PORTFELJ / Prof. dr. sc. Estela Banov

Portfelj

Prof. dr. sc.

Estela Banov

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051 265670

UNIRI e-mail

PROSTORIJA 716

KONZULTACIJE -

Vidljivost

Članstva

15.05.2018. -

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK)

2014. -

International Society for Studies in Oral Tradition

2005. -

Hrvatsko čitateljsko društvo

2001. -

Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.03.2019. - 30.06.2020.

Hrvatska književnost predromantizma, romantizma i predrealizma

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

01.03.2018. - 30.09.2018.

Terensko istraživanje usmene književnosti

Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2014. - 30.09.2018.

Priča i pričanje u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2013.

Monografski pristup temama hrvatske usmene književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2013.

Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2013.

Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - 2012.

Usmeni pripovjedni oblici

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 30.09.2020.

Oblici hrvatske usmene književnosti

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet

voditelj

2006. - 2013.

Oblici hrvatske usmene književnosti

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2006. - 2007.

Uvod u kulturalnu antropologiju

Kulturologija (jednopredmetni studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2006.

Svjetska književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2004. - 2006.

Seminar diplomskog rada

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2001. - 2004.

Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2001. - 2004.

Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1995. - 2004.

Hrvatska usmena književnost

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

26.09.2018. -

Bajke i usmena kazivanja u očuvanju kulturnog identiteta Ogulina

Valentina Matešić

Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

25.09.2017. -

Junaci tradicionalnih priča sjeverozapadne Hrvatske

Kristina Trupković

Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

12.07.2017. -

Bajka u književnom i jezičnom odgoju i obrazovanju

Dorja Stupičić

Dvopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i filozofija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

12.07.2017. -

Usmeni iskazi stanovnika mjesta Sigetac o sjećanjima na mladost

Elena Salaj

Dvopredmenitni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i povijest

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakulte

06.07.2017. -

Poticanje kulture čitanja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Elena Belec

Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

29.09.2016. -

Rozalice kao usmenoknjiževni minijaturni oblik

Ivana Kolić

Dvopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2016. -

Terenska istraživanja Milmana Parryja i Alberta Lorda o epskim pjesmama

Ivana Zidar

Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2016. -

Usmena književnost i nematerijalna kulturna baština mjesta Punat na otoku Krku

Ivana Orlić

Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatski jezik i književnost i filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2016. -

Usporedba novela "Kabanica" N. V. Gogolja i "Prijan Lovro" A. Šenoe

Marija Radošić

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2016. -

Varaždinske usmene pripovijetke u Valjavčevoj zbirci

Mirela Furlan

Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2016. -

Rapske viteške igre

Petra Domaćinović

Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

26.11.2015. -

Usmeni oblici otoka Cresa

Petra Vodarić

Jednopredmetni diplomski studij kroatistike

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2015. -

Usmena književnost i običaji Makarskog primorja

Mia Jurišić

Dvopredmetni diplomski studij kroatistika i filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2015. -

Modernizam u romanima "Zapisci Maltea Lauridsa Briggea" i "Bijeg"

Maja Sokač

Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.06.2015. -

Svakodnevna i životna priča (teorijski i terenski rad)

Mateja Matijašec

Jednopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2014. -

Naracija u svakodnevici

Natalija Petrina

Jednopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2014. -

Realistička obilježja i obiteljska problematika romana: Otac Goriot, Posljednji Stipančići, Očevi i djeca i Đuka Begović

Sanja Bišćan

Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2014. -

Apsurd i njegovo prevladavanje u romanima "Stranac" Alberta Camusa i "Sam čovjek" Ive Kozarčanina

Tomislav Pintarić

Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

12.09.2014. -

Rozanje - tradicionalno pjevanje karlovačkog Pokuplja kao oblik nematerijalne kulturne baštine

Ivana Kolić

Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Povijesna trilogija Ivana Aralice

Andrija Lukežić

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Usmene predaje u Šimunovićevim novelama "Alkar" i "Duga"

Stephanie-Ruth Hamp

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Mitski i legendarni elementi u Nazorovim djelima modernističke faze

Anamarija Hajdarović

Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2013. -

Značajke Scottova modela povijesnoga romana u djelima Augusta Šenoe

Ivana Galunić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

13.09.2013. -

Elementi gotskog romana u Kćeri Lotršćaka Marije Jurić Zagorke

Klaudija Končić

Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Usmena predaja i kulturna baština Hrvatskog zagorja

Mateja Matijašec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Usmeni zapisi svadbenih običaja, tradicija i vjerovanja

Renata Matić

Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Avangardist Janko Polić Kamov i dodiri njegove "Isušene kaljuže" i Joyceova "Portreta umjetnika"

Maja Brkljača

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2012. -

August Šenoa i Scottov model povijesnog romana

Sabrina Kos

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

20.09.2012. -

Usporedba romanesknih struktura u djelima "Combray" i "Povratak Filipa Latinovicza"

Marijana Francetić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.02.2012. -

Pučko pjesništvo otoka Paga u 20. stoljeću

Sendi Škunca

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2011. -

Narodne lirske pjesme i primjeri iz moslavačkog sela Samarice

Ivana Kovačević

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2011. -

Usmena predaja čabarskoga kraja

Jan Bačić

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2011. -

Pučki pjesnici otoka Paga i njihova poetika

Jelena Crnković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

01.02.2011. -

Moslovačke predaje i legende

Iskra Kušec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2010. -

Prigodne pjesme Hrvatskog zagorja

Antonija Maltar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Ženski likovi u hrvatskim usmenim bajkama

Bojana Raguž

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2009. -

Reaktualizacija pokladnih običaja u Halubju u posljednjih dvadeset godina

Nina Dukić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2009. -

Analiza zapisa usmenog pjesništva Gacke doline

Mia Bilović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2009. -

Usporedba junakinja "Madame Bovary" Gustava Flauberta i "Melite" Josipa Eugena Tomića

