskog studija "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti - vanjski suradnik Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Ovlašteni prevoditelj EN-HR, HR-EN Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske
1.1.2001. - 1.1.2016. Rukovoditelj sektora nabava Komunalac d.o.o. Opatija
1.1.1997. - 1.1.2001. Voditelj sektora komercijala, Voditelj planiranja, analize i statistike, Koordinator IT sustava Komunalac d.o.o. Opatija
1.1.1992. - Inženjer projektant Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1992. Prodavač brodova Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1989. - 1.1.1990. Potpredsjednik poslovodnog odbora i Direktor sektora komercijala Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1988. - 1.1.1990. Suradnik u nastavi kolegij Konstrukcijski materijali-metali - vanjski suradnik Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1989. Prodavač brodova Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1984. - 1.1.1986. Istraživač tržišta Brodogradilište 3. maj Rijeka
1.1.1983. - 1.1.1984. Inženjer specijalist za standardizaciju Brodogadilište 3 maj Rijeka

Nagrade i priznanja

National Honor Society, SAD
Dekanova nagrada na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Rektorova nagrada na Sveučilištu u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja
- Rimski klub, pridruženi član
- Sierra Club, USA
- Women in Europe for Common Future
- Društvo za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske
- Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
- Hrvatsko društvo za zaštitu voda
- Sekcija za morsku tehnologiju Znanstveniog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Integralno upravljanje zaštitom okoliša u morskom području
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.2015. - Kemijske osnove tehnologije 1
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Kemijske osnove tehnologije 2
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82.5
1.1.2015. - Ekologija
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2015. - Održivi razvoj
Diplomski studij politehnika i informatika
Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2013. - 1.1.2015. Integralno upravljanje zaštitom okoliša u u turisti čkim destinacijama obalnog područja
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij "Pomorstvo" iz područja tehničkih znanosti
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositeljica kolegija
Norma sati:
1.1.1988. - 1.1.1990. Konstrukcijski materijali-metali
Sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik u nastavi
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

12.6.2017. - Model autonomne kuće kao doprinos održivom razvitku Istre
Bojan Aleksić
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Energetska uporaba biomase
Mislav Briševac
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Decentralizacija proizvodnje energije korištenjem obnovljivih izvora
Denis Koprivica
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Primjena gorivnih članaka u maloj obalnoj plovidbi
Ivan Čorak
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Model energetski neovisne kuće s automatiziranim prozorom
Andre Tibljaš
Diplomski studij politehnike i informatike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Primjena načela kružnog gospodarstva na plastičnu ambalažu
Antonio Tomašić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci
1.6.2017. - Uloga vode u dobivanju energije
Ivan Galetić
Preddiplomski studij politehnike
Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ančić, Ivica; Vladimir, Nikola; Runko Luttenberger, Lidija
Energy efficiency of ro-ro passenger ships with integrated power systems
Ocean Engineering 166 350-357 - 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029801818309028

Q1
WOS

2. Runko Luttenberger, Lidija
Održiva vodoopskrba otoka
Politehnika - časopis za tehnički odgoj i obrazovanje 1 44-54 - 2017. http://www.politehnika.uniri.hr/index.php/politehnika/article/view/5/pdf

3. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Sustainable procurement and environmental life-cycle costing in maritime transport
WMU Journal of Maritime Affairs 16 219-231 - 2017. http://link.springer.com/article/10.1007/s13437-016-0116-6

Q3

4. Runko Luttenberger, Lidija; Šestan, Ante; Ančić, Ivica
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL LIFE-CYCLE COSTING IN SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT
7th IMSC Book of Proceedings 1 430-434 - 2017. file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/imsc2017_book_of_proceedings_final.pdf

5. Luttenberger, Axel; Runko Luttenberger, Lidija
CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL CRIME
7th IMSC Book of Proceedings 1 213-220 - 2017. file:///C:/Users/Korisnik/Desktop/imsc2017_book_of_proceedings_final.pdf

6. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Leila
Oživotvorenje energetskih rješenja za očuvanje morskog okoliša od zakiseljavanja i zagrijavanja
Pomorski zbornik Posebno izdanje 1 231-243 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808363

7. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Environmental Assessment of Externalities Associated with Tourist Property Development Projects in Coastal Areas
404-417 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827894

8. Luttenberger, Leila ; Runko Luttenberger, Lidija
Povećanje učinkovitosti javne rasvjete
315-326 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841567

9. Runko Luttenberger, Lidija
The barriers to renewable energy use in Croatia
Renewable & sustainable energy reviews 2015 646-654 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115004372

Q1
WOS
Exc

10. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Uloga pravosuđa u suzbijanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša
Poredbeno pomorsko pravo 15 515-531 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11668

A1

11. Runko Luttenberger, Lidija ; Vujević, Dinko ; Šiljeg, Mario ; Gudelj, Ivana
ACHIEVING RESOURCE EFFICIENCY THROUGH THE INTEGRATION OF ENERGY, WATER AND WASTE SECTORS
Inženjerstvo okoliša 2 23-28 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767474

12. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Environmental aspects of public procurement in transport sector
261-274 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762347

13. Luttenberger, Axel ; Runko Luttenberger, Lidija
Environmental life-cycle costing in maritime transport
217-223 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780488

14. Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana
Zemljocentrični pristup zaštiti okoliša i njegova primjerenost za očuvanje vodnih ekosustava
Hrvatske vode 22 315-326 - 2014. http://www.voda.hr/hr/zemljocentricni-pristup-njegova-primjerenost-za-ocuvanje-vodnih-ekosustava

Q3

15. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Challenges of Marine Spatial Planning in Eastern Adriatic
33-40 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695801

16. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Value of Beaches for the Local Community and Tourists
121-130 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699649

17. Runko Luttenberger, Lidija
Challenges on Energy, Water and Waste Sector in Achieving Resource Efficiency
249-260 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723167

18. Runko Luttenberger, Lidija
Technological challenges in environmental protection
478-485 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702741

19. Runko Luttenberger, Lidija ; Ančić, Ivica ; Šestan, Ante
The viability of short-sea shipping in Croatia
Brodogradnja 15 472-481 - 2013. http://www.hrbi.hr/brodogradnja/images/stories/2013/413/Prilog-10-829-Luttenberger-ONLINE.pdf

Q3
WOS

20. Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ;
The need for integrated approach to Environmental protection in the Republic of Croatia
The Holistic Approach to Environment 3 41-51 - 2013. https://bib.irb.hr/datoteka/624432.L_Paper_36_objavljen.pdf

21. Runko Luttenberger, Lidija
Interactions Between the Society and the Environment in Ecological Engineering of Croatian Water and Waste Management Sector
Strojarstvo 3 41-51 - 2013. https://bib.irb.hr/datoteka/631606.v54s1_10_Runko.pdf

Q3

22. Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario
Ahilova peta hrvatske ekološke prakse
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 21 245-248 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=641933

23. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Leila
The use of GNSS data in environmental governance
139-151 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=631779

24. Runko Luttenberger, Lidija ; Ančić, Ivica ; Šestan, Ante ; Vladimir, Nikola
Integrated power systems in small passenger ships
1-7 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=647254

25. Runko Luttenberger, Lidija
Environmentally and Tourism-Friendly Urban Planning Model - The Case of Croatia
387-394 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636280

WOS

26. Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana
Zemljocentrični pristup zaštiti rijeke Krke
Godišnjak Titius 5 25-40 - 2012. http://hrcak.srce.hr/god-titius

27. Runko Luttenberger, Lidija ; Luttenberger, Axel
Earth-centric approach in environmental protection
Pomorstvo 26 27-44 - 2012. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

28. Runko Luttenberger, Lidija
The Role of Environmental Education in Promoting Short-Sea Shipping
245-254 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576425

29. Gudelj, Ivana Runko Luttenberger, Lidija Šiljeg, Mario Senta Marić, Ankica
Water and Health: Current Issues on European Level and the Need for Sustainable Water Resources Management
The Holistic Approach to Environment 1 121-127 - 2011. http://www.cpo.hr/naslovna.html

30. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Protection Based on Waste and Water Utility Service Management
Strojarstvo 52 631-649 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100904

Q2
WOS

31. Runko Luttenberger, Lidija
Sustainability of Public Utility Services in Coastal Area )
Pomorstvo 24 81-92 - 2010. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

32. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Challenges for Coastal Utilities Management
Pomorstvo 24 103-114 - 2010. http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Q3

33. Runko Luttenberger, Lidija
Significance of Sanitation and Biodegradable Waste in the Production of Energy, Agriculture and Carbon Sequestration
335-345 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576538

34. Runko Luttenberger, Lidija
Transitional Arrangement in Introducing Sustainable Waste Management in Opatija Riviera
273-282 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576962

35. Runko Luttenberger, Lidija
Engineering Challenges of the Decentralized Wastewater Treatment Concept
71-78 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576715

36. Runko Luttenberger, Lidija
Prilog uspostavi decentraliziranih sustava otpadnih voda
Pomorski zbornik 40 553-559 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576960

37. Runko Luttenberger, Lidija
Eko-učinkovitost u energetskoj strategiji
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 21-22 45-50 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576724

38. Runko Luttenberger, Lidija
Energy Policy Challenges for a Sustainable Future
95-101 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576760

39. Runko Luttenberger, Lidija
Neki apsekti ugroženosti morskog okoliša djelatnostima s kopna
Pomorski zbornik 39 349-356 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576660

40. Runko Luttenberger, Lidija
Procjena ciklusa trajnosti proizvoda (LCA) - sistemski alat u industrijskoj ekologiji
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 20 53-60 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576726

41. Runko Luttenberger, Lidija
Ekološka djelotvornost kao izazov trećeg tisućljeća
Pomorski zbornik 38 365-371 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576669

42. Runko Luttenberger, Lidija
Implementation of Integrated Approach to Development, Management and Use of Water Resources
181-188 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576969

43. Runko Luttenberger, Lidija
Održivi razvoj na pragu trećeg milenija
Pomorski zbornik 37 101-114 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576652

44. Runko Luttenberger, Lidija
Urbana ekologija kao izazov održivog razvitka
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 19 7-14 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576721

45. Runko Luttenberger, Lidija
Visoko obrazovanje za održivi razvoj
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 18 85-91 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576716

46. Runko Luttenberger, Lidija
Environmental Education in European Practice
179-186 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576970

47. Runko Luttenberger, Lidija
Uloga deponija otpada u novom pristupu upravljanju otpadom
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 17 105-112 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576533

48. Runko Luttenberger, Lidija
Uloga inženjera u razvitku ekološke svijesti obrazovanjem i nastavom
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 16 113-118 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576671

49. Runko Luttenberger, Lidija
Odgovornost inženjera za održivi razvitak
177-183 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576964

50. Runko Luttenberger, Lidija
Industrijska inovacija u Europi - analiza smjernica i prioriteta
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici 15 91-98 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576675

51. Runko Luttenberger, lidija
Kodeks za stručnu praksu Inženjeri i rizik - doprinos oživotvorenju poslovanja rizikom u inženjerskoj praksi
405-413 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576961

52. Runko Luttenberger, Lidija
Mogućnost primjene nekih europskih iskustava suradnje sveučilišta i industrije na području očuvanja čovjekova okoliša
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 13 323-329 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576779

53. Runko Luttenberger, Lidija
Korozijski zamora čelika TStE355 FG36T/DIN 17102
Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka 10 285-293 - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576783

54. Ančić, I.; Vladimir, N.; Runko Luttenberger, L.
Energy efficiency of ro-ro passenger ships with integrated power systems
Ocean Engineering 2018

Q1
A1
WOS

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja
Runko Luttenberger, Lidija Gudelj, Ivana
Izazovi održivog razvoja
knjiga Petrović, Mina Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore Beograd - 2013.
2. autor
Runko Luttenberger, Lidija
Gospodarenje vodom i otpadom
knjiga Dobrinić, Julijan Naklada Kvarner Rijeka - 2011.
3. autor poglavlja

Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems
proceedings Afgan, N. H. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapur - 2007.

