PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah diplomirani defektolog - socijalni pedagog

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Nataša Vlah

diplomirani defektolog - socijalni pedagog

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Učiteljski fakultet, soba 479

Vidljivost

Obrazovanje

03.06.2004. - 07.07.2010.

dr.sc. područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana defektologija

Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu

05.02.1997. - 03.06.2004.

mr.sc. područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana defektologija

Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu

01.10.1992. - 05.02.1997.

diplomirani defektolog – socijalni pedagog

Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

01.03.2012. -

docent

sveučilišni nastavnik

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, Rijeka

01.09.2008. - 10.01.2012.

defektolog - odgajatelj

izrada i provedba edukacijsko-rehabilitacijskog programa u inkluzivnoj i posebnoj odgojnoj skupini s djecom s teškoćama iz autističnog spektra

Dječji vrtić Rijeka, PPO Maestral, Dolac 3, Rijeka

06.01.2008. - 23.06.2008.

asistent

nastava kolegija Djeca s posebnim potrebama ; prijedlog i usvajanje kolegija Rana prevencija ovisnosti i Nasilje nad i među djecom

Učiteljski fakultet u Rijeci, Trg I. Klobučariće, 1, Rijeka

26.10.2007. - 06.01.2008.

stručni suradnik u školi - defektolog

pedagoške opservacije i reopservacije; socijalnopedagoški tretman

Osnovna škola Zamet, Bože Vidasa 8, Rijeka 51 000

23.10.1997. - 25.10.2007.

socijalni pedagog u institucionalnim, poluinstitucionalnim i vaninstitucionalnim intervencijama

socijalno-pedagoška procjena; planiranje i provedba stručnih intervencija za djecu i adolescenate s poremećajima u ponašanju; davanje stručnih mišljenja o socijalnim i odgojno-obrazovnim potrebama korisnika Doma za odgoj

Dom za odgoj Rijeka; Vukovarska 69, Rijeka 51 000

19.02.1997. - 12.08.1997.

socijalni pedagog u Osnovnoj školi Marija Jurić Zagorka u Zagrebu; voditelj školske odgojno-obrazovne grupe djece s problemima u ponašanju

provedba socijalno pedagoškog programa za djecu u riziku za poremećaje u ponašanju; kontinuirani profesionalni razvoj

Dom za odgoj Dugave; Ul. Sv. Mateja 70a, Zagreb 10 000

od 1.10.2018.

izvanredni profesor

sveučilišni nastavnik

Učiteljski fakultet u Rijeci

Članstva

2.2021.

Nadzorni odbor Hrvatske komore socijalnih pedagoga

2006. -

Hrvatska udruga socijalnih pedagoga

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.2021.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Nositelj i izvoditelj kolegija

2016. -

Učenici s problemima u ponašanju

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet

voditelj

2015. -

Učenici s poremećajima u ponašanju

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet

voditelj

2014. -

Nasilje nad i među djecom

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Inkluzivna pedagogija

pedagogija jednopredmetni i dvopredmetni, diplomski i dodiplomski

Filozofski fakulet

voditelj

2013. - 2015.

Metodologija istraživanja u odgoju II

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Integrirani odgoj i obrazovanje

dvopredmetni pedagogija, diplomski

Filozofski fakulet

voditelj

2012. -

Nasilje nad i među djecom

rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dodiplomski

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2012. -

Metodologija istraživanja u odgoju I

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Rana prevencija ovisnosti

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2011. -

Trening socijalnih vještina

rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dodiplomski

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. -

Trening socijalnih vještina

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. -

Odgoj djece s posebnim potrebama

učiteljski studij, integrirani

Učiteljski fakultet u Rijeci i Učiteljski fakultet u Gospiću

suradnik

od 2018.

Osnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama

diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

UFRI

nositelj i izvoditelj

Mentor u završnim radovima

2018.

Specifična socijalna ponašanja odgajatelja u vrtiću

Maja Sabolić

pedagogija

FFRI

2018

Relacije između učiteljevog samoprocijenjenog odnosa s učenikom s problemima u ponašanju i nekih obilježja učenika

Leona Posavec

pedagogija

FFRI

2018

Razlike u primijenjenim strategijama poučavanja učenika obzirom na pohađanje redovitog programa i procijenjenu potrebu za dodatnom pomoći u učenju

Maja Rašević

US

UFRI

2018

Razlike u simptomima impulzivnosti/hiperaktivnosti, emocionalnih problema, nepažnje i antisocijalnosti s obzirom na procijenjene potrebe za dodatnom pomoći u učenjnu i korekciji ponašanja

Stojanka Varda

US

UFRI

2018.

Samoiskazana spremnost uspostavljanja bliskih odnosa i samoprocijenjena agresivnost kod budućih učiteljs i odgajatelja

Tanita Kršanac

US

UFRI

2018.

Samoprocijenjena agresivnost kod budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom

Lara Uzelac

rpoo

UFRI

2018.

Teškoće socijalne integracije djece s ADHD-om

Josipa Kovačić

pedagogija

FFRI

2018.

Samoiskazana spremnost uspostavljanja bliskih odnosa u budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom

Antonela Brlek

rpoo

UFRI

2018.

Obrasci ponašanja u interpersonalnim sukobima u budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom

Mirna Matičić

rpoo

UFRI

17.7.2017.

Povezanost samoprocijenjene učinkovitosti u radu s učenicima s ADHD-om i uvjerenja o dobrobiti inkluzije

Adela Dobranić

US

Učiteljski fakultet

17.7.2017.

Samoprocijenjena učinkovitost učitelja u poučavanju učenika s ADHD-om

Matea Vrućina

US

Učiteljski fakultet

17.7.2017.

Spolne razlike u procijenjenim simptomima učenika s ADHD-om

Anita Vrućina

US

Učiteljski fakultet

11.7.2017.

Roditeljske i odgojiteljeve procjene dječjeg razvojnog statusa u predškolskim ustanovama

Andrea Kovačević

pedagogija

Filozofski fakultet

4.7.2017.

Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i procijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca

Alen Hasikić

pedagogija

Filozofski fakultet

24.1.2017.

Mišljenja odgojitelja i nastavnika o odgojno-obrazovnoj prilagodbi za darovitu djecu i učenike

Lucija Mužić

pedagogija

Filozofski fakultet

17.1.2017.

Stavovi odgojitelja i nastavnika o odgojno-obrazovnom uključivanju djece i učenika s oštećenjem sluha

Marina Šokić

pedagogija

Filozofski fakultet

2017

Relacije učinkovitosti odgojitelja s djetetovim problemima u ponašanju i socijalnom kompetentnosti u predškolskim ustanovama

Martina Župančić

pedagogija

FFRI

2017.

Stavovi odgojitelja predškolskih ustanova prema odgojno-obrazovnom uključivanju djece s posebnim potrebama

Josipa Čorluka

pedagogija

FFRI

2017

Problemi u ponašanju i obrasci ponašanja u sukobima kod učenika osnovne škole

Ivana Lovrek

pedagogija

FFRI

2017.

Metode i postupci rada učiteljice s učenikom koji ima dijagnosticiran ADHD sindrom

Julia Radoslović

pedagogija

FFRI

2017.

Socijalne vještine učenice koja muca

Mateja Dejanović Jozić

pedagogija

FFRI

2017.

Obilježja senzornog profila djece s teškoćama senzorne integracije

Silvia Babić

rpoo

UFRI

23.09.2016. -

Roditeljska procjena ponašanja u sukobima

Ana-Katarina Nikolić

US

Učiteljski fakultet

21.09.2016. -

Obrazovanje i usmjeravanje darovite djece

Dino Ožbolt

pedagogija

Filozofski fakultet

21.09.2016. -

Uloga škole kao zaštitnog čimbenika u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih

Ema Gregov

pedagogija

Filozofski fakultet

16.09.2016. -

Procjena i samoprocjena ponašanja u sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Elena Predrag

RPOO

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.09.2016. -

Programi za poticanje socioemocionalne kompetentnosti djece u Dječjem vrtiću Rijeka

Glorija Peranić

RPOO

Učiteljski fakultet

16.09.2016. -

Neverbalno i verbalno ponašanje odgajatelja u pojedinim specifičnim situacijama dnevne rutine u vrtiću

Marina Kirinčić

RPOO

Učiteljski fakultet

15.09.2016. -

Socijalna kompetentnost osoba s Down sindromom

Martina Finzir

RPOO

Učiteljski fakultet

14.09.2016. -

Prosocijalne tendencije i rizični čimbenici učenika koji su uključeni u poludnevni boravak Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

Rebeka Pavlović

pedagogija

Filozofski fakultet

15.07.2016. -

Samoprocjena odgajateljskih stilova ponašanja u interpersonalnim sukobima

Alma Čizmić

RPOO

Učiteljski fakultet

15.07.2016. -

Evaluacija muzejskih radionica za djecu

Andrea Rubeša

US

Učiteljski fakultet

11.07.2016. -

Capoeira kao alternativna metoda u radu s djecom u psihosocijalnom riziku

Križić Katarina

pedagogija

Filozofski fakultet

05.07.2016. -

Socijalna podrška i uvjerenja o traženju stručne pomoći kod roditelja djece s teškoćama u razvoju

Anela Raguž

pedagogija

Filozofski fakultet

20.05.2016. -

Samopoštovanje i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Mirta Strčić

RPOO

Učiteljsi fakultet

13.11.2015. -

Emocionalna kompetentnost i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Matea Kralj

RPOO

Učiteljski fakultet

25.09.2015. -

Odgajateljske procjene problema u ponašanju djece u jaslicama

Ana Pranjić

RPOO

Učiteljski fakultet

25.09.2015. -

Percepcija socijalne podrške i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Martina Novina

RPOO

Učitlejski fakultet

17.07.2015. -

Traumatski simptomi i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata učiteljskog fakulteta u Rijeci

Amalija Horvat

RPOO

Učiteljski fakultet

26.09.2014. -

Komunikacijske vještine odgajatelja i razvoj komunikacije djeteta s teškoćama iz autističnog spektra

Natalija Steinbach

RPOO

Učiteljski fakultet

26.09.2014. -

Teorijsko razlikovanje uvjeta, uzroka i povoda za manifestirane probleme u ponašanju djeteta u vrtiću

Katarina Linardić

RPOO

Učiteljski fakultet

01.09.2014. -

Didaktičko-metodička prilagodba odgojno-obrazovanog rada za učenika s darovitošću

Lucija Mužić

pedagogija

Filozofski fakultet

01.09.2014. -

Didaktičko-metodička prilagodba odgojno-obrazovnog rada za učenike s razvojnom teškoćom gluhoće i nagluhosti

Marina Šokić

pedagogija

Filozofski fakultet

01.09.2014. -

Redoviti odgojno-obrazovni rad s djetetom s cerebralnom paralizom

Alma Husejnović

pedagogija

Filozofski fakultet

17.07.2014. -

Socijalne vještine djece s razvojnim teškoćama i njihova prilagodba na školu

Eva Nežić

RPOO

Učiteljski fakultet

17.07.2014. -

Razvoj mjernog instrumenta stavova učitelja o senzornoj dez-integraciji učenika

Ana Miletović

US

Učiteljski fakultet

30.05.2014. -

Učiteljske procjene teškoća u radu s emocionalnim teškoćama i teškoćama u ponašanju kod učenika

Martina Bajuk

US

Učiteljski fakultet

25.09.2013. -

Društveno nepoželjna ponašanja kao posljedica zlostavljanja i zanemarivanja u dječjoj dobi

Jelena Milošević

RPOO

Učiteljsi fakultet

25.09.2013. -

Programi unapređenja socioemocionalnih vještina kod djece rane i predškolske dobi

Iva Lujić

RPOO

Učiteljski fakultet

25.09.2013. -

Socijalna kompetentnost kod djece u vrtiću

Renata Josipović

RPOO

Učiteljski fakultet

01.09.2013. -

Primijenjena analiza ponašanja u radu s poremećajima iz autističnog spektra

Katarina Križić

pedagogija

Filozofski fakultet

16.07.2013. -

Eksternalizirani problemi kod djece u vrtiću

Dajana Stjepanović

RPOO

Učiteljski fakultet

16.07.2013. -

Internalizirani problemi kod djece u vrtiću

Romina Srok

RPOO

Učiteljski fakultet

16.07.2013. -

Povezanost vršnjačkog nasilja sa školskom klimom i sukobima u školi

Sandra Perger

US

Učiteljski fakultet

22.11.2012. -

Stavovi učitelja prema suradnji u socijalnim sukobima i njihove procjene problematičnosti emocionalnih teškoća i teškoća u ponašanju kod učenika

Kosta Rašković

US

Učiteljski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

2018/2019

Sociopedagoške intervencije i Odgoj i obrazovanje djece i učenika s problemima u ponašanju

Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju

UFRI

Voditeljica programa

Gostujući nastavnik

2015. -

Socijalno-pedagoška procjena i programiranje

socijalna pedagogija, diplomski

Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, diplomski

voditelj

2013. -

Specijalna pedagogija

socijalna pedagogija, diplomski

Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, diplomski

voditelj

2010. -

Istraživanja u specijalnoj pedagogiji

poslijediplomski studij

Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, poslijediplomski

voditelj

Osobni razvoj

3.3.2017.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

31.1.2015.

Kvalitativni pristup u društvenim znanostima

01.05.2014. - 30.09.2014.

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018

Viđenje trenera o učinkovitosti capoeire te mogućnosti razvoja njene izvedbe kod djece u Hrvatskoj

Vlah, N., Križić, K.

Školski vijesnik - u tisku

A2

23.06.2017.

Need for early intervention support for nursery school children: nursery school teachers’ perspective

Vlah, N., Ferić, M.

Napredak - 158 461-481

A2

2017

Demografske i profesionalne karakteristike srednjoškolskih učitelja u relaciji sa stavovima prema edukacijskom uključivanju

Vlah, N., Međimorec-Grgurić, P., Baftiri, Đ.

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 53 86-100

A1

2017

Traumatski simptomi, percepcija socijalne podrške emocionalna kompetentnost i samopoštovanje kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima budućih odgajatelja

Vlah, N., tatalović Vorkapić, S.

Psihologijske teme - 26 1-20

A1

2016

Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju: učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći

Vlah, N., Pejić-Papak, P.

U: Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa OMEP, Ur: Maleš, D., Širanović, A., Višnjić-Jeftić, A., Opatija 29.9.-1.10.2016. - 119.-128

A2

2015.

Teachers’ Attitudes towards Behaviour Patterns in Social Conflicts in Primorsko-Goranska County in Croatia

Vlah,N., Jančec,L., Čepić, R.

Center for Educational Policy Studies Journal - 5 125-141

A1

2015.

Some Aspects of the Phenomenology of Risk Behavior at Preschool Age

Vlah, N.; Štifter, S.; Bijedić, M.

Defektologija - 22 130-136

A1

2015.

Povezanost vršnjačkog nasilja s percipiranom školskom klimom kod učenika osnovne škole

Vlah, N., Perger, S.

Kriminologija i socijalna integracija - 22 26-34

A1

2014.

Komparativna studija stavova prema kooperaciji u socijalnim sukobima između Bosanskih, Hrvatskih i Pakistanskih učitelja

Vejo, E., Vlah, N., Durmić, A.

Znakovi vremena, Sarajevo - 17 115-128

A2

2014.

Povezanost između procjene problema u radu s djecom koja manifestiraju emocionalne teškoće i teškoće ponašanja i stavova prema obrascima ponašanja u sukobima kod učitelja razredne nastave

Vlah, N, Rašković, K.

Pedagogijska istraživanja - 11 141-154

A1

2014.

Stavovi nastavnika srednjih strukovnih škola o integraciji učenika s intelektualnim teškoćama, specifičnim teškoćama učenja, problemima u ponašanju i ADHD-om

Međimorec Grgurić P., Vlah N. Baftiri Đ. Martinić T., Šaka D.

Poticajno okruženje za cjeloživotno učenje, Zbornik sažetaka i radova 10. kongresa edukacijskih rehabilitatora s međunarodnim sudjelovanjem - Varaždin, 24. – 25. travnja 2014. 34-49

A2

2013.

