PORTFELJ / dr. sc. Dejan Durić izv. prof.

Portfelj

dr. sc.

Dejan Durić

izv. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-712

Vidljivost

Obrazovanje

2006. - 2011.

doktor znanosti

Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2000. - 2005.

profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

2019. -

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. - 2019.

docent

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2009. - 2013.

znanstveni novak - asistent

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2006. - 2008.

urednik

Izdavačka kuća "Adamić"

Nagrade i priznanja

2011.

Nagrada Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva u 2011. godini.

2011.

Nagrada "Vladimir Vuković" Hrvatskoga društva filmskih kritičara za najboljeg filmskoga kritičara u 2011.

Članstva

2015. - 2016.

Programski savjet Art-kina Croatia

2010. -

Udruženja filmskih kritičara Europe i Mediterana (FEDEORA)

2009. - 2019.

Kulturno vijeće Primorsko-goranske županije

2009. -

Hrvatsko društvo filmskih kritičara

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015. -

Filmska umjetnost u nastavi HJK

Hrvatski jezik i književnost - diplomski

Filozofski fakultet

nositelj

2015. -

Svjetska književnost 2

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski jednopredmetni

Filozofski fakultet

nositelj

2014. -

Roman u svjetskoj književnosti

Hrvatski jezik i književnost - diplomski

Filozofski fakultet

nositelj

2013. -

Odabrane teme iz svjetske književnosti

Hrvatski jezik i književnost - diplomski

Filozofski fakultet

nositelj

2013. -

Svjetska književnost - od romantizma do postmodernizma

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski dvopredmetni

Filozofski fakultet

nositelj

2013. -

Svjetska književnost 3

Hrvatski jezik i književnost - peddiplomski jednopredmetni

Filozofski fakultet

nositelj

Mentor u završnim radovima

14.11.2013. -

Fantastika u pripovijetkama Frana Galovića

Margita Krulić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2013. -

Mitsko i bajkovito u prozi Vladimira Nazora

Jelena Uher

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Povijest u romanu "Sonnenschein" Daše Drndić

Eva Simčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Plain Air Jagode Truhelke u kontekstu feminističke književne kritike

Iva Križ

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2013. -

Obiteljski kompeksi u djelima Alejandra Jodorowskog

Antonija Mežnarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2013. -

Roman o umjetnicima: Radmilović Ksavera Šandora Gjalskog i Dva svijeta Vjenceslava Novaka

Nika Čunović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2013. -

Realistični likovi romana u noći Ksavera Šandora Gjalskog

Jelena Šlalac

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

04.09.2013. -

Komparativni pristup kriminalističkim romanima Kneginja iz Petrinjske ulice Marije Jurić-Zagorke i Mirna ulica, drvored Nade Gašić

Mateja Fumić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Problematika patrijarhata u pripovjetkama Dinka Šimunovića

Maša Salopek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2012. -

Kritika građanskog društva i položaj otuđenog intelektualca u romanu Na rubu pameti Miroslava Krleže

Dino Hajdarević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2012. -

Bildungsroman u književnosti realizma

Tatjana Barat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.09.2012. -

Odnos (auto)biografskog, društvenog i komunikativnog pamćenja u romanu "Lala" Jaceka Dehnela

Maja Laginja

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

9.2020. - 8.2021.

Croatian Conversation 1, Croatian Conversation 2

Department of South Slavic Studies

Hankuk University of Foreign Studies

gostujući profesor

2016. - 2017.

Uvod u filmski jezik

Mediji i gluma

Akademija primijenjnih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

nositelj

13.05.2015. -

Suvremeni hrvatski igrani film (radionica)

Hrvatski jezik i književnost

Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Krakow

predavač

12.05.2015. -

Trendovi u suvremenom hrvatskom filmu

Hrvatski jezik i književnost

Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Krakow

predavač

2013. - 2014.

