dr. sc. Sanja Zubčić red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 717
e-pošta : szubcic@ffri.hr
mobitel : 0996455137


Google znalac

Obrazovanje

30.3.2006. - doktor humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijelektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.5.2001. - magistar humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike Poslijediplomski studij Lingvistika s posebnim obzirom na dijelektologiju i povijest hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.1996. - profesor hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

26.2.2019. - redoviti profesor, prvi izbor Filozofski fakultet u Rijeci
30.1.2012. - 26.2.2019. izvanredni profesor Filozofski fakultet u Rijeci
30.1.2007. - 30.1.2012. docent Filozofski fakultet u Rijeci
2.10.2006. - 29.1.2007. znanstveni novak - viši asistent Filozofski fakultet u Rijeci
2.10.2001. - 1.10.2006. znanstveni novak - asistent Filozofski fakultet u Rijeci
26.3.1998. - 1.10.2001. znanstveni novak - mlađi asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.1997. - 1.3.1997. znanstveni novak Pedagoški fakultet u Rijeci
7.11.1996. - 28.2.1997. učitelj hrvatskoga jezika Srednja škola dr. Antuna Barca u Crikvenici

Članstva

1.1.2016. - Članica predsjedništva Katedre Čakavskoga sabora Grobnišćine
1.1.2008. - članica Stručnoga vijeća Riječke kroatističke škole
1.1.2008. - članica Vijeća poslijediplomskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - 1.1.2018. Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika
Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2014. - 1.1.2018. Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika
Hrvatski jezi i književnost-jednopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+1
1.1.2014. - 1.1.2018. Povijest hrvatskoga jezika
Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1
1.1.2014. - 1.1.2015. Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika
Hrvatski jezi i književnost-jednopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2014. - 1.1.2015. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova
Hrvatski jezik i književnost-diplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+2
1.1.2012. - 1.1.2013. Čakavska akcentuacija
Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2011. - 1.1.2012. Čakavsko narječje
Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+4
1.1.2010. - 1.1.2013. Povijest hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1
1.1.2009. - 1.1.2010. Čakavsko narječje
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0
1.1.2009. - 1.1.2010. Povijest hrvatskoga književnoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0
1.1.2009. - 1.1.2010. Uvod u dijalektologiju hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0
1.1.2009. - 1.1.2010. Glagoljaštvo
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1
1.1.2009. - 1.1.2010. Čakavska akcentuacija
Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2007. - 1.1.2013. Fonologija i morfologija staroslavenskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+2
1.1.2007. - 1.1.2013. Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0
1.1.2006. - 1.1.2007. Razvoj i uspostava hrvatskih narječja
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+1
1.1.1998. - 1.1.2006. Staroslavenski jezik
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2
1.1.1998. - 1.1.2006. Povijest hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+2
1.1.1998. - 1.1.2006. Slavenska pisma
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+1
- Terenska istraživanja – metode sastavljanja dijalekatnih rječnika
Poslijediplomski doktorski znanstveni sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 4+8

Mentor u završnim radovima

1.1.2020. - 22.9.2020. Leksik semantičke sfere kućanstva i gastronomije u knjizi bratovštine svete Marije Tepačke u Grobniku
Klementina Svetec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.12.2016. - 12.9.2017. Dvojina u Knjižicama od bitija redovničkoga Šimuna Kožičića Benje
Mionika Golubar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.12.2015. - 12.9.2017. O jeziku misnoga Priručnika Red mise s narodom na staroslavenskom jeziku iz 2012.
Ana Marija Antunović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - Morfologija imenica u Spovidi općenoj
Katarina Matković
Hrvatski jezi i književnost-dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
16.9.2014. - Prilog leksičkoj analizi Zapisnika misnoga kaptola riečkog
Ivana Bartolac
Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Vokativ u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu
Zdravka Bijelić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Glagoljica u Lici
Ivana Cindrić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2013. - Antroponimija u Zapisniku misnom Kaptola riečkoga
Matea Kovačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Jezik isprava feuda Zrinskih i Frankopana
Darja Šupljika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.6.2012. - Fonologija čakavskoga govora Šušnjevice i mogući utjecaj istrorumunjskog jezika
Sanja Rabar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.1.2012. - Jezik "Viđenja Varuhova" iz Petrisova zbornika
Tihana Zambon
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2010. - Osnovne značajke jezika Kastavskoga zakonika
Lea Kumić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4.10.2010. - Jezik Trsatskoga zakona
Jasna Petrc
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2010. - Pokušaj klasifikacije mjesnog govora Sv. Petra u Šumi
Marijeta Banovac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Prilog leksičkoj analizi Trsatskoga statuta
Darja Šupljika
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2009. - Fonem dž
Sanja Rabar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2009. - Glagoljski spomenici na zadarskim otocima
Nikolina Škorlić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.6.2009. - Fonologija mjesnoga govora Jalševca Svibovečkog
Jelena Pokos
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.4.2009. - Fonologija crnoluškoga govora
Marija Malnar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.12.2008. - Jezik starohrvatskog prijevoda "Pjesme nad pjesmama"
Jelena Višnjić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2008. - Prožimanje elemenata staroslavenskoga i narodnoga jezika na primjeru Mirakula iz Ivančićeva glagoljaškog zbornika iz 14./15. stoljeća
Monika Jurčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.9.2007. - Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (Sinkronijski i dijakronijski aspekt)
Ivana Sanković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2013. Praktična i terenska nastava
Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 0+0+5
1.1.2008. - 1.1.2013. Hrvatska kulturna baština
Jednosemestralna nastava hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 0+4