Samopercepcija socijalnog ponašanja kao prediktor stava prema obrascu ponašanja u socijalnim sukobima adolescenata

Vlah N., Tatalović Vorkapić S.

Kriminalističke teme Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - 12 165-183

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en&rad=627247

A1

2013.

Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju

Vlah Nataša

Napredak - 154 149-167

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en&rad=627247

A1

2012.

Stavovi studenata učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, N., Pinoza-Kukurin, Z.

Napredak - 153 39-52

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123308

A1

2012.

Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa

Tatalović Vorkapić S., Vlah N., Vujičić L.,

Život i škola - 28 130-143

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140267

A1

2012.

Stavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima

Tatalović Vorkapić S, Vlah N., Mejovšek M.

Suvremena psihologija - 15 144-155

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164432

WOS

2011.

Povezanost stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima s razinama poremećaja u ponašanju adoelscenata

Vlah, N., Vejo, E., Bijedić, M., Muftić, E.

Defektologija - 17 30-35

A1

2011.

Vrijednosne orijentacije u??enika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, N., Lončarić D., Tatalović Vorkapić S.

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 37-40

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95105&lang=en

A1

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, N., Lončarić, D., Tatalović Vorkapić S.

Društvena istraživanja - 20 479-493

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103711

WOS

2011.

Relationship of Attitudes About Patterns of Behavior in Social Conflicts with the levesls of Behavioral Disorders in Adolescents.

Vlah, N., Vejo, E., Bijedić, M., Muftić, E.

Defektologija - 17 30-34

A1

2011.

Relacije između stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i razina poremećaja u ponašanju adolescenata

Vlah Nataša

Kriminologija i socijalna integracija - 19 15-26

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101172

A1

2010.

Pojam i struktura socijalnog sukoba

Vlah N.

Odgojne znanosti - 12 373-384

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101925

WOS

2009.

Moralna uvjerenja i stavovi prema obrascima rješavanja sukoba u svjetlu eorije društvenog kapitala

Vejo Edina, Vlah Nataša

Zbornik radova islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici - 7 45-65

http://ipf.unze.ba/fileadmin/user_upload/TEKSTOVI/ZBORNIK_RADOVA_VII.pdf

A1

2008.

Održivi razvoj i socijalni sukobi

Vlah, N., Vejo E.

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Znanstveno-stručni skup na Plitvicama od 21. do 23. svibnja 2008. 251-259

A2

2008.

Latentni faktori društvenog i ekološkog razvoja: regionalna komparacija

Vlah, N., Vejo E.,

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj - Znanstveno-stručni skup na Plitvicama od 21. do 23. svibnja 2008., 333-341

http://www.ufri.uniri.hr/data/book_1.pdf

A2

2005.

Neki aspekti socijalnih sukoba

Vlah N.

Napredak - 2 220-229

A1

2005.

Spolne razlike u vrijednostima osobnog identiteta i stavovima o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima

Mirolović Vlah N.

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 41 37-48

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=17240

A1

2004.

Stavovi o sukobima i razine poremećaja u ponašanju mladih

Vlah N.

Kriminologija i socijalna integracija - 12 109-116

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145756

A1

Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima- prijedlog mjerne skale

Družinec, V., Vlah, N.

U: Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa OMEP, Ur: Maleš, D., Širanović, A., Višnjić-Jeftić, A., Opatija 29.9.-1.10.2016. - 110-118

A2

Strategije u poučavanju učenika s teškoće pažnje – samoprocjena učitelja

Kovačić, E., Vlah, N. (2018)

U: Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije, Urednik: Turk, Marko, Rijeka: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci - u tisku

A2

Theoretical frame, some current obtained data and further plans of the project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions

Vlah, N.

In: Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. Eds: Vujičić, L., Holz, O., Matjaž, D., Michielsen, M., Vien: Lit Verlag GmbH & Co. KG, - 327-339

A2

Kako nastavnici u Hrvatskoj procenjuju sopstvenu praksu u poučavanju učenika sa teškoćama u ponašanju

Vlah, N., Grbić, S.