Uvod u filmski jezik

Mediji i gluma

Sveučilište u Rijeci

nositelj

2013. - 2014.

Svjetska književnost od romantizma do postmodernizma

Hrvatski jezik i književnost

Odsjek za kroatistiku, Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

nositelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2015.

Freudovi "modeli" homoseksualnosti: "Tri rasprave o seksualnoj teoriji" i teorija edipacije

Durić, Dejan

Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis - 5 324-354

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=792113

2015.

Romansa, granica i interkulturna komunikacija: "Bijedna Mara" Luke Botića

Durić, Dejan

Kanavelić: časopis za književnost, umjetnost i znanost - 1 53-69

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=774449

2015.

"Od hodanja gradom do mapiranja: "Leica format" Daše Drndić kao topografska proza

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1-243 171-188

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770109

2015.

Kultura i pamćenje u "Cesti" Cormaca McCarthya

Durić, Dejan ; Mežnarić, Antonija

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost - 175 63-74

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775767

WOS

2014.

Psihoanaliza i horor - slučaj filma "Magla" Franka Darabonta

Durić, Dejan

Hrvatski filmski ljetopis - 77-78 42-58

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736694

WOS

2013.

Roman kao prostor pamćenja. Sjećanje i pamćenje u romanu "Kopile Istanbula" Elif Shafak

Durić, Dejan

Književna smotra - 167 69-79

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=631640

WOS

2012.

Slovenski dramatičari na sceni riječkoga HNK Ivana pl. Zajca u razdoblju od 1946. do 1960.

Rosanda Žigo, Iva ; Durić, Dejan

- 273-281

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603648

2012.

Figura majke u djelu Janka Polića Kamova

Durić, Dejan

- 745-753

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588813

2012.

Patrijarhat, rod i pripovijetke Dinka Šimunovića

Durić, Dejan ; Vranešić, Vedrana

Croatica et Slavica Iadertina - 8 259-276

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=618909

2012.

Slovenski dramatičari na sceni riječkoga HNK Ivana pl. Zajca u razdoblju od 1946. do 1960.( Slovenian playwrights at the Croatian National Theater Ivan pl. Zajc in Rijeka from 1946 to 1960 )

Rosanda Žigo, Iva; Durić Dejan

2011.

Topos iznimnog pojedinaca u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića

Durić, Dejan ; Vukelić, Ana

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu - 38 53-72

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592817

2011.

Velebno sebtsvo. O još jednom psihoanalitičkom aspektu romana "Tito Dorčić" Vjenceslava Novaka

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1-200 115-127

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575249

2011.

Žudnja Drugoga i Jouissance Drugoga. O jednom psihoanalitičkom aspektu romana "Tito Dorčić" Vjenceslava Novaka

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1-200 101-116

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556103

2011.

Autoritet i obitelj u romanu "Posljednji Stipančići" Vjenceslava Novaka

Durić, Dejan

Kroatologija - 1 19-41

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565113

2011.

Roman "Lomnom stazom" Rikarda Nikolića – zakašnjeli odjek moderne( The Novel "On the Brittle Way" by Rikard Nikolić - A Belated Echo of Croatian Literary Modernism )

Durić, Dejan

2011.

Elementi pikarskoga romana i zrcaljenje u "Hrapešku" Ermisa Lafazanovskoga( Elements of the Picaresque Novel and the Mirroring in the Novel "Hrapeško" Written by Ermis Lafazanovski )

Durić, Dejan

2010.

Lakanovska žudnja u romanu "Anđeli" Brane Mozetiča

Durić, Dejan ; Rosanda Žigo, Iva

- 49-57

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491537

2010.

Neuspjeh edipacije u "Alkaru" Dinka Šimunovića( Oedipation Failure in Dinko Šimunović`s "Alkar" )

Durić, Dejan

2010.

Muška i ženska povijest u "Pirici" Petre M. Andreevskog( Male and the Female History in the Novel "Pirika" by Petre M. Andreevski )

Durić, Dejan; Ratković, Tanja

2009.

Novoistoriskiot roman "Pirej" na Petre M. Andreevski

Durić, Dejan

- 189-201

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556092

2009.

Grad i povratak potisnutoga. Prostor u romanu "U registraturi" Ante Kovačića

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1-234 83-101

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471488

2009.

Novoistoriskiot roman "Pirej" na Petre M. Andreevski( The Neo-historical Novel "Pirika" by Petre M. Andreevski )

Durić, Dejan

2008.

Grad u romanu "Vježbanje života" Nedjeljka Fabrija

Durić, Dejan

Filološke studije - 2

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556969

2008.

Multikulturalnost u romanu "Elijahova stolica" Igora Štiksa( Multiculturalism in the Novel "Elijah`s Chair" by Igor Štiks )

Durić, Dejan

2008.

Otac i sin u modernome romanu( Father and Son in the Contemporary Novel )

Durić, Dejan; Bačić-Karković, Danijela

2007.

Poljska i Poljaci u starijoj hrvatskoj književnosti( Poland and the Polish in the older Croataian literature )

Srdoč-Konestra, Ines; Durić, Dejan

Figura majke u djelu Janka Polića Kamova( The Image of the Mother in Works by Janko Polić Kamov )

Durić, Dejan

Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knjiga 2 / Ines Srdoč Konestra, Marija Turk (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2012. 745-753 (ISBN: 978-953-6104-83-3).

Zbirka "Sudbinom vijani" Rikarda Nikolića u kontekstu hrvatske međuratne novelistike( Rikard Nikolic`s "Sudbinom vijani" in the Context of Croatian Interwar Fiction )

Durić, Dejan

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, Zbornik radova I. / Durić, Dejan (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Gradska knjižnica "Ivan Vidali", Korčula , 2013. 59-75 (ISBN: 978-953-6104-96-6).

Grad i povratak potisnutoga. Prostor u romanu "U registraturi" Ante Kovačića( The City and the Resurfacing Of the Repressed. Space In the Novel "U registraturi" by Ante Kovačić )

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-234 (2009), 1; 83-101

Topos iznimnog pojedinaca u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića( Topos of Unique Individuality in the Poetry of Silvije Strahinir Kranjčević )

Durić, Dejan; Vukelić, Ana

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu (0582-673X) 38 (2011); 53-72

Autoritet i obitelj u romanu "Posljednji Stipančići" Vjenceslava Novaka( Authority and Family in the Novel "The Last of the Stipančićes" by Vjenceslav Novak )

Durić, Dejan

Kroatologija (1647-8050) 1 (2011), 2; 19-41

Žudnja Drugoga i Jouissance Drugoga. O jednom psihoanalitičkom aspektu romana "Tito Dorčić" Vjenceslava Novaka( Desire of the Other and Jouissance of the Other ; A Psychoanalytic Aspect of the Novel "Tito Dorčić" Written by Vjenceslav Novak )

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-200 (2011), 1; 101-116

Patrijarhat, rod i pripovijetke Dinka Šimunovića( Patriarchy, Gender and Stories by Dinko Šimunović )

Durić, Dejan; Vranešić, Vedrana

Croatica et Slavica Iadertina (1845-6839) 8 (2012), 1; 259-276

Roman kao prostor pamćenja. Sjećanje i pamćenje u romanu "Kopile Istanbula" Elif Shafak( Novel as a Place of Memory. Remembrance and Memory in the Novel "Batard of Istanbul" by Elif Shafak )

Durić, Dejan

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost (0455-0463) 167 (2013), 1; 69-79

Lakanovska žudnja u romanu "Anđeli" Brane Mozetiča( Lacanian desire in Brane Mozetič's novel The Angels )

Durić, Dejan i Rosanda Žigo, Iva

SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (1980-2010) / Alojzija Zupan Sošič (ur.). - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko , 2010. 49-57 (ISBN: 978-961-237-383-2).

