PORTFELJ / prof.dr.sc. Helga Maškarin Ribarić

Portfelj

prof.dr.sc.

Helga Maškarin Ribarić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2004.

(2004) Dr. rer. soc. oec.

Wirtschaftsuniversitaet, Wien

2003.

(2003 ) dr. sc.

Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

2020.

2020. redoviti profesor u trajnom zvanju

FMTU, UNIRI

2014. - 2020.

2014. - 2020. redoviti profesor

FMTU, UNIRI

2009. - 2014.

2009. - 2014. izvanredni profesor

FMTU, UNIRI

2004. - 2009.

2004. - 2009. docent

FMTU, UNIRI

1995. - 2004.

1995. - 2004. asistent i viši asistent

FMTU, UNIRI

1992. - 1995.

1992. - 1995. viši samostalni referent plana i analize

Liburnia Riviera Hoteli d.d.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

KORPORATIVNI KONTROLING

poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

SUSTAVI STRATEŠKOG MJERENJA I UPRAVLJANJA REZULTATIMA TVRTKE

poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja

PLANIRANJE U HOTELIJERSTVU

diplomski studij

MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

preddiplomski studij

KONTROLING

preddiplomski studij

Mentor u završnim radovima

2019.

Uloga zaliha u poslovanju ugostiteljskih poduzeća

Borna Vlahov (2019.)

FMTU

2018.

Plan marketinga kao dio poslovne strategije Nacionalnog parka Brijuni

Ante Zvonimir Šušnja (2018.)

FMTU

2017.

Apsentizam zaposlenih - uzroci i posljedice

Tin Šušković-Medved (2017.)

FMTU

2016.

Dugoročna analiza fluktuacije kadrova u hotelskom poduzeću

Barbara Blažičević (2016.)

FMTU

2015.

Mjesto i uloga budžeta u hotelskom poduzeću

Ivan Musladin (2015.)

FMTU

Gostujući nastavnik

01.10.2008. - 30.09.2010.

Turizam

preddiplomski studij

EFZG, UNIZG

suradnik

Osobni razvoj

2019.

(2019.) Supervising Doctoral Students, FMTU

2019.

(2019.) Doctoral Supervision and the New Global Research Landscape, EIASM-EDAMBA

2019.

(2019.) Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities, UNIRI

2019.

(2019.) Case Method: Why you should use cases in classroom?, FMTU

2018.

(2018.) Alati za vrednovanje i postizanje vidljivosti znanstvenog rada, SVKRI

2016.

(2016.) Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction, British Council

2016.

(2016.) Izrada E-kolegija u sustavu Moodle, Srce

2015.

(2015.) Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015, SGS Adriatica

2013.

(2013.) Feasibilty Study and CBA of EU Funded Projects, ECORYS Academy

2010.

(2010.) E-učenje u nastavnom procesu. IT Akademija UNIRI

2010.

(2010.) Kako napisati EU projekt, SVAN Consulting

2008.

(2008.) Društveno korisno učenje kao nova nastavna metoda, Universitas

2007.

(2007.) Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika, Universitas

2006.

(2006.) Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi, Universitas

Obrazovni projekti

2015. - 2016.

(2015. - 2016.) ECONQUAL, Adopting CQF principles in higher education institutions in the field of Economics

financiranje: ESF

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

(1993) Upravljanje tekućom imovinom u hotelskom poduzeću. In: Razvojni resursi i suvremeni management u hotelijerstvu, Opatija: Hotelijerski fakultet, Opatija, HUH, RRIF, pp. 221-236

Maškarin, H.

(1996) Productivity Problems in the Hotel Industry of Countries in Transition, In: Tourism and Hotel Industry in Countries of Transformation, Collection of Articles, Bratislava: University of Economics, pp. 89-97

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(1996) Operativni controlling i analiza hotelskog poslovanja. In: Hotelska kuća '96, Opatija: Hotelijerski fakultet, Opatija, pp. 263-272

Maškarin, H.

(2000) Performancemessung für die strategische Führung des Unternehmens, In: International Tourism in the 21st Century, Collection of Articles, Bratislava: University of Economics, pp. 468-479

Maškarin, H.

(2003) Methodological Approach to Performance Measurement and Evaluation in Hospitality Management – Case Study of Croatia. In: Managing Tourism in the Global Economy, Melbourne: Victoria University, pp. 49-61

Maškarin, H., Avelini Holjevac, I., Ivanović, Z.

