PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri Sanković

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Gianna Mazzieri Sanković

Filozofski fakultet

Odsjek za talijanistiku

Kontakt

M 0915688792

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 514

Vidljivost

Obrazovanje

13.12.1996.

dottore in italianistica - doktor znanosti

nostrifikacija Filozofski fakultet u Zagrebu 14.06.2004.- doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti polje filologije grana romanistika

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Università degli Studi di Trieste – Sveučilište u Trstu

1993. - 1996.

doktor znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o književnosti

poslijediplomski studij- Dottorato di ricerca in italianistica

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

1983. - 1989.

22.11.1990. dottore in filologia moderna

nostrifikacija diplome- profesor talijanskoga jezika i književnosti

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste- Filozofski fakultet – Trst

1979. - 1983.

diploma -srednje obrazovanje - suradnik u nastavi

suradnik u nastavi

Centar za odgoj i obrayovanje na talijanskom jeziku Rijeka - Centro per l'istruzione indirizzata in lingua italiana di Fiume

1979. - 1983.

diploma srednje glazbene škole

instrumentalist - glasovir - klasa prof. Vladimira Klobas

Glazbena škola "Ivan Matetić Ronjgov" Rijeka

1973. - 1979.

smjer instrumentalist- glasovir

osnovna glazbena škola

Glazbena škola „Ivan Matetić Ronjgov“ Rijeka - klasa prof. Silvana Cambiaggio

1971. - 1979.

osnovno obrazovanje

osnovna škola na talijanskom nastavnom jeziku

OŠ „Mario Gennari“ -Rijeka

Radno iskustvo

01.10.2020. - 01.10.2022.

pročelnica

Odsjek za talijanistiku - preddiplomski i diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2019. -

profesorica

izvanredna profesorica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2011. - 1.10.2016.

pročelnikca

Odsjek za talijanistiku - preddiplomski i diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2011. -

profesorica

docent, izvanredni prof. nositelj kolegija na preddiplomskom studiju Talijanski jezik i književnost : Talijanska književnost 1, Talijanska književnost 2 i Suvremena talijanska književnost i communis kolegija Talijanski 1, Talijanski 2 , Talijanski 3, Talijanski 4, Talijanski 5i Talijanski 6; nositelj kolegija na diplomskom studiju Talijanski jezik i književnost Talijanski jezik i književnost, Metodika nastave talijanskoga jezika i književnosti, Talijanska književnost, Talijanska kultura i odjeci i Osvaldo Ramous u kontekstu

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. - 2010.

profesorica - vanjski suradnik

viši asistent - smjer: Logistika i menadžment, Tehnologija prometa i Nautika) Nositelj kolegija - Talijanski jezik 1 i - Talijanski jezik 2

Pomorski fakulet u Rijeci

2004. - 2011.

profesorica

Odsjek za kulturalne studije - viši asistent talijanskog jezika i književnosti nositelj kolegija Talijanski 1, Talijanski 2, Talijanski 3, Talijanski 4, Talijanski 5, Talijanski 6

Filozofski fakultet u Rijeci

2002. - 2006.

vanjska suradnja

potpredsjednik izvršnog odbora Talijanske Unije iz Rijeke - koordinator i odgovorna osoba za pitanja sveučilišta i kadrova

Talijanska Unija - Rijeka - Unione Italiana Fiume

1998. - 2002.

vanjska suradnja

član izvršnog odbora resor Kazališta i umjetnosti - Talijanske Unije Rijeka

Talijanska Unija Rijeka- Unione Italiana Fiume

1996. - 1998.

vanjska suradnja

profesor talijanskog jezika

Škola za jezike “Scuola Modello”- Zajednica Talijana Rijeka- Comunità degli Italiani di Fiume

1986. - 2019.

profesorica

Talijanski jezik i književnost, glazbena kultura Član školskog odbora škole (od 1990.do 2009).

Srednja talijanska škola u Rijeci- Scuola Media Superiore Fiume

1986. - 1987.

nastavnik

Nastavnik zbora i produženog boravka Muzikologija/suradnik u nastavi

OŠ Mario Gennari Rijeka

Nagrade i priznanja

08.12.2017.

Zahvalnica za vrstan rad s učenicima - Nastavnik mentor (2. nagrada na natjecanju talijanskog jezika za učenike srednjih talijanskih škola u R.Hrvatskoj i R.Sloveniji) u organizaciji Talijanske unije Rijeka.

15.06.2017.

Natjecanje Sv. Vid- (27.izdanje) pod pokroviteljstvom društva za povjesna istraživanja iz Rima-Società di Studi fiumani di Roma - Mentor nagrađenim učenicima (I., II. i III. mjesto) - istraživanje

21.12.2016.

Zahvalnica rektora P. Lučina - u ime Sveučilišta u Rijeci nagrađenima u 2016.

08.12.2016.

Zahvalnica za vrstan rad s učenicima - nastavnik mentor (2. nagrada na natjecanju talijanskog jezika za učenike srednjih talijanskih škola R.Hrvastke i R.Slovenije) u organizaciji Talijanske unije Rijeka.

28.10.2016.

Nagrada 'Antonio Pellizzer' - za profesora godine 2016. Talijanska unija i Università Popolare di Trieste za uspjehe postignute u prethodnoj školskoj godini na natjecanjima te radu na projektu Regije Veneto -„Blago fijumanske baštine“

08.12.2015.

Zahvalnica za vrstan rad s učenicima - nastavnik mentor (2. nagrada na natjecanju talijanskog jezika za učenike srednjih talijanskih škola R.Hrvastke i R.Slovenije) u organizaciji Talijanske unije Rijeka.

01.05.2015.

Priznanje za mentorstvo na natjecanju „Europa u školi“ 2015 - 1. mjesto za literarni izričaj – na državnoj razini

13.03.2015.

Priznanje Županijskog povjerenstva za sudjelovanje na natjecanju «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb.

10.03.2014.

Priznanje Županijskog povjerenstva za sudjelovanje na natjecanju «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb.

18.12.2012.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci,rektora prof.dr.sc. Pere Lučina, za ostvarena postignuća u 2012. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci.

04.05.2012.

Priznanje za mentorstvo učenici Ana Šverko- za osvojeno 1. mjesto u Firenci na nacionalnom natjecanju "Olimpijada talijanskog jezika" – Organizacija Ministarstvo Odgoja i obrazovanja R. Italije- od 04 do 05.05. 2012. god.

14.04.2012.

Dobitnik zajedničke godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2012. Godinu. za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za Talijanistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao i za doprinos promidžbi studija Talijanistike.

01.06.2011.

Priznanje za mentorstvo učenici Andrei Legac - osvojeno 1. mjesto za literarni izričaj – na međunarodnom natjecanju Mailing List 2011.

01.05.2011.

Priznanje za mentorstvo učeniku Ugo Grudenu; – 1. mjesto za literarni izričaj – na natjecanju „Europa u školi“ 2011 na državnoj razini

12.03.2009.

Zahvalnica za vrstan rad s učenicima (Attestato di merito) za 1. mjesto osvojeno na Natjecanju književnosti "La magia delle parole" za učenike srednjih škola Talijanske nacionalne zajednice, u organizaciji Talijanske unije Rijeka, 12.03.2009. godine.

08.12.2008.

Nastavnik mentor Zahvalnica za vrstan rad s učenicima (Attestato di merito)- učenica Nataša Prodić pobjeđuje (3. nagrada) na VIII natjecanju talijanskog jezika za učenike srednjih škola Talijanske nacionalne zajednice, u organizaciji Talijanske unije Rijeka, 08.12.2008. godine

05.05.2008.

Zahvalnica; Nacionalnog odbora natjecanja «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb, 05.05.2008. godine. Mentorstvo učenici Nataši Prodić- osvojeno 1. mjesto na državnoj razini

2008.

Nagrađena na natjecanju Istria nobilissima 2008. za literarno djelo - zbirka pjesama "Tempo pensato"

20.03.2007.

Pohvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi», 2007. Različitost kao bogatstvo- pobjeđuje Antonella Paladin na županijskoj razini, 20.03.2007. godine

2007.

Diploma- na državnoj razini «Lidrano» 2007. -Profesor mentor novinarske grupe- List «Il Menabo» -

07.03.2006.

Zahvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na hrvatskom školskom sustretu Lidrano 2006. Diploma za školski list „Il menabo'“ za postignut uspjeh na hrvatskom školskom susretu Lidrano 2006., 07.03.2006. godine.

2006.

Mentor «Europa u školi» 2006 / Literarni izričaj- pobjeđuje Ivona Bušac na županijskoj razini.

18.03.2005.

Pohvalnica Primorsko-goranske županije nastavniku mentoru za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi», 18.03.2005. godine.

06.05.2003.

Zahvalnica Nacionalnog odbora natjecanja «Europa u školi» - za mentorstvo i suradnju, Europski dom Zagreb, 06.05.2003. godine.

26.03.2002.

Zahvalnica za vrstan rad s učenicima i sudjelovanje na hrvatskom školskom susretu Lidrano 2002. (26. i 27.03.2002.)

19.03.2002.

Nagrada nastavniku mentoru- Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 19.03.2002.- za najbolja postignuća u školskoj godini 2000/2001 na državnoj razini natjecanja na jezično-izražajnom i humanističkom području.

15.03.2002.

Pohvalnica Primorsko-goranske županije za sudjelovanje na natjecanju osnovnih i srednjih škola «Europa u školi» , 15.03.2002. godine.

2002.

Dobitnica II.nagrade na Natjecanju “Istria Nobilissima” 2002 - za dramsko djelo; "...e torna l’uomo"

2001

Profesor mentor – Priznanje Grada Rijeke - za izuzetan rad s učenikom koji je osvojio 3.mjesto na državnoj razini natjecanja „Europa u školi“ školske godine 2000/2001.

27.03.1998.

Diploma Hrvatskoga Sabora Kulture za 29 godišnji uspješan rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i kulture uopće, Zagreb 27.03.1998.

1996.

