PORTFELJ / doc. dr. sc. Iva Buchberger

Portfelj

doc. dr. sc.

Iva Buchberger

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 322

Vidljivost

Obrazovanje

01.02.2013. - 28.02.2018.

Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti polja pedagogija

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2008. - 01.12.2010.

Magistra filozofije i pedagogije

Diplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2005. - 01.10.2008.

Sveučilišna prvostupnica filozofije i pedagogije

Preddiplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2000. - 01.05.2005.

Diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura

Razredna nastava s pojačanim programom iz nastavnog predmeta likovna kultura

Učiteljski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

31.5.2022. -

Docentica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

31.5.2018. - 31.5.2022.

Poslijedoktorandica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.06.2012. - 31.05.2018.

Znanstvena novakinja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.02.2012. - 01.06.2012.

Asistentica - vanjska suradnica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2011. - 01.12.2011.

Asistentica u nastavi (rad s djecom s teškoćama u razvoju)

Osnovna škola Eugen Kumičić

01.06.2011. -

Učiteljica razredne nastave

Osnovna škola Zamet

Članstva

2023.

Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023.

Poučavanje za kritičko mišljenje

Sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositeljica

2022. -

Interkulturalnost u obrazovanju

Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositeljica

Opća pedagogija

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Izvoditelj

Komparativna pedagogija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

Vještine kritičkog mišljenja

Preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nositelj

Opća pedagogija

Sveučilišni diplomski studij nastavničkog smjera

Filozofski fakulttet Sveučilišta u Rijeci

Suradnik

Školska pedagogija s teorijama škole

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Suradnik

Didaktika 2

Sveučilišni diplomski studij nastavičkog smjera

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izvoditelj

Mentor u završnim radovima

4.2024.

Uloga roditelja u poticanju kritičke medijske pismenosti kod učenika 7. i 8. razreda osnovne škole

Nikol Šestan

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

9.2023.

Interkulturalni pristup u poučavanju romskih učenika

Mateja Kolarić

Diplomski sveučilišni studij pedagogije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1.2.2021.

Uloga nastavnika u razvoju kritičkog mišljenja kod učenika srednjih škola

Sara Sušanj

Dvopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

30.9.2020.

Poučavanje za kritičko mišljenje: stavovi budućih nastavnika i spremnost na implementaciju

Tea Staničić

Jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.9.2020.

Kompetencije ravnatelja škola za stvaranje inkluzivne kulture škole

Antonija Šenkižek

Dvopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.9.2020.

Učinkovito školsko vođenje iz perspektive nastavnika osnovnih škola Primorsko-goranske županije

Lucijana Bilušić

Jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2017. -

Obilježja učinkovitog školskog vođenja

Lucijana Bilušić

Sveučilišni jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2017. -

Uloga nastavnika u razvoju kritičkog mišljenja kod studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci

Sara Sušanj

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2015. -

Poučavanje i razvoj kritičkog mišljenja učenika primjenom Sokratove dijaloške metode u nastavi

Valentina Bolčević

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

01.02.2016. -

ECPR Winter School in Methods and Techniques

01.06.2015. - 01.07.2015.

Program za mobilnost nastavnog osoblja Erasmus +

01.04.2011. -

Pisanje prijedloga projekta

01.12.2010. -

Zimska škola europskih integracija

01.11.2010. -

Škola održivog razvoja

Izdavaštvo

4.2023.

Kritičko mišljenje: peace, love & rock and roll – priručnik za edukatore.

Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas

10.2012.

Kritičko mišljenje: priručnik kritičkog mišljenja, slušanja, čitanja i pisanja

Financiranje: Universitas

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Dobrobit, izazovi i načini unapređenja poučavanja za kritičko mišljenje: percepcija edukatora

Buchberger, Iva

Odgojno-obrazovne teme - 6 7-26

https://hrcak.srce.hr/clanak/442920

2023.

Razvoj kompetencije kritičkog mišljenja kod djece rane i predškolske dobi

Buchberger, Iva i Milanović, Marina

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju - 164 99-119

https://hrcak.srce.hr/clanak/438784

2022.

Konstrukcija i validacija Upitnika o poučavanju za kritičko mišljenje: Preliminarno istraživanje

Buchberger, Iva

Metodički ogled : časopis za filozofiju odgoja - 29 257-285

https://hrcak.srce.hr/clanak/428795

Q4

2021.

Kritičko vođenje: konceptualna analiza u istraživanjima odgoja i obrazovanja.

Buchberger, Iva

U mreži paradigmi: pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju (Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci) - 247-267

2020.

Poučavanje za kritičko mišljenje: generički model za nastavnike i edukatore.

Buchberger, Iva

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO – Zbornik radova simpozija Metodički pristupi u odgoju i obrazovanju - 1 49-64

2019

Predictors of Distributed School Leadership in Croatian Primary Schools

Buchberger, Iva Kovač, Vesna Rafajac, Branko

Sodobna PEDAGOGIKA – Journal of Contemporary Educational Studies - 70 126-148

https://www.sodobna-pedagogika.net/en/articles/03-2019_predictors-of-distributed-school-leadership-in-croatian-primary-schools/

Q3

2018

Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů

Buchberger, Iva; Kovač, Vesna; Ažić Bastalić, Adriana

Studia paedagogica - 23 55-80

2017

Kritičko mišljenje u obrazovanju: dosadašnji doprinosi i otvoreni smjerovi

Buchberger, Iva Bolčević, Valentina Kovač, Vesna

Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja - 24 109-129

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=284504

2017.

Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja

Buchberger, Iva; Kovač, Vesna

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 63 29-40

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=286025

A2

2016.

Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole

Buchberger, Iva

Napredak - 157 165-186

2014.

Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy

Kovač, Vesna; Rafajac, Branko; Buchberger, Iva

Center for Educational Policy Studies Journal - 4 51-73

2014.

Obrazovna politika iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika.

Kovač, Vesna; Buchberger, Iva, Rafajac, Branko; Močibob Maja

Napredak - 155 161-184

2014.

Obilježja i izazovi distributivnog vođenja škola

Kovač Vesna; Buchberger, Iva; Staničić, Stjepan

Školski vjesnik - 63 131-148

Znanstvene knjige

2015.

O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva

Autor knjige

Vesna Kovač, Branko Rafajac, Iva Buchberger

Filozofski fakultet Rijeka

Kongresna priopćenja

20.10.2022.

Osiguravanje dobrobiti u odgojno-obrazovnom okružju kroz poučavanje za kritičko mišljenje

Iva Buchberger

Usmeno izlaganje

5. dani obrazovnih znanosti - Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima? Zagreb

9.2020.

Critical thinking: a premise for realization of intercultural education

Buchberger, Iva

On-line usmeno izlaganje

Međunarodna znanstvena i stručna konferencija Obrazovanje za interkulturalizam Osijek

11.2019.

Model poučavanja za kritičko mišljenje: od preporuke do primjene

Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Conteporary Themes in Education – CTE Zagreb

06.10.2018.

Građanski odgoj i razvoj kritičkog mišljenja u nastavi fizike

Iva Buchberger Ana Buchberger

Usmeno izlaganje

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo, BiH

19.05.2016.

Teachers’ Critical Decision Making and Autonomous Participation in School Leadership

Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Teacher Education from a Global Perspective TEPE 2016 Valletta, Malta

22.05.2015.

Školsko vođenje kao čimbenik učinkovite škole

Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti DOKON 2015. Rijeka

26.08.2014.

Developing Teachers' Leadership Competence

Kovač, Vesna; Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

2014 ATEE Annual Conference - Transitions in Teacher Education and Professional Identities Braga, Portugal

15.05.2014.

Teachers' Role in School Leadership: Trends and Challenges.

Kovač, Vesna; Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice, u organizaciji međunarodnog udruženja TEPE (Teacher Education Policy in Europe) Zagreb

11.10.2013.

Obilježja obrazovne politike iz perspektive hrvatskih učitelja i nastavnika

Kovač, Vesna; Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju Sarajevo, BiH

25.10.2012.

Suradnja škola i vanjskih dionika kao indikator kvalitete obrazovanja

Kovač, Vesna; Buchberger, Iva

Usmeno izlaganje

Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb

16.-17.4.2018.

How to reinforces distributed school leadership?

Iva Buchberger

Usmeno izlaganje

NEPC CONFERENCE 2018 Primary colours of education #3 SCHOOL LEADERSHIP MATTERS Baška

23.-25.10.2017.

Building an Effective Networks through Distributive School Leadership

Iva Buchberger; Vesna Kovač i Branko Rafajc

usmeno izlaganje

2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching Duborovnik

19.-21. listopada 2017.

Poučavanje za kritičko mišljenje.

Iva Buchberger; Valentina Bolčević

usmeno izlaganje

Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu Zadar

11.10.209.

Scholarship of Teaching and Learning in the Croatian HE System

Miočić, Ivana Buchberger, Iva Vignjević Korotaj, Bojana

Usmeno izlaganje

Role of Education in Modernization of Society Beograd, Srbija

24. do 27. travnja 2017.

Is school leadership in Croatian school distributed among teachers?

Buchberger, Iva; Kovač, Vesna

usmeno izlaganje

The Ireland International Conference on Education IICE 2017 Dublin, Irska

Recenzije

2021.

Teaching and Assessing Critical Thinking Skills at the Tertiary Level: Students’ Perceptions

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

11.2022.

Izrada udžbenika za nastavni predmet Svijet i ja u petom, šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole

Školska knjiga

Autorica

11.2021.

Izrada nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Članica Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje u kategoriji stručnjak iz akademske zajednice

2014. - 2015.

Analiza i definiranje postupka evaluacije studijskih programa: izrada stručne podloge

Sveučilište u Rijeci

Članica

Javno djelovanje

Volonterstvo

01.05.2011.

2. humanitarni dan sporta

Studentsko sportsko društvo Filozofskog fakulteta, Rijeka

2010.

Smotra Sveučilišta u Rijeci

Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

2010.

Projekt Pripovjedač/ica priča za djecu u Dječjoj bolnici Kantrida

Udruga Portić / Dječja bolnica Kantrida, Rijeka

01.12.2009.

Sveučilištarci volontiraju

Zaklada Sveučilišta u Rijeci / Odjel za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine, Rijeka

01.10.2008.

Dani Zaklade

Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

6/2004 - 01/2005

Rad s djecom

Dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić, Rijeka

9/2009 - 9/2010

Program posttretmanskog prihvata djece i mladih po izlasku iz odgojne ustanove

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka

3/2011 - 10/2014

Program Baby fitness

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije / Dječji dom Ivana Brlić-Mažuranić, Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

9.2022.

Voditeljica

Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

član istraživačkog tima

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/project/istrazivanje_rafajac

Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama

član istraživačkog tima

Hrvatska zaklada za znanost

Obrazovni projekti

Mislim kritički! projekt osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje

Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Stručni projekti

11.2021.

Mislim kritički! Projekt osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje, slušanje, čitanje i pisanje

Udruga za razvoj visokog školstva Universitas

Voditeljica

4.2019.

3 4 uči sad: projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj

Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić

Voditeljica