PORTFELJ / dr. sc. Valnea Žauhar

Portfelj

dr. sc.

Valnea Žauhar

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T +385 51 265 780

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-336

Vidljivost

Obrazovanje

2013. - 2015.

dr.sc.

Poslijediplomski znanstveni doktorski studij iz psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. - 2009.

dipl. psiholog, prof. psihologije

Studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

01.06.2019. -

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

01.07.2015. - 31.05.2019.

Poslijedoktorand

Rad na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost «Metacognition in category learning, thinking and comprehension» te rad na istraživačkom projektu Sveučilišta u Rijeci «Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja» voditelja projekta prof. dr. sc. Dražena Domijana. Održavanje vježbi ili seminara iz kolegija Osjeti i percepcija, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Kognitivna psihologija, Motivacijski praktikum.

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2012. - 01.07.2015.

Znanastveni novak u suradničkom zvanju asistenta

Rad na znanstvenom projektu MZOS-a Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije voditelja dr. sc. Dražena Domijana; Održavanje vježbi ili seminara iz kolegija Teorije mjerenja, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Kognitivna psihologija.

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2009. - 01.02.2012.

Suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa)

Održavanje vježbi iz kolegija Teorije mjerenja, Psihometrija, Praktikum iz eksperimentalne psihologije I i II, Praktikum iz konstrukcije testova, Edukacijska psihologija I.

Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2014./2015. - danas

Osjeti i percepcija

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2013./2014. - danas

Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012./2013. - danas

Teorije mjerenja

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012./2013. - danas

Kognitivna psihologija

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009./2010. - danas

Praktikum iz eksperimentalne psihologije II

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2015./2016.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije II

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2015./2016.

Motivacijski praktikum

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009./2010.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009./2010.

Praktikum iz konstrukcije testova

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012./2013.

Inteligencija

Preddiplomski studij psiholgije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009./2010.

Teorije mjerenja

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009./2010.

Psihometrija

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010./2011.

Edukacijska psihologija

Diplomski studij - nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2021.

Razvoj glazbenih sposobnosti i implikacije za provedbu glazbenih aktivnosti s djecom

Matea Dujmović

Glazbena pedagogija

Muzička akademija u Puli

2019.

Metakognicija i udešavanje kod rješavanja problema

Snježana Grgić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Izrada normi za kategorije na hrvatskom jeziku

Maja Kućar

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

2019. -

Psihologija glazbe 2

Glazbena pedagogija

Muzička akademija u Puli

Nositelj

2019. -

Psihologija glazbe 1

Glazbena pedagogija

Muzička akademija u Puli

Nositelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

The effects of cognitive-emotional music listening in ear training on acquired knowledge and liking of the lessons

Vidulin, S., Žauhar, V., & Plavšić, M.

International Journal of Music Education - Online First

Q1 WOS

2023.

The Effect of Ear-Training Approach on Music-Evoked Emotions and Music Liking

Žauhar, V., Vidulin, S., Plavšić, M., Bajšanski, I.

Psychological Topics - 32 81-104

https://doi.org/10.31820/pt.32.1.5

Q3 A1 WOS

2022.

Experiences during listening to music in school

Vidulin, S., Žauhar, V., & Plavšić, M.

Music Education Research - 24 512-529

https://doi.org/10.1080/14613808.2022.2098262

Q1 WOS

2021.

Odnos glazbenih preferencija i navika slušanja glazbe kod srednjoškolaca

Levak, N. i Žauhar, V.

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 7 - Multidisciplinarna susretišta: istraživanja glazbenoga odgoja i obrazovanja - 451-471

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/704255

2020.

Memorizing the contemporary piano piece of music: the effects of the formal structure, pianist’s segmentation and technical difficulties

Žauhar, V., Matić, A., Dražul, A., & Bajšanski, I.

Proceedings of the First International Conference Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters - 69-77

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/691857

2020.

Norme za semantičke kategorije na hrvatskome jeziku

Kućar, M., Žauhar, V., Bajšanski, I., Domijan, D. i Gulan, T.