Gostujući nastavnik

17.8.2016. - 30.8.2016.
Croatian Studies
Macquarie University (Sydney, Australia), Faculty of Arts - Department of International Studies: Languages and Cultures – Croatian Studies Centre
predavač
Norma sati: 16
5.10.2015. - 9.10.2015.
Russian and Slavinic Studies
School of Cultures, Languages and Area Studies; Department of Russian and Slavonic Studies; Faculty of Arts, University of Nottingham
predavač
Norma sati: 8
19.5.2014. - 23.5.2014. Povijest hrvatskoga jezika

Institut za slavensku filologiju Jagielonskoga sveučilišta u Krakovu
voditelj
Norma sati: 7 + 0
6.3.2012. - Hrvatska dijalektologija
Doktorski studij iz kroatologije
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 0+3
1.2.2012. - Lingua Croata
Slavistica
Dipartimento di Studi linguistici, filologici e letterari europei ed extra europei, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
suradnik
Norma sati: 0+4
1.12.2011. - Kroatisch
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS)
Universität Graz, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft
suradnik
Norma sati: 0+2
- 11.3.2009. Advanced Croatian
Croatian Program of Study
Macquarie University, Sydney
suradnik
Norma sati: 0+4

Osobni razvoj

17.9.2020. - 17.9.2020. Oblikovanje e-predmeta za provedbu hibridne nastave


Norma sati: 5
7.7.2014. - Bilingualism matters-training


Norma sati: 9,5
- 23.5.2014. Erasmus


Norma sati: 7 sati

Obrazovni projekti

30.6.2016. - 13.7.2014. Found in translation; Erasmusov IP projekt

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus
3.7.2013. - 20.7.2013. Found in translation - Erasmus +

Financiranje:
18.2.2013. - 22.2.2013. Erasmus Intensive Language Course

Financiranje:
3.7.2012. - 17.7.2012. Found in translation

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus
- Erasmus Intensive Language Course

Financiranje: Europska komisija, program Erasmus

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Zubčić, Sanja
Transliteracija 3. lista i recto stranice 5. lista Statuta bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine
Krčki zbornik 1 187-200 - 2019.

A2

2. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo
Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, 2. dio, sv. 2: transliteracija
Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća 582 - 2019.

3. Zubčić, Sanja
Glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci
Riječki teološki časopis 26 243-254 - 2019.

A2

4. Zubčić, Sanja
Glagoljska pisana baština na frankapanskim područjima
Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji - 261-314 - 2018.

5. Zubčić, Sanja
O Statutu bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine i njegovu jeziku
Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk - 2018.

A2

6. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja
Hrvatska narječja, dijalekti i govori u 20. st.
Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio 5/1 525-579 - 2018.

A2

7. Zubčić, Sanja
Omišaljski list apostola; Bratovštine Sv. Marije Goričke; Petrisov zbornik; Antoninov konfesional; Izumrli neslavenski jezici (veljotski i vlaški); Dragutin (Antun) Parčić; Ivan Milčetić
Krčka kulturna baština 85, 105, 113, 118, 162, 167, 171 - 2018.

A2

8. Zubčić, Sanja
Sintetska monografija o jeziku najranijega razdoblja hrvatske pismenosti (prikaz knjige M. Mihaljevića "Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa")
Fluminensia 1 341 - 2018.

A1

9. Zubčić, Sanja
O nekadašnjem čakavskom govoru Maloga Lošinja
DEFINITELY PERFECT Festschrift for Janneke Kalsbeek 735-755 - 2018.
Preuzeto sa: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916550

10. Zubčić, Sanja ; Šupljika, Darja
Jezične mijene u grobničkom govoru
Hrvatski dijalektološki zbornik 20 249-267 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822916

11. Zubčić, Sanja
Prekretnica u paleografskim istraživanjima (prikaz knjige M. Žagara Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (X. i XI. stoljeće), Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 27 205-213 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822948

12. Badurina Stipčević, Vesna ; Botica, Ivan ; Dimitrova, Margaret ; Dürrigl, Marija-Ana ; Hristova Šomova, Iskra ; Kovačević, Ana ; Kuhar, Kristijan ; Mihaljević, Milan ; Požar, Sandra ; Radošević, Andrea ; Šimić, Marinka ; Vela, Jozo ; Vince, Jasna ; Vučković, Josip ; Zubčić, Sanja ; Žagar, Mateo
Preslovljeni temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813391

13. Zubčić, Sanja
Prilozi (u) jezičnoj starini. Novi prinosi hrvatskom jezikoslovlju: Tanja Kuštović, Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima
Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost 23 15-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=765083

14. Zubčić, Sanja
Leksik za hranu i piće u hrvatskim crkvenoslavenskim tekstovima (Food and drink vocabulary in croatian church slavonic texts)
??????????-???????? ????????, ???????? ? ??????? ????? 4 103-112 - 2014.

15. Zubčić, Sanja
Cakavizam u Rijeci (prilog dijakronijskoj dijalektologiji) (Cakavism in the Dialect of Rijeka (a contribution to historical dialectology))
Studia Borysiana - etymologica, diachronica, slavica : w 75. rocznice urodzin profesora Wieslawa Borysia 459-474 - 2014.

16. Zubčić, Sanja
Filološko blago Lovranšćine (»Zbornik Lovranšćine«, knj. 3, Katedra Čakavskog sabora Lovranšćine, 2014., ur. I. Eterović)
Čakavska rič 42 229-234 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752048

17. Zubčić, Sanja
Novi rječnik jednoga od jugozapadnih istarskih govora (prikaz knjige S. Kalčića, G. Filipija, V. Milovana, Rječnik roverskih i okolnih govora, Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović, Znanstvena udruga Mediteran, Pazin – Zagreb – Pula, 2014.)
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost 1 236-241 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730924

18. Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja
Jezik Korčulanske pjesmarice bratovštine Svih svetih iz 15. stoljeća
Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli - Zbornik radova 1 233-251 - 2013.

19. Zubčić, Sanja
Metodološke postavke i preliminarni rezultati istraživanja jezika Makedonaca u Republici Hrvatskoj
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe 1 36-44 - 2013.

20. Zubčić, Sanja; Budak, Luka
Jezično raslojavanje unutar prve generacije Hrvata u New South Walesu
Peti hrvatski slavistički kongres (zbornik radova) 1 529-538 - 2012.

21. Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja
Strukturalna analiza turcizama u frazemima hrvatskih štokavskih govora
Bosanskohercegovački slavistički kongres (zbornik radova) 1 685-693 - 2012.

22. Zubčić, Sanja
Dugo očekivana monografija o razvoju hrvatskih narječja (prikaz knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja)
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 114-122 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=626968

23. Zubčić, Sanja
Miscellanea philologica minora u djelu Branka Fučića
Az grišni dijak Branko pridivkom Fučić 1 393-406 - 2011.

24. Zubčić, Sanja
Akcenatski tip c u imenica muškoga roda u sjeverozapadnim čakavskim govorima
Hrvatski dijalektološki zbornik 16 157-170 - 2010.

25. Zubčić, Sanja
Govor iseljene Hrvatske
Hrvatski iseljenički zbornik 1 71-93 - 2010.

26. Zubčić, Sanja
Jezične značajke Greblova Tlmačenia od muki gospoda našego Isuhrsta (prilog dijakronijskoj dijalektologiji)
Riječki filološki dani (zbornik radova) 8 631-646 - 2010.

27. Zubčić, Sanja
Speech of Croatian emigrants in the overseas countries and countries of Western Europe: The level of research attained
Croatian Studies Review 6 141-161 - 2009.

28. Zubčić, Sanja
Jazičnite sloevi vo Kločoviot zbornik
Megunarodniot naučen sobir makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski (zbornik na trudovi) 2 361-376 - 2009.

29. Zubčić, Sanja
Akcenatski sustav mjesnoga govora Obrova
26. simpozij Obdobja: Metode in zvrsti (Slovenska narečja med sistemom in rabo) 26 119-140 - 2009.

30. Zubčić, Sanja
Makedonski predložak Kločeva glagoljaša
Makedonski jazik 103-116 - 2009.

31. Zubčić, Sanja; Sanković, Ivana
Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 2 51-62 - 2008.

32. Zubčić, Sanja
O jednoj akcenatskoj izoglosi prezenta glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima
Riječki filološki dani (zbornik radova) 7 723-738 - 2008.

33. Zubčić, Sanja
Akcenatske značajke kostrenskoga govora
Život, kultura i povijest Kostrene (zbornik radova) 2 155-167 - 2007.

34. Zubčić, Sanja
Iz sintakse grobničkih govora
U službi jezika (zbornik u čast Ivi Lukežić) 1 47-76 - 2007.

35. Zubčić, Sanja;
Atribucija u grobničkome govoru
Grobnički zbornik 6 153-161 - 2007.

36. Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja
Prinos Josipa Hamma istraživanju hrvatskih prijevoda Pjesme nad pjesmama
Josip Hamm i njegovo djelo (zbornik radova) 1 23-35 - 2007.

37. Zubčić, Sanja
Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima (sinkronijski i dijakronijski aspekt)
Doktorska disertacija. Rijeka - 2006.

38. Zubčić, Sanja
Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim govorima
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32 327-348 - 2006.

39. Zubčić, Sanja
Prilog akcenatskoj rekonstrukciji Bašćanske ploče
Drugi Hercigonjin zbornik 1 449-463 - 2005.

40. Zubčić, Sanja;
Naznake o jeziku Molitvenika Gašpara Vnučića iz 1568. godine
Grobnički zbornik 7 251-260 - 2005.

41. Zubčić, Sanja
Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima
Riječki filološki dani (zbornik radova) 5 619-632 - 2004.

42. Zubčić, Sanja
Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima
Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 139-163 - 2003.

43. Zubčić, Sanja;
Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku (prikaz knjige Irvina Lukežića Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku)
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 15 110-115 - 2003.

