izv. prof. art. Lara Badurina mr. art

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za likovnu umjetnost

e-pošta : lara.badurina@apuri.hr
konzultacije : kabinet 11; učionica za SCENOGRAFIJU (kat I, br.7 i 8)
mobitel : 098 857 717

https://portal.uniri.hr/scholar
www.trafik.hr
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=lara+badurina&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
Interartive, ISSN 2013-679X, 2014, vol 65.
www.larabadurina.net
https://orcid.org/0000-0002-8786-1190
https://www.researcherid.com/rid/S-9670-2018

Obrazovanje

18.12.2003. - magistrica umjetnosti kiparstvo Akademija za likovnu umjetnost, Ljubljana
1.1.1988. - 1.1.1993. akademska kiparica kiparstvo Akademija za likovnu umjetnost, Ljubljana
1.1.1984. - 1.1.1987. grafička oblikovateljica grafičko oblikovanje SŠOF, Srednja škola za oblikovanje i fotografiju, u Ljubljani

Radno iskustvo

3.11.2013. - izvanredni profesor nositeljica izbornih kolegija Scenografija I, II na preddiplomskom studiju Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti i Scenografija A i B diplomskog studija Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti; nositeljica glavnog predmeta Scenografski prostori I, II i III i izbornih kolegija (TIP) : Scenografski prostori na specifičnim lokacijama, Scenske rasvjete i Rasvjete u umjetnosti diplomskog studijskog programa MAP. Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 3.11.2013. docent nositeljica izbornog kolegija Scenografija I, II na preddiplomskom studiju Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti nositeljica kolegija Scenografija, diplomskog studija Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.10.2008. asistent/vanjski suradnik asistentica na kolegiju Kiparstvo Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

24.1.2017. nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, kategorija umjetnik za kalendarsku godinu 2015. // za posebne zasluge u umjetničkom i nastavnom radu te javnoj djeltanosti koja je imala za cilj promociju i širenje umjetničkih vrednota u akademskoj i široj zajednici.
prva nagrada na MEMEFEST-u, međunarodnom festivalu radikalne komunikacije, u Ljubljani.
nagrada na IX. trijenalu hrvatskog kiparstva, u Zagrebu.

Članstva

1.1.2006. - pokreće neprofitnu udrugu A3, u Rijeci. Udruga je osnovana s ciljem promicanja novih medija u likovnoj kulturi.
1.1.2002. - član ZDSLU, Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Ljubljana
1.1.1998. - neprofitne udruga TRAFIK; suosnivateljica nezavisnog Tranzicijskog fikcijskog kazališta u Rijeci
1.1.1993. - član HDLU - Rijeka, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2013. - Scenografski prostori
diplomski studij Map/ medijskih umjetnosti i praksi
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
1.10.2013. - izborni TIP/ Scenograf. prostori na specifičnim lokacijama, Rasvjeta u umjetnosti, Scenska rasvjeta
diplomski studij Map/ medijskih umjetnosti i praksi
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
1.10.2009. - 1.10.2014. Scenografija I, II, III i IV
preddiplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
1.10.2009. - 1.10.2014. Scenografija A i B
posijediplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
1.10.2008. - 15.6.2010. Scenografija I, II, III i IV
preddiplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
1.10.2003. - 1.10.2008. Kiparstvo
preddiplomski studij Likovne pedagogije
Akademija primijenjenih umjetnosti
suradnik
Norma sati:
- Scenografija I i II
preddiplomski studijski program Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti
nositelj
Norma sati:
- Scenografija I i II
preddiplomski studijski program Likovne pedgaogije, Primijenjenih umjetnosti i Glume
APURI
nositelj
Norma sati:
- Scenografija A i B
diplosmki studijski programi Likovne pedagogije, Primijenjenih umjetnosti i Glume
APURI
nositelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

10.10.2015. - 28.3.2017. Ispod površine biosfera i tehnosfera života
DAJANA JURMAN-OSIP
Likovna pedagogija
APURI
10.10.2015. - 20.12.2016. Crtež u prostoru
IVA KATALINIĆ
Likovna pedagogija
APURI
20.2.2014. - 24.5.2014. STUDIJE O DIVLJOJ GUSKI, režija Aleksandar Nikolić i Nataša Antulov
Lucija Ukić, Nevena Živić, Elizabeta Močibob, Sanja Gergorić, Aleksandra Ana Buković
Scenografija IV i medijskih umjetnosti i praksi MAP
Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, Filodrammatica, Rijeka
10.10.2013. - 15.12.2015. FOLIOT- Mehanizam izvedbe
LIBERTA MIŠAN
MAP
APURI
10.10.2013. - 2.9.2015. O prostoru, tijelu i Evi
ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ
Medijskih umjetnosti i praksi MAP
APURI
10.10.2013. - 2.9.2015. Uporaba sinestezije u kazališnom prostoru
RENATA FUGOŠIĆ
Medijskih umjetnosti i praksi MAP
APURI
10.10.2013. - 2.9.2015. Granični objekti
SARA SALAMON
MAP
APURI
1.1.2013. - PICHING Rijeka, režija Mila Čuljak i ZEKO TRAŽI POTOČIĆ, režija Marina Pejnović