Pozvana predavanja

1. Runko Luttenberger, L.
Plastika, sanitacija i kružno gospodarstvo
Rijeka - 5.6.2018. http://okolisno-zdravlje.uniri.hr/wp-content/uploads/2018/05/PROGRAM-_-2.-studentski-kongres-Okoli%C5%A1nog-zdravlja-s-me%C4%91unarodnim-sudjelovanjem-2.pdf
2. Lidija Runko Luttenberger
Održivost otočnih komunalnih usluga
Lastovo - 17.9.2017. https://www.dropbox.com/s/hz8c8z4jrft9ply/lectures%20297x170%2060%20kom.pdf?dl=0
3. Runko Luttenberger, Lidija
Pritisci na okoliš i lokalnu zajednicu u obalnom području, Ogranak Matice hrvatske u Opatiji
Opatija - 25.11.2016.
4. Runko Luttenberger, Lidija
Planned Waste Management Concept in the Republic of Croatia - Organised by German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy
Zagreb - 27.10.2016. https://www.dropbox.com/s/3er30sn8v8ghpke/Program_Stru%C4%8Dni%20skup%20Odr%C5%BEivo%20gospodarenje%20otpadom%2C%2027.10.2016.pdf?dl=0
5. Runko Luttenberger, Lidija
Potreban sadržaj i dinamika donošenja zakonske regulative za prelazak na resursno učinkovit sustav gospodarenja otpadom, u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Udruge gradova
Zagreb - 19.10.2016. http://www.udruga-gradova.hr/konferencija-gospodarenje-otpadom-bez-zakonske-normative/
6. Runko Luttenberger, Lidija
Izračun troškova životnog vijeka za potrebe zelene nabave u pomorskom prijevozu, Završna konferencija u sklopu projekta "Utjecaj inovativnih energetski učinkovitih tehnologija na emisije stakleničkih plinova brodova - EKO-BROD"
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu - 26.9.2016. https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?action=view&site_id=38&id=3348
7. Runko Luttenberger, Lidija
Voda - najvrijedniji resurs budućnosti, Konferencija Voda 2016
Zagreb - 31.8.2016. http://www.komunal.hr/vijesti/komunalci-preslabo-smo-iskoristili-eu-sredstva-za-vodovod-i-odvodnju/
8. Runko Luttenberger, Lidija
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2016-2022, vizije gospodarenja otpadom
Opatija - 10.6.2016. http://www.tehnoeko.com.hr/dogadjanja/konferencija2016/materijali/ECO-KONFERENCIJA-reportaza.pdf
9. Runko Luttenberger, Lidija
Uvjeti za zdrav okoliš - aktualno stanje i planovi, Skup "Pravo na zdrav život i uvjeti za zdrav okoliš" u organizaciji Pučke pravobraniteljice
Zagreb, Europski dom - 9.6.2016. http://ombudsman.hr/hr/zas/clz/878-gradani-sve-aktivniji-u-zastiti-okolisa-sustav-manjkav-i-cesto-podreden-gospodarstvu-modulnaslovna-modulzastita
10. Runko Luttenberger, Lidija
Objedinjavanje svih sastavnica u jedinstveni koncept zaštite okoliša, Konferencija "Aktualna pitanja i problemi u povlačenju sredstava fondova EU"
Zadar - 9.6.2016. http://www.ingbiro.hr/pdf/program_vodnokomunalno062016.pdf
11. Runko Luttenberger, Lidija
Waste Management Concept in the Republic of Croatia in the Light of Circular Economy, IFAT 2016
Munchen - 31.5.2016. http://eu-recycling.com/Archive/12205
12. Runko Luttenberger, Lidija
Koncept gospodarenja resursima u skladu s kružnim gospodarstvom, Konferencija o komunalnoj infrastrukturi
Dubrovnik - Mlini - 9.5.2016. http://www.komunal.hr/vijesti/glavna-sektorska-konferencija-u-dubrovniku-9-i-10-5-okupljanje-komunalnog-sektora-vodoopskrbe-i-nadleznih-institucija/
13. Runko Luttenberger, lidija
Temeljne odrednice Plana gospodarenja otpadom Repbulike Hrvatske 2016-2022, Grupacija održavanja čistoće HGK
Tuheljske toplice - 28.4.2016. http://www.cistoca.hr/default.aspx?id=2598
14. Runko Luttenberger, Lidija
Temeljne odrednice Plana gospodarenja otpadom Repbulike Hrvatske 2016-2022, Croatia Waste EXPO 2016
Zagreb, Dvorana Vatroslav Lisinski - 26.4.2016. http://lisinski.hr/hr/dogadanja/croatia-waste-expo-2016/
15. Runko Luttenberger, Lidija
Procjena utjecaja na okoliš u obalnom području, Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 20.4.2016.
16. Runko Luttenberger, Lidija
