PORTFELJ / Zlatka Gregorović Belaić

Portfelj

Zlatka Gregorović Belaić

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

T 265-782

UNIRI e-mail

PROSTORIJA 321

PROSTORIJA 321

KONZULTACIJE utorkom 12.00-14.00 i prema dogovoru

Vidljivost

Obrazovanje

18.09.2019. -

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

01.10.2011. - 12.09.2013.

Magistra pedagogije

Sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2008. - 30.09.2011.

prvostupnica pedagogije

Sveučilišni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

02.12.2019.

Asistentica

Održavanje seminarske nastave iz polja pedagogije, grana Obiteljska pedagogija i Pedagogija ranog i predškolskog odgoja

Filozofski fakultet u Rijeci

04.05.2018. -21.06.2019.

Asistent

Održavanje seminara na kolegijima iz polja pedagogije, grane obiteljska pedagogija.

Filozofski fakultet u Rijeci

15.06.2016-03.05.2018.

Pedagog

Obavljanje poslova pedagoga u radu s djecom i roditeljima.

Plivački klub "Nevera"

01.10.2015.-01.03.2016.

Asistent

Održavanje seminara na kolegiju Obiteljska pedagogija te održavanje vježbi na kolegiju Opća pedagogija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju te Preddipomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Učiteljski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2021. - 1.10.2021.

Andragogija

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistentica

02.03.2020. -

Obiteljska pedagogija

Jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

02.03.2020. -

Odnosi u obitelji

Jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

04.12.2019. - 01.02.2020.

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja

Jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistentica

04.03.2019. - 14.05.2019.

Odnosi u obitelji

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet

asistent

09.10.2018. - 01.02.2019.

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet

asistent

09.10.2018. - 01.02.2019.

Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet

asistent

09.10.2018. - 01.02.2019.

Obiteljska pedagogija

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet

asistent

26.02.2018. - 28.06.2018.

Obitelj i djeca u riziku

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Zastupljenost održivog razvoja u studijskim programima učiteljskih studija u Hrvatsko

Nena Vukelić Nadja Čekolj Zlatka Gregorović Belaić

U mreži paradigmi: Pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju - Zbornik u čast dr.sc. Branku Rafajcu, profesoru emeritusu / Kovač, Vesna ; Rončević, Nena ; Gregorović Belaić, Zlatka (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2021. str. 147-168 - 147-168

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/04/Zbornik-U-mrezi-paradigmi-E-BOOK.pdf

2020.

Percepcija „idealne“ obitelji iz aspekta budućih pedagoga

Zlatka Gregorović Belaić Nadja Čekolj

Unapređenje kvalitete života djece i mladih / Nikolić, Milena ; Vantić-Tanjić, Medina (ur.). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih - 509-605

2020.

Family life satisfaction – Perception of the youth and their parents

Jasminka Zloković Zlatka Gregorović Belaić Nadja Čekolj

6th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences. Vasileva Petkova, T. ; Stefanov Chukov, V. (ur.). Beograd, Srbija: Center for Open Access in Science (COAS) - 29-40

2020.

Family relations in crisis caused by COVID-19 virus - a contribution to research strong families

Jasminka Zloković Zlatka Gregorović Belaić

Ličnost u suvremenom društvu: obrazovanje, razvoj, samorealizacija - 81-87

2019.

Manipulating a child in the family as a form of violence- Exploring family empowerment models to develop positive relationships

Jasminka Zloković Zlatka Gregorović Belaić

th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences Center for Open Access in Science ▪ Belgrade - SERBIA - 54-55

2019.

Poticanje pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva - iz perspektive studenata

Jasminka Zloković Zlatka Gregorović Belaić

ИННОВАЦИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ Материалы Международной конференции молодых ученых / Кудинов, С.И. - Moskva : РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY (США) УНИВЕРСИТЕТ БЕЛГРАДА (СЕРБИЯ) ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЁВА (АСТАНА, КАЗАХСТАН), 2020, 270-274 / Kudinov, S.I. ; Mihailova, O.B. ; Kudinov, S.S. (ur.). Moskva, Rusija: Ruski univerzitet društva naroda - 14-18

Kongresna priopćenja

24.12.2019.

Manipulating a child in the family as a form of violence- Exploring family empowerment models to develop positive relationships

Zloković, J.,Gregorović Belaić, Z.

online prezentacija

th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences Center for Open Access in Science ? Belgrade - SERBIA

11.10.2019.

Education for Sustainable Development in Study Programmes of Teacher Education Faculties in Croatia

Vukelić, N., Čekolj, N., Gregorović Belaić, Z.

prezentacija

24th International Scientific Conference ”Educational Research and School Practice“ Role of Education in Modernization of Society Beograd, Srbija

21.-22.11.2019.

Encouraging positive relationships and family togetherness – student perspective

Zloković, J., Gregorović Belaić, Z.

rad

Inovacije u psihološkoj nauci i praksi Moskva, Rusija

29-31.03.2012.

Nastavničke percepcije o obrazovnim politikama

Gregorović, Zlatka; Orbanić, Petra; Jurković, Nensi; Knežević, Suzana; Klasan, Tamara; Vrtarić, Marita

prikaz istraživanja

Obrazovna politika u visokom školstvu, 1.Riječki međunarodni studentski kongres 2012 Rijeka, Filozofski fakultet

Znanstveni skupovi

11.10.2019.

24th International Scientific Conference ”Educational Research and School Practice“ Role of Education in Modernization of Society

Beograd, Srbija

Javno djelovanje

Uredništvo

2020. - 2021.

Zbornik u čast dr.sc. Branka Rafajca, profesora emeritusa

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

13.02.2020. -

članica

Uredništvo Zbornika u čast prof.Rafajca

2020

članica

Organizacijski odbor CHER konferencije, Opatija 2020.

05.12.2019. -

članica

Organizacijski odbor DOKON-a

Rukovođenje u lokalnoj upravi

21.03.2019.

ERASMUS+ koordinatorica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

28.06.2018.

Lokalna CEEPUS koordinatorica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

Povjerenstva na sveučilištu

1.2.2021. - 1.10.2021.

Članica

Povjerenstvo za provedbu Završnog ispita

Projekti

Znanstveni projekti

listopad 2018

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

suradnik

Sveuči.lište u Rijeci

Stručni projekti

2019

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

Suradnik

2018

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

suradnik

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018