PORTFELJ / Vedrana Čikeš

Portfelj

Vedrana Čikeš

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

T +385 51 294 195

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 201

Obrazovanje

01.10.2015. -

Doktorat znanosti

Menadžment održivog razvoja

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2012. - 2013.

Magistra ekonomije (mag. oec)

Diplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu

Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2008. - 2012.

Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec)

Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment u hotelijerstvu

Sveučilište u Rijeci; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija