PORTFELJ / dr. sc. Sanja Zubčić red. prof.

Portfelj

dr. sc.

Sanja Zubčić

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 717

Vidljivost

Obrazovanje

30.03.2006. -

doktor humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike

Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijelektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.05.2001. -

magistar humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike

Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijelektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.09.1996. -

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

26.02.2019. -

redoviti profesor, prvi izbor

Filozofski fakultet u Rijeci

30.01.2012. - 26.02.2019.

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

30.01.2007. - 30.01.2012.

docent

Filozofski fakultet u Rijeci

02.10.2006. - 29.01.2007.

znanstveni novak - viši asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

02.10.2001. - 01.10.2006.

znanstveni novak - asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

26.03.1998. - 01.10.2001.

znanstveni novak - mlađi asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.1997. - 01.03.1997.

znanstveni novak

Pedagoški fakultet u Rijeci

07.11.1996. - 28.02.1997.

učitelj hrvatskoga jezika

Srednja škola dr. Antuna Barca u Crikvenici

Nagrade i priznanja

11.05.2023.

Nagrada Filozofskoga fakulteta u Rijeci za popularizaciju znanosti u području humanističkih znanosti

7.02.2023.

Nagrada Sveučilišta u Rijeci za znanstvenu izvrsnost u projektnim aktivnostima (1. nagrada u području humanističkih znanosti)

24.1.2023.

Nagrada za znanstvenu izvrsnost u projektnim aktivnostima, Sveučilište u Rijeci, 3. mjesto u kategoriji humanističkih znanosti

31.5.2021.

Nagrada Grada Zagreba za 2021. godinu, kao sudionica znanstveno-izdavačkoga projekta ”Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća”

18.06.2016.

Srebrna povelja Matice hrvatske za uređenje knjige K. Juretić "Legitimacija".

Članstva

4.10.2023.

Članica Povijesnoga društva otoka Krka

14.9.2021.

zamjenica voditeljice Poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

2020.

potpredsjednica Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine

2016. -

Članica predsjedništva Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine

2008. -

članica Stručnoga vijeća Riječke kroatističke škole

2008. -

članica Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019. - 2021.

Staroslavenski jezik

Hrvatski jezik i književnosti-jednopredmetni i dvopredmetski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica kolegija

2017. - 2021.

Hrvatska narječja

Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozoifski fakultet u Rijeci

sunositeljica

2014. - 2021.

Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova

Hrvatski jezik i književnost-diplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. - 2021.

Povijest hrvatskoga jezika

Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suvoditelj

2014. - 2021.

Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika

Hrvatski jezi i književnost-jednopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. - 2019.

Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika

Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. - 2019.

Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika

Hrvatski jezi i književnost-jednopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012. - 2021.

Čakavska akcentuacija

Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. - 2017.

Čakavsko narječje

Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010. - 2013.

Povijest hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Čakavska akcentuacija

Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Glagoljaštvo

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Čakavsko narječje

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. - 2013.

Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. - 2013.

Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Razvoj i uspostava hrvatskih narječja

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1998. - 2006.

Slavenska pisma

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1998. - 2006.

Povijest hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1998. - 2006.

Staroslavenski jezik

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

2009./2010.

Terenska istraživanja – metode sastavljanja dijalekatnih rječnika

Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2020. - 22.09.2020.

Leksik semantičke sfere kućanstva i gastronomije u knjizi bratovštine svete Marije Tepačke u Grobniku

Klementina Svetec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.12.2016. - 12.09.2017.

Dvojina u Knjižicama od bitija redovničkoga Šimuna Kožičića Benje

Mionika Golubar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.12.2015. - 12.09.2017.

O jeziku misnoga Priručnika Red mise s narodom na staroslavenskom jeziku iz 2012.

Ana Marija Antunović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2014. -

Morfologija imenica u Spovidi općenoj

Katarina Matković

Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2014. -

Prilog leksičkoj analizi Zapisnika misnoga kaptola riečkog

Ivana Bartolac

Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Glagoljica u Lici

Ivana Cindrić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Vokativ u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu

Zdravka Bijelić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2013. -

Antroponimija u Zapisniku misnom Kaptola riečkoga

Matea Kovačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Jezik isprava feuda Zrinskih i Frankopana

Darja Šupljika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

26.06.2012. -

Fonologija čakavskoga govora Šušnjevice i mogući utjecaj istrorumunjskog jezika

Sanja Rabar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.01.2012. -

Jezik "Viđenja Varuhova" iz Petrisova zbornika

Tihana Zambon

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2010. -

Osnovne značajke jezika Kastavskoga zakonika

Lea Kumić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.10.2010. -

Jezik Trsatskoga zakona

Jasna Petrc

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2010. -

Pokušaj klasifikacije mjesnog govora Sv. Petra u Šumi

Marijeta Banovac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2010. -

Prilog leksičkoj analizi Trsatskoga statuta

Darja Šupljika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.10.2009. -

Fonem dž

Sanja Rabar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2009. -

Glagoljski spomenici na zadarskim otocima

Nikolina Škorlić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.06.2009. -

Fonologija mjesnoga govora Jalševca Svibovečkog

Jelena Pokos

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.04.2009. -

Fonologija crnoluškoga govora

Marija Malnar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

01.12.2008. -

Jezik starohrvatskog prijevoda "Pjesme nad pjesmama"

Jelena Višnjić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2008. -

Prožimanje elemenata staroslavenskoga i narodnoga jezika na primjeru Mirakula iz Ivančićeva glagoljaškog zbornika iz 14./15. stoljeća

Monika Jurčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2007. -

Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (Sinkronijski i dijakronijski aspekt)

Ivana Sanković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2008. - 2013.

Hrvatska kulturna baština

Jednosemestralna nastava hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. - 2013.

Praktična i terenska nastava

Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

17.08.2016. - 30.08.2016.

Croatian Studies

Macquarie University (Sydney, Australia), Faculty of Arts - Department of International Studies: Languages and Cultures – Croatian Studies Centre

predavač

05.10.2015. - 09.10.2015.

Russian and Slavinic Studies

School of Cultures, Languages and Area Studies; Department of Russian and Slavonic Studies; Faculty of Arts, University of Nottingham

predavač

19.05.2014. - 23.05.2014.

Povijest hrvatskoga jezika

Institut za slavensku filologiju Jagielonskoga sveučilišta u Krakovu

voditelj

06.03.2012. -

Hrvatska dijalektologija

Doktorski studij iz kroatologije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

suradnik

01.02.2012. -

Lingua Croata

Slavistica

Dipartimento di Studi linguistici, filologici e letterari europei ed extra europei, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE

suradnik

01.12.2011. -

Kroatisch

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS)

Universität Graz, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft

suradnik

9.-11. ožujka 2009.

Advanced Croatian

Croatian Program of Study

Macquarie University, Sydney

suradnik

Osobni razvoj

17.09.2020. - 17.09.2020.

Oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave

Financiranje: 5

07.07.2014. -

Bilingualism matters-training

Financiranje: 9,5

19. - 23. 5. 2014.

Erasmus

Financiranje: 7 sati

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

O kastavskom govoru u 15. stoljeću (prilog istraživanju razvoja kastavskoga govora)

Zubčić, Sanja; Miškulin, Ivan

Hrvatski dijalektološki zbornik - 26 217-234

https://www.bib.irb.hr/1243386

A1

2021.

Iva Lukežić i Grobnišćina

Zubčić, Sanja

Grobnički zbornik - 23-35

https://www.bib.irb.hr/1170004

A2

2021.

Jezik Kožičićeva Psaltira i protestantske Table za dicu u kontekstu hrvatske književnojezične koncepcije 16. stoljeća

Holjevac, Sanja; Zubčić, Sanja

Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća : zbornik radova - 1 124-144

https://www.bib.irb.hr/1170005

2021.

Glagoljaška djelatnost na zapadnoj periferiji

Zubčić, Sanja

Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w jezyku chorwackim, kulturze u spoleczenstwie - 2 371-397

https://www.bib.irb.hr/1170011

2021.

Prikaz knjige Vere Blažević Krezić Književnimi radnjami za crkvu i domovinu. O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva Misala iz 1893. godine

Zubčić, Sanja

Jezikoslovlje - 165-169

https://www.bib.irb.hr/1170730

A1

2021.

Spovid općena i Kožičićevo Zrcalo svestnoe

Zubčić, Sanja

ilologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - 225-242

https://www.bib.irb.hr/1185613

A1

2021.

Morfologija glagola u Drugome beramskom brevijaru

Zubčić, Sanja

Studije o Drugome beramskom brevijaru - 1 297-309

2021

Jednostavni glagolski oblici u Temporalu Drugoga beramskog brevijara

Zubčić, Sanja

Slovo (05836255) - 1 169-188

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=362884

Q2 A1

2020.

Jezik Kazalijeva epa Grobnik u kontekstu književnojezične situacije u drugoj polovici 19. stoljeća

Zubčić, Sanja

Dijalekti, jezična povijest i tradicija - 1 819-835

2020.

Čakavski tekstovi riječkoga postanja nastali u 19. stoljeću

Lukežić, Iva; Zubčić, Sanja

Tragovi građanske tradicije: Zbornik radova s kolokvija Riječka građanska kultura 19. stoljeća - 1 165-202

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2020/12/Zbornik-Tragovi-gradjanske-tradicije.pdf

2020

Dvojina u Psaltiru (1530.), Knjižicama krsta (1531.) i Od bitija redovničkoga knjižicama (1531.) Šimuna Kožičića Benje

Zubčić, Sanja;

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 46 433-449

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=353529

Q2 A1 WOS

2020.

Transliteracija 3. lista i recto stranice 5. lista Statuta bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine

Zubčić, Sanja

Krčki zbornik - 1 187-200

A2

11.10.2019.

Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, 2. dio, sv. 2: transliteracija

Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo

Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća - 582

16.05.2019.

Glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci

Zubčić, Sanja

Riječki teološki časopis - 26 243-254

A2

01.10.2018.

Glagoljska pisana baština na frankapanskim područjima

Zubčić, Sanja

Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji - - 261-314

05.09.2018.

O Statutu bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine i njegovu jeziku

Zubčić, Sanja

Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk

A2

03.09.2018.

Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. st.

Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja

Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio - 5/1 525-579

A2

21.06.2018.

Omišaljski list apostola; Bratovštine Sv. Marije Goričke; Petrisov zbornik; Antoninov konfesional; Izumrli neslavenski jezici (veljotski i vlaški); Dragutin (Antun) Parčić; Ivan Milčetić

Zubčić, Sanja

Krčka kulturna baština - 85, 105, 113, 118, 162, 167, 171

A2

2018.

Sintetska monografija o jeziku najranijega razdoblja hrvatske pismenosti (prikaz knjige M. Mihaljevića "Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa")

Zubčić, Sanja

Fluminensia - 1 341

A1

2018.

O nekadašnjem čakavskom govoru Maloga Lošinja

Zubčić, Sanja

DEFINITELY PERFECT Festschrift for Janneke Kalsbeek - 735-755

Preuzeto sa:http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916550

2016.

Jezične mijene u grobničkom govoru

Zubčić, Sanja ; Šupljika, Darja

Hrvatski dijalektološki zbornik - 20 249-267

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822916

2015.

Preslovljeni temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara

Badurina Stipčević, Vesna ; Botica, Ivan ; Dimitrova, Margaret ; Dürrigl, Marija-Ana ; Hristova Šomova, Iskra ; Kovačević, Ana ; Kuhar, Kristijan ; Mihaljević, Milan ; Požar, Sandra ; Radošević, Andrea ; Šimić, Marinka ; Vela, Jozo ; Vince, Jasna ; Vučković, Josip ; Zubčić, Sanja ; Žagar, Mateo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813391

2015.

Prekretnica u paleografskim istraživanjima (prikaz knjige M. Žagara Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (X. i XI. stoljeće), Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.)

Zubčić, Sanja

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 27 205-213

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822948

2015.

Prilozi (u) jezičnoj starini. Novi prinosi hrvatskom jezikoslovlju: Tanja Kuštović, Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima

Zubčić, Sanja

Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost - 23 15-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765083

2014.

Novi rječnik jednoga od jugozapadnih istarskih govora (prikaz knjige S. Kalčića, G. Filipija, V. Milovana, Rječnik roverskih i okolnih govora, Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović, Znanstvena udruga Mediteran, Pazin – Zagreb – Pula, 2014.)

Zubčić, Sanja

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - 1 236-241

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730924

2014.

Filološko blago Lovranšćine (»Zbornik Lovranšćine«, knj. 3, Katedra Čakavskog sabora Lovranšćine, 2014., ur. I. Eterović)

Zubčić, Sanja

Čakavska rič - 42 229-234

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752048

2014.

