PORTFELJ / izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić

Portfelj

izv.prof.dr.sc.

Darko Lončarić

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 375

Vidljivost

Obrazovanje

2006 – 04 lipnja 2008

Doktor znanosti iz psihologije

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

1993 – 13 srpnja 1998

Profesor psihologije

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

2000 – 04 veljače 2005

Magistar znanosti iz psihologije

Sveučilišni poslijediplomski magistarski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu,

Radno iskustvo

01.11.2005. -

Viši predavač; docent

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (2010 - 2013); Pročelnik odjela za učiteljski studij (2007-2010.); Voditelj i član odbora za kvalitetu (2005-2007) Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Psihologija obrazovanja, Primijenjena statistika, Neuropsihologijske osnove ranog učenja, Metodologija istraživanja u odgoju 2, administrativne i upravljačke dužnosti vezane uz djelatnike i nastavne programe.

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

08.05.2000. - 31.10.2005.

Asistent

Psihologija odgoja i obrazovanja, Osnove psihologijske statistike, Psihometrija, Praktikum iz metodologije (Nakon 2005. kao vanjski suradnik: Multivarijantna statistika i Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci)

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

08.05.2000. - 01.05.2001.

Voditelj posebnih programa

Organizacijska psihologija, upravljanje ljudskim potencijalima, analiza tržišta, edukacije rukovodećeg kadra.

Laso d.o.o.

Članstva

2014. -

DRUŠTVO ZA PROMICANJE DEMOKRATSKOG OBRAZOVANJA

01.10.2004. -

Hrvatska psihološka komora

2000. -

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

2000. -

DRUŠTVO PSIHOLOGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. -

Suvremena istraživanja motivacije i samoregulacije u učenju

Doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Primijenjena statistika u znanstvenom istraživanju

Doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Primjena multivarijatnih statističkih analiza u znanstvenom istraživanju

Doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Metodologija istraživanja u odgoju 2

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Neuropsihologijske osnove ranog učenja

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Primijenjena statistika

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Psihologija obrazovanja

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Edukacijska psihologija

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Razvojna psihologija

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Multivarijantna statistika

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Praktikum iz metodologije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Psihometrija

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Osnove psihologijske statistike

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Psihologija odgoja i obrazovanja

Nastavnički smjerovi FFRI

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

24.07.2012. -

Samoregulacija učenja u području pisanja

Nikčević-Milković, Anela.

Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

Konstrukcija skale percepcije važnosti učiteljskih kompetencija

Majić, Tatjana

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

22.09.2010. -

Suvremeni pristupi istraživanjima motivacije za učenje

Doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

suradnik

Osobni razvoj

22.10.2007. -

Program za akreditirane stručnjake vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima

Izdavaštvo

2014. -

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. -

Vodič u postupku izbora u zvanja

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Validacija mjernih instrumenata u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj

Rončević, Nena ; Lončarić, Darko

U mreži paradigmi: pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju - 115-145

https://www.bib.irb.hr/1125200

A1

2018.

Croatian preschool teachers’ self-perceived competence in managing the challenging behaviour of children

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić ; Sanja ; Lončarić ; Darko

Center for Educational Policy Studies Journal - 8 123-138

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946253

2017.

Satisfaction of Students - Future Early and Preschool Education Teachers with the Visual Arts Teaching Methodology Course as an Indicator of Teaching Quality

Županić Benić, Marijana ; Rončević, Anita ; Lončarić, Darko

Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - 19 197-211

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950212

2017.

Approaches to learning of first-year and fifth-year student teachers: are there any differences?

Marušić, Iris ; Jugović, Ivana ; Lončarić, Darko

European Journal of Teacher Education - 40 62-75

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842681

2016.

Behaviors of concern to Croatian primary school teachers_

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Journal of International Special Needs Education - 19 69-80

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868056

2015.

Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju

Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

- 624-634

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760538

2015.

Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija

Lončarić, Darko ; Majić, Tatjana

- 150-162

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760525

2015.

Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

International Journal of Educational Psychology - 4 280-304

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

2015.

Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES - 8 8-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

2014.

Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

- 747-752

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726729

2014.

Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 50 102-117

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

2014.

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Nastić, Milena ; Trgovčić, Ena

Napredak - 155 303-322

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726581

2013.

Rana stimulacija mozga i kognitivne sposobnosti djece predškolske dobi

Miočić-Stošić, Anita ; Lončarić, Darko

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 70 28-30

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661364

2013.

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 22 431-445

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

2013.

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 22 431-445

http://hrcak.srce.hr/file/164969

Q3 A1

2012.

Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures

Seiffge-Krenke, Inge ; Persike, Malte ; Chau, Cecilia ; Hendry, Leo B. ; Kloepp, Marion ; Terzini-Hollar, Michelle ; Tam, Vicky ; Rodriguez Naranjo, Carmen ; Herrera, Dora ; Menna, Palma ; Rohail, Iffat ; Veisson, Marika ; Hoareau, Elsa ; Luwe, Merja ; Lončarić, Darko ; Han, Hyeyoun ; Regusch, Ludmilla

International journal of behavioural development - 36 258-270

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655771

WOS

2012.

Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures

Seiffge-Krenke, Inge ; Persike, Malte ; Chau, Cecilia ; Hendry, Leo B. ; Kloepp, Marion ; Terzini-Hollar, Michelle ; Tam, Vicky ; Rodriguez Naranjo, Carmen ; Herrera, Dora ; Menna, Palma ; Rohail, Iffat ; Veisson, Marika ; Hoareau, Elsa ; Luwe, Merja ; Lončarić, Darko ; Han, Hyeyoun ; Regusch, Ludmilla

International journal of behavioural development - 36 258-270

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655771

WOS

2012.

Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures

Seiffge-Krenke I., Persike M., Chau C., Hendry L.B., Kloepp M., Terzini-Hollar M., Tam V., Rodriguez Naranjo C., Herrera, D., Menna P., Rohail I., Veisson M., Hoareau E., Luwe M., Loncaric D., Han H., Regusch L.,

International Journal of Behavioral Development - 36 258-270

Q2 A1 WOS

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 47 31-40

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

2011.

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen

Ljetopis socijalnog rada - 18 579-600

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

2011.

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen

Ljetopis socijalnog rada - 18 579-600

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja - 20 479-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

2011.

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493 - 20 479-493

http://hrcak.srce.hr/file/103711

Q3 A1

2010.

All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study

Seiffge-Krenke, Inge ; Bosma, Harke ; Chau, Cecilia ; Çok, Figen ; Gillespie, Cecilia ; Lončarić, Darko ; Molinar, Roberta ; Cunha, Magdalena ; Veisson, Marika ; Rohail, Iffat

International journal of behavioural development - 34 106-112

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470316

WOS

2010.

All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study

Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Loncaric, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat;

International Journal of Behavioral Development - 34 106-112

http://bib.irb.hr/datoteka/470316.2010_SeiffgeKrenke_Loncaric_All_they_need_is_love.pdf

Q2 A1 WOS

2009.

Mišljenja studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama

Skočić-Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Pinoza Kukurin, Zorina

- 507-515

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466568

2009.

Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength

Caput-Jogunica, Romana ; De Privitellio, Sergio ; Lončarić, Darko

Acta Kinesiologica - 3 38-42

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945426

2009.

Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength

Caput-Jogunica, Romana ; De Privitellio, Sergio ; Lončarić, Darko

Acta Kinesiologica - 3 38-42

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450420

2009.

Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy

Caput-Jogunica, Romana ; Lončarić, Darko ; De Privitellio, Sergio

Hrvatski športskomedicinski vjesnik - 24 82-87

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450414

2009.

Profiliranje učiteljskih kompetencija

Lončarić, Darko ; Pejić Papak, Petra

Odgojne znanosti - 11 227-243

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450386

WOS

2009.

Profiliranje učiteljskih kompetencija

Lončarić, Darko ; Pejić Papak, Petra

Odgojne znanosti - 11 227-243

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450386

WOS

2008.

Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju

Lončarić, Darko ; Peklaj, Cirila

Psihološka obzorja / Horizons of Psychology - 17 73-88

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470338

2008.

Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja

Lončarić, Darko

Društvena istraživanja - 17 573-592

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348336

WOS

2007.

Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom

Lončarić, Darko

Suvremena psihologija - 10 55-76

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323975

2007.

Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe

Gelhaar, Tim ; Seiffge-Krenke, Inge ; Borge, Anne ; Cicognani, Elvira ; Cunha, Madalena ; Lončarić, Darko ; Macek, Petr ; Steinhausen, Hans-Christoph ; Winkler Metzke, Christa

European Journal of Developmental Psychology - 4 129-156

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323969

2006.

Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (Psychological Topics) - 1 25-58

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323967

2006.

Goal orientations, coping with school failure and school achievement

Brdar, Ingrid ; Rijavec, Majda ; Lončarić, Darko

European journal of psychology of education - 21 53-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=196890

WOS

2005.

Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti

Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 1 19-37

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=235333

2004.

Provjera nekih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja kod Wasonovog zadatka odabira

Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 13 47-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=185302

2004.

Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika

Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 13 967-988

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=186853

WOS

2004.

Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988 - 13 967-988

Q2 A1 WOS

2001.

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata

Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 10 3-33

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

2001.

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata

Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 10 3-33

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )

Lončarić, Darko

Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76

Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe

Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa

European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )

Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra

Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy

Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio

Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )

Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen

Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Self-perceived competence of teacher training students for teaching children with special educational needs )

Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Nastić, Milena; Trgovčić, Ena

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 155 (2014), 3; 303-322

Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )

Lončarić, Darko

Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592

All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study

Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Lončarić, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat

International journal of behavioural development (0165-0254) 34 (2010), 2; 106-112

Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures

Seiffge-Krenke, Inge; Persike, Malte; Chau, Cecilia; Hendry, Leo B.; Kloepp, Marion; Terzini-Hollar, Michelle; Tam, Vicky; Rodriguez Naranjo, Carmen; Herrera, Dora; Menna, Palma; Rohail, Iffat; Veisson, Marika; Hoareau, Elsa; Luwe, Merja; Lončarić, Darko; Han, Hyeyoun; Regusch, Ludmilla

International journal of behavioural development (0165-0254) 36 (2012), 4; 258-270

Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )

Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin

Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers

Beaudoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs ConferenceBraga, Portugal :

Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija( Contribution to the development and validation of Teachers'Competence Scale )

Lončarić, Darko; Majić, Tatjana

Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij / Prskalo, Ivan i sur. (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2015. 150-162 (ISBN: 978-953-7210-82-3).

Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )

Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

Provjera nekih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja kod Wasonovog zadatka odabira( An examination of some theoretical explanations of performance on thematic versions of Wason's selection task )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004); 47-68

Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja

INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES (1913-9020) 8 (2015), 2; 8-20

Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )

Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila

Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO-EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE( THE VALIDATION OF THE CROATIAN VERSION OF THE SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE SCALE IN PRESCHOOL CHILDREN )

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 50 (2014), 2; 102-117

Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )

Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40

Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988

Goal orientations, coping with school failure and school achievement

Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko

European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493

Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength

Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko

Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )

Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen

Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600

http://hrcak.srce.hr/file/112039

Q3 A1 WOS

Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )

Lončarić, Darko

Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76

https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2007_identifikacija

A1 WOS

Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=7865

Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe

Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa

European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

A1 WOS

Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )

Lončarić, Darko

Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592

http://hrcak.srce.hr/file/40216

Q3 A1 WOS

Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )

Lončarić, Darko

Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: zbornik radova s Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru – Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja , 2010. 104-118 (ISBN: 978-953-7237-40-0).

Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )

Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin

Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )

Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )

Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko

Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )

Lončarić, Darko

Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )

Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila

Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )

Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra

Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

Goal orientations, coping with school failure and school achievement

Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko

European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

Q3 A1 WOS

Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40

http://hrcak.srce.hr/file/95104

Q3

Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy

Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio

Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength

Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko

Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

1999/2000

Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji

Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 8-9 29-46

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119983

1997/1998

Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije

Tkalčić, Mladenka ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 6-7 105-114

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119797

Znanstvene knjige

2017.