Grad u romanu "Vježbanje života" Nedjeljka Fabrija( City in the Novel "Vježbanje života" by Nedjeljko Fabrio )

Durić, Dejan

Filološke studije (1857-6060) 2 (2008);

Velebno sebtsvo. O još jednom psihoanalitičkom aspektu romana "Tito Dorčić" Vjenceslava Novaka( Grandiose Self. On Another Psychoanalytic Aspcet of the Novel "Tito Dorčić" by Vjenceslav Novak )

Durić, Dejan

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 1-200 (2011), 2; 115-127

Znanstvene knjige

2016.

Riječki poticaji povezivanju makedonskih i hrvatskih znanstvenika

Durić, Dejan

Kalogjera, Goran

Filozofski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815605

2013.

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Korčuli od 30. svibnja do 1. lipnja 2012.

Durić, Dejan

Filozofski fakultet ; Gradska knjižnica "Ivan Vidali"

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=676844

2013.

Uvod u psihoanalizu - od edipske do narcističke kulture

Durić, Dejan

Leykam International

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=638326

2013.

Kratki rezovi

Durić, Dejan

parNas

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=677109

2008.

Filmska slagalica

Durić, Dejan

ParNas

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557464

Kongresna priopćenja

2012.

Zbirka "Sudbinom vijani" Rikarda Nikolića u kontekstu hrvatske međuratne novelistike

Durić, Dejan

Poster

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli Korčula

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=618912

2011.

Elementi pikarskoga romana i zrcaljenje u "Hrapešku" Ermisa Lafazanovskoga

Durić, Dejan

Poster

Treći međunarodni simpozij Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557485

2009.

Roman "Lomnom stazom" Rikarda Nikolića – zakašnjeli odjek moderne

Durić, Dejan

Poster

Zadarski filološki dani 3 Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=417318

2009.

Roman "Lomnom stazom" Rikarda Nikolića – zakašnjeli odjek moderne

Durić, Dejan

Poster

Zadarski filološki dani 3 Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=465415

2009.

Muška i ženska povijest u "Pirici" Petre M. Andreevskog

Durić, Dejan ; Ratković, Tanja

Poster

XXXVI naučna konferencija na međunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura Ohrid, Makedonija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556089

2007.

Multikulturalnost u romanu "Elijahova stolica" Igora Štiksa

Durić, Dejan

Poster

Konference mladych slavistu III Prag, Češka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557365

2006.

Neuspjeh edipacije u "Alkaru" Dinka Šimunovića

Durić, Dejan

Poster

Riječki filološki dani 8 Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557338

2006.

Otac i sin u modernome romanu

Durić, Dejan ; Bačić-Karković, Danijela

Poster

Riječki filološki dani 7 Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556909

2005.

Poljska i Poljaci u starijoj hrvatskoj književnosti

Srdoč-Konestra, Ines ; Durić, Dejan

Poster

Znanstveni skup Polska i Chorwacja w Europie srodkowej. Integracija europejska w tradycji i przyszlosci, Bielsko-Biala Bielsko-Biala, Poljska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557392

Znanstveni skupovi

03.12.2014. -

Od početaka do danas: 120 godina kroatistike u Budimpešti

Budimpešta, Mađarska izlagač

2011. -

Zadarski filološki dani 4

Zadar izlagač

24. - 26. studenoga 2016.

Riječki filološki dani 11

Rijeka izlagač

21. - 22. listopada 2016.

Znanstveni susreti na sjeveru: jezik književnosti, znanosti i medija (međunarodni znanstveni skup povodom 80. rođendana akademika Milivoja Solara)

Koprivnica izlagač

28. - 30. svibnja 2015.

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres

Sarajevo, BiH izlagač

27. - 30. studenoga 2014.

