PORTFELJ / red. prof. art. Lara Badurina mr. art

Portfelj

red. prof. art.

Lara Badurina

mr. art

Akademija primijenjenih umjetnosti

Odsjek za likovnu umjetnost

Kontakt

M 098 857 717

UNIRI e-mail

e-mail 1

KONZULTACIJE kabinet 11; učionica za SCENOGRAFIJU (kat I, br.7 i 8)

Obrazovanje

18.12.2003. -

magistrica umjetnosti

kiparstvo

Akademija za likovnu umjetnost, Ljubljana

1988. - 1993.

akademska kiparica

kiparstvo

Akademija za likovnu umjetnost, Ljubljana

1984. - 1987.

grafička oblikovateljica

grafičko oblikovanje

SŠOF, Srednja škola za oblikovanje i fotografiju, u Ljubljani

Radno iskustvo

21.05.2019. -

redoviti profesor

nositeljica izbornih kolegija Scenografija I, II na preddiplomskom studiju Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti i Scenografija A i B, Ci D diplomskog studija Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti;

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci

03.11.2013. - 20.05.2019.

izvanredni profesor

nositeljica izbornih kolegija Scenografija I, II na preddiplomskom studiju Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti i Scenografija A i B diplomskog studija Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti; nositeljica glavnog predmeta Scenografski prostori I, II i III i izbornih kolegija (TIP) : Scenografski prostori na specifičnim lokacijama, Scenske rasvjete i Rasvjete u umjetnosti diplomskog studijskog programa MAP.

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci

01.10.2008. - 03.11.2013.

docent

nositeljica izbornog kolegija Scenografija I, II na preddiplomskom studiju Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti nositeljica kolegija Scenografija, diplomskog studija Likovne pedagaogije i Primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci

2003. - 01.10.2008.

asistent/vanjski suradnik

asistentica na kolegiju Kiparstvo

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

24.01.2017.

nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, kategorija umjetnik za kalendarsku godinu 2015. // za posebne zasluge u umjetničkom i nastavnom radu te javnoj djeltanosti koja je imala za cilj promociju i širenje umjetničkih vrednota u akademskoj i široj zajednici.

2006.

nagrada na IX. trijenalu hrvatskog kiparstva, u Zagrebu.

2002.

prva nagrada na MEMEFEST-u, međunarodnom festivalu radikalne komunikacije, u Ljubljani.

Članstva

01.06.2018. -

članica Upravnog Vijeća ustanove HKD na Sušaku

2006. -

pokreće neprofitnu udrugu A3, u Rijeci. Udruga je osnovana s ciljem promicanja novih medija u likovnoj kulturi.

2002. -

član ZDSLU, Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Ljubljana

1998. -

neprofitne udruga TRAFIK; suosnivateljica nezavisnog Tranzicijskog fikcijskog kazališta u Rijeci

1993. -

član HDLU - Rijeka, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016.-

Scenografija A i B

diplosmki studijski programi Likovne pedagogije, Primijenjenih umjetnosti i Glume

APURI

nositelj

2016.-

Scenografija I i II

preddiplomski studijski program Likovne pedgaogije, Primijenjenih umjetnosti i Glume

APURI

nositelj

01.10.2013. -

izborni TIP/ Scenograf. prostori na specifičnim lokacijama, Rasvjeta u umjetnosti, Scenska rasvjeta

diplomski studij Map/ medijskih umjetnosti i praksi

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

01.10.2013. -

Scenografski prostori

diplomski studij Map/ medijskih umjetnosti i praksi

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

2013.- 2017.

Scenografija I i II

preddiplomski studijski program Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

01.10.2009. - 01.10.2014.

Scenografija A i B

posijediplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

01.10.2009. - 01.10.2014.

Scenografija I, II, III i IV

preddiplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

01.10.2008. - 15.06.2010.

Scenografija I, II, III i IV

preddiplomski studij Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

nositelj

01.10.2003. - 01.10.2008.

Kiparstvo

preddiplomski studij Likovne pedagogije

Akademija primijenjenih umjetnosti

suradnik

Mentor u završnim radovima

10.10.2015. - 28.03.2017.

Ispod površine biosfera i tehnosfera života

DAJANA JURMAN-OSIP

Likovna pedagogija

APURI

10.10.2015. - 20.12.2016.

Crtež u prostoru

IVA KATALINIĆ

Likovna pedagogija

APURI

20.02.2014. - 24.05.2014.

STUDIJE O DIVLJOJ GUSKI, režija Aleksandar Nikolić i Nataša Antulov

Lucija Ukić, Nevena Živić, Elizabeta Močibob, Sanja Gergorić, Aleksandra Ana Buković

Scenografija IV i medijskih umjetnosti i praksi MAP

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, Filodrammatica, Rijeka

10.10.2013. - 15.12.2015.

FOLIOT- Mehanizam izvedbe

LIBERTA MIŠAN

MAP

APURI

10.10.2013. - 02.09.2015.

Granični objekti

SARA SALAMON

MAP

APURI

10.10.2013. - 02.09.2015.

Uporaba sinestezije u kazališnom prostoru

RENATA FUGOŠIĆ

Medijskih umjetnosti i praksi MAP

APURI

10.10.2013. - 02.09.2015.

O prostoru, tijelu i Evi

ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ

Medijskih umjetnosti i praksi MAP

APURI

2013. -

PICHING Rijeka, režija Mila Čuljak i ZEKO TRAŽI POTOČIĆ, režija Marina Pejnović

Izborni kolegij Scenografija I, II

Zajc i Malik, Mladi za mlade, HNK Ivana pl. Zajc i Kazališne radionice Malik,

10.10.2012. - 20.09.2013.

Simbioza oblikovanja likovnog i scenskog prostora-ispitivanje opne dodira tijela i prostora

ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ

Likovna pedagogija

APURI

10.10.2012. - 19.09.2013.

Raspon izraza medija i pomicanje njegovih granica

MARKO BURIĆ

Likovna pedagogija

APURI

2012. -

OD KOLJEVKE PA DO GROBA, režija Mario Kovač i DJEVOJČAK U VJEŠTIČJEM VRTLOGU, režija Helena Petković

Izborni kolegij Scenografija I, II

Zajc i Malik, Mladi za mlade, HNK Ivana pl. Zajc i Kazališne radionice Malik, HKD, Rijeka

2011. -

Karel i Josef Čapek, ŽIVOT KUKACA, režija Denis Brižić i 13 ZADATAKA ZA NOVU BUDUĆNOST, režija Mila Čuljak

Izborni kolegij Scenografija I, II

kazališne radionice Malik, HKD Rijeka

2010. -

CVRČAK I MRAVAC, režija Ana Vilenica,

Izborni kolegij Scenografija I, II

Kazališne radionice Malik, HKD, Rijeka

2009. -

NEOBIČNO DIJETE režija Jelena Lopatić i Jasmin Mekić i PSIHA režija

Izborni kolegij Scenografija I, II

kazališne radionice Malik, HKD Rijeka

Osobni razvoj

1997. -

radionica za scenografiju, mentor: Erick Kovenhoven Memory house, Sofija, Bugarska

Financiranje: izabrani student postdiplomskog studija

1996. -

MAPA-Z; radionice za scenografiju-svjetlo-projekciju stručne radionice-specijalizacije u organizaciji MAPA-z .

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2014.

Culture & Urban Space | Interartive Special Issue BADURINA, Lara, PURG, Peter. New platforms of art education for urban reflection : the case of ADRIART site-specific workshops for European Capitals of Culture.

Lara Badurina i Peter Purg

Interartive, ISSN 2013-679X, 2014, vol. 65. http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/. [COBISS.SI-ID 3519227] - http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/

http://cultureurbanspace.interartive.org/art-education/

Pozvana predavanja

30.05.2019.

Kome prostor pripada? predstavljanje Platfroma za eksperiment 5.1. u sklopu festivala Svačija zemlja/ Vsakršnja zemlja-Kud Obrat, Ljubljana

Lara Badurina

Ljubljana

Mentorstvo doktorandima

2017.

Umjetničke intervencije u javnom prostoru

Saša Došen Lešnjaković Doktorat

Doktorska škola, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Znanstveni skupovi

24.5.2019.-25.5.2019.

6. Dani Šime i Ante Starčevića Učitelj između tradicije i suvremenosti

Gospić moderator sesije i predavač

06.09.2013. - 06.09.2013.

- 19. EAA Annual Meeting Pilsen 2013, sekcija: Archaeology meets modern art: Artists' approaches to prehistoric data organizatori sekcije: Estella Weiss-Krejci (Estella.Weiss-Krejci@assoc.oeaw.ac.at), Edeltraud Aspöck, both Austrian Academy of Sciences, OREA Institute for Oriental and European Archaeology, Vienna, Austria, and Mark Hall Perth Museum & Art Gallery, UK)

Pilsen prezenter

Uredništva časopisa

2018. TRAFIK i APURI

Scenografije: subjekti i fantazmi; knjiga portreta/katalog pregleda rada umjetničke organizacije TRAFIK (Tranzicijsko fikcijskog kazališta u Rijeci);

2015. MMSU i Lara Badurina

Turbo Work in Progress, katalog radionice mapiranja svjetlosnih reklama u Rijeci;

2015. MMSU i Lara Badurina

Hommage to Dan Flavin, umjetnička knjiga

2013. APURI

Dinamički prostor Rijeke, monografija 50. obljetnice obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci, temelj nastanka Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

1998. godišnje glasilo udruge URA;

godišnje glasilo URA

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

14.12.2019. -

režija / predstava Jogging Godard, TRAFIK

MSU Zagreb

http://www.msu.hr/dogadanja/program-deset-za-deset-raspored-dogadjanja/320.html

30.06.2015. -

skupna izložba članova kiparske katedre APURI

APURI

12.03.2015. -

samostalna izložba Hommage Danu Flavinu

MMSU Rijeka

http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=870&sec=4

Recenzije umjetničke djelatnosti

29.09.2019. -

Učiteljski fakultet cjeloživotno obrazovanje „Keramikos – Keramika u odgoju i obrazovanju djece i odraslih“

Javno djelovanje

Javna predavanja

01.05.2012.

Detalji

predstavljanje radionice mobilnosti ADRIARTprojekta; radionica na specifičnoj lokaciji u kompleksu Rikard Benčić

Mali salon, MMSU Rijeka

2009.

Detalji

međunarodni susreti plesno-likovno-glazbeno-dramske improvizacije

Centar za kulturu i informacije Maksimir, Zagreb

2009.

Detalji

KIČMA 2. Riječki sajam knjiga i festival časopisa

HKD, Rijeka

Popularizacija znanosti

29.11.2019.

5. susret hrvatske dijaspore Južne Amerike

uz predstavljanje aktivnosti udruge Jadran iz Buenos Airesa udruga je predstavila istraživački projekt Kraj o liku/idemo doma ključnog za izdavanje umjetničke knjige pod nazivom Monografija pejzaža

26.11-30.11.2019. Kongres u Buenos Airesu, Argentina

01.06.2019.

Vsakogaršnja zemlja / SVAČIJA ZEMLJA

sudjelovanje i predstavljanje Platforme za eksperiment 5.1., sukladno temi predstavljen je program koji istražuje prostore vizualnih i izvedbenih područja

zajednički vrt Onkraj gradbišča, Resljeva c., Ljubljana, Slovenija

29.05.2019.

PLATFORMA HR.

jubilarna 20. PLATFORMA HR; 20 godina festivala // Izložbeno – izvedbeni postav: predstavljanje TRAFIK-a kroz scenografski koncept uz Larisa Lipovac Navojec, Irena Mikec, Irma Omerzo, BadCo., Zagrebački Plesni Ansambl, Roberta Milevoj,T.RA.Si kolektiv.

Hala V Tehnički muzej, Zagreb

18.12.2018.

svjetski dan migranata-program

https://rijeka2020.eu/dogadjanja/svjetski-dan-migranata-program-u-palachu/

omladinski klub Palach, Rijeka

2007.

Detalji

okrugli stol na temu: Heroj kulture

2. BIENNALE KVADRILATERALE BQ_2, MMSU, Rijeka

2007.

Detalji

okrugli stol na temu Nacionalnost i umjetnost

U3, Trijenale suvremene slovenske umjetnosti; Moderna galerija, Ljubljana

2006.

Detalji

okugli stol/ tribina na temu; recikliranje vizualnih informacija

galerija VN, Zagreb

2006.

Detalji

okrugli stol na temu Pozicija umjetnika te njegovo pozicioniranje unutar svjetske umjetničke scene

galerija Miroslav Kraljević, Zagreb

Intervjui

17.12.2109.

plesni Godard za 10 godina MSU u Zagrebu

https://magazin.hrt.hr/567269/plesni-godard-za-10-godina-msu-a?jwsource&fbclid=IwAR28M4lVqfawIX_8Wl7Mhf34pRqnX-tS0fRpTA_OsYqYrXu2L5JARPOupu8

HRT1. Zagreb

24.10.2015.