Cakavizam u Rijeci (prilog dijakronijskoj dijalektologiji) (Cakavism in the Dialect of Rijeka (a contribution to historical dialectology))

Zubčić, Sanja

Studia Borysiana - etymologica, diachronica, slavica : w 75. rocznice urodzin profesora Wieslawa Borysia - 459-474

2014.

Leksik za hranu i piće u hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima (Food and drink vocabulary in croatian church slavonic texts)

Zubčić, Sanja

??????????-???????? ????????, ???????? ? ??????? ????? - 4 103-112

2013.

Metodološke postavke i preliminarni rezultati istraživanja jezika Makedonaca u Republici Hrvatskoj

Zubčić, Sanja

Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe - 1 36-44

2013.

Jezik Korčulanske pjesmarice bratovštine Svih svetih iz 15. stoljeća

Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli - Zbornik radova - 1 233-251

2012.

Dugo očekivana monografija o razvoju hrvatskih narječja (prikaz knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja)

Zubčić, Sanja

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 2 114-122

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=626968

2012.

Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora

Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja

Bosanskohercegovački slavistički kongres (zbornik radova) - 1 685-693

2012.

Jezično raslojavanje unutar prve generacije Hrvata u New South Walesu

Zubčić, Sanja; Budak, Luka

Peti hrvatski slavistički kongres (zbornik radova) - 1 529-538

2011.

Miscellanea philologica minora u djelu Branka Fučića

Zubčić, Sanja

Az grišni dijak Branko pridivkom Fučić - 1 393-406

2010.

Jezične značajke Greblova Tlmačenia od muki gospoda našego Isuhrsta (prilog dijakronijskoj dijalektologiji)

Zubčić, Sanja

Riječki filološki dani (zbornik radova) - 8 631-646

2010.

Govor iseljene Hrvatske

Zubčić, Sanja

Hrvatski iseljenički zbornik - 1 71-93

2010.

Akcenatski tip c u imenica muškoga roda u sjeverozapadnim čakavskim govorima

Zubčić, Sanja

Hrvatski dijalektološki zbornik - 16 157-170

2009.

Makedonski predložak Kločeva glagoljaša

Zubčić, Sanja

Makedonski jazik - 103-116

2009.

Akcenatski sustav mjesnoga govora Obrova

Zubčić, Sanja

26. simpozij Obdobja: Metode in zvrsti (Slovenska narečja med sistemom in rabo) - 26 119-140

2009.

Jazičnite sloevi vo Kločoviot zbornik

Zubčić, Sanja

Megunarodniot naučen sobir makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski (zbornik na trudovi) - 2 361-376

2009.

Speech of Croatian emigrants in the overseas countries and countries of Western Europe: The level of research attained

Zubčić, Sanja

Croatian Studies Review - 6 141-161

2008.

O jednoj akcenatskoj izoglosi prezenta glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima

Zubčić, Sanja

Riječki filološki dani (zbornik radova) - 7 723-738

2008.

Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna

Zubčić, Sanja; Sanković, Ivana

FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja - 2 51-62

2007.

Prinos Josipa Hamma istraživanju hrvatskih prijevoda Pjesme nad pjesmama

Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja

Josip Hamm i njegovo djelo (zbornik radova) - 1 23-35

2007.

Atribucija u grobničkome govoru

Zubčić, Sanja;

Grobnički zbornik - 6 153-161

2007.

Iz sintakse grobničkih govora

Zubčić, Sanja

U službi jezika (zbornik u čast Ivi Lukežić) - 1 47-76

2007.

Akcenatske značajke kostrenskoga govora

Zubčić, Sanja

Život, kultura i povijest Kostrene (zbornik radova) - 2 155-167

2006.

Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim govorima

Zubčić, Sanja

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 32 327-348

2006.

Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (sinkronijski i dijakronijski aspekt)

Zubčić, Sanja

Doktorska disertacija. Rijeka

2005.

Naznake o jeziku Molitvenika Gašpara Vnučića iz 1568. godine

Zubčić, Sanja;

Grobnički zbornik - 7 251-260

2005.

Prilog akcenatskoj rekonstrukciji Bašćanske ploče

Zubčić, Sanja

Drugi Hercigonjin zbornik - 1 449-463

2004.

Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima

Zubčić, Sanja

Riječki filološki dani (zbornik radova) - 5 619-632

2003.

Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku (prikaz knjige Irvina Lukežića Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku)

Zubčić, Sanja;

FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja - 15 110-115

2003.

Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima

Zubčić, Sanja

Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči - 139-163

2002.

Neizravan dijalektološki rad Ivana Milčetića

Zubčić, Sanja

Zbornik o Ivanu Milčetiću - 1 245-260

2001.

Akcenatski tipovi u grobničkoj skupini govora

Zubčić, Sanja

Magistarska radnja. Rijeka

2000.

Izravan dijalektološki rad Ivana Milčetića

Zubčić, Sanja

Riječki filološki dani (zbornik radova) - 3 59-73

1999.

Frazeologija ikavsko-ekavskoga mjesnoga govora Drage

Bogović, Sanja

FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja - 143-164

1998.

O nekim semantičkim odnosima u frazeologiji

Turk, Marija; Bogović, Sanja

VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel-Pečuh - 203-211

1998.

Frazemi u Veberovim pripovjetkama

Bogović, Sanja

Riječki filološki dani (zbornik radova) - 2 137-148

1997.

Frazeologija u čakavskim dijalektološkim rječnicima

Bogović, Sanja

FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja - 121-132

1996.

Frazeologija grobničkih govora

Bogović, Sanja

Grobnički zbornik - 4 341-362

Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga

Zubčić, Sanja

Zbornik radova sa Šestoha hrvatskoga slavističkoga kongresa (2014)

2021.

Periferno u hrvatskom jeziku, kulturi i društvu / Peryferie w języku chorwackim, kulturze i społeczeństwie

- 561

2021.

Udžbenici iz gramatike staroslavenskoga jezika Stjepana Damjanovića

Zubčić, Sanja

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - LXX. 13-23

2021.

Grobnički zbornik

- 352

2021.

Prikaz knjige Vere Blažević Krezić Književnimi radnjami za crkvu i domovinu. O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva Misala iz 1893. godine

Zubčić, Sanja

Jezikoslovlje - 165-169

Znanstvene knjige

21.04.2017.

Neocirkumfleks u čakavskom narječju

Zubčić, Sanja

Lukežić, Iva

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/04/Sanja-Zubcic-Neocirkumfleks-u-cakavskom-narjecju.pdf

2007.

Grobnički govor XX. stoljeća: gramatika i rječnik

Lukežić, Iva; Zubčić, Sanja

Grobnički zbornik, posebna izdanja, knj. 10

Vranić, Silvana

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine Rijeka

Pozvana predavanja

23.2.2023.

The Croatian Glagolitic and Cyrillic heritage

Zubčić, Sanja

Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi,

22.2.2023.

Radionica o glagoljici

Zubčić, Sanja

Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi,

6.7.2022.

Contemporary Croatian culture

Zubčić, Sanja

Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi, Indija

22.6.2022.

Can a linguistic corpus of Croatian medieval texts be useful in historical dialectology research?

Zubčić, Sanja

Albert-Ludwigs-Universität, Slavisches Seminar, Freiburg

12.5.2022.

Dokidanje razlike u načinu izricanja mjesta i cilja kretanja u zapadnim južnoslavenskim jezicima

Zubčić, Sanja

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

http://www.fcjk.me/novosti/8724

25.09.2020.

Čakavština: od ruralnoga fenomena do umjetne inteligencije

Zubčić, Sanja

Osijek, online

26.10.2011.

Studying the Croatian Emigrant Community – State of Research and Future Perspectives

Zubčić, Sanja

Harriman Institute, Columbia University, New York

18. – 20. prosinca 2014.

Dijalekti u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

Zubčić, Sanja

HIDIS; Filozoski fakultet u Zagrebu

Kongresna priopćenja

10.11.2022.

Koncept kronolekta u povijesnoj dijalektologiji

Zubčić, Sanja

Usmeno s prezentacijom

Riječki filološki dani Rijeka

https://ffri.uniri.hr/wp-content/uploads/Program-RFD_13.pdf

21.10.2022.

Kako čitati hrvatskoglagoljske tekstove?

Zubčić, Sanja

Usmeno s prezentacijom

Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija Krk

1.12.2021. - 2.12.2021.

O kastavskom govoru u 15. stoljeću (prilog istraživanju razvoja kastavskoga govora)

Sanja Zubčić i Ivan Miškulin

Usmeno

14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima Filozofski fakultet u Zagrebu

http://ihjj.hr/14dijalekti/

20.09.2019.

Jezik protestantske Table za dicu i Kožičićeva Psaltira u kontekstu hrvatske književnojezične koncepcije 16. stoljeća

Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja

usmeno, uz prezentaciju

Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća Zagreb

07.05.2019.

Glagoljaška djelatnost na zapadnoj periferiji

Zubčić, Sanja

Usmeno, prezentacija

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi Katowice - Sosnowiec

28.02.2019.

Croatian language in the "old" and the "new" Croatian diaspora

Zubčić, Sanja

Usmeno, prezentacija

Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalizing World (with Special Reference to East and Central Europe and Russia) Delhi, Indija

06.10.2018.

Jednostavni glagolski oblici u temporalu Drugoga beramskoga brevijara

Zubčić, Sanja

usmeno, uz prezentaciju

Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj Pazin

11.11.2017.

Norm in the language of Istrian Glagolitic breviaries (u panelu Transgression in the Literary and Cultural Tradition of Medieval and Early Modern Istria and the Croatian Littoral)

Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja

panel

49th ASEEES convention (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies) Chicago, SAD

13.10.2017.

Glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci

Sanja Zubčić

Usmeno

Kršćanstvo u kulturi - međusobni utjecaji Rijeka

12.05.2017.

Naknadni zapisi u Berčićevim glagoljskim fragmentima

Botica, Ivan; Zubčić, Sanja

Usmeno

Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice Biograd - Zadar

25.11.2016.

Paremije kao pučki kalendar (na primjeru mjesnoga govora Obedišća)

Macan, Željka; Zubčić, Sanja

prezentacija

Riječki filološki dani Rijeka

03.12.2015.

Ćirilometofska tradicija u slavenskom srednjovjekovlju

Sanja Zubčić

usmeno

Mini simpozij o Slaveni,a Filozofski fakultet u Rijeci

07.11.2015.

Iva Lukežić i Grobnišćina

Sanja Zubčić

Usmeno

Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi Čavle

29.10.2015.

Prilog proučavanju alternacija u osnovama glagola u Drugom ljubljanskom (beramskom) brevijaru (d/zd/zg ~ žd ~ j i t/st/sk ~ št ~ c)

Zubčić, Sanja

Usmeno

Međunarodni znanstveni skup Zagrebinskije čtenija 2015. Ruska nacionalna knjižnica u Sankt Peterburgu

27.05.2015.

On one syntactic trait of Čakavian coastal dialects

Sanja Zubčić

usmeno uz prezentaciju

18th Mediterranean Studies Association Annual Congress in Athens, Greece Atena, Grčka

25.04.2015.

Grobnička čakavština kao zaštićeno nematerijalno dobro Republike Hrvatske

Zubčić, Sanja

Usmeno i prezentacija

Domaća rič 12 Pag

2015.

Povijesna dijalektologija: ishodišta, prepreke, postignuća i perspektive

Zubčić, Sanja

usmeno

Znanstveni skup "Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici" povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu

27.11.2014.

Jezična koncepcija prve blagajničke knjige samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici (1578.-1618.)

Zubčić, Sanja

Usmeno

Međunarodni znanstveno skup Riječki filološki dani Rijeka

08.11.2014.

Rukopisna i tiskana građa na hrvatskom jeziku u župi Sv. Mihovila arkanđela u Jelenju

Zubčić, Sanja

Usmeno

Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Grobnik

01.11.2014.

Rukopisna i tiskana građa na hrvatskom jeziku u župi Sv. Mihovila Arkanđela u Donjem Jelenju

Zubčić, Sanja

Predavanje

Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Čavle, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822922

10.09.2014.

Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga

Zubčić, Sanja

Usmeno

Šesti hrvatski slavistički kongres Vinkovci - Vukovar

21.10.2013.

Hrvatskoglagoljski grafiti

Zubčić, Sanja

Usmeno

Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti Zagreb

16.04.2008.

