PORTFELJ / dr.sc. Jasminka Zloković red.prof

Portfelj

dr.sc.

Jasminka Zloković

red.prof

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

M 098 424 237

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-317

Vidljivost

Obrazovanje

17.05.2001. -

Doktor društvenih znanosti, odgojne znanosti, sustavna pedagogija

doktorski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1993. - 1995.

Magistar društvenih znanosti, odgojne znanosti, pedagogija

poslijediplomski magistarski studij

Pedagoški fakultet u Rijeci

1983. - 1987.

Diplomirani profesor pedagogije

studij pedagogije

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1996. -

Sveučilišni profesor u redovitom znanstveno-nastavnom zvanju

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci (sljedik Pedagoškog fakulteta) izvodim više nastavnih kolegija iz područja pedagogije, grana obiteljska pedagogija i pedagogije ranog razvoja i predškolskog odgoja (obiteljska pedagogija, obitelji i djeca u riziku, odnosi u obitelji, obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja i dr.) Voditeljica više znanstvenih projekata uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, te tekućeg znanstvenog projekta u završnoj evaluacijskoj fazi "Pedagoški aspekti odnosa u obitelji". Pročelnica Odsjeka za pedagogiju u dva mandata od 2008 - 2012. godine). Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju. Godine 2013. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje znanstvene savjetnice.

- Filozofski fakultet, Rijeka

1993. - 1996.

Školski pedagog i voditelj smjene

Aktivnosti školskog pedagoga u neposrednom radu sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, te voditeljstvo smjene u osnovnoj školi "Podmurvice" u Rijeci.

Osnovna škola Podmurvice, Rijeka

1988. - 1993.

Pedagog

Školski pedagog u osnovnim školama Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad, Brod Moravice, Ravna Gora i sve aktivnosti koje su u opisu posla školskog pedagoga, a posebno neposredan rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Centar za odgoj i osnovno obrazovanje, Delnice

1987. - 1988.

Profesor metodike stručnog rada i voditelj stručne prakse

Voditeljica metodike stručne prakse za suradnike u razrednoj nastavi i suradnike u predškolskom odgoju.

Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka

Nagrade i priznanja

13.04.2022.

Nagrada Filozofskog fakulteta za popularizaciju znanosti

04.09.2018.

Zahvalnica i priznanje nevladine Udruge SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava, za doprinos u području razvoja kvalitetnih obiteljskih odnosa

15.05.2017.

Zahvalnica Centra za socijalnu skrb Rijeka Podružnica Obiteljski centar za doprinos i sudjelovanje na Okruglom stolu "kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji", prigodom Obilježavanja 10. obljetnice rada  Obiteljskog centra u Rijeci

15.05.2017.

Zahvalnica Centra za socijalnu skrb Rijeka Podružnica Obiteljski centar za doprinos i sudjelovanje na Okruglom stolu "kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji", prigodom Obilježavanja 10. obljetnice rada Obiteljskog centra u Rijeci

2015.

11.11.2015. Dobitnica godišnje Državne nagrade Ivan Filipović za osobiti doprinos znanosti i razvoju visokog obrazovanja.

09.07.2012.

Priznanje Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije za višegodišnju uspješnu suradnju i stručno-znanstvenu pomoć u radu.

1993. godine

Za sveukupni stručni angažman i doprinos razvoju i napretku odgoja i obrazovanja u periodu od 1989.do 1993.godine priznanje Županije primorsko goranske, Općinje Delnice i Fužine

Članstva

2023.

Reizbor imenovanje članicom panela HZZZ u području društvenih i humanističkih znanosti

2010. -

World Organisation for Early Childhood Education

2000. -

Hrvatsko futurološko društvo (HFD)

2000. -

Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD)

1998. - 2011.

Amnesty International Hrvatske (AI)

1996. - 2014.

Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ)

od 6.travnj 2020 - trogodišnje imenovanje

HRZZ-Hrvatska zaklada za znanost-članica panela HRZZ-a u području društvenih i humanističkih znanosti.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019. -

Obitelj i institucionalni oblici odgoja i obrazovanja

Izvanredni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

nositeljica i izvoditeljica kolegija

01.03.2017. -

Pedagoško obrazovanje roditelja

Izvanredni jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Sveučičište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

01.02.2017. -

Pedagoški aspekti edukacije

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Fakultet Zdravstvenih studija

voditelj

2017. -

Pedagogija treće životne dobi

sestrinstvo-menagment

Sveučilište Sjever

nastavnik - sunositeljica

01.03.2016. -

Pedagogija treće životne dobi

Pedagogija jednopredmetni i dvopredmetni studiji

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

sunositelj

2016. -

Obiteljska pedagogija, Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Obitelj i prevencija rizičnih i asocijalnih ponašanja, Pedagogija treće životne dobi

pedagogija jednopredmetni i dvopredmetni studij

Sveučilište u Rijeci

nastavnik

01.03.2012. -

Nasilje u bliskim vezama

Diplomski studij pedagogije - jednopredmetni i dvopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2011. -

Obiteljska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku, Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Nasilje u bliskim vezama

Izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Primarna prevencija nasilja nad djecom

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2017.

Obitelji i djeca u riziku

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. -

Osnove obiteljske i predškolske pedagogije; Obitelji i djeca u riziku; Odnosi u obitelji, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Nasilje u bliskim vezama

Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

od 2016/2017- nadalje

Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

voditelj

od akademske 2016/2017 - nadalje

Pedagoško obrazovanje roditelja

Diplomski studij pedagogije - jednopredmetni i dvopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

od akademske 2016/2017 - nadalje

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pedagogija jednopredmetni preddiplomski studij i pedagogija dvopredmetni preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

od 2018/2019

OBITELJSKI DISKURS U KONTEKSTU NASILJA U OBITELJI

Izvanredni studij sestrinstva

Sveučilište sjever

nositeljica i izvoditeljica kolegija

od akad. 2018/2019

PEDAGOŠKI ASPEKTI EDUKACIJE

Izvanredni studij sestrinstva

Sveučilište sjever

sunositeljica kolegija

Mentor u završnim radovima

27.09.2021.

Problemi u ponašanju djece iz perspektive stručnih suradnika Doma za odgoj djece i mladeži

Tadić, Tatjana

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci

27.09.2021.

Influenceri kao odgojni čimbenici – mišljenje roditelja i djece

Krmpotić, Ana

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci

15.09.2021.

ODGOJ DJECE U JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA

Skukan Antonija

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci

14.07.2021.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Vinković Josipa

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

14.07.2021.

Prikaz obitelji u odabranim djelima hrvatske književnosti za djecu i mlade

Butumović Ivona

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci

26.09.2020.

UČESTALOST ELEKTRONIČKOG NASILJA MEĐU SREDNJOŠKOLCIMA

Rusan Ivica

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

21.09.2020.

OSNAŽIVANJE OBITELJI ZA RAZVOJ POZITIVNE KOMUNIKACIJE I OBITELJSKOG ZAJEDNIŠTVA

Mihaljević Martina

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

9.09.2020.

Nasilje učenika nad učiteljima

Šargač Helena

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

7.06.2020

STAVOVI SREDNJOŠKOLACA O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

Marija Butorac Vukušić

Izvanredni stusij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

12.02.2020.

PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE I SAVJETOVANJE RODITELJA

Hasnek Marijana

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

28.11.2019.

Odnos odrasle djece prema ostarjelim roditeljima

Štengl Tena

pedagogija jednopredmetni

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

26.09.2019.

OBILJEŽJA I OBLICI NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA (CHARACTERISTIC AND FORMS VIOLENCE AMONG CHILDRENS AND YOUNG PEOPLES)

Maričević-Crljenko, Kristina

Iznaredni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofki fakultet

26.09.2019

Analiza slučaja nasilja u obitelji nad osobom starije životne dobi

Hutinski-Grančić Leticija

jednopredmetni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2019

ODGOVORNO RODITELJSTVO IZ PERSPEKTIVE RODITELJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Begović Ena

diplomski jednopredmetni stusij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

19.09.2019

MIŠLJENJA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE O NEKIM ASPEKTIMA PONAŠANJA DJECE RAZVEDENIH RODITELJA

Veljačić Mia

jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

18.07.2019

Poticaj žena na napuštanje nasilnog okruženja iz perspektive Glasserove teorije izbora

Kukleščak Tamara

diplomski jednopredmetni stusij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

12.04.2018. -

Uloga baka i djedova u odgoju unuka

Gorše, Valentina

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2017. -

Interkulturalno obrazovanje u manjinskim školama: mišljenje nastavnika i roditelja

Kovačić-Mađarić, Korina

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2017. -

Rad pedagoga u osnovnoj školi s učenicima koji imaju probleme u učenju

Kukelščak, Tamara

Filozofski fakultet u Rijeci

14.09.2017. -

Zapažanja učitelja o promjenama u ponašanju djece razvedenih roditelja

Peranić, Barbara

Filozofski fakultet u Rijeci

14.09.2017. -

Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku

Begović, Ena

Filozofski fakultet u Rijeci

13.09.2017. -

Provođenje slobodnog vremena djece i mladih asocijalnog ponašanja

Zebić, Ana

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2017. -

Uključenost roditelja u školski život djece

Škundrić, Sanja

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2017. -

Mišljenja studenata Sveučilišta u Rijeci o trgovanju ljudima

Hasel, Renata

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2017. -

Poticanje odgojnih vrijednosti kod djece predškolske dobi

Ružić, Marina

Filozofski fakultet u Rijeci

29.11.2016. -

Preventivni programi usmjereni na suzbijanje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

Krapić Ivuša, Martina

Filozofski fakultet u Rijeci

29.11.2016. -

Preventivni programi usmjereni na suzbijanje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama

Krapić Ivuša, Martina.

Izvanredni jednopredmentni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

14.07.2016. -

Obiteljska kohezivnost i komunikacija s roditeljima – mišljenje adolescenata koji borave u učeničkom i roditeljskom domu

Lukajić, Andrea

Diploski jednopredmetni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

05.04.2016. -

Suvremeni programi edukacije roditelja

Jelenić-Aćimović, Irena

Filozofski fakultet u Rijeci

05.04.2016. -

SUVREMENI PROGRAMI EDUKACIJE RODITELJA

Jelenić-Aćimović, Irena

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

09.09.2015. -

Podložnost adolescenata vršnjačkom pritisku

Škundrić, Sanja

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

05.09.2015. -

Uloga obitelji u poticanju razvoja djeteta

Gazilj, Ilaria.

Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

06.07.2015. -

ŽENE I DJECA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA:

Mlinarić, Daria

jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

06.07.2015. -

KOMPETENCIJE PEDAGOGA ZA RAD S RODITELJIMA

Matek, Lucija

jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

06.07.2015. -

ISTOSPOLNO RODITELJSTVO ( Same-Sex Parenting )

Koruga, Tara

jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

06.07.2015. -

Životni izazovi mladih obitelji u Žumberku

Jakić, Monika

jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

01.07.2015. -

ULOGA PEDAGOGA U PREVENCIJI RIZIČNIH PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH

Bileta, Matea

Jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2014. -

Zdravstvena pismenost roditelja djece rane dobi

Višnja Malezija Jurić

sveučilišni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

09.07.2014. -

Uloga oca u odgoju djece

Kristina, Zaobornij

sveučilišni dvopredmetni studij EJK/PED

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2014. -

Pedagog i prevencija trgovanja ljudima

Darija, Zornada

sveučilišni jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

09.07.2014. -

Obiteljski običaji i rituali

Mateja Goršić

preddiplomski studij pedagogije i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.11.2013. -

Roditelji o svojoj ulozi u odgoju djece

Rađenović, Petra

Izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet

24.09.2013. -

Nasilje u adolescentskim vezama

Natali Protulipac

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Obitelj i spolni stereotipi

Marghetti, Marina.

Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

VRŠNJAČKO NASILJE IZ PERSPEKTIVE SPOLA

Maršal, Mateja

Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2013. -

NASILJE MEĐU UČENICIMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Jeletić, Ivana

Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2013. -

Partnerstvo roditelja i škole

Lesar, Tajana

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2013. -

PRIKAZ OBITELJI U DJEČJIM SLIKOVNICAMA ZA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Debeljak, Josipa.

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2013. -

ISPITIVANJE KOMUNIKACIJE U ODNOSIMA ADOLESCENT – RODITELJI - PERCEPCIJA ADOLESCENATA

Gregorović, Zlatka

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

10.09.2013. -

POVEZANOST UČENIČKE PERCEPCIJE RODITELJSKOG PONAŠANJA I ŠKOLSKOG USPJEHA

Bonifačić Ivana

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

10.07.2013. -

Percepcija romske djece o životu u romskoj zajednici

Monika, Jakić

Pedagogija

Filozofski fakultet

21.09.2012. -

Tjelesno kažnjavanje djece u obitelji

Dragičević, Ana

pedagogija/filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH U ODGOJNOM DOMU

Oltran, Sandra

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2012. -

Prikaz obitelji u školskim udžbenicima za niže razrede osnovne škole

Obućina, Maja

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2012. -

Nasilje iz perspektive promatrača

Mirela Pašić

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2012. -

Djeca i televizija:uloga roditelja u izboru televizijskih sadržaja

Eliana Čavrak

Pedagogija/Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

14.09.2012. -

Roditelji i djeca u virtualnom svijetu

Zornada, Daria

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2012. -

Obiteljski život i društvene mreže

Simona Šamanić

Pedagogija/Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2012. -

OBITELJSKE PRILIKE DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Perica, Katarina

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Indigo djeca

Majda Feldšar

Pedagogija/Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2011. -

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Vrtarić, Marita

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2011. -

Socijalno marginalizirane obitelji

Mlinarić, Daria

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2011. -

Djeca roditelja ovisnika o psihoaktivnim drogama i alkoholu : između realnog i deklarativnog stanja

Kalanj, Andrea

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2010. -

Odgoj djece i mladih u suvremenoj obitelji: Percepcija učenika osnovne škole

Perica, Katarina

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2010. -

Odgovorno roditeljstvo

Kapović, Andrea

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

05.07.2010. -

Roditeljske kompetencije- mišljenje roditelja o osobnim kompetencijama“

Vidić, Sanja

pedagogija

Filozofski fakultet

19.10.2009. -

Mladi - slobodno vrijeme i rizična ponašanja

Luka Mušanović

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

08.06.2009. -

Komunikacija između roditelja i djece - samopercepcija roditelja

Jelena Muža Pađen

Pedagogija/Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

20.04.2009. -

Usporedba tradicionalnih i suvremenih obitelji

Oravec, Daria

pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.10.2008. -

Manipulacija djecom u obitelji od strane njihovih roditelja

Tina Trošt

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

13.10.2008. -

Kompetencije roditelja

Sanja Vidić

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

28.11.2007. -

Modeli suradnje obitelji i srednje škole

Ivana Stanisavljević

Pedagogija/Informatika

Filozofski fakultet u Rijeci

30.03.2007. -

Nasilje među djecom u školi

Marija Japundža

pedagogija/filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

14.09.2006. -

Programi prevencije nasilja nad djecom u osnovnim školama

Smiljana Jović

Pedagogija/Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2002. - 2004.

Škola pedagoga

suradnik

17.05.2001. -

Poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

1992. - 1995.

Poslijediplomski znanstveni studij

Pedagoški fakultet u Rijeci

1991. - 1993.

Edukacija aktivnih volontera za rad s djecom prognanicima i izbjeglicama

Medicinski fakultet, Klinički bolnički centar u Rijeci, Odjel za psihijatriju i psihologiju, Štab saniteta RH, Regionalni centar Rijeka

suradnik

Gostujući nastavnik

01.10.2018. -

Pedagoški aspekti edukacije-obavezni

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište Sjever

sunositeljica kolegija

01.10.2017. - 01.10.2018.

Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji - izborni

izvanredni diplomski studij sestrinstva

Fakultet zdravstvenih studija,Sveučilište u Rijeci

voditelj kolegija

01.10.2017. -

Pedagogija treće životne dobi-izborni

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci

sunositeljica kolegija

2008. - 2010.

Prevencija ovisnosti-izborni

studij razredne nastave i predškolskih odgojitelja

• Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

voditelj

2008. - 2010.

Obiteljska i predškolska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku

Razredna nastava (redoviti studij) i iizvanredni studij predškolskog odgoja

Učiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek za učiteljski studij u Gospiću

voditelj

od 2016/2017 - NADALJE

Pedagoški aspekti edukacije -obavezni

Izvanredni diplomski studij - Sestrinstvo, Fizioterapija

Fakultet zdravstvenih studija , Sveučilište u Rijeci

gostujući profesor

2018/2019

Pedagogija treće životne dobi-izborni

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište Sjever

voditeljica kolegija

2018/2019

Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji - izborni

Izvanredni diplomski studij sestrinstva

Sveučilište Sjever

voditeljica kolegija

od 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Obiteljska pedagogija, Obitelji i djeca u riziku, Obitelj i prevencija asocijalnih ponašanja, Opća pedagogija, Odgojne strategije nastavnika

LiKOVNA PEDAGOGIJA

• Akademija primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Od 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Opća pedagogija- obavezni

studij sestrinstva, studij fizioterapije

Fakultet za zdravstvene studije

voditelj

Osobni razvoj

12.07.2018. - 12.07.2018.

stečeno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju

Izdavaštvo

2021.

“Nasilje od razumevanja vzrok k iskanju rešitev”

Financiranje: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani,Katedra za zakonsko in družinsko terapijo i psihologijo in sociologijo religije

2020

Gerontologija- izazovi i perspektiva

Financiranje: Hrvatska sveučilišna naklada; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2018

Zloković, Jasminka, Čekolj, Nadja: Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2017.

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga.

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

2017

Djeca i maldi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

Financiranje: Filozofski fakultetu Svaučilišta Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

2014. -

Zloković, Jasminka: Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Zloković, Jasminka: Nasilje djece nad roditeljima-Obiteljska tajna?

Financiranje: Grafika Zambelli

2008. -

Zloković, Jasminka; Olga Dečman Dobrnjič:Djeca u opasnosti! Odgovornost obitelji, škole i društva

Financiranje: Hrvatski pedagoško-književni zbor

2008. -

Miliša, Zlatko; Zloković, Jasminka: Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima : prepoznavanje i prevencija

Financiranje: MarkoM usluge

2007. -

Zloković, Jasminka; Dečman Dobrnjič, Olga: Zaprte oči ne vidijo zla - Trpinčenje, zanemarjanje in spolna zloraba otrok/odgovornost družine, družbe in šole

Financiranje: Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo

2005. -

Bilić, Vesna Vesela i sur.: Izbor tema za satove razrednih odjela

Financiranje: Naklada Ljevak

2004. -

Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka: Fenomen maltretiranja djece

Financiranje: Nakladna kuća Ljevak

2003. -

Rosić, Vladimir; Zloković, Jasminka: Modeli suradnje obitelji i škole

Financiranje: Tempo d.o.o.

2002. -

Zloković, Jasminka; Rosić, Vladimir: Prilozi obiteljskoj pedagogiji

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

1998. -

Zloković, Jasminka: Školski neuspjeh - problem učenika, roditelja i učitelja

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Nasilje učenika nad nastavnicima- pojavnost, uzroci i prevencija iz perspektive nastavnika- Prilog primarnoj prevenciji u školi i obitelji

Zloković, Jasminka ; Šargač, Helena

Izzivi vzgoje v goblni družbi ; Challenges of Education in Global Society - 1 43 - 63

A1

2021.

VIOLENCE OF MINORS AGAINST PARENTS - FAMILY AND SOCIAL PROBLEM

Zloković, Jasminka

Znanstvena monografija (u tisku)International conference understanding Violence: Theory Research, Work and Therpeutic Practice - 1

A1

21.11.2020.

Poticanje pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva - iz perspektive studenata Encouraging positive relationships and family togetherness – student perspective )

Zloković, Jasminka; Belaić-Gregorović, Zlatka

????????? ? ??????????????? ????? ? ???????? ????????? ????????????? ??????????? ??????? ??????Moskva : ?????????? ??????????? ?????? ??????? PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY (???) ??????????? ???????? (??????) ???????? ?????????????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????????? ??. ?.?. ???????? (??????, ?????????) , 2020 - 14-18

A2

23.02.2020.

PHENOMENON OF MINOR CHILD ABUSE AGAINST PARENTS – SOCIAL, PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL (PEDAGOGICAL AND ANDRAGOGOICAL) CHALLENGES

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

????????? ? ??????????????? ????? ? ???????? ????????? ????????????? ??????????? ??????? ?????? / ???????, ?.?. - Moskva : ?????????? ??????????? ?????? ??????? PSI CHI – THE INTERNATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY (???) ??????????? ???????? (??????) ???????? ?????????????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????????? ??. ?.?. ???????? (??????, ?????????), 2020 - 270-274

A2

01.02.2020.

Sveučilište za treću dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Zovko, Anita, Zloković, Jasminka ; Vukobratović, Jelena

Unapređivanje kvalitete obrazovnog procesa O STAROSTI I STARIJIMA- Tematski zbornik - 9-22

A2

2020.

Osnaživanje obitelji i pozitivni međugeneracijski odnosi – socijalno-pedagoški mit ili socijalno bogatstvo?

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Porodica i suvremeno društvo-izazovi i perspektive ; Family and the Modern Society Challenges and perspectives / - 1 93-101

A1

2020.

Family life satisfaction – Perception of the youth and their parents

Zloković, Jasminka ; Gregorović Belaić, Zlatka ; Čekolj, Nadja

6th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences. Conference Proceedings - 1 29-40

WOS

2020.

Odgovorno roditeljstvo iz perspektive roditelja

Zloković, Jasminka ; Begović, E.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH Tematski zbornik/Conference proceedings / - 1 153-164

A2

24.12.2019.

Manipulating a child in the family as a form of violence- Exploring family empowerment models to develop positive relationships

Zloković, Jasminka; Gregorović Belaić, Zlatka

4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences - 1-12

Q1 WOS

21.06.2019.

Odgojna uloga borilačkih vještina – iz perspektive sportaša i trenera (Educational role of martial arts - the athletes and coaches)

Strukar, Stjepan; Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

X međunarodna znanstvena konferencija Unapređenje kvalitete života djece i mladih- Improving the Quality of Life of Children and Youth / Milena Nikolić, Medina Vantić-Tanjić - Tuzla : Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2019 - 471-482

A2

30.05.2019.

Roditelji ovisnici o opijatima i djeca suovisnici kao marginalna skupina (Drug addicts parents and children of parents of addicts as marginalized group)

Zloković, Jasminka

Položaj marginaliziranih grupa u društvu.Position of Marginalied Groups in Society / Macanović, Nebojša (ur.). Banja Luka: Centar modernih Znanja, Banja Luka ; Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd, 2019. - 3-15

A1

20.06.2018.

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

Zloković Jasminka, Nadja Čekolj

znanstvena monografija s međunarodnom recenzijom - 171

A1

02.05.2018.

Theoretical starting points and characteristics of the National Curriculum for early and preschool education in the Republic of Croati

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana.

Sodobna pedagogika - 69 220-240

Q1 WOS

2018

Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih (ESF projekt "Promocija cjeloživotnog učenja")

A2

2018

Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

A2

2018

Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

A2

2018

Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

Međunarodna konferencija Vranje

A2

2018.

Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

"Ikt u vaspitanju i obrazovanju, sportu i medicini" Zbornik radova sa 10.međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti" 2018 - 389

A2

2018.

Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi

Zloković, Jasminka

Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov, Ljubljana, 22.i 23. marta, 2018, Slovenija, Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije i Zavod Republike Slovenie za šolstvo - 24-31

A2

2018

Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi

Zloković, Jasminka

Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov, Ljubljana, 22.i 23. marta, 2018, Slovenija, Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije i Zavod Republike Slovenie za šolstvo - 24-31

A2

2017

Pravo djece na poticanje razvoja - odgovornost roditelja, škole i društva

Zloković, Jasminka

Zbornik radova: Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje:teorije politike i prakse. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Zavod za pedagogiju-odsjek za pedagogiju - 1 47-55

A2

2017.

Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi

Zloković, Jasminka

Zbornik radova - 1 2

A2

28.11.2016.

Osnaživanje obitelji kroz poticanje pozitivnih odnosa i obiteljske kohezije

Zloković, Jasminka; Lukajić, Andrea

Zbornik - 25 7-22

A2

2016.

Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu

Zloković, Jasminka

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa (u tisku- pozvano plenarno predavanje) - 1

crosbi i google schoolar

A2

2016.

PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA ( CHILDREN'S RIGHT TO ENCOURAGING DEVELOPMENT - RESPONSIBILITY OF PARENTS, SCHOOLS AND SOCIETY )

Zloković, Jasminka

Zbornik radova - u tisku pozvano plenarno predavanje - 1

crosbi i google scholar

A2

2016.

UČESTALOST I OBLICI PARTNERSTVA IZMEĐU RODITELJA I ODGOJITELJA ( FREQUENCY AND FORMS PARTNERSHIP BETWEEN PARENTS AND TEACHERS )

Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka

Magistra Iadertina (1846-3606) - 65-78

crosbi i google scholar

A2

2016.

Osnaživanje obitelji kroz poticanje pozitivnih odnosa i obiteljske kohezije

Zloković, Jasminka

Zbornik odsjeka za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu - 1 200-207

crosbi

A2

2015.

Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima.

Zloković, Jasminka

Zbornik, V. Mednarodni kongres dijaških domov; V. International Congres of Boarding Schools - 1 15-18

A2

2014.

Knowledge Society and the (De)Stabilization Families

Vrcelj, S., Zloković, J

Procedia- Social and Behavioral Sciences. J.D. Gatrell, R. Kleinsasser i sur. (ur.), 5 th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG, 1-3, may, 2014, Dubrovnik, Croatia - 159 537-540.

WOS

2014.

Young People in Croatia in Times of Crisis and Some Remarks About Citizenship Education

Mrnjaus, Kornelija; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Journal of Social Science Education - 13 13-24

Q1 Q2 WOS A1

2014.

Život djece u virtualnom svijetu - Odgovornost roditelja, odgojitelja, učitelja i socijalne okoline

Zloković, Jasminka

Horizonts in Education, Culture and Sports / dr. Veselin Buncić (ur.). - 134-138

A2

2014.

KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA ( QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH IN THE CONTEXT OF FAMILY RELATIONSHIPS )

Zloković, Jasminka

V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih / dr.sc. Milena Nikolić (ur.). - Tuzla : Edukacijsko-rehabilitacijski Univerzitet u Tuzli i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih - 28-39

A2

2014.

Early Childhood Commercialization and creating values "Mental maps"

Zloković, Jasminka

Croatian Journal of Education - Special Edition / Play and Playing in the Early Childhood, OMEP 2013 - 16 291-303

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=632927

WOS

2013.

Parent-teacher partnership management: Enhancement and development parental competence.

Zloković, Jasminka

Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu. - 334-343

A2

2013.

Odvisnost od drog in otroci odvisnikov( Drug addiction and the children of drug addicts )

Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga

Šolsko Svetovalno delo (2013) - 17 45-57

A1

2013.

Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici - primjer kolegija 'Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja''

Zloković, Jasminka; Polić, Petra.

Život i škola - časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - 61 102-122

A1

2013.

Sudjelovanje roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja

Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka.

Kalokagathia-Časopis za društvena i pedagoška pitanja - 1 110-139

A2

2012.

Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka : istraživanje pedagoških aspekta odnosa u obitelji

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Školski vjesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja - 61 191-212

A1 WOS

2012.

Pedagoške, socialne, etične in druge dileme v sodobnem kontekstu skrbi za otroka - »nevidni otroci in socialni noji«

Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga

Iskanja - vzgoja, prevzgoja - 31 21-32

A2

2012.

DJECA RODITELJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA I ALKOHOLU – IZMEĐU DEKLARATIVNOG STANJA I «SOCIJALNOG SLJEPILA»

Zloković, Jasminka

Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja - 30 54-67

A2

2012.

Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji - Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji.

Zloković, Jasminka

Školski vijesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja - 61 265-288

A1 WOS

2012.

Povezanost partnerskog stila odgoja sa razvojem prosocijalne ličnosti.

Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka.

Pedagogija - 67 546-555

A1

2011.

The Media and the commercialization of childhood - marginalization of educational values

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita; Kušić, Siniša

Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 29 (2011), 41-42; 112-126 - 29 112-126

A1

2011.

Kriza odgoja : Je li nam potreban socijalni i obiteljski "detoks"?( Education crisis : Did we need social and family "detoxification"? )

Zloković, Jasminka

Iskanja : vzgoja prevzgoja (0352-3233) 29 (2011), 39/40; 19-31 - 29 19-31

A2

2010.

Profesionalno usavršavanje učitelja poradi poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional trainning of teachers as an important role in encouraging development of a modern age children )

Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša; Tot, Daria

Magistra Iadertina (1846-3606) 5 (2010), 5; 41-52 - 5 41-52

A2

2010.

Djeca potrošači i materijalna exploatacija roditelja : Oblik manipuliranja i nasilja nad roditeljima( Children consumers and material exploatation of parents : manipulation and violence over parents )

Zloković, Jasminka

Iskanja vzgoja prevzgoja (0352-3233) 28 (2010), 37/38; 88-97 - 28 88-97

A2

2010.

Rizična ponašanja djece i mladih( Risk Behaviour in Children and Young People )

Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Odgojne znanosti (1846-1204) 12 (2010), 1; 197-213 - 12 197-213

Q1 Q2 A1 WOS

2009.

Primarna prevencija ovisnosti djece - uloga roditelja, odgajatelja i socijalne okoline tijekom (pred)školskog perioda( The Primary Drug Abuse Prevention in (pre)school Education - The Role of Parents, Preschool Teachers and Social Environment )

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Iskanja - Vzgoja-pre-vzgoja (0352-355133) 27 (2009), 35-36; 37-48 - 27 37-48

A2

2009.

Children and Virtual Reality - Some Dilemas of Education

Zloković, Jasminka; Černetič, Metod; Dečman Dobrnjič, Olga

Organizacija, Education in Information Society (1318-5454) 42 (2009), 1; 17-22 - 42 17-22

WOS A1 Q1 Q2

2009.

Nasilje djece i mladih nad roditeljima( Violence against children and young parents )

Zloković, Jasminka

Zdrav život : obiteljski magazin o zdravlju (1333-8919) 1 (2009), 73; 24-26 - 1 24-26

A2

2009.

Manipuliranje roditeljima( Manipulate their parents )

Zloković, Jasminka

Zdrav život : obiteljski magazin o zdravlju (1333-8919) 1 (2009), 76; 61-64 - 1 61-64

A2

2008.

Some Aspects of Violent Behavior of the Elementary School Children - The Problem of Family, School and Society

Zloković, Jasminka

Iskanja - Vzgoja, Pre-vzgoja (0352-3233) 26 (2008), 31, 32; 22-26 - 26 22-26

A2

2007.

Primarna prevencija rizičnih ponašanja u obitelji( Primary prevencijarizičnih behavior in the family )

Zloković, Jasminka

Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću, učeničkom domu / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski-pedagoško književni zbor , 2007. 11-24 (ISBN: 987-953-6134-64-0). - 11-24

A1

2007.

Starši zasvojenci-sozasvojenost otrok?( Addicted Parents-Co-addicted Children? )

Zloković, Jasminka; Bilić, Vesna

Sodobna pedagogika (0038-0474) 58 (124) (2007), 1; 176-187 - 124 176-187

Q1 Q2 A1 WOS

2007.

Odnos roditelja prema djeci s aspekta manipulacije( Parents relations with children concerning manipulation )

Zloković, Jasminka

stručno-znanstveni časopis za obitelj - 23-30

A2

2006.

Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi( Emotional and Physical Violenc against Children in Schools )

Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka

Napredak - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 147 (2006), 1; 5 -17 - 147 5-17

A1

2006.

"Hidden" Abuse of Children in Family and School

Zloković, Jasminka; Cindrić, Anita

zbornik radova - 230-240

A2

2005.

Prevencija nasilja nad djecom( Prevention violence on the children )

Zloković, Jasminka

znanstveno-stručni priručnik - 2-10

A2

2004.

Nasilje među vršnjacima - problem obitelji, škole i društva( Bullying - the problem of family, school and society )

Zloković, Jasminka

Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 1 (2004), 2; 207-220 - 1 207-220

A1

2004.

Pedagoški vidiki razvoja in spodbujanja odgovornosti( Educational Aspects of developing and Encouraging Responsibility )

Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Pedagoška obzorja = Didactica slovenica : revija za didaktiko in metodiko (0353-1392) 1 (2004), 1; 38-52 - 1 38-52

A1 WOS

2000.

Prinos istraživanju profila rizične obitelji( A contribution to researching the profile of a high-risk family )

Zloković, Jasminka

Napredak, Zagreb (1330-0059) 141 (2000), 1; 35-43 - 141 35-43

A1

2000.

Primjena različitih modela discipline u nastavnoj praksi( Implementation of different models of discipline in teaching practice )

Zloković, Jasminka

Napredak (1330-0059) 141 (2000), 3; 340-346 - 141 340-346

A1

1999.

Podrška društva u pomoć djeci i njihovoj zaštiti( The role of society in development and protection of children )

Zloković, Jasminka

Informatologija, Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb (1330-0067) 8 (1999); 120-123 - 120-123

A1 WOS

1999.

Zapuštenost djece kao ozbiljan problem( Children negligence as a serious problem )

Zloković, Jasminka

Bjelovarski učitelj (1330-0954) 8 (1999), 1; 8-13 - 8 8-13

A2

1998.

Povijesni i suvremeni aspekti problema zlostavljanja i zapuštanja djece( Historical and contemporary aspects of problems in children abuse and neglect )

Zloković, Jasminka

Bjelovarski učitelj (1330-0954) 7 (1998), 1; 6-12 - 7 6-12

A2

1998.

Unapređivanje odgojno- obrazovnog rada - prioritetna zadaća školskih pedagoga(Improving Education - A Pedagogues Work Priority)

Zloković, Jasminka

Napredak, Zagreb (1330-0059) 1 (1998), 2; 23-29 - 1 23-29

A1

1996.

Pristupi školskom poučavanju i uspjehu učenika( Approaches to teaching at school and pupils success )

Zloković, Jasminka

Bjelovarski učitelj (1330-0954) 5 (1996), 3; 96-102 - 5 96-102

A2

1996.

Uloga obitelji u postizanju školskog uspjeha učenika( The parents role in pupils school achievement )

Zloković, Jasminka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 137 (1996), 4; 415-423 - 137 415-423

A1

1992.

Mogućnost razvoja kreativnih i darovitih učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju( Possibilities for development of creative and talented pupils in secondary and middle education )

Zloković, Jasminka

Napredak, Hrvatsko-pedagoško književni zbor, Zagreb (1330-0059) 133 (1992), 1; 49-56 - 133 49-56

A1

Manipulating a child in the family as a form of violence- Exploring family empowerment models to develop positive relationships ( Manipulating a child in the family as a form of violence- Exploring family empowerment models to develop positive relationships )

Zloković, Jasminka; Gregorović-Belaić, Zlatka

4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Primarna prevencijarizičnih ponašanja u obitelji( Primary prevencijarizičnih behavior in the family )

Zloković, Jasminka

Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću, učeničkom domu / Vrgoč, Hrvoje (ur.). - Zagreb : Hrvatski-pedagoško književni zbor , 2007. 11-24 (ISBN: 987-953-6134-64-0).