Izborni kolegij Scenografija I, II
Zajc i Malik, Mladi za mlade, HNK Ivana pl. Zajc i Kazališne radionice Malik,
10.10.2012. - 20.9.2013. Simbioza oblikovanja likovnog i scenskog prostora-ispitivanje opne dodira tijela i prostora
ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ
Likovna pedagogija
APURI
10.10.2012. - 19.9.2013. Raspon izraza medija i pomicanje njegovih granica
MARKO BURIĆ
Likovna pedagogija
APURI
1.1.2012. - OD KOLJEVKE PA DO GROBA, režija Mario Kovač i DJEVOJČAK U VJEŠTIČJEM VRTLOGU, režija Helena Petković

Izborni kolegij Scenografija I, II
Zajc i Malik, Mladi za mlade, HNK Ivana pl. Zajc i Kazališne radionice Malik, HKD, Rijeka
1.1.2011. - Karel i Josef Čapek, ŽIVOT KUKACA, režija Denis Brižić i 13 ZADATAKA ZA NOVU BUDUĆNOST, režija Mila Čuljak

Izborni kolegij Scenografija I, II
kazališne radionice Malik, HKD Rijeka
1.1.2010. - CVRČAK I MRAVAC, režija Ana Vilenica,

Izborni kolegij Scenografija I, II
Kazališne radionice Malik, HKD, Rijeka
1.1.2009. - NEOBIČNO DIJETE režija Jelena Lopatić i Jasmin Mekić i PSIHA režija

Izborni kolegij Scenografija I, II
kazališne radionice Malik, HKD Rijeka

Osobni razvoj

1.1.1997. - radionica za scenografiju, mentor: Erick Kovenhoven Memory house, Sofija, Bugarska


Norma sati: izabrani student postdiplomskog studija
1.1.1996. - MAPA-Z; radionice za scenografiju-svjetlo-projekciju stručne radionice-specijalizacije u organizaciji MAPA-z .


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.2.2013. - Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; samostalna izložba Dragan Kordić/ noć

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,
1.9.2012. - radionica na specifičnim lokacijama; riječki lukobran Molo longo- ambijentalna izložba

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka
1.1.2012. - Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ nakupine

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka
1.1.2011. - Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ pet do podne

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,
1.1.2011. - Festival Hartera, Interface 02// nulti dan, ambijentalna izložba

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,
1.8.2010. - Subart radionica/ radionica na specifičnim lokacijama: pod morem

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka
1.1.2010. - Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ mjerenje svijeta

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,
1.8.2009. - Subart radionica/ radionica na specifičnim lokacijama: pod morem

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka
1.8.2008. - Subart radionica

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka
- 1.6.2013. mobilne radionice ADRIART projekta na specifičnoj lokaciji; kompleks Rikard Benčić

Financiranje: ADRIART projekt-sredstva iz EU fondova; Odjel gradske uprave za kulturu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lara Badurina i Peter Purg
Culture & Urban Space | Interartive Special Issue BADURINA, Lara, PURG, Peter. New platforms of art education for urban reflection : the case of ADRIART site-specific workshops for European Capitals of Culture.
Interartive, ISSN 2013-679X, 2014, vol. 65. http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/. [COBISS.SI-ID 3519227] http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/ - 2014. http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/

Mentorstvo doktorandima

1. -
Saša Došen Lešnjaković; Doktorat Umjetničke intervencije u javnom prostoru; Doktorska škola, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; ;

Umjetničko djelovanje

1. 30.6.2015. - skupna izložba članova kiparske katedre APURI; APURI; ;
2. 12.3.2015. - samostalna izložba Hommage Danu Flavinu ; MMSU Rijeka; http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=870&sec=4;

