PORTFELJ / izv.prof.dr.sc. Sanja Skočić Mihić

Portfelj

izv.prof.dr.sc.

Sanja Skočić Mihić

Učiteljski fakultet

Katedra za obrazovne znanosti

Kontakt

T 051/265-829

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 372

Vidljivost

Obrazovanje

04.07.2012. -

Doktorica znanosti (društvene znanosti, edukacijsko-rehabilitacijska znanost, inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Doktorski studij

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

01.10.1999. - 04.07.2012.

Magistar znanosti (društvene znanosti, odgojne znanosti, defektologija)

Magistarski studij

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

01.10.1991. - 24.10.1997.

Profesor defektolog

Rehablitacija

Fakultet za defektologiju

1989. - 1991.

Nastavnik razredne nastave

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

01.03.2013. -

Docent

Inkluzivna edukacija

Učiteljski fakultet u Rijeci

07.01.2007. - 01.03.2013.

Asistent

Inkluzivna edukacija

Učiteljski fakultet u Rijeci

01.09.2005. - 2007.

defektolog- učitelj

Rehabilitacijski i odgojno-obrazovni rad s učenicima s autizmom

Centar za autizam Podružnica Rijeka

01.10.1997. - 01.09.2005.

defektolog stručni suradnik

podrška edukacijskoj uključenosti

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Članstva

2009. - 2011.

Udruga za kibernetiku psihoerapije i organizacije

2009. -

Udruga za razvoj visokog školstva Universitas

2008. -

Udruga Okolo na okolo

2000. - 2011.

Društvo za kibernetiku psihoterapije

2000. - 2004.

Podružnice Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama „IDEM“ u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2011. -

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.2011. -

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2011.

Učenici s poremećajima u ponašanju

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2006. -

Poremećaji u čitanju i pisanju

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2005. -

Odgoj djece s posebnim potrebama

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2000. -

Savjetovanje

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

2015. -

Profesionalno sagorijevanje odgajatelja u inkluzivnim okruženjima

Martina Josipović

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015. -

Dobrobit inkluzije: roditeljska perspektiva

Elizabeta Barbiš

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015. -

Profesionalno sagorijevanje učitelja u inkluziji

Nikol Bogdanović

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015. -

Mišljenja učitelja o učenicima s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD)

Selma Kehonjić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015. -

Uvjerenja učitelja o disleksiji

Andreja Matošević

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2015. -

Povezanost odgajateljeve percepcije procesa savjetovanja s profesionalnim sagorijevanjem

Sara Brgić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Odgajateljeva percepcija inkluzije djece s autizmom

Petra Barać

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Roditeljska percepcija odgajateljeve stručne podrške

Ana Bošnjak

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Roditeljska percepcija stručne podrške njihovoj potencijalno darovitoj djeci

Jelena Dragičević

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Mišljenja učitelja o inkluzivnom obrazovanju učenika sa značajnim edukacijskim potrebama

Iris Gabrić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Etička pitanja odgajatelja u procesu savjetovanja roditelja

Kristina Mikelić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2014. -

Samoprocjenjene kompetencije učitelja za poučavanje učenika sa značajnim edukacijskim potrebama

Kristina Jurčić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Suradnja s odgajateljima pri savjetovanju roditelja: perspektiva stručnih suradnika

Irena Babić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

"Sagorijevanje" na poslu kod učitelja i inkluzija

Josipa Žgombić

Učiteljski studij

Učiteljsku fakultet u Rijeci

2013. -

Stavovi roditelja i odgajatelja kao prepreke u savjetovanju: perspektiva roditelja

Marica Tadić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Odgajatelji u savjetovanju: perspektiva roditelja

Suzana Srića

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Neke značajke ponašanja djece uključene u program "Bistrići"

Maja Filipašić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Stavovi učitelja o disleksiji i primjena pomažućih strategija

Antonija Puljar

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Procjene studenata učiteljskog studija o utjecaju nekih aspekata na kompetencije za rad s učenicima s posebnim potrebama

Milena Nastić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Mišljenja učitelja o poučavanju darovite djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Matea Galić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Tematske priče u promicanju inkluzivnih vrijednosti

Ana Japundžić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Razredno ozračju u inkluzivnim razredima

Kristina Konjić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Neki aspekti savjetodavnog rada odgajatelja s roditeljima djece s teškoćama-prikaz slučaja

Ana Košković

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Neki aspekti savjetodavnog rada odgajatelja s samohranim roditeljima

Martina Košeto

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

Komunikacijske vještine odgajatelja u savjetovanju roditelja

Kristina Kordić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Terapeutske priče u inkluzivni skupinama iz perspektive odgajatelja

Martina Klarić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Slikovnice o djeci s teškoćama i inkluzivnim vrijednostima iz perspektive odgajatelja

Tijana Zoričić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Mišljenje odgajatelja o socijalnim interakcijama u inkluzivnim skupinama

Maja Bosanac

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Mišljenje odgajatelja o individualiziranim odgojno - obrazovnim programima

Marija Krsnik

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Odgajateljeva percepcija potrebnih kompetencija za savjetovanje roditelja

Mirta Debelić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Odgajateljeva percepcija suradnje sa stručnim suradnicima u savjetovanju roditelja

Nuša Srok

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Intervencije učitelja u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra

Minja Lakić

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012. -

Samoprocjenjena kompetencija učitelja u prevenciji i intervenciji pri nasilnom ponašanju

Ivana Gojević

Učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. -

Percepcija odgajatelja o radu s djecom s cerebralnom paralizom u inkluzivnim skupinama

Tina Zoretić

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. -

Kompetencije odgajatelja u upravljanju ponašanjem u skupini

Dorotea Valenta

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. -

Percepcija odgajatelja o potrebi primjene strategija u radu s djecom s teškoćama

Anamarija Maljevac

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

01.04.2015. -

Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice

Program cjeloživotnog učenja

Centar za istraživanje djetinjstva, Učiteljski fakultet u Rijeci

Voditeljica

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2017.

Učiteljska osposobljenost za izvedbu individualizirane nastave u inkuzivnim razredima

Skočić Mihić, S.;

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije - 139–156

2017.

Prilagodba na studij obzirom na opća i specifična obilježja studenata s invaliditetom

Bošković, Sandra; Stošović, Danijela Ilić; Mihić, S Skočić;

Revija za socijalnu politiku - 24

2016

Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers

Beaudoin, Kathleen Skočić Mihić, Sanja Lončarić, Darko

Journal of International Special Needs Education - 19 69-80

http://jisne.org/doi/abs/10.9782/2159-4341-19.2.69

2016.

Nastavne strategije učitelja u poučavanju učenika sa specifičnim teškoćama učenja

Martan, V.; Skočić Mihić, S.; Puljar, A.

Međunarodna znanstvena i stručna konferencija DIDAKTIČKI IZAZOVI II – JE LI NOVO STARO? - 54 - 56

2016.

Parenting support by preschool teachers and parental satisfaction with the cooperation

Tadić, M.; Skočić Mihić, S.; Srića, S.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - 247 - 264

2016.

The role of problem picture books in the formation of inclusive values

Skočić Mihić, S.; Riman, K.; Zoričić, T.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - 209 - 223

2016.

Mišljenje odgojitelja o individualiziranim odgojno - obrazovnim programima

Skočić Mihić, S.; Beaudoin, K.; Krsnik, M.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive - 77 - 86

2016.

Frequeny of challenging behaviours perceived by Croatian preschool teachers

Beaudoin, K., Skočić Mihić, S. & Lončarić, D.

Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - 391 - 400

2016.

Učiteljska uvjerenja o vrijednostima inkluzivnog obrazovanja

Mihic, Sanja Skocic; Gabric, Iris; Boskovic, Sandra;

Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja - 52 30-41

Preuzeto sa:http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827880

2016.

Roditeljska percepcija izazovnih situacija u roditeljstvu i podrške

Srića, Suzana ; Skočić Mihić, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 80/81 2-4

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823118

2015.

Uvjerenja učitelja o disleksiji

Martan, V.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.

5. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse" - 82 - 83

2015.

Odgajatelj u radu s djecom s kroničnim bolestima

Prović, Petra; Hrvatin, Valnea; Skočić Mihić, Sanja;

Magistra Iadertina - 10 103-113

Preuzeto sa:http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835874

2015.

Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju

Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij - 624-634

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760538

2015.

Odgajatelji predškolske djece i savjetodavni rad s roditeljima

Skočić Mihić, Sanja ; Blanuša Trošelj, Danijela ; Katić, Vesna

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 156 385-401

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=785640

2015.

Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

International education studies - 8 8-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

2014.

Doživljavaju li roditelji da im odgajatelji pružaju potrebnu podršku u roditeljstvu?

Tadić, M.; Skočić Mihić, S.

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” - 68 - 69

2014.

Učestalost i zadovoljstvo roditelja suradnjom s odgajateljima

Srića, S; Skočić Mihić, S.

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” - 65 - 66

2014.

Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja

Martan, V.; Lončarić, D.; Skočić Mihić, S.

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”Zagreb - 47 - 48

2014.

Procjenjuju li se učitelji kompetentnima poučavati darovite učenike: identifikacija, stručna podrška i educiranost učitelja?

Galić, M.; Skočić Mihić, S.; Arrigoni, J.

2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama”Zagreb - 27 - 28

2014.

Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports

Beaudoin, K.; Lončarić, D.; Skočić Mihić, S.

Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference: “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice” : Book of abstracts - 4

2014.

Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers

Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko

Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs Conference - 747-752

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726729

2014.

Biblioterapija u inkluzivnoj praksi

Skočić Mihić, Sanja ; Klarić, Martina

Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece rane školske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima - 20 30-31

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703989

2014.

Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Nastić, Milena ; Trgovčić, Ena

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 155 303-322

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726581

2013.

Stručna znanja i materijalni resursi u inkluziji: stanje i perspektive

Rudelić, Aileen ; Pinoza Kukurin, Zorina ; Skočić Mihić, Sanja

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 154 131-148

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660065

2012.

Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima

Japundžić, A.; Konjić, K.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.

1. Dani obrazovnih znanosti Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive : program i sažeci radova - 32 - 33

2012.

Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children

Beaudoin, K.; Skočić Mihić, S.; Lončarić, D.

Book of Abstracts of the 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences - 211

2012.

Odgajatelj u radu s djetetom s poremećajima iz autističnog spektra – prikaz slučaja iz perspektive studenta

Trnka, Vedrana ; Skočić Mihić, Sanja

Magistra Iadertina - 7 189-202

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=785718

2012.

Odgajatelji i stručni suradnici u savjetodavnoj ulozi

Srok, Nuša ; Skočić Mihić, Sanja

Dijete, škola, obitelj : časopis za odgoj i obrazovanje djece rane školske dobi namijenjen stručnjacima i roditeljima - 18 19-21

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=703983

2011.

Spremnost odgajatelja i faktori podrške za uspješno uključivanje djece s teškoćama u rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Skočić Mihić, Sanja

Doktorski rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

2011.

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen

Ljetopis socijalnog rada - 18 579-600

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

2010.

Radna i socijalna kompetencija osoba s intelektualnim teškoćama. Razlozi poslodavcima za njihovo nezapošljavanje

Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia

Revija za socijalnu politiku - 17 387-399

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503753

WOS

2009.

Mišljenja studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama

Sanja Skočić-Mihić ; Darko Lončarić ; Zorina Pinoza Kukurin

3. međunarodna konferencija Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja : zbornik radova - 507-515

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466568

2007.

Experimental work employing psychotherapeutic (hypnotherapeutic) approach in regulating prolactin in hyperprolactinaemia

Skočić Mihić, S.; Petris, B.

Neurologia Croatica 56 - 89 - 90

2007.

Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s oštećenjima vida percipirane od strane poslodavaca

Skočić Mihić, Sanja ; Pinoza Kukurin, Zorina

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 45 51-61

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516748

2005.

Poticajne mjere kao motivirajući čimbenik zapošljavanja osoba s invaliditetom procjenjene od strane poslodavaca

Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 41 105-114

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537090

2005.

Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s kroničnim bolestima percipirane od strane poslodavaca

Skočić Mihić, Sanja ; Kiš-Glavaš, Lelia

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 41 59-70

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537079

2004.

Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom percipirane od strane poslodavaca

Skočić Mihić, Sanja

Magistarski rad. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

Pozvana predavanja

05.12.2012.

Studenti volonteri i djeca i mladi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Sanja Skočić Mihić

Zadar

Kongresna priopćenja

14.07.2014.

Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers

Beaudoin, K., Skočić Mihić, S., Lončarić, D.

Usmeno izlaganje

Embracing Inclusive Approaches Braga, Portugal

Doživljavaju li roditelji da im odgajatelji pružaju potrebnu podršku u roditeljstvu?( Do parents perceive that their preschool teachers provide the necessary support in parenting? )

Tadić, Marica; Skočić Mihić, Sanja

Učestalost i zadovoljstvo roditelja suradnjom s odgajateljima( Frequency and parental satisfaction in collaborating with preschool teacher )

Srića, Suzana; Skočić Mihić, Sanja

Mentorstvo doktorandima

Radna teme: Postupci učitelja u radu s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju

Valentina Martan Doktorat

Doktorski studij pedagogije

Kompetencije učitelja za promicanje inkluzivnih vrijednosti

Anna Guino Modrušan Doktorat

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE

Znanstveni skupovi

01.12.2016. - 03.12.2016.

International Conference EDUvision 2016. Sodobni pristopi poučevanja pihodnjih generacij“

Ljubljana

12.10.2016. - 14.10.2016.

11. međunarodna balkanska konferencija obrazovanja i znanosti – Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost

Poreč

18.05.2016. - 21.05.2016.

13th International Conference on Excellence & Inovation in Basic – Higher Education & Psychology

Rijeka

20.04.2016. - 22.04.2016.

Međunarodni stručno – znanstveni skup „Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću i kompetencije odgojitelja“

Medulin

25.02.2016. - 27.02.2016.

Znanstveno – stručni skup Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Zadar

24.09.2015. - 26.09.2015.

5. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse"

Osijek

05.11.2014. - 08.11.2014.

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe

Rovinj

16.10.2014. - 17.10.2014.

2. dani obrazovnih znanosti „Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama“

Zagreb

14.07.2014. - 17.07.2014.

Embracing Inclusive Aprroaches for Children and Youth with Special Education Needs

Braga

15.05.2014. - 17.05.2014.

Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 conference “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice”

Zagreb

25.10.2012. - 26.10.2012.

1.dani obrazovnih znanosti “Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektve”

Zagreb

27.09.2012. - 29.09.2012.

8. međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima

Zagreb

12.11.2009. - 14.11.2009.

3rd Scientific research symposium: Curriculums of Early and Compulsory Education

Zadar

11.10.2007. - 14.10.2007.

Međunarodni kongres o Down sindromu i prvom EDSA kongresu u Hrvatskoj pod nazivom „Osobe s Down sindromom: prijateljski u Puli”

Pula

14.06.2007. - 16.06.2007.

7. međunarodni znanstveni skup

Zagreb

07.05.2007. - 10.05.2007.

Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva

Split

13.09.2005. - 15.09.2005.

The 8th UKFIET International Conference on Education and Development

Oxford Izlaganje

Recenzije

25.01.2017.

A Survey on the Readiness of Students – Future Teachers to include Children with Special Educational Needs in Motor Education

18.11.2016.

Creating global and intercultural engagement for faculty and students on the university campus: One institution’s journey and implementation

2014.

Students’ volunteer activities    

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

18.02.2013. - 24.02.2013.

Okrugli stol u organizaciji 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj: Volontiranje na Sveučilištu u Rijeci: Gdje smo i kuda idemo?

Rijeka psihologije

05.12.2012. - 08.12.2012.

Okrugli stol "Razvoj volonterstva u prostoru hrvatskog visokog obrazovanja" na Susretu studenata - volontera s područja Republike Hrvatske: "Studenti volonteri i djeca i mladi s posebnim odgojno - obrazovnim potrebama"

Sveučilište u Zadru, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, Projekt "Volontiram"

21.10.2011. -

Stručno izlaganje na sjednici Odgajateljskog vijeća CPO Maestral: Izazovi predškolske inkluzije

Dječji vrtić Rijeka - CPO Maestral

28.08.2008. - 29.08.2008.

Suradnja u organizaciji konferencije "Otvoreni dani Centra tehničke kulture Rijeka" i održano predavanje na temu "Kako i koliko djeca trebaju koristiti kompjuter"

Centar tehničke kulture Rijeka

09.12.2006. -

Stručno predavanje na stručnom skupu "Otvorena kuća" na temu "Elementi kibernetike psihoterapije u radu s učenicima s PRP"

Centar za autizam Zagreb - podružnica Rijeka

13.05.2006. -

Stručno predavanje na stručnom skupu "Otvorena kuća"

Centar za autizam Zagreb - podružnica Rijeka

Javno djelovanje

Javna predavanja

07.05.2015.

Detalji

Okrugli stol

Gradska vijećnica

29.01.2015.

Detalji

Okrugli stol

Atrij Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

29.08.2008.

Detalji

Otvoreni dani Centra tehničke kulture Rijeka

Rijeka

Popularizacija znanosti

31.01.2015.

Osobe s autizmom nisu bolesne, već drugačije

Okrugli stol na temu autizma

Rijeka

04.12.2010.

Volonterske knjižice za 70 studentica učiteljskog studija i predškolskog odgoja: Pomagala u učenju i odgoju djece

Svečana podjela volonterskih knjižica u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera

Rijeka

18. - 24. 2. 2013.

Okrugli stol u organizaciji 6. tjedna psihologije u Hrvatskoj

Rijeka psihologije

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2013 -

Koordinator za studente s invaliditetom

Učiteljski fakultet u Rijeci

2012 - 2013

Erasmus koordinator

Učiteljski fakultet u Rijeci

2008 - 2013

Koordinator volonterskih aktivnosti

Učiteljski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

27.03.2013. -

član Savjeta ureda za studente s invaliditetom

Sveučilišni savjetodavni centar

13.02.2012. -

imenovanje i ovlasti u zaštiti dostojanstva radnika prema Zakonu o radu

Učiteljski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

06.05.2013. -

član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita

Centar za odgoj i obrazovanje

Projekti

Znanstveni projekti

2013. -

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

suradnica u timu

Inicijalna potpora za mlade istraživače; Sveučilište u Rijeci 85 000,00 kn

01.09.2012. - 30.08.2013.

Exploring Implementation of Positive Behavior Support Practices in Croatian Schools

suradnica u timu

10 000,00 kn

2011 - 2012

Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama

suradnica u timu

01.10.2009. - 01.05.2010.

Challenging behaviours percieved by Croatian preschool teachers

suradnica u timu

5 000,kn

2001. - 01.05.2004.

Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s invaliditetom pecipirane od strane poslodavaca

voditelj

Samofinanciranje 10 000,00 HRK

Stručni projekti

2010-2011

„Studenti i volontiranje“

Udruge za razvoj visokog školstva Universitas

suradnica

2009

„PRIZMA“ - edukacijska i psihosocijalna podrška mladima s rizikom od školskog neuspjeha u prevenciji rizičnih ponašanja

Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi

voditeljica

2008 - 2009

„3 PO“

Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi

suradnica

2006 - 2007

„3 PO“

Društvo za kibernetiku psihoterapije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijane skrbi

suradnica

2006

„Svima jednako“

Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za socijalnu skrb; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

suradnica

2005 - 2009

„Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Kastvu“

Grad Kastav

suradnica

2000 - 2001

„Promicanje ljudskih vrijednosti“

OŠ Grivice

suradnica

1998 - 1999

„Rijeka-zdravi grad“

Grad Rijeka

suradnica

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016