44. Zubčić, Sanja
Neizravan dijalektološki rad Ivana Milčetića
Zbornik o Ivanu Milčetiću 1 245-260 - 2002.

45. Zubčić, Sanja
Akcenatski tipovi u grobničkoj skupini govora
Magistarska radnja. Rijeka - 2001.

46. Zubčić, Sanja
Izravan dijalektološki rad Ivana Milčetića
Riječki filološki dani (zbornik radova) 3 59-73 - 2000.

47. Bogović, Sanja
Frazeologija ikavsko-ekavskoga mjesnoga govora Drage
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 143-164 - 1999.

48. Bogović, Sanja
Frazemi u Veberovim pripovjetkama
Riječki filološki dani (zbornik radova) 2 137-148 - 1998.

49. Turk, Marija; Bogović, Sanja
O nekim semantičkim odnosima u frazeologiji
VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel-Pečuh 203-211 - 1998.

50. Bogović, Sanja
Frazeologija u čakavskim dijalektološkim rječnicima
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 121-132 - 1997.

51. Bogović, Sanja
Frazeologija grobničkih govora
Grobnički zbornik 4 341-362 - 1996.

52. Zubčić, Sanja
Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga
Zbornik radova sa Šestoha hrvatskoga slavističkoga kongresa (2014)

53.


Znanstvene knjige

1.
Zubčić, Sanja
Neocirkumfleks u čakavskom narječju
Lukežić, Iva Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2017. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/04/Sanja-Zubcic-Neocirkumfleks-u-cakavskom-narjecju.pdf
2.
Lukežić, Iva; Zubčić, Sanja
Grobnički govor XX. stoljeća: gramatika i rječnik
Grobnički zbornik, posebna izdanja, knj. 10 Vranić, Silvana Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine Rijeka - 2007.

Pozvana predavanja

1. Zubčić, Sanja
Čakavština: od ruralnoga fenomena do umjetne inteligencije
Osijek, online - 25.9.2020. http://m-brojevi.com/skup-2020/program-skupa/raspored-izlaganja/
2. Zubčić, Sanja
Studying the Croatian Emigrant Community – State of Research and Future Perspectives
Harriman Institute, Columbia University, New York - 26.10.2011.
3. Zubčić, Sanja
Dijalekti u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika
HIDIS; Filozoski fakultet u Zagrebu