A1

Sudjelovanje roditelja u sukonstrukciji kurikuluma ranog odgoja( Parent involvement in early childhood curriculum )

Nenadić-Bilan, Diana; Zloković, Jasminka

Kalokagathia (1848-4654) 2 (2013), 1; 110-139

A2

Povezanost partnerskog stila vaspitanja sa razvojem prosocijalne ličnosti( Linkage partnership style of education to develop pro-social personality )

Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka

Pedagogija (0031-3807) 67 (2012), 4; 546-555

A2

Neke odrednice zadovoljstva u obnašanju roditeljske uloge u odnosu na odabir odgojnih postupaka : istraživanje pedagoških aspekta odnosa u obitelji( Some determinants of content in performing parental role regarding the choice of child-rearing practices : The research of pedagogic aspects of family relations )

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Školski vjesnik (0037-654X) 61 (2012), 1/2; 191-212

A1 WOS

RACIONALNO UČENJE U KONTEKSTU ŠKOLSKOG (NE)USPJEHA( RATIONAL LEARNING IN THE CONTEXT OF SCHOOL (NO) SUCCESS )

Jevtić, Bisera; Zloković, Jasminka

Školski vijesnik - Časopis za pedagoška i školska pitanja (0037-67364X) (2014)

A2

Education for Democratic Citizenship in times of Crisis in Croatia

Mrnajus, Kornelija; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Journal of Social Science Education (1618-5293) (2014)

Young people in Croatia in times of crisis and the development of resilience

Mrnjaus, Kornelija, Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Journal of Social Science Education (1618-5293) (2014)

A1 WOS

Pedagoške, socialne, etične in druge dileme v sodobnem kontekstu skrbi za otroka - »nevidni otroci in socialni noji«( Educational, social, ethical and other dilemmas in the modern context of child care – «invisible children and social ostriches» )

Zloković, Jasminka; Dečman-Dobrnjič, Olga

Iskanja - vzgoja, prevzgoja (0352-3233) 31 (2012), 43/44; 21-32

A2

DJECA RODITELJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM DROGAMA I ALKOHOLU – IZMEĐU DEKLARATIVNOG STANJA I «SOCIJALNOG SLJEPILA»( Children of Parents Consumers of Psychoactive Drugs and Alcohol - Between Declarative State and "Social blindness" )

Zloković, Jasminka

Iskanja - vzgoja-pre-vzgoja (0352-3233) 30 (2012), 45-46; 54-67

A2

Obiteljska kohezija i pozitivna komunikacija u funkciji osnaživanja suvremene obitelji Prinos istraživanju pedagoških aspekata odnosa u obitelji( Family Cohesion and Positive Communication in the Function of Strengthening the Contemporary Family Contribution to the Research of Pedagogical Aspects of Family Relationships )

Zloković, Jasminka

Školski vjesnik (1848-0756) 61 (2012); 265-288

A1 WOS

Izazovi implementacije modela učenja zalaganjem u zajednici - primjer kolegija 'Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja''( Challenges of the Implementation of Service-Learning Model-The Case of the Course "Family and the Prevention of Antisocial Behavior" )

Zloković, Jasminka; Polić, Petra

Život i škola (0044-4855) 59 (2013), 29; 102-122

A1

Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili "pakleni" ples s djecom( The culture of responsibility of parents, teachers and society or "hellish dance" with children )

Zloković, Jasminka; Polić, Petra

Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 441-450 (ISBN: 978-953-99167-5-4).

A2

Utjecaj obrazovanja osuđenih na stupanj resocijalizacije u kazneno-popravnom domu(Influence of the sentenceeds education on the resocialization level in a penal-corrective house )

Zloković, Jasminka

Penološke teme, Savez udruženja za penologiju SR Hrvatske, Zagreb (032-8030) 2 (1987), 3-4; 281-291 - 2 281-291

A2

Znanstvene knjige

07.03.2020.

Različiti pristupi starosti i starenju - izazovi i perspektive

poglavlje u knjizi

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Kuzma, Dajana

Gerontologija - izazovi i perspektive

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Stereotipi i činjenice o starenju i starosti

poglavlje u knjizi

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Damjanić, Ivana

Gerontologija - izazovi i perspektive

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Kvaliteta života starijih osoba i zadovoljstvo životom - izazovi i perspektive

poglavlje u knjizi

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Kuzma, Dajana

Gerontologija- Izazovi i perspektive

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Odnos obitelji prema starijim osobama - Prinos istraživanju modela osnaživanja obitelji

poglavlje u knjizi

Zloković, Jasminka

Gerontologija-Izazovi i perspektive

Zloković i Zovko

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Uloga baka i djedova u odgoju unuka

poglavlje u knjizi

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita; Gorše, Valentina

Geronotologija- Izazovi i perspektive

Zloković i Zovko

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Manipuliranje i nasilje u obitelji prema starijim osobama

poglavlje u knjizi

Zloković, Jasminka

Gerontologija-Izazovi i perspektive

Zloković i Zovko

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Učenje u zajednici u funkciji promicanja obiteljskog i socijalnog značaja starijih osoba

poglavlje u knjizi

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

Geronotologija- izazovi i perspektive

Zloković i Zovko

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Izazovi i perspektive u promicanju osnaživanja obitelji i kvalitete života starijih osoba /

poglavlje u knjizi

Zloković,Jasminka; Zovlo, Anita

gerontologija - izazovi i perspektive

Zloković i Zovko

Hrvatska sveučilišna naklada ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

07.03.2020.

Gerontologija- Izazovi i perspektive

urednice

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Zloković, Jasminka; Zovko, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Zagreb

2018.

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa

Autor knjige

Zloković, Jasminka, Čekolj, Nadja

monografija

prof.dr.sc.Jasminka Zloković

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

2014.

Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima

Autor knjige

Zloković, Jasminka

Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja maloljetne djece nad roditeljima

Polić, Petra

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732379

2009.

Nasilje djece nad roditeljima-Obiteljska tajna?( Violence by children against parents-Family secret? )

Autor knjige

Zloković, Jasminka

znanstvena monografija

Grafika Zambelli Rijeka

2009.

Samopercepcija vzgojnih kompetenc učiteljev in vzgojiteljev ter njihova stališča o starševskih kompetencah( Autoperception of teachers and parents educational competencies )

Autor poglavlja u knjizi

Zloković, Jasminka

znanstvena monografija

Zavod Republike Slovenie za šolstvo Ljubljana, Slovenia

2008.

Djeca u opasnosti! Odgovornost obitelji, škole i društva( Children in Denger!Responsibility family, school and society )

Autor knjige

Zloković, Jasminka; Olga Dečman Dobrnjič

znanstvena monografija

Hrvoje Vrgoč

Hrvatski pedagoško-književni zbor Zagreb

2008.

Odgoj i manipulacija djecom u obitelji i medijima : prepoznavanje i prevencija( The education and manipulation with the childern in the familys and mediums : recognition and prevention )

Autor knjige

Miliša, Zlatko; Zloković, Jasminka

znanstvena monografija

MarkoM usluge Zadar-Rijeka

2007.

Zaprte oči ne vidijo zla - Trpinčenje, zanemarjanje in spolna zloraba otrok/odgovornost družine, družbe in šole( The Closed Eyes Cannot See Evil - Tormenting, Neglect and Sexual Abuse of Children / Responsibility of Family, Society and School )

Autor knjige

Zloković, Jasminka; Dečman Dobrnjič, Olga

znanstvena monografija

Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Slovenia

2005.

Izbor tema za satove razrednih odjela( The choice of subjects for classroom meetings )

Autor poglavlja u knjizi

Bilić, Vesna Vesela; Gajger, Vesna; Fajdetić, Majda; Zebić, Seka; Shita, Vilhelma; Prskalo, Ivan; Blagović, Ana; Sorić, Izabela; Vlahović-Štetić, Vesna; Burcar, Željko; Prlić, Nada; Šimek, Monika; Fajdetić, Andrea; Profaca, Bruna; Ćosić, Ivana; Zloković, Jasminka; Buljan Flander, Gordana; Karlović, Ana; Sedlar, Miljenko; Nikić, Mijo; Vulić-Prtorić, Anita; Tešović, Goran; Franković, Živka; Gabelica Šupljika, Maja; Radmilo, Ester : Perinčić, Zorana; Mušanović, Marko; Barbir, Joško

znanstveno-stručni priručnik

Naklada Ljevak Zagreb

2004.

Fenomen maltretiranja djece( Fenomen maltreatmen child )

Autor knjige

Bilić, Vesna; Zloković, Jasminka

znanstvena monografija

Nives Tomašević

Nakladna kuća Ljevak Zagreb

2003.

Modeli suradnje obitelji i škole( Models of corporation between family and school )

Autor knjige

Rosić, Vladimir; Zloković, Jasminka

znanstveno-stručni priručnik

Tempo d.o.o. Đakovo-Zagreb

2002.

Prilozi obiteljskoj pedagogiji( Contributions to Family Pedagogy )

Autor knjige

Zloković, Jasminka; Rosić, Vladimir

znanstvena monografija

Vladimir Rosić

Rijeka

1998.

Školski neuspjeh - problem učenika, roditelja i učitelja( School failure - problem of students, parents and teachers )

Autor knjige

Zloković, Jasminka

znanstvena monografija

M.Nešić

Filozofski fakultet u Rijeci

Pozvana predavanja

25.03.2021.

Nasilje učenika nad nastavnicima- pojavnost, uzroci i prevencija iz perspektive nastavnika- Prilog primarnoj prevenciji u školi i obitelji

Zloković, Jasminka; Šargač, Helena

Ljubljana

27.11.2020.

VIOLENCE OF MINORS AGAINST PARENTS - FAMILY AND SOCIAL PROBLEM

Zloković, Jasminka

Ljubljana

08.11.2020.

Nasilje žena nad muškarcima

Zloković Jasminka

Poreč, Hrvatska

20.11.2019.

Manipulirnje djecom u obiteji kao oblik nasilja nad muškarcima-izazovi i perspektive

Zloković Jasminka

Zagreb - Tribine grada Zagreb (Dijete u fokusu) organizatori Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo

30.05.2019.

Roditelji ovisnici o opijatima i djeca suovisnici kao marginalna skupina (Drug addicts parents and children of parents of addicts as marginalized group)

Zloković, Jasminka

Banja Luka, Bih

06.06.2018.

Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost? (uvodno izlaganje)

Zloković, Jasminka

Gradska vijećnica Grada Rijeke

12.05.2018.

Sveučilište za treću dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Zovko, Anita, Zloković, Jasminka

Vranje, Srbija

22.03.2018.

Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi

Zloković, Jasminka

Ljubljan, Slovenija

2018

Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

2018

Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"

Zlokoviić, Jasminka; Zovko, Anita; Vukobratović, Jelena

Sarajevo

2018

Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

Niš

19.10.2017.

Suradnja obitelji i škole

Zloković, Jasminka

Zavod za javno zdravstvo Rijeka

10.10.2017.

Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobrobiti djeteta

Zloković, Jasminka

Rijeka

01.06.2017.

Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima- Uloga stručnog suradnika pedagoga

Zloković, Jasminka

Rijeka

15.05.2017.

Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji

Zloković, Jasminka

Rijeka

15.05.2017.

Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života

Zloković, Jasminka

Rijeka (Gradska vijećnica)

25.02.2016.

Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu

Zloković, Jasminka

Zadar , Hrvatska

30.09.2015.

PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA ( CHILDREN'S RIGHT TO ENCOURAGING DEVELOPMENT - RESPONSIBILITY OF PARENTS, SCHOOLS AND SOCIETY

Zloković, Jasminka

Opatija, Hrvatska,

26.03.2015.

Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima ( The phenomenon of violence of the children of parents )

Zloković, Jasminka

Ljubljana, Slovenija,

2015.

Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima.V. Mednarodni kongres dijaških domov ; V. International Congress of Boarding Schools / Marija Seneković, Olga Jaybinšek, Dušan Macura (ur.). - Ljubljana : Društvo vygojiteljev dijaških domov Slovenije, Ljubljana , 2015. 15-18. (pozvano plenarno predavanje u inozemstvu).