Riječki filološki dani 10

Rijeka izlagač

28. - 30. rujna 2013.

Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski 4

Ohrid, Makedonija izlagač

15. – 17. studenoga 2012.

Obdobja 31: Slovenska dramatika

Ljubljana, Slovenija izlagač

1. – 3. lipnja 2012.

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli

Korčula izlagač

11. – 13. studenoga 2010.

Obdobja 29: Sodobna slovenska književnost

Ljubljana, Slovenija izlagač

5. – 6. lipnja 2009.

Zadarski filološki dani 3

Zadar izlagač

23. – 25. ožujka 2011.

Treći međunarodni simpozij hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze

Rijeka izlagač

11. – 13. svibnja 2005.

Polska i Chorwacja w Europie środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszlości

Bilesko-Biala, Poljska izlagač

7. – 11. rujna 2010.

Peti hrvatski slavistički kongres

Rijeka izlagač

1. – 3. listopada 2009.

Prva međunarodna kroatološka konferencija

Zagreb izlagač

24. – 25. kolovoza 2009.

Međunarodni slavistički kongres

Ohrid, Makedonija izlagač

6. – 8. studenoga 2008.

Riječki filološki dani 8

Rijeka izlagač

23. – 25. lipnja 2008.

13. međunarodni slavistički skup

Opatija izlagač

24. – 25. listopada 2007.

Konference mladych slavistu III

Prag, Češka izlagač

10. – 11. listopada 2007.

Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski

Ohrid, Makedonija izlagač

16. – 18. studenoga 2006.

Riječki filološki dani 7

Rijeka izlagač

Recenzije

2016.

O kritičkom mišljenju

2015.

Sveobuhvatno o Kranjčeviću

2010.

Prilozi proučavanju makedonske povijesti književnosti

2009.

Tradicija i kontinuitet hrvatsko-makedonskih književnih i kulturnih dodira

2008.

Osmišljavanja

2008.

O kulturnim stereotipima

2005.

Putevima Flakerova znanstvenog nasljeđa

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

29.06.2016. - 12.07.2014.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Filozofski fakultet u Rijeci

predavač

2016. -

STIFF - Međunarodni festival studentskoga filma u Rijeci

član žirija

2016.

Riječki filološki dani: Zbornik radova s desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.

Filozofski fakultet u Rijeci

član uredništva

2014. -

STIFF - Međunarodni festival studentskog filma, Rijeka

član žirija

2013. -

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, zbornik radova,

Filozofski fakultet u Rijeci i Gradska knjižnica "Ivan Vidali" u Korčuli

urednik

2011. -

Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, knjiga 3, Rijeka, 2011.

Filozofski fakultet u Rijeci

izvršni urednik

2010. -

Festival europskoga i mediteranskoga filma u Kopru

član žirija FEDEORA-e

24. - 26. 11. 2016.

Riječki filološki dani 11

Filozofski fakultet u Rijeci

zamjenik predsjednice organizacijskoga odbora

3. 30. 06. - 13. 07. 2013.

Pronađeno u prijevodu (Erasmusov intenzivni program)

Filozofski fakultet u Rijeci

predavač

1. – 3. 6. 2012.

Književnost, jezik i kultura na otoku Korčuli, međunarodni znanstveni skup, Korčula, Hrvatska

Filozofski fakultet u Rijeci

član organizacijskog odbora

23. – 25. 3. 2011.

Treći međunarodni simpozij hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Rijeka, Hrvatska

Filozofski fakultet u Rijeci

član organizacijskog odbora

Javno djelovanje

Javna predavanja

30.06.2016.

Psihoanalitička tumačenja "Majstora i Margarite"

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka

30.04.2015.

Psihoanaliza, narcizam i kultura

Psihoanaliza i kultura

Odsjek za kulturologiju, Filozofski fakultet, Rijeka

10.10.2014.