Kongresna priopćenja

1.
Zubčić, Sanja; Holjevac, Sanja
Jezik protestantske Table za dicu i Kožičićeva Psaltira u kontekstu hrvatske književnojezične koncepcije 16. stoljeća usmeno, uz prezentaciju Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća Zagreb - 20.9.2019. http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/novosti/vijesti-i-zbivanja/3183-jezik-hrvatskih-protestantskih-izdanja-u-kontekstu-hrvatskih-i-europskih-knjizevnojezicnih-koncepcija-xvi-stoljeca
2.
Zubčić, Sanja
Glagoljaška djelatnost na zapadnoj periferiji Usmeno, prezentacija Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi Katowice - Sosnowiec - 7.5.2019. http://www.fil.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Periferno-program.pdf
3.
Zubčić, Sanja
Croatian language in the "old" and the "new" Croatian diaspora Usmeno, prezentacija Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalizing World (with Special Reference to East and Central Europe and Russia) Delhi, Indija - 28.2.2019. http://www.du.ac.in/du/uploads/04102018_Slavonic.pdf
4.
Zubčić, Sanja
Jednostavni glagolski oblici u temporalu Drugoga beramskoga brevijara usmeno, uz prezentaciju Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj Pazin - 6.10.2018. https://zci.stin.hr/multimedia/Rimski_brevijari_od_13._stoljeca_do_Tridentskoga_sabora_4_7_10_2018.pdf
5.
Vranić, Silvana; Zubčić, Sanja
Norm in the language of Istrian Glagolitic breviaries (u panelu Transgression in the Literary and Cultural Tradition of Medieval and Early Modern Istria and the Croatian Littoral) panel 49th ASEEES convention (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies) Chicago, SAD - 11.11.2017.
6.
Sanja Zubčić
Glagoljska tiskara Šimuna Kožičića Benje: preduvjeti, dostignuća i odjeci Usmeno Kršćanstvo u kulturi - međusobni utjecaji Rijeka - 13.10.2017.
7.
Botica, Ivan; Zubčić, Sanja
Naknadni zapisi u Berčićevim glagoljskim fragmentima Usmeno Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice Biograd - Zadar - 12.5.2017. https://www.stin.hr/multimedia/femonen_glagoljice_program_simpozija.pdf
8.
Macan, Željka; Zubčić, Sanja
Paremije kao pučki kalendar (na primjeru mjesnoga govora Obedišća) prezentacija Riječki filološki dani Rijeka - 25.11.2016. http://www.ffri.uniri.hr/files/vijesti/2016-2017/Program-RFD_2016.pdf
9.
Sanja Zubčić
Ćirilometofska tradicija u slavenskom srednjovjekovlju usmeno Mini simpozij o Slaveni,a Filozofski fakultet u Rijeci - 3.12.2015.
10.
Sanja Zubčić
Iva Lukežić i Grobnišćina Usmeno Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi Čavle - 7.11.2015.
11.
Zubčić, Sanja
Prilog proučavanju alternacija u osnovama glagola u Drugom ljubljanskom (beramskom) brevijaru (d/zd/zg ~ žd ~ j i t/st/sk ~ št ~ c) Usmeno Međunarodni znanstveni skup Zagrebinskije čtenija 2015. Ruska nacionalna knjižnica u Sankt Peterburgu - 29.10.2015. http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3319
12.
Sanja Zubčić
On one syntactic trait of Čakavian coastal dialects usmeno uz prezentaciju 18th Mediterranean Studies Association Annual Congress in Athens, Greece Atena, Grčka - 27.5.2015.
13.
Zubčić, Sanja
Grobnička čakavština kao zaštićeno nematerijalno dobro Republike Hrvatske Usmeno i prezentacija Domaća rič 12 Pag - 25.4.2015.
14.
Zubčić, Sanja
Povijesna dijalektologija: ishodišta, prepreke, postignuća i perspektive usmeno Znanstveni skup "Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici" povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu - 1.1.2015. http://kroat.ffzg.unizg.hr/140/
15.
Zubčić, Sanja
Jezična koncepcija prve blagajničke knjige samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici (1578.-1618.) Usmeno Međunarodni znanstveno skup Riječki filološki dani Rijeka - 27.11.2014.
16.
Zubčić, Sanja
Rukopisna i tiskana građa na hrvatskom jeziku u župi Sv. Mihovila arkanđela u Jelenju Usmeno Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Grobnik - 8.11.2014.
17.
Zubčić, Sanja
Rukopisna i tiskana građa na hrvatskom jeziku u župi Sv. Mihovila Arkanđela u Donjem Jelenju Predavanje Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Čavle, Hrvatska - 1.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822922
18.
Zubčić, Sanja
Jezik Zapisnika misnoga kaptola riečkoga Usmeno Šesti hrvatski slavistički kongres Vinkovci - Vukovar - 10.9.2014.
19.
Zubčić, Sanja
Hrvatskoglagoljski grafiti Usmeno Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti Zagreb - 21.10.2013.
20.
Zubčić, Sanja;
Inicijativa za formiranje Riječke kroatističke škole pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci usmeno Drugi Okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu Brač - 16.4.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo; Istraživač; MZOS; ;
3. 1.1.2013. -
Hrvatski kao nasljedni jezik-trenutačno stanje i razvojne perspektive; vanjska suradnica; Sveučilište u Zagrebu; 35.000 kn;
4. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske ; suradnica; MZOS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Hrvatski jezični atlas ; vanjska suradnica; MZOŠ; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Čakavsko narječje: sjeverni i središnji dijalekti ; suradnica; MZOŠ; ;
7. 1.1.1998. - 1.1.2002.
Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnome čakavskome arealu ; znanstveni novak; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Darja Šupljika; Doktorat ; Sveučilišni znanstveni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Marina Valenčić; Fonologija i morfologija istočnih gorskokotarskih kajkavskih govora; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 9. ožujka 2015.;
3. -
Matea Kovačić; Doktorat ; ; ;
4. -
Samanta Milotić Bančić (komentor); Doktorat ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 9.11.2019. - 9.11.2019.
Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Grad Grobnik predsjednica Organizacijskoga odbora
2. 10.11.2018. -
Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Grad Grobnik Predsjednica Organizacijskoga odbora
3. 3.5.2018. - 5.5.2018.
XXXII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i um" Rijeka članica Programskoga odbora
4. 19.4.2018. - 21.4.2018.
SLAVOFRAZ 2018. Slavofraz 2018. Međunarodni znanstveni skup „Frazeologija, učenje i poučavanje“ / International Conference “Phraseology, Learning and Teaching” Rijeka Članica Organizacijskoga i Programskoga odbora
5. 28.10.2017. -
Znanstveni i stručni skup Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi Grad Grobnik Predsjednica Organizacijskoga odbora
6. 6.10.2017. - 7.10.2017.
Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 Filozofski fakultet u Rijeci tajnica Organizacijskoga odbora
7. 1.1.2017. - 31.12.2018.
Riječki filološki dani članica Programskoga odbora
8. 25.11.2016. - 25.11.2016.
Riječki filološki dani Filozofski fakultet u Rijeci članica Programskoga odbora
9. 1.1.2016. -
Grobnišćina: tragovi, znakovi i smjerokazi Grad Grobnik predsjednica Organizacijskoga odbora
10. 19.12.2012. -
Četvrti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) Zagreb članica Programskoga odbora
11. 16.9.2011. -
Znanstveni skup povodom 480. obljetnice djelovanja glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje u Rijeci Rijeka tajnica Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.9.2019. - Slovo
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336724
2. 1.9.2017. - 9.5.2018. Članica Uredništva Zbornika u čast Mariji Turk "Od fonologije do leksikologije"

3. 1.1.2015. - Članica Uredništva zbornika radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 2014.

