PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Barbara Kalebić Maglica

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 265772

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 357

Vidljivost

Obrazovanje

2020.

Izvanredni profesor

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2016.

Viši znanstveni suradnik

2014. -

docent

2010. -

znanstveni suradnik

2009. -

doktorica znanosti, polje psihologija

Psihologija

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2004. -

magistrica znanosti, polje psihologija

Psihologija

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2000. -

diplomirani psiholog, profesor

Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Radno iskustvo

2021.

Izvanredni profesor

Socijalni stavovi - predavanja, vježbe i seminari (obavezni kolegij) Grupe i socijalni utjecaj - predavanja, vježbe i seminari (obavezni kolegij) Zdravstvena psihologija - predavanja i seminari (obavezni kolegij) Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija - predavanja, seminari (izborni kolegij) Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja - Doktorski studij psihologije (izborni kolegij)

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2020.

Izvanredni profesor

Socijalna kognicija i Socijalna interakcija (obavezni kolegiji) - vježbe i seminari Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj (obavezni kolegiji) - predavanja vježbe i seminari Zdravstvena psihologija (obavezni kolegij) - predavanja Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija (izborni kolegij) - predavanja Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja - izborni kolegij na Doktorskom studiju iz psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2014. -

docent

Socijalna kognicija i Socijalna interakcija (obavezni kolegiji) - vježbe i seminari Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj (obavezni kolegiji) - predavanja vježbe i seminari Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija (izborni kolegij) - predavanja Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja - izborni kolegij na Doktorskom studiju iz psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2001. - 2014.

znanstveni novak, viši asistent

Vježbe i seminari na kolegiju Socijalna percepcija i kognicija te Socijalna interakcija. Predavanja, vježbe i seminari na kolegiju Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Nagrade i priznanja

2022.

Društveno priznanje Marulić: Fiat Psychologia kojega dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo za promociju primjenjene psihologije

2016.

Zahvalnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za uloženi trud u redovitost izlaženja časopisa s tri broja godišnje kao i kontinuitet u objavljivanju tematskog broja časopisa koji je 2015. godine dostigao svoje deseto izdanje. Radi se o časopisu Psihologijske teme kojeg izdaje Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Članstva

2017.

Society for Personality and Social Psychology

2013. -

Hrvatsko psihološko društvo

2005.

Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019.

Zdravstvena psihologija

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Predavanja zajedno s prof. Hudek-Knežević

2016. -

Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja

Doktorski studij iz psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Predavač

2014. -

Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija

C-segment

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

voditelj

2009. -

Grupe i socijalni utjecaj

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2009. -

Socijalni stavovi

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2005. -

Socijalna interakcija

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2005. -

Socijalna percepcija i kognicija

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

5.07.2023.

Povezanost demografskih karakteristika, pandemijskog umora, namjere za poštivanje zaštitnih mjera, poštivanja zaštitnih mjera i statusa cijepljenosti protiv COVID-19

Lucija Ljubić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

23.9.2022.

Odrednice spremnosti na cijepljenje protiv Covid-19

Antonia Jelinić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

18.7.2022.

Doživljaj stresa kod medicinskih sestara i tehničara tijekom pandemije virusa Covid-19 s obzirom na strategije suočavanja i percipiranu socijalnu podršku

Matea Milin

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

31.01.2022.

Odrednice stavova prema starijim osobama

Janja Biščević

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

30.09.2021.

Povezanost osobina ličnosti i stavova roditelja s vrijednostima i životnim ciljevima njihove djece

Martina Červar

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

29.09.2021.

Procjena sviđanja online dating profila i želja za dugotrajnom vezom s obzirom na rodne uloge, fizičku privlačnost i dob

Azra Bašić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2020.

Stereotipna prijetnja kod starijih osoba na zadatku pamćenja

Adriana Posedel-Frančić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2020.

Stavovi medicinskog osoblja prema osobama prekomjerne težine i pretilima

Martina Lukačić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

OSOBINE LIČNOSTI I SOCIJALNA FACILITACIJA I INHIBICIJA

Hana Mehonjić

Psihologija

FFRI

2017. -

STAVOVI OSNOVNOŠKOLSKE DJECE PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Petra Plantak

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. -

Prediktori psihičkog zdravlja i tjelesnih simptoma homoseksualnih osoba

Jasna Matošević

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. -

Odnos između stigmatizacije bazirane na prekomjernoj tjelesnoj težini, crta ličnosti, socijalne podrške i zdravlja kod adolescenata

Anita Maglov

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. -

Efekt oblikovanja u kontekstu migrantske krize

Mario Jovković

Psihologija

Filozofski fakultet

2016. -

Povezanost majčinih stavova prema pretilima i slike tijela sa stavovima njihove djece

Tanita Perčić

Psihologija

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2016. -

Efekt neposredne blizine u kontekstu pretilosti kod djece

Ana Čulić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2016. -

Stavovi prema Romima kod osnovnoškolske djece

Melita Horvat

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Efekti osobina ličnosti, roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i tjelesno zdravlje samohranih majki

Rene Mijatović

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Uloga individualnih i kontekstualnih faktora u objašnjenju tendencije davanja socijalno poželjnih odgovora kod policijskih službenika

Matej Rukavina

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Odnos između stresa, internalizacije rodnih uloga i dobrobiti kod žena

Tamara Eskić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2014. -

Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualcima

Anja Vuković

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Obiteljski odnosi i religioznost kao prediktori učestalosti konzumacije alkohola adolescenata

Neda Luetić

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba

Ana Bilčić

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. -

Efekti osobina ličnosti i odnosa s vršnjacima na učestalost konzumacije alkohola kod adolescenata

Aleksandra Protulipac

Psihologija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18. 07. 2019.

Stavovi predškolske djece prema pretilim vršnjacima

Sara Sečan

Psihologija

FFRI

20. 12. 2018.

Teorije zavjere u organizacijskom kontekstu

Dea Špiljarić

Psihologija

FFRI

Gostujući nastavnik

2021. - 2022.

Upravljanje stresom

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Medicinski fakultet u Puli

Profesor

2009. - 31.12.2009.

Stres, suočavanje i zdravlje

Specijalistički studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 31.12.2009.

Preventivni programi u promociji zdravlja

Specijalistički studij

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2008. - 2009.

Socijalna psihologija

Menagement u zdravstvu

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnik

Osobni razvoj

2018.

Edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja

2016. - 31.12.2016.

Kako pisati znanstveni rad na engleskom jeziku

Financiranje: 1

2016.

Mentoriranje doktorskih studenata (radionica)

2015. - 31.12.2015.

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)

Financiranje: 8 ECTS

13.06.2014. - 15.06.2014.

European Association of Science Editors

11.07.2013. - 12.07.2013.

Radionica za urednike znanstvenih časopisa

2011. - 31.12.2011.

E-učenje u nastavnom procesu

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Odnos između atribucija uzroka pretilosti, kontakta i stavova prema pretilim osobama kod studenata medicine

Kalebić Maglica B., Lukačić, M.

Društvena istraživanja - 32 1-20

Q4

2022.

The role of personality traits and contact in explaining threat perception toward migrants

Kalebić Maglica, B.

Psichologia sociale - 3 407-425

Q4

2021.

Do personality traits have effect on performance in the presence of an audience?

Kalebić Maglica, B., Anić, P., Švegar, D. i Mehonjić, H.

Polish Psychological Bulletin - 52 356-364

Q4

2021.

Postnatal maternal mood provides evidence for the psychic pain hypothesis.

Kardum, I., Hudek-Knezevic, J., Kalebić Maglica, B. i Shackelford, T. K.

Evolutionary Behavioral Sciences - Advance online publication.

Q2 WOS

2020.

Stavovi nastavnika i učenika prema IKT-u.

Smojver-Ažić, S., Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić, T.

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanja učinaka projekta e -Škole (Ur. S. Kolić-Vehovec) - 93-117

2020.

Uvođenje suvremene tehnologije u učenje i poučavanje učenika s teškoćama u razvoju

Martinac Dorčić, T., Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanja učinaka projekta e -Škole (Urednica S. Kolić-Vehovec) - 193-231

2019.

Weight bias towards individuals and groups in young children.

Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.

Current Psychology - 38 1-8

Q2 WOS

2018.

Odnos osobina ličnosti, efekta okvira i stavova prema migrantima.

