PORTFELJ / prof. dr. Marina Biti red. prof.

Portfelj

prof. dr.

Marina Biti

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 709

Obrazovanje

1991. -

doktor humanističkih znanosti

doktorski studij književnosti

Sveučilište u Zagrebu

1986. -

magistar znanosti

magistarski studij književnosti

Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

2009. -

redoviti profesor u trajnom zvanju

Filozofski fakultet u Rijeci

2002. - 2003.

gostujući profesor

Facolta di lettere e filosofia, Sveučilište u Trstu

2001. - 2004.

redoviti profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

2000. - 2003.

gostujući profesor

Scuola superiore per interpreti e traduttori , Sveučilište u Trstu, Italija

1996. - 2001.

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

1992. -

lettore di scambio

Predavala hrvatski jezik i književnost. Prevodilački programi.

Sveučilište u Padovi, Italija

1991. - 1996.

docent

Filozofski fakultet u Rijeci

1991. - 1992.

guest assistant professor

Fulbright scholar

University of Indiana, Bloomington

1983. - 1991.

asistent

Pedagoški fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

aktualno

Komunikacija u digitalnom kontekstu

kroatistika, knjižničarski smjer, diplomski, izvanredni

voditelj

aktualno

Komunikacija: temeljni pojmovi i modeli

kroatistika, knjižničarski smjer, diplomski, izvanredni

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

aktualno

Stilističke metode i primjena

kroatistika, preddiplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

aktualno

Interpretacija književnog teksta

kroatistika, diplomski

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

aktualno

Stil i kompozicija pisanog i govorenog teksta

kroatistika, diplomski

voditelj

aktualno

Književnoteorijski kolokvij

kroatistika, preddiplomski

voditelj

aktualno

Uvod u znanost o književnosti

kroatistika, preddiplomski

voditelj

Izdavaštvo

2012. -

Senzorna mapa grada

Financiranje: Facultas

2011. -

Tvornica privida (Očuđujući efekti diskursnih pretapanja)

Financiranje: Adamić i Facultas

2008. -

Poetika uma (Osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja)

Financiranje: Hrvatska sveučilišna naklada i ICR

2001. -

Raslojavanje jezične stvarnosti

Financiranje: ICR

2001. -

Pripovijedanje i stvaralaštvo

Financiranje: ICR

2000. -

Stvaralačko pisanje

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

1998. -

Poetika mijena (Poetički obzori suvremenog hrvatskog pjesništva)

Financiranje: ICR

1987. -

Tekst kao znak, stih kao diskurz (stilistička identifikacija diskurzivnog stiha) – Testo come segno, verso come discorso (identificazione stilistica del verso discorsivo)

Financiranje: Sveučilište u Trstu

Javno djelovanje

Projekti

Obrazovni projekti

2014. -

Doktorski studij: Izdavaštvo i mediji

Financiranje: Iz školarina

2012. -

Knjižničarstvo (smjer unutar programa diplomskog studija Hrvatski jezik i književnost)

Financiranje: Iz školarina

2004. -

Kulturalni studiji

Financiranje: MZOŠ

2002. - 2012.

Interdisciplinarni doktorski studij: Književnost i društveno-humanistički kontekst

Financiranje: Iz školarina