Model razvoja prihvatljiv za turizam, okoliš i lokalnu zajednicu, Tribina "Što je životna snaga (vitality) Lošinja"
Mali Lošinj - 17.4.2015. http://www.volim-losinj.org/politika/2421-sto-je-zivotna-snaga-vitality-losinja
17. Runko Luttenberger, Lidija
Gospodarenje vodnim resursima u javnom interesu, Konferencija o upravljanju vodama u Republici Hrvatskoj
Zagreb, Novinarski dom - 25.9.2014. http://tris.com.hr/2014/09/politika-koja-ne-drzi-vodu-poplave-zagadenja-privatizacija-u-zagrebu-dvodnevni-skup-politika-upravljanja-vodama-u-rh/
18. Runko Luttenberger, Lidija
Zaštita prava vodnih ekosustava, Fest TPZNM
Bukovica Utinjska - 19.6.2014. http://www.ekodrom.hr/hr/home/tko-pjeva-zlo-ne-misli
19. Runko Luttenberger, Lidija
Mogućnost razvoja male obalne plovidbe u Hrvatskoj, Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - 12.4.2013.
20. Runko Luttenberger, Lidija
Energetski izazovi zelene ekonomije, Dani Tehničkog fakulteta u Rijeci
Rijeka, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci - 12.4.2011. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_teh_term_energ/events/RiEn/ETRi2011Program.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Luttenberger, A., Runko Luttenberger, L.
Stakeholders in abating marine litter in the Adriatic usmeno ICTS 2018 Maritime, Transport and Logistics Science Portorož, Slovenija - 15.6.2018. http://icts.sdzp.org
2.
Runko Luttenberger, L., Luttenberger, A.
The role of insurance and tourism industries in achieving climate resilience usmeno Tourism and Hospitality Industry 2018 - Trends and Challenges Opatija - 27.4.2018. https://thi.fthm.hr/congress-proceedings/category/5-2018
3.
Runko Luttenberger, Lidija
Challenges on marine litter issues in the Adriatic usmeno VII. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Tehnički fakultet u Rijeci - 17.11.2017. http://www.riteh.uniri.hr/winkler/
4.
Runko Luttenberger, Lidija; Šestan, Ante; Ančić, Ivica
METHODOLOGY OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL LIFE-CYCLE COSTING IN SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT usmeno IMSC2017 Faculty of Maritime Studies, Split - 20.4.2017. http://www.pfst.unist.hr/imsc/
5.
Luttenberger, Axel; Runko Luttenberger, Lidija
CHALLENGES IN REGULATING ENVIRONMENTAL CRIMES // IMSC2017 usmeno IMSC2017 Faculty of Maritime Studies, Split - 20.4.2017. http://www.pfst.unist.hr/imsc/
6.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario ; Kujundžić, Dijana ; Gudelj, Hrvoje
vodoopskrba, odvodnja i zbrinjavanje otpada - međusobno povezane i u smislu ekološke svrhovitosti nerazdvojive djelatnosti Predavanje Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija - Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Pula, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842365
7.
Runko Luttenberger, Lidija
Integralni pristup valorizaciji i očuvanju plaža Predavanje Symposium Responsible Tourism on the Islands: Towsrds a Synergy of Tourism and Year-Round Life on the Islands Vis, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776628
8.
Runko Luttenberger, Lidija ; Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica
ODRŽIVOST VODOOPSKRBE OTOKA Poster XIX ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP VODA I JAVNA VODOOPSKRBA (Trakošćaan, Hrvatska) - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780145
9.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
Posljedice kojima rezultira privatizacija vodno- komunalnih usluga Predavanje 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatske vode na investicijskom valu Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762349
10.
Gudelj, Ivana ; Gudelj, Hrvoje ; Runko Luttenberger, Lidija ; Šiljeg, Mario ; Nenadić, Mateja ; Posavac, Sanja
Aktualna problematika vodoopskrbe, odvodnje i zbrinjavanja otpada u Imotskoj krajini Poster Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacija - Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Šibenik, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787554