4. 1.1.2013. - Fluminensia: časopis za filološka istraživanja
http://hrcak.srce.hr/fluminensia
5. 1.1.2012. - Croatian Studies Review

6. 1.1.2009. - 1.1.2012. Croatian Studies Review
http://www.croatianstudiesfoundation.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=63&lang=en

Recenzije

1. 2020. Recenzija pretiska i transkripcije Transita sv. Jeronima (1508.)
2. 2020. Recenzija transliteracije Senjskoga misala (1494.)
3. 2019. Zbornik radova Od norme do uporabe (Filozofski fakultet u Osijeki)
4. 2014. Hrvatski crkvenoslavenski jezik
5. 2012. Dugo očekivana monografija o razvoju hrvatskih narječja (prikaz knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja)
6. 2011. Riznica riječi govora otoka Murtera (prikaz knjige Ede Jurage Rječnik govora otoka Murtera)
7. 2011. Novi standardi u dijalekatskoj morfologiji (prikaz knjige Silvane Vranić Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. 2. Morfologija)
8. 2010. Knjige o riječkim knjigama (prikaz knjiga Šimun Kožičić Benja, Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov, Rijeka, 1531.; Darko Deković, Zapisnik misni kaptola riečkoga. Istraživanja o riječkome glagoljaškome krugu)
9. 2006. Izniman doprinos proučavanju čakavske akcentuacije (prikaz knjige Keitha Langstona Čakavian prosody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian)
10. 2006. Vrijedan doprinos hrvatskoj dijalektologiji (prikaz knjige Silvane Vranić Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi)
11. 2005. Novi udžbenik staroslavenskoga jezika (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Staroslavenski jezik)
12. 2005. Jezikoslovna izlaganja na 6. Riječkim filološkim danima
13. 2004. Prilog rasvjetljavanju fenomena glagoljaštva (prikaz knjige Petra Runje Školovanje glagoljaša)
14. 2004. Crkveniški besedar (prikaz knjige Đurđice Ivančić-Dusper Crkveniški besedar)
15. 2002. Slovo iskona (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Slovo iskona)
16. Vrijedan doprinos hrvatskoj dijalektologiji( Valuable Contribution to the Croatian Dialectology )
17. Novi rječnik jednoga od jugozapadnih istarskih govora (prikaz knjige S. Kalčića, G. Filipija, V. Milovana, Rječnik roverskih i okolnih govora, Matica hrvatska Pazin, Naklada Dominović, Znanstvena udruga Mediteran, Pazin – Zagreb – Pula, 2014.)( Review of book Rječnik roverskih i okolnih govora )
18. Filološko blago Lovranšćine( Review of the 3rd book of Zbornik Lovranšćine )
19. Prilozi (u) jezičnoj starini. Novi prinosi hrvatskom jezikoslovlju: Tanja Kuštović, Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima( Review of Tanja Kuštović's book Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima )
20. Djelo zreloga filologa (prikaz knjige S. Damjanovića Novi filološki prinosi)( Review of the book Novi filološki prinosi by S. Damjanović )

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. -
Found in Translation
Europska komisija, program Erasmus Intensive programs   28000 €
suradnica
2.
1.1.2014. -
Erasmus Intensive Language Course (EILC)
Europska komisija, program Erasmus   6000 €
suradnica
3.
1.1.2013. -
Found in Translation
Europska komisija, program Erasmus Intensive programs   28000 €
suradnica
4.
1.1.2013. -
Erasmus Intensive Language Course (EILC)
Europska komisija, program Erasmus   6000 €
projektna koordinatorica
5.
1.1.2012. -
Found in Translation
Europska komisija, program Erasmus Intensive programs   28000 €
voditeljica
6.
1.1.2012. -
Erasmus Intensive Language Course (EILC)
Europska komisija, program Erasmus   6000 €
projektna koordinatorica
7.
1.1.2010. - 1.1.2014.
Speech of the First Generation Croatians in New South Wales (Sociolinguistic Aspect)
Macquarie university, Sydney  
suradnica
8.
1.1.2010. - 1.1.2012.
????????????? ?????????? ???????
University of Toronto  
suradnica

