Mateo Kirinčić

Tehnički fakultet Zavod za termodinamiku i energetiku

prostorija : Tehnički fakultet, 2-131
e-pošta : mateo.kirincic@riteh.hr
telefon : 051/651-517

Obrazovanje

3.11.2015. - Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti Tehnički fakultet
24.9.2013. - 23.9.2015. Magistar inženjer strojarstva (mag. ing. mech.) Diplomski sveučilišni studij strojarstva Tehnički fakultet
20.7.2010. - 19.9.2013. Sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva (univ. bacc. ing. mech.) Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva Tehnički fakultet

Radno iskustvo

1.4.2016. - Asistent Tehnički fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

6.3.2017. - Numeričko modeliranje u termodinamici
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 15
3.10.2016. - Nauka o toplini I
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 30
3.10.2016. - Nauka o toplini II
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 30
3.10.2016. - Termodinamika BG
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 30
3.10.2016. - Toplina
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 15
3.10.2016. - Toplina
Preddiplomski stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet
Asistent
Norma sati: 15

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Mateo Kirinčić, Kristian Lenić, Anica Trp
Energetska i eksergetska analiza cijevnog izmjenjivača topline Predavanje Međunarodni kongres Energija i okoliš 2016. Opatija - 28.10.2016.
2.
Kirinčić, Mateo ; Trp, Anica
Numerical Analysis of the Influence of Natural Convection on Melting and Solidification of Paraffin Predavanje My First Conference Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=897999

Znanstveni projekti

1. 15.3.2017. - 14.3.2021.
Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER); Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.riteh.uniri.hr/znanost/postojeci-projekti/hexener/

Stručna djelatnost