(2003) Ecological Standards in Hotel. In: Evaluation of Business Environment for Tourist Services, Collection of Articles, Bratislava: University of Economics, pp. 143-155

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2003) The Integration of Croatian Hotel Industry into the Standard European and International Performance Measurement System, Tourism and Hospitality Management, Vol 9 No 1, pp. 49-56

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2003) Performance Management and Measurement in the Hotel Industry – Case Study of Croatia. In: 5th International Conference on Enterprise in Transition, Split – Tučepi: University of Split, Faculty of Economics, pp. 1617-1628

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2003) Zdravstveno-turistički proizvod u hotelima Opatijske rivijere – sadašnje stanje i budućnost. In: Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj, Veli Lošinj: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, pp. 56-60

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2004) Kontroling – priručnik za vježbe i seminare, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija.

Maškarin, H., Vrtodušić Hrgović A.-M.

(2005) Analiza postojećeg stanja praćenja i vrednovanja poslovnog rezultata hrvatske hotelske industrije, Tourism and Hospitality Management, Vol 11 No 1, pp. 69-82

Maškarin, H.

(2005) Zadovoljstvo poslom zaposlenika u hotelskoj industriji Hrvatske, Tourism and Hospitality Management, Vol 11 No 1, pp. 193-206

Maškarin, H.

(2005) Mjerenje utjecaja zadovoljstva zaposlenika poslom na rezultate poslovanja hotela, Tourism and Hospitality Management, Vol 11 No 1, pp. 313-324

Maškarin, H.

(2005) Potpuno upravljanje kvalitetom i upravljanje znanjem u turizmu, Informatologia, Vol 38 No 4, pp. 231-236

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2005) Job Satisfaction in Opatija's Restaurants: A Theoretical and Empirical Analysis. In: 6th International Conference on Enterprise in Transition, Split – Bol: University of Split, Faculty of Economics, pp. 147-156

Maškarin, H., Marković, S., Avelini Holjevac, I.

(2005) Assessing Service Quality in Higher Education: The Use of Importance-Performance Analysis. Hotel link, Vol. 6 No 6, pp. 211-221

Marković, S., Maškarin, H.

(2006) The Future and Leisure Time: Wellness Offer in Hotels – Croatian Experience, In: Weiermair, K., Pechlaner, H., Bieger, Th. (Eds.), Time Shift, Leisure and Tourism: Impacts of Time Allocation on Successful Products and Services, Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 195-201

Avelini Holjevac, I., Maškarin, H.

(2007) Ethics as a dimension of quality and social responsibility – case of tourism and business education in Croatia. In: 7th International Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol: University of Split, Faculty of Economics, pp. 1-9

Maškarin, H., Avelini Holjevac, I.

(2007) Strategic Planning and Strategy Implementation – Closing the Gap. In: 9th International Scientific Conference, Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century, Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality Management, Ohrid, pp. 1-7

Pavia, N., Maškarin, H.

(2008) Consulting Services for Small and Medium Enterprises. In: 19th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Management: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 751-758

Maškarin, H., Brajković, B.

(2009) Knowledge and Education of Human Resources in the Croatian Hospitality Industry, In: 4th International Scientific Conference, Planning for the future – learning from the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes Island: University of the Aegean, pp. 1-5

Vujić, V., Maškarin, H., Črnjar, K.

(2009) New Qualitative Trends in Hotel Offer Management. In: 10th International Conference: The Influence of Global Economic Recession on Tourism, Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, pp. 93-99

Pavia, N., Stipanović C., Maškarin, H.

(2010) The Impact of Recession on Tourism and Hotel Companies in Primorsko-Goranska County. In: 5th International Conference: An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Opatija: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, pp. 1698-1709

Smolčić Jurdana, D., Maškarin Ribarić, H.

(2012) Statistika turizma i hotelske industrije zemalja Jadranske regije, In: 2. znanstveni skup, „In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid“, Rab: Pravni fakultet u Splitu, pp. 403-413

Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D., Perić, M.

(2013) Analitička podloga upravljanja održivim turizmom, Ekonomski pregled, Vol 64 No 2, pp. 143-158

Blažević, B., Maškarin Ribarić, H., Smolčić Jurdana, D.

(2013) Government intervention in driving the development of sustainable tourism. In: 2nd International Scientific Conference: Crisis – a challenge of sustainable tourism development?, Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 217-229

Maškarin Ribarić, H., Ribarić, I.

(2013) Volunteering and competitiveness on the labor market in times of crisis: students’ attitudes. In: 2nd International Scientific Conference: Crisis – a challenge of sustainable tourism development?, Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 231-240

Maškarin Ribarić, H., Radović Nimac, K., Nađ, M.

(2014) Labour Productivity Model for the Hotel Industry, Ekonomski pregled, Vol 64 No 4, pp. 351-375

Miroslav, D., Maškarin Ribarić, H.

(2017) Identifying the Impacts of NPOs on Tourism in Order to Increase their Financial Sustainability. In: 4th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe; Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges. Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 115-132

Dadić, L., Maškarin Ribarić, H.

(2018) Analysis of sickness absence data in Croatia: Emphasis on tourism, in: 24th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry: Trends and Challenges. Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 45-54

Čikeš, V., Maškarin Ribarić, H., Črnjar, K.