Kalebić Maglica, B., Švegar, D. i Jovković, M.

Društvena istraživanja - 27 495-517

Q3 A1 WOS

2018.

Odrednice stavova osmogodišnje djece i njihovih roditelja prema Romima

Kalebić Maglica, B., Anić, P. i Horvat, M.

Život i škola, 64(2), 41-50. - 62 41-50

A2

2016

Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom.

Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Smojver-Ažić, S. i Pahljina-Reinić, R

Suvremena psihologija - 19 37-47

A2

2016.

Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption

Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara

Journal of Child and Adolescent Substance Abuse - 25 159-168

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820804

WOS

2016

Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata

Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.

Društvena istraživanja - 25 393-411

WOS

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir

- 4949-4957

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

2015.

Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja - 24 197-217

WOS

2011.

Predicting adolescents’ health risk behaviors

Kalebić Maglica, Barbara

Review of psychology - 18 101-108

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450131

2011.

Učinci manipulacije sličnošću/različitošču s ciljnom osobom na konzumaciju cigareta u adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara

Socijalna psihijatrija - 39 139-147

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537249

2011.

Odnos između elemenata modela prototipova/spremnosti na rizična ponašanja i učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 20 337-358

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537245

2011.

Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.

Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić Maglica, Barbara ; Krapić, Nada

Croatian medical journal - 52 538-549

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523848

WOS

2010.

Teorijski pristupi u ispitivanju rizičnih zdravstvenih ponašanja

Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 19 71-102

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450109

2009.

Povezanost osobina ličnosti s bračnom kvalitetom i izraženošću psihičkih simptoma kod bračnih partnera

Martinac Dorčić, Tamara ; Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 18 75-97

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412626

2009.

Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje

Hudek-Knežević, Jasna ; Krapić, Nada ; Kalebić Maglica, Barbara

Društvena istraživanja - 18 129-151

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394464

WOS

2007.

Uloga izražavanja emocija i suočavanja sa stresom vezanim uz školu u percepciji raspoloženja i tjelesnih simptoma adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 16 1-27

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=336580

2007.

Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti, kognitivnih procjena i strategija suočavanja sa stresom s raspoloženjem adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara

Društvena istraživanja - 16 917-941

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=270946

WOS

2006.

Spolne i dobne razlike adolescenata u suočavanju sa stresom vezanim uz školu

Kalebić Maglica, Barbara

Psihologijske teme - 15 7-24

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268277

2005.

The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms

Hudek-Knežević, Jasna ; Kardum, Igor ; Kalebić Maglica, Barbara

Review of Psychology - 12 91-101

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=217188

2004.

Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima

Kardum, Igor ; Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić, Barbara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 13 989-1010

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823063

WOS

2001.

Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata

Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko

Psihologijske teme - 10 3-33

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

2001.

Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije i ekspresivnosti te tjelesnih simptoma

Kalebić, Barbara ; Marić, Jasminka ; Knežević, Ivica

Psihologijske teme - 10 35-50

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=99870

Znanstvene knjige

2021.

Kontekst u psihologiji

Autor poglavlja

Kalebić Maglica, B.

Socijalni utjecaj kao kontekstualna varijabla u socijalnoj psihologiji

Kolesarić, V., Ivanec, D., Domijan, D.

Novi redak Zagreb

2019.

Uvod u studije roda: Od teorije do angažmana

Autor poglavlja

Kalebić Maglica B., Juretić, J.

Stereotipi, predrasude i diskriminacija prema LGBT osobama

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Kongresna priopćenja

2023.

Stereotipna prijetnja na zadatku pamćenja kod starijih osoba

Kalebić Maglica, B., Anić, P. i Posedel-Frančić, A.

usmeno

30. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb

2022.

Motivi za cijepljenjem i necijepljenjem protiv COVID-19

Barbara Kalebić Maglica, Daniela Šincek

poster

23. Dani psihologije u Zadru Zadar

2022.

The Role of Prime Effects and Gender Schema Theory in Explaining Work-Related Gender Stereotypes

Daniela Šincek, Barbara Kalebić Maglica

poster

The 17th European Congress of Psychology in Ljubljana Ljubljana

2022.

Are Anxiety and Depression Possible Pathways to Radicalization in Adolescents and Young Adults?

Ana Kurtovic, Barbara Kalebic Maglica, Stela Izakovic, Karla Ivanisevic

poster

The 17th European Congress of Psychology in Ljubljana Ljubljana

2022.

Odrednice stavova prema starijim osobama

Kalebić Maglica, B., Mohorić, T. i Biščević, J.

usmeno

29. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Tuheljske Toplice

2021.

Moderira li empatija odnos između podrške nasilnom ekstremizmu i stavova prema migrantima?

Kalebić Maglica, B.

usmeno

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa online

2019.

Osobine ličnosti i kontakt kao odrednice stavova prema migrantima

Kalebić Maglica, B.

Usmeno

27. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek

2018.

Pilot projekt e-Škole: Primjena IKT-a u kontekstu učenika s teškoćama u razvoju

Martinac Dorčić, T., Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.

Usmeno

26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sveti Martin na Muri.

2018.

Odnos stigmatizacije i mentalnog zdravlja kod preuhranjenih i pretilih adolescenata

Kalebić Maglica, B., Kurtović, A., Grgić, I., Maglov, A. i Ručević, T.

Usmeno

26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sveti Martin na Muri.

2018.

Odnos između osobina ličnosti bračnih partnera i njihovih stavova prema osobama homoseksualne spolne orijentacije te osobama prekomjerne tjelesne težine.

Kalebić Maglica, B.

Usmeno

XXI. Dani psihologije u Zadru Zadar

2017.

Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education.

Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Kalebic Maglica, B

usmeno

The International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning Budimpešta, Mađarska

2017

Odnos između stigmatizacije bazirane na prekomjernoj tjelesnoj težini, osobina ličnosti, socijalne podrške i zdravlja kod adolescenata

Maglov, A. i Kalebić Maglica, B.

usmeno

25. Godišnje konferencija hrvatskih psihologa, Zadar. Zadar

2017.

Efekt oblikovanja u kontekstu migrantske krize.

Kalebić Maglica, B., Švegar, D. i Jovković, M

usmeno

25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zadar

01.07.2016.

Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons

Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N.

Poster

18 th European Conference in Personality Timisoara, Rumunjska

01.05.2016.

Stavovi osnovnoškolske djece prema Romima

Horvat, M. i Kalebić Maglica, B.

Izlaganje

XX. Dani psihologije u Zadru Zadar

2016.

The „Mere Proximity Effect” in the Context of Anti-Fat Prejudices among Children

Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.

Poster

12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) Rijeka

01.11.2015.

Stavovi studenata prema osobama prekomjerne tjelesne težine.

Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.

Izlaganje

23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik

2015.

Sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom „Psihologija u hrvatskim časopisima“

Kalebić Maglica, B.

Okrugli stol

22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb

2015.

Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole: Stavovi učenika i nastavnika u 20 škola

Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončevic Zubković, B., Smojver-Ažić, A., Sušanj, Z. i Takšić, V.

Izlaganje

17. CARNetova korisnička konferencija (CUC2015) "Nove-Škole" Dubrovnik

2015.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN EDUCATION: A CASE STUDY OF TWO ELEMENTARY SCHOOLS

Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Kalebić Maglica, Tamara Martinac Dorčić, Irena Miletić, Rosanda Pahljina-Reinić, Barbara Rončević Zubković, Sanja Smojver-Ažić, Zoran Sušanj, Vladimir Takšić

poster

7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska

2014.

Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children

Hudek-Knezevic, J, Kardum, I., Kalebic Maglica, B. i Krapic, N.

poster

Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venecija, Italija

2014.

Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata

Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.

Usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj

2013.

Osobine ličnosti i socijalni faktori kao prediktori učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić. T.

Usmeno izlaganje

21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb

2009.

Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout

Hudek-Knežević, J., Kalebić Maglica, B. i Krapić, N.

Usmeno izlaganje

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Pisa

2009.

The relationship between personality traits, elements of prototype/willingness model and actual risky behaviors among adolescents

Kalebić Maglica, B.

Poster

23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa

2008.

The relationship between smoker prototypes, willingness and intention to smoke and smoking status among adolescents

Kalebić Maglica, B.

Poster

15. Generalna skupština EAESP-a Opatija

2008.

Job involvement as a moderator between organizational stress and subjective health outcomes in hospital nurses

Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Kalebić Maglica B.

Usmeno izlaganje

4th European Conference on Postive Psychology Opatija

2004.

Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji

Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.

Usmeno izlaganje

XIV. Dani psihologije, Zadar. Zadar

2003.

Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji

Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Juretić, J., Kalebić, B.

Usmeno izlaganje

11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane

2002.

Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije, ekspresivnosti i tjelesnih simptoma

Kalebić, B., Marić, J., Knežević, I.

Usmeno izlaganje

XIII. Dani psihologije, Zadar Zadar

29.05. - 1. 06. 2017.

Personality Traits Similarity in Married Couples and Prejudice towards Homosexuals and Obese Persons

Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.

Usmeno

11th Annual International Conference on Psychology Atena, Grčka

9.11. - 12-11-2016.

Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba

Kalebić Maglica, B. i Juretić, J.

Usmeno

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

Mentorstvo doktorandima

2022.

Psihologija

Ivor Nikolovski Doktorat

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Iva Takšić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Znanstveni skupovi

2021.

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

online Predsjednica Programskog odbora konferencije

2017.

25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Zadar Član programskog odbora

09.11.2016. - 12.11.2016.

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Rijeka Član programskog odbora

29.09.2016. - 01.10.2016.

12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16)

Rijeka Član programskog odbora

06.11.2013. - 09.11.2013.

21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Zagreb Član programskog odbora

Uredništva časopisa

2020.

Savjetnica glavne urednice u časopisu Psihologijske teme

2015. - 2020.

Glavna urednica časopisa Psihologijske teme

2011. - 31.12.2014.

Izvršna urednica u časopisu Psihologijske teme

Recenzije

2022.

Recenzentica u časopisu Basic and Applied Social Psychology

Basic and Applied Social Psychology

2022.

Recenzentica u časopisu Društvena istraživanja

Društvena istraživanja

2018.

Recenzentica Zbirke psihologijskih skala i upitnika, Svezak 9.

2018.

Recenzentica u časopisu Migracije i etničke teme

2017.

Recenzentica rada za časopis Društvenih i humanističkih studija koji izdaje Filozofski fakultet u Tuzli

2016.

Recenzentica radova za "Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar"

2016.

Recenzentica u časopisu Pomorstvo

Recenzentica u časopisu Psihologijske teme

Javno djelovanje

Javna predavanja

2022.

Stres u školi

Interdisciplinarni dani

Osnovna škola Čavle

2020.

Radionica o pravima djeteta

Rijeka psihologije

Osnovna škola Čavle

01.02.2016.

Zašto dobri ljudi postaju zli?

Rijeka psihologije

Rijeka

01.02.2015.

Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?

Rijeka psihologije

Rijeka

20.02.2014.

Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?

Rijeka psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

2017.

Neboderi-grad među oblacima

Okrugli stol u Društvu arhitekata Rijeka

Rijeka

2011.

Detalji

Promocija priručnika

Pazin

2011.

Detalji

Tribina u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci

Rijeka

Intervjui

2009.

Osobine ljudi koje posjeduju oružje

Televizija

Rijeka

Novinski članci

2013.

Stereotipi i predrasude

Novi list

Rijeka

Medijski nastupi

2021.

Prezentacija rezultata evaluacije izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje

televizija

Rijeka

2012.

Simke - kako je nestao dobri duh Rijeke

Dokumentarni film

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022.

Pročelnica Odsjeka za psihologiju

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Povjerenstva na sveučilištu

2018.

Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost FFRI

Filozofski fakultet u Rijeci

2015

Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost

FFRI

Projekti

Znanstveni projekti

2018.

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

Suradnik

Sveučilište u Rijeci

2014. - 2016.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Suradnik

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

„Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja“, (009-0092660-2658)

Suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2001. - 2007.

"Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje" (009027)

Suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Stručni projekti

2018. - 2021.

Evaluacija projekta "Učenik građanin" koji se provodi u okviru izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje

Grad Rijeka

Voditeljica

2015. -

"Psihologijski aspekti korištenja informacijsko - komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnom obrazovanju"

CARNET

Suradnik na projektu

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018