Stručna aktivnost

1.
6.2.2020. - 7.2.2020.
Sudjelovanje na stručnim radionicama i predavanjima na konferenciji Transkribus user conference 2020. (https://read.transkribus.eu/events/transkribus-user-conference-2020/)
University of Innsbruck i READ-COOP SCE   sudionik radionica i slušač predavanja
2.
27.1.2020. - 27.1.2020.
Predstavljanje broja Hrvatske revije posvećena Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci i Matica hrvatska   predstavljač
3.
7.6.2019. - 8.6.2019.
O glagoljaškoj baštini Kastva
OGRANAK MATICE HRVATSKE KASTAV   Predavač na skupu Prvi dani domaćega zajika((JEZIK, DIJALEKT ZAVIČAJ – KNJIŽEVNOPOVIJESNI, JEZIČNOSTILSKI I KULTUROLOŠKI PRISTUP)
4.
20.10.2018. -
Dani glagoljice u Senju. Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice od njegova nastanka.
Grad Senj i OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj   Predavač
5.
25.4.2018. -
Predstavljanje Rječnika govora Novalje na otoku Pagu Silvane Vranić i Ive Oštarića
Matica hrvatska, Zagreb   predstavljač
6.
19.4.2018. -
Predstavljanje Zbornika zadova sa znanstvenoga skupa Slavofraz 2017.
Filozofski fakultet u Rijeci   predstavljač
7.
21.3.2018. -
Predstavljanje knjige K. Novaka "Ciganin, ali najljepši"
Prva sušačka hrvatska gmnazija   Predstavljač i predavač
8.
15.3.2018. -
Predstavljanje dijela radova iz Zbornika u čast Janneke Kalsbek Definitively Perfect
Filozofski fakultet u Rijeci   predstavljač
9.
1.9.2017. - 6.4.2018.
Uredništvo zbirke stihova Ružice Huskić "Treptaj sreće i tuge"
Ogranak Matice hrvatske u Jelenju   urednica knjige i predstavljač
10.
18.8.2017. -
Predavanje Omišaljski govor: danas i sutra
Općina Omišalj   predavač
11.
24.5.2017. -
predavanje predavanje Odjeci glagoljaške baštine Svete Braće u Primorsko-goranskoj županiji
obilježavanje Dana Sv. Ćirila i Metoda (organizacija MKD Ilinden Rijeka, Vijeće MKNM za Grad Rijeku, MPCO Sv. Car Konstantin i carica Elena i Filozofski fakultet u Rijeci )   predavač
12.
12.5.2017. - 12.5.2017.
Moderatorica u okruglom stolu Budućnost istraživanje jezika iseljeništva
Centar za hrvatske studije u svijetu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu   moderatorica
13.
24.4.2017. -
Predstavljanje Rječkona govora Novalje na otoku Pagu S. Vranić i I. Oštarića
Riječki ogranak Matice hrvatske   predstavljač
14.
1.1.2017. - 19.5.2017.
Akcentuacija i jezična redaktura slikovnice Kostrensko Ča va žepiću
Dječji vrtić Zlatna ribica Kostrena   suradnnik na projektu
15.
1.1.2017. - 15.1.2017.
Savjetništvo za izradu tumača riječi u knjizi Mirne Kučić Društvena povijest Predošćice na otoku Cresu (1905. – 1945.).
  Savjetnica
16.
10.11.2016. - 10.11.2016.
Predstavljanje 4. knjize iz edicije Povijest hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet u Rijeci   Predstavljač
17.
19.10.2016. -
Predstavljanje pretiska, transkiteracije i kritičkoga izdanja Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Sveučilišna knjižnica u Rijeci   Predstavljač
18.
23.9.2016. -
Predstavljanje slikovnice "Štorija o čudotvornon srpu" Ružice Huskić
Ogranak Matice hrvatske u Jelenju   Predstavljač i urednik
19.
22.7.2016. -
Predstavljanje knjige T. Botica Bošnjak, I. Botice i T. Galovića HRVATSKOGLAGOLJSKI NOTARIJAT OTOKA KRKA - NOTARI DUBAŠNICE, sv. 1.: Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.)
Općina Dubašnica Malinska, Staroslavenski institut u Zagrebu, Povijesno društvo otoka Krka   Recenzent i promotor
20.
29.6.2016. -
Predstavljnje zbornika radova Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju
Staroslavenski institut u Zagrebu   promotor
21.
12.6.2016. -
Predstavljanje knjige S: Vranić i I. Oštarića Rječnik govora Novalje na ototku Pagu
Ogranak Matice hrvatske Novalja - Grad Novalja   Recenzent i promotor
22.
9.4.2016. -
Puntarska beseda danas
Općina Punat   Inicijator programa i predsjednica Organizacijskoga odbora
23.
1.11.2015. - 1.12.2015.
Izdavanje slikovnice "Štorija o čudotvornon srpu" Ružice Huskić
Ogranak Matice hrvatske u Jelenju   Urednica i jezična savjetnica
24.
18.5.2015. -
predstavljanje knjige Ive Lukežić Zajednička povijest hrvatskih narječja. Morfologija.
Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine   predstavljač
25.
29.4.2015. -
predstavljanje knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik u Rijeci
Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institutu, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci   Recenzent i promotor
26.
1.4.2015. - 1.12.2016.
Uredništvo pjesničke zbirke Korine Juretić Legitimacija
Ogranak Matice hrvatske u Jelenju   Urednica i jezična savjetnica
27.
24.2.2015. -
Predstavljanje knjige Hrvatski crkvenoslavenski jezik
Staroslavenski institut i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb   Recenzent i promotor
28.
15.1.2015. -
predstavljanje knjie D. Stolac i A. Vlastelić Jezik reklama
Filozofski fakultet u Rijeci   promotor
29.
15.1.2015. -
predavanje dr. sc. Sande Lucije Udier Međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskog kao inog jezika
Filozofski fakultet u Rijeci   organizator
30.
1.1.2015. -
Organizacija radionice o glagoljici
Ustanova u kulturi Ivan Matetić Ronjgov   Voditeljica
31.
1.1.2015. -
Izdavanje slikovnice "Gašparov mlin" Jadranke Cetine
Društvo Naša djeca Kastav - Naklada Kvarner   Lektura i korektura
32.
6.10.2014. -
predstavljanje knjige N. Opačić Novi jezični putokazi
Filozofski fakultet u Rijeci   organizator i moderator
33.
1.10.2014. - 1.1.2015.
rad na knjizi D. Kremenića Dubašljanske narodne nošnje
Općina Dubašnica Malinska   jezična redakcija i savjetništvo
34.
6.7.2014. -
predstavljanje knjige I. Maračića Punat - kako j nigda bilo
Općina Punat i Glosa d.o.o.   promotor
35.
11.6.2014. -
Predstavljanje novopronađenih kastavskih glagoljskih ulomaka
Zavod HAZU za povijesne i društvene znanosti u Rijeci   izlagač
36.
24.4.2014. -
predstavljanje 3. knjige Zbornika Lovranšćine
Katedra Čakavskoga sabora Lovranšćine   promotor
37.
1.3.2014. - 1.6.2014.
akcentuiranje i jezično savjetništvo na knjizi Punat kako je nigda bilo
Općina Punat i Glosa d.o.o.  
38.
17.1.2014. -
predstavljanje knjige Dubašljanske narodne nošnje D. Kremenića
Općina Dubašnica Malinska   promotor
39.
1.1.2014. - 1.7.2015.
Bilingualism matters
Filozofski fakultet u Rijeci   članica
40.
1.1.2009. -
recenziranje
razno   recenziranje znanstvenih članaka
41.
1.1.2001. -
članica stručnoga ovjenjivačkoga suda za najbolji tekst na festivalu MIK
  članica
42.
1.1.1998. - 1.1.2013.
akcentuiranje tekstova nastalih na organiskim idiomima
razno   akcentuacija
43.
1.1.1998. - 1.1.2013.
jezično redigiranje
razno   redigiranje, uglavnom čakavskih tekstova
44.
1.1.1998. - 1.1.2010.
korektura
razno   korektura tekstova
45.
1.1.1998. - 1.1.2006.
lektoriranje
Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine   lektor tiskanih izdanja
46.
- 1.4.2015.
rekonstukcija naglasnoga sustava starohrvatskoga Očenaša za potrebe crkvenoga pjevanja
redovnička zajednica Franjevaca trećoredaca glagoljaša, dr. sc. fra Izak Špralja   suradnica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 24.5.2017. - Odjeci glagoljaške baštine Svete Braće u Primorsko-goranskoj županiji
Obilježavanje Dana Sv. Ćirila i Metoda
Makedonsko kulturno društvo Ilinden u Rijeci
2. 15.5.2015. - Detalji
Dan povijesti Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
3. 1.9.2013. - Detalji
Učenički projekt o glagoljici
Dražice
4. 21.5.2009. - Detalji
Obilježavanje dana sv. Ćirila i Metoda
Rijeka
5. 20.5.2008. - Detalji
Makedonska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji
Roč