Psihologijske teme - 29 649-685

https://doi.org/10.31820/pt.29.3.9

Q3 A1 WOS

2020.

Glazbene preferencije prema modelu MUSIC: Povezanost s motivima slušanja glazbe i crtama ličnosti

Žauhar, V. i Levak, N.

Psihologijske teme - 29 311-337

Q3 A1 WOS

2019.

The Relationship between Consistency and Consensuality in Syllogistic Reasoning

Bajšanski, I., & Žauhar, V.

Psychological Topics - 28 73-91

https://doi.org/10.31820/pt.28.1.4

Q3 A1 WOS

04.05.2018.

Confidence judgments in syllogistic reasoning: the role of consistency and response cardinality

Igor Bajšanski; Valnea Žauhar; Pavle Valerjev

Thinking & Reasoning

https://www.tandfonline.com/eprint/RnBwcNvUFEQX9ZNzukBX/full

Q1

2018.

Asocijativna snaga i čestota za 228 imenskih kolokacija u hrvatskom jeziku

Ordulj, A. i Žauhar, V.

Fluminensia - 30 65-90

https://doi.org/10.31820/f.30.2.13

Q3 A1 WOS

20.11.2017.

The influence of rule availability and item similarity on metacognitive monitoring during categorisation

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Journal of Cognitive Psychology - Published online 1-25

http://www.tandfonline.com/eprint/v3kcTtYHgwtfjtWs2ISj/full

Q2

2016

Concurrent Dynamics of Category Learning and Metacognitive Judgments

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Frontiers in Psychology - 7 1-11

Q1

2016.

Intergenerational transmission of historical memories and social-distance attitudes in post-war second-generation Croatians

Svob, Connie; Brown, Norman R.; Takšić, Vladimir; Katulić, Katarina; Žauhar, Valnea

Memory & Cognition - 44 846-855

http://link.springer.com/article/10.3758%2Fs13421-016-0607-x

Q1

2014.

Teorijski i metodološki pristupi kategorijalnom učenju

Žauhar, Valnea

Psihologijske teme - 23 435-459

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193021

A1

2014.

Metacognitive Monitoring of Rule-Based Category Learning Tasks

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Proceedings of the Trieste Symposium on Perception and Cognition / Bernardis, Paolo ; Fantoni, Carlo ; Gerbino, Walter (ur.). - Trst, Italija : Edizioni Universita di Trieste - / 162-165

/

A2

2013.

Prikaz metoda za procjenu kroskulturalne ekvivalentnosti na primjeru Upitnika emocionalne kompetentnosti( Overview of Some Cross-Cultural Equivalence Procedures Performed on The Emotional Skills and Competences Questionnaire )

Takšić, Vladimir; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea

Primenjena psihologija - 6 101-120

http://primenjena.psihologija.edu.rs/clanci/20132101.pdf

A2

2012.

Uloga formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta: studija slučaja( The role of Formal structure and Technical Complexity of a Piece of Music in Memorizing Music Score: A Case Study )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 21 225-246

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=132549

A1

Znanstvene knjige

2020.

Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u školi

Autor

Vidulin, S., Plavšić, M. i Žauhar, V.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Filozofski fakultet u Rijeci

/

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Filozofski fakultet u Rijeci Pula; Rijeka

https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/knjiga/19067

Kongresna priopćenja

26.10.2022. - 29.10.2022.

The effects of teaching paradigm and previous experiences with listening to classical music on the impression of music listening in solfège classes

Vidulin, S., Žauhar, V. i Plavšić, M.

usmeno izlaganje

Second International Conference Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters Beograd

01.10.2020. - 03.10.2020.

Odnos glazbenih preferencija prema MUSIC modelu, motiva slušanja glazbe i crta ličnosti

Žauhar, V. i Levak, N.

usmeno izlaganje

22. Dani psihologije u Zadru Zadar

29.03.2019. - 31.03.2019.

The relationship between consensuality and direction of change of initial responses in syllogistic reasoning

Bajšanski, I. i Žauhar, V.

usmeno izlaganje

XXIV Empirical Studies in Psychology Beograd

19.10.2017. - 21.10.2017.

