dr.sc. Mirjana Borucinsky

Pomorski fakultet Katedra za strane jezike
Pomorski fakultet Katedra za strane jezike

e-pošta : mborucin@pfri.hr

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2015. Doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike Poslijediplomski doktorski studij lingvistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. Profesor engleskog i njemačkog jezika i književnosti Preddiplomski sveučilišni studij Engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2002. Jezična gimnazija Prva sušačka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

17.2.2017. - Docent Nositelj kolegija Engleski jezik 1-6 (brodostrojarstvo) i Njemački jezik 1 i 2 Pomorski fakultet u Rijeci
1.10.2015. - Vanjski suradnik Izvođenje predavanja iz kolegija Uvod u prevođenje na 2. godini preddiplomskog studija Anglistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2015. - 16.2.2017. Poslijedoktorand Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik 1-6, Njemački jezik 1 i 2), provjera znanja, znanstvena i stručna djelatnosti Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2009. - 1.4.2015. Znanstveni novak Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik 1-6, Njemački jezik 1), provjera znanja, znanstvena djelatnost (rad na projektu Prijevodna studija engleskih i hrvatskih institucionalnih tekstova u pomorstvu broj projekta 112-1300619-266). Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - 1.3.2010. Predavač Tečajevi njemačkog jezika za pravnike Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2007. - 1.12.2008. Nastavnik engleskog jezika Nastavna djelatnost. Osnovna škola „Eugen Kumičić
1.9.2006. - 1.9.2008. Voditelj tečajeva njemačkoga jezika Nastavna djelatnost. Škola stranih jezika „Poliglot“
- Asistent Provođenje nastavnog procesa (kolegiji Engleski jezik i Njemački jezik), provjera znanja, znanstvena i stručna djelatnosti Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

25.4.2015. Izlaganje „Korpusni pristupi u lingvističkim istraživanjima“ održano 25. travnja 2015. na međunarodnom znanstvenom skupu hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja“ proglašeno je najuspješnijim izlaganjem mladih istraživača u području primijenjene lingvistike.

Članstva

1.1.2015. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Gostujući nastavnik

1.2.2013. - English for Marine Engineers
svojstvu predavača za pomorski engleski jezik za studente brodostrojarskog smjera u (veljača 2013.)
„Nautico San Giorgio“, Genova, Italija
suradnik
Norma sati: 16