doc. dr. sc. Sandra Tominac

Pomorski fakultet Katedra za strane jezike

e-pošta : stominac@pfri.hr

Obrazovanje

- Doktor znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike Poslijediplomski studij lingvistike (smjer anglistika) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti Dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- znanstveni novak / asistent / viši asistent / poslijedoktorand Izvođenje vježbi na kolegijima Pomorski engleski 3,4,5,6 na smjeru Nautike i tehnologije prometa, Engleski 1 na smjeru Brodostrojarstva te Engleski 1,2,3,4,5,6 na smjeru Logistike i menadžmenta na preddiplomskom sveučilišnom studiju, rad na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu te Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u Hrvatskoj Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- docent / Predstojnik Katedre za strane jezike Nositelj kolegija: Pomorski engleski 1, 2, 3, 4, 5, 6 na smjeru Nautike i tehnologije prometa, Engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6 na smjeru Brodostrojarstvo, Engleski 1, 2, 3, 4, 5, 6 na smjeru Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Multikulturalnost i komuniciranje u pomorstvu na diplomskom studiju, smjeru Nautika i tehnologija prometa Katedra za strane jezike, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Editorial Board of Multidisciplinary Scientific Journal of Maritime Research
- IMLA-IMEC (International Maritime Lecturers Association-International Maritime English Conference Paper's Committee)
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tominac Coslovich, Sandra ; Krišković Arijana
A study of translation universals in a Croatian translation of a maritime institutional text
267-280 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=846172

2. Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra
Korpusna analiza engleskih participnih klauza i njihovih prijevoda na hrvatski jezik u pomorskim institucionalnim tekstovima
Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika 2 115-139 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=543043

3. Tominac Coslovich, Sandra ; Borucinsky, Mirjana
Prevođenje prijedloga i prijedložnih izraza: analiza prijevoda pomorskih institucionalnih tekstova s engleskog na hrvatski jezik
Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku 1 215-230 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542934

4. Tominac Coslovich, Sandra
Diskursne strategije kojima voditelji ostvaruju nepristranost u intervjuima na hrvatskome jeziku
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 71-85 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649366

5. Krišković, Arijana ; Tominac, Sandra
Metonymy based on cultural background knowledge and pragmatic inferencing: evidence from spoken discourse
Fluminensia : časopis za filološka istraživanja 2 49-72 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=460651

6. Tominac, Sandra ; Krišković, Arijana
Jezične posebnosti znanstvenih medicinskih tekstova
Riječ : časopis za slavensku filologiju 3 141-163 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412023

7. Lukić, Predrag ; Tominac, Sandra
Nedosljednosti pri bilježenju dekliniranih stranih vlastitih imena u hrvatskim tiskovinama
483-491 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649428

8.


Znanstvene knjige

1.
Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra
Strategije prevođenja terminologije pomorskoga prava u međunarodnom transportu
Bratanić, Maja ; Brač, Ivana ; Pritchard, Boris Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pomorski fakultet u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766673
2.
Pritchard, Boris ; Borucinsky, Mirjana ; Brčić, David ; Frančić, Vlado ; Ivče, Renato ; Karmelić, Jakov ; Kos, Serđo ; Luttenberger, Axel ; Maglić, Lovro ; Miloš, Irena ; Mohović, Đani ; Mohović, Robert ; Pavletić, Helena ; Rudan, Igor ; Runjaić, Siniša ; Stanković, Gordan ; Stolac, Diana ; Tominac Coslovich, Sandra ; Vilke, Siniša ; Zec, Damir ; Zorović, Dinko ; Žuškin, Srđan
Hrvatsko pomorsko nazivlje
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=806966
3.
Tominac Coslovich, Sandra ; Borucinsky Mirjana
Sintaktički diskontinuitet u izvornom pomorskom pravnom tekstu na engleskom jeziku i u njegovu prijevodu na hrvatski
Bratanić, Maja ; Brač, Ivana ; Pritchard, Boris Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Pomorski fakultet u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412097
4.
Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra ; Pritchard, Boris
Od leksikografije do terminografije u hrvatskom pomorskom nazivlju
Bratanić, Maja ; Brač, Ivana ; Pritchard, Boris Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Pomorski fakultet u Rijeci - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456213

Kongresna priopćenja

1.
Krišković, Arijana ; Tominac Coslovich, Sandra
Frequency and type of hedging devices in medical research articles in English: a corpus-based study Predavanje 29. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja Zadar, Hrvatska - 26.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812067
2.
Borucinsky, Mirjana ; Tominac Coslovich, Sandra
Sintaksa skupine: Relacije među jezičnim jedinicama unutar imenske skupine Predavanje Riječki filološki dani 10 Rijeka, Hrvatska - 29.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764356
3.
Mirjana Borucinsky ; Sandra Tominac Coslovich ; Boris Pritchard
Testing Maritime English at MET institutions offering BSc and HND courses Ostalo 25th International Maritime English Conference Turska - 26.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=646423
4.
Sandra Tominac Coslovich ; Mirjana Borucinsky
Basic Aspects of Maritime Terminology Management Ostalo International Maritime Lecturers Association - 24th International Maritime English Conference Yangon, Burma - 4.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636589
5.
Sandra Tominac Coslovich ; Mirjana Borucinsky
Using Authentic Materials In Teaching Maritime English Ostalo The 22nd International Maritime English Conference Aleksandrija, Egipat - 1.11.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=636586
6.
Tominac, Sandra ; Luzer, Josip
Service Letters in Maritime English - Marine Engineering Predavanje "The Human Element in Maritime Accidents and Disasters - a Matter of Communication" The International Maritime English Conference Rotterdam, Nizozemska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=338198
7.
Pritchard, Boris ; Tominac, Sandra
Learning outcomes, workload and systems of credits for Maritime English courses – some aspects of the Bologna Process Poster International Maritime English Conference - IMEC 21 Szczecin, Poljska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455588
8.
Pritchard, Boris ; Tominac, Sandra
Learning outcomes, workload and systems of credits for Maritime English courses – some aspects of the Bologna Process Poster International Maritime English Conference - IMEC 21 Szczecin, Poljska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455588