PORTFELJ / Dr. sc. Irena Vodopija Krstanović red. prof.

Portfelj

Dr. sc.

Irena Vodopija Krstanović

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za anglistiku

Kontakt

T +385 51 265630

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-217 Dekanat Filozofskoga fakulteta

PROSTORIJA F-906 Odsjek za Anglistiku

Obrazovanje

2008. -

doktor znanosti

Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija

2003. -

magistar znanosti, područje humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika

SIT Graduate Institute, Vermont, SAD

1988. -

profesor engleskoga i francuskoga jezika i književnosti

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

2012. -

Docent

1.) Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za anglistiku: • Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika • Metodika nastave engleskoga jezika • Praktikum - nastava engleskoga jezika • Kulturološka gledišta • Metode poučavanje engleskoga jezika 2.) Mentoriranje diplomskih radova 3.) Uvođenje novih kolegija 4.) Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2011.-2013.) 5.) Pročelnik Odsjeka za anglistiku (2013.- danas) 6.) Suvoditelj projekta

Filozofski fakultet u Rijeci

1998. - 2012.

Viši lektor

1.) Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za anglistiku: • Prezentacijske vještine • Akademska pismenost • Jezične vježbe 1 • Jezične vježbe 3 • Jezične vježbe 4 • Metodika engleskoga jezika • Kulturološka gledišta • Metode poučavanje engleskoga jezika 2.) Mentoriranje završnih i diplomskih radova 3.) Uvođenje novih kolegija 4.) Aktivno sudjelovanje u uvođenju bolonjskoga procesa 5.) ECTS koordinator (2003.-2007.) 6.) Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2011.-2013.) 7.) Suradnik na projektima

Filozofski fakultet u Rijeci

1991. - 1998.

Nastavnik engleskoga jezika

1.) Predavanje engleskog jezika 2.) Voditelj stručnoga aktiva 3.) Član komisije za natjecanjima iz stranih jezika 4.) Rad s nadarenim učenicima

Prva riječka hrvatska gimnazija

1988. - 1991.

Prevoditelj

Prevođenje znastvenih i stručnih teksova te dokumenata

Stalni sudski tumač za engleski i francuski jezik

Članstva

2017.- danas

IARSLCE - International Association for Research on Service Learning

2014. - 2015.

Centar za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism Matters@Rijeka (BMR)

2014. -

South East Applied Linguistics Research Group (SEAL)

2014. -

Centar za jezična istraživanja (CJI)

2013. -

Odbor za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2010. - 2014.

Centar za obrazovanje nastavnika (CON)

2005. -

TESOL - Teaching English to Speakers of Other Langauges

2000. -

HDPL - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (član Predsjedništva 2008.-2012.)

1997. -

HUPE - Hrvatsko udruženje profesora engleskoga jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015. - 31.12.2017.

Praktikum - nastava engleskoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 31.12.2017.

Nastavna praksa

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 31.12.2017.

Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 31.12.2017.

Metodika engleskoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 21.12.2015.

Kulturološka gledišta u učenju i poučavanju engleskoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2012.

Akademska pismenost

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2012.

Metode poučavanje engleskoga jezika

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2012.

Prezentacijske vještine

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

26.09.2016. -

Teachers’ perspectives on CLIL

Dorina Badurina

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2016. -

Student Teachers’ of English Viewpoints toward Computer Assisted Language Learning

Marija Gojević-Zrnić

Diplomski studij engleskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

13.12.2015. -

Differentiated Instruction in Mixed-Ability EFL Classrooms in Croatia

Nikolina Pajalić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

10.12.2015. -

Perspectives on the EPOSTL of EFL Student Teachers of English

Jelena Dropulja

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2015. -

Intercultural Communication and Language Learning: Insights of Pupils in Secondary Schools

Valerija Smrekar

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

27.10.2014. -

Croatian High School Student's Use of Vocabulary Learning Strategies: A Comparative Analysis

Romi Belanić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

20.11.2013. -

A Contrastive Analysis of the Representation and Development of Female Roles in Four Editions of an EFL Textbook

Janja Giacconi

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2013. -

Developing an English Language Policy in a Higher Education Institution: Analyzing Strategic Goals and Enabling Conditions

Valentina Janjetić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2013. -

Developing an English Language Policy in a Higher Education Institution: Analyzing Strategic Goals and Enabling Conditions

Valentina Janjetić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

18.12.2012. -

The Use of Motivational Strategies in the Classroom: A Survey of English Language Teachers

Maja Spasić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

18.12.2012. -

Students' Attitudes Toward Speaking Anxiety: A Case Study of Three High Schools in Primorsko-Goranska County

Maja Jakovac

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

10.12.2012. -

Teacher's Attitudes Toward Accents in the English as a Foreign Language Classroom

Mladen Marinac

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

10.12.2012. -

English Language Anxiety: A Case Four Freshmen Classes in PSHG

Tamara Kolić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

11.11.2012. -

Students' Attitudes toward Speaking Anxiety: A Case Study of Three High Schools in Primorsko-Goranska County

Maja Spasić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Values in the Global Coursebook: Critical Perspectives on Class, Gender, Racial Prejudice and Stereotypes in Headway's Visuals

Zorana Jančić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

A Contrastive Analysis of the Vocabulary Component in Two EFL Coursebooks: Putting Theory Into Practice

Ana Bratulić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2012. -

English Language Anxiety: A Case Four Freshmen Classes in PSHG

Tamara Kolić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2012. -

Teachers' Attitudes toward Accents in the English as a Foreign Language Classroom

Mladen Marinac

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

23.07.2012. -

Values in the Global Course book: Critical Perspectives on Class, Gender, Racial Prejudice and Stereotypes in Headway's Visuals

Zorana Janjetić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

13.07.2012. -

Exploring Learners' Use of Vocabulary Learning Strategies

Ines Hrastić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

18.06.2012