Napredno čitanje i mišljenje prostora

http://www.kulturpunkt.hr/tags/32994

Zagreb

01.09.2012.

Detalji

HRT 1program; KRETANJE TOČKE; http://radio.hrt.hr/aod/download/35498/

Zagreb

07.09.2011.

Sloboda djelovanja

http://www.kulturpunkt.hr/content/sloboda-djelovanja

www.kulturpunkt.hr/ Zagreb

Novinski članci

16.08.2019.

https://mojahrvatska.vecernji.hr/price/od-hrvatskih-roditelja-cistokrvan-odijeljen-i-podijeljen-a-opet-stopostotan-1338891

Večernji list

Zagreb

28.05.2019.

https://mojahrvatska.vecernji.hr/price/prognanici-su-ljudi-koji-izgube-sve-dom-obitelj-krevet-i-foto-album-i-tijelo-i-sjecanje-1322180

Večernji list

Zagreb

13.01.2019.

http://novilist.hr:8090/index.php/Kultura/Badurina-i-Soric-Rijecki-umjetnicki-dvojac-postao-vezivno-tkivo-dijaspore-u-Juznoj-Americi

Novi list

Rijeka

2019.

br.1-2, Hrvati-likovi koji čitaju svoje živote (str.60-61) br. 4, Kraj o liku/idemo doma, Argentinske isljeničke priče (str.50-53) br. 5, Višestruki prognanici (str. 56-57) br. 7, Zajednice važnije od pojedinaca (str.45-47)

mjesečnik Hrvatske matice iseljenika "Matica"

Zagreb

04.11.2018.

Je li more u Dalmaciji i na Kvarneru isto,pogotovo kad ga se gleda iz Argentine? https://www.asociacioncroatajadran.org/post/artista-visual-de-rijeka-en-argentina

Novi list, podlistak Mediteran,br.1189

Rjeka

17.07.2015.

»Weltschmerz«: Evokacija duha EKV-a

Novi list

Rijeka

30.04.2015.

Javni prostor je neiscrpna tema

Novosti

Zagreb

18.12.2014.

MMSU: Koreografija u praznom izložbenom prostoru

Novi list

Rijeka

26.05.2014.

»Studije o divljoj guski«: Je li danas moguća revolucija?

Novi list

Rijeka

18.09.2011.

Detalji

Novi list, 49 str.

Rijeka

22.05.2010.

Detalji

Novi list, 75 str.

Rijeka

15.05.2010.

Detalji

Novi list, 75 str.

Rijeka

08.05.2010.

Detalji

Novi list, 11 str.

Rijeka

01.05.2010.

Detalji

Rijeka info, Novi list

Rijeka

Uredništvo

12.03.2015. - 01.04.2015.

umjetnička knjiga / Hommage to Dan Flavin

Mali salon, MMSU, Rijeka

12.03.2015. - 01.04.2015.

publikacija radionice/ Katalog Turbo work in progress

Mali salon, MMSU, Rijeka

Medijski nastupi

17.12.2019.

https://magazin.hrt.hr/567269/plesni-godard-za-10-godina-msu-a?jwsource&fbclid=IwAR28M4lVqfawIX_8Wl7Mhf34pRqnX-tS0fRpTA_OsYqYrXu2L5JARPOupu8

HRT 1, Vijesti iz kulture

Zagreb

18.01.2017.

predstavljanje Platforme za eksperiment 1.1. net časopis "http://kulturflux.com.hr/radionice-platforme-eksperiment/"

net

Zagreb

16.01.2017.

predstavljanje Platforme za Eksperiment 1.1. - Kretanje točke "http://radio.hrt.hr/ep/kretanje-tocke/192800/"

radio HRT

Zagreb

20.12.2016.

Muzejski Trg -Kanal Ri "https://www.youtube.com/watch?v=c5dj6kGBXDE"

TV

Rijeka

03.06.2015.

Sabina Salamon / intervju povodom samostalne izložbe https://issuu.com/rijekammsu/docs/mmsu_-_novine

tisak

Rijeka

30.04.2015.