Marina Kramarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.05.2009. -

Historiografska fikcija i interkulturalni elementi u Ive Andrića

Nikolina Stojanović

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2008. -

Usmeni književni oblici Međimurja

Maja Matotek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.06.2008. -

Usmena književnost u radovansko-bielskom kraju

Valentina Habunek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.04.2008. -

Dalmatinska usmena lirika u interpretaciji klapa

Iva Vianello

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.03.2008. -

Usmeno stvaralaštvo Ogulina

Anita Brozović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2007. -

Suodnos usmene i pisane književnosti u srednjem vijeku

Sandra Rupnik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2007. -

Usmeno stvaralaštvo i običaji Ražanca

Marija Perković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

31.10.2007. -

Hrvatska usmena lirika

Martina Radić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Kultura i književna djelatnost Hrvatske zajednice u Astoriji, New Yorku

Marija Bačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.05.2007. -

Usmeni književni oblici i običaji Međimurja

Melita Vinković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

29.05.2007. -

Narodna lirska pjesma u Međimurju

Ivana Jambrošić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.03.2007. -

Usmeno stvaralaštvo Lopara

Janja Paparić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.01.2007. -

Barok u književnosti - Gundulićev "Osman" te utjecaj Tassa na Gundulića i hrvatski ep

Renata Fućak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2006. -

Romantičarska poezija Stanka Vraza i Adama Mickiewicza

Diana Rupnik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2006. -

Fenomen kolede u hrvatskom primorju

Sanja Šišul

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2006. -

August Šenoa - odnos prema tradiciji i europskom kontekstu

Ivana Majnarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2006. -

"Gospoda Glembajevi" Miroslava Krleže i "Krik i bijes" Williama Faulknera - propast jedne obitelji

Davorka Glavaš

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.09.2006. -

Tradicijsko usmenoknjiževno stvaralaštvo na Grobnišćini

Nensi Čargonja

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.07.2006. -

Svadbeni običaji i usmena književnost hrvatskog primorja

Maja Mandekić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

23.05.2006. -

Usmena književnost Međimurja

Maja Milovanović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.02.2006. -

Usmeni elementi u djelima Ivane Brlić-Mažuranić

Nikolina Salopek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

21.02.2006. -

Usmeno stvaralaštvo u Istri (poezija i pripovijedni oblici)

Ivona Bućan

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2005. -

Turgenjevljeva poetika u "Slavonskoj šumi" Josipa Kozarca

Blaženka Krstičević

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2005. -

Usmena književnost i folklorizam Paga

Dubravka Alar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2005. -

Suodnos hrvatskoga i ruskoga realizma u književnim opusima Josipa Kozarca i Ante Kovačića

Anamarija Stipaničić

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2005. -

Književnost ilirizma u prožimanju sa zapadnoslovenskim književnostima

Nada Sirotić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.12.2004. -

Hrvatske usmene bajke

Karmen Božić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.10.2004. -

Žensko pismo i etnografski intertekst u romanu "Bilješka o piscu" Julijane Matanović

Ana-Marija Vizinitin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2004. -

"Priče iz davnine" Ivane Brlić Mažuranić

Ivor Hreljanović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.09.2004. -

Recepcija Emilea Zole u književnim djelima Eugena Kumičića

Anita Žanić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2004. -

Usmena poezija i folklor Novog Vinodolskog

Nataša Jokić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2003. -

Halubajski zvončari - književni i kulturološki aspekt

Danijela Štokić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2003. -

Legende i predaje u hrvatskoj književnosti

Milena Krajnović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

24.11.2017. - 09.06.2018.

Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice

Učiteljski fakultet Sveučilišta u rijeci

Osobni razvoj

06.04.2018. - 07.04.2018.

Therapeutic Storytelling: Stories Know the Way

Financiranje: 14 sati

01.09.2017. - 02.09.2017.

Pričanje priča u hipnoterapiji, psihoterapiji, savjetovanju i coachingu

Financiranje: 20 sati

27.09.2013. -

Ocjenjivanje i praćenje studenata na e-kolegiju

Financiranje: 6 sati

28.02.2008. -

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 40 sati

17. – 20. srpnja 2006.

Stipendija Veleposlanstva Republike Francuske u sklopu programa poticaja međunarodne razmjene Hrvatske i Francuske

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

09.11.2018.

Usmena književnost i tradicijska kultura u Medinijevom književnopovijesnom radu

Banov–Depope, Estela

- 321-337

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=964805

01.10.2018.

Pamćenje i bilježenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića

Banov, Estela

Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli - 2018 269-284

https://hrcak.srce.hr/205053

23.05.2018.

Naracija o junaštvu kao dio kolektivnog pamćenja: Nikola Zrinski u usmenim i pučkim povijesnim pjesmama (Narration about Heroism as a Part of Collective Memory: Oral and Popular Historic Songs about Nikola Zrinski)

Banov, Estela

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu - 2018 113-133

https://hrcak.srce.hr/213439

A1

14.09.2017.

Tiskani i rukopisni zapisi usmene književnosti i etnografske građe Stjepana Žiže

Banov, Estela

Zbornik za narodni život i običaje - 59 71-86

doi.org/10.21857/mnlqgc0xky

05.09.2017.

Lonac za taljenje i tragedija u rudniku: narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Americi

Banov-Depope, Estela

????????????????? ? ???????????. ????????????. ????????????????. - 2 111-119

21.12.2015.

Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića

Banov-Depope, Estela

???????? ? ???????????? ? ??????????? ?????, ?????????? ? ???????. ??????? ? ??????? ?? ??? ???????????? ??????????? ???????, 2014 ?. ?. 2. ???????????????? ? ?????????????

11.12.2015.

Multikulturno iskustvo i nostalgične uspomene na djetinjstvo zaodjenute u beletrističku formu ( Multicultural experience and nostalgic memories of childhood rendered in fictional prose )

Banov, Estela

Zbornik u čast Katice Ivanišević - 159-170

2015.

Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića

Banov – Depope, Estela

- 114-120

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813493

2015.

Traditional Style and Formation of Personal and Group Identity Through Everyday Story

Banov, Estela

International Journal of Arts & Sciences (1943-6114) 08 (2015), 1; 293-293 - 08

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760191

2014.

Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stoljeća( Croatian Proverbs in the Printed Editions of the 18th Century )

Banov, Estela

Parémie národů slovanských VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiří ; Kolberová, Urszula (ur.). - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta , 2014. 113-122 (ISBN: 978-80-7464-704-8).

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764758

2014.

Putopisno svjedočanstvo Ante Tresića Pavičića

Banov, Estela

Hrvatski iseljenički zbornik, ISSN 1330-3724 - 2015 226 – 236

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749105

2014.

Izvedbeni aspekt hrvatskog i makedonskog baladnog pjesništva (The Performance of Croatian and Macedonian Traditional Ballads)

Banov-Depope, Estela

Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski. Zbornik na trudovi od IV Međunaroden naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septembri 2013. ur. Jakimovska-Tošić, Maja - Kniga IV 689-702

2014.

Recepcija slavenskih usmenih tradicija u časopisu "Kolo" (The Reception of Slavic Oral Traditions in the journal "Kolo")

Banov, Estela

Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISBN: 978-953-7975-04-3) - 9 77-88

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605150

2013.

Multimodalni aspekti korčulanske Moreške (The multimodal aspects of the Korčula's traditional sword dance Moreška)

Banov-Depope, Estela

Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli održanog u Korčuli od 30. svibnja do 1. lipnja 2012. Knjiga I. - 1 22-36

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623771

2012.

Iz kulturne povijesti američkih Hrvata (From the Cultural History of American Croatians)

Banov Depope, Estela

Hrvatski iseljenički zbornik 2013 (1330-3724) - 218-226

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619210

2011.

Folklorizam u hrvatskoj i makedonskoj književnosti (Pseudo-Folklore in Croatian And Macedonian Literature)

Banov-Depope Estela

Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze. Knjiga III. / Kalogjera, Goran ; Tocinovski, Vasil (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet (ISBN: 978-953-6104-81-9) - III 25-35

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605071

2011.

Hibridni identiteti: drugi i imaginarno u prozi Slavka Janevskoga (Hybrid Identities: The Other and Imaginary in the prosaic texts by Slavko Janevski)

Banov-Depope, Estela; Bačić-Karković, Danijela

"XXXVII Naučna konferencija na XLIII Međunaroden seminar za makedonski jezik, literatura i kultura. Literatura. Ohrid, 15-16 juli 2010" / Dorovski, Ivan (ur.). ISBN 978-9989-305-4 - 229-250

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605121

2011.

Kalendarske knjige američkih Hrvata (The Calendar Books of American Croatians)

Banov-Depope Estela

Hrvatski iseljenički zbornik 2012 (1330-3724) - 233-245

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605118

2010.

Kumičićev društveno analitički postupak s motrišta sociologije književnosti (Social analysis in the novels of Eugene Kumičića from the viewpoint of sociology of literature)

Banov, Estela

Eugen Kumičić – sto godina poslije u povodu obilježavanja stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića . Urednik: Franković, Bernard, Jenio Sisolski, Brseč. ISBN: 978-953-7071-02-8 - 43-50

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=667100

2009.

???????? ?????? ?? ?????????? ? ?? ???????????? ???? ??????? (Lyric Forms in Croatian and Macedonian Oral Poetry)

Banov-Depope, Estela

Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi od Međunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski održan vo Ohrid od 10 do 11 oktombri 2007. / Vasil Tocinovski, Loreta Georgievska-Jakovleva i Mišel Pavlovski (ur.). - Skopje : Institut za makedonska literatura. ISBN: 978-9989-886-79-9 - 73-90

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=452320

2008.

Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane književnosti (Vatroslav Jagic's Studies about Relations between Oral and Written Literary Texts)

Banov - Depope, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 14 167-197

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380949

2008.

Zapisi makedonskog usmenog pjesništva u Vrazovom časopisu "Kolo" (Printed Records of Macedonian Oral Poetry in Periodical "Kolo" Edited by Stanko Vraz)

Banov - Depope, Estela; Čargonja, Nensi

Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006 / Pavlovski, Borislav ; Kalogjera, Goran (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. (ISBN: 953-6104-63-5). - 1 105-124

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659221

2008.

Istarske usmene tradicije u djelu Ive Rudana (Oral Traditions from Istria in Ivo Rudans’ Work)

Banov - Depope, Estela

"Libri žminjski : libar drugi", ur. Slavko Krajcar, Katedra Čakavskog sabora Žminj. - 2 177-187

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380943

2007.

Tekst, tekstura, kontekst i intertekst poezije Drage Gervaisa (Text, texture, context and intertext in Drago Gervais's poetry)

Banov, Estela

Drago Gervais: zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines; Trinajstić, Marija (ur.). - Opatija - Rijeka : Katedra Čakavskog sabora Opatija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (ISBN: 978-953-6104-60-4). - 45-56

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684181

2007.

Reception of Fairy Tales in Printed and Digital Media

Banov, Estela

Literacy without boundaries : proceedings of the 13th European Conference on Reading / Shiel, Gerry ; Stričević, Ivanka ; Sabolović-Krajina, Dijana (ur.). - Osijek : Croatian Reading Association. (ISBN: 978-953-97433-3-6). - 210-215

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349539

2007.

Retorika Frane Petrića : dijaloška forma i pristup govorničkom umijeću (Frane Petrić's Dialogues on Rhetoric)

Banov-Depope Estela

Razgovori o retorici : zbornik radova s IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" održanog u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2001. Ivan Ivas i Ivo Škarić (ur.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - 69-92

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349602

2007.

Poljska i hrvatska folkloristika u europskim kulturnim krugovima 19. stoljeća (Polish and Croatian Folklore Studies in European Cultural Circles in 19th Century)

Banov, Estela

Polska i Chorwacja w Europie Środkowej : Integracja europejska w tradycji i w przyszłości / Piotr Żurk (ur.). - Bielsko-Biała, Poljska : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. (ISBN: 978-83-925963-0-1) - 415-430

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349575

2007.

Hammova studija o Vatroslavu Jagiću i Poljacima (The Study about Vatroslav Jagic and Poles by Josip Hamm)

Banov-Depope Estela

Josip Hamm i njegovo djelo: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma Zagreb, 2.-3. prosinca 2005. Alojz Jembrih (ur.) Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. - 243-256

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349555

2006.

Književne tradicije, višejezičnost i kulturni identitet (Literary Traditions, Multilingualism and Cultural Identity)

Banov - Depope, Estela

Riječki filološki dani, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, (ISBN: 953-6104-51-2) - 6 547-558

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380941

2006.

Latinizam u djelu Frane Petrića (intertekstualni aspekti Petrićeva opusa) (Latinism in the works of Francis Patricius (intertextual aspects in the texts by Frane Petric))

Banov-Depope, Estela

"Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas, Rijeka – otok Krk 20. – 23. listopada 2004.", ur. Deković, Darko, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka - 378-394

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605122

2005.

Milan Rešetar i tradicijski folklorni teatar u Dubrovniku (Milan Rešetar and traditional folk theater in Dubrovnik)

Banov-Depope, Estela

"Zbornik o Milanu Rešetaru - književnom kritičaru i filologu": zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Beč, 25. rujna 2004., Dubrovnik 1. – 2. listopada 2004. / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (ISBN: 953-6682-57-5) - 281-294

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679927

2005.

Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti (Specific Features of a Spoken Message Perception in Primary Orality)

Banov - Depope, Estela

Riječ: časopis za filologiju (1330-917X) - 11 123-135

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237140

2004.

Tradicijska usmenost, retorička vještina i tiskana propovijed (Traditional orality, rhetorical skills and printed sermon)

Banov-Depope, Estela

"Zbornik o Josipu Banovcu" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Josip Banovac i homiletička književnost”, Šibenik - Skradin - Visovac, 6.-8. studenog 2003. / Jembrih, Alojz (ur.). - Šibenik, Zagreb : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (ISBN: 953-6682-51-6) - 65-84

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673723

2004.

Intertekstualnost u usmenoj i pisanoj književnosti (Intertextuality in the Oral and Written Literature)

Banov - Depope, Estela

Riječki filološki dani. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, knjiga V / Lukežić, Irvin (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (ISBN 953-6839-17-2) - 35-48

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237156

2004.

Intermedijalnost glagoljaške kulture (Intermediality of the Glagolitic Culture)

Banov - Depope, Estela

Prošlost obvezuje : povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije : zbornik biskupa Mile Bogovića (ISBN: 953-6420-05-8 ) - 417-438

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237168

2003.

Suodnos poetika usmene i pisane književnosti u Kneževićevoj poeziji (The interference between poetics of oral and written literature in the poetry of Petar Knežević)

Banov-Depope, Estela

"Zbornik o Petru Kneževiću" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme”, Visovac - Skradin - Knin, 28.-29. listopada 2002. / Jembrih, Alojz (ur.). - Zagreb, Šibenik : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” (ISBN: 953-6163-74-8). - 13-30

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679941

2003.

Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija (Historical Classification of the Records of Croatian Oral Traditions According to the Tipe)

Banov - Depope, Estela

Zbornik Ivana Mimice: u povodu 70. rođendana, ur. Bjelanović, Živko ; Pilić, Šime, Visoka učiteljska škola Split (ISBN: 953-99200-0-0) - 23-35

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237151

2003.

Juranićev Vjenčić narodnih pjesama (Garland of folk songs by Andrija Juranić)

Banov-Depope, Estela

Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost - Domaća rič 8 (1330-4577) - LII 75-94

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665367

2003.

Dijaloška epistemologija Frane Petrića (Dialogical epistemiology of Frano Petric)

Banov - Depope, Estela

Riječki teološki časopis (1330-0377) - 11 155-170

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237171

2003.

Folklorizam i suodnos usmene i pisane književnosti (Applied Folklore and the Interferences between Oral and Written Literature)

Banov - Depope, Estela

Riječ: časopis za filologiju (1330-917X) - 9 77-92

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237145

2002.

Ivan Milčetić o koledarskim pjesmama i običajima (Ivan Milčetić on carolling songs and customs)

Banov, Estela

“Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu” : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska Varaždin (ISBN: 953-6682-34-6) - 309-317

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679921

2002.

Usmena književnost i kulturni dodiri na Kvarneru (Oral literature and cultural contacts in the region of Kvarner Bay)

Banov-Depope, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 8 127-141

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679909

2002.

Kvarnersko pučko nabožno pjesništvo u mediteranskom kontekstu (Mediterranean context of popular pious poetry of Kvarner area)

Banov - Depope, Estela

Riječki teološki časopis (1330-0377) - 20 421-432

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679964

2002.

Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića (Elements of Myth in Dialogues on the History and Dialogues on the Rhetoric by Frano Petric)

Banov - Depope, Estela

Riječ, časopis za filologiju (1330-917X) - 8 105-115

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237172

2001.

Razmišljanje nad hrvatskim pučkim prepjevanim evanđeljem (Thinking over the Croatian popular adaptations of Gospel)

Banov, Estela

O kraljevstvu nebeskom - novo i staro, Kršćanska sadašnjost, Zagreb - 481-488

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679931

2001.

Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi (Literary origins of calendar books Croatian emigrants in North America)

Banov-Depope, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 7 91-108

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684251

2001.

Izvedbeni aspekt primorskog pučkog crkvenog pjevanja (Performative features of popular ecclesiastical singing in Croatian litoral)

Banov, Estela

Riječki teološki časopis (1330-0377) - 9 (18) 463-478

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679897

2001.

Europski kontekst hrvatskog pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora (European context of Croatian pious folk poetry of Kvarner area)

Banov, Estela

Drugi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova II. / Sesar, Dubravka, Vidović Bolt, Dubravka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet (ISBN: 953-175-112-9) - 67-72

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679950

2000.

Sastavnice različitih književnih sustava u hrvatsko-američkim kalendarima (Elements of different literary traditions in Croatian-American calendars)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 6 118-127

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684240

2000.

Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi (The development of the literary life of Croats in North America)

Banov-Depope, Estela

Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) - XLIX 321-343

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665372

2000.

Komunikološka dimenzija starih puckih poboznih pjesama na Kvarneru (Communicological dimension of old popular religious songs on the area of Kvarner bay)

Banov, Estela

Rijecki teološki časopis (1330-0377) - 16 447-458

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69814

1999.

Neka stalna mjesta hrvatsko-američkih kalendara (Literary conventions in Croatian calendars published in North America)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 5 109-120

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680180

1999.

Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu (Contemporary traditional oral poetry in Kvarner area)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 5 93-100

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679914

1999.

Problemi klasifikacije puckog poboznog pjesnistva kvarnerskog prostora (Literary classification of popular religious songs on the area of Kvarner bay)

Banov, Estela

Rijecki teoloski casopis (1330-0377) - 14 307-318

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69806

1998.

Urednici i izdavači hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi (Editors and publishers of Croatian calendars in the USA and Canada)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 4 91-103

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680144

1998.

Hrvatsko pucko pobozno pjesnistvo i interferentni procesi (Croatian popular religious poetry and interferent processes)

Banov, Estela

Rijecki teoloski casopis (1330-0377) - 12 297-308

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69804

1998.

Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe (The impact of oral traditions on creative work of August Šenoa)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 4 105-115

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680163

1997.

Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora (Folk Poetry of the Kvarner Area)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 3 130-147

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680158

1996.

Književna baština 19. stoljeća u pučkim iseljeničkim kalendarima (The literary heritage from 19th century in popular calendars of Croatian emigrants)

Banov, Estela

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 1. do 3. prosinca 1994., knjiga 1. / Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci (ISBN: 953-6104-02-4) - 1 261-268

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684230

1996.

Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića (The concept of oral literature in the work of Ivan Radetić)

Banov, Estela

Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) - 2 96-103

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680146

1995.

Obilježja jedne hrvatske iseljeničke pučke pjesmarice (The interferent significances of one emigrants' Croatian popular songbook)

Banov, Estela

Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) - XLIV 273-282

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679886

1994.

Usmena književnost u pučkim kalendarima hrvatske dijaspore (Oral literature in popular almanacs of Croatian Diaspora)

Banov, Estela

Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) - XLIII 227-248

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=667073

Znanstvene knjige

2017.

Lonac za taljenje i tragedija u rudniku: narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Americi

Banov-Depope, Estela

Grigorov, Dobromir ; Stefanov, Martin ; Aleksova, Krasimira

Izdatelstvo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894178

2015.

Multikulturno iskustvo i nostalgične uspomene na djetinjstvo zaodjenute u beletrističku formu

Banov, Estela

Srdoč-Konestra, Ines

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797301

2011.

Zvuci i znaci (Sounds and Signs)

Autor knjige

Banov - Depope, Estela

Zvuci i znaci: Interkulturne i intermedijalne kroatističke studije (Sounds and Signs: Intercultural and Intermedial Croatology Studies)

Bačić-Karković, Danijela

Leykam international d.o.o. Zagreb

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547897

2005.

Suodnosi usmene i pisane književnosti. Prilozi za teoriju kulturnih transformacija (The interrelationship between oral and written literature. Contributions to the theory of cultural transformations)

Autor knjige

Banov-Depope Estela

Književno-jezična knjižnica 42

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658870

2001.

Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi (Croatian Popular Almanacs in North America)

Autor knjige

Banov-Depope, Estela

Književno-jezična knjižnica 40

Hrvatsko filološko društvo Rijeka

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660211

2000.

Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja (Oral poetry of the Kvarner bay area)

Autor knjige

Banov, Estela

Književno-jezična knjižnica 32

Hrvatsko filolosko drustvo Rijeka

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69825

Kongresna priopćenja

09.11.2018.

Interes za biblioterapiju kod studenata nastavničkog smjera diplomskih studija na Odsjeku za kroatistiku u Rijeci

Estela Banov i Tajana Rogina

Usmeno izlaganje uz PPT

Biblioterapija u nastavi književnosti 2018. Zagreb

26.04.2018.

Slavenski mitski obrasci u modernističkoj književnoj znanosti i književnoj produkciji

Estela Banov

Usmeno izlaganje uz PPT

Fourteenth International Slavic Studies Conference The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofija, Bugarska

10.11.2017.

Usmena književnost i tradicijska kultura u Medinijevom književnopovijesnom radu

Banov, Estela

Predavanje

Znanstveni skup o Miloradu Mediniju Zagreb i Dubrovnik

23.09.2017.

Čudesno i fantastično u zapisima usmene književnosti Hrvatskog primorja

Estela Banov i Barbara Kalanj Butković

Usmeno izlagane s PPT

Zadarski filološki dani 7 Zadar i Biograd

26.11.2016.

Usmene i pučke povijesne pjesme u Nikoli Zrinskome: naracija o junaštvu kao dio kolektivne memorije

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog Ozalj, Hrvatska

13.10.2016.

(Re)konstrukcija praslavenskog identiteta u Nodilovoj studiji i u Pričama iz davnine (Re)construction of Proto-Slavic identity in Nodilo’s study and in Tales of Long Ago

Banov, Estela

usmeno izlaganje uz PPT

Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb, Hrvatska

24.09.2016.

Crossing the Atlantic: Imagology and Stories from the Central European Peasant Emigrants in the USA

Banov, Estela

usmeno izlaganje

"Narratives of Displacement" International Conference Warsaw, Poland

22.04.2016.

Narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi na prijelazu 19. i 20. stoljeća (Narrative patterns in the literature of Croatian emigrants in North America at the turn of the 19th and 20th Centuries)

Banov, Estela

Usmena prezentacija uz PPT

The Thirteenth International Slavic Studies Conference - Multiculturalism and Multilingualism Sofija, Bugarska

14.03.2016.

The Impact of Traditional Oral Storytelling, Slavic Mythology, and Philological Research: A Case of “The Tales of Long Ago”

Banov, Estela

Usmena prezentacija

Fairy Tales, Folk Lore and Legends Budimpešta, Mađarska

15.10.2015.

Bilježenje i pamćenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića (Memories and Notations – Autobiographical Narrative Discourse by Andria Torkvat Brlich)

Banov, Estela

Usmena prezentacija uz PPT

1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Hrvatska

28.11.2014.

Ferićeve Basne - Između poetika klasicizma i predromantizma (Ferić’s Fables – Between the Poetics of Classicism and Early Romantic Era)

Banov, Estela

prezentacija

Riječki filološki dani 10 Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatska

13.11.2014.

Suvremene usmene predaje kao spremišta kolektivnog pamćenja

Estela Banov i Maja Ćutić Gorup

usmeno izlaganje uz PPT prezentaciju

Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura // On legend: folkloristic and interdisciplinary aspects Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, Hrvatska

29.10.2014.

Traditional Style And Formation Of Personal And Group Identity Through Everyday Story

Banov, Estela

oral presentation

The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference for academic disciplines Rim, Italija

17.09.2014.

Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stoljeća

Estela Banov

usmeno izlaganje uz PPT prezentaciju

Parémie národů slovanských VII – „Parémie včera a dnes“ Ostrava, Češka Republika

09.05.2014.

Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića // Perceptions of America in the travel writings of Aleko Konstantinov and Ante Tresic Pavicic

Banov, Estela

usmeno izlaganje uz ppt prezetaciju

Twelfth International Slavic Studies Conference on Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofia, Bugarska

05.12.2013.

Zvuk i pokret u tradicijskom dvoglasnom pjevanju otoka Krka

Banov, Estela

Usmena prezentacija

Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Speech research 8th scientific conference with international participation Zagreb, Hrvatska

11.10.2013.

Tiskani i rukopisni zapisi pjesama iz zbirke Stjepana Žiže (Printed and handwritten records of traditional songs from the Stjepan Žiže's collection)

Banov, Estela

usmena prezentacija

Znanstveni skup etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskom primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću Rijeka, Hrvatska

23.11.2012.

Recepcija slavenskih usmenih tradicija u časopisu Kolo

Banov, Estela

usmena prezentacija uz PPT

Riječki filološki dani 9 Rijeka, Hrvatska

24.03.2011.

Folklorizam u hrvatskoj i makedonskoj književnosti (Pseudo-Folklore in Croatian And Macedonian Literature)

Banov-Depope Estela

usmeno izlaganje uz PPT

Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 3 Rijeka, Hrvatska

30.11.2010.

Književnohistoriografski i estetički aspekti romantizma u suvremenoj hrvatskoj prozi i znanosti o književnosti

Banov, Estela/Połczyńska, Magdalena

usmeno izlaganje

Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich Poznań, Poland

30.10.2010.

Književna svjedočanstva tradicijskih i postmodernih zajednica u odnosu vjere i ozdravljenja

Banov, Estela

izlaganje u sekciji

Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera Mostar, Bosna i Hercegovina

15.07.2010.

Hibridni identiteti: drugi i imaginarno u prozi Slavka Janevskoga (Hybrid Identities: The Other and Imaginary in the prosaic texts by Slavko Janevski)

Banov-Depope, Estela; Bačić-Karković, Danijela

usmena prezentacija

XXXVII ?????? ???????????? ?? XLIII ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ? ??????? ?????????? ?????, 15-16 ???? 2010 Ohrid, Makedonija

01.10.2009.

Filološki i etnološki pristup proučavanju hrvatske usmene književnosti (Philological and Ethnological Approach in Research Practices of Croatian Verbal Arts)

Banov, Estela

usmena prezentacija

1. međunarodna kroatološka konferencija Zagreb, Hrvatska

06.12.2007.

Od pamćenja do izvedbe: kognitivni aspekti procesa ponavljanja u usmenoj predaji

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Filozofski fakultet, Zagreb

10.10.2007.

???????? ?????? ?? ?????????? ? ?? ???????????? ???? ??????? [Lirski oblici u hrvatskoj i makedonskoj poeziji]

Banov, Estela

Usmeno izlaganje

II ??????????? ?????? ????????? ??????????-???????? ???????? ? ???????? ????? Ohrid, Makedonija

23.06.2007.

Intermedijalni aspekt usmenih balada

Banov-Depope, Estela

uvodno predavanje

12 međunarodni skup slavista Opatija, Hrvatska

28.09.2006.

Zapisi makedonskog usmenog pjesništva u Vrazovom časopisu "Kolo" (Printed Records of Macedonian Oral Poetry in Periodical "Kolo" Edited by Stanko Vraz)

Banov - Depope, Estela; Čargonja, Nensi

usmena prezentacija

Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze Rijeka, Hrvatska

17.07.2006.

The impact of empathy to the perception of spoken messages in oral traditions

Banov, Estela

Poster presentation

LCM 2006 Language Culture and Mind Conference Integrating perspectives and methodologies in the study of language Paris, France

27.06.2006.

Mitski slojevi u hrvatskim usmenim bajkama

Estela Banov-Depope

usmeno izlaganje

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 11 Opatija, Hrvatska

02.12.2005.

Hammova studija o Vatroslavu Jagiću i Poljacima (The Study about Vatroslav Jagic and Poles by Josip Hamm)

Banov-Depope Estela

Usmeno izlaganje

Međunarodni znanstveni skup Josip Hamm i njegovo djelo povodom 100. obljetnice rođenja Zagreb, Hrvatska

03.11.2005.

Neretva i makarsko primorje u doba Vladimirovića

Banov, Estela

usmena prezentacija

Znanstveni skup “Luka Vladimirović i historiografija u njegovo doba” Visovac - Zaostrog

01.08.2005.

Reception of Fairy tales in Printed and Digital Media

Banov, Estela

Usmena prezentacija

14th European Conference on Reading: Literacy Without Boundaries Zagreb, Croatia

07.07.2005.

“Croatian Tales of Long Ago” - a Case Study of Developing Cross-Cultural Communication through Multimedia and Multilingual Presentation of Fairytales

Banov, Estela

prezentacija

Language and Global Communication Conference 2005 Cardiff, United Kingdom

27.06.2005.

Metodologija pristupa folklornoj građi pri rekonstrukciji slavenske mitologije

Banov-Depope, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 10 Opatija, Hrvatska

11.05.2005.

Poljska i hrvatska folkloristika u europskim kulturnim krugovima 19. stoljeća

Banov, Estela

usmena prezentacija

Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. (Integracja europejska w tradycji i przyszłości) Bielsko-Biała, Szczyrk, Poland

23.04.2005.

Istarske usmene tradicije u djelu Ive Rudana (Oral Traditions from Istria in Ivo Rudans’ Work)

Banov - Depope, Estela

usmeno izlaganje

Znanstveni skup o Žminju i Žminjštini Žminj, Hrvatska

2005.

Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane književnosti

Estela Banov Depope

usmena prezentacija

Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću / Internationales Symposium über Vatroslav Jagić Beč, Varaždin

09.12.2004.

Intermedijalnost glagoljaške kulture

Banov - Depope, Estela

usmena prezentacija

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Prošlost obvezuje - kulturno-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije Rijeka, Hrvatska

09.12.2004.

Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti

Banov, Estela

usmeno izlaganje

V. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska

14.11.2004.

Književne tradicije, višejezičnost i kulturni identitet

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Riječki filološki dani 6 Rijeka, Hrvatska

21.10.2004.

Latinizam u djelu Frane Petrića

Banov-Depope, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni skup: Latinizam u Europi Rijeka, Hrvatska

02.10.2004.

Milan Rešetar i tradicijski folklorni teatar u Dubrovniku (Milan Rešetar and traditional folk theater in Dubrovnik)

Banov-Depope, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni znanstveni skup o Milanu Rešetaru Beč, Austrija i Dubrovnik, Hrvatska

27.06.2004.

Romansko-slavenski dodiri i folkloristika u 19. stoljeću.

Banov - Depope, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 9 Opatija, Hrvatska

13.06.2004.

Kumičićev društveno-analitički postupak s motrišta sociologije književnosti

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Kolokvij “Eugen Kumičić - 100 godina poslije” u povodu stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića Brseč, Hrvatska

05.06.2004.

The Function of Popular Almanacs in Adaptation of Croatian Immigrants in USA and Canada

Banov, Estela

oral presentation

Education, Counseling and Social Work as Factors of Integration of Immigrants and Refugees in Multicultural Societies School of Education, Warsaw University, Warsaw, Poland

23.04.2004.

Tekst, tekstura, kontekst i intertekst poezije Drage Gervaisa

Banov - Depope, Estela

usmeno izlaganje

Kolokvij u povodu stote obljetnice rođenja Drage Gervaisa Opatija, Hrvatska

19.12.2003.

Juranićev Vjenčić narodnih pjesama (Garland of folk songs by Andrija Juranić)

Banov-Depope, Estela

usmeno izlaganje

Smotra Domaća rič 8 Zadar, Hrvatska

06.11.2003.

Tradicijska usmenost, retorička vještina i tiskana propovijed (Traditional orality, rhetorical skills and printed sermon)

Banov-Depope, Estela

usmena prezentacija

“Josip Banovac i homiletička književnost” Šibenik - Skradin - Visovac, Hrvatska

14.11.2002.

Intertekstualnost u usmenoj i pisanoj književnosti (Intertextuality in the Oral and Written Literature)

Banov - Depope, Estela

usmeno izlaganje

Riječki filološki dani 5 Rijeka, Hrvatska

29.10.2002.

Suodnos poetika usmene i pisane književnosti u Kneževićevoj poeziji (The interference between poetics of oral and written literature in the poetry of Petar Knežević)

Banov-Depope, Estela

usmeno izlaganje

Znanstveni skup “Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme” Visovac - Skradin - Knin, Hrvatska

25.06.2002.

Recepcija hrvatskih usmenih tradicija u europskoj folkloristici 19. stoljeća

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 8 Opatija, Hrvatska

06.12.2001.

"Dijalozi o retorici" Frane Petrića

Bačić-Karković, Danijela; Banov, Estela

usmena prezentacija

IV. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska

27.06.2001.

Kulturni dodiri na Kvarneru i usmena književnost

Banov, Estela

usmeno izlaganje

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 7 Opatija, Hrvatska

19.04.2001.

Ivan Milčetić o koledarskim pjesmama i običajima (Ivan Milčetić on carolling songs and customs)

Banov, Estela

usmena prezentacija

Znanstveni skup o Ivanu Milčetiću Varaždin - Malinska

27.06.2000.

Inačice usmenoknjiževnih tekstova na Kvarneru

Banov, Estela

usmena prezentacija

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 6 Opatija, Hrvatska

14.09.1999.

Europski kontekst hrvatskog pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora

Banov, Estela

usmena prezentacija

Drugi hrvatski slavistički kongres Zagreb-Osijek, Hrvatska

29.06.1999.

Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu

Banov, Estela

usmena prezentacija

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 5 Opatija, Hrvatska

26.06.1998.

Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe

Banov, Estela

usmena prezentacija

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 4 Opatija, Hrvatska

30.06.1997.

Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora

Estela Banov

usmena prezentacija

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 3 Rijeka, Hrvatska

25.06.1996.

Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića

Banov, Estela

usmena prezentacija

Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 2 Rijeka, Hrvatska

01.12.1994.

Književna baština 19. stoljeća u pučkim iseljeničkim kalendarima

Banov, Estela

usmena prezentacija

Riječki filološki dani 1 Rijeka, Hrvatska

Mentorstvo doktorandima

2004. - 2009.

Mitske sastavnice u djelu Vladimira Nazora

Sanja Franković Magisterij

Poslijediplomski znanstveni studij književnosti (smjer Teorija i povijest književnosti) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Datum obrane: 21. siječnja 2009.

2004. - 2005.

Tradicijske sastavnice Cithare octochorde

Kristina Riman Magisterij

Poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Datum obrane: 03.veljače 2005.

2005. - 2010.

Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća

Kristina Riman Doktorat

Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Datum obrane: 08.travnja 2010.

2009. - 2012.

Artikulacija kulturnog identiteta Istre u književnom stvaralaštvu Mate Balote

Nataša Urošević Doktorat

Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Datum obrane: 12. siječnja 2012

Znanstveni skupovi

2013. - 2015.

Riječki filološki dani 10

Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora skupa

2010. - 2013.

Riječki filološki dani 9

Rijeka član organizacijskog odbora skupa

23.06.2008. -

13. međunarodni skup slavista

Opatija član organizacijskog odbora

22.06.2007. -

12. međunarodni skup slavista

Opatija član organizacijskog odbora

26.06.2006. -

11 hrvatski filološki skup međunarodni slavistički simpozij

Opatija član organizacijskog odbora

26.06.2005. -

10. hrvatski filološki skup - međunarodni znanstveni skup o jeziku i književnosti

Opatija član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2003. - 2010.

"Riječ, časopis za slavensku filologiju" (ISSN: 1330-917X)

http://hrcak.srce.hr/rijec

Recenzije

23.03.2017.

Recenziranje rada za časopis Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli (ISSN: 2490-3604)

2016.

Recenziranje rada za Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu ISSN 1846-9426

15.10.2015.

Recenzija dvaju radova za časopis Udruge studenata kroatistike Idiom ŠtoRIje (ISSN 1849-4560), god. III. broj 3, Rijeka 2016.

2015.

Recenziranje rada za Kanavelić - Časopis za književnost, umjetnost i znanost ISSN 1849-7896

2015.

Recenziranje priloga za Zbornik radova Šestog hrvatskog slavističkog kongresa Vukovar i Vinkovci 10. – 13. rujna 2014.

2014.

Recenziranje priloga za časopis Kroatologja u izdanju Hrvatskih studijia Sveučilišta u Zagrebu ISSN 1647-8050

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.02.2012. -

Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“

Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka

članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.

01.02.2010. -

Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“

Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka

članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.

01.02.2008. -

Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“

Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka

članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.

Javno djelovanje

Javna predavanja

13.01.2016.

Hrvatski folklor, tradicijska kultura i nematerijalna kulturna baština

Predavanje za polaznike modula Inojezični hrvatski na Riječkoj kroatističkoj školi

Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci

19.02.2014.

Predstavljanje Paške pučke poetike 4

Tribina ogranka Matice hrvatske u Rijeci i Novalji

Vijećnica Grada Rijeke

08.12.2011.

Prezentacija izdanja Paška pučka poetika 1-3

Tribina ogranka Matice hrvatske u Rijeci i Novalji

Filodramatica Rijeka

01.06.2007.

Predavanje za polaznke ljetne škole hrvatskog jezika i kulture

Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije

Hrvatske matice iseljenika Rijeka

01.06.2006.

Kulturna tradicija i elektronički mediji

Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije

Hrvatska matica iseljenika Rijeka

Popularizacija znanosti

2004.

Detalji

University of Zagreb

Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik

Novinski članci

20.08.2006.

Detalji

Novi list

prilog znanost

29.06.2004.

Detalji

Novi list

rubrika znanost

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.05.2006. - 2013.

Predstojnica Katedre za poredbenu književnost

Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

01.12.2008. -

Članica povjerenstava za ocjenu i obranu magistarske radnje Sanje Grakalić Plenković: Poetika secesije u poeziji Vladimira Vidrića

Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci

01.06.2007. -

Članica povjerenstava za ocjenu i obranu doktorske disertacije Diane Grgurić: Glazbeni diskurz u književnostiu Milutina Cihlara Nehajeva i Nedjeljka Fabrija

Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

07.11.2018. - 05.02.2019.

Predsjednica

Povjerenstvo za prihvaóanje teme doktorske disertacije

2014. - 30.04.2014.

članica

Panel za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost

01.11.2002. -

članica

Filozofski fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski znanstveni studij Komparativne književnosti, povjerenstvo za ocjenu i povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Gorana Novakovića: Usmena književnost danas

Projekti

Znanstveni projekti

01.10.2019. - 30.09.2020.

Naracije djetinjstva u tvorbi kulturnog pamćenja i kolektivnih identiteta

Voditelj projekta

Centar za istraživanje knji ževnosti i kulture Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. -

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta Uniri 13.04.1.3.20

Voditelj projekta

Sveučilište u Rijeci

https://helpdesk.uniri.hr/project/banov_444

02.01.2007. - 31.12.2013.

(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija 009-0171685-0902

Istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0171685-0902&print=true

02.01.2007. - 31.12.2007.

Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija) 130-1300787-0789

Istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

1997. - 2000.

Pučka i usmena pobožna književnost kvarnerskog prostora 009022

Voditelj projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 30.000,00 kn

1996. - 2002.

Pobožna lirika u pjesmaricama korčulanskih bratovština 000903

Istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

1991. - 1994.

Hrvatska književnost u dijaspori 6-03-040

Istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

http://www.mzos.hr/svibor/6/03/040/rad_h.htm

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016