Popularizacija znanosti

1. 19.2.2020. - Predavanje i radionica o glagoljici
Dani hrvatske glagoljice
Gimnazija Eugena Kumičića u Opatiji
2. 11.10.2019. - Predavanje Bernardin Frankapan - mecena glagoljaša
Obilježavanje 100. obljetnice gimnazije Bernardina Frankopana u Ogulinu
Ogulin
3. 7.9.2019. - Važnost Bašćanske ploče u slavisticii kroatistici
predavanje
Baška
4. 20.10.2018. - Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u Senju u povodu 650. obljetnice od njegova nastanka
predavanje O jeziku Novakova misala
Semke
5. 18.8.2017. - Omišaljski govor - danas i sutra
Predavanje
Omišalj
6. 9.4.2016. - Puntarska beseda danas
Stručna predavanja i okrugli stol
Punat
7. 13.11.2012. - Detalji
Predstavljanje novih članova HAZU
Rijeka i Pula
8. 26.10.2012. - Detalji
Predstavljanje knjige Silvane Vranić Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu
Novalja
9. 18.5.2012. - Detalji
Predstavljanje knjige Zajednička povijest hrvatskih narječja Ive Lukežić
Grobnik
10. 20.3.2012. - Detalji
Predstavljanje knjige Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu D. Dekovića
Rijeka
11. 13.3.2012. - Detalji
Predstavljanje zbornika Hrvati i Ilirske provincije
Rijeka
12. 9.1.2012. - Detalji
Predstavljanje Zbornika o 70. rođendanu akademika Josipa Bratulića Knjige poštujući, knjigama poštovan
Zagreb
13. 4.10.2011. - Detalji
Predstavljanje zbornika Život, kultura i povijest Kostrene, knjiga 4
Kostrena

Medijski nastupi

1. 10.3.2020. - emisija Jezik i predsrasude
Hrvatski radio, 1. program
Zagrev
2. 1.3.2015. - Detalji
HTV
Zagreb
3. 1.1.2013. - Detalji
HTV
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.3.2017. - - Pročelnica Odsjeka za kroatistiku
Filozofski fakultet u Rijeci
2. 1.10.2013. - 29.2.2016. - predstojnica
Katedra za hrvatski jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
3. 1.10.2008. - 1.10.2010. - zamjenica pročelnice
Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2008. - 1.1.2011. - Savjetnica za 1. godinu
Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; Filozofski fakultet u Rijeci
5. 1.1.2008. - 1.1.2010. - tajnica
Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; Filozofski fakultet u Rijeci
6. - 1.7.2014. - voditeljica
Riječka kroatistička škola Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. - 16.2.2016. - predsjednica Odbora
Odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje Općine Jelenje

Povjerenstva na sveučilištu

1. 5.5.2015. - - Članica Povjerenstva
Filozofski fakultet u Rijeci; Povjerenstvo a dodjelu dekanove nagrade

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - - Članica Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje Ivane Eterović
Filozofski fakultet u Zagrebu