11.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
VODA I ENERGIJA Poster XVIII znanstveno-stručni skup "Voda i javna vodoopskrba" Stari Grad -otok Hvar - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718907
12.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Andabaka Damir ; Runko Luttenberger, Lidija ; Marijanović Rajčić, Marija
Važnost konstantnog unapređenja zdravstvene ekologije na nacionalnom nivou Poster 2. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zdravstvena ekologija u službi zdravlja Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628050
13.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Andabaka, Damir ; Runko Luttenberger, Lidija ; Marijanović Rajčić Marija
Zdrav okoliš za zdravlje ljudi Poster 2. Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zdravstvena ekologija u službi zdravlja Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628067
14.
Gudelj, Ivana ; Senta Marić, Ankica ; Runko Luttenberger, Lidija ; Brozinčević, Andrijana
Potreba za održivost hrvatskog krškog okoliša Poster XVII Znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba Lopar-otok Rab, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646511
15.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica
PRIVATIZACIJA VODNOGOSPODARSKOG SEKTORA Poster XVII Znanstveno-stručni skup "VODA I JAVNA VODOOPSKRBA" Lopar-otok Rab, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646515
16.
Runko Luttenberger, Lidija
Postizavanje održivosti vodoopskrbe otoka Predavanje V. Savjetovanje o morskoj tehnologiji in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=657712
17.
Runko Luttenberger, Lidija
Evaluating land use quality in coastal area using fuzzy logic Predavanje 8th CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643709
18.
Runko-Luttenberger, Lidija
Eliminating the Barriers to Solar Energy Use in Croatia Predavanje EuroSun2012 Rijeka, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603709
19.
Gudelj, Ivana ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ; Šoljan, Vice
Stanje okoliša u Republici Hrvatskoj - ključni aspekti Predavanje Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Razvoj i okoliš - perspektive održivosti Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530794
20.
Runko Luttenberger, Lidija
Održivost male obalne plovidbe Predavanje IV. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI in memoriam akademiku Zlatku Winkleru Rijeka, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576430
21.
Gudelj, Ivana ; Hrenović, Jasna ; Runko Luttenberger, Lidija ; Senta Marić, Ankica ; Šiljeg, Mario ; Šoljan, Vice
OBRAZOVANJE I VODNO GOSPODARSTVO Predavanje 5. hrvatska konferencija o vodama Opatija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513906
22.
Runko Luttenberger, Lidija
Public Services in The Light of Imperative Transition Changes Predavanje Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576750
23.
Runko Luttenberger, Lidija
Izazovi morskog prostornog planiranja Predavanje III. Savjetovanje o morskoj tehnologiji - Third Conference on Marine Technology Rijeka, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576727
24.
Runko Luttenberger, Lidija
Improving the Indicators of Sustainable Development of the Coastal Area Predavanje Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576748
25.
Runko Luttenberger, Lidija
Prilog utvrđivanju kriterija za održivo gospodarenje vodom Poster 3. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode u 21. stoljeću Osijek, Hrvatska - 1.1.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576576
26.
Runko Luttenberger, Lidija
Problemi uspostave jedinstvenih preduvjeta u upravljanju vodnim resursima Poster Hrvatska konferencija o vodama (2 ; 1999) Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576714