The influence of category learning condition on metacognitive monitoring of categorization tasks

Žauhar, V., Bajšanski, I. i Domijan, D.

usmeno izlaganje

Current trends in psychology Novi Sad

19.10.2017. - 21.10.2017.

Analytic thinking and the endorsement of psychological misconceptions

Bajšanski, I., Žauhar, V. i Valerjev, P.

usmeno izlaganje

Current Trends in Psychology Novi Sad

03.09.2017. - 06.09.2017.

The effects of response cardinality and consensuality on confidence judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, I. i Žauhar, V.

poster

20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology Potsdam, Njemačka

03.09.2017. - 06.09.2017.

The influence of item similarity on metacognitive monitoring in simple and complex categorization tasks

Žauhar, V., Bajšanski, I. i Domijan, D.

poster

20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology Potsdam, Njemačka

06.04.2017. - 08.04.2017.

Utjecaj usmjeravanja pažnje na relevantne dimenzije podražaja kod metakognitivnog nadgledanja kategorijalnog učenja

Žauhar, V., Bajšanski, I. i Domijan, D.

usmeno izlaganje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

06.04.2017. - 08.04.2017.

Miskoncepcije o psihologiji kod studenata psihologije

Bajšanski, I., Žauhar, V i Valerjev, P.

usmeno izlaganje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

30.09.2016.

The influence of prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

30.09.2016.

Determinants of confidence judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea

usmeno izlaganje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

30.09.2016.

Perceived task difficulty in mental set problems

Grgić, Snježana; Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor

usmeno izlaganje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

24.08.2016.

The effect of minimal prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska

24.08.2016.

Conclusion consensuality and confidence judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea

poster

EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska

23.04.2016.

Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog kategorijalnog učenja holističkih slikovnih podražaja

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

Četvrti sarajevski dani psihologije Sarajevo, Bosna i Hercegovina

23.04.2016.

Efekti konsenzualnosti i valjanosti na prihvaćanje zaključaka, procjene sigurnosti i vrijeme odgovaranja kod silogističkih problema

Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea

usmeno izlaganje

Četvrti sarajevski dani psihologije Sarajevo, Bosna i Hercegovina

06.04.2016.

Utjecaj usmjeravanja pažnje na relevantne dimenzije podražaja kod metakognitivnog nadgledanja kategorijalnog učenja

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

06.04.2016.

Miskoncepcije o psihologiji kod studenata psihologije

Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea; Valerjev, Pavle

usmeno izlaganje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

2016.

Utjecaj predznanja na točnost klasifikacije i metakognitivno nadgledanje

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

22. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

2016.

Sigurnost u točnost odgovora kod silogističkog zaključivanja: provjera modela samo-konzistentnosti

Bajšanski, Igor; Žauhar, Valnea; Močibob, Maja

usmeno izlaganje

22. Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

13.11.2015.

The Role of Explicit Awareness of the Existence of Logical Rules in Category Learning and Metacognitive Monitoring

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

Trieste Symposium on Perception and Cognition Trst, Italija

22.05.2015.

The effect of explicit and implicit category learning on classification accuracy and confidence

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

VII. Dubrovnik conference on cognitive science: Metacognition and reasoning Dubrovnik, Hrvatska

12.03.2015.

The Effects of Rule Exposure, Type of Transfer and Item Consistency on Classification Accuracy and Confidence

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

International Convention of Psychological Science (ICPS) 2015 Amsterdam, Nizozemska

26.09.2014.

Metakognitivno nadgledanje učenja klasifikacijskih zadataka temeljenih na pravilu( Metacognitive monitoring of category learning rule-based tasks )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

3. Riječki dani eksperimentalne psihologije: Rijeka, Hrvatska

25.08.2014.

Feeling-of-warmth judgments in category learning with pictorial stimuli

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

37th European Conference on Visual Perception Beograd, Srbija

30.05.2014.