Saša Šimpraga / intervju povodom samostalne izložbe Hommage Dan Flavinu // Javni prostor je neiscrpna tema http://www.portalnovosti.com/lara-badurina-javni-prostor-je-neiscrpna-tema

tisak

Zagreb

14.03.2015.

predstavljanje samostalne izložbe Hommage Dan Flavinu portal Moja Rijeka https://www.youtube.com/watch?v=VqoRFBqJidk

net

Rijeka

20.01.2015.

radionica Light residence unutar projekta ArTVision - https://www.youtube.com/watch?v=fG9XdrcKQUM

tisak

Rijeka

13.07.2013.

"http://novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Rijeka/Kultura/Petnaest-minuta-Tranzicijsko-fikcijskog-kazalista-TRAFIK"

TV

Rijeka

19.06.2013.

predstavljanje scenografske radionice u prostorima tvornice R. Benčić http://knldk.novilist.hr/index.php/layout/set/print/Kultura/Scenografska-radionica-APU-Dinamiziranje-urbanog-krajolika

tisak

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

13.07.2018. -

članica, izabrana od strane Grada

Upravno vijeće, ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Povjerenstva na sveučilištu

30.09.2017. -

član

Odbor za osiguravanje i unarjeđenje sustava za kvalitetu

30.09.2017. -

član

Savjet za znanost

Povjerenstva izvan sveučilišta

01.06.2018. -

članica

Upravno vijeće ustanove HKD na Sušaku

05.11.2013. - 01.10.2016.

prodekan za znanstvenu i umjetničku djelatnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

01.10.2012. - 01.10.2016.

predsjednica

Odbor za upravljanje i unaprijeđenje sustava kavalitete Akademije primijenjenih umjetnosti.

01.10.2012. - 05.11.2013.

prodekan za znanstvenu i umjetničku djelatnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

Projekti

Umjetnički projekti

2019.

Jogging Godard, plesna predstava, TRAFIK

Muzej suvremenih umjetnosti u Zagrebu, u sklopu programa 10x 10

http://www.msu.hr/dogadanja/program-deset-za-deset-raspored-dogadjanja/320.html

natječaj Javnih potreba u kulturi MK RH i Odjel za kulturu grad Rijeka pod TRAFIK

2019.

predstavljanje Platforme za eksperiment 5.1. na događaju Vsakorgašnja zemlja/ Svačija zemlja Kud obrat -Ljubljana

Iza gradilišta, Resljeva, Ljubljana

2019.

predstavljanje TRAFIK-a u sklopu jubliranog festivala Platforme za ples

Hala V tehničkog muzeja, Zagreb,

http://tala.hr/platforma-hr/2019_platforma-hr/

2017.

TRAVELOGUE

Itd Teatar , Zagreb

https://www.plesnascena.hr/index.php?p=article&id=2137

natječaj Javnih potreba u kulturi MK RH i Odjel za kulturu grad Rijeka pod TRAFIK

2017.

8.Splitgraphic bienale

2017.

DRAŽEN I ROBERT zabavna emisija

kanal RI

http://www.kanal-ri.hr/hr/drazen_i_robert/6403/21

kanal RI

kanal RI

2017.

PLATFORMA ZA EKSPERIMENT 1.1.

galerija VN u Zagrebu

- http://radio.hrt.hr/ep/kretanje-tocke/192800/

PGŽ

PGŽ 5.000,00kn

01.04.2016. - 19.04.2014.

DRUGO Izložba  |  1.4.2014. - 19.4.2014.  |  Čitaonica i Galerija VN, u Zagrebu

knjižnice grada Zagreba

http://www.kgz.hr/default.aspx?id=11122

MK RH

MK RH ušao je u program sufinanciranifh sredstava za program Galerije

16.03.2016. - 01.04.2015.

TURBO work in progress, studentska radionica vezana uz uporabu neonske svjetlosti u umjetnosti i javnom prostoru

MMSU i APURI

http://www.mmsu.hr/Default.aspx?art=870&sec=4

MK RH

MK RH 10. 000,00kn

20.02.2016. - 20.12.2016.

Muzeji zajedno projekt (voditelj projekta Primorsko goranska županija) za emisiju MUZEJSKI TRG emitiranu na kanalu RI

PGŽ i Kanal RI

https://www.youtube.com/watch?v=c5dj6kGBXDE

2016.

WELTSCHMERZ, režija Branko Žak Valenta, nezavisni kazališni projekt Trafik

ex-tvornica Benčić, Rijeka, Hrvatska

2016.