Inicijativa za formiranje Riječke kroatističke škole pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Zubčić, Sanja;

usmeno

Drugi Okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu Brač

Mentorstvo doktorandima

10.2021. -

Govor njeguškoga kraja (radni naslov)

Jelena Šušanj Doktorat

Doktorski studij Jezikoslovlje

Filozofski fakultet u Osijeku

2019. -

Govor Punta

Mirna Cvijić Mrak Doktorat

Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

2015.

Jezične interferencije u Grškovićevu zborniku

Samanta Milotić Bančić (komentor) Doktorat

Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

Datum obrane: 9.12.2022.

2010. - 2015.

Fonologija i morfologija istočnih gorskokotarskih kajkavskih govora

Marina Valenčić

Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Datum obrane: 9. ožujka 2015.

Znanstveni skupovi

1.1.2022. - 21.11.2022.

Riječki filološki dani

Rijeka Članica Organizacijskoga odbora

1.1.2022. - 23.4.2022.

Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi

Grobnik Predsjednica Organizacijskoga i Programskoga odbora

16.7.2021. - 17.7.2021.

Znanstveni skup Dani Mate Ujevića 2021

Imotski članica Programskoga odbora

09.11.2019. - 09.11.2019.

Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi

Grad Grobnik predsjednica Organizacijskoga odbora

10.11.2018. -

Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi

Grad Grobnik Predsjednica Organizacijskoga odbora

03.05.2018. - 05.05.2018.

XXXII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i um"

Rijeka članica Programskoga odbora

19.04.2018. - 21.04.2018.

SLAVOFRAZ 2018. Slavofraz 2018. Međunarodni znanstveni skup „Frazeologija, učenje i poučavanje“ / International Conference “Phraseology, Learning and Teaching”

Rijeka Članica Organizacijskoga i Programskoga odbora

28.10.2017. -

Znanstveni i stručni skup Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi

Grad Grobnik Predsjednica Organizacijskoga odbora

06.10.2017. - 07.10.2017.

Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5

Filozofski fakultet u Rijeci tajnica Organizacijskoga odbora

2017. - 31.12.2018.

Riječki filološki dani

članica Programskoga odbora

25.11.2016. - 25.11.2016.

Riječki filološki dani

Filozofski fakultet u Rijeci članica Programskoga odbora

2016. -

Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi

Grad Grobnik predsjednica Organizacijskoga odbora

19.12.2012. -

Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS)

Zagreb članica Programskoga odbora

16.09.2011. -

Znanstveni skup povodom 480. obljetnice djelovanja glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje u Rijeci

Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

4.10.2023.

Krčki zbornik

01.09.2017. - 09.05.2018.

Članica Uredništva Zbornika u čast Mariji Turk "Od fonologije do leksikologije"

2015. -

Članica Uredništva zbornika radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 2014.

2013. -

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja

http://hrcak.srce.hr/fluminensia

2012. -

Croatian Studies Review

Recenzije

2023.

Ivana Eterović, Glaogljica u Lovranu

2021.

Glagoljica za znatiželjne

17.04.2020.

Recenzija pretiska i transkripcije Transita sv. Jeronima (1508.)

24.03.2020.

Recenzija transliteracije Senjskoga misala (1494.)

2020.

Tri rada za Zbornik radova sa Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa

31.12.2019.

Zbornik radova Od norme do uporabe (Filozofski fakultet u Osijeki)

2019.

Jadranka Mlikota, Ana Lehocki-Samardžić: MAĐARSKA SASTAVNICA HRVATSKE GRAMATIKOGRAFIJE 19. STOLJEĆA

2014.

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

2012.

Dugo očekivana monografija o razvoju hrvatskih narječja (prikaz knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja)

2011.

Novi standardi u dijalekatskoj morfologiji (prikaz knjige Silvane Vranić Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. 2. Morfologija)

2011.

Riznica riječi govora otoka Murtera (prikaz knjige Ede Jurage Rječnik govora otoka Murtera)

2010.

Knjige o riječkim knjigama (prikaz knjiga Šimun Kožičić Benja, Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov, Rijeka, 1531.; Darko Deković, Zapisnik misni kaptola riečkoga. Istraživanja o riječkome glagoljaškome krugu)

2006.

Vrijedan doprinos hrvatskoj dijalektologiji (prikaz knjige Silvane Vranić Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi)

2006.

Izniman doprinos proučavanju čakavske akcentuacije (prikaz knjige Keitha Langstona Čakavian prosody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian)

2005.

Jezikoslovna izlaganja na 6. Riječkim filološkim danima

2005.

Novi udžbenik staroslavenskoga jezika (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Staroslavenski jezik)

2004.

Crkveniški besedar (prikaz knjige Đurđice Ivančić-Dusper Crkveniški besedar)

2004.

Prilog rasvjetljavanju fenomena glagoljaštva (prikaz knjige Petra Runje Školovanje glagoljaša)

2002.

Slovo iskona (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Slovo iskona)

Djelo zreloga filologa (prikaz knjige S. Damjanovića Novi filološki prinosi)( Review of the book Novi filološki prinosi by S. Damjanović )

Prilozi (u) jezičnoj starini. Novi prinosi hrvatskom jezikoslovlju: Tanja Kuštović, Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima( Review of Tanja Kuštović's book Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima )

Filološko blago Lovranšćine( Review of the 3rd book of Zbornik Lovranšćine )

Novi rječnik jednoga od jugozapadnih istarskih govora (prikaz knjige S. Kalčića, G. Filipija, V. Milovana, Rječnik roverskih i okolnih govora, Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović, Znanstvena udruga Mediteran, Pazin – Zagreb – Pula, 2014.)( Review of book Rječnik roverskih i okolnih govora )

Vrijedan doprinos hrvatskoj dijalektologiji( Valuable Contribution to the Croatian Dialectology )

Povijest hrvatskoga jezika 5. knjiga: 20. stoljeće-prvi dio

Povijest hrvatskoga jezika 5. knjiga: 20. stoljeće-prvi dio

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

24.4.2024.

Teološko-kulturna tribina s temom Glagoljski Oficij rimski Šimuna Kožičića Benje

Riječka nadbiskupija

Gost izlagač

26.03.2024.

Predavanje Šimun Kožičić Benja – teolog, povjesničar, tiskar

Skup Županijskoga stručnog vijeća za srednjoškolske vjeroučitelje Riječke nadbiskupije

izlagačica

22.11.2022.

predavanje Čakavski govor Rijeke: od supostojanja do nestajanja

Znanstveni skup Promocija jezične raznolikosti u srednjoj Europi

predavač

6.4.2022.