Utjecaj predznanja i vrste obilježja pripadnika kategorije na metakognitivne procjene i točnost klasifikacije( The effect of prior knowledge and feature type on metacognitive judgments and classification accuracy )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Usmeno izlaganje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

29.03.2014.

Utjecaj predznanja na sigurnost u točnost klasifikacije( The effect of prior knowledge on classification accuracy )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Usmeno izlaganje

XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

11.10.2013.

Metakognitivne procjene blizine usvajanja pravila u procesu kategorijalnog učenja( Feeling-of-warmth judgments in category learning )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

23.03.2013.

Metakognitivne procjene kod zadataka kategorizacije različite težine (Metacognitive judgments in category learning tasks of different levels of categorization complexity)

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

19. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

2013.

Metacognitive Judgments in Category Learning

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

poster

35th Annual Meeting of the Cognitive Science Society Berlin, Njemačka

20.09.2012.

Povezanost formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela s različitim aspektima uvježbavanja tijekom procesa usvajanja notnog teksta( The relationship between formal structure and technical complexity of a piece of music with different aspects of practicing during the process of memorizing music scores )

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor

usmeno izlaganje

2. Riječki dani eksperimentalne psihologije Rijeka, Hrvatska

25.05.2012.

Ispitivanje konstruktne valjanosti različitih mjera emocionalne inteligencije( Investigation of construct validity of various measures of Emotional intelligence )

Žauhar, Valnea; Bradić, Sanja; Takšić, Vladimir; Benčić, Tina

usmeno izlaganje

XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

16.09.2011.

Gender Differences in Emotional Competence: Cross-cultural Study

Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea

usmeno izlaganje

9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija

16.09.2011.

Factor Structure of the Emotional Skills and Competences Questionnaire (ESCQ) in Cross-cultural University Sudents Sample

Žauhar, Valnea; Bradić, Sanja; Takšić, Vladimir

usmeno izlaganje

9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija

07.04.2011.

Cross-cultural equivalence in Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ)

Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea;

Usmeno izlaganje

20. Dani Ramira i Zorana Buujasa Zagreb, Hrvatska

16.09.2010.

Self-esteem and Emotional Intelligence as predictors of Individual Accomplishment at a Regional Competition on Debate

Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea; Takšić, Vladimir

usmeno izlaganje

9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija

28.05.2010.

Uloga formalne strukture glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta( The role of the formal structure of a piece of music in memorizing music scores )

Žauhar, Valnea

usmeno izlaganje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

28.05.2010.

Faktorska struktura Upitnika emocionalne kompetentnosti (UEK-45) u različitim kulturama.( Factor structure of the Emotional skills and competences questionnaire (ESCQ) in university sudents sample across cultures )

Bradić, Sanja; Žauhar, Valnea; Takšić, Vladimir

usmeno izlaganje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

19.-21.5.2016.

Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog sustava kategorijalnog učenja

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

usmeno izlaganje

XX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Znanstveni skupovi

4.5.2023. - 6.5.2023.

Eight International Symposium of Music Pedagogues

Pula Član znanstvenog i organizacijskog odbora

13.5.2021. - 15.5.2021.

Seventh International Symposium of Music Pedagogues

Pula Član znanstvenog i organizacijskog odbora

24.9.2018. - 25.9.2018.

5. Riječki dani eksperimentalne psihologije

Rijeka Član programskog i organizacijskog odbora

29.09.2016. - 01.10.2016.

Alps-Adria psychology conference 2016

Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora

01.09.2014. -

3. Riječki dani eksperimentalne psihologije

Rijeka Član organizacijskog i programskog odbora

01.09.2012. -

2. Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI2

Rijeka, Hrvatska član Programskog i organizacijskog odbora

01.09.2011. -

3. međunarodni kongres emocionalne inteligencije

Opatija, Hrvatska član Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2016. -

Psihologijske teme

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

2016. -

Psihologijske teme

Projekti

Znanstveni projekti

01.10.2014. -

Metacognition in category learning, thinking and comprehension

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

2013. -

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Neuronsko modeliranje i bihevioralno testiranje vidne percepcije i kognicije

znanstveni novak

MZOS

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016