7. Hrvatski trijenale grafike

Kabinet grafike HAZU Zagreb, Hrvatska

17.02.2015. - 07.03.2015.

IZMJEŠTANJA, skupna izložba i predstavljanje izabranih studenata APURI, u galeriji VN u Zagrebu

Galerija Vladimir Nazor, Knjižnice grada Zagreba, Zagreb

http://www.kgz.hr/default.aspx?id=14610

MK RH

MK RH prema programu galerije

2015.

HOMMAGE DANU FLAVINU

galerija Mali salon, Rijeka

2015.

NEOBIČNO DIJETE, (obnova iz 2011.) svibanj 2015.

HNK I.pl. Zajc;  » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade)

http://www.malik.hr/hr/predstave/neobicno-dijete-obnova

2015.

ČUDOVIŠTE IZ ORMARA, HKD na Sušaku

HNK I.pl. Zajc;  » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade)

http://www.malik.hr/hr/predstave/cudovista-iz-ormara

28.10.2014. -

JA GLUMAC,

HNK I.pl. Zajc; » Dramski studio za djecu i mlade »ZIM« (Zajc i Malik – Mladi za mlade)

MK RH; Odjel gradske uprave za kulturu

MK RH; Odjel gradske uprave za kulturu

2013.

15 min TRAFIK, zajednička režija, nezavisni kazališni projekt Trafik

ex-tvornica Benčić, Rijeka, Hrvatska

2013.

Memory: International Mail Art Exhibition and Swap

Richmond Art Gallery, Richmond, BC, Canada

2012.

11. Trijenale hrvatskog kiparstva,

Gliptoteka HAZU Zagreb, Hrvatska

2012.

SERIJA

galerija Nouvel Organon, Pariz, Francuska

2011.

ZAKLJUČENA SERIJA

galerija Kapsula, Ljubljana

2009.

NOVE SERIJE

galerija Rigo, Novigrad

52. Annale Poreč, Prizivanje prošlosti,

Poreč, Hrvatska

Obrazovni projekti

01.02.2013. -

Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; samostalna izložba Dragan Kordić/ noć

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,

01.09.2012. -

radionica na specifičnim lokacijama; riječki lukobran Molo longo- ambijentalna izložba

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka

2012. -

Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ nakupine

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka

2011. -

Festival Hartera, Interface 02// nulti dan, ambijentalna izložba

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,

2011. -

Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ pet do podne

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,

01.08.2010. -

Subart radionica/ radionica na specifičnim lokacijama: pod morem

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka

2010. -

Kustoski projekt, predstavljanje završenih studenata APU u galeriji VN u Zagrebu; zajednička izložba/ mjerenje svijeta

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka, Ministarstvo za kulturu RH,

01.08.2009. -

Subart radionica/ radionica na specifičnim lokacijama: pod morem

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka

01.08.2008. -

Subart radionica

Financiranje: Odjel gradske uprave za kulturu grada Rijeka

travanj- lipanj 2013.

mobilne radionice ADRIART projekta na specifičnoj lokaciji; kompleks Rikard Benčić

Financiranje: ADRIART projekt-sredstva iz EU fondova; Odjel gradske uprave za kulturu

Stručni projekti

2018.

STEPS / Šalji dalje – kulturno nasljeđe i dodana vrijednost

27 susjedstava, Rijeka epk2020

voditelj projekta

2017. - 31.12.2017.

PLATFORMA ZA EKSPERIMENT // 1.1. i 2.1.

MK RH, Grad Rijeka Odjel za Kulturu

voditelj projekta

14.02.2016. - 27.12.2019.

2016.-2018. MUZEJI ZAJEDNO za emisije iz kulture Muzejski trg, Kanal Ri

PGŽ

voditelj projekta

2013.-2017.

INTERAKCIJA PROSTORA I IZVEDBENIH UMJETNOSTI NA SPECIFIČNIM LOKACIJAMA

UNIRI

voditelj projekta

2012.- 2015.

arTVision A. LIVE ART CHANNEL

PGŽ

organizatorica događanja organiziranih na APURI/

2018/2019. do 2019/2020

INTERAKCIJA KRAJOLIKA I FORMI IZRAŽAVANJA IDENTITETA: „Kraj o liku/idemo doma“

voditeljica samostalnog projekta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UMJETNIČKI PROJEKTI 2022
UMJETNIČKI PROJEKTI 2020
UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016