Znanstveni skupovi

1. 16.9.2018. - 18.9.2018.
7th Anatomy of Islands - Islands on the Move Lastovo

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Efficient management of wastewater, its treatment and reuse in the Mediterranean Countries - Jordan, Lebanon, Palestine and Turkey
Hamburg University of Technology   polaznik obuke
2.
-
Eco-innovation in Croatia - Eco-Innovation Observatory Country Profile 2014-2015 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/croatia_eco-innovation_2015.pdf
European Commission   potpora u izradi dokumenta

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 21.4.2017. - Resursna učinkovitost osmišljenim gospodarenjem otpadom, vodom i energijom
Tjedan planeta Zemlje https://www.facebook.com/events/288975778196889/
Klub studenata Filozofskog fakulteta, Zagreb
2. 24.1.2017. - Integralni pristup zbrinjavanju otpada
Bioetički utorak: Gradovi od otpada i budućnost okoliša https://www.facebook.com/events/255418628221673/
Filozofski fakultet Zagreb
3. 5.12.2016. - Flaširanje vode u Hrvatskoj
Naša voda? https://www.facebook.com/PravoNaGrad
Zagreb
4. 5.12.2016. - Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?
Javna tribina u sklopu skupa "Naša voda" https://youtu.be/QB830hMmiCA
Novinarski dom Zagreb
5. - Zaštita prava vodnih ekosustava
Ekodrom
Bukovica Utinjska
6. - Gospodarenje vodnim resursima u javnom interesu
Konferencija o upravljanju vodama u Republici Hrvatskoj
Zagreb

Popularizacija znanosti

1. 31.1.2018. - Izlaganje na temu gospodarenja otpadom
Sjednica Gradskog vijeća Opatije
https://poduckun.net/vijecnici-prihvatili-odluku-o-gospodarenju-otpadom-treba-osmisliti-kvalitetno-rjesenje-za-biorazgradivi-otpad-opatija/

Intervjui

1. 30.4.2016. - Iz Komunalca u ministarstvo
List Opatija
http://www.opatija.hr/files/file/list-opatija/2016/191/files/assets/basic-html/index.html#6
2. 4.3.2015. - Nacionalni program pojačat će komercijalizaciju plaža i dovesti do nereda
Pogledaj.to
http://pogledaj.to/drugestvari/nacionalni-program-pojacat-ce-komercijalizaciju-plaza-i-dovesti-do-jos-veceg-nereda/