Paranoja i povratak potisnutoga u Them! (1956) i Magli (2007) (Konvencija fantastike Rikon)

Konvencija fantastike Rikon

Rijeka

Popularizacija znanosti

27.11.2016.

Uvodno predavanje o "Plavom baršunu" (1986) Davida Lyncha

Plavi brašun. Kultno kino

Art-kino Croatia, Rijeka

30.10.2016.

Uvodno predavanje o "Dr. Strangeloveu" (1964) Stanleyja Kubricka

Dr. Strangelove. Kultno kino

Art-kino Croatia, Rijeka

25.10.2016.

"Dr. Strangelove ili: Kako sam naučio ne brinuti i zavolio bombu" - jedan od najznačajnijih i najduhovitijih filmova o hladnom ratu

Magazin GKR (http://gkr.hr/Magazin/Teme/Dr.-Strangelove-ili-Kako-sam-naucio-ne-brinuti-i-zavolio-bombu-jedan-od-najznacajnijih-i-najduhovitijih-filmova-o-hladnom-ratu)

19.09.2016.

Uvodno predavanje o "Taksistu" (1976) Martina Scorsesea

Taksist. Kultno kino

Art-kino Croatia, Rijeka

06.06.2016.

Animirani film (radionica, Osnovna škola Čavle)

Čavle

21.04.2016.

Shakespeare i popularna kultura (predavanje, Festival znanosti)

Rijeka

2016.

Radionica filmske kritike (STIFF Student International Film Festival)

Rijeka

16.04.2015.

Psihoanaliza i književnost (radionica, Srednja škola Markantuna De Dominisa Rab)

Rab

05.03.2015.

Predstavljanje autora: Xavier Dolan (Ciklus filmova Xaviera Dolana)

Art-kino Croatia, Rijeka

26.02.2015.

Narcizam i kultura: "Karta do zvijezda" Davida Cronenberga (tribina)

Art-kino Croatia, Rijeka

2015.

Radionica filmske kritike (STIFF Student International Film Festival)

Rijeka

27.03.2014.

Psihoanaliza i fetišistička kultura (tribina)

Multimedijalni institut (MAMA), Zagreb

2014.

Radionica filmske kritike (STIFF Student International Film Festival)

Rijeka

29.11.2011.

Razgovor o filmu "Melankolija" Larsa von Triera

Art-kino Croatia, Rijeka

Intervjui

16.02.2014.

Naša filmska kritika je u dobrom stanju

Novi list

Rijeka

29.11.2013.

Odricanje je cijena koju plaćamo za civilizaciju

Moderna vremena

Zagreb

Novinski članci

2011.

Nadziranje i kažnjavanje u Teheranu (filmska kritika)

Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja

Zagreb

2011.

Jaje, med i mlijeko (filmska kritika)

Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja

Zagreb

2009.

filmske kritike

filmovi.hr

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

10.2021. -

Pročelnik Odsjeka za kroatistiku

Filozofski fakultet u Rijeci

10.2019. - 9.2020.

Pročelnik Odsjeka za kroatistiku

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2017.

predstojnik Katedre za hrvatsku i poredbenu književnost

Odsjek za kroatistiku - Filozofski fakultet

2011. - 2013.

ECTS koordinator za dvopredmetni studij HJK

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2015. -

član s drugog sveučilišta

Član povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014. -

član s drugog sveučilišta

Član povjerenstva za provedbu doktorskog ispita, PDS književnosti, filma, izvedbenih umjetnosti i kulture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2014. -

član s drugog sveučilišta

Povjerenstvo za nastupno predavanje za stjecanje nastavnog zvanja docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijesti književnosti, Odjel za humanističke znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Projekti

Znanstveni projekti

2009. - 2013.

Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli u 19. i 20. stoljeću

suradnik

MZOS

http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=2&psid=32&ID=3357

2006. - 2009.

Tradicija i kontinuitet u hrvatsko-makedonskim odnosima

suradnik