Predstavljanje 11. knjige Grobničkoga zbornika

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

Urednica i promotorica

30.9.2021.

Predstavljanje knjige Ivana Botice, Tomislava Galovića i Sendi Kero “Libar od intrade, prošnje, magazina i fiti mostira sv. Frančiska prid Rabom (1753. – 1820.)”

Filozofski fakultet u Rijeci, VI. kongres hrvatskih povjesničara

Promotorica

25.9.2021.

Predstavljanje knjige Ade Maršanić Grobničke škole

Naklada Kvarner

Lektorica i promotorica

2.01.2021. - 2.07.2021.

Lektura prijevoda Maloga princa na čakavski

Peek&Poke, Rijeka

lektorica

6.02.2020. - 7.02.2020.

Stručno usavršavanje na konferenciji Transkribus User Conference 2020

Sveučilište u Innsbrucku

sudionik

06.02.2020. - 07.02.2020.

Sudjelovanje na stručnim radionicama i predavanjima na konferenciji Transkribus user conference 2020. (https://read.transkribus.eu/events/transkribus-user-conference-2020/)

University of Innsbruck i READ-COOP SCE

sudionik radionica i slušač predavanja

27.01.2020. - 27.01.2020.

Predstavljanje broja Hrvatske revije posvećena Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci i Matica hrvatska

predstavljač

07.06.2019. - 08.06.2019.

O glagoljaškoj baštini Kastva

OGRANAK MATICE HRVATSKE KASTAV

Predavač na skupu Prvi dani domaćega zajika((JEZIK, DIJALEKT ZAVIČAJ – KNJIŽEVNOPOVIJESNI, JEZIČNOSTILSKI I KULTUROLOŠKI PRISTUP)

20.10.2018. -

Dani glagoljice u Senju. Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice od njegova nastanka.

Grad Senj i OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj

Predavač

25.04.2018. -

Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića

Matica hrvatska, Zagreb

predstavljač

19.04.2018. -

Predstavljanje Zbornika zadova sa znanstvenoga skupa Slavofraz 2017.

Filozofski fakultet u Rijeci

predstavljač

21.03.2018. -

Predstavljanje knjige K. Novaka "Ciganin, ali najljepši"

Prva sušačka hrvatska gmnazija

Predstavljač i predavač

15.03.2018. -

Predstavljanje dijela radova iz Zbornika u čast Janneke Kalsbek Definitively Perfect

Filozofski fakultet u Rijeci

predstavljač

01.09.2017. - 06.04.2018.

Uredništvo zbirke stihova Ružice Huskić "Treptaj sreće i tuge"

Ogranak Matice hrvatske u Jelenju

urednica knjige i predstavljač

18.08.2017. -

Predavanje Omišaljski govor: danas i sutra

Općina Omišalj

predavač

24.05.2017. -

predavanje predavanje Odjeci glagoljaške baštine Svete Braće u Primorsko-goranskoj županiji

obilježavanje Dana Sv. Ćirila i Metoda (organizacija MKD Ilinden Rijeka, Vijeće MKNM za Grad Rijeku, MPCO Sv. Car Konstantin i carica Elena i Filozofski fakultet u Rijeci )

predavač

12.05.2017. - 12.05.2017.

Moderatorica u okruglom stolu Budućnost istraživanje jezika iseljeništva

Centar za hrvatske studije u svijetu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu

moderatorica

24.04.2017. -

Predstavljanje Rječkona govora Novalje na otoku Pagu S. Vranić i I. Oštarića

Riječki ogranak Matice hrvatske

predstavljač

2017. - 19.05.2017.

Akcentuacija i jezična redaktura slikovnice Kostrensko Ča va žepiću

Dječji vrtić Zlatna ribica Kostrena

suradnnik na projektu

2017. - 15.01.2017.

Savjetništvo za izradu tumača riječi u knjizi Mirne Kučić Društvena povijest Predošćice na otoku Cresu (1905. – 1945.).

Savjetnica

10.11.2016. - 10.11.2016.

Predstavljanje 4. knjize iz edicije Povijest hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

Predstavljač

19.10.2016. -

Predstavljanje pretiska, transkiteracije i kritičkoga izdanja Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Sveučilišna knjižnica u Rijeci

Predstavljač

23.09.2016. -

Predstavljanje slikovnice "Štorija o čudotvornon srpu" Ružice Huskić

Ogranak Matice hrvatske u Jelenju

Predstavljač i urednik

22.07.2016. -

Predstavljanje knjige T. Botica Bošnjak, I. Botice i T. Galovića HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA - NOTARI DUBAŠNICE, sv. 1.: Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.)

Općina Dubašnica Malinska, Staroslavenski institut u Zagrebu, Povijesno društvo otoka Krka

Recenzent i promotor

29.06.2016. -

Predstavljnje zbornika radova Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju

Staroslavenski institut u Zagrebu

promotor

12.06.2016. -

Predstavljanje knjige S: Vranić i I. Oštarića Rječnik govora Novalje na ototku Pagu

Ogranak Matice hrvatske Novalja - Grad Novalja

Recenzent i promotor

09.04.2016. -

Puntarska beseda danas

Općina Punat

Inicijator programa i predsjednica Organizacijskoga odbora

01.11.2015. - 01.12.2015.

Izdavanje slikovnice "Štorija o čudotvornon srpu" Ružice Huskić

Ogranak Matice hrvatske u Jelenju

Urednica i jezična savjetnica

18.05.2015. -

predstavljanje knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja. Morfologija.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

predstavljač

29.04.2015. -

predstavljanje knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik u Rijeci

Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institutu, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Recenzent i promotor

01.04.2015. - 01.12.2016.

Uredništvo pjesničke zbirke Korine Juretić Legitimacija

Ogranak Matice hrvatske u Jelenju

Urednica i jezična savjetnica

24.02.2015. -

Predstavljanje knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik

Staroslavenski institut i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb

Recenzent i promotor

15.01.2015. -

predavanje dr. sc. Sande Lucije Udier Međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskog kao inog jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

organizator

15.01.2015. -

predstavljanje knjie D. Stolac i A. Vlastelić Jezik reklama

Filozofski fakultet u Rijeci

promotor

2015. -

Izdavanje slikovnice "Gašparov mlin" Jadranke Cetine

Društvo Naša djeca Kastav - Naklada Kvarner

Lektura i korektura

2015. -

Organizacija radionice o glagoljici

Ustanova u kulturi Ivan Matetić Ronjgov

Voditeljica

06.10.2014. -

predstavljanje knjige N. Opačić Novi jezični putokazi

Filozofski fakultet u Rijeci

organizator i moderator

01.10.2014. - 2015.

rad na knjizi D. Kremenića Dubašljanske narodne nošnje

Općina Dubašnica Malinska

jezična redakcija i savjetništvo

06.07.2014. -

predstavljanje knjige I. Maračića Punat - kako j nigda bilo

Općina Punat i Glosa d.o.o.

promotor

11.06.2014. -

Predstavljanje novopronađenih kastavskih glagoljskih ulomaka

Zavod HAZU za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

izlagač

24.04.2014. -

predstavljanje 3. knjige Zbornika Lovranšćine

Katedra Čakavskoga sabora Lovranšćine

promotor

01.03.2014. - 01.06.2014.

akcentuiranje i jezično savjetništvo na knjizi Punat kako je nigda bilo

Općina Punat i Glosa d.o.o.

17.01.2014. -

predstavljanje knjige Dubašljanske narodne nošnje D. Kremenića

Općina Dubašnica Malinska

promotor

2014. - 01.07.2015.

Bilingualism matters

Filozofski fakultet u Rijeci

članica

2009. -

recenziranje

razno

recenziranje znanstvenih članaka

2001. -

članica stručnoga ovjenjivačkoga suda za najbolji tekst na festivalu MIK

članica

1998. - 2013.

jezično redigiranje

razno

redigiranje, uglavnom čakavskih tekstova

1998. - 2013.

akcentuiranje tekstova nastalih na organiskim idiomima

razno

akcentuacija

1998. - 2010.

korektura

razno

korektura tekstova

1998. - 2006.

lektoriranje

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

lektor tiskanih izdanja

veljača - travnja 2015.

rekonstukcija naglasnoga sustava starohrvatskoga Očenaša za potrebe crkvenoga pjevanja

redovnička zajednica Franjevaca trećoredaca glagoljaša, dr. sc. fra Izak Špralja

suradnica

Javno djelovanje

Javna predavanja

23.4.2024.

Hrvatska glagoljica i glagoljaštvo (uz eksponate Izložbe glagoljice)

Sveučilište za 3. dob

Rijeka

31.7.2023.

Značajni krčki istraživači glagoljskih spomenika

Obilježavanje 30. godina Ljetne škole glagoljice u Korniću

Krk

17.4.2023.

Jezična raznolikost otoka Krka

Mjesečna tribina Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

Zagreb

8.2.2023.

Čakavski elementi u hrvatskoglagoljskim tekstovima

Društvo prijatelja glagoljice

Zagreb

31.1.2023.

Glagoljski natpisi u Dubašnici i ostavština Branka Fučića (zajedno sa studenticama 1. godine studija Hrvatskoga jezika i književnosti

Obljetnica smrti Branka Fučića

Interpretacijski centar maritimne baštine DubOak Malinska

1.10.2022.

Istrorumunjski ili vlaški govori na otoku Krku

Predavanje na stručnoj ekskurziji Društva Krčana i prijatelja otoka Krka

Poljica

1.4.2022.

Čakavsko narječje u svjetlu novijih istraživanja

DRŽAVNI STRUČNI SKUP ZA UČITELJE I NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA, GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI TE LIKOVNE KULTURE I LIKOVNE UMJETNOSTI Očuvanje zavičajnoga govora u izvannastavnim i projektnim aktivnostima: čakavski

Zoom

29.10.2021.

Zašto i kako objavljujemo pretiske izdanja Šimuna Kožičića Benje? (zajedno s ak. A. Nazor i prof. dr. sc. M. Žagarom)

Tjedan glagoljice 2021. – Znanstveno-stručni skup i okrugli stol

Izložba glagoljice, Rijeka

3.06.2021.

Glagoljaštvo na cresko-lošinjskom arhipelagu

Predavanja za građansku u Palači MOise

Cres

24.05.2017.

Odjeci glagoljaške baštine Svete Braće u Primorsko-goranskoj županiji

Obilježavanje Dana Sv. Ćirila i Metoda

Makedonsko kulturno društvo Ilinden u Rijeci

15.05.2015.

Detalji

Dan povijesti Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2013.

Detalji

Učenički projekt o glagoljici

Dražice

21.05.2009.

Detalji

Obilježavanje dana sv. Ćirila i Metoda

Rijeka

20.05.2008.

Detalji

Makedonska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji

Roč

Popularizacija znanosti

23.4.2024.

Hrvatska glagoljica i glagoljaštvo u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob

Terenska nastava

Izložba glagoljice, Rijeka

13.04.2024.

Tehini mali glagoljaši

Radionica glagoljice za učenike osnovne škole

Palača Moise, Cres

15.11.2022.

Studentski minipanel: Kožičićeva tipografija (sa studenticama 1. godine HJK-1)

Tjedan glagoljice u Rijeci 2022.

Akademija primijenjenih umjetnosti

20.11.2021.

Tehini mali glagoljaši

radionica glagoljice za djecu nižih razreda osnovne škole

Palača Moise, Cres

25.10.2021. - 30.10.2021.

Tjedan glagoljice - Benja 2.0

Demonstracije rada tiskarskoga tijeska iz doba inkunabula, mala škola glagoljice, 3D radionice, znanstveni i stručni skup

Rijeka

24.11.2020.

Benja 2.0 - Tjedan glagoljice

Predavanje: Pretisci izdanja Kožičićeve glagoljske tiskare (postignuća i planovi) (zajedno s ak. A. Nazor i prof. dr. M. Žagarom) - NIJE REALIZIRANO ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH RAZLOGA

Sveučilišna knjižnica Rijeka

23.11.2020. - 30.11.2020.

Benja 2.0 - Tjedan glagoljice

Izložba o glagoljskoj tiskari Šimuna Kožičića Benje na postamentima na Korzu

Rijeka

19.02.2020.

Predavanje i radionica o glagoljici

Dani hrvatske glagoljice

Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji

11.10.2019.

Predavanje Bernardin Frankapan - mecena glagoljaša

Obilježavanje 100. obljetnice gimnazije Bernardina Frankopana u Ogulinu

Ogulin

07.09.2019.

Važnost Bašćanske ploče u slavisticii kroatistici

predavanje

Baška

20.10.2018.

Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u Senju u povodu 650. obljetnice od njegova nastanka

predavanje O jeziku Novakova misala

Semke

18.08.2017.