U: Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih,Urednici: Đević, Rajka i Gutvajn, Nikoleta, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja - 75-93

A2

Percepcija stručne podrške: doprinos uvjerenjima o traženju stručne pomoći roditelja djece s teškoćama u razvoju

Vlah, N., Ferić, M., Raguž, A.

- in review

A1

Socio-pedagogical Characteristics of Students Who Need Additional Help in Learning and Behaviour Modification: Elements of School-based Preventive Program

Vlah, N., Štimac, O., Galović, I.

Croatian Journal of Education - in review

A1

Nošenje odgajatelja predškolskih ustanova s rizičnim ponašanjima djece

Vlah, N., Mirosavljević, A., Katić, V.

Ljetopis socijalnog rada - u tisku

A1

Odnos učitelj-učenik

Posavec, L., Vlah, N.

Napredak - u tisku

A2

Povezanost obilježja razrednika i učenika u procjeni simptoma nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti povezanih s ADHD poremećajem

Vlah, N., Sekušak-Galešev, S., Skočić-Mihić, S.

Socijalna psihijatrija - in press

A1

Evaluacija tematskih radionica muzejskog programa Čudotvornica

Vlah, N., Rotim, A., Mataija, T.(

Odgojno-obrazovne teme - 1 99-121

A2

Strengths and difficulties in Croatian preschool children: validation of the Strengths and Difficulties Questionnaire

Tatalović Vorkapić, S., Slaviček, M., Vlah, N.

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 53 231-243.

A1

Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i samoprocijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca

Hasikić, A., Vlah, N.

Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta - 15 63-80

A2

Parental Perception of Parent–Teacher Partnerships in Croatian Preschool Institutions

Skočić Mihić, S., Vlah, N., Bošnjak, A.

u pripremi

A1

Kvalitativna analiza doživljaja odgajatelja i stručnih suradnika u vrtiću o problemima u ponašanju kod djece

Vlah, N., Mirosavljević, A., Katić, V.

u recenziji

A1

Roditeljske kompetencija i reakcije na djetetove emocije kod roditelja zabrinutih za razvoj njihove dvogodišnje djece

Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Vlah, N.

u pripremi

A1

Roditeljske reakcije na negativne emocije: uloga temperamenta djece, roditeljska kompetencija i sociodemografska obilježja

Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Vlah, N.

u pripremi

A1

Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima- prijedlog mjerne skale

Družinec, V., Vlah, N.

Zbornik radova Znanstveno stručnog skupa Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse, Opatija 30.9.-2.10.2015. - elektronski zapis

A2

Znanstvene knjige

2013.

Poželjna ponašanja mladih u konfliktima

Autor knjige

Studio Moderna d.o.o.

Zorka Jekić

Biakova d.o.o. Zagreb

Pozvana predavanja

21.05.2018.

Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša

Učiteljski fakultet u Beogradu

09.05.2018.

Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima u kontekstu profeswionalnog rada odgajatleja u vrtiću

Vlah, Nataša

Filozofski fakultet u Splitu

06.03.2018.

Konfliktologija u kokntekstu sociojalno pedagoške profesije

Vlah Nataša

Pedagoški fakutlet u Ljubljani

2011.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje u suvremenom društvu

Vlah Nataša

Islamski pedagoški fakultet u Zenici

Mentorstvo doktorandima

2.2019.

Samoprocijenjena osposobljenost učitelja u radu s učenicima s ADHD-om

Davor Vukelić Doktorat

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

2.2017.

Samoučinkovitost učitelja u radu s učenicima s ADHD

Alen Hasikić Doktorat

Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

2.2015.

Empatičnost srednjoškolaca prema učenicima s posebnim potrebama

Emina Kovačić Doktorat

Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Povezanost percipirane školske kulture i obrazaca ponašanja učenika osnovne škole u interpersonalnim sukobima (radni naslov teme javno obranjene teme)

Vlatka Družinec Doktorat

Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci

Znanstveni skupovi

16.12.2016.