Umjetnički projekti

1. 1.4.2016. - 19.4.2014. DRUGO Izložba  |  1.4.2014. - 19.4.2014.  |  Čitaonica i Galerija VN, u Zagrebu; knjižnice grada Zagreba; http://www.kgz.hr/default.aspx?id=11122; MK RH;ušao je u program sufinanciranifh sredstava za program Galerije
2. 16.3.2016. - 1.4.2015. TURBO work in progress, studentska radionica vezana uz uporabu neonske svjetlosti u umjetnosti i javnom prostoru; MMSU i APURI; http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=870&sec=4; MK RH;10. 000,00kn
3. 20.2.2016. - 20.12.2016. Muzeji zajedno projekt (voditelj projekta Primorsko goranska županija) za emisiju MUZEJSKI TRG emitiranu na kanalu RI; PGŽ i Kanal RI; https://www.youtube.com/watch?v=c5dj6kGBXDE; ;
4. 17.2.2015. - 7.3.2015. IZMJEŠTANJA, skupna izložba i predstavljanje izabranih studenata APURI, u galeriji VN u Zagrebu; Galerija Vladimir Nazor, Knjižnice grada Zagreba, Zagreb; http://www.kgz.hr/default.aspx?id=14610; MK RH;prema programu galerije
5. 28.10.2014. - JA GLUMAC,; HNK I.pl. Zajc; » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade); ; MK RH; Odjel gradske uprave za kulturu;
6. - 15.3.2017. DRAŽEN I ROBERT zabavna emisija; kanal RI; http://www.kanal-ri.hr/hr/drazen_i_robert/6403/21; kanal RI;
7. - 20.10.2015. ČUDOVIŠTE IZ ORMARA, HKD na Sušaku; HNK I.pl. Zajc;  » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade); http://www.malik.hr/hr/predstave/cudovista-iz-ormara; ;
8. - 10.5.2015. NEOBIČNO DIJETE, (obnova iz 2011.) svibanj 2015.; HNK I.pl. Zajc;  » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade); http://www.malik.hr/hr/predstave/neobicno-dijete-obnova; ;
9. - PLATFORMA ZA EKSPERIMENT 1.1.; galerija VN u Zagrebu; - http://radio.hrt.hr/ep/kretanje-tocke/192800/; PGŽ;5.000,00kn
10. - 8.Splitgraphic bienale; ; ; ;
11. - 7. Hrvatski trijenale grafike; Kabinet grafike HAZU Zagreb, Hrvatska; ; ;
12. - WELTSCHMERZ, režija Branko Žak Valenta, nezavisni kazališni projekt Trafik; ex-tvornica Benčić, Rijeka, Hrvatska; ; ;
13. - HOMMAGE DANU FLAVINU; galerija Mali salon, Rijeka; ; ;
14. - Memory: International Mail Art Exhibition and Swap; Richmond Art Gallery, Richmond, BC, Canada; ; ;
15. - 15 min TRAFIK, zajednička režija, nezavisni kazališni projekt Trafik; ex-tvornica Benčić, Rijeka, Hrvatska; ; ;
16. - SERIJA; galerija Nouvel Organon, Pariz, Francuska; ; ;
17. - 11. Trijenale hrvatskog kiparstva,; Gliptoteka HAZU Zagreb, Hrvatska; ; ;
18. - ZAKLJUČENA SERIJA; galerija Kapsula, Ljubljana; ; ;
19. - NOVE SERIJE; galerija Rigo, Novigrad; ; ;
20. - 52. Annale Poreč, Prizivanje prošlosti,; Poreč, Hrvatska; ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2017. - 31.12.2017.
PLATFORMA ZA EKSPERIMENT // 1.1. i 2.1.
MK RH, Grad Rijeka Odjel za Kulturu   31.000,00kn
voditelj projekta
2.
-
INTERAKCIJA PROSTORA I IZVEDBENIH UMJETNOSTI NA SPECIFIČNIM LOKACIJAMA
UNIRI  
voditelj projekta

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.5.2012. - Detalji
predstavljanje radionice mobilnosti ADRIARTprojekta; radionica na specifičnoj lokaciji u kompleksu Rikard Benčić
Mali salon, MMSU Rijeka
2. 1.1.2009. - Detalji
KIČMA 2. Riječki sajam knjiga i festival časopisa
HKD, Rijeka
3. 1.1.2009. - Detalji
međunarodni susreti plesno-likovno-glazbeno-dramske improvizacije
Centar za kulturu i informacije Maksimir, Zagreb

