mr.art. Melinda Kostelac docent

Akademija primijenjenih umjetnosti Dekanat

prostorija : katedra za grafiku
e-pošta : kostelacm@apuri.hr
mobitel : 098 954 2682
e-pošta : melinda.kostelac@uniri.hr

Google znalac
Researcher ID
ORCID

Obrazovanje

1.11.2010. - doktorant grafike poslijediplomski doktorski studij grafike Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
1.10.2000. - 12.12.2005. Magistar grafike Poslijediplomski magistsrski studij grafike Akademija likovnih umetnosti Univerza v Ljubljani
- 3.4.1996. Profesor likovne kulture Odsjek likovnih umjetnosti Pedagoška akademija Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.9.2017. - 1.9.2021. suvoditelj i umjetnički direktor EU projekta Wom@rts EU projekt Wom@rts visokobudžetni projekt Kreativne Europe punog naziva Women Equal Share Presence in Arts and Creative Industries (2017.-2021.) više o projektu na web stranici www.womarts.eu Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci
18.10.2016. - 28.10.2018. Prodekan za nastavu, studijske programe i studentska pitanja
3.4.2015. - 28.10.2018. Savjetnica dekana za međunarodnu mobilnost
1.1.2013. - docent nositelj kolegija Grafika I studijska godina I. smjer Primijenjena umjetnost nositelj kolegija Grafika III. izborna studijska godina Ii. smjer Primijenjena umjetnost nositelj kolegija Grafika III. izborna i Grafika IV. izborni studijska godina Ii. smjer Likovna pedagogija Tehnologija tiska I i II, studijska godina PU III.
1.10.2012. - 30.9.2016. Erasmus + koordinatorica Akademije primijenjenih umjetnosti
1.1.2010. - 1.1.2013. viši asistent izvođenje vježbi kolegija grafika na studijskom usmjerenju Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. autorica i voditelj projekta izrade monografije Povijest vodoopskrbe i odvodnje Liburnije - 125 godina vodoopskrbe i 105 godina odvodnje na području Liburnije Autorica tekstova, autorica likovnog oblikovanja knjige od 312 stranica, u nakladi od 2000 primjeraka, za izdavača Komunalac d.o.o. Opatija
1.1.2005. - 1.1.2008. asistent- vanjski suradnik izvođenje vježbi na kolegijima grafike Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - voditelj mentor grafičke radionice Voditeljica-mentor učenicima polaznicima grafičke radionice Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće od 2003. do danas, pod ingerencijom Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta RH
1.1.2003. - vo mentor grafičke radionice Mentorica za profesore likovne kulture iz osnovnih škola cijele Hrvatske putem grafičke radionice od 2003. do danas, pod ingerencijom Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske
1.1.1999. - 1.1.2002. profesor likovne kulture Izvođenje nastave razredništvo u predmetnoj nastavi osnovne škole, u skladu s propisima Ministarstva obrazovanja znanost i sporta OŠ Viktor Car Emin Lovran
1.1.1999. - 1.1.2000. pripravnik-volonter Stažiranje putem volontiranja u OŠ Rikard Katalinić Jeretov. 60 školskih sati u sklopi kojeg se stjeću likovne i pedagoške kompetencije za rad u prosvjeti, odnosno predmetnoj nastavi Likovna kultura od 5. do 8. razdreda osnovne škole. OŠ rRkard Katalinić Jeretov
- viši asistent - vanjski suradnil izvođenje vježbi iz kolegija grafike sviju studijskih godina studijskog smjera Likovna pedagogija i studijskog smjera Primijenjena umjetnost. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
- CEEPUS Lokalni koordinator Akademije primijenjenih umjetnosti
- Predstojnik Odsjeka za likovnu umjetnost

Nagrade i priznanja

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za uspješnog nastavnika u kategoriji viši asistent, područje umjetnosti
Laureatkinja godišnje nagrade Grada Opatije za područje kulture
Otkupna nagrada 4. Hrvatskog trijenala grafike, Kabinet grafike HAZU, Zagreb
Polufinalist Miniprint Pisa 2000.
specijalni odabir žirija Miniprint Argentina
Nagrada Ex libris Stara Pisma, međunarodni natječaj grafike malog formata, u organizaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka

Članstva

1.1.2009. - 1.1.2010. Sajvet za kulturu Grada Opatije
1.1.2003. - Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Rijeci
1.1.2002. - Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika HZSU
1.1.1998. - 1.1.2003. HDLU Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - 30.9.2019. Tehnologija tiska, Grafički proizvodi, Grafika III, Grafika III izborni
Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
docent
Norma sati: 330

Mentor u završnim radovima

- Magični kvadrati
Dalibor Juras
Primijenjene umjetnosti
Akademija primijenjenih umjetnosti
- Susret Istoka i Zapada - Origami kao knjiga objekt
Lucia Ugrin
Likovna pedagogija
Aakdemija primijenjenih umjetnosti
- Nestali
Martina Barić
Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti
- Nestali
Ivana Birkaš
Primijenjena umjetnost
Akademija primijenjenih umjetnosti

Cjeloživotno obrazovanje

- Grafika

Sveučilište za 3. dob
voditelj programa
Norma sati:
-Norma sati:

Gostujući nastavnik

5.6.2018. - Grafika
Primijenjene umjetnosti
Fakultet primenjenih umjetnosti Boegrad
CEPUS nastavna mobilnost
Norma sati: 25

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Douro, Portugal; SMTG Krakow, NSK Zagreb, Kabinet Grafike HAZU, Galerija umjetnosti Osijek, Hrvatska
2012. Izložba opatijskih umjetnika povodom Noći muzeja, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija Ex Libris Bodio Lomnago, Lomnago, Italija 6.Hrvatski trijenale grafike, Dom Hrvatskih likovnih umjetnika Zagreb, ZagrebMeđunarodni bijenale grafike Douro, Douro, PortugalMeđunarodni grafički bijenale Bitola (tema More), Bitola, Makedonija 6th Shanghai Ex Libris Competition, Šangaj, KinaInternational Mail Art El Escarabajo - Mexico 2012,Toluca, MeksikoEducation in the Modern European Enviroment – EMEE 2012, likovna izložba, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatijanternational Prinmaking Triennial Cracow, Szuki Bunker Gallery, Krakov, PoljskaPremio Acqui 2013, Acqui Terme, ItalijaSlavonski biennale, Galerija umjetnosti Osijek, Hrvatska Imaginario, miniprint competition, ArgentinaMiniprint competition Arad 2012, Arad, Rumunjska
grafičke mape; Preko mora, 10 u 5, Istra, 1 30

Umjetničko djelovanje

1. - ; ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2017. - 31.8.2021.
Wom@rts Women Equal Share Presence in Arts and Creative Industries Eu Projekt Kreativna Europa www.womarts.eu
EU ECAS Creative Europe  
suvoditelj, umjetnički direktor

Stručna aktivnost

1.
1.1.2003. -
voditelj-mentor grafičke radionice Škola stvaralaštva Novigrad
Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH   voditelj-mentor za učenike i voditelj mentor za profesore likovne kulture Republike Hrvatske

Javno djelovanje

Političko djelovanje

1. 1.8.2018. - 28.10.2018. - Član Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Opatije
2. 1.5.2017. - 28.10.2018. - član Mjesnog odbora Centar 1

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - Povjerenstvo za sadržaj web stranica APU
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2012. - - Odbor za osiguravanje sustava mehanizma kvalitete
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/Odbor za osiguravanje sustava mehanizma kvalitete
3. 1.1.2012. - - član Povjerenstva za unutarnju prosudbu
Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/ Povjerenstvo za unutarnju prosudbu
4. 1.1.2006. - 1.1.2007. - član Povjerenstvo za mape
Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/Povjerenstvo za mape
5. - - član Odbora za motivaciju
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/Odbora za motivaciju
6. - - član Odbora za motivaciju
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Odbor za motivaciju
7. - - članPovjerenstvo za izmjenu studijskih programa
Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/ Povjerenstvo za izmjenu studijskih programa
8. - - članPovjerenstvo za izmjenu studijskih programa
Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/Povjerenstvo za izmjenu studijskih programa
9. - - Erasmus koordinator
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Međunarodna suradnja - Erasmus koordinator
10. - - član Odbora za obilježavanje 50te obljetnice sustavne likovne visokoškolske naobrazbe u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Odbor za obilježavanje 50te obljetnice sustavne likovne visokoškolske naobrazbe u Rijeci
11. - -
Član Povjerenstva za Erasmus + Sveučilišta u Rijeci
12. - - član
Član Odbora za unaprjeđenje sustava kvalitete Sveučilišta u Rijeci