11. međunarodna naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa" Inclusive Education as a Function of the Positive Development of Children, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, Beograd i Univerza na Primorskem, Kopar

Beograd Izlaganje na temu (uz suautorstvo) Doprinos obilježja srednjoškolskih nastavnika na stavove prema inkluziji učenika s teškoćama učenja i hiperkinetsko-impulsivni sindromom

10.4.2010.

3. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“, u organizaciji Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

Zenica Izlaganje na temu. Vrijednosne orjentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

19.-24.06.2017.

OMEP Odnosi u ranom djetinjstvu: temelj održive budućnosti

Opatija Dva izlaganja (uz suautorstvo) Strategije odgojiteljice u facilitiranju socijalnih interakcija djece u vrtiću i Roditeljska percepcija stručne podrške odgajatelja

28.-30.9.2016.

9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Edukacija - izazovi i rješenja novoga doba

Varaždin Dva izlaganja (uz suautorstvo): Evaluacija muzejskih radionica za učenike razredne nastave u Pomorskom i povijesnom muzeju Primorsko-goranske županije i Evaluacija muzejskih pedagoških aktivnosti

1.- 3.10.2015.

IV hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu u organizaciji Hrvatska udruga za ranu intervenciju i MURID

Čakovec Dva izlaganje na temu (uz suautorstvo). Potreba za dodatnom podrškom djeci u dječjim vrtićima grada Rijeke i Roditeljske zabrinutosti, djetetov temperament i problemi u ponašanju djece u vrtiću

30.9.-2.10.2015.

Znanstveno stručni skup Pravo djeteta na odgoj i obrazovanej. teorije, politike i prakse u organizaciji Filozofski fakulet Sveučilišta u Zagrebu i OMEP

Opatija Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju. učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći//Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima. prijedlog mejrne skale

9.-11.10.2014.

4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica" / u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga

Brač Izlaganje na temu (uz suautorstvo). Prikaz nacrta istraživanja „Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije“

13.-15.6.2014.

The 5thInternational Scientific Conference Contemporary Approaches to Inclusive Education u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja Beograd i Univerza na Primorskem, Kopar,

Sremska Mitrovica Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Teachers' attitudes toward the sensory disintegration of their pupils and their interest in further training//Problems at work and support for class teachers in inclusive education.

26.-28.9.2013.

Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, Zadar, Hrvatska

Zadar Izlaganje na temu. Socijalna kompetentnost i eksternalizirani/internalizirani problemi u ponašanju u dječjem vrtiću. povezanost s nekim aspektima odgojnih stilova roditelja i individualne stručne pomoći,

23.-25.04.2010.

3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem „10 + Snage socijalne pedagogije“, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga

Zagreb Izlaganje na temu. Procjena učenika strukovnih škola na razinama poremećaja u ponašanju Primorsko-goranske regije

15.-16.10.2009.

12. međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa - Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči“, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Beograd Izlaganje na temu. Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima

04.-07.06.2009.

6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, „KVALITET 2009“, u organizaciji Univerziteta u Zenici, University Erlangen Nuremberg, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini

Neum Izlaganje na temu. Socijalni sukobi i održivi razvoj

21.-23. 05. 2008

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“ u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Plitvice Izlaganje na temu. Održivi razvoj i socijalni sukobi te Latentni faktori društvenog i ekološkog razvoja: regionalna komparacija

26.- 27. 5. 2017.

10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe, Institutional Childhood: Conteporary Educational Chalenges, Rijeka, Faculty of Teacher Education University of Rijeka

Rijeka Izlaganje na temu: Vlah, N. Summary of research results derived of a project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions 2013-2017

12.-14. 10. 2016.

11. međunarodna balkanski kongres obrazovanja i znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska, Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, Makedonija Pedagoški fakultet Edirne, Turska, Pedagoški fakultet Stara Zagora, Bugarska

Poreč Dva izlaganaj (uz suautorstvo) Doprinos traumatskih simptoma, socijalne podrške, emocionalne kompetentnosti i samopoštovanja na obrasce ponašanja u sukobima budućih odgajatelja i Neka obilježja rizika učenika u potrebi dodatn

26.-28. 06. 2008.