Popularizacija znanosti

1. - Detalji
okrugli stol na temu Nacionalnost i umjetnost
U3, Trijenale suvremene slovenske umjetnosti; Moderna galerija, Ljubljana
2. - Detalji
okrugli stol na temu Pozicija umjetnika te njegovo pozicioniranje unutar svjetske umjetničke scene
galerija Miroslav Kraljević, Zagreb
3. - Detalji
okrugli stol na temu: Heroj kulture
2. BIENNALE KVADRILATERALE BQ_2, MMSU, Rijeka
4. - Detalji
okugli stol/ tribina na temu; recikliranje vizualnih informacija
galerija VN, Zagreb

Intervjui

1. 24.10.2015. - Napredno čitanje i mišljenje prostora
http://www.kulturpunkt.hr/tags/32994
Zagreb
2. 1.9.2012. - Detalji
HRT 1program; KRETANJE TOČKE; http://radio.hrt.hr/aod/download/35498/
Zagreb
3. 7.9.2011. - Sloboda djelovanja
http://www.kulturpunkt.hr/content/sloboda-djelovanja
www.kulturpunkt.hr/ Zagreb

Novinski članci

1. 17.7.2015. - »Weltschmerz«: Evokacija duha EKV-a
Novi list
Rijeka
2. 30.4.2015. - Javni prostor je neiscrpna tema
Novosti
Zagreb
3. 18.12.2014. - MMSU: Koreografija u praznom izložbenom prostoru
Novi list
Rijeka
4. 26.5.2014. - »Studije o divljoj guski«: Je li danas moguća revolucija?
Novi list
Rijeka
5. 18.9.2011. - Detalji
Novi list, 49 str.
Rijeka
6. 22.5.2010. - Detalji
Novi list, 75 str.
Rijeka
7. 15.5.2010. - Detalji
Novi list, 75 str.
Rijeka
8. 8.5.2010. - Detalji
Novi list, 11 str.
Rijeka
9. 1.5.2010. - Detalji
Rijeka info, Novi list
Rijeka

Uredništvo

1. 12.3.2015. - 1.4.2015. - publikacija radionice/ Katalog Turbo work in progress
Mali salon, MMSU, Rijeka
2. 12.3.2015. - 1.4.2015. - umjetnička knjiga / Hommage to Dan Flavin
Mali salon, MMSU, Rijeka

Medijski nastupi

1. 18.1.2017. - predstavljanje Platforme za eksperiment 1.1. net časopis "http://kulturflux.com.hr/radionice-platforme-eksperiment/"
net
Zagreb
2. 16.1.2017. - predstavljanje Platforme za Eksperiment 1.1. - Kretanje točke "http://radio.hrt.hr/ep/kretanje-tocke/192800/"
radio HRT
Zagreb
3. 20.12.2016. - Muzejski Trg -Kanal Ri "https://www.youtube.com/watch?v=c5dj6kGBXDE"
TV
Rijeka
4. 3.6.2015. - Sabina Salamon / intervju povodom samostalne izložbe https://issuu.com/rijekammsu/docs/mmsu_-_novine
tisak
Rijeka
5. 30.4.2015. - Saša Šimpraga / intervju povodom samostalne izložbe Hommage Dan Flavinu // Javni prostor je neiscrpna tema http://www.portalnovosti.com/lara-badurina-javni-prostor-je-neiscrpna-tema
tisak
Zagreb
6. 14.3.2015. - predstavljanje samostalne izložbe Hommage Dan Flavinu portal Moja Rijeka https://www.youtube.com/watch?v=VqoRFBqJidk
net
Rijeka
7. 20.1.2015. - radionica Light residence unutar projekta ArTVision - https://www.youtube.com/watch?v=fG9XdrcKQUM
tisak
Rijeka
8. 13.7.2013. - "http://novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Rijeka/Kultura/Petnaest-minuta-Tranzicijsko-fikcijskog-kazalista-TRAFIK"
TV
Rijeka
9. 19.6.2013. - predstavljanje scenografske radionice u prostorima tvornice R. Benčić http://knldk.novilist.hr/index.php/layout/set/print/Kultura/Scenografska-radionica-APU-Dinamiziranje-urbanog-krajolika
tisak
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 30.9.2017. - - član
Savjet za znanost
2. 30.9.2017. - - član
Odbor za osiguravanje i unarjeđenje sustava za kvalitetu

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 5.11.2013. - - prodekan za znanstvenu i umjetničku djelatnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
2. 1.10.2012. - - prodekan za znanstvenu i umjetničku djelatnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
3. 1.10.2012. - - predsjednica
Odbor za upravljanje i unaprijeđenje sustava kavalitete Akademije primijenjenih umjetnosti.