Classroom Size and Frequency of Challenging Behaviours in Relation to the Support that Teachers Need in Managing those Behaviours

Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja

Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa

LIT Verlag

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880916

2016.

Frequency of Challenging Behaviours Perceived by Croatian Preschool Teachers

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva

Dječji vrtić ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811198

2014.

Pintrichev i Zimmermanov model samoregulacije učenja

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko

Lončarić, Darko

Učiteljski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790575

2014.

Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance

Loncaric, Darko

Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana

Cambridge Scholars Publishing

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755541

2014.

Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance

Lončarić, Darko

Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana

Cambridge Scholars Publishing

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724700

2014.

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Lončarić, Darko

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767560

2014.

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena( Motivation and Self-Regulated Learning Strategies: Theory, Measurement and Application )

Autor knjige

Lončarić, Darko

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

2014.

Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance

Autor poglavlja u knjizi

Loncaric, Darko

Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region

A. Galmonte i R. Actis-Grosso

Cambridge Scholars Publishing Newcastle upon Tyne

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755541

2011.

To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning

Lončarić, Darko

Brdar, Ingrid

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540049

2011.

To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning

Lončarić, Darko

Brdar, Ingrid

Springer

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540049

2011.

Vodič u postupku izbora u zvanja

Krstović, Jasna ; Lončarić, Darko

Učiteljski fakultet u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548327

2011.

To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning

Autor poglavlja u knjizi

Loncaric, Darko

The Human Pursuit of Well-Being

Ingrid Brdar

Springer London

https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2011_to_flourish

2008.

Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja

Lončarić, Darko

Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija

Učiteljski fakultet

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358253

2007.

Comparing the cross-situational stability of coping strategies and coping patterns

Lončarić, Darko

Ćubela Adorić, Vera

Sveučilište u Zadru

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323981

Kongresna priopćenja

27.05.2017.

Classroom Size and Frequency of Challenging Behaviours in Relation to the Support that Teachers Need in Managing those Behaviours

Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja

Predavanje

10th INTERNATIONAL CONFERENCE Current Trends in Higher Education in Europe, Theme: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=882100

12.11.2016.

REI model: opis i primjena u razumijevanju i ublažavanju poteškoća vezanih uz disleksiju

Martan, Valentina ; Miletić Erik ; Lončarić Darko

Poster

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845252

14.10.2016.

Preschool Teachers’ Concern for Challenging Behaviors of Children

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti, Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Poreč, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858223

26.08.2016.

Application of the Hero's Journey Framework in Popular Fantasy Novels for Children: Increasing Reading Moivation and Self-Regulation in Elementary Schools

Riman, Kristina ; Lončarić, Darko

Poster

5th International Conference on Knowledge, Culture and Society Turku, Finska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832753

21.05.2016.

Learning to self-regulate creative writing in schools: effects of goals and motivation on writing self-regulation and performance

Lončarić, Darko ; Nikčević-Milković, Anela

Poster

13th ICIE Conference on Excellence in Education & Psychology Rijeka, Croatia

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817699

21.05.2016.

Promjene u samoregulaciji učenja nakon doživljaja neuspjeha u školskom zadatku pisanja eseja

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko

Predavanje

Dani psihologije (20 ; Zadar) Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817692

26.09.2015.

Uvjerenja učitelja o disleksiji

Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

Kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse" (5 ; 2015) Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780667

28.08.2015.

Developmental fears, frustrations and fantasies in children’s fantasy novels providing opportunities for educational life skills training programs

Riman, Kristina ; Lončarić, Darko

Predavanje

18th International Academic Conference London, Velika Britanija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832920

08.05.2015.

PRILOG VREDNOVANJU UČINAKA PRVE FAZE NTC SUSTAVA UČENJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Lončarić, Darko ; Novak, Anna

Predavanje

V. dani Šime i Ante Starčevića : Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru Gospić, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760810

15.04.2015.

Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju

Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

Konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu međunarodna znanstvena konferencija, Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=857387

08.11.2014.

Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Lončarić, Darko ; Nikčević-Milković, Anela ; Močibob, Maja

Pozvano

22. godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791889

08.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

17.10.2014.

Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja

Martan, Valentina ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja

Predavanje

Dani obrazovnih znanosti “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” (2 ; 2014) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726719

31.05.2014.

Mjerenja emocionalnih varijabli u istraživanju samoregulacije učenja u podučju pisanja

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko

Predavanje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790868

31.05.2014.

Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Poster

Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930

17.05.2014.

Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports

Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja

Predavanje

Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference : “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice” Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726394

13.04.2013.

Samoregulacija učenja u području pisanja

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko

Predavanje

21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661988

26.10.2012.

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama

Nastić, Milena ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Trgovčić, Ena ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661981

26.10.2012.

Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima

Japundžić, Ana ; Konjić, Kristina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661978

26.10.2012.

Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?

Marušić, Iris ; Lončarić, Darko ; Jugović, Ivana

Predavanje

Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=602586

29.09.2012.

Scale of self-assessment of social behavior of adolescents

Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Predavanje

8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079

29.09.2012.

Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children

Beadoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (8 ; 2012) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661974

26.05.2012.

Samoregulacija učenja u području pisanja.

Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko

Predavanje

XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790862

16.10.2010.

Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju

Lončarić, Darko ; Dubrović, Teodora

Ostalo

Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565407

16.10.2010.

Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju

Lončarić, Darko ; Dubrović, Teodora

Ostalo

Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565407

16.10.2010.

Moguće (kros)kulturalne implikacije obrambenog obrasca samoregulacije učenja

Lončarić, Darko

Predavanje

Naziv skupa: 18. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502398

07.06.2009.

Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije

Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata

Poster

II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941

29.05.2009.

Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom

Lončarić, Darko ; Peklaj, Cirila

Predavanje

XVII. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=479619

04.10.2008.

How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies

Lončarić, Darko

Predavanje

8th Alps-Adria Psychology Conference Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394078

04.07.2008.

To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning

Lončarić, Darko

Predavanje

4th European Conference on Positive Psychology Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394091

31.05.2008.

Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje

Lončarić, Darko

Predavanje

Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502409

31.05.2008.

Osobne i razvojne odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje

Lončarić, Darko

Predavanje

Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358262

31.05.2008.

Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?

Lončarić, Darko

Predavanje

XVI. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358258

2008.

Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja( The role of self-regulated learning in the sustainable development of education )

Lončarić, Darko

Učiteljski fakultet

15.12.2007.

Kognitivne i motivacijske komponente samoreguliranog učenja: konstrukcija i validacija upitnika

Lončarić, Darko

Predavanje

18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323985

15.12.2007.

Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje

Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko

Predavanje

18. dani Ramira i Zorana Bujasa 18th Ramiro and Zoran Bujas' Days

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320427

29.08.2007.

Gender differences in coping with school failure: A longitudinal perspective

Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko

Pozvano

13th International Congress ESCAP Firenca, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=308739

27.05.2006.

Provjera situacijske stabilnosti suočavanja učenika s akademskim i interpersonalnim stresom

Lončarić, Darko

Predavanje

XV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=252368

15.07.2005.

How do European Adolescents Cope with Everyday Stress? A four Nation-Study with Youths from Germany, Croatia, Estonia and Portugal

Gelhaar, Tim ; Seiffge-Krenke, Inge ; Cunha, Madalena ; Kirsch, Bärbel ; Lončarić, Darko

Poster

7th Regional Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200435

04.06.2005.

The Pattern Approach to Coping Research: Re-examining the Personality-Coping Relationship

Lončarić, Darko

Predavanje

7th Alps-Adria Conference in Psychology Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=196985

13.11.2004.

Učenici s različitim obrascima upotrebe psihoaktivnih tvari: Osobine ličnosti i strategije suočavanja sa stresom

Lončarić, Darko ; Brdar, Ingrid

Predavanje

12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa: Psiholog i zajednica Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=185304

08.05.2004.

Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe

Gelhaar, Tim ; Borge, Anne ; Cicognani, Elvira ; Cunha, Madalena ; Lončarić, Darko ; Macek, Petr ; Steinhausen, Hans-Christoph ; Winkler-Metzge, Christa

Predavanje

Symposium "Stress and coping in adolescence: An internationl perspective", EARA 2004 Porto, Portugal

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=150881

08.05.2004.

Goal Orientation, Coping With School Failure and School Achievement

Brdar, Ingrid ; Rijavec, Majda ; Lončarić, Darko

Predavanje

Symposium "Stress and coping in adolescence: An internationl perspective", EARA 2004 Porto, Portugal

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148207

25.05.2002.

Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika

Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko

Predavanje

XIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=89594

15.12.2001.

Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira

Lončarić, Darko

Predavanje

15. Dani Ramira bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=120021

Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Provjera situacijske stabilnosti suočavanja učenika s akademskim i interpersonalnim stresom( Investigation of the cross-situational stability of coping with academic and interpersonal stressors in elementary school pupils )

Lončarić, Darko

To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning

Lončarić, Darko

Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )

Lončarić, Darko

Utjecaj razine obrazovanja poslodavaca na percepciju teškoća pri zapošljavanju i radu osoba s oštećenjima vida( Influence of level of education of employers on the perception of difficulties in recruitment and work of persons with visual disabilities )

Skočić Mihić, Sanja; Pinoza-Kukurin, Z.; Lončarić, D.

Učiteljske kompetencije( Teachers' competences )

Majić, Tatjana; Lončarić, Darko

Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )

Lončarić, Darko

Učenici s različitim obrascima upotrebe psihoaktivnih tvari: Osobine ličnosti i strategije suočavanja sa stresom( Students with different patterns of substance use: Personality and coping strategies )

Lončarić, Darko; Brdar, Ingrid

Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe

Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa

The Pattern Approach to Coping Research: Re-examining the Personality-Coping Relationship

Lončarić, Darko

How do European Adolescents Cope with Everyday Stress? A four Nation-Study with Youths from Germany, Croatia, Estonia and Portugal

Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Cunha, Madalena; Kirsch, Bärbel; Lončarić, Darko

Kognitivne i motivacijske komponente samoreguliranog učenja: konstrukcija i validacija upitnika( Cognitive and motivational components of self-regulated learning: questionnaire construction and validation )

Lončarić, Darko

Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima

Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children

Beadoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Gender differences in coping with school failure: A longitudinal perspective

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju( Self-regulated learning: challenges of implementation in education )

Lončarić, Darko; Dubrović, Teodora

Moguće (kros)kulturalne implikacije obrambenog obrasca samoregulacije učenja( Possible (cross)cultural implications of defensive self-regulation learning pattern )

Lončarić, Darko

Scale of self-assessment of social behavior of adolescents

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )

Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )

Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja

Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports

Beaudoin, Kathleen; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja

How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies

Lončarić, Darko

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama

Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Goal Orientation, Coping With School Failure and School Achievement

Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko

Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja( Attribution of academic achievement and school failure for children with specific learning disabilities )

Martan, Valentina; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja

PRILOG VREDNOVANJU UČINAKA PRVE FAZE NTC SUSTAVA UČENJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU( CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF EFFECTS OF THE FIRST PHASE OF THE NTC SYSTEM OF LEARNING IN PRESCHOOL EDUCATION )

Lončarić, Darko; Novak, Anna

Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )

Lončarić, Darko

Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju( Teacher Competences for Encouragement of Proactive Causal Attributions in Pupils with Specific Learning Disabilities )

Martan, Valentina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Osobne i razvojne odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Personal and Developmental Determinants of Self-Regulated Learning for Lifelong Education )

Lončarić, Darko

Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )

Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata

Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )

Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila

MEASURING A SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )

Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko

Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )

Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko

Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe

Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa

Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )

Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko

Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )

Lončarić, Darko

To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning

Lončarić, Darko

Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )

Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata

Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )

Lončarić, Darko

Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )

Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila

Scale of self-assessment of social behavior of adolescents

Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama

Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima

Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko

Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )

Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana

How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies

Lončarić, Darko

Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )

Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko

11.-13. travnja 2013.

Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko

Poster

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927

Mentorstvo doktorandima

2009. do 24.07.2012

Samoregulacija učenja u području pisanja

Anela Nikčević-Milković

Doktorski studij psihologije na Sveučilištu u Zagrebu

Datum obrane: 24.07.2012

Znanstveni skupovi

05.-08.11.2014.

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju

Rovinj Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa

21. do 23. svibnja 2008. godine.

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

Plitvice Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.02.2013. -

Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Volontiranje na Sveučilištu u Rijeci: Gdje smo i kuda idemo?

Rijeka psihologije 2013.

01.02.2013. -

Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Putevi i stranputice samoreguliranog učenja.

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

2013. -

Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci za sastavnicu Pravni fakultet

Sveučilište u Rijeci

Voditelj

2012. -

Vanjska neovisna periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Član povjerenstva

2012. -

Priprema posjeta vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

Član povjerenstva

01.12.2010. -

Stručno izlaganje na Županijskom stručnom vijeću ravnatelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije: Kompetentan učitelj/učiteljica: Kompetencije magistra(e) primarnog obrazovanja i program učiteljskog studija.

Osnovna škola Hreljin

01.05.2010. -

Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Prikaz primjera cjelovitih programa samoregulacije učenja.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,

01.10.2009. -

Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: kako ju prepoznati i razviti

gencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,

01.10.2009. -

Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije : Razvojni aspekti samoregulacije učenja

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,

01.10.2009. -

Stručno izlaganje na državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: povijesna perspektiva.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,

01.02.2009. -

Stručno izlaganje na skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja kao preduvjet cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb

01.10.2007. -

Stručno izlaganje odgajateljima održano u Učeničkom domu Kvarner: Osnove komunikacije i komunikacijskih vještina

Učenički dom Kvarner, Rijeka

01.11.2006. -

Stručno izlaganje Nastavničkom vijeću osnovne škole : Samoregulirano učenje: strategija uspjeha.

Osnovne škola Milan Brozović, Kastav

Izlagač

2006. - 2009.

Sudjelovanje u radu Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Visoka učiteljska škola i Učiteljski fakultet

Voditelj i član

01.02.2003. -

Izlaganje na stručnom skupu "Stres učenika u školi": Suočavanje sa školskim stresom kod osnovnoškolske djece.

Medicinska škola u Rijeci

Izlagač

01.05.2002. -

Uređivanje strukovnog časopisa "Psiholog: Hrvatski psihologijski magazin" za broj 3 (1), svibanj, 2002.

Društvo psihologa Primorsko-goranske županije

Član uredničkog odbora

Stručno izlaganje u osnovnoj školi : Osobine učenika koji upotrebljavaju lakše droge: Kako spriječiti takva rizična ponašanja?

Osnovna škola Milan Brozović, Kastav

Izlagač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

01.02.2013.

Detalji

Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, Rijeka psihologije 2013

Rijeka, Hrvatska.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2010. - 2013.

Prodekan za znanost i međunarodnui suradnju

Učiteljski fakultet u Rijeci

2007. - 2010.

Pročelnik Odsjeka za učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci / Odsjek za učiteljski studij

21. veljače 2006. god. - ožujka 2009

Voditelj i član Odbora za kvalitetu Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Učiteljski fakultet u Rijeci / Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

02.10.2017. - 01.09.2019.

"Games for Learning Algorithmic Thinking - GLAT" (2017-1-HR01-KA201-035429)

Suradnik

ESF preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

2014. -

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Suradnik

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa kroz programske ugovore

2014. -

Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja - longitudinalni pristup

Suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

2010. - 2013.

Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva

Suradnik

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

2007. - 2013.

Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata

Suradnik

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

2000. - 2003.

Suočavanje djece sa stresom u školi

Znanstveni novak

Ministarstvo znanosti i tehnologije

Stručni projekti

2015. - 2016.

Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja

MZOŠ; Europski socijalni fond, operativni program Razvoj ljudskih potencijala, natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016