Diploma- na državnoj razini «Lidrano» 1996.god. (osvojeno I. mjesto) za List «Il Menabo» Srednje talijanske škole u Rijeci- Scuola media superiore italiana di Fiume. Profesor mentor novinarske grupe.

Članstva

2015. -

Član društva za povijesna istraživanja iz Rima - Società di Studi Fiumani di Roma

2015. -

Član Centra za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci

2014. -

Član i nacionalni dopisnik Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia /Izaslanstva nacionalne povijesti za Veneziu Giuliu, od 30.01.2014.

2014. -

Član ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka ogranka u okviru projekta FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME od 06.2014.

2008. -

Član ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.

2007. - 2015.

Član Kanadskog društva talijanista – membro della societa canadese per gli Studi di Italianistica (Canadian Society for Italian Studies)

2007. -

Član ocjenjivačke skupine ispita državne mature iz Talijanskoga jezika kao materinjeg jezika za gimnazije i strukovne škole.

2007.

Član prosudbenog povjerenstva za dodjelu književne nagrade Drago Gervais za 2007. godinu

2006. -

Član Kruga pjesnika, književnika i umjetnika talijanske nacionalne manjine – membro del Cenacolo dei poeti letterati e artisti della CNI

2004. - 2008.

Član znanstvenog stručnog vijeća za projekt «Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- Zajednica Talijana Rijeka

2000. - 2009.

Član stručnog žirija nagrade „Istria Nobilissima „ – za književna djela (u 3 navrata) - za dramska djela - za esejistička djela ( u 2 navrata 2008. i 2009. god)

1998. - 2014.

Član skupštine Talijanske unije Rijeka - Unione Italiana di Fiume

1991. -

Član Unione Italiana/Talijanske Unije Rijeka (član izvršnog odbora Talijanske Unije od 1998 do 2006 - odgovorna osoba za resor Kazališta i umjetnosti i za resor stipendija i član skupštine Talijanske unije od 1998)

1991. -

Član međunarodnog društva za talijanski jezik i kulturu «Dante Alighieri» - ogranak Rijeka i ocjenjivač na ispitima prema certifikatu «PLIDA»

1990. -

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske od 2019. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

1979. -

Član KUDa Fratellanza

1971. -

Član Zajednice Talijana Rijeka (dopredsjednik Zajednice talijana od 2014

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.03.2020. -

Monografski pristup temama talijanske književnosti realizma i dekadentizma

Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filofofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.03.2020. -

Talijanska kultura i odjeci

Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filofofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.03.2019. - 01.10.2024.

Filologija i kritika Dantea

Preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnost

Filozofski fakutet u Rijeci

voditelj

2015. -

Metodika nastave talijanskoga jezika i književnosti

Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2015. -

Osvaldo Ramous u kontekstu

Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2014. -

Talijanska književnost

Diplomski studij Talijanskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Suvremena talijanska književnost

Preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Talijanska književnost 2

Preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Talijanska književnost 1

Preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. - 2010.

Talijanski jezik 1

Logistika i menadžment / Tehnologija prometa i Nautika

Pomorski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Talijanski jezik 2

Logistika i menadžment / Tehnologija prometa i Nautika

Pomorski fakultet

suradnik

2006. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 6

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 5

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 3

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 4

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2004. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 1

Kulturalni studiji

Filozofskom fakuletu u Rijeci

voditelj

2004. - 2013.

Stručni seminar talijanskoga jezika 2

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

1.03.2023. - 27.09.2023.

'Il cavallo di cartapesta': Osvaldo Ramous e l’appuntamento con la storia

Ariana Paljuh

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2022. - 30.03.2023.

Questione di genere e anteismo a Fiume: poetesse a confronto

Mihaela Katačić

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2022. - 11.10.2022.

Testo letterario, storico, sociale o utopistico? Genesi e risvolti della 'Carta del Carnaro

Leo Nenadich

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2021. - 11.10.2022.

Archiviazione e digitalizzazione de «La battana»: tra ricerca e conservazione

Katarina Smojver

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2021. - 5.04.2022.

Digitalizzazione e conservazione del patrimonio letterario: Ramous tradotto e traduttore

Valentina Smojver

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2021. - 16.09.2021.

Dalla ‘Vita Nuova’ alla ‘Commedia’: un sistema di segni e figure tra i colori, gli abiti e i sovrasensi nelle apparizioni di Beatrice

Rea Štemberger,

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

1.03.2021. - 14.07.2021.

Passato e presente nell'insegnamento dell’italiano LS: il futuro semplice tra tradizione e riforma curriculare

Lidija Mijatović

Talijanski jezik i književnost

Filozofski fakultet Rijeka

01.03.2020. - 07.09.2020.

L’ eco de ‘Il nome della rosa’ in Croazia

Mattea Grbeša

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

06.03.2019. - 09.09.2019.

Liberalita e magnificenza nelle novelle della decima giornata del 'Decameron '

Lidija Mijatović

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 07.09.2020.

Poesie di guerra a confronto: l’esperienza letteraria di Giuseppe Ungaretti e Umberto Matteoni

Leo Nenadich

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 09.09.2019.

Nascita e morte nella natura pascoliana

Valentina Smojver

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 09.09.2019.

La poetica nella produzione matura di Alessandro Damiani

Selma Smajić

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 09.09.2019.

Il contributo di Mario Schiavato alla narrativa istro-quarnerina

Lora Stefanović

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 09.09.2019.

Sviluppi della poetica dell’umorismo in Pirandello attraverso l’analisi di 'Il fu Mattia Pascal', 'Uno, nessuno e centomila' e ' I giganti della montagna'

Angelica Vunić

Talijanski jezik i književnost dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

02.03.2018. - 04.09.2018.

L’eredita intellettuale di Antonio Gramsci nelle Lettere dal carcere

Estera Košuta Lerga

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

05.03.2017. - 10.05.2018.

L'itinerario culturale-artistico di Fiume nella narrativa ramousiana

Robert Predovan

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2017. - 04.09.2017.

Lettere dal carcere: ideologia e cultura nel Gramsci intimo

Nika Antolović

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2017. - 04.09.2017.

La figura e il ruolo di Beatrice nell'opera dantesca

Sanja Šegulja

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2017. - 04.09.2017.

Il nuovo volto della solitudine nelle pagine di Paolo Giordano

Meri Stošić

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

04.03.2016. - 14.09.2016.

La figura dell'inetto nei romanzi sveviani

Valentina Bago

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski falkultet u Rijeci

04.03.2016. - 04.09.2016.

La mitologia della 'Divina commedia'

Manuela Mihelić

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

04.03.2016. - 04.09.2016.

Umberto Saba: il cuore delle cose

Romana Jurkotić

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

04.03.2015. - 05.09.2015.

Le avanguardie letterarie del primo Novecento nella cultura italiana a Fiume

Robert Predovan

Talijanski jezik i književnost, dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2011. -

La Fiume delle cartoline a cavallo tra Ottocento e Novecento, Rijeka u razglednicama između XIX. i XX st.

Noema Dundara

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2010. -

Le donne in carta ed ossa, da Krazy Kat a Persepolis: l'industria culturale, gli stereotipi, le immagini e la costruzione di identita' femminili nei fumetti

Marina Kancijanić

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2007. -

Letteratura di massa e consumo- Masovna književnost

Marina Kancijanić

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

12.02.2024. - 19.02.2024.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

voditelj cjeloživotnog programa

17.02.2023. - 20.02.2023.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

voditelj cjeloživotnog programa

30.11.2022. - 01.12.2022.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

voditelj cjeloživotnog programa

18.02.2022. - 18.02.2022.

Una storia letteraria per costruirci un tetto di radici predavanje u sklopu programa Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

predavanje i voditelj cjeloživotnog programa

17.02.2022. - 18.02.2022.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

voditelj cjeloživotnog programa

17.02.2022. - 17.02.2022.

Leggere il dialetto come famiglia e identità Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

predavanje i voditelj cjeloživotnog programa

19.03.2021.

Le 'altre parole' di Jhumpa, predavanje u sklopu programa Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Rijeka

predavač i voditelj cjeloživotnog programa

18.3.2021. - 19.3.2021.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

voditelj

17.04.2019. - 27.06.2019.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću -La lingua degli italiani dimenticati: come nasce Forgotten Italians Perché io non ho casa…e la mia patria e il mondo: il luogo natio nei versi di G

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

voditelj

21.03.2018. - 23.03.2018.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet -Sveučilište u Rijeci

voditelj

19.04.2017. - 21.06.2017.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet - Sveučilište u Rijeci

Voditelj

15.04.2016. - 21.06.2016.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima.

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

voditelj

18.06.2015. - 19.06.2015.

Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima - Insegnare a scrivere nell'era di Internet e del digitale

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

26.06.2014. - 27.06.2014.

Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima. Non parto, non resto… I percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Marisa Madieri - Famiglia e scuola: la comunicazione oggi -

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

07.06.2013. - 27.06.2013.

Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik - L'insegnamento dell'italiano - Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima - La magia della lettura

Cjeloživotno obrazovanje te stručno usavršavanje Suvremene teme iz talijanistike, za profesore talijanskoga i za djelatnike koji se u nastavnom procesu služe talijanskim jezikom

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

16.06.2023.

L’epistolario ramousiano, una repubblica delle lettere oltre i confini

Giornata di studi in onore di Sanja Roić, okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

predavač

22.10.2021.

La lezione dantesca all'uomo di sempre predavanje u sklopu okruglog stola Dante l'italiano povodom 700. obljetnice smrti Dantea

Dante l'italiano međunarodni okrugli stol povodom 700. obljetnice smrti Dantea

Generalni konzulat Republike Italije u Rijeci i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

predavač

18.10.2021.

Guerre di uomini e di formiche: quando la storia è più grande dell’uomo - Viaggio tra le righe degli scrittori della Comunità Nazionale Italiana.

La lingua italiana quale veicolo trasmissivo e divulgativo dell'identità nazionale. Dagli obiettivi formativi del Curricolo di lingua italiana / Lingua e letteratura italiana-Lingua materna ai percorsi di interdisciplinarietà“,

stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji AZOO, u Puli.

predavač

26.02.2021.

Aspetti culturali e letterari della Fiume nei primi decenni del Novecento predavanje u sklopu kolegija Corso di geopolitica di Historia

Corso di geopolitica di Historia, La costituzione secondo D'Annunzio Udine, XXV. međunarodni znanstveni kolokvij

Odjel za Pravne Znanosti Sveučilišta Udine – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine (Università di Udine e Historia).

predavač

18.11.2017. - 18.11.2017.

Scrivere nell'era di Internet e del digitale,

Županijski stručni skup nastavnika talijanskoga jezika u srednjim i osnovnim školama Istarske županije

Multimedijalni centar Rovinj-Rovigno

gost predavač

10.05.2014. - 10.05.2014.

Crescere bilingui- Odrastanje u dvojezičnosti

Seminar međunarodnog stručnog aktiva odgajatelja i pedagoga predškolskih ustanova na talijanskom jeziku

Talijanska unija - Zajednica talijana u Kopru (R. Slovenija)

gost predavač

22.02.2014. - 22.02.2014.

Il viaggio letterario del 'fanciullo musico'

Međunarodni znanstveni skup Talijanskoga jezika i književnosti Altre lettere e spazi liberi, Ostale/Druge književnosti i prostor slobode

Sveučilište u Trstu

gost predavač

10.06.2009. - 10.06.2009.

Talijansko hrvatske kulturne veze - izlaganje Život i djelo Osvalda Ramousa – Riječki ambasador kulture

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

26.05.2006. - 26.05.2006.

Ramous, poeta da far conoscere anche nelle nostre scuole,

Predavanje – u sklopu Stručnog aktiva za profesore talijanskog jezika i književnosti

Srednja talijanska škola Dante Alighieri – Pula,

suradnik

Osobni razvoj

21.03.2016. - 26.03.2011.

Sudjelovanje na stručnom Stručnomi skupu za nastavnike talijanskog materinskog jezika i nastavnike društvene grupe predmeta- Seminario di aggiornamento professionale per docenti di lingua e letteratura italiana e per docenti di materie umanistiche

Financiranje: 50

21.03.2014. - 26.03.2014.

Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije (Torino- Italija)

Financiranje: 50

10.04.2012. - 14.04.2012.

Sudjelovanje na stručnom skupu profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Financiranje: 40

05.07.2010. - 11.07.2010.

Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Financiranje: 80

07.02.2008. - 09.02.2008.

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 30

27.01.2007. - 27.01.2007.

Sudjelovanje na stručnom savjetovanju za Predmetne stručne skupine za mađarski i talijanski jezik (za nacionalne manjine). Predavači: Natalija Andraković Kostanjec i Marijana Vučić-Pečnik

Financiranje: 8

22.11.2005. - 23.11.2005.

Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika

Financiranje: 15

02.09.2003. - 04.09.2003.

Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika

Financiranje: 15

02.09.2002. - 06.09.2002.

Stručno usavršavanje na talijanskom jeziku za učitelje i profesore talijanskog jezika i književnosti (materinji)Sudjelovanje na stručnom za učitelje talijanskog jezika

Financiranje: 30

07.02.2002. - 10.02.2002.

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 40

2001. -

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 60

1996. -

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 60

1992. -

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 60

1991. -

Jezični seminar (Seminario linguistico culturale) Stručno usavršavanje na stručnom skupu za učitelje I nastavnike talijanskog jezika

Financiranje: 60

04. 2013.

Sudjelovanje na stručnom seminaru profesora talijanskog jezika i književnosti srednjih škola i Sveučilišta Kopar i Pula, Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Financiranje: 40

Izdavaštvo

01.03.2020. - 15.10.2020.

Il dialetto fiumano. Parole e realtà

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Odsjek za talijanistiku- Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku

2020.

Član znanstvenog odbora Confini, identità, appartenenze. Scenari letterari e filmici dell'Alpe Adria

Financiranje: izd. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.

2018. -

Član znanstvenog odbora Quaderni CIRD. Rivista del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università di Trieste / Journal of the Interdepartmental Center for Educational Research of the University of Trieste

Financiranje: Izd. Sveučlište u Trstu -Casa Editrice EUT – Edizioni Università di Trieste ISSN: 2039-8646

2010. - 2021.

Član znanstvenog stručnog vijeća projekta i knjige "Povijest osnovnoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci u posljednijh šezdeset godina"

Financiranje: Comunità degli Italiani di Fiume - Zajednica Talijana Rijeka

2009. - 2013.

Član uredništva tromjesečnika„ La battana“

Financiranje: EDIT, Rijeka,

2008. -

Član uredničkog odbora knjige «Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- autori Ilaria Rocchi Rukavina i Giuliana Marchig Matešić

Financiranje: Zajednica Talijana Rijeka;

2008.

Urednik zbornika - Osvaldo Ramous: Il giornalismo, l'impegno culturale e critico - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost Osvalda Ramousa

Financiranje: Zajednica Talijana, Rijeka,

26.05.2007. -

Član znanstvenog i organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa

Financiranje: Zajednica Talijana Rijeka- pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom

2007. -

Član uredničkog odbora knjige Storia e ciacole de un fiuman patoco, (Povijest i priče izvornog fiumana)

Financiranje: EDIT, Rijeka,

1997. -

Član uredničkog odbora knjige - Tra storia e ricordi.110 anni di vita scolastica. (110 godina školskog života kroz povijest i sjećanja)

Financiranje: Izd. Srednja talijanska škola Rijeka-

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Il dialetto fiumano. Parole e realtà.

Irene Mestrovich, Martina Sanković-Ivančić, Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

znanstvena antologijska monografija - 163

2020.

Il dialetto fiumano: itinerari identitari e nuove sfide

Mazzieri-Sanković, Gianna ;

Il dialetto fiumano.Parole e realtà Znanstvena antologijska monografija - 23-58

A2

2020.

Non c’è più Mario Schiavato, rimane il suo lascito dai valori genuini. Ricordando l’autore.

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

La battana - 217 9-22

2020.

Nei 'Sentieri dell'anima' di Umberto Matteoni

Gianna Mazzieri-Sanković, Leo Nenadich

La battana - LVI 39-69

2020

Storie di confine

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

Confini, identità, appartenenze - 109-122.

https://www.bib.irb.hr/1108255.

A1

2019.

La Fiume cambiata, cuore e simbolo dell'Europa del XX secolo nelle pagine letterarie di autori quarnerini

Gianna Mazzieri-Sanković

Rivista di Letteratura italiana - zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Visioni d'Istria, Fiume, Dalmazia nella letteratura italiana, izd Fabrizio Serra, Pisa/Rim - 159-164

A1

2019.

Dal realismo magico alla fantasia onirica: i percorsi narrativi di Osvaldo Ramous ed Enrico Morovich

Gianna Mazzieri-Sanković

Il libro di Astolfo. Magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa ur. Zorana Kovačević i Francesca Righetti - 121-140.

A1

2019.

Fiume and Canada: The Two Worlds of Gianni Angelo Grohovaz

Gianna Mazzieri-Sanković

Forgotten Italians: Julian-Dalmatian Writers and Artists in Canada - 108-129

A1

2019.

Il contributo di Mario Schiavato alla narrativa istro-quarnerina

Gianna Mazzieri-Sanković, Lora Stefanović

La battana - LV 49-89

2019.

Confini. L'altra Italia di Cristina Benussi

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

La battana - LV 119-127

2018.

Giovanni Stelli. Storia di Fiume Dalle origini ai giorni nostri

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Battana - LIV 104-125

https://www.bib.irb.hr/1133515

2018.

Giovanni Stelli. Storia di Fiume Dalle origini ai giorni nostri

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - LIV 104.-125.

2018.

Riječka sjećanja u (književnom) stvaralaštvu na talijanskom jeziku,

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Riječki filološki dani“, Rijeka, 24.-26.11.2016., u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, iz. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 297-307

A2

2018.

Tra migrazione e straniamento: pagine di letteratura dell’esodo

Corinna Gerbaz Giuliano, Gianna Mazzieri-Sanković

Movimenti di popoli in Istria - Trst - 73-91

A1

2018.

Vent’anni di dibattito letterario nel panorama culturale istroquarnerino

Gianna Mazzieri-Sanković

Studi e memorie dell'IRCI - 67-86

A1

2018.

Le avanguardie letterarie del primo Novecento nella cultura italiana a Fiume

Gianna Mazzieri-Sanković, Robert Predovan

La battana - LIV 9-49

2017.

“Lettere dal carcere”: ideologia e cultura nel Gramsci intimo

Gianna Mazzieri-Sanković, Nika Antolović

La battana - LIII 9-41

2017.

Il nuovo volto della solitudine nelle pagine di Paolo Giordano

Gianna Mazzieri-Sanković, Meri Stošić

La battana - LIII 9-29

2017.

Analiza udžbenika talijanskog kao materinskog jezika u uporabi u školama talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu - 1 81-91

A2

2016.

Giacomo Levita, Fiume: tracce di ‘900 perduto

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

La battana - LII 99-113

2016.

L'universo femminile nell'opera di Liana de Luca

Gianna Mazzieri-Sanković

Rivista di Letteratura italiana - zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa - Letteratura dalmata, skup 27./28.02.2015. u organizaciji Sveučilišta uTrstu , izd. Fabrizio Serra, Pisa/Rim - „Rivista di Letteratura italiana“ , iz. Fabrizio Serra Ed., Pisa/Roma 2015. 343 - 349

A1

2015.

Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina.

Gianna Mazzieri-Sanković

Rivista di Letteratura italiana - Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura - izd. Fabrizio Serra Pisa Roma - 375-381.

A1

2015.

Intorno agli scambi epistolari di Osvaldo Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković, Maja Đurđulov

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche, XIV. Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia - XXXVI 101 - 121

A1

2014.

U dodiru zore i sutona, kulturne razmjene i prostor slobode Osvalda Ramousa

Gianna Mazzieri-Sanković

Riječki filološki dani 9 - Filozofski fakultet u Rijeci - 135-145.

A2

2013.

Nepresušna proza Giacoma Scottija

Gianna Mazzieri-Sanković

Književna revija - Rijeka - 4 12-20

2013.

Frammenti del porto di Fiume nella letteratura italiana

Gianna Mazzieri-Sanković

Trieste, Arte Cultura -Trst - 185 29-29

2013.

L’impresciugabile narrativa di Giacomo Scotti

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - XLIX 19-30

2013.

Enrico Morovich, L'ultimo sapore della vigna, (a cura di) Marina Petronio

Corinna Gerbaz Giuliano, Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - 111-126

2012.

Giacomo Scotti, Dalla terra al Cielo, Favole e leggende raccolte viaggiando in Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Monenegro e Macedonia slava

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - XLIII 177-182

2011.

E rimarrà di noi…la parola

Gianna Mazzieri Sanković

La battana - XLVII /luglio-settembre 9-16

2011.

Precorrere i tempi ricordando Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - XLVII 37-56

2011.

Diego Zandel: I testimoni muti. Le foibe, l’esodo, I pregiudizi

Gianna Mazzieri Sanković

La battana - XLVII 127-137

2010.

La radice della nostra identità letteraria nelle pagine riscoperte di Osvaldo Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - XLVI, 2009 33-50

https://www.bib.irb.hr/612532

A2

2008.

Un motivo per riflettere sull’identità fiumana

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Tore - I 50-51

2008.

Un ambasciatore letterario. Nel teatro di vita dove le albe e i tramonti si incontrano

Gianna Mazzieri-Sanković

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - Osvaldo Ramous, Il giornalismo, l'impegno culturale e critico; izd.Zajednica Talijana Rijeka - 127-140.

A2

2008.

Lettere fiumane. Morovich e Ramous:due scelte

Gianna Mazzieri-Sanković

Archeografo Trestino - LXVIII 227.-239.

A1

2007.

Ramous: alla ricerca delle radici dell’uomo

Mazzieri-Sanković, Gianna

Panorama : rivista quindicinale - I 4-7

https://www.bib.irb.hr/1133512

2007.

Il cavallo di cartapesta, un romanzo dettato dal cuore

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Tore - I 16-19

https://www.bib.irb.hr/1133510

2007.

Tempi senza misure: per onorare la memoria del grande Ramous

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Tore - I 14-15

2006.

La ripresa artistica: il coro giovanile e la “nuova filodrammatica”

Mazzieri-Sanković, Gianna

Italiani a Fiume - 1 283-290

https://www.bib.irb.hr/1133507

2006.

Il cantore della realtà dell’assurdo

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Battana - XLII 9-51

https://www.bib.irb.hr/1133480

A2

2006.

Città di confine: la Fiume di Osvaldo Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

La battana - zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa Scrittura sopra i confini: la letteratura dell’Esodo - Trst u organizaciji Centro multimediale - 226 -238

A2

2005.

Il nostro grande poeta

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Voce del Popolo - I 15-15

https://www.bib.irb.hr/1133506

2005.

Il lascito di Ramous a Fiume. Ricordi e momenti meno noti della vita del grande scrittore fiumano

Gianna Mazzieri-Sanković,

La Tore - I 15-18

https://www.bib.irb.hr/1133483

1997.

Osvaldo Ramous: un fiumano cittadino del mondo

Gianna Mazzieri-Sanković

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - Fiume:Itinerari culturali; La battana - 66 -73.

A2

1993.

Osvaldo Ramous e la poesia

Mazzieri-Sanković, Gianna

La Battana - XXX 38-47

https://www.bib.irb.hr/1133503

1990.

Lo sradicamento dei rimasti

Gianna Mazzieri-Sanković,

La Battana - XXVII 140-145

https://www.bib.irb.hr/1133486

2021.

Un tetto di radici. Talijanska književnost druge polovice 20. stoljeća u Rijeci

Mazzieri-Sanković, Gianna ; Gerbaz Giuliano, Corinna

- 358

2021.

Fiume nell’identità dialettale: il fiumano tra lingua e letteratura

- 216

2021.

Un tetto di radici. Lettere italiane: il secondo Novecento a Fiume

Mazzieri-Sanković, Gianna ; Gerbaz Giuliano, Corinna

- 700

2021.

Diploma di Stato nelle scuole con lingua italiana in Croazia: l’esame di lingua italiana

Mazzieri-Sanković, Gianna

Quaderni CIRD. Rivista del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università di Trieste - 23 144-159

2021.

Premessa al recupero letterario di immagini perdute: cogliere l’identità fiumana che nel tempo sfugge

Mazzieri-Sanković, Gianna ; Đurđulov, Maja ;

- 11-21

2022.

Il dialetto fiumano: l’idioma di Fiume che riflette storia, cultura e identità

Mazzieri-Sanković, Gianna

Fiume. Rivista di Studi Adriatici - 45 53-82

2022.

Riflessioni ai margini del convegno La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici

Mazzieri-Sanković, Gianna

Fiume. Rivista di Studi Adriatic - 46 7-10

2022.

Fiume.Rivista di Studi Adriatici. La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici

- 260

2022.

L’analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Croazia

Peršić, Iva

- 283

Znanstvene knjige

2021.

Un tetto di radici. Talijanska književnost druge polovice 20. stoljeća u Rijeci,

autor

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

znanstvena monografija, Rijeka, 2021. (E-book) (1-370 str)

izd. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1132842.

2020.

Il dialetto fiumano. Parole e realtà

urednik

Gianna Mazzieri-Sanković, Maja Đurđulov, Kristina Blagoni

ISBN 978-953-361-013-9

I.Mestrovich, M. Sanković Ivančić, G. Mazzieri-Sanković, C. Gerbaz Giuliano

Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku - Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1095639

2020.

Il dialetto fiumano: itinerari identitari e nuove sfide

autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković

poglavlje u knjizi Il dialetto fiumano. Parole e realtà

Irene Mestrovich, Martina Sanković Ivančić, Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku - Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1108254

2019.

La poetica di Lacrime e perle in Giacomo Scotti

koautor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano

znanstvena monografija Curiosando nella vita. Giacomo Scotti, poliedrico intellettuale di frontiera

R. Scotti Jurić, N.Poropat Jeletić, I. Matticchio

Sveučilište Juraj Dobrila Pula Pula

https://www.bib.irb.hr/1048333

2019.

Forgotten Italians: Julian-Dalmatian Writers and Artists in Canada

Autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković

Fiume and Canada: The Two Worlds of Gianni Angelo Grohovaz

Konrad Eisenbichler

The University of Toronto Press Toronto, Kanada

https://www.bib.irb.hr/962134

2013.

Non parto, non resto... I percorsi narrativi di Osvaldo Ramous e Marisa Madieri (I do not start, do not rest ... The narrative paths Osvaldo Ramous and Marisa Madieri)

Autor knjige

Corinna Gerbaz Giuliano, Gianna Mazzieri-Sanković

znanstvena monografija

Ed. Fonti e studi per la Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia Trst, Italija,

https://www.bib.irb.hr/666468

2010.

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento vol.II

autor poglavlja u knjizi

Sandro Cergna, Gianna Mallemulle Ausenak, Elis Deghenghi Olujić, Roberto Dobran, Luciano Dobrilović, Silvio Forza, Elis Geromella, Barbalich, Nensi Giachin Marsetić, Stefano Lusa, Alessandro Manzin, Gianna Mazzieri-Sanković, Nelida Milani Kruljac, Eliana Moscarda Mirković, Orietta Moscarda Oblak, Vito Paoletich, Antonio Pellizzer, Sanja Roić, Giacomo Scotti, Irene Visintini

znanstvena monografija

Nelida Milani Kruljac, Roberto Dobran

Pietas Iulia - EDIT Rijeka

2010.

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento vol.I

autor poglavlja u knjizi

Sandro Cergna, Gianna Mallemulle Ausenak, Elis Deghenghi Olujić, Roberto Dobran, Luciano Dobrilović, Silvio Forza, Elis Geromella, Barbalich, Nensi Giachin Marsetić, Stefano Lusa, Alessandro Manzin, Gianna Mazzieri-Sanković, Nelida Milani Kruljac, Eliana Moscarda Mirković, Orietta Moscarda Oblak, Vito Paoletich, Antonio Pellizzer, Sanja Roić, Giacomo Scotti, Irene Visintini

znanstvena monografija

Nelida Milani Kruljac, Roberto Dobran

Pietas Iulia - EDIT Rijeka

2010.

Una voce fuori dal coro: Osvaldo Ramous

Autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković, Roberto Dobran

znanstvena monografija Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612561

2010.

Forme della comunicazione letteraria nella "Voce del Popolo"

Autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković

znanstvena monografija - Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento vol.I

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612557

2010.

Lo spazio culturale nella "Voce del Popolo"

Autor poglavlja u knjizi

Mazzieri-Sanković, Gianna

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612555

2010.

La cultura di massa in prospettiva socialista

Autor poglavlja u knjizi

Mazzieri-Sanković, Gianna

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612554

2010.

Rassegna dei giornali e dei periodici italiani dell'Istria e di Fiume dal 1945 ad oggi

Autor poglavlja u knjizi

Mazzieri-Sanković, Gianna

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612587

2010.

L'intermezzo degli anni Cinquanta: tra informazione e formazione

Autor poglavlja u knjizi

Mazzieri-Sanković, Gianna

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612553

2010.

Il Dramma Italiano

Autor poglavlja u knjizi

Giachin Marsetić, Nensi; Mazzieri-Sanković, Gianna

Le parole rimaste. Storia della letteratura italiana dell'Istria e del Quarnero nel secondo Novecento

Nelida Milani i Roberto Dobran

Pietas Iulia /Edit Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612597

2008.

Osvaldo Ramous.Il giornalismo, l'impegno culturale e critico

poglavlje u knjizi i uredništvo

Elvio Guagnini, Ingrid Damiani Einwalter, Ilaria Rocchi Rukavina, Sanja Roić, Corinna Gerbaz Giuliano, Silvio Forza, Gianna Mazzieri-Sanković

zbornik sa znanstvenog skupa

Gianna Mazzieri-Sanković

Zajednica Talijana Riejka Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1133478

2008.

Premessa "Il cavallo di cartapesta"

Autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković

Il cavallo di cartapesta - Ramous Osvaldo

Gianna Mazzieri-Sanković

EDIT Rijeka

2007.

Il cavallo di cartapesta

poglavlje u knjizi i uredništvo

Osvaldo Ramous

Premessa

Gianna Mazzieri-Sanković

Zajednica Talijana Rijeka Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1133477

2007.

Il cavallo di cartapesta

Urednik knjige

Osvaldo Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

Zajednica Talijana Rijeka

https://www.bib.irb.hr/1133476

2006.

Prefazione

Autor poglavlja u knjizi

Gianna Mazzieri-Sanković

Lotta con l'ombra ed altri racconti, Ramous Osvaldo

Gianna Mazzieri-Sanković,

EDIT Rijeka

https://www.bib.irb.hr/612622

2006.

Lotta con l'ombra ed altri racconti

Urednik knjige

Ramous Osvaldo

EDIT Rijeka

1998.

La Voce di una minoranza. Analisi della pagina culturale de “La Voce del Popolo” negli anni ’50.str. 193

Autor knjige

Gianna Mazzieri

Bibliotheca Academiae,

znanstvena monografija

Ed. La Rosa Torino, Italia

https://www.bib.irb.hr/775688

Pozvana predavanja

19.10.2013.

Intorno agli scambi epistolari di Osvaldo Ramous

Mazzieri-Sanković, Gianna ; Đurđulov, Maja ;

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=778215

04.10.2013.

Nepresušni narativni izričaj Giacoma Scottija

Mazzieri-Sanković, Gianna;

Gradska viječnica Rijeka

07.05.2013.

Frammenti del porto di Fiume nella letteratura italiana

Mazzieri-Sanković, Gianna;

Palača Economo, Trst,

27.05.2006.

Lettere Fiumane. Morovich e Ramous: due scelte

Mazzieri-Sanković, Gianna;

“La Minerva” Gradska Biblioteca, Trst,

05.06.2004.

L’identita nazionale in una prospettiva europea - Nacionalni identitet u europskoj perspektivi

Mazzieri-Sanković, Gianna;

Zajednica Talijana Pula

27.-28.02.2015.

L'universo femminile nell'opera di Liana de Luca

Mazzieri-Sanković, Gianna

Trst, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777471

28.02-01.03.2013

Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina

Mazzieri Sanković, Gianna

Trst, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749449

22.11-24.11.2012.

U dodiru zore i sutona, kulturne razmjene i prostor slobode Osvalda Ramousa

Mazzieri-Sanković, Gianna

Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749445

Kongresna priopćenja

24.2.2020.

La questione del Novecento letterario italiano a Fiume

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

znanstveni skup La lingua italiana a Fiume, u organizaciji Società di Studi Fiumani a Roma / Assessorato della crescita culturale di Roma, Društvo za riječka istraživanja u Rimu i Odjel za kulturni razvoj Rima Rim

21.11.2019. - 22.11.2019.

Costruire un tetto di radici. Il Novecento letterario a Fiume

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

međunarodni znanstveni skup - Ritornare si può? I presupposti per un progetto culturale e socio-economico delle seconde e terze generazioni dell'esodo, Trst-Rijeka u organizaciji Istituto Regionale per la Cultura Istriana-fiumano-dalmata IRCI - Trieste- Zajednica Talijana Rijeka Trst - Rijeka

15.10.2019.

La letteratura italiana oltre i confini

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano

pozvano izlaganje

međunarodni okrugli stol "L'italiano fuori Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale", u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali u organizaciji Fakulteta Humanističkih znanosti u. Kopru Kopar,

7.1.2019. - 8.11.2019.

La Fiume cambiata, cuore e simbolo dell'Europa del XX secolo nelle pagine letterarie di autori quarnerini

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

međunarodni znanstveni kongres - Visioni d'Istria, Fiume, Dalmazia nella letteratura italiana, organizaciji Sveučilišta u Trstu i IRCI Istituto Regionale per la Cultura Istriana-fiumano-dalmata IRCI Trieste Trst

7.11.2018. - 29.11.2018.

Per una letteratura italiana fuori dai confini

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano

pozvano izlaganje

L'italiano fuori Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale međunarodni okrugli stol u organizaciji Filološkog fakulteta u Beogradu, Beograd

16.5.2018. - 18.5.2018.

Storie di confine. Un racconto inedito del Novecento letterario fiumano

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano

pozvano izlaganje

međunarodni znanstveni skup Alpe Adria e dintorni, itinerari mediterranei. Letterature e immagini di confine / Alpe Adria: književnost i granične slike u organizaciji Sveučilišta Klagenfurt (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) i Sveučilišta Udine (Università degli Studi di Udine) Klagenfurt

25.11.2016.

Riječka sjećanja u (književnome) stvaralaštvu na talijanskome jeziku

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

usmeno priopćenje

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Riječki filološki dani“ Rijeka

28.10.2016.

Lo sviluppo del pensiero critico nei contatti letterari italo-croati

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

usmeno priopćenje

Međunarodni znanstveni skup – studijski dani Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“ Filozofski fakultet u Zadru

04.6.2016.

Analiza udžbenika talijanskoga kao materinskog jezika u uporabi u školama talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, R

Gianna Mazzieri-Sanković, Iva Peršić

usmeno priopćenje

Znanstvena konferencija Centra za jezična istraživanja FFRI.UNIRI, Međunarodni znanstveni skup „CLARC 2016, Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, Filozofski fakultet Rijeka

27.2.2015. - 28.2.2015.

L'universo femminile nell'opera di Liana de Luca

Gianna Mazzieri-Sanković,

usmeno priopćenje

Međunarodni znanstveni skup -Letteratura dalmata italiana Trst

22.2.2014.

Il viaggio letterario del 'fanciullo musico'

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Altre lettere e spazi liberi Sveučilište u Trstu, Trst (Italia)

19.10.2013.

Intorno agli scambi epistolari di Osvaldo Ramous

Mazzieri-Sanković, Gianna; Đurđulov, Maja;

usmeno priopćenje

XIV. međunarodni znanstveni skup Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche u organizaciji Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjeka za Talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci. Filozofski fakultet Rijeka

15.6.2013.

Relazioni culturali e voci letterarie nella Fiume degli anni Venti/Trenta

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano

pozvano izlaganje

Nel 90° dalla nascita della Parrocchia di Cosala,U 90.oj obljetnici osnivanja župe Kozala Zajednica talijana, Rijeka

2013.

Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina (From the outlander to the different: images of quarnerian literature)

Gianna Mazzieri-Sanković

usmeno priopćenje

L'esodo giuliano dalmata nella letteratura Trst

28.9.2012.

Frammenti del porto di Fiume nella letteratura italiana

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Lučka iskustva u Rijeci i Trstu krajem XVIII. i početkom XX. stoljeća, Književnost, povijest, arhitektura i tehnika Gradska viječnica Grada Rijeke

2012.

Dal realismo magico alla fantasia onirica: i percorsi narrativi di Osvaldo Ramous ed Enrico Morovich

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Il libro di Astolfo. Magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane / Astolfova knjiga. Magično i fantastično u talijanskom jeziku, književnosti i kulturi IV međunarodni znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za talijanski jezik i knjževnost i Udruženja talijanista na Balkanu, Banja Luka

2012.

U dodiru zore i sutona, kulturne razmjene i prostor slobode Osvalda Ramousa (Where sunrise and sunset meet, Osvaldo Ramous's cultural excanges and unattacheded spaces)

Gianna Mazzieri-Sanković

usmeno priopćenje

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Riječki filološki dani FFRI Rijeka

30.6.2007. - 2.7.2007.

Dove le albe e i tramonti s’incontrano

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Convegno della società canadese per gli Studi di Italianistica /Canadian Society for Italian Studies Godišnji međunarodni znanstveni skup Kanadskog društva za talijanistiku Canadian Society for Italian Studies u suradnji s Filozofskim fakultetom u Trstu Trieste /Trst (Italia)

26.5.2007.

Un ambasciatore letterario: nel teatro di vita dove le albe e i tramonti s'incontrano

Gianna Mazzieri-Sanković

usmeno priopćenje

Il giornalismo, l'impegno culturale e critico - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost Osvalda Ramousa Rijeka

16.4.2007.

Osvaldo Ramous: le due sponde dell’Adriatico

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Itinerari Adriatici Trieste-Trst (Italia)

10.6.2005. - 11.6.2005.

Citta di confine, la Fiume di Osvaldo Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Scrittura sopra i confini: la letteratura dell’Esodo Centro di Documentazione Multimediale - Trieste (Italia)

2002.

La veneticita dei fiumani

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Preconferenza dei Veneti d’Europa Consiglio Provinciale Padova

2.2.1996.

Tra prospettiva socialista e confronto con altri modelli

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Letteratura e cultura di massa Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Universita degli Studi di Trieste (Italia)

1994.

Giornalismo e letteratura in Istria negli anni ’50

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Dinamica dei generi nella societa di massa Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Universita degli Studi di Trieste (Italia)

1991.

Il carteggio Morovich- Ramous

Gianna Mazzieri-Sanković

pozvano izlaganje

Enrico Morovich oltre i confini - Enrico Morovich iznad granica Accademia Ligustica di Belle Arti - Genova (Italia)

Mentorstvo doktorandima

07.03.2016. - 14.12.2022.

L’analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Croazia (Analiza pogrešaka u pisanoj produkciji u školama s talijanskim nastavnim jezikom u Hrvatskoj

Iva Peršić Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti -Filologija- jezikoslovlje - Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru

Datum obrane: 14.12.2022.

Znanstveni skupovi

20.10.2996.

Fiume: itinerari culturali, međunarodni znanstveni skup u organizaciji kulturnog časopisa “La battana» i Zajednice Talijana

Rijeka usmeno priopćenje

24.2.2020.

La lingua italiana a Fiume, Rim, znanstveni skup

Društvo za riječka istraživanja u Rimu i Odjel za kulturni razvoj Rima - Rim izlaganje

21.11.2019. - 22.11.2019.

Ritornare si può? I presupposti per un progetto culturale e socio-economico delle seconde e terze generazioni dell'esodo, međunarodni znanstveni skup

IRCI-Trst, Zajednica talijana Rijeka-Rijeka izlaganje

7.11.2019. - 8.11.2019.

Visioni d'Istria, Fiume, Dalmazia nella letteratura italiana, međunarodni znanstveni skup

Sveučilišta u Trstu i IRCI Trst izlaganje

15.10.2019.

L'italiano fuori Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale, međunarodni okrugli stol u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali

Fakultet Humanističkih znanosti u Kopru izlaganje

27.11.2018. - 29.11.2018.

L'italiano fuori Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale, međunarodni okrugli stol

Filološki fakultet u Beogradu izlaganje

16.5.2018. - 18.5.2018.

Alpe Adria e dintorni, itinerari mediterranei. Letterature e immagini di confine / Alpe Adria: književnost i granične slike, međunarodni znanstveni skup

Sveučilište u Klagenfurtu / Alpen-Adria-Universität Klagenfurt izlaganje i član znanstvenog odbora

24.11.2016. - 26.11.2016.

Riječki filološki dani 11, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Filozofski fakultet u Rijeci izlaganje

27.10.2016. - 29.10.2016.

Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico, međunarodni znanstveni skup

Zadar izlaganje

3.6.2016. - 5.6.2016.

Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike - međunarodna znanstvena konferencija Centra za jezična istraživanja FFRI.UNIRI, CLARC 2016

Filozofski fakultet u Rijeci izlaganje i član znanstvenog odbora

29.09.2015.

Da Leo Weiczen a Leo Valiani: la Fiume di Leo Weiczen. L’impegno politico e intellettuale di Valiani; Valiani storico dell’Austria-Ungheria" / From Leo Weiczen to Leo Valiani: the Rijeka Cultural Background; the Political and Intellectual Engagement, the Historical Masterpiece on Austria-Hungary, međunarodni znanstveni skup

Filozofski fakultet u Rijeci Član znanstvenog i organizacijskog odbora

27.2.2015. - 28.2.2015.

Letteratura dalmata italiana, međunarodni znanstveni skup -

Trst pozvano predavanje

19.10.2013.

XIV. međunarodni znanstveni skup Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche u organizaciji Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjeka za Talijanistiku XIV. međunarodni znanstveni skup

Filozofski fakultet u Rijeci Član znanstvenog i organizacijskog odbora - i učesnik

15.06.2013.

Nel 90° dalla nascita della Parrocchia di Cosala,U 90.oj obljetnici osnivanja župe Kozala

Rijeka pozvano predavanje

28.02.2013. - 01.03.2013.

Dallo straniero al diverso: immagini di letteratura quarnerina, međunarodni znanstveni skup L'esodo giuliano-dalmata nella letteratura – u organizaciji Sveučilišta u Trstu i IRCI.

Trst Plenarno izlaganje

28.9.2012.

Lučka iskustva u Rijeci i Trstu krajem XVIII. i početkom XX. stoljeća, Književnost, povijest, arhitektura i tehnika

Rijeka pozvano predavanje

2012.

Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Riječki filološki dani

Rijeka usmeno priopćenje

2012.

Il libro di Astolfo. Magico e fantastico nella lingua, nella letteratura e nella cultura italiane / Astolfova knjiga. Magično i fantastično u talijanskom jeziku, književnosti i kulturi, IV međunarodni znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za talijanski jezik i knjževnost i Udruženja talijanista na Balkanu, Banja Luka

Banja Luka pozvano predavanje

30.6.2007. - 2.7.2007.

Convegno della societa canadese per gli Studi di Italianistica /Canadian Society for Italian Studies Godišnji međunarodni znanstveni skup Kanadskog društva za talijanistiku Canadian Society for Italian Studies u suradnji s Filozofskim fakultetom u Trstu

Trst pozvano predavanje

26.05.2007.

Il giornalismo, l'impegno culturale e critico di Osvaldo Ramous - Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa, međunarodni znanstveni skup

Zajednica Talijana Rijeka Član znanstvenog i organizacijskog odbora

10.6.2005. - 11.6.2005.

Scrittura sopra i confini: la letteratura dell’Esodo u organizaciji Centro di Documentazione multimediale

Trst pozvano predavanje

16.4.2004.

Itinerari Adriatici, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Trieste- Sveučilišta u Trstu

Trst pozvano predavanje

15.2.2002.

Preconferenza dei Veneti d’Europa - Prekonferencija Veneta u Europi

Padova pozvano predavanje

2.2.1996.

Letteratura e cultura di massa u organizaciji Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Trieste- Sveučilišta u Trstu

Trst usmeno priopćenje

14.10.1994. - 15.10.1994.

Dinamica dei generi nella società di massa, Dipartimento di italianistica Linguistica Comunicazione Spettacolo dell’Università degli Studi di Trieste, Trieste Novinarstvo i književnost u Istri sredinom XX. stojeća- Dinamika književnih oblika u globalnom društvu- znanstveni skup

Trst usmeno priopćenje

9.5.1991. - 10.5.1991.

Enrico Morovich oltre i confini - Enrico Morovich iznad granica međunarodni znanstveni skup u organizaciji Assessorato alle Istituzioni e Attività Culturali, Accademia Lingustica di Belle Arti

Genova pozvano predavanje

Uredništva časopisa

2022. -

Članica uredništva tromjesečnika „LA BATTANA“ – EDIT, Rijeka, (ISSN 0522-473 X)

2018. -

Član znanstvenog odbora Znanstvenog časopisa CIRD - QuaderniCIRD. Rivista del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università di Trieste – Izd. Sveučilište u Trstu - izd. EUT ISSN: 2039-8646 .

01.09.2015. - 21.12.2016.

Član uredništva časopisa La Tore Zajednice Talijana Rijeka,

2009. - 2013.

Članica uredništva tromjesečnika „LA BATTANA“ – EDIT, Rijeka, (ISSN 0522-473 X)

Recenzije

2.09.2023.

Recenzija znanstvenog rada

„Metodički ogledi“

07.2022.

Recenzija znanstvenog rada

„Fluminensija-časopis za filološka istraživanja“, Rijeka

2022. -

Recenzije – tri (3) znanstvena rada

Zbornik zadova sa međunarodnog znanstvenog skupa La cultura italiana a Fiume: risvolti linguistici, letterari e storici u „Fiume. Rivista di Studi Adriatici“. izd. Società di Studi Fiumani Roma, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku, Rim, 2022.

2022. -

Recenzije – dvije (2) za dva znanstvena rada

Zbornik zadova sa međunarodnog znanstvenog skupa Enrico Morovich, AFIM, Zajednica talijana Rijeka,

06.2021.

Recenzija znanstvenog rada za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet

2.2021.

Recenzija znanstvenog rada za Zbornik u čast 80.rođendana prof. emerite dr.sc. Ljerke Šimunković, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet

2021. - 2023.

Recenzija Panela i knjige (jezična recenzija) Il paesaggio linguistico fiumano, autori Diana Stolac i Jim Hlavač,

projekt Hrvatska pisana baština od 18. do 20. stoljeća - potpora Sveučilišta u Rijeci uniri-human-18-285 (2021.) i knjige (jezična recenzija) Il paesaggio linguistico fiumano - izd. Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2023.

01.06.2016.

Recenzija znanstvenog rada

„Fluminensija - časopis za filološka istraživanja“, Rijeka.

2014.

Recenzija znanstvenog rada

„Fluminensija - časopis za filološka istraživanja“, Rijeka.

2013.

Recenzija znanstvenog rada

„Fluminensija - časopis za filološka istraživanja“, Rijeka.

2011.

Recenzija programa cjeloživotnog obrazovanja Strani jezici za turističke vodiče (engleski, njemački, talijanski ili francuski) - Fakulteta za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2011.

Recenzija programa cjeloživotnog obrazovanja Poslovno komuniciranje (na engleskom, njemačkom, talijanskom ili francuskom jeziku) - Fakulteta za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

07.06.2018. - 09.06.2018.

Sudjelovanje na Festivalu Dimela cantando - Festival dell'istroveneto u svojstvu kompozitora: pjesma El tempo del platano - izvedba u Muggi (Italija), Kopru (Slovenija) i Bujama;

Talijanska unija

Talijanska unija Rijeka

08.06.2017. - 10.06.2017.

Sudjelovanje na Festivalu Dimela cantando - Festival dell'istroveneto u svojstvu kompozitora: pjesma Piu de la verita - izvedba u Muggi (Italija), Kopru (Slovenija) i Bujama

Talijanska unija

Talijanska unija Rijeka

2017. - 02.12.2017.

Sudjelovanje na festivalu dječje pjesme Voci nostre 1. nagrada za kompoziciju Sullo schermo quel cuore non c'e' (autor glazbe i teksta)

Talijanske unija, Narodno sveučilište u Trstu i Narodno kazalište u Umagu

Talijanska unija Rijeka

2013. - 15.05.2013.

Sudjelovanje na Festivalu Dimela cantando- Festival dell'istroveneto u svojstvu kompozitora: pjesma Se ti va

Buie- Talijanska unija

Talijanska unija Rijeka

2008. -

Autorica zbirke pjesama "Tempo pensato"

nagrađena za literarno djelo na natjecanju “Istria Nobilissima” 2008

2002. -

Autor dramskog djela: ...e torna l’uomo...

Dobitnica II. nagrade na natjecanju “Istria Nobilissima” 2002

2000. -

Osnivač i voditelj dramske skupine KUD Fratellanza

Zajednice talijana Rijeka

1986. - 1999.

Osnivač i voditelj zbora mladeži

Zajednice talijana Rijeka

1977. -

Višestruko nagrađena za autorsko djelo - na Festivalima dječije pjesme

Treće mjesto za dječju kompoziciju na Festivalu dječje pjesme u Tolentinu (R. Italija) Prvo mjesto za dječju kompoziciju na Festivalu dječje pjesme „Voci nostre“ u organizaciji Talijanske unije - u dva navrata

1975. -

Kompozitor i tekstopisac, član udruženja kompozitora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.2021.

Izrada ispitnog kataloga za državnu maturu 2022. prema novom kurikulumu talijanskog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (u recenzentskom postupku pri MZOS) U koautorstvu s T. BANKO, E. MARION MERLE, G. MAZZIERI-SANKOVIĆ, G. SURAN.

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

član stručne radne skupine

01.11.2019. - 30.06.2024.

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj:

NCVVO - Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle i L.Slacki)

05.2019.

Izrada Kurikuluma talijanskog jezika za osnovne i srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (MSZO) (model A). Koautorica nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Talijanskoga jezika i Talijanskoga jezika i književnosti str 1-180. Na povezici: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/NacionalneManjine/Talijanski//Nacionalni%20kurikulum%20nastavnoga%20predmeta%20Talijanski%20jezik%20-%20Talijanski%20jezik%20i%20knjizevnost%20-%20model%20A%20-%20svibanj%202019..pdf;

MZO

član stručne radne skupine

01.11.2018. - 30.09.2019.

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj:

NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle i L.Slacki)

01.11.2017. - 30.09.2018.

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj:

NCVVO - Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle i L.Slacki)

01.09.2017. - 01.09.2018.

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj:

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Član stručne radne skupine - koautor (uz E.Marion Merle i L.Slacki)

9.2016. - 9.2020.

Izrada ispitnih kataloga i banke zadataka u koautorstvu - E. MARION MERLE, G. MAZZIERI-SANKOVIĆ, L. SLACKI i D. NOVELLO – za državnu maturu iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj: o (katalog i ispiti za državnu maturu, tj 8 radnih inačica za višu i nižu razinu)

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

član stručne radne skupine

01.09.2016. - 01.09.2017.

Izrada ipitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj:

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Član stručne radne skupine - koautor (uz E.Marion Merle, D.Novello i L.Slacki)

2.2016. - 6.2016.

Izrada kurikularnog programa za Talijanski jezik i književnost (za škole s talijanskim nastavnim jezikom u Istri i Rijeci) u koautorstvu s A. Giugno, E. Grubica, L. Slacki, E. Marion Merle, R. Massarotto, G. Mazzieri-Sanković, S. Vrbaški

MZOS Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja

član stručne radne skupine

01.02.2016. - 01.06.2016.

Izrada kurikularnog programa za Talijanski jezik i književnost (za škole s talijanskim nastavnim jezikom u Istri i Rijeci)

MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Član stručne radne skupine - koautor uz A. Giugno, E. Grubica, L. Slacki, E. Marion Merle, R. Massarotto, S. Vrbaški

01.09.2015. - 01.09.2016.

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Član stručne radne skupine - koautor (uz E.Marion Merle, D.Novello i L.Slacki)

01.09.2015. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, D.Novello, M.Slanina i L.Slacki)

01.09.2014. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)

01.09.2013. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Slanina i L.Slacki)

02.05.2013. -

Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Poreč- osnovna talijanska škola.

polaznik

22.02.2013. -

Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

01.09.2012. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, P.Malusa, M.Slanina i L.Slacki)

02.03.2012. -

Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Pula- Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

polaznik

2012. - 2021.

Organizacija i vođenje osam (8) programa cjeloživotnog obrazovanja te stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike (Corso di aggiornamento di Lingua, comunicazione e cultura italiana)- stanka 2020. zbog pandemije Program je namijenjen profesorima talijanskoga jezika te ostalih predmeta u talijanskim školama, profesorima talijanskoga kao stranog jezika, odgajateljima u talijanskim vrtićima i u vrtićima koji provode specijalizirane programe ranoga učenja talijanskoga jezika, kao i svim ostalim profesorima koji se u nastavnome procesu služe talijanskim jezikom. Programom su obuhvaćena tri modula: 1. Talijanski jezik danas: upotrebe, funkcija i oblik (1 ECTS) 2. Talijansko društvo, povijest i kultura u XX. stoljeću (1 ECTS) 3. Čitalački put: vrijednosti i stvaralaštva u suvremenim tekstovima (1 ECTS).

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Odsjek za talijanistiku

voditelj

01.09.2011. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, P.Malusa, M.Slanina i L.Slacki)

14.06.2011. -

Stručni skup profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije.

Rijeka- HNK Ivan Zajc

polaznik

28.06.2010. -

Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

05.06.2009. -

Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

01.09.2008. -

Izrada Ispitnih kataloga i banki zadataka za probnu državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)

26.03.2008. -

Profesionalni stručni skup, stručni seminar i dan stručnog usavršavanja za nastavnike razredne nastave, predmetne nastavnike i ravnatelje Osnovnih i srednjih škola talijanske zajednice

OŠ Vodnjan

pozvano predavanje

27.10.2007. -

Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

01.09.2007. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka za državnu maturu- iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)

30.08.2007. -

Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

01.02.2007. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u R. Hrvatskoj za prve razrede

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)

9.2006. - 9.2015.

Izrada ispitnih kataloga i banke zadataka u koautorstvu - E. MARION MERLE, G. MAZZIERI-SANKOVIĆ, L. SLACKI, M. SLANINA i D. NOVELLO – za državnu maturu iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj: o (katalog i ispiti za državnu maturu, tj 8 radnih inačica za višu i nižu razinu

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

član stručne radne skupine

26.05.2006. -

Aktiv profesora talijanskog jezika i književnosti osnovnih i srednjih škola Istarske županije i Primorsko-goranske županije

Pula- srednja talijanska škola „Dante Alighieri“, Pula.

polaznik

12.04.2006. -

Izrada ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u R. Hrvatskoj za prve razrede

NCVVO- Nacionalni Centar za vanjsko vrednovanje u obrazovanju

koautor (uz E.Marion Merle, M.Sciolis, M.Slanina i L.Slacki)

2006. - 2008.

Izrada plana i programa za predmet Talijanski jezik i književnost za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo odgoja, obrazovanja i športa R.Hrvatske

koautor (uz M. Bradanović. M. Bujovac, A. Lizzul, E. Marion Merle, M. Slanina, i L. SlackiI)

10.04.2005. - 12.04.2006.

Koautorstvo u izradi ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita i državne mature: E. MARION MERLE, G. MAZZIERI-SANKOVIĆ, M.SCIOLIS, M. SLANINA, L. SLACKI) Ispitnih kataloga i banki zadataka nacionalnih ispita iz Talijanskog jezika i književnosti za srednje škole talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za prve razrede (ukupno 77 str.) – objavljeno na Internet stranicama -a.

NCVVO - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

član stručne radne skupine

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.12.2020.

Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano,i Maja Đurđulov Zoom promocija knjige "Il dialetto fiumano"

prezentacije knjige Il dialetto fiumano. parole e realtà

Zoom online

Popularizacija znanosti

3.4.2019.

Predavanje u okviru okruglog stola Salvemo el fiuman

Okrugli stol je organiziralo Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku i Zajednice Talijana Rijeka

Rijeka

30.10.2018.

Predavanje, Tra spazi inediti e memoria storica ordžala na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje

Stručni seminar u sklopu kurikularne reforme / Seminario di aggiornamento professionale nell'ambito della riforma curricolare, Seminario di lingua e cultura italiana. Il curricolo di lingua italiana - Lingua materna- Viaggio tra le righe degli scrittori della Comunità Nazionale Italiana

Rovinj

23.07.2018.

Giovani e Comunità, Mladi i Zajednica Talijana Rijeka

Projekt FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

25.04.2018.

Književni doprinos i kulturno posredovanje riječkog autora Osvalda Ramousa, u prostorijama Sveučilišne knjižnice Rijeka, 25.04.2018.

Predavanje u sklopu projekta Colloquia fluminensia - Razgovori s baštinom…

Sveučilišna knjižnica Rijeka

05.12.2017.

Abdona Pamich i Roberto Roberti, La grande avventura dello sport fiumano (iz. Aracne, Ariccia, Roma, 2016.)

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

18.11.2017.

Predavanje, Scrivere nell'era di Internet e del digitale, na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje

u okviru Županijskog stručnog skupa nastavnika talijanskoga jezika u srednjim i osnovnim školama Istarske županije

Rovinj

26.07.2017.

Giornali e riviste in lingua italiana nell’area istro-quarnerina dal 1945 ad oggi, Novine i časopisi na talijanskome jeziku u istri i na Kvarneru od 1945. god. do danas

Projekt FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

15.06.2017.

Giannija Stelli – Storia di Fiume (iz. Edizioni Biblioteca dell' Immagine, Pordenone, 2017.)

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

30.08.2016.

L'insegnamento in lingua italiana a Fiume oggi: esempi di educazione alla tolleranza e al rispetto reciproco , Obrazovanje na talijanskom jeziku u Rijeci danas: primjeri poučavanja toleranciji i uzajamnome poštovanju

Projekt FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

18.05.2016.

Dario Fertilio – L'anima del Führer

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

03.05.2016.

Rosanna Giuricin Turcinovich, Margherita ha gli occhi viola

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

15.04.2016.

Educare al fiumano: educare alla stima del proprio patrimonio culturale, Odgoj na fijumanskome: poštovanje vlastite kulturne baštine

Projekt FP7 Europske unije Advansing the Europe Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

11.11.2015.

Balkan lyrics, zbirka pjesama Doriane Segnan

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

02.11.2015.

La capra vicina al cielo, autor Piero Tarticchio

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

22.10.2015.

Il dialetto fiumano, Fijumanski dijalekt

Projekt FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

06.06.2014.

Manjinski jezici u Rijeci

Projekt FP7 Europske unije Advansing the European Multilingual Experience AthEME

web stranice ogranka Centra Bilingualism matters Rijeka

22.05.2013.

Život i djelo Osvalda Ramousa

Predavanje

Centar tehničke kulture Rijeka

06.03.2013.

Enrico Morovich.L’ultimo sapore della vigna

Predstavljanje knjige Marine Petronio

Zajednica Talijana Rijeka

14.12.2011.

Non parto non resto povodom 30. godišnjice smrti O. Ramousa

Organizacija okruglog stola I izlaganje na temu i osvrt na djelo Ramousa

Zajednica Talijana Rijeka

02.03.2011.

I testimoni muti- Diego Zandel

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

20.04.2010.

“La battana” br.172. 173. 174

Prezentacija časopisa

Zajednica Talijana Rijeka

12.06.2009.

Verso la salvezza- Franco Enrico Gaspardis

Promocija knjige

Zajednica Talijana Rijeka

30.05.2007.

“La magia delle parole”

Natjecanje

Zajednica talijana Rijeka, u organizaciji Talijanske Unije Rijeka

06.03.2007.

Osvaldo Ramous Lotta con l’ombra e altri racconti - Borba sa sjenom i druge pripovjetke

Prezentacija zbirke pripovjedaka

Zajednica Talijana Rijeka

11.10.2005.

A cent'anni dalla nascita di Osvaldo Ramous

Predavanje povodom stote obljetnice rođenja Ramousa

Zajednica Talijana Rijeka

23.02.2000.

La citta di carta / Papirnati grad, ur. Aljoša Pužar

Prezentacija antologije

Zajednica Talijana Rijeka

Intervjui

17.1.2021.

Fijumanski se, na žalost, sve manje čuje na ulicama Rijeke

Novi list

Rijeka

25.12.2020.

Intervju - emisija 'Tuttoggi' povodom objave knjige Il dialetto fiumano. parole e realtà

TV Kopar -Capodistria TV

Kopar/Capodistria

8.12.2020.

prezentacija knjige Il dialetto fiumano. parole e realtà

Radio Kopar/Capodistria

Kopar/Capodistria

5.12.2020.

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano održale su prezentaciju knjige "Il dialetto fiumano. parole e realtà"

RADIO „Sconfinamenti“ RAI

Trst

12.6.2020.

Grad znanja: Kava, kolač, knjiga Gianna - Intervjju Maja Viziak

Stilueta - online povezica https://stilueta.net/grad-znanja-kava-kolac-knjiga-gianna-mazzieri-sankovic/

Rijeka

Novinski članci

15.06.2016.

Il fiumano di Nevia, la lingua delle coccole - interviju

La Tore

Rijeka

Uredništvo

01.09.2015. - 01.10.2016.

Član uredništva časopisa La Tore

Zajednice Talijana Rijeka

01.10.2014. - 01.12.2014.

"Almanacco italiano" Ri-TV - Sveučilišna TV

Rijeka

2009. - 2013.

Član Redakcijskog kolegija tromjesečnika „La Battana“ m izd. EDIT

Rijeka

Medijski nastupi

26.01.2021.

Gianna Mazzieri-Sanković i Corinna Gerbaz Giuliano -O objavi knjige Il dialetto fiumano. parole e realtà i aktivnostima Odsjeka za Talijanistiku

emisija Mozaik intervju - TV Kanal RI

Rijeka

07.11.2018.

Emisija -''Sconfinamenti'' - o kulturnoj razmjeni Srednje talijanske škole u Rijecci (Scuola Media Superiore Italiana di Fiume) s Umjetničkom srednjom školom - Liceo Artistico Statale 'Ripetta' u Rimu

RADIO postaja FVG - emittente Rai Friuli Venezia Giulia ( 936 Khz))

Trst

07.1999.

Osvaldo Ramous poeta solitario

TV Kopar- Capodistria

Kopar-Capodistria

od 10.2014 do 12.2014.

Almanacco italiano

Ri-TV - Sveučilišna TV

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.10.2020. - 1.10.2022.

Pročelnik

Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za talijanistiku

1.10.2020. -

Voditelj

Filozofski fakultet u Rijeci - Program cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike / Lingua, comunicazione e cultura italiana na Filozofskom fakultetu u Rijeci

01.10.2016. -

Zamjenica pročelnice

Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za talijanistiku

01.04.2013. - 21.06.2019.

Voditelj

Filozofski fakultet u Rijeci - Program cjeloživotnog obrazovanja - stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike / Lingua, comunicazione e cultura italiana na Filozofskom fakultetu u Rijeci

01.12.2011. - 01.10.2016.

Pročelnik

Filozofski fakultet u Rijeci - Odsjek za talijanistiku

Rukovođenje u lokalnoj upravi

27.07.2018. -

član

Skupština Zajednice talijana u Rijeci

28.08.2014. - 27.07.2018.

Podpredsjednica

Zajednica talijana Rijeka/ Comunita degli Italiani di Fiume

2002. - 2006.

Podpredsjednica

Talijanska unija - Unione Italiana Izvršni odbor - Giunta esecutiva

Povjerenstva na sveučilištu

7.6.2021.

predsjednica

Predsjednica stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (doc. dr. sc. Isabelle Matticchio

4.10.2017.

Predsjednik stručnog povjerenstva za nastupno predavanje Principali differenze nell'uso scritto e parlato nell'italiano contemporaneo, pristupnice Anne Rinaldin za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

Filozofski fakultet u Rijeci

21.01.2016.

Član stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (doc. dr. sc. Corinne Gerbaz Giuliano)

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2002. - 2006.

Voditelj

Resor Sveučilišta i kadrova u Izvršnom odboru Talijanske unije

2002. - 2006.

Podpredsjednik

Izvršni odbor Talijanske unije

1998. - 2002.

Voditelj

Resor Kazališta I umjetnosti u Izvršnom odboru Talijanske unije

1990. - 2009.

Član

Školski odbor Srednje talijanske škole u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

3.2021. - 7.2021.

Implementazione dell’umanistica digitale nelle attività scientifico-didattiche del Dipartimento di Italianistica di Fiume / Implementacija digitalne humanistike u znanstveno-nastavne aktivnosti Odsjeka za talijanistiku u Rijeci

voditelj

Talijanska unija i Narodno sveučilište u Trstu - temeljem sporazuma s talijanskim Ministarstvom vanjskih poslova- Convenzione MAECI-UPT-UI br.3014 od 14.09.2020. 10.000 eura

25.04.2018.

Projekta Colloquia fluminensia, Razgovori s baštinom… -uključuje se i pridonosi sadržaju projekta EPK za 2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka

gost predavač

Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke 10.000 kuna

29.09.2015.

Međunarodnog znanstvenog skupa From Leo Weiczen to Leo Valiani: the Rijeka Cultural Background; the Political and Intellectual Engagement, the Historical Masterpiece on Austria-Hungary,

član znanstvenog i organizacijskog odbora

Talijanska unija Rijeka -Universita Popolare di Trieste Filozofski fakultet u Rijeci

22.05.2015. - 23.05.2015.

Prve znanstvene konferencije Centra za jezična istraživanja FFRI

član znanstvenog i organizacijskog odbora

Filozofski fakultet u Rijeci- Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

2013.

Intorno a Fiume e l'area alto adriatica. Nuove ricerche storiche, 19.10.2013

u organizacijskom odboru XIV. međunarodnog znanstvenog skupa

Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia i Odsjek za Talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

2008.

«Povijest srednjoškolskog obrazovanja na talijanskom jeziku u Rijeci od 1945 do danas»- autori Ilaria Rocchi Rukavina i Giuliana Marchig Matešić

član uredničkog odbora knjige

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Rijeka

2005. - 2007.

Novinarstvo, kulturna i esejistička književnokritička djelatnost O. Ramousa - 26.05. 2007

voditelj projekta Međunarodnog znanstvenog skupa

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Rijeka

2005. - 2007.

Osvaldo Ramous Tempi senza misura.

voditelj, ideator i organizator projekta

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije u suradnji s Talijanskom unijom i Zajednicom talijana Rijeka 15.510 Euro 116.325 kune

Umjetnički projekti

10.05.2016. - 01.09.2015.

Uređenje izložbe i izlaganje originalnih slika, zapisa, radova povodom 50. obljetnice Festivala minicantanti;

Zajednica talijana Rijeka

11.10.2005. - 20.10.2005.

Uređenje izložbe i izlaganje originalnih pisama i radova Osvalda Ramousa povodom stote obljetnice njegova rođenja

Zajednica talijana Rijeka

Obrazovni projekti

1.3.2021. - 15.7.2021.

Voditelj projekta Implementazione dell’umanistica digitale nelle attività scientifico-didattiche del Dipartimento di Italianistica di Fiume / Implementacija digitalne humanistike u znanstveno-nastavne aktivnosti

Financiranje: Talijanska unija i Narodno sveučilište u Trstu - temeljem sporazuma s talijanskim Ministarstvom vanjskih poslova- Convenzione MAECI-UPT-UI br.3014 od 14.09.2020.

01.04.2013. -

Program cjeloživotnog obrazovanja te stručnog usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike u koautorstvu sa asistenticom Corinnom Gerbaz Giuliano.

Financiranje: Talijanski Institut za Kulturu u Zagrebu, Talijanska unija u Rijeci

01.04.2011. -

Program Cjeloživotnog obrazovanja stručnog usavršavanja Talijanskog jezika, komunikacije i kulture

Financiranje: upisnine pristupnika

21.10.2005. - 09.12.2005.

Za zajedničko sutra - Per un futuro insieme - U susret autorima talijanske nacionalne manjine

Financiranje: Talijanska unija i Ministarstvo vanjskih poslova R. Italije

Stručni projekti

2014. - 2015.

Bilingualism Matters Rijeka

Europska unija u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti

član tima