Zloković, J.

Ljubljana

21.07.2014.

KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA( QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH IN THE CONTEXT OF FAMILY RELATIONSHIPS )

Zloković, Jasminka

Igalo, Crna Gora

30.03.2012.

Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

Ljubljana, Slovenija

Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa( Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship - )

Zloković, Jasminka

Izazovi današnjeg obiteljskog života.( The challenges of todays family life )

Zloković, Jasminka

Mogućnosti osnaživanja suvremene obitelji( Possibilities for empowerment of contemporary family )

Zloković, Jasminka

Odgoj u krizi( Education in crisis )

Zloković, Jasminka

Djelovanje obitelji i škole na promociji prosocijalnih ponašanja djece i mladih( The influence of parents and schools on promoting of prosocial behavior of children and youth )

Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa = Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship( Social unsuitable and agresive relationship among children and parents - Acontribution to researching the family relationship )

Zloković, Jasminka

Nasilje djece nad roditeljima-Prinos istraživanju različitih aspekata obiteljskih odnosa( Violence against children, parents-yield research various aspects of family relations )

Zloković, Jasminka

Moralne i odgojne vrijednosti u obitelji. Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?( Moral and educational values. Violence against children and parents )

Zloković, Jasminka

Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije( cruelty and violence against children global problem : education to prevention )

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi( Emotional literacy of Teachers and the development of gifted children in a school setting )

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Pleasantness and unpleasantness in school environment - the children"s perspectives

Mušanović, Marko; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Učitelji i roditelji kao promotori učenja i odgovornog ponašanja kod djece( Teachers and parents as promoters of learning and responsible behavior in children )

Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Manipuliranje djecom u obitelji( Manipulation of children in the family )

Zloković, Jasminka

Sodelovanje šole in staršev pri spodbujanju razvoja nadarjenih otrok( Collaboration parents and teachers - development gifted children )

Zloković, Jasminka

Nasilje djece nad roditeljima. Obiteljska tajna?( Violence by children against parents. Family secret? )

Zloković, Jasminka

Obiteljske vrijednosti i nasilje u obitelji( Family values and family violence )

Zloković, Jasminka

"Virtualne" obitelji - nove "perspektiver" i prakse( Virtualn family - new perspectives and practies )

Zloković, Jasminka

Nasilje nad djecom - nasilje nad roditeljima( Violence against children - Violence against parents )

Zloković, Jasminka

Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna?( Violence against parents )

Zloković, Jasminka

Kriza odgoja( Education crisis )

Zloković, Jasminka

Socijalno marginalizirane obitelji( Socially marginalized families )

Zloković, Jasminka

11-12.05.2018

Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

Subotica

25.02-27.02.2016

Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu

Zloković, Jasminka

Zadar

30.09.-2.10.2015

PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA

Zloković, Jasminka

Opatija

9-10.05.2014.

PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA OBITELJI

Zloković, Jasminka

Subotica, Srbija

25-26.03.2010

Socijalno neprihvatljivi i agresivni odnosi djece i mladih prema roditeljima - Prinos istraživanju obiteljskih odnosa

Zloković, Jasminka

Ljubljana, Slovenija

21-23.rujna,2017

Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi

Zloković, Jasminka

Zadar

22. i 23. ožujka, 2018

Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - Socijalni i pedagoški problem - Stari i(ili) novi izazovi

Zloković, Jasminka

Ljubljana, SLovenija

Kongresna priopćenja

2018

Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

predavanje

VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih

08.07.2017.

Strengthening Families to Prevent Violence Against Children

Zloković, Jasminka; Čekolj, Nadija

priopćenje

Child maltreatment & well-being : Contemporary issues,research&practice Rijeka ( Filozofski fakultet u Rijeci)

23.06.2017.

SUSTAINABLE FAMILY IN A SUSTAINABLE SOCIETY

Nenadić-Bilan, Dijana; Zloković, Jasminka

priopćenje

Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future“ Opatija

2016.

Darovitost iz diskursa rizičnosti s obzirom na obitelj i školu

Zloković, Jasminka

pozvano plenarno

Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika Zadar

27.03.2015.

Istraživanje fenomena nasilja maloljetne djece nad roditeljima

Zloković, Jasminka

pozvano plenarno

"Modeli vzgoje v globalni družbi" Ljubljana, Slovenija

2015.

PRAVO DJECE NA POTICANJE RAZVOJA – ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE I DRUŠTVA

Zloković, Jasminka

pozvano plenarno

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: Teorije, politike i prakse Opatija

21.07.2014.

KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH U KONTEKSTU OBITELJSKIH ODNOSA

Zloković, Jasminka

pozvano predavanje; organizacijski odbor (međunarodna znanstveno-stručna konferencija)

V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih Igalo, Crna Gora

2014.

PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA U FUNKCIJI OSNAŽIVANJA OBITELJI

Zloković, Jasminka

pozvano plenarno

Odgojno obrazovni i sportski horizonti Subotica, Srbija

08.05.2013.

Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“

Zloković, Jasminka

predavanje, organizacijski odbor, recenzentica (međunarodna stručno-znanstvena konferencija)

Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood Učiteljski fakultet u Zagrebu

2013.

Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili “pakleni”ples s djecom.( The Culture of Responsibility of Parents, Teachers and Society or "Hellish Dance" with Children )

Zloković, Jasminka, Polić, Petra

Hrvatsko pedagogijsko društvo

30.03.2012.

Okrutnost i nasilje nad djecom globalni problem : obrazovanjem do prevencije

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

pozvano plenarno

Modeli vzgoje v globalni družbi Ljubljana, Slovenija

2010.

Obitelji i djeca u riziku( Families and children at risk )

Zloković, Jasminka

17.04.2008.

"Virtualna okolina" i "progresivni odgoj" - "nove" perspektive i prakse ( "Virtual environment" and "progressive education"- "new" perspectives and practice )

Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša; Šupak, Ana

plenarno pozvano

II. mednarodni kongres dijaških domov Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 : zbornik radova = II. International Conference of Boarding Schools Educational models in global societies - 2008 Ljubljana, Slovenia

2007.

Partnerstvo roditelja i učitelja u ostvarivanju odgojne funkcije

Zloković, Jasminka

pozvano plenarno

Modeli vzgoje v globalni družbi - The models of education in global society Ljubljana, Slovenia

2007.

Različitost pristupa u otkrivanju i primarnoj prevenciji rizičnih ponašanja u obitelji( Diversity admission in identification and primary prevention risc behaviour family )

Zloković, Jasminka

Hrvatski pedagoško-književni zbor

2001.

Vulnerable Child and Risk Family

Zloković, Jasminka

Wydawnictwo Wyższej szkoły pedagogicznej w Częstochowie

Život djece u virtualnom svijetu Odgovornost roditelja, odgojitelja, učitelja i socijalne okoline( Lives of children in virtual worlds Responsibility of parents, educators, teachers and social environment )

Zloković, Jasminka

Teachers' role in the "upbringing" of children - current state and perspectives - Attitudes of university students involved in teacher training studies

Zloković, Jasminka; Polić, Petra

Respecting the Child Through Family Relationships

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Intergenerational Relation-Generational Bridge or Generational Gap?

Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević, Vlasta

Respecting the child through family relationships

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Poticanje odgojnih vrijednosti u obitelji i školi - bezvremena razvojna snaga ili globalizacijska fikcija( Encouraging educational values ??in family and school - timeless power development or globalization fiction )

Zloković, Jasminka; Klapan, Anita

Vulnerable Child and Risk Family

Mušanović, Marko; Zloković, Jasminka

Students’ perception of a safe and humane school and family

Zloković, Jasminka

Intergenerational Relation-Generational Bridge or generational Gap?.

Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević, Vlasta

Profesionalno usavršavanje učitelja u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional training of teachers as an important role in encouraging development of a modern age children )

Zloković, Jasminka; Tot, Daria; Kušić, Siniša

Rad pedagoga na poboljšanju uspjeha učenika osnovne škole( School pedagogues work on improving pupils efficiency )

Zloković, Jasminka

Implementacija multiinteraktivnog koncepta u suvremenom nastavnom radu sa zapuštenom djecom( Implementation of multi-interactive concept into a modern curriculum for work with neglected children )

Zloković, Jasminka

Odnos pedagoške prakse i modela teorije razvijanja empatije( Theory of Empathy development and Educational Practice )

Zloković, Jasminka

Obitelj i dijete : odgoj i obrazovanje kao stvaralački proces( Family and Child : Education as a Creative Process )

Zloković, Jasminka

Holistički pristup promjenama i razvoju odgojno-obrazovne uloge škole( Holistic approach to changes and development of the educational role of school )

Zloković, Jasminka

Proturječja deklarativne i stvarne brige o djeci - Analiza medijskih sadržaja o nehumanom odnosu prema djeci u obitelji i okolinji( The Care of Children Fiction or Fact )

Zloković, Jasminka

Intergenerational Relation-Generational Bridge or Generational Gap?

Zloković, Jasminka; Spitek-Zvonarević Vlasta

E-Learning i obrazovanje na daljinu - novi pristup obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju( E-Learning and distance education - a new approach to adult education and lifelong learning )

Kušić, Siniša; Zloković, Jasminka; Redžić, Dragana

Pedagoško-psihološko obrazovanje učitelja između realnosti i budućnosti( Pedagogical and psychological education of teachers between reality and the future )

Zloković, Jasminka

Odgoj i obrazovnje-socijalni kapital ili nepotrebni trošak( Education-social capital or unnecessary expense )

Zloković, Jasminka

Respecting the child through family relationships

Zloković, Jasminka; Nenadić-Bilan, Diana

Kvalitetan odgojno-obrazovni rad kao podrška razvoju djeteta( Qualitative educationa work as a support to child development )

Zloković, Jasminka

Suvremene obitelji između tradicionalnih i virtualnih odnosa( Modern family among traditional and virtual relationship )

Zloković, Jasminka

«F» škole : između realnosti i «zvjetdanih staza»( F school : between reality and "Star Trek" )

Zloković, Jasminka; Ćavar, Jozo

Profesionalno usavršavanje učitelja u cilju poticanja cjelokupnog razvoja djece suvremenog doba( Professional trainning of teachers an important role in encouraging development of a modern age children )

Zloković, Jasminka; Kušić, Siniša

Odgoj i obrazovanje - Socijalni kapital ili nepotrebni trošak. Za ulaganje u odgoj i obrazovanje "(nikad) vrijeme (ni)je"( Education-social CapitL or Unnecessary Expense. To invest in education "never)time (even)is" )

Zloković, Jasminka

Obitelj kao (ne)poticatelj darovitog djeteta( The role of family in encouraging the gifted child )

Zloković, Jasminka; Polić, Petra

Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“

Zloković, Jasminka

Parent-teacher partnership management : Enhancement and development parental competence

Zloković, Jasminka

Parent-Teacher Partnership Menagement

Zloković, Jasminka

Risky Families and neglected Children-A Personal and Social Problem

Zloković, Jasminka

Sportski (odgojni) obzori : Izloženost djece agresivnim modelima ponašanja roditelja i odraslih( Sport (educational) horizonts : child exposure to aggressive models of behavior in parents and adult )

Zloković, Jasminka

Education and globalization processes

Klapan, Anita; Zloković, Jasminka; Vrcelj, Sofija

Kultura odgovornosti roditelja, učitelja i društva ili "pakleni" ples s djecom( The Culture of Responsibility of Parents, Teachers and Society or "Hellish Dance” with Children )

Zloković, Jasminka; Polić, Petra

Suradnja škole i roditelja u poticanju razvoja nadarene djece

Zloković, Jasminka

Risk Famillies and Neglected Child- A Personal and Social Problem

Zloković, Jasminka

Odgojni obzori u sportu – Izloženost djece agresivnim modelima ponašanja roditelja i odraslih( Educational Horizons in Sport - Exposure of children to aggressive models of behavior of parents and adults )

Zloković, Jasminka

11-12.05.2018

Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima

Zovko, Anita; Zloković, Jasminka; Vukobratović, Jelena

predavanje

10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018 Subotica

7-8.srpnja, 2017

Child Maltreatment & Well-being

Zloković, Jasminka

sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu

Child Maltreatment & Well-being Filozofski fakultet u Rijeci

Mentorstvo doktorandima

2021. -

Uključenost roditelja u obrazovanje djece osnovnoškolske dobi u obiteljskom okruženju i povezanost s objektivnim i subjektivnim pokazateljima školskog uspjeha

Zlatka Gregorović Belaić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Datum obrane: u tijeku izrada doktorskog rada

29.01.2014. -

Željka Bobaš

studijska savjetnica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju pedagogije

2014. -

Akvilina Čamber Tambolaš Doktorat

Doktorski studij pedagogije (Filozofski fakultet u Rijeci) - Zloković, J. studijska savjetnica

2012. -

Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja Wolfganga Sünkela

Polić, Petra

Kurikulum suvremenog odgoja i škole

2007. - 2011.

"Model suradnje s roditeljima u predškolskoj prevenciji ovisnosti"

Diana Nenadić - Bilan

poslijediplomski doktorski studij pedagogije

Datum obrane: 7.03.2011. godine

Znanstveni skupovi

11.05.2018. - 12.05.2018.

10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018

Subotica predavanje

10.04.2018. -

Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobne starosti

Ljubljana, Slovenija Okrugli stol i prezentacija novog visokoškolskog kolegija Pedaogogija treće životne dobi

22.03.2018. - 23.03.2018.

Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov, Zbornik prispevkov

Ljubljana, Slovenija izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu

2018

VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom obrazovanja odraslih

predavanje

2018

II.Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

Sarajevo predavanje

2018

Međunarodna konferencija Vranje

Niš predavanje

10.10.2017

Trening životnih vještina, Suradnjom u lokalnoj zajednici do unapređenja programa. Izazovi zaštite mentalnog zdravlja u intersektorskoj suradnji.

Rijeka izlaganje na stručnom skupu u Hrvatskoj

21.09.2017. - 23.09.2017.

Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju

Zadar izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu

07.07.2017. - 08.07.2017.

Child Maltreatment & Well-being, I. Međunarodna znanstvena konferencija

Filozofski fakultet u Rijeci sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu

30.09.2015. - 02.10.2015.

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: Teorije, Politike i Prakse

Opatija izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu

2002. -

9. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, International scientific colloquium Relationship of Pedagogical Theory and Pedagogic Practice, Crikvenica: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju.

Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora

7-8.07.2017.

Child maltreatment & well-being

Rijeka (Filozofski fakultet u Rijeci) organizacijski odbor, i izlaganje rada: Strengthening Families to Prevent Violence Against Children

19-24.06.2017

69. svjetska konferencija OMEP-a „Early Childhood Relationship: The Foundation for a Sustainable Future“

Opatija, Hrvatska, izlaganje na međunarodnom skupu i članica Znanstvenog organizacijskog odbora

21-22.07.2014

V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Igalo, Crna Gora organizacijski odbor (međunarodna znanstveno-stručna konferencija)

8-11-05.2013

Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood, OMEP Hrvatska

Učiteljski fakultet u Zagrebu organizacijski odbor, recenzentica (međunarodna stručno-znanstvena konferencija)

13-14.05.2011.

2. New Horizonts in Education, Culture and Sports, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, IV. međunarodni interdisciplinarni skup, The Fourth International Interdisciplinary Scientific Conference, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera, College of Vocational Studies.

Subotica, Srbija: članica međunarodnog organizacijskog odbora

15-16.05.2010.

Cultural & Educational Horizonts, III. International Interdisciplinary Professional Scientific Conference, Vaspitno - obrazovni horizonti, III. međunarodni interdisciplinarni skup, Subotica, Srbija: The Advanced School of Vocational Studies For Education of Nursery Teachers-Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja.

Subotica, Srbija članica međunarodnog znanstvenog odbora

15-16.05.2009.

The Teaching Based on the Bologna Process, 2. Interdisciplinary Scientific Conference, Nastava i bolonjski proces, 2. međunarodna konferencija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja, College of Nursery School Teachers.

Subotica, Srbija članica međunarodnog znanstvenog odbora

25 -26. ožujka. 2000.

11. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Nastavnik – čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju, The Teacher as a Contributor to Quality in Education, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju.

Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora

27-28. travnja, 2001.

Članica organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja; Theoretical and Methodological Foundation of Educational Research, ., Opatija: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju.

Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora

3-5. travnja, 1998.

Članica Organizacijskog odbora za održavanje drugih Pedagoško-andragoških dana, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju.

Rijeka članica organizacijskog odbora

19-20. veljače, 1998.

12. Članica Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, The Quality in Education and Teaching, Pedagoški fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju.

Rijeka članica međunarodnog znanstvenog odbora

12-13.04. 2007.

Članica I. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa vzgojiteljev dijaških domov, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije.

Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora

17-18.april. 2008.

Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. II. mednarodni skup dijaških domov, II. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora

29-30. svibnja, 2003.

Članica međunarodnog znanstvenog odbora Međunarodnog znanstvenog i stručnog slupa, Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima, Četvrti dani Mate Demarina, Sveučilište u Rijeci, Visoka učiteljska škola u Puli, Hrvatski pedagoško-književni zbor, pokroviteljstvo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Brijuni članica znanstvenog odbora

25-26. ožujak, 2010.

Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. III. mednarodni skup dijaških domov, III. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Ljubljana, Slovenija članica međunarodnog znanstvenog odbora

29-30. ožujak, 2012.

Modeli vzgoje v globalni družbi, IV. mednarodni skup dijaških domov, IV. International Congres of Boarding Schools, Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Ljubljana, Slovenija međunarodni organizacijski odbor

Uredništva časopisa

2017

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje

2017

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića

2017

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje ( Children and youth in alternative care: Protection of the right to health

2017

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića ( Contemporary challenges in the work of educational specialists. Proceedings in honor of Stephen Staničića )

2016. -

Magistra Iadertina

2016. -

Magistra Iadertina

2016. -

Magistra Iadertina

2012. -

Zbornik obiteljskog centra Primorsko-goranske županije -2012. Petogogodišnja obljetnica( Proceedings of the family center the county -2012. Five year anniversary )

2012. -

Obiteljski centar Primorsko-goranske županije. Petogogodišnja obljetnica (Proceedings of the family center the county -2012. Five year anniversary)

2012. -

Školski vijesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja. Split: Izdavači - Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, Filozofski fakultet Svučilišta u Splitu.

2011. -

Novi horizonti u obrazovanju, kulturi i sportu( New Horizonts in Education, Culture and Sports )

2004. -

Međunarodni znanstveno-stručni časopis Iskanja - Vzgoja-pre-vzgoja, Slovenia, Ljubljana: Izdavač Skupnost dijaških domov Slovenije i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport.

Recenzije

2017

Child Maltreatment & Well-being, I. Međunarodna znanstvena konferencija

2014.

V. Međunarodna naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih / dr.sc. Milena Nikolić (ur.). - Tuzla : Edukacijsko-rehabilitacijski Univerzitet u Tuzli i Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih

2013.

Igra u ranom djetinjstvu, Play and Playing in Early Childhood / Petrović-Sočo, Biserka ; Višnjić-Jevtić, Adrijana (ur.). - Zagreb : OMEP Hrvatska, Alfa d.d., Zagreb

2012.

Tamna strana ekrana (znanstvena monografija, autori Miliša, Z.; Tolić, M.; Vertovšek, N. i sur.)

2012.

Porodica kao sistem - Funkcionalnost i resursi osnaživanja (znanstvena monografija, autorica Zuković, S.)

2012.

Zbornik Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije( Proceedings Family Center - Primorsko-goranska županija )

2012.

"Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti" (zbornik radova s 3.međunarodne znanstveno-stručne konferencije)

2011.

Animirani film i kviz "Tačka, linija..." ( DVD - sa didaktičko-metodičkim uputstvom) (autor, Hilčenko, S.)

2011.

"Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti" (zbornik radova s 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije)

2009.

Zbornik radova "Nastava i Bolonjski proces" (međunarodna znanstvena konferencija)

Kritičniji odnos prema komercijalnim sadržajima i programima (prikaz knjige: Miliša, Z.: manipuliranje potrebama mladih, MarkoM, Zagreb, 2006)( A More Critical Approach to Commercialised Contents and Programmes (book review: Miliša, Z.: Manipulating Young peoples Needs, MarmoM, zagreb, 2006) )

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

2018

Recenzija cjeloživotnog programa, Naručitelj Sveučilište u Rijeci, 2018. godina

19.06.2017. - 24.06.2017.

Zbornik sažetaka radova sa međunarodne OMEP konferencije "The World Organisation for Early Childhood Education", Opatija (ukupno 7 sažetaka)

2016

Zbornik radova sa domaćeg interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa - Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, 2016. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu, str. 141

2016

Hilčenko, S. (2016) Instrukcioni dizajn i interaktivni obrazovni animirani film sa metodikom rada - jedno iskustvo. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (znanstvena monografija)

30.09.2015. - 02.10.2015.

Zbornik radova sa domaćeg znanstvenog skupa, Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse, Opatija, Odsjek za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu OMEP Hrvatska, str.246

2015. -

Međunarodna recenzija znanstvene monografije: Retro(per)spektiva (a)socijalizacije, autorica Bisera S. Jevtić

2015

Jevtić, S.Bisera (2015) Retro(per)spektiva (a)socijalizacije. Niš: Filozofski fakultet u Nišu, biblioteka Profil (znanstvena monografija)

09.05.2014. - 10.05.2014.

Zbornik radova sa međunarodne znanstvene konferencije u inozemstvu.  Odgojno obrazovni i sportski horizonti, New Horizonts in Education, Culture and Sports. Subotica, Srbija. Subotica: Visoka škola za obrazovanje odgajatelja i trenera, str. 361.

14.05.2013. -

Zbornik radova sa međunarodneznanstvene konferencije u inozemstvu. Odgojno obrazovni i sportski horizonti, New Horizonts in Education, Culture and Sports. Međunarodna interdisciplinarna znanstveno-stručna konferencija; 6th International Interdisciplinary scientific professional conference. Subotica, Srbija:Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, str.409.

2013

Crtani film „Euro-Kovanice i novčanice“ i kviz sa didaktičko-metodičkim priručnikom. Stručno-znanstvena publikacija namijenjena osnovnim školama.

2013

Hilčenko, S.(2013) Instrukcioni dizajn i multimedijalni softver sa metodikom rada. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (znanstvena monografija)

11.05.2012. - 12.05.2012.

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - New Horizonts in Education, Culture and Sports, V. International Interdisciplinary Scientific Conference, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, V. međunarodna interdisciplinarna konferencija, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera, College of Vocational Studies.

2012. -

Međunarodna recenzija, autorica Zuković, S. Porodica kao sistem - Funkcionalnost i resursi osnaživanja, Pedagoško društvo Vojvodine, Novi Sad, 2012.

2012

Crtani film „Kravlja posla... "- koristi od domaćih životinja“ i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje: „Animirani film sa didatktičko-metodičkim uputstvom“

2012

Zuković, S.(2012) Porodica kao sistem - funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine (znanstvena monografija)

2012

Miliša, Z.(2012) Tamna strana ekrana. Zadar: Tiva tiskara Varaždin, Udruga CINAZ (znanstvena monografija)

13.05.2011. - 14.05.2011.

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - New Horizonts in Education, Culture and Sports, Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, IV. međunarodna interdisciplinarna konferencija, The Fourth International Interdisciplinary Scientific Conference, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja i trenera,  College of Vocational Studies

2011

Crtani film „Od igre do računara" i prateći priručnik za nastavnike „Od igre do računara" - Višenamjenski didaktičko-metodički priručnik za multimedijalni obrazovni softver

2011

Crtani film „Tačka, linija..." i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje - Početno formiranje matematičkih pojmova sa didaktičko-metodičkim priručnikom

15.05.2009. - 16.05.2009.

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije - The Teaching Based on the Bologna Process, 2. Interdisciplinary Scientific Conference; Nastava i bolonjski proces, 2. International Vaspitno - obrazovni i sportski horizonti, Subotica, Srbija: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje odgajatelja,  College of Nursery School  Teachers.

17.04.2008. - 18.04.2008.

Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije. Modeli vzgoje v globalni družbi, Models of Education in Global Society. II. mednarodni kongres dijaških domov, II. International Congres of Boarding Schools, Ljubljana, Slovenija: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnost dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

2006

Miliša, Z.(2006) Manipuliranje potrebama mladih. zagreb: MarkoM d.o.o. (znanstvena monografija)

2003

Buljan – Flander, G. (2003). Nasilje među djecom, Ministarstvo prosvjete i športa u Zagrebu, Zagreb. (priručnik)

2012, 2013

Crtani film „Kravlja posla... "- koristi od domaćih životinja“ i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje: „Animirani film sa didatktičko-metodičkim uputstvom“. Crtani film „Tačka, linija..." i prateći priručnik za nastavnike i predškolske odgajatelje - Početno formiranje matematičkih pojmova sa didaktičko-metodičkim priručnikom. Crtani film „Od igre do računara" i prateći priručnik za nastavnike „Od igre do računara" - Višenamjenski didaktičko-metodički priručnik za multimedijalni obrazovni softver .

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

06.06.2018

Uvodno izlaganje Tribine "Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost?"

Grad Rijeka, Gradska vijećnica

uvodno izlaganje

2018. -

Na popisu recenzenata međunarodnog znanstvenog časopisa Ceps Journal

Časopis Ceps Journal

2018

Impelementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

predavanje

16.11.2017. -

Povjerenstvo za završne ispite na preddiplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedgogije

Filozofski fakultet u Rijeci

članica povjerenstva

19.10.2017. - 19.10.2017.

Suradnja obitelji škole. Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih ustanova

Zavod za ajvno zdravstvo Rijeka

pozvana predavanja na domaćim stručno-znanstvenim skupovima

10.10.2017.

Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobobiri djeteta - predavanje na stručnom skupu

Zavod za javno zdravstvo, Rijeka

pozvano plenarno predavanje na stručnom skupu

01.06.2017. - 01.06.2017.

Uloga stručnog suradnika pedagoga u radu s odgojiteljima i roditeljima- Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima

Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci

pozvano plenarno predavanje i savjetovanje stručnih suradnika pedagoga

15.05.2017. - 15.05.2017.

Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji - stručni skup i okrugli stol za javnost "Kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji"

Centar za socijalnu skrb - Podružnica Obiteljski centar Rijeka

predavanje na stručnom skupu

2017. -

Članica radne skupine na Filozofskom fakultetu u Rijeci - Suradnja u interdisciplinarnom istraživanju ljudskih prava, demokracije i društvene jednakosti. U sklopu ciljeva Strategije razvoja znanstveno-istraživačkog rada Filozofskog fakulteta u Rijeci od 2016 do 2020.godine.

Filozofski fakultet u Rijeci

Članica radne skupine

2017. -

Na popisu recenzenata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

08.09.2016. -

Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i roditelja. Stručni skup: prezentiranje programa "Boravak kao IZVOR podrške"

Centar Izvor, Centar za pružanje usluga u zajednici

pozvano predavanje

21.04.2016. -

Susret pedagoga Hrvatske, regionalni skup

Hrvatsko pedagogijsko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje

sudjelovanje na domaćim sturčnim skupovima

21.04.2016. -

Stručno usavršavanje PEDAGOG/INJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI - AKTUALNO STANJE I PERSPEKTIVE

HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRZUŠTVO - UZ PREPORUKU MINISTRSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH

VODITELJICA SKUPINE - PREDŠKOLSKI ODGOJ I PARTICIPANT U SADRŽAJU PROGRAMA

31.12.2015. -

Predsjednica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama

Agencija za odgoj i obrazovanje

predsjednica povjerenstva za polaganje stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama

31.12.2015. -

Predsjednica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

Agencija za odgoj i obrazovanje

Predsjednica ispitnog povjerenstva

2014. -

Članica Upravnog odbora Hrvatskog pedagogijskog društva u dva mandata, od 2014 do 2018 i od 2018 - i u tijeku

Hrvatsko pedagogijsko društvo

članica Upravnog odbora

2012. -

Članica Savjeta znanstvenog časopisa referiranog u relevantnim svjetskim bazama i recenzentica - Školski vijesnik - časopis za pedagoška i školska pitanja

Časopis Školski vijesnik

2006

Na popisu recenzenata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2006 godine

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Javno djelovanje

Javna predavanja

10.04.2018.

Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti

Okrugli stol i prezentacija novog visokoškolskog kolegija Pedagogija treće životne dobi

Ljubljana, Slovenija

2018

Sveučilište za treću životnu dob - put za podizanje kvalitete obrazovnog procesa u trećoj životnoj dobi

Međunarodna konferencija Vranje

Niš

2018

Implementacija modela učenja u zajednici na primjeru kolegija "Treća životna dob"

II. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju"

Sarajevo

2018

Održivost u obrazovanju odraslih na primjeru sveučilišta - model učenja u zajednici

VIII. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: Upravljanje kvalitetom u obrazovanju odraslih

19.10.2017.

Suradnja obitelji i škole

Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih institucija

Zavod za javno zdravstvo, Rijeka

10.10.2017.

Važnost suradnje škole i roditelja za ostvarenje dobrobiti djeteta

međužupanijski stručni skup

Rijeka

01.06.2017.

Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima - uloga stručnog suradnika pedagoga

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge

Rijeka: Agencija za odgoj i obrazovanje

15.05.2017.

Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji

stručni skup i okrugli stol

Obiteljski centar Rijeka

15.05.2017.

Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji“

Obilježavanje dana obitelji i 10-o godišnjice rada obiteljskog centra u Rijeci

Rijeka (Gradska vijećnica)

08.09.2016.

Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i roditelja ( Empowering families in the context of raising the quality of life of children and parents

Povodom aktivnosti deinstitucionalizacije alternativne skrbi o djeci ("Boravak kao IZVOR podrške")

Rijeka (Filozofski fakultet u Rijeci)

04.02.2015.

Detalji

Tribina - Ured za obitelj Riječke nadbikupije i Akademsko katoličko društvo "Jeronimi

Rijeka, Ordinarijat Riječke Nadbiskupije

11.01.2015

NASILJE MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA

AKADEMSKIH KVARAT URE - HRT

Rijeka

10.12.2014.

Nasilje maloljetne djece nad roditeljima.

Javno predavanje, tribina i predstavljanje znanstvene monografije. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju,

Rijeka

01.12.2014.

«Obiteljski odnosi – uloga i značenje»,

Javno predavanje i tibina povodom tjedna Obitelji, «Obiteljski odnosi – uloga i značenje», organizacija Ured za obitelj Riječke nadbiskupije i AKD «Jeronim»,

Rijeka

09.07.2012.

Mogućnosti osnaživanja suvremene obitelji.

Obilježavanje petogodišnjice rada Obiteljskog centra Primorsko-goranske županije i promocija Zbornika radova Obiteljskog centra PGŽ, Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.

Rijeka

18.10.2011.

Socijalno marginalizirane obitelji.

Socijalna isključenost; Tribina povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, 18. listopad, 2011., Organizator - Prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje", Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.

Rijeka

22.10.2010.

Nasilje djece nad roditeljima - Obiteljska tajna.

Tribina u sklopu kampanje Zaustavljanje nasilja je u našim rukama, Okrugli stol 20.10.2010., Centar za participaciju žena u društvenom životu, Centar za besplatnu pravnu pomoć, Gradska vijećnica Grada Rijeke, Rijeka.

Rijeka

12.05.2010.

Virtualne obitelji - nove perspektive i prakse.

Tribina povodom međunarodnog dana obitelji, 12.svibnja, 2010., Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.

Rijeka

04.03.2010.

Obiteljske vrijednosti i nasilje u obitelji,

Promišljanja o vrijednostima koje živimo. Tribina namijenjena roditeljima i građanstvu, 4.ožujka, 2010., Punat, Galerija "TOŠ", Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Punat.

Punat, Krk

25.03.2009.

Nasilje djece nad roditeljima

Predstavljanje knjige i okrugli stol za građanstvo u organizaciji Grada Rijeke i Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 25.03, 2009., Rijeka, Gradska vijećnica.

Rijeka

18.11.2008.

Ukidanje tjelesnog zlostavljanja djece.

Tematsko predavanje u organizaciji udruge za pomoć žrtvama nasilja SOS – telefon Grad Rijeka.

Rijeka

18.11.2008.

Alternative tjelesnom kažnjavanju djece

Tribina "Ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece" - SOS telefon- Grad Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, ., Rijeka, gradska vijećnica grada Rijeke, Rijeka.

Rijeka

18.06.2007.

Izazovi suvremene nasuprot tradicionalne obitelji

Riječka nadbiskupija Ured za obitelj, pozvano predavanje, Rijeka.

Rijeka

15.05.2007.

Izazovi suvremenoj obitelji.

Pozvano javno predavanje za širu javnost. Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Rijeka, Gradska Vijećnica grada Rijeke.

Rijeka

22.11.2004.

Nasilje nad djecom – ignorirati znači sudjelovati.

Pozvano javno predavanje za širu javnost. Matica hrvatska – ogranak u Rijeci, 22.11.2004., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, pokroviteljstvo J., Kosor, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.

Rijeka

03.06.2004.

Pravo djece i roditelja na izbor škole.

Pozvano predavanje i javna tribina o alternativnim školama i razvoju pluralizma u školskom sustavu, Rijeka, WTC.

Rijeka

20.02.2004.

Uloga obitelji u životu djeteta.

Pozvano javno predavanje za građanstvo, Društvo naša djeca, Vijećnica grada Rijeke.

Rijeka

20.02.2004.

Nasilje u društvu.

Pozvano javno predavanje za građanstvo, WTC, Rijeka.

Rijeka

11-12.05.2018

Pedagoško-andragoški aspekti odnosa odrasle djece prema ostarjelim roditeljima

10.međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija "Horizonti" 2018

Subotica

21-23.09.2017.

Različitost u odgoju i obrazovanju i suvremeni izazovi

Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju: znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Zadar

7-8.07.2017.

Child Maltreatment & Well-being

I.Međunarodna znanstvena konferencija: Sveučilište u Rijeci

Rijeka

22. i 23.ožujka, 2018

Žene i muškarci kao žrtve i nasilnici - socijalni i pedagoški problem - stari i(ili) novi izazovi

Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov

Ljubljana, Slovenija

Popularizacija znanosti

29.12.2021.

Kanal RI Učionica

Edukativna emisija - Govorimo o odnosima u obitelji, društvu, školi

Rijeka

19.10.2021.

MojeVrijeme hr.portal

Ageizam - Za prevladavanje predrasuda, važno je poticanje solidarnosti i druženja mladih i starih. Utjecaj stereotipa značajno utječe na kvalitetu života starijih osoba.

Zagreb

26.05.2021.

AdopTina Pričaonica za roditelje

Nasilje MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA

Zagreb

14.04.2021.

Izazovi odgoja - je smo li sposobni odgojiti djecu 21.stoljeća

Odgojno-obrazovna emisija, Učionica

Rijeka, Kanal Ri

2.04.2021.

Stilueta

Grad znanja: Kava, kolač, Pedagogija Jasminke Zloković (urednica Maja Vizjak)

Rijeka /Zagreb

28.10.2020.

Moderna vremena

članak povodom izlaska iz tiska monografije Zloković, Zovko „Gerontologija- izazovi i perspektive“ Hrvatska Zaklada za znanost i Filozofski fakultet u Rijeci

Zagreb

23.10.2020.

HRT- Magazin, Dnevnik 2

Suzbijanje nasilja među mladima

Rijeka/Zagreb

15.07.2020.

Kanal RI Učionica

Gostovanje u emisiji 60+, na temu statusa starijih osoba u društvu te predstavljanje nove monografije "Gerontologija - izazovi i perspektive

Rijeka

20.11.2019.

Tribine grada Zagreba

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo - Tribina o pravim djece »Dijete u fokusu« o manipulacijama u postupcima razvoda braka,

Zagreb

08.11.2019.

Kultura

“Kuda idu naša djeca”

Zagreb

8.11.2019.

POREČDOX 9. MEĐUNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA

“KUDA IDU NAŠA DJECA?” –Nastavno na film Tak KAK JE - Tribina o pravima djece koji organizira Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo / foaje kazališta,

Poreč

28.10.2019.

MojeVrijeme magazin

Gerontologija – profesija budućnosti?

Zagreb/Rijeka

5.07.2019.

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo, portal

OKRUGLI STOL “RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO – STVARNOST ILI MIT”

Zagreb

28.4.2019.

23. Opatija Coffeehouse Debate – Kulturni front,

Vršnjačko nasilje – nasilje se može spriječiti.

Opatija

9.04.2019.

HRT Magazin,

Suzbijanje nasilja među mladima

Zagreb/Rijeka

4.04.2019.

Okrugli stol, U sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“

tribina o nasilju u starijoj životnoj dobi,

Rijeka

05.03.2019.

TPORTAL.HR - OTVORENO O SUSTAVU,

Zašto djeca nisu oduzeta na vrijeme? Ministrica: Inzistirat ću da se snimi dokumentarac o jednom socijalnom radniku, gostovanje prof.dr.sc. Jasminke Zloković sa Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet

Zagreb

5.3.2019.

Narod hr (VIDEO snimka)

Dr. Zloković o tragediji s Paga: ‘Da smo imali 4 zapuštena mačića, bili bismo učinkovitiji, nego u slučaju kad imamo djecu koja su ugrožena

Rijeka/Zagreb

05.03.2019.

Index hr. Dnevnik

Profesorica Jasminka Zloković o užasu na Pagu: Da su bila 4 zapuštena mačića, bili bi učinkovitiji

Zagreb

4.3.2019.

Otvoreno HRT

ema su ponovo bile okolnosti oko slučaja obiteljskog nasilja na Pagu. gošća emisije prof.dr.sc. Jasminka Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Zagreb/Rijeka

2.3.2019.

Novi list- tiskano i online izdanje

Intervju s prof.dr.sc. Jasminkom Zloković, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Stručnjakinja za obiteljsku pedagogiju: ‘Kako je moguće da nitko nije primijetio uplašenu i zapuštenu djecu?’

Rijeka

1.03.2019.

HRT Tema dana

Učinjeni i profesionalni i moralni propusti.

Zagreb/Rijeka

25.01.2019.

Novi list tiskano i online izdanje

Ključna uloga roditelja u sazrijevanju adolescenata

Rijeka

25.01.2019.

Novi list- Nedjeljni Plus, tiskano i online izdanje

rof.dr.sc. Jasminka Zloković Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet i Nadja Čekolj, O nasilju žena nad muškarcima rijetko se govcori, oni se srame, a neke je i strah

Rijeka

3.01.2019.

Novi list tiskano i online izdanje

Samo u Rijeci student mogu slušati kolegij gerontologije, Jedinstveni studij u Hrvatkoj, Iskorak Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci

Rijeka

19.11.2018.

TV, Kanal-Ri, Planet RI

Nasilje u obitelji..

Rijeka

19.11.2018.

Moje vrijeme, portal

Nasilje nad roditeljima češće je nego se misli, nasilnici žele novac i imovinu

Zagreb

4.10.2018.

Mentalfest

Mladi u riziku. Mentalfest, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH), Gradska vijećnica Grada Rijeke

Rijeka

24.09.2018.

Caritas, Riječka Nadbiskupija

pozvano javno predavanje Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa povodom proslave 25. godišnjice rada Doma Sv.Ana – dom za žene i djecu obiteljskog nasilja, Caritas, Riječka Nadbiskupija

Rijeka

06.06.2018.

Nasilje nad roditeljima - mit ili stvarnost?

Tribina u sklopu kampanje "Zaustavljanje nasilja je u našim rukama" (uvodno izlagaje)

Gradska vijećnica Grada Rijeke

5.06.2018.

Tribina «Zlatne godine, Filozofski fakultet u Rijeci

Tribina «Zlatne godine,Posvećena razmatranju položaja i kvalitete života starijih osoba u našem društvu. S

Rijeka

1.06.2018.

Kanal RI Učionica

Pitamo se- razumijemo li mlade, kako funkcioniraju u društvu, odnosima...

Rijeka

1.06.2018.

Kanal RI Učionica

Pitamo se- razumijemo li mlade, kako funkcioniraju u društvu, odnosima...

Rijeka

10.04.2018.

Izzivi in perspective globalnega povezovanja za razvoj nove podobne starosti

stručni skup

Ljubljana, Slovenija

10.12.2017.

Važnost suradnje škole i obitelji za ostvarenje dobrobiti djeteta. Trening životnih vještina, Suradnjom u lokalnoj zajednici do unapređenja programa.

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike i nastavnike

Zavod za javno zdravstvo, Rijeka

19.10.2017.

Suradnja obitelji i škole

Stručni skup: stručno usavršavanje za stručne suradnike i nastavnike odgojno-obrazovnih ustanova

Zavod za javno zdravstvo, Rijeka

09.07.2017.

Child Maltreatment & Well-being

Međunarodna konferencija

Filozofski fakultet u Rijeci

01.06.2017.

Akcijska istraživanja u dječjim vrtićima - uloga stručnog suradnika pedagoga

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima

Rijeka

15.05.2017.

Poticanje pozitivnih odnosa u kontekstu osnaživanja obitelji, stručni skup "Kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji"

Stručni skup i okrugli stol za javnost

Centar za socijalnu skrb - Podružnica Obiteljski centar Rijeka

15.05.2017.

Osnaživanje obitelji u kontekstu podizanja kvalitete života djece i rodiTELJA

Obilježavanje dana obitelji i desetogodišnjice rada Obiteljskog centra u Rijeci

Rijeka (gradska vijećnica)

06.02.2015.

Detalji

Novinski članak, Novi list, 6.02.2015.

Rijeka

06.02.2015.

Detalji

HRT, Radio Sljeme, 9.krug, 6.02. 2015.

HR, Zagreb

04.02.2015.

Detalji

Tribuna - Ured za obitelj Riječke nadbikupije i Akademsko katoličko društvo "Jeronim"

Rijeka, Ordinarijat Riječke Nadbiskupije

28.12.2014.

Detalji

Članak, Simple Newz your social news reader, (simplenewz), 28.12.2014.

RH

28.12.2014.

Detalji

Intervju, Nedeljni Jutarnji list, 28.prosinac, 2014.

Zagreb, Rijeka

19.12.2014.

Detalji

Akademskih kvarat ure, (T.Sandalj), HRT, Radio Rijeka, 19.12, 2014.

Rijeka

18.12.2014.

Detalji

Intervju, HRT, Županijska panorama, Primorsko-goranska županija, 18.12., 2014.

Županija primorsko-goranska

11.12.2014.

Detalji

Intervju i predstavljanje knjige, Novi list,

Rijeka

10.12.2014.

Detalji

Intervju i predstavljanje knjige, RI TV, 10.12., 2014. (vijesti).

Rijeka

10.12.2014.

Detalji

tribina i predstavljanje znanstvene monografije. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, 10.prosinac, 2014.

Rijeka

10.12.2014.

Detalji

predstavljanje knjige i tribina

Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (predavaonica 006)

01.12.2014.

Detalji

Javno predavanje i tibina povodom tjedna Obitelji, «Obiteljski odnosi – uloga i značenje», organizacija Ured za obitelj Riječke nadbiskupije i AKD «Jeronim», prosinac, 2014.

Rijeka

31.05.2014.

Detalji

Razgovor, Novi list, prilog Pogled, 31.05.2014.

Rijeka

04.04.2013.

Detalji

intervju, Ri-Tv

Rijeka

22. i 23.ožujka, 2018

Izzivi vzgoje v globalni družbi, VI mednoradni kongres dijaških domov

međunarodni znanstveni skup

Ljubljana, Slovenija

Volonterstvo

27.02.2017.

Društvo za istraživanja i potporu (DIP) - www.dip.hr ili facebook stranica: https://www.facebook.com/istrazivanjeipotpora/ je udruga kojoj je cilj djelovanja unaprijeđenje kvalitete života skupina s manje mogućnosti, a posebno djece i mladih s teškoćama

Rijeka

Intervjui

24.09.2016

Slučaj oca koji želi da mu uhapse sina

Slobodna Dalmacija

Rijeka-Split

06.02.2015.

Detalji

tiskani

Rijeka

06.02.2015.

Detalji

elektronski

Zagreb, Rijeka, RH

28.12.2014.

Detalji

tiskani

Zagreb, Rijeka, RH

19.12.2014.

Detalji

elektronski

Rijeka

18.12.2014.

Detalji

elektronski

Rijeka, Primorsko-gorananska županija

11.12.2014.

Detalji

tiskani

Rijeka

10.12.2014.

Detalji

elektronski

Rijeka

31.05.2014.

Detalji

tiskani

Rijeka

Novinski članci

06.02.2015.

Detalji

tiskani

Rijeka

28.12.2014.

Detalji

tiskani

Zagreb, Rijeka, RH

31.05.2014.

Detalji

tiskani

Rijeka

29.04.2014.

Detalji

tiskani

Osijek, RH

Medijski nastupi

11.01.2015

Akademskih kvarat ure- Nasilje maloljetne djece nad roditeljima

elektronički - HRT radio

Rijeka

18.12.2014.

Detalji

elektronički

Rijeka, RH

10.12.2014.

Detalji

elektronički

Rijeka

Detalji

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2008. - 2012.

Pročelnica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

2005. -

Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Predstojnica katedre za obiteljsku pedagogiju

Povjerenstva na sveučilištu

2011. -

mentorica

Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada

2011. -

članica

Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada

2010. -

Članica

Stručno povjerenstvo za obranu magistarskoga rada

2010 i nadalje

Povjerenstva za znanstveno-nastavna zvanja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

2012. -

Članica

Stručno povjerenstvo za davanje ocjene o ispunjavanju uvjeta navedenih pristupnica dr.sc. Linde Juraković i dr.sc. Irene Kiss za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

Projekti

Znanstveni projekti

2011-2015

Prevencija nasilja u mladenačkim vezama

sudjelovanje u domaćem znanstveno-stručnom projektu

Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za odgoj i obrazovanje

2010. - 2011.

"Attitudes Regarding Violence Among Students and Educators in Boarding Schools''; Odnos dijakov in pedagoških delavcev do nasilja u dijaških domovih

vanjska suradnica istraživač i konzultant u inozemnom znanstvenom projektu

Javna agencija za istraživačku djelatnost RS (ARRS) bez naknade

Voditelj projekta: prof.dr.sc. M. Pagon, mat.br. 1150, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Sovenija.

2009. - 2011.

“Program primarne prevencije nasilja – Nasilje se može spriječiti”

voditeljica projekta i glavni istraživač

Hrvatsko pedagoški književni zbor, Zagreb 2.000,00

2008. -

Promicanje tolerancije i škole bez nasilja

suvoditelj projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa bez naknade

2007. - 2013.

''Pedagoški aspekti odnosa u obitelji'', (projekt u tijeku), (šifra 009-0000000-1429).

voditeljica projekta i glavni istraživač

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 140,000 kn

1997. - 2001.

''Pedagoški aspekti rada učitelja sa neuspješnom djecom''

voditeljica projekta i glavni istraživač

Ministarstvo znanosti i tehnologije RH 24,000 kuna

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016