(2018) The Determinants and Outcomes of Absence Behavior: A Systematic Literature Review, Social Sciences, Vol. 7 No 8, 120

Čikeš, V., Maškarin Ribarić, H., Črnjar, K.

(2018) International Comparison of Productivity in Manufacturing and Services with Reference to Sickness Leaves, in: 7th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Ekonomski fakultet, pp. 346-359

Maškarin Ribarić, H., Derado, D., Čikeš, V.

(2018) Competencies and Employability of Economics Graduates: Employers' Perspective. In: INTED 2018, 12th Annual International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, pp. 221-227

Črnjar, K., Karanović, G., Maškarin Ribarić, H.

(2019) Is there a mismatch between employers' and university teachers' perceptions on graduate employability in Croatia?, Management – Journal of Contemporary Management Issues, Vol 24 No 1, pp. 87-102

Sedlan Koenig, Lj., Maškarin Ribarić, H.

(2019) Applying risk management to human resources: an exploratory study of Croatian hotel industry, in: 8th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth, Osijek: Ekonomski fakultet, pp. 940-948

Karanović, G., Črnjar, K., Maškarin Ribarić, H.

(2019) NPO fundraising through tourism, in: 5th International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe: Creating Innovative Tourism Experiences - The Way to Extend the Tourist Season. Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 191-204

Dadić, L., Maškarin Ribarić, H.

(2019) Razmjeri i efekti bolovanja u hrvatskom ugostiteljstvu – osvrt na produktivnost, Oeconomica Jadertina, Vol. 9 No 1, pp. 24-33

Maškarin Ribarić, H.

Znanstveni projekti

2019. - 2021.

(2019. - 2021.) Jačanje financijske održivosti neprofitnih organizacija kroz aktivnosti povezane s turizmom, ZIP-UNIRI-116-6-19

član istraživačkog tima

UNIRI, FMTU

2016. - 2018.

(2016. - 2018.) Apsentizam i produktivnost rada u hotelskoj industriji

voditeljica projekta

UNIRI, FMTU

2007. - 2011.

(2007. - 2011.) Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju

član istraživačkog tima

MZOŠ RH

2002. - 2007.

(2002. - 2007.) Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske

član istraživačkog tima

MZOŠ RH

Mentorstvo doktorandima

(u tijeku)

Utjecaj stavova zaposlenika prema radu na apsentizam u hotelskoj industriji

Vedrana Čikeš Doktorat

Menadžment održivog razvoja

Datum obrane: (u tijeku)

2018.

Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama

Lorena Dadić Doktorat

Menadžment održivog razvoja

Datum obrane: (2018.)

2012.

Mjerenje i ocjenjivanje produktivnosti rada u turizmu

Damira Miroslav Doktorat

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Datum obrane: (2012.)

Uredništva časopisa

2013. - 2017.

Tourism and Hospitality Management (2013. - 2017.)

https://thm.fthm.hr/

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2018. - 2019.

FOST INNO - Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region (2018. - 2019.)

INTERREG V-B Adrion 2014. - 2020.

voditeljica projekta (FMTU vodeći partner)

2017. - 2020.

i@blue - Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model (2017. - 2020.)

INTERREG V-B Mediteran 2014. - 2020.

voditeljica projekta za FMTU (pridruženi partner)

2016.

Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom (2016.)

PGŽ, TZ Kvarnera

član istraživačkog tima

2015. - 2017.

Local Partnership for Transparent Management of Natural Resources (2015. - 2017.)

IPA I

voditeljica projekta za FMTU (pridruženi partner)

2015. - 2016.

Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije - ECONQUAL (2015. - 2016.)

ESF: MZOŠ RH, Agencija za strukovno obrazovanje odraslih

član istraživačkog tima

2015.

Strategija razvoja Grada Opatije (2015.)

Grad Opatija

član istraživačkog tima

2014. - 2015.

HISTUR - Turizam kao zajednička kulturna baština obalnog dijela istarskog poluotoka (2014. - 2015.)

IPA SLO-HR

voditeljica projeka za FMTU

2014.

Zdravstveni turizam Grada Raba (2014.)

Grad Rab

član istraživačkog tima

2012. - 2015.

IPA Adriatic CBC - Zero Waste projekt (2012. - 2015.)

IPA Adriatic

communication manager za FMTU

2011. - 2014.

IPA Adriatic S.T.A.R. projekt (2011. - 2014.)

IPA Adriatic

član upravnog i tehničkog odbora za FMTU

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

20.01.2018. -

voditeljica poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

01.10.2014. - 30.09.2020.

prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Povjerenstva na sveučilištu

10.12.2018. - 30.09.2020.

član

Stručno vijeće za internacionalizaciju, istraživanje i projekte Sveučilišta u Rijeci