Omišaljski govor - danas i sutra

Predavanje

Omišalj

09.04.2016.

Puntarska beseda danas

Stručna predavanja i okrugli stol

Punat

13.11.2012.

Detalji

Predstavljanje novih članova HAZU

Rijeka i Pula

26.10.2012.

Detalji

Predstavljanje knjige Silvane Vranić Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu

Novalja

18.05.2012.

Detalji

Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja Ive Lukežić

Grobnik

20.03.2012.

Detalji

Predstavljanje knjige Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu D. Dekovića

Rijeka

13.03.2012.

Detalji

Predstavljanje zbornika Hrvati i Ilirske provincije

Rijeka

09.01.2012.

Detalji

Predstavljanje Zbornika o 70. rođendanu akademika Josipa Bratulića Knjige poštujući, knjigama poštovan

Zagreb

04.10.2011.

Detalji

Predstavljanje zbornika Život, kultura i povijest Kostrene, knjiga 4

Kostrena

Volonterstvo

1.4.2021. -

Volonterka Crvenoga križa

Rijeka

Intervjui

22.2.2023.

Glagoljicu treba promatrati u mnogo širem kontekstu od samoga pisma

Novi list

Rijeka

Novinski članci

28.04.2023.

Put uzobaljem i otocima Hrvatskog primorja zaoravo je - put glagoljice

Novi list, prilog Baština koju živimo

Rijeka

22.2.2022.

Riječka cakavica u glagoljskim zapisima

Novi list

Rijeka

30.11.2021.

Predano služenje istraživačima hrvatskoga jezika

Novi list, Posebni prilog u čast mons. dr. sc. Franji Velčiću

Rijeka

19.10.2020.

Terra incognita, jedna od temeljnih knjiga za sjevernojadranski i istarski prostor

Novi list, poseban prilog u povodu 100. godišnjice rođenja B. Fučića, str. 6, 7.

Rijeka

Medijski nastupi

12.12.2023.

Oficij rimski

HRT Radio Rijeka

Emisija Akademsnkih kvarat

13.1.2022.

Bilješke o jeziku

Televizija

HTV 3

12.04.2021.

Čakaviana

Radio Pula

Pula

4.4.2021.

Šimun Kožičić Benja

Hrvatski radio - Radio Rijeka

Rijeka

10.03.2020.

emisija Jezik i predsrasude

Hrvatski radio, 1. program

Zagrev

01.03.2015.

Ča, kaj, što

HTV

Zagreb

2013.

Detalji

HTV

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.03.2017. -

Pročelnica Odsjeka za kroatistiku

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2013. - 29.02.2016.

predstojnica

Katedra za hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

01.10.2008. - 01.10.2010.

zamjenica pročelnice

Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2008. - 2011.

Savjetnica za 1. godinu

Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; Filozofski fakultet u Rijeci

2008. - 2010.

tajnica

Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; Filozofski fakultet u Rijeci

2008. - srpnja 2014.

voditeljica

Riječka kroatistička škola Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2013.- 16. veljače 2016.

predsjednica Odbora

Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje Općine Jelenje

Povjerenstva na sveučilištu

1.10.2023. - 31.9.2025.

Predsjednica Povjerenstva

Filozofski fakultet; Povjerenstvo za dodjelu Odsječne materijalne potpore za izdavanje knjiga djelatnika i djelatnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

12.02.2022.

Predstavnica Odsjeka za kroatistiku za lingvistički dio studija

Doktorski studij humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

1.10.2020. - 30.9.2021.

članica

Filozofski fakultet, Povjerenstvo za nagrade Filozofskoga fakulteta

05.05.2015. -

Članica Povjerenstva

Filozofski fakultet u Rijeci; Povjerenstvo a dodjelu dekanove nagrade

Povjerenstva izvan sveučilišta

26.05.2022.

članica

Odbor za lektorate pri MZO-u

24.2.2021.

članica Povjerenstva

Povjerenstvo za izbor na radno mjesto, Staroslavenski institut

2015. -

Članica Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje Ivane Eterović

Filozofski fakultet u Zagrebu

Projekti

Znanstveni projekti

2019. -

Liber Fluminensis – prilozi za proučavanje hrvatskoga jezika u djelima riječkih tiskara do 20. stoljeća

voditeljica

Sveučilište u Rijeci 21000 kn

2014. - 2018.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Istraživač

Sveučilište u Rijeci

2014. -

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Istraživač

MZOS

2013. - 2014.

Hrvatski kao nasljedni jezik-trenutačno stanje i razvojne perspektive

vanjska suradnica

Sveučilište u Zagrebu 35.000 kn

2006. - 2013.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

suradnica

MZOS

2002. - 2006.

Hrvatski jezični atlas

vanjska suradnica

MZOŠ

2002. - 2005.

Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti

suradnica

MZOŠ

1998. - 2002.

Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu

znanstveni novak

MZOŠ

Obrazovni projekti

30.06.2016. - 13.07.2014.

Found in translation; Erasmusov IP projekt

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus

03.07.2013. - 20.07.2013.

Found in translation - Erasmus +

Financiranje:

18.02.2013. - 22.02.2013.

Erasmus Intensive Language Course

Financiranje:

03.07.2012. - 17.07.2012.

Found in translation

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus

veljača 2012. i 2013.

Erasmus Intensive Language Course

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus

Stručni projekti

1.1.2024. - 31.12.2024.

Digitalizacija grobničke čakavštine kao zaštićenoga nematerijalnog kulturnog dobra

Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, financijer Ministarstvo kulture i medija

Suvoditeljica projekta

2014. -

Erasmus Intensive Language Course (EILC)

Europska komisija, program Erasmus

suradnica

2014. -

Found in Translation

Europska komisija, program Erasmus Intensive programs

suradnica

2013. -

Erasmus Intensive Language Course (EILC)

Europska komisija, program Erasmus

projektna koordinatorica

2013. -

Found in Translation

Europska komisija, program Erasmus Intensive programs

suradnica

2012. -

Erasmus Intensive Language Course (EILC)

Europska komisija, program Erasmus

projektna koordinatorica

2012. -

Found in Translation

Europska komisija, program Erasmus Intensive programs

voditeljica

2010. - 2014.

Speech of the First Generation Croatians in New South Wales (Sociolinguistic Aspect)

Macquarie university, Sydney

suradnica

2010. - 2012.

????????????? ?????????? ???????

University of Toronto

suradnica

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018