Prof. dr. sc. Estela Banov

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 716
konzultacije : -
telefon : 051 265670
e mail : estela.banov@uniri.hr

UNIRI profil
Google znalac
Tko je tko u hrvatskoj znanosti
Hrvatska znanstvena bibliografija

Radno iskustvo

27.6.2017. - 30.9.2018. Redoviti profesor u trajnom zvanju Nastava na kolegijima Oblici Hrvatske usmene književnosti, Priča i pričanje u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Terensko istraživanje usmene književnosti, Hrvatski predromantizam, romantizam i predrealizam; voditelj znanstvenog projekta Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
1.3.2012. - 26.6.2017. Redoviti profesor Nastava na kolegijima Oblici hrvatske usmene književnosti, Monografski pristup temama hrvatske usmene književnosti, Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća, Priča i pričanje u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima; voditelj znanstvenog projekta Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta; istraživač na projektu (Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija 009-0171685-0902 Filozofski fakultet u Rijeci
7.6.2005. - 28.2.2012. Izvanredni profesor Predstojnica Katedre za poredbenu književnost. Nastavnik na kolegijima Oblici hrvatske usmene književnosti, Monografski pristup temama hrvatske usmene književnosti, Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća na Odsjeku za kroatistiku, nastava na kolegiju Uvod u kulturnu antropologiju na Odsjeku za kulturologiju; Istraživač na projektu (Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija 009-0171685-0902 Filozofski fakultet u Rijeci
3.7.2001. - 6.6.2005. Docent Nastavnik na kolegijima Hrvatska usmena književnost, Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima, Seminar diplomskog rada. Filozofski fakultet u Rijeci
8.6.1999. - 2.7.2001. Viši asistent Nastavnik na kolegijima Hrvatska usmena književnost, Seminar diplomskog rada, 1997. - 2000. voditelj poticajnog projekta za znanstvene novake Pučka i usmena pobožna književnost kvarnerskog prostora 009022. Filozofski fakultet u Rijeci
14.9.1995. - 7.6.1999. Asistent, znanstveni novak Suradnica na kolegijima Hrvatska usmena književnost i Svjetska književnost, 1996. - 2002. istraživač na projektu Pobožna lirika u pjesmaricama korčulanskih bratovština 000903. Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.1991. - 13.9.1995. Znanstveni novak Istraživač na projektu Hrvatska književnost u dijaspori. Pedagoški fakultet u Rijeci
1.9.1989. - 30.6.1991. Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti O. Š. Gornja Vežica

Članstva

15.5.2018. - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK)
1.1.2014. - International Society for Studies in Oral Tradition
1.1.2005. - Hrvatsko čitateljsko društvo
1.1.2001. - Hrvatsko filološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2018. - 30.9.2018. Terensko istraživanje usmene književnosti
Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 15 + 15
1.10.2014. - 30.9.2018. Priča i pričanje u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički modul
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 + 15
1.1.2010. - 1.1.2013. Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 + 15
1.1.2010. - 1.1.2013. Hrvatska književnost i druge književnosti 19. i 20. stoljeća
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 + 15
1.1.2010. - 1.1.2013. Monografski pristup temama hrvatske usmene književnosti
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 + 15
1.1.2008. - 1.1.2012. Usmeni pripovjedni oblici
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 + 15
1.1.2006. - 1.1.2013. Oblici hrvatske usmene književnosti
Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30 + 15
1.1.2006. - 1.1.2013. Oblici hrvatske usmene književnosti
Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 + 15
1.1.2006. - 1.1.2007. Uvod u kulturalnu antropologiju
Kulturologija (jednopredmetni studij)
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 + 15
1.1.2005. - 1.1.2006. Svjetska književnost
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 + 30; 30 + 30
1.1.2004. - 1.1.2006. Seminar diplomskog rada
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni)
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 0 + 30 i 0 + 15
1.1.2001. - 1.1.2004. Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima
Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15 + 15; 15 + 15
1.1.2001. - 1.1.2004. Hrvatska književnost u prožimanju s drugim europskim književnostima
Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45 + 15; 45 + 15
1.1.1995. - 1.1.2004. Hrvatska usmena književnost
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 + 15; 30 + 15

Mentor u završnim radovima

26.9.2018. - Bajke i usmena kazivanja u očuvanju kulturnog identiteta Ogulina
Valentina Matešić
Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
25.9.2017. - Junaci tradicionalnih priča sjeverozapadne Hrvatske
Kristina Trupković
Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
12.7.2017. - Usmeni iskazi stanovnika mjesta Sigetac o sjećanjima na mladost
Elena Salaj
Dvopredmenitni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i povijest
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakulte
12.7.2017. - Bajka u književnom i jezičnom odgoju i obrazovanju
Dorja Stupičić
Dvopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i filozofija
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
6.7.2017. - Poticanje kulture čitanja u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
Elena Belec
Jednopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
29.9.2016. - Rozalice kao usmenoknjiževni minijaturni oblik
Ivana Kolić
Dvopredmetni diplomski studij hrvatski jezik i književnost i povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2016. - Terenska istraživanja Milmana Parryja i Alberta Lorda o epskim pjesmama
Ivana Zidar
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2016. - Rapske viteške igre
Petra Domaćinović
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2016. - Varaždinske usmene pripovijetke u Valjavčevoj zbirci
Mirela Furlan
Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2016. - Usporedba novela "Kabanica" N. V. Gogolja i "Prijan Lovro" A. Šenoe
Marija Radošić
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2016. - Usmena književnost i nematerijalna kulturna baština mjesta Punat na otoku Krku
Ivana Orlić
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatski jezik i književnost i filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
26.11.2015. - Usmeni oblici otoka Cresa
Petra Vodarić
Jednopredmetni diplomski studij kroatistike
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2015. - Usmena književnost i običaji Makarskog primorja
Mia Jurišić
Dvopredmetni diplomski studij kroatistika i filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2015. - Modernizam u romanima "Zapisci Maltea Lauridsa Briggea" i "Bijeg"
Maja Sokač
Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.6.2015. - Svakodnevna i životna priča (teorijski i terenski rad)
Mateja Matijašec
Jednopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2014. - Naracija u svakodnevici
Natalija Petrina
Jednopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti – nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2014. - Apsurd i njegovo prevladavanje u romanima "Stranac" Alberta Camusa i "Sam čovjek" Ive Kozarčanina
Tomislav Pintarić
Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2014. - Realistička obilježja i obiteljska problematika romana: Otac Goriot, Posljednji Stipančići, Očevi i djeca i Đuka Begović
Sanja Bišćan
Jednopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2014. - Rozanje - tradicionalno pjevanje karlovačkog Pokuplja kao oblik nematerijalne kulturne baštine
Ivana Kolić
Dvopredmetni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Usmene predaje u Šimunovićevim novelama "Alkar" i "Duga"
Stephanie-Ruth Hamp
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2013. - Povijesna trilogija Ivana Aralice
Andrija Lukežić
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
19.9.2013. - Mitski i legendarni elementi u Nazorovim djelima modernističke faze
Anamarija Hajdarović
Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2013. - Značajke Scottova modela povijesnoga romana u djelima Augusta Šenoe
Ivana Galunić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2013. - Elementi gotskog romana u Kćeri Lotršćaka Marije Jurić Zagorke
Klaudija Končić
Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Usmeni zapisi svadbenih običaja, tradicija i vjerovanja
Renata Matić
Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Usmena predaja i kulturna baština Hrvatskog zagorja
Mateja Matijašec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2012. - Avangardist Janko Polić Kamov i dodiri njegove "Isušene kaljuže" i Joyceova "Portreta umjetnika"
Maja Brkljača
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2012. - Usporedba romanesknih struktura u djelima "Combray" i "Povratak Filipa Latinovicza"
Marijana Francetić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.9.2012. - August Šenoa i Scottov model povijesnog romana
Sabrina Kos
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
22.2.2012. - Pučko pjesništvo otoka Paga u 20. stoljeću
Sendi Škunca
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Narodne lirske pjesme i primjeri iz moslavačkog sela Samarice
Ivana Kovačević
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
26.9.2011. - Usmena predaja čabarskoga kraja
Jan Bačić
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
7.7.2011. - Pučki pjesnici otoka Paga i njihova poetika
Jelena Crnković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.2.2011. - Moslovačke predaje i legende
Iskra Kušec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2010. - Prigodne pjesme Hrvatskog zagorja
Antonija Maltar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Ženski likovi u hrvatskim usmenim bajkama
Bojana Raguž
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2009. - Reaktualizacija pokladnih običaja u Halubju u posljednjih dvadeset godina
Nina Dukić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2009. - Analiza zapisa usmenog pjesništva Gacke doline
Mia Bilović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2009. - Usporedba junakinja "Madame Bovary" Gustava Flauberta i "Melite" Josipa Eugena Tomića
Marina Kramarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.5.2009. - Historiografska fikcija i interkulturalni elementi u Ive Andrića
Nikolina Stojanović
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2008. - Usmeni književni oblici Međimurja
Maja Matotek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2008. - Usmena književnost u radovansko-bielskom kraju
Valentina Habunek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.4.2008. - Dalmatinska usmena lirika u interpretaciji klapa
Iva Vianello
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.3.2008. - Usmeno stvaralaštvo Ogulina
Anita Brozović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.12.2007. - Suodnos usmene i pisane književnosti u srednjem vijeku
Sandra Rupnik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2007. - Usmeno stvaralaštvo i običaji Ražanca
Marija Perković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
31.10.2007. - Hrvatska usmena lirika
Martina Radić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Kultura i književna djelatnost Hrvatske zajednice u Astoriji, New Yorku
Marija Bačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.5.2007. - Narodna lirska pjesma u Međimurju
Ivana Jambrošić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.5.2007. - Usmeni književni oblici i običaji Međimurja
Melita Vinković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.3.2007. - Usmeno stvaralaštvo Lopara
Janja Paparić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.1.2007. - Barok u književnosti - Gundulićev "Osman" te utjecaj Tassa na Gundulića i hrvatski ep
Renata Fućak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2006. - August Šenoa - odnos prema tradiciji i europskom kontekstu
Ivana Majnarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2006. - Fenomen kolede u hrvatskom primorju
Sanja Šišul
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2006. - Romantičarska poezija Stanka Vraza i Adama Mickiewicza
Diana Rupnik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2006. - Tradicijsko usmenoknjiževno stvaralaštvo na Grobnišćini
Nensi Čargonja
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.9.2006. - "Gospoda Glembajevi" Miroslava Krleže i "Krik i bijes" Williama Faulknera - propast jedne obitelji
Davorka Glavaš
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
10.7.2006. - Svadbeni običaji i usmena književnost hrvatskog primorja
Maja Mandekić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.5.2006. - Usmena književnost Međimurja
Maja Milovanović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.2.2006. - Usmeno stvaralaštvo u Istri (poezija i pripovijedni oblici)
Ivona Bućan
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.2.2006. - Usmeni elementi u djelima Ivane Brlić-Mažuranić
Nikolina Salopek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2005. - Usmena književnost i folklorizam Paga
Dubravka Alar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2005. - Turgenjevljeva poetika u "Slavonskoj šumi" Josipa Kozarca
Blaženka Krstičević
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2005. - Književnost ilirizma u prožimanju sa zapadnoslovenskim književnostima
Nada Sirotić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2005. - Suodnos hrvatskoga i ruskoga realizma u književnim opusima Josipa Kozarca i Ante Kovačića
Anamarija Stipaničić
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
20.12.2004. - Hrvatske usmene bajke
Karmen Božić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.10.2004. - Žensko pismo i etnografski intertekst u romanu "Bilješka o piscu" Julijane Matanović
Ana-Marija Vizinitin
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2004. - Recepcija Emilea Zole u književnim djelima Eugena Kumičića
Anita Žanić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.9.2004. - "Priče iz davnine" Ivane Brlić Mažuranić
Ivor Hreljanović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2004. - Usmena poezija i folklor Novog Vinodolskog
Nataša Jokić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2003. - Legende i predaje u hrvatskoj književnosti
Milena Krajnović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2003. - Halubajski zvončari - književni i kulturološki aspekt
Danijela Štokić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

24.11.2017. - 9.6.2018.
Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice
Učiteljski fakultet Sveučilišta u rijeci

Norma sati: 84

Osobni razvoj

6.4.2018. - 7.4.2018. Therapeutic Storytelling: Stories Know the Way


Norma sati: 14 sati
1.9.2017. - 2.9.2017. Pričanje priča u hipnoterapiji, psihoterapiji, savjetovanju i coachingu


Norma sati: 20 sati
27.9.2013. - Ocjenjivanje i praćenje studenata na e-kolegiju


Norma sati: 6 sati
28.2.2008. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 40 sati
- 20.7.2006. Stipendija Veleposlanstva Republike Francuske u sklopu programa poticaja međunarodne razmjene Hrvatske i Francuske


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Banov–Depope, Estela
Usmena književnost i tradicijska kultura u Medinijevom književnopovijesnom radu
321-337 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=964805

2. Banov, Estela
Pamćenje i bilježenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića
Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli 2018 269-284 - 2018. https://hrcak.srce.hr/205053

3. Banov, Estela
Naracija o junaštvu kao dio kolektivnog pamćenja: Nikola Zrinski u usmenim i pučkim povijesnim pjesmama (Narration about Heroism as a Part of Collective Memory: Oral and Popular Historic Songs about Nikola Zrinski)
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 2018 113-133 - 2018. https://hrcak.srce.hr/213439

A1

4. Banov, Estela
Tiskani i rukopisni zapisi usmene književnosti i etnografske građe Stjepana Žiže
Zbornik za narodni život i običaje 59 71-86 - 2017. doi.org/10.21857/mnlqgc0xky

5. Banov-Depope, Estela
Lonac za taljenje i tragedija u rudniku: narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Americi
????????????????? ? ???????????. ????????????. ????????????????. 2 111-119 - 2017.

6. Banov-Depope, Estela
Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića
???????? ? ???????????? ? ??????????? ?????, ?????????? ? ???????. ??????? ? ??????? ?? ??? ???????????? ??????????? ???????, 2014 ?. ?. 2. ???????????????? ? ????????????? - 2015.

7. Banov, Estela
Multikulturno iskustvo i nostalgične uspomene na djetinjstvo zaodjenute u beletrističku formu ( Multicultural experience and nostalgic memories of childhood rendered in fictional prose )
Zbornik u čast Katice Ivanišević 159-170 - 2015.

8. Banov – Depope, Estela
Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića
114-120 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813493

9. Banov, Estela
Traditional Style and Formation of Personal and Group Identity Through Everyday Story
International Journal of Arts & Sciences (1943-6114) 08 (2015), 1; 293-293 08 - 2015. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760191

10. Banov, Estela
Recepcija slavenskih usmenih tradicija u časopisu "Kolo" (The Reception of Slavic Oral Traditions in the journal "Kolo")
Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISBN: 978-953-7975-04-3) 9 77-88 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605150

11. Banov-Depope, Estela
Izvedbeni aspekt hrvatskog i makedonskog baladnog pjesništva (The Performance of Croatian and Macedonian Traditional Ballads)
Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski. Zbornik na trudovi od IV Međunaroden naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni, kulturni i jazični vrski održan vo Ohrid od 27 do 29 septembri 2013. ur. Jakimovska-Tošić, Maja Kniga IV 689-702 - 2014.

12. Banov, Estela
Putopisno svjedočanstvo Ante Tresića Pavičića
Hrvatski iseljenički zbornik, ISSN 1330-3724 2015 226 – 236 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749105

13. Banov, Estela
Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stoljeća( Croatian Proverbs in the Printed Editions of the 18th Century )
Parémie národů slovanských VII / Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiří ; Kolberová, Urszula (ur.). - Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta , 2014. 113-122 (ISBN: 978-80-7464-704-8). - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764758

14. Banov-Depope, Estela
Multimodalni aspekti korčulanske Moreške (The multimodal aspects of the Korčula's traditional sword dance Moreška)
Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli održanog u Korčuli od 30. svibnja do 1. lipnja 2012. Knjiga I. 1 22-36 - 2013. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623771

15. Banov Depope, Estela
Iz kulturne povijesti američkih Hrvata (From the Cultural History of American Croatians)
Hrvatski iseljenički zbornik 2013 (1330-3724) 218-226 - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619210

16. Banov-Depope Estela
Kalendarske knjige američkih Hrvata (The Calendar Books of American Croatians)
Hrvatski iseljenički zbornik 2012 (1330-3724) 233-245 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605118

17. Banov-Depope, Estela; Bačić-Karković, Danijela
Hibridni identiteti: drugi i imaginarno u prozi Slavka Janevskoga (Hybrid Identities: The Other and Imaginary in the prosaic texts by Slavko Janevski)
"XXXVII Naučna konferencija na XLIII Međunaroden seminar za makedonski jezik, literatura i kultura. Literatura. Ohrid, 15-16 juli 2010" / Dorovski, Ivan (ur.). ISBN 978-9989-305-4 229-250 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605121

18. Banov-Depope Estela
Folklorizam u hrvatskoj i makedonskoj književnosti (Pseudo-Folklore in Croatian And Macedonian Literature)
Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze. Knjiga III. / Kalogjera, Goran ; Tocinovski, Vasil (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet (ISBN: 978-953-6104-81-9) III 25-35 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605071

19. Banov, Estela
Kumičićev društveno analitički postupak s motrišta sociologije književnosti (Social analysis in the novels of Eugene Kumičića from the viewpoint of sociology of literature)
Eugen Kumičić – sto godina poslije u povodu obilježavanja stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića . Urednik: Franković, Bernard, Jenio Sisolski, Brseč. ISBN: 978-953-7071-02-8 43-50 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=667100

20. Banov-Depope, Estela
???????? ?????? ?? ?????????? ? ?? ???????????? ???? ??????? (Lyric Forms in Croatian and Macedonian Oral Poetry)
Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski, Zbornik na trudovi od Međunarodniot naučen sobir Makedonsko-hrvatski kniževni i kulturni vrski održan vo Ohrid od 10 do 11 oktombri 2007. / Vasil Tocinovski, Loreta Georgievska-Jakovleva i Mišel Pavlovski (ur.). - Skopje : Institut za makedonska literatura. ISBN: 978-9989-886-79-9 73-90 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=452320

21. Banov - Depope, Estela
Istarske usmene tradicije u djelu Ive Rudana (Oral Traditions from Istria in Ivo Rudans’ Work)
"Libri žminjski : libar drugi", ur. Slavko Krajcar, Katedra Čakavskog sabora Žminj. 2 177-187 - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380943

22. Banov - Depope, Estela; Čargonja, Nensi
Zapisi makedonskog usmenog pjesništva u Vrazovom časopisu "Kolo" (Printed Records of Macedonian Oral Poetry in Periodical "Kolo" Edited by Stanko Vraz)
Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006 / Pavlovski, Borislav ; Kalogjera, Goran (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. (ISBN: 953-6104-63-5). 1 105-124 - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659221

23. Banov - Depope, Estela
Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane književnosti (Vatroslav Jagic's Studies about Relations between Oral and Written Literary Texts)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 14 167-197 - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380949

24. Banov-Depope Estela
Hammova studija o Vatroslavu Jagiću i Poljacima (The Study about Vatroslav Jagic and Poles by Josip Hamm)
Josip Hamm i njegovo djelo: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma Zagreb, 2.-3. prosinca 2005. Alojz Jembrih (ur.) Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 243-256 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349555

25. Banov, Estela
Poljska i hrvatska folkloristika u europskim kulturnim krugovima 19. stoljeća (Polish and Croatian Folklore Studies in European Cultural Circles in 19th Century)
Polska i Chorwacja w Europie Środkowej : Integracja europejska w tradycji i w przyszłości / Piotr Żurk (ur.). - Bielsko-Biała, Poljska : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. (ISBN: 978-83-925963-0-1) 415-430 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349575

26. Banov-Depope Estela
Retorika Frane Petrića : dijaloška forma i pristup govorničkom umijeću (Frane Petrić's Dialogues on Rhetoric)
Razgovori o retorici : zbornik radova s IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" održanog u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2001. Ivan Ivas i Ivo Škarić (ur.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 69-92 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349602

27. Banov, Estela
Reception of Fairy Tales in Printed and Digital Media
Literacy without boundaries : proceedings of the 13th European Conference on Reading / Shiel, Gerry ; Stričević, Ivanka ; Sabolović-Krajina, Dijana (ur.). - Osijek : Croatian Reading Association. (ISBN: 978-953-97433-3-6). 210-215 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349539

28. Banov, Estela
Tekst, tekstura, kontekst i intertekst poezije Drage Gervaisa (Text, texture, context and intertext in Drago Gervais's poetry)
Drago Gervais: zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines; Trinajstić, Marija (ur.). - Opatija - Rijeka : Katedra Čakavskog sabora Opatija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (ISBN: 978-953-6104-60-4). 45-56 - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684181

29. Banov-Depope, Estela
Latinizam u djelu Frane Petrića (intertekstualni aspekti Petrićeva opusa) (Latinism in the works of Francis Patricius (intertextual aspects in the texts by Frane Petric))
"Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas, Rijeka – otok Krk 20. – 23. listopada 2004.", ur. Deković, Darko, Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, Rijeka 378-394 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605122

30. Banov - Depope, Estela
Književne tradicije, višejezičnost i kulturni identitet (Literary Traditions, Multilingualism and Cultural Identity)
Riječki filološki dani, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, (ISBN: 953-6104-51-2) 6 547-558 - 2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=380941

31. Banov - Depope, Estela
Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti (Specific Features of a Spoken Message Perception in Primary Orality)
Riječ: časopis za filologiju (1330-917X) 11 123-135 - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237140

32. Banov-Depope, Estela
Milan Rešetar i tradicijski folklorni teatar u Dubrovniku (Milan Rešetar and traditional folk theater in Dubrovnik)
"Zbornik o Milanu Rešetaru - književnom kritičaru i filologu": zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Beč, 25. rujna 2004., Dubrovnik 1. – 2. listopada 2004. / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (ISBN: 953-6682-57-5) 281-294 - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679927

33. Banov - Depope, Estela
Intermedijalnost glagoljaške kulture (Intermediality of the Glagolitic Culture)
Prošlost obvezuje : povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije : zbornik biskupa Mile Bogovića (ISBN: 953-6420-05-8 ) 417-438 - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237168

34. Banov - Depope, Estela
Intertekstualnost u usmenoj i pisanoj književnosti (Intertextuality in the Oral and Written Literature)
Riječki filološki dani. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, knjiga V / Lukežić, Irvin (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (ISBN 953-6839-17-2) 35-48 - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237156

35. Banov-Depope, Estela
Tradicijska usmenost, retorička vještina i tiskana propovijed (Traditional orality, rhetorical skills and printed sermon)
"Zbornik o Josipu Banovcu" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Josip Banovac i homiletička književnost”, Šibenik - Skradin - Visovac, 6.-8. studenog 2003. / Jembrih, Alojz (ur.). - Šibenik, Zagreb : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (ISBN: 953-6682-51-6) 65-84 - 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673723

36. Banov - Depope, Estela
Folklorizam i suodnos usmene i pisane književnosti (Applied Folklore and the Interferences between Oral and Written Literature)
Riječ: časopis za filologiju (1330-917X) 9 77-92 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237145

37. Banov - Depope, Estela
Dijaloška epistemologija Frane Petrića (Dialogical epistemiology of Frano Petric)
Riječki teološki časopis (1330-0377) 11 155-170 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237171

38. Banov-Depope, Estela
Juranićev Vjenčić narodnih pjesama (Garland of folk songs by Andrija Juranić)
Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost - Domaća rič 8 (1330-4577) LII 75-94 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665367

39. Banov - Depope, Estela
Povijesna tipologija zapisa hrvatskih usmenih tradicija (Historical Classification of the Records of Croatian Oral Traditions According to the Tipe)
Zbornik Ivana Mimice: u povodu 70. rođendana, ur. Bjelanović, Živko ; Pilić, Šime, Visoka učiteljska škola Split (ISBN: 953-99200-0-0) 23-35 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237151

40. Banov-Depope, Estela
Suodnos poetika usmene i pisane književnosti u Kneževićevoj poeziji (The interference between poetics of oral and written literature in the poetry of Petar Knežević)
"Zbornik o Petru Kneževiću" : zbornik radova sa znanstvenog skupa “Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme”, Visovac - Skradin - Knin, 28.-29. listopada 2002. / Jembrih, Alojz (ur.). - Zagreb, Šibenik : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” (ISBN: 953-6163-74-8). 13-30 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679941

41. Banov - Depope, Estela
Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića (Elements of Myth in Dialogues on the History and Dialogues on the Rhetoric by Frano Petric)
Riječ, časopis za filologiju (1330-917X) 8 105-115 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=237172

42. Banov - Depope, Estela
Kvarnersko pučko nabožno pjesništvo u mediteranskom kontekstu (Mediterranean context of popular pious poetry of Kvarner area)
Riječki teološki časopis (1330-0377) 20 421-432 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679964

43. Banov-Depope, Estela
Usmena književnost i kulturni dodiri na Kvarneru (Oral literature and cultural contacts in the region of Kvarner Bay)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 8 127-141 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679909

44. Banov, Estela
Ivan Milčetić o koledarskim pjesmama i običajima (Ivan Milčetić on carolling songs and customs)
“Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu” : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska Varaždin (ISBN: 953-6682-34-6) 309-317 - 2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679921

45. Banov, Estela
Europski kontekst hrvatskog pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora (European context of Croatian pious folk poetry of Kvarner area)
Drugi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova II. / Sesar, Dubravka, Vidović Bolt, Dubravka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet (ISBN: 953-175-112-9) 67-72 - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679950

46. Banov, Estela
Izvedbeni aspekt primorskog pučkog crkvenog pjevanja (Performative features of popular ecclesiastical singing in Croatian litoral)
Riječki teološki časopis (1330-0377) 9 (18) 463-478 - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679897

47. Banov-Depope, Estela
Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi (Literary origins of calendar books Croatian emigrants in North America)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 7 91-108 - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684251

48. Banov, Estela
Razmišljanje nad hrvatskim pučkim prepjevanim evanđeljem (Thinking over the Croatian popular adaptations of Gospel)
O kraljevstvu nebeskom - novo i staro, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 481-488 - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679931

49. Banov, Estela
Komunikološka dimenzija starih puckih poboznih pjesama na Kvarneru (Communicological dimension of old popular religious songs on the area of Kvarner bay)
Rijecki teološki časopis (1330-0377) 16 447-458 - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69814

50. Banov-Depope, Estela
Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi (The development of the literary life of Croats in North America)
Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) XLIX 321-343 - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665372

51. Banov, Estela
Sastavnice različitih književnih sustava u hrvatsko-američkim kalendarima (Elements of different literary traditions in Croatian-American calendars)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 6 118-127 - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684240

52. Banov, Estela
Problemi klasifikacije puckog poboznog pjesnistva kvarnerskog prostora (Literary classification of popular religious songs on the area of Kvarner bay)
Rijecki teoloski casopis (1330-0377) 14 307-318 - 1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69806

53. Banov, Estela
Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu (Contemporary traditional oral poetry in Kvarner area)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 5 93-100 - 1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679914

54. Banov, Estela
Neka stalna mjesta hrvatsko-američkih kalendara (Literary conventions in Croatian calendars published in North America)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 5 109-120 - 1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680180

55. Banov, Estela
Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe (The impact of oral traditions on creative work of August Šenoa)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 105-115 - 1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680163

56. Banov, Estela
Hrvatsko pucko pobozno pjesnistvo i interferentni procesi (Croatian popular religious poetry and interferent processes)
Rijecki teoloski casopis (1330-0377) 12 297-308 - 1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69804

57. Banov, Estela
Urednici i izdavači hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi (Editors and publishers of Croatian calendars in the USA and Canada)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 4 91-103 - 1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680144

58. Banov, Estela
Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora (Folk Poetry of the Kvarner Area)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 3 130-147 - 1997. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680158

59. Banov, Estela
Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića (The concept of oral literature in the work of Ivan Radetić)
Riječ : časopis za slavensku filologiju (1330-917X) 2 96-103 - 1996. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=680146

60. Banov, Estela
Književna baština 19. stoljeća u pučkim iseljeničkim kalendarima (The literary heritage from 19th century in popular calendars of Croatian emigrants)
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 1. do 3. prosinca 1994., knjiga 1. / Turk, Marija (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci (ISBN: 953-6104-02-4) 1 261-268 - 1996. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=684230

61. Banov, Estela
Obilježja jedne hrvatske iseljeničke pučke pjesmarice (The interferent significances of one emigrants' Croatian popular songbook)
Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) XLIV 273-282 - 1995. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679886

62. Banov, Estela
Usmena književnost u pučkim kalendarima hrvatske dijaspore (Oral literature in popular almanacs of Croatian Diaspora)
Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost (1330-4577) XLIII 227-248 - 1994. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=667073

Znanstvene knjige

1.
Banov-Depope, Estela
Lonac za taljenje i tragedija u rudniku: narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Americi
Grigorov, Dobromir ; Stefanov, Martin ; Aleksova, Krasimira Izdatelstvo - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894178
2.
Banov, Estela
Multikulturno iskustvo i nostalgične uspomene na djetinjstvo zaodjenute u beletrističku formu
Srdoč-Konestra, Ines Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797301
3. Autor knjige
Banov - Depope, Estela
Zvuci i znaci (Sounds and Signs)
Zvuci i znaci: Interkulturne i intermedijalne kroatističke studije (Sounds and Signs: Intercultural and Intermedial Croatology Studies) Bačić-Karković, Danijela Leykam international d.o.o. Zagreb - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547897
4. Autor knjige
Banov-Depope Estela
Suodnosi usmene i pisane književnosti. Prilozi za teoriju kulturnih transformacija (The interrelationship between oral and written literature. Contributions to the theory of cultural transformations)
Književno-jezična knjižnica 42 Hrvatsko filološko društvo Rijeka - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658870
5. Autor knjige
Banov-Depope, Estela
Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi (Croatian Popular Almanacs in North America)
Književno-jezična knjižnica 40 Hrvatsko filološko društvo Rijeka - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660211
6. Autor knjige
Banov, Estela
Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja (Oral poetry of the Kvarner bay area)
Književno-jezična knjižnica 32 Hrvatsko filolosko drustvo Rijeka - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=69825

Kongresna priopćenja

1.
Estela Banov i Tajana Rogina
Interes za biblioterapiju kod studenata nastavničkog smjera diplomskih studija na Odsjeku za kroatistiku u Rijeci Usmeno izlaganje uz PPT Biblioterapija u nastavi književnosti 2018. Zagreb - 9.11.2018. https://www.hrstud.unizg.hr/kroatologija/biblioterapija_u_nastavi_knjizevnosti_-_znanstveno-strucni_skup_2018
2.
Estela Banov
Slavenski mitski obrasci u modernističkoj književnoj znanosti i književnoj produkciji Usmeno izlaganje uz PPT Fourteenth International Slavic Studies Conference The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofija, Bugarska - 26.4.2018.
3.
Banov, Estela
Usmena književnost i tradicijska kultura u Medinijevom književnopovijesnom radu Predavanje Znanstveni skup o Miloradu Mediniju Zagreb i Dubrovnik - 10.11.2017.
4.
Estela Banov i Barbara Kalanj Butković
Čudesno i fantastično u zapisima usmene književnosti Hrvatskog primorja Usmeno izlagane s PPT Zadarski filološki dani 7 Zadar i Biograd - 23.9.2017. http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika/zadarski-filoloski-dani
5.
Banov, Estela
Usmene i pučke povijesne pjesme u Nikoli Zrinskome: naracija o junaštvu kao dio kolektivne memorije usmeno izlaganje Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog Ozalj, Hrvatska - 26.11.2016. http://ozalj.hr/ozalj/wp-content/uploads/2016/11/Raspored.pdf
6.
Banov, Estela
(Re)konstrukcija praslavenskog identiteta u Nodilovoj studiji i u Pričama iz davnine (Re)construction of Proto-Slavic identity in Nodilo’s study and in Tales of Long Ago usmeno izlaganje uz PPT Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb, Hrvatska - 13.10.2016. http://conference-pid-2016.hidk.hr/program/
7.
Banov, Estela
Crossing the Atlantic: Imagology and Stories from the Central European Peasant Emigrants in the USA usmeno izlaganje "Narratives of Displacement" International Conference Warsaw, Poland - 24.9.2016. http://narrativesofdisplacement.irf-network.org/programme/
8.
Banov, Estela
Narativni obrasci u književnosti hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi na prijelazu 19. i 20. stoljeća (Narrative patterns in the literature of Croatian emigrants in North America at the turn of the 19th and 20th Centuries) Usmena prezentacija uz PPT The Thirteenth International Slavic Studies Conference - Multiculturalism and Multilingualism Sofija, Bugarska - 22.4.2016.
9.
Banov, Estela
The Impact of Traditional Oral Storytelling, Slavic Mythology, and Philological Research: A Case of “The Tales of Long Ago” Usmena prezentacija Fairy Tales, Folk Lore and Legends Budimpešta, Mađarska - 14.3.2016. http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/persons/fairy-tales-folk-lore-and-legends/conference-programme-abstracts-and-papers/
10.
Banov, Estela
Bilježenje i pamćenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića (Memories and Notations – Autobiographical Narrative Discourse by Andria Torkvat Brlich) Usmena prezentacija uz PPT 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) Sveučilište Jurja Dobrile Pula, Hrvatska - 15.10.2015. http://www.unipu.hr/index.php?id=1869&L=1%2Ffileadmin%2Ftemplates%2F2014%2Fimg%2Ffb.jpg
11.
Banov, Estela
Ferićeve Basne - Između poetika klasicizma i predromantizma (Ferić’s Fables – Between the Poetics of Classicism and Early Romantic Era) prezentacija Riječki filološki dani 10 Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatska - 28.11.2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742526
12.
Estela Banov i Maja Ćutić Gorup
Suvremene usmene predaje kao spremišta kolektivnog pamćenja usmeno izlaganje uz PPT prezentaciju Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura // On legend: folkloristic and interdisciplinary aspects Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb, Hrvatska - 13.11.2014. http://www.ief.hr/Novosti/Doga%C4%91anja/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/78/language/hr-HR/Meunarodni-znanstveni-skup-Usmena-predaja-folkloristicki-aspekti-i-interdisciplinarna-vizura-Zagreb-13-14-studenog-2014.aspx
13.
Banov, Estela
Traditional Style And Formation Of Personal And Group Identity Through Everyday Story oral presentation The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international conference for academic disciplines Rim, Italija - 29.10.2014. https://rome2014.sched.org/event/8daa92f7769f5ce5dd686b8ab322c289#.VJST7l4DJA
14.
Estela Banov
Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stoljeća usmeno izlaganje uz PPT prezentaciju Parémie národů slovanských VII – „Parémie včera a dnes“ Ostrava, Češka Republika - 17.9.2014. http://www.osu.cz/index.php?id=2427
15.
Banov, Estela
Predodžbe Amerike u putopisnoj prozi Aleka Konstantinova i Ante Tresić Pavičića // Perceptions of America in the travel writings of Aleko Konstantinov and Ante Tresic Pavicic usmeno izlaganje uz ppt prezetaciju Twelfth International Slavic Studies Conference on Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofia, Bugarska - 9.5.2014. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/dvanadeseti_mezhdunarodni_slavistichni_cheteniya
16.
Banov, Estela
Zvuk i pokret u tradicijskom dvoglasnom pjevanju otoka Krka Usmena prezentacija Osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Speech research 8th scientific conference with international participation Zagreb, Hrvatska - 5.12.2013. http://ig.ffzg.hr/
17.
Banov, Estela
Tiskani i rukopisni zapisi pjesama iz zbirke Stjepana Žiže (Printed and handwritten records of traditional songs from the Stjepan Žiže's collection) usmena prezentacija Znanstveni skup etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskom primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću Rijeka, Hrvatska - 11.10.2013.
18.
Banov, Estela
Recepcija slavenskih usmenih tradicija u časopisu Kolo usmena prezentacija uz PPT Riječki filološki dani 9 Rijeka, Hrvatska - 23.11.2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605150
19.
Banov-Depope Estela
Folklorizam u hrvatskoj i makedonskoj književnosti (Pseudo-Folklore in Croatian And Macedonian Literature) usmeno izlaganje uz PPT Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 3 Rijeka, Hrvatska - 24.3.2011.
20.
Banov, Estela/Połczyńska, Magdalena
Književnohistoriografski i estetički aspekti romantizma u suvremenoj hrvatskoj prozi i znanosti o književnosti usmeno izlaganje Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich Poznań, Poland - 30.11.2010. http://www.slavic.amu.edu.pl/konferencja-kontynuacja-czy-odrzucenie-tradycje-romantyczne-we-wspolczesnych-literaturach-slowianskich/
21.
Banov, Estela
Književna svjedočanstva tradicijskih i postmodernih zajednica u odnosu vjere i ozdravljenja izlaganje u sekciji Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera Mostar, Bosna i Hercegovina - 30.10.2010.
22.
Banov-Depope, Estela; Bačić-Karković, Danijela
Hibridni identiteti: drugi i imaginarno u prozi Slavka Janevskoga (Hybrid Identities: The Other and Imaginary in the prosaic texts by Slavko Janevski) usmena prezentacija XXXVII ?????? ???????????? ?? XLIII ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????, ?????????? ? ??????? ?????????? ?????, 15-16 ???? 2010 Ohrid, Makedonija - 15.7.2010.
23.
Banov, Estela
Filološki i etnološki pristup proučavanju hrvatske usmene književnosti (Philological and Ethnological Approach in Research Practices of Croatian Verbal Arts) usmena prezentacija 1. međunarodna kroatološka konferencija Zagreb, Hrvatska - 1.10.2009.
24.
Banov, Estela
Od pamćenja do izvedbe: kognitivni aspekti procesa ponavljanja u usmenoj predaji usmeno izlaganje Šesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Filozofski fakultet, Zagreb - 6.12.2007.
25.
Banov, Estela
???????? ?????? ?? ?????????? ? ?? ???????????? ???? ??????? [Lirski oblici u hrvatskoj i makedonskoj poeziji] Usmeno izlaganje II ??????????? ?????? ????????? ??????????-???????? ???????? ? ???????? ????? Ohrid, Makedonija - 10.10.2007.
26.
Banov-Depope, Estela
Intermedijalni aspekt usmenih balada uvodno predavanje 12 međunarodni skup slavista Opatija, Hrvatska - 23.6.2007.
27.
Banov - Depope, Estela; Čargonja, Nensi
Zapisi makedonskog usmenog pjesništva u Vrazovom časopisu "Kolo" (Printed Records of Macedonian Oral Poetry in Periodical "Kolo" Edited by Stanko Vraz) usmena prezentacija Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze Rijeka, Hrvatska - 28.9.2006.
28.
Banov, Estela
The impact of empathy to the perception of spoken messages in oral traditions Poster presentation LCM 2006 Language Culture and Mind Conference Integrating perspectives and methodologies in the study of language Paris, France - 17.7.2006. http://www.crea.polytechnique.fr/index.php?page=agenda&sspage=colloques&lang=fr&id=a105&annee=Tout&sscat=participants
29.
Estela Banov-Depope
Mitski slojevi u hrvatskim usmenim bajkama usmeno izlaganje Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 11 Opatija, Hrvatska - 27.6.2006.
30.
Banov-Depope Estela
Hammova studija o Vatroslavu Jagiću i Poljacima (The Study about Vatroslav Jagic and Poles by Josip Hamm) Usmeno izlaganje Međunarodni znanstveni skup Josip Hamm i njegovo djelo povodom 100. obljetnice rođenja Zagreb, Hrvatska - 2.12.2005.
31.
Banov, Estela
Neretva i makarsko primorje u doba Vladimirovića usmena prezentacija Znanstveni skup “Luka Vladimirović i historiografija u njegovo doba” Visovac - Zaostrog - 3.11.2005.
32.
Banov, Estela
Reception of Fairy tales in Printed and Digital Media Usmena prezentacija 14th European Conference on Reading: Literacy Without Boundaries Zagreb, Croatia - 1.8.2005.
33.
Banov, Estela
“Croatian Tales of Long Ago” - a Case Study of Developing Cross-Cultural Communication through Multimedia and Multilingual Presentation of Fairytales prezentacija Language and Global Communication Conference 2005 Cardiff, United Kingdom - 7.7.2005.
34.
Banov-Depope, Estela
Metodologija pristupa folklornoj građi pri rekonstrukciji slavenske mitologije usmeno izlaganje Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 10 Opatija, Hrvatska - 27.6.2005.
35.
Banov, Estela
Poljska i hrvatska folkloristika u europskim kulturnim krugovima 19. stoljeća usmena prezentacija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. (Integracja europejska w tradycji i przyszłości) Bielsko-Biała, Szczyrk, Poland - 11.5.2005.
36.
Banov - Depope, Estela
Istarske usmene tradicije u djelu Ive Rudana (Oral Traditions from Istria in Ivo Rudans’ Work) usmeno izlaganje Znanstveni skup o Žminju i Žminjštini Žminj, Hrvatska - 23.4.2005.
37.
Estela Banov Depope
Vatroslav Jagić o suodnosima usmene i pisane književnosti usmena prezentacija Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću / Internationales Symposium über Vatroslav Jagić Beč, Varaždin - 1.1.2005. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/1.Grazer_Sprachwissenschaft/Aktuelles/Jagic%202005.htm
38.
Banov, Estela
Specifičnost percepcije govorne poruke u primarnoj usmenosti usmeno izlaganje V. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska - 9.12.2004. http://www.ffzg.unizg.hr/fonet/konf/ig2004/program.html
39.
Banov - Depope, Estela
Intermedijalnost glagoljaške kulture usmena prezentacija Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Prošlost obvezuje - kulturno-povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije Rijeka, Hrvatska - 9.12.2004. http://www.rijeka.kbf.hr/izbornik.php?stranica=simp-arhiva20042
40.
Banov, Estela
Književne tradicije, višejezičnost i kulturni identitet usmeno izlaganje Riječki filološki dani 6 Rijeka, Hrvatska - 14.11.2004. http://www.ffri.hr/cro/rfd/rfd_2004_program.htm
41.
Banov-Depope, Estela
Latinizam u djelu Frane Petrića usmeno izlaganje Međunarodni skup: Latinizam u Europi Rijeka, Hrvatska - 21.10.2004.
42.
Banov-Depope, Estela
Milan Rešetar i tradicijski folklorni teatar u Dubrovniku (Milan Rešetar and traditional folk theater in Dubrovnik) usmeno izlaganje Međunarodni znanstveni skup o Milanu Rešetaru Beč, Austrija i Dubrovnik, Hrvatska - 2.10.2004.
43.
Banov - Depope, Estela
Romansko-slavenski dodiri i folkloristika u 19. stoljeću. usmeno izlaganje Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 9 Opatija, Hrvatska - 27.6.2004.
44.
Banov, Estela
Kumičićev društveno-analitički postupak s motrišta sociologije književnosti usmeno izlaganje Kolokvij “Eugen Kumičić - 100 godina poslije” u povodu stote obljetnice smrti književnika Eugena Kumičića Brseč, Hrvatska - 13.6.2004.
45.
Banov, Estela
The Function of Popular Almanacs in Adaptation of Croatian Immigrants in USA and Canada oral presentation Education, Counseling and Social Work as Factors of Integration of Immigrants and Refugees in Multicultural Societies School of Education, Warsaw University, Warsaw, Poland - 5.6.2004.
46.
Banov - Depope, Estela
Tekst, tekstura, kontekst i intertekst poezije Drage Gervaisa usmeno izlaganje Kolokvij u povodu stote obljetnice rođenja Drage Gervaisa Opatija, Hrvatska - 23.4.2004.
47.
Banov-Depope, Estela
Juranićev Vjenčić narodnih pjesama (Garland of folk songs by Andrija Juranić) usmeno izlaganje Smotra Domaća rič 8 Zadar, Hrvatska - 19.12.2003.
48.
Banov-Depope, Estela
Tradicijska usmenost, retorička vještina i tiskana propovijed (Traditional orality, rhetorical skills and printed sermon) usmena prezentacija “Josip Banovac i homiletička književnost” Šibenik - Skradin - Visovac, Hrvatska - 6.11.2003.
49.
Banov - Depope, Estela
Intertekstualnost u usmenoj i pisanoj književnosti (Intertextuality in the Oral and Written Literature) usmeno izlaganje Riječki filološki dani 5 Rijeka, Hrvatska - 14.11.2002.
50.
Banov-Depope, Estela
Suodnos poetika usmene i pisane književnosti u Kneževićevoj poeziji (The interference between poetics of oral and written literature in the poetry of Petar Knežević) usmeno izlaganje Znanstveni skup “Fra Petar Knežević i njegovo vrijeme” Visovac - Skradin - Knin, Hrvatska - 29.10.2002.
51.
Banov, Estela
Recepcija hrvatskih usmenih tradicija u europskoj folkloristici 19. stoljeća usmeno izlaganje Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 8 Opatija, Hrvatska - 25.6.2002.
52.
Bačić-Karković, Danijela; Banov, Estela
"Dijalozi o retorici" Frane Petrića usmena prezentacija IV. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska - 6.12.2001. http://www.ffzg.unizg.hr/fonet/konf/ig2001/
53.
Banov, Estela
Kulturni dodiri na Kvarneru i usmena književnost usmeno izlaganje Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 7 Opatija, Hrvatska - 27.6.2001.
54.
Banov, Estela
Ivan Milčetić o koledarskim pjesmama i običajima (Ivan Milčetić on carolling songs and customs) usmena prezentacija Znanstveni skup o Ivanu Milčetiću Varaždin - Malinska - 19.4.2001.
55.
Banov, Estela
Inačice usmenoknjiževnih tekstova na Kvarneru usmena prezentacija Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 6 Opatija, Hrvatska - 27.6.2000.
56.
Banov, Estela
Europski kontekst hrvatskog pučkog pobožnog pjesništva kvarnerskog prostora usmena prezentacija Drugi hrvatski slavistički kongres Zagreb-Osijek, Hrvatska - 14.9.1999.
57.
Banov, Estela
Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu usmena prezentacija Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 5 Opatija, Hrvatska - 29.6.1999.
58.
Banov, Estela
Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe usmena prezentacija Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 4 Opatija, Hrvatska - 26.6.1998.
59.
Estela Banov
Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora usmena prezentacija Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 3 Rijeka, Hrvatska - 30.6.1997.
60.
Banov, Estela
Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića usmena prezentacija Međunarodni slavistički simpozij Hrvatski filološki skup 2 Rijeka, Hrvatska - 25.6.1996.
61.
Banov, Estela
Književna baština 19. stoljeća u pučkim iseljeničkim kalendarima usmena prezentacija Riječki filološki dani 1 Rijeka, Hrvatska - 1.12.1994.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta Uniri 13.04.1.3.20; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; ; https://helpdesk.uniri.hr/project/banov_444
2. 2.1.2007. - 31.12.2013.
(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija 009-0171685-0902; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=009-0171685-0902&print=true
3. 2.1.2007. - 31.12.2007.
Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija) 130-1300787-0789; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
4. 1.1.1997. - 1.1.2000.
Pučka i usmena pobožna književnost kvarnerskog prostora 009022; Voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; 30.000,00 kn;
5. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Pobožna lirika u pjesmaricama korčulanskih bratovština 000903; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
6. 1.1.1991. - 1.1.1994.
Hrvatska književnost u dijaspori 6-03-040; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://www.mzos.hr/svibor/6/03/040/rad_h.htm

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2012.
Nataša Urošević; Doktorat Artikulacija kulturnog identiteta Istre u književnom stvaralaštvu Mate Balote; Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci; 12. siječnja 2012;
2. 1.1.2005. - 1.1.2010.
Kristina Riman; Doktorat Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestog stoljeća; Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci; 08.travnja 2010.;
3. 1.1.2004. - 1.1.2009.
Sanja Franković; Magisterij Mitske sastavnice u djelu Vladimira Nazora; Poslijediplomski znanstveni studij književnosti (smjer Teorija i povijest književnosti) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 21. siječnja 2009.;
4. 1.1.2004. - 1.1.2005.
Kristina Riman; Magisterij Tradicijske sastavnice Cithare octochorde; Poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 03.veljače 2005.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Riječki filološki dani 10 Rijeka Predsjednica organizacijskog odbora skupa
2. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Riječki filološki dani 9 Rijeka član organizacijskog odbora skupa
3. 23.6.2008. -
13. međunarodni skup slavista Opatija član organizacijskog odbora
4. 22.6.2007. -
12. međunarodni skup slavista Opatija član organizacijskog odbora
5. 26.6.2006. -
11 hrvatski filološki skup međunarodni slavistički simpozij Opatija član organizacijskog odbora
6. 26.6.2005. -
10. hrvatski filološki skup - međunarodni znanstveni skup o jeziku i književnosti Opatija član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2003. - 1.1.2010. "Riječ, časopis za slavensku filologiju" (ISSN: 1330-917X)
http://hrcak.srce.hr/rijec

Recenzije

1. 2017. Recenziranje rada za časopis Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli (ISSN: 2490-3604)
2. 2016. Recenziranje rada za Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu ISSN 1846-9426
3. 2015. Recenzija dvaju radova za časopis Udruge studenata kroatistike Idiom ŠtoRIje (ISSN 1849-4560), god. III. broj 3, Rijeka 2016.
4. 2015. Recenziranje priloga za Zbornik radova Šestog hrvatskog slavističkog kongresa Vukovar i Vinkovci 10. – 13. rujna 2014.
5. 2015. Recenziranje rada za Kanavelić - Časopis za književnost, umjetnost i znanost ISSN 1849-7896
6. 2014. Recenziranje priloga za časopis Kroatologja u izdanju Hrvatskih studijia Sveučilišta u Zagrebu ISSN 1647-8050

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.2.2012. -
Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“
Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka   članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.
2.
1.2.2010. -
Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“
Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka   članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.
3.
1.2.2008. -
Natječaj Hrvatske matice iseljenika „Silvije Strahimir Kranjčević“
Hrvatska matica iseljenika, podružnica Rijeka   članica stručnog povjerenstva za dodjelu Nagrade za literarno stvaralaštvo iseljenika i njihovih potomaka.

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 13.1.2016. - Hrvatski folklor, tradicijska kultura i nematerijalna kulturna baština
Predavanje za polaznike modula Inojezični hrvatski na Riječkoj kroatističkoj školi
Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci
2. 19.2.2014. - Predstavljanje Paške pučke poetike 4
Tribina ogranka Matice hrvatske u Rijeci i Novalji
Vijećnica Grada Rijeke
3. 8.12.2011. - Prezentacija izdanja Paška pučka poetika 1-3
Tribina ogranka Matice hrvatske u Rijeci i Novalji
Filodramatica Rijeka
4. 1.6.2007. - Predavanje za polaznke ljetne škole hrvatskog jezika i kulture
Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije
Hrvatske matice iseljenika Rijeka
5. 1.6.2006. - Kulturna tradicija i elektronički mediji
Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije
Hrvatska matica iseljenika Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2004. - Detalji
University of Zagreb
Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik

Novinski članci

1. 20.8.2006. - Detalji
Novi list
prilog znanost
2. 29.6.2004. - Detalji
Novi list
rubrika znanost

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.5.2006. - 1.1.2013. - Predstojnica Katedre za poredbenu književnost
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.12.2008. - - Članica povjerenstava za ocjenu i obranu magistarske radnje Sanje Grakalić Plenković: Poetika secesije u poeziji Vladimira Vidrića
Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci
2. 1.6.2007. - - Članica povjerenstava za ocjenu i obranu doktorske disertacije Diane Grgurić: Glazbeni diskurz u književnostiu Milutina Cihlara Nehajeva i Nedjeljka Fabrija
Doktorski studij Književnost i društvenohumanistički kontekst na Filozofskom fakultetu u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 7.11.2018. - 5.2.2019. - Predsjednica
Povjerenstvo za prihvaóanje teme doktorske disertacije
2. 1.1.2014. - 30.4.2014. - članica
Panel za vrednovanje projektnih prijedloga Hrvatske zaklade za znanost
3. 1.11.2002. - - članica
Filozofski fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski znanstveni studij Komparativne književnosti, povjerenstvo za ocjenu i povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Gorana Novakovića: Usmena književnost danas