Novinski članci

1. 7.3.2017. - Melju milijune, a ne smeće: Hoće li Centar za gospodarenje otpadom Marišćina postati novi Obrovac?
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Melju-milijune-a-ne-smece-Hoce-li-Centar-za-gospodarenje-otpadom-Mariscina-postati-novi-Obrovac
2. 9.12.2016. - Voda je život ili samo zarada za korporacije
Tris
http://tris.com.hr/2016/12/voda-je-zivot-ili-samo-zarada-za-korporacije/
3. 7.12.2016. - Hrvati će ostati žedni pored takve vodoprivrede
Deutsche Welle
http://www.dw.com/hr/hrvati-će-ostati-žedni-pored-takve-vodoprivrede/a-36663145
4. 6.12.2016. - Tko profitira na vodi?
H-Alter
http://www.h-alter.org/vijesti/tko-profitira-na-vodi
5. 1.12.2016. - Novac za CGO-ove više nego udvostručen: Ministar Dobrović uoči lokalnih izbora pokleknuo pred županijama?
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Novac-za-CGO-ove-vise-nego-udvostrucen-Ministar-Dobrovic-uoci-lokalnih-izbora-pokleknuo-pred-zupanijama
6. 30.11.2016. - Najviše prigovora na Dobrovićev plan gospodarenja otpadom ima - donedavna pomoćnica ministra
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Najvise-prigovora-na-Dobrovicev-plan-gospodarenja-otpadom-ima-donedavna-pomocnica-ministra
7. 31.8.2016. - Komunalci: Preslabo smo iskoristili EU sredstva za vodovod i odvodnju!
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/komunalci-preslabo-smo-iskoristili-eu-sredstva-za-vodovod-i-odvodnju/
8. 15.7.2016. - Okrugli stol: Dinamična rasprava preko stotinu sudionika
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/%EF%BB%BFdinamicna-rasprava-preko-stotinu-sudionika/
9. 9.7.2016. - Runko Luttenberger: Plan gospodarenja otpadom bit će usvojen relativno brzo
Croenergo.eu
http://www.croenergo.eu/Runko-Luttenberger-Plan-gospodarenja-otpadom-bit-ce-usvojen-relativno-brzo-30351.aspx
10. 30.6.2016. - Was wird Kroatiens neue Abfallgesetzgebung bringen?
EU-recycling
http://eu-recycling.com/Archive/12205
11. 29.6.2016. - Plan gospodarenja otpadom - recikliranje i sprječavanje rasta cijena odvoza otpada
H-alter
http://www.h-alter.org/vijesti/plan-gospodarenja-otpadom-recikliranje-i-sprjecavanje-rasta-cijena-odvoza-otpada
12. 29.6.2016. - Plan gospodarenja otpadom za više reciklaže
Energetika-net
http://www.energetika-net.com/vijesti/zastita-okolisa/plan-gospodarenja-otpadom-za-vise-reciklaze-23013
13. 9.6.2016. - Zaštita okoliša: građani sve aktivniji, sustav manjkav i često podređen gospodarstvu
ombudsman.hr
http://ombudsman.hr/hr/zas/clz/878-gradani-sve-aktivniji-u-zastiti-okolisa-sustav-manjkav-i-cesto-podreden-gospodarstvu-modulnaslovna
14. 13.5.2016. - Održana glavna sektorska konferencija za komunalni sektor u Dubrovniku
Komunal
http://www.komunal.hr/vijesti/glavna-sektorska-konferencija-u-dubrovniku-9-i-10-5-okupljanje-komunalnog-sektora-vodoopskrbe-i-nadleznih-institucija/
15. 22.3.2016. - Do kraja godine kreću prvi centri za ponovnu uporabu
Poslovni dnevnik
http://www.poslovni.hr/hrvatska/do-kraja-godine-krecu-prvi-centri-za-ponovnu-uporabu-310526
16. 26.2.2016. - Zero Waste speeds up in Croatia after Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia Conference
zerowasteeurope.eu
https://www.zerowasteeurope.eu/2016/02/zero-waste-in-croatia-7-municipalities-adopt-zero-waste-strategy/
17. 10.9.2015. - Dok se narod zabavlja predizbornim prepucavanjima, Vlada novim zakonom otvara put privatizaciji hrvatskih voda
Slobodna Dalmacija
http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/285824/dok-se-narod-zabavlja-predizbornim-prepucavanjima-vlada-novim-zakonom-otvara-put-privatizaciji-hrvatskih-voda
18. 17.4.2015. - Čikat i Kijac - megalomanija ili razvojna nužnost?
otoci.net
http://otoci.net/index.php/u-politici/3368-cikat-i-kijac-megalomanija-ili-razvojna-nuznost
19. 4.3.2015. - Nacionalni program pojačat će komercijalizaciju plaža i dovesti do nereda
Pogledaj to
http://pogledaj.to/drugestvari/nacionalni-program-pojacat-ce-komercijalizaciju-plaza-i-dovesti-do-jos-veceg-nereda/
20. 3.11.2014. - Kako izbjeći korupciju i klijentelizam u upravljanju javnim dobrima?
gong.hr
http://gong.hr/hr/dobra-vladavina/lokalne-vlasti/kako-izbjeci-korupciju-i-klijentelizam-u-upravljan/
21. 9.5.2014. - Primorsko goranska županija ima šansu postati prva hrvatska regija s 'nula otpada'
Novi list
http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Primorsko-goranska-zupanija-ima-sansu-postati-prva-hrvatska-regija-s-nula-otpada

Medijski nastupi

1. 18.2.2018. - Odluka o gospodarenju otpadom loša i nezakonita?
Novi list
https://www.dropbox.com/sh/so3wbj883olyyw0/AABxqPwWnnnNFOiLNckmqKlea?dl=0
2. 5.12.2016. - Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?
Pravo na grad
https://www.facebook.com/PravoNaGrad/videos/1384154404957951/
3. 29.6.2016. - Novi Plan gospodarenja otpadom
HRT Radio, Ekoradar
http://radio.hrt.hr/ep/novi-plan-gospodarenja-otpadom/167544/
4. 13.4.2016. - Centri za ponovnu uporabu
HRT Radio Prvi program; Ekoradar
http://radio.hrt.hr/prvi-program/ep/centri-za-ponovnu-uporabu/157166/

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2017. - - Pročelnica
Odsjek za politehniku

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 27.4.2016. - 19.12.2016. - Predsjednica upravnog vijeća
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
2. 11.2.2016. - 16.10.2016. - Pomoćnica ministra
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode