prof. dr. Marina Biti red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 709
e-pošta : marina.biti@ri.t-com.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.1991. - doktor humanističkih znanosti doktorski studij književnosti Sveučilište u Zagrebu
1.1.1986. - magistar znanosti magistarski studij književnosti Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2009. - redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2003. gostujući profesor Facolta di lettere e filosofia, Sveučilište u Trstu
1.1.2001. - 1.1.2004. redoviti profesor Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2003. gostujući profesor Scuola superiore per interpreti e traduttori , Sveučilište u Trstu, Italija
1.1.1996. - 1.1.2001. izvanredni profesor Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1992. - lettore di scambio Predavala hrvatski jezik i književnost. Prevodilački programi. Sveučilište u Padovi, Italija
1.1.1991. - 1.1.1996. docent Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1992. guest assistant professor Fulbright scholar University of Indiana, Bloomington
1.1.1983. - 1.1.1991. asistent Pedagoški fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u znanost o književnosti
kroatistika, preddiplomski

voditelj
Norma sati:
- Književnoteorijski kolokvij
kroatistika, preddiplomski

voditelj
Norma sati:
- Stil i kompozicija pisanog i govorenog teksta
kroatistika, diplomski

voditelj
Norma sati:
- Interpretacija književnog teksta
kroatistika, diplomski
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Stilističke metode i primjena
kroatistika, preddiplomski
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Komunikacija: temeljni pojmovi i modeli
kroatistika, knjižničarski smjer, diplomski, izvanredni
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Komunikacija u digitalnom kontekstu
kroatistika, knjižničarski smjer, diplomski, izvanredni

voditelj
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2014. - Doktorski studij: Izdavaštvo i mediji

Financiranje: Iz školarina
1.1.2012. - Knjižničarstvo (smjer unutar programa diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost)

Financiranje: Iz školarina
1.1.2004. - Kulturalni studiji

Financiranje: MZOŠ
1.1.2002. - 1.1.2012. Interdisciplinarni doktorski studij: Književnost i društveno-humanistički kontekst

Financiranje: Iz školarina

Izdavaštvo

1.1.2012. - Senzorna mapa grada

Financiranje: Facultas
1.1.2011. - Tvornica privida (Očuđujući efekti diskursnih pretapanja)

Financiranje: Adamić i Facultas
1.1.2008. - Poetika uma (Osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja)

Financiranje: Hrvatska sveučilišna naklada i ICR
1.1.2001. - Pripovijedanje i stvaralaštvo

Financiranje: ICR
1.1.2001. - Raslojavanje jezične stvarnosti

Financiranje: ICR
1.1.2000. - Stvaralačko pisanje

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Poetika mijena (Poetički obzori suvremenog hrvatskog pjesništva)

Financiranje: ICR
1.1.1987. - Tekst kao znak, stih kao diskurz (stilistička identifikacija diskurzivnog stiha) – Testo come segno, verso come discorso (identificazione stilistica del verso discorsivo)

Financiranje: Sveučilište u Trstu

Javno djelovanje

Političko djelovanje

1. - - Članica Predsjedništva stranke Održivi razvoj Hrvstke za regiju Zapad i v.d. predsjednica Foruma za društvenu pravdu i ljudska prava; voditeljica Podoforuma za znanost i obrazovanje