15. Međunarodni znanstveni skup „Društvo i tehnologija 2008“ u organizaciji Hrvatskog komunikološkog društva, Međunarodne udruge komunikoloških društava, Katedre za komunikologiju – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društva prijatelja Hrvatska - Japan

Zadar Izlaganje na temu. Stavovi prema nekim aspektima održivog razvoja. spolne razlike kod riječkih studenata

14.-16. 06. 2007.

7. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Međunarodnog društva za ranu intervenciju i Europskog udruženja logopedskih društava

Zagreb Izlaganje na temu. Stav prema pojedinom obrascu rješavanja socijalnih sukoba. Predikcija prema samoprocjenama vrijednosti osobnog identiteta

17.– 19.5. 2017.

The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb

Zagreb Devet izlaganja (uz suautorstvo): zbog ograničenja prostora se ne mogu svi naslovi upisati, dostupno kod autorice

27.–29.9.2012.

Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima u organizaciji ERF Zagreb

Zagreb Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Attitudes towards desirable styles in social conflicts and leves of behavioral disorders among adolescents in Zenica, Bosnia and Herzegovina//Scale of self-assesment of social behavior in adolescents

Uredništva časopisa

2016. -

Defektologija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.03.2012. -

povjerenstvo za stručne ispite socijalnih pedagoga u školama

Agencija za odgoj i obrazovanje

sveučilišni nastavnik

01.10.2009. - 30.05.2010.

stručni rad s djecom i adolescentima s problemima u ponašanju

OŠ Milan Brozović u Kastvu

vanjski suradnik

01.10.2008. - 09.01.2012.

defektolog-odgajatelj u posebnim i inkluzivnim skupinama za djecu s teškoćama iz autističnog spektra

Dječji vrtić Rijeka, Maestral

dijagnostičar, odgajatelj i voditelj rehabilitacijskih programa

19.02.1997. - 25.10.2007.

stručni poslovi defektologa-socijalnog pedagoga u procjeni i poluinstitucionalnim, izvaninstitucionalnim i institucionalnim intervencijama za djecu i adolescenate s poremećajima u ponašanju

Dom za odgoj Dugave u Zagrebu i Dom za odgoj u Rijeci

dijagnostičar, odgajatelj i voditelj resocijalizacijskih programa

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2013. - 2014.

članica Odbora za kvalitetu

Učiteljski fakultet

2013. - 2014.

predsjednica Etičkog povjerenstva

Učiteljski fakultet

siječanj 2017

predstavnik Učiteljskog fakulteta

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

siječanj 2017

Predsjednica Odbora

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta

Projekti

Znanstveni projekti

2013. -

Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

voditelj

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/390?controler=projekti

2012. - 2014.

Procjena teškoća u radu učitelja obzirom na emocionalne i teškoće u ponašanju djece u razredu i njihovi stavovi o socijalnim sukobima, Hrvatska

voditelj

samofinanciranje

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813915

2008. - 2013.

Relacije između razina poremećaja u ponašanju, stavova o socijalnim sukobima i samoprocjene ponašanja adolescenata u Rijeci, Hrvatska i Zenici, Bosna i Hercegovina

voditelj

samofinanciranje i Odsjek za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651240

2008. - 2010.

Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima i vrijednosne orijentacije adolescenata, Rijeka

voditelj

samofinanciranje

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2007. - 2009.

Neki aspekti relacija između ekološkog razvoja, moralnih normi i socijalnih sukoba u Rijeci, Hrvatska i Zenici, Bosna i Hercegovina

voditelj

samofinanciranje

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571891

2001. - 2004.

Procjena razina poremećaja u ponašanju u ustanovama za tretman poremećaja u ponašanju i stavovi o socijalnim sukobima, Primorska regija

voditelj

samofinanciranje

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390403; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390405

Stručni projekti

01.09.2015. -

"Moj prijatelj", projekt prevencije socijalnog isključivanja za starije adolescente s poremećajima u ponašanju, nositelj udruga DIP Rijeka

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka

evaluator

01.06.2015. - 01.06.2016.

Moje poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla u Rijeci, program prevencije problema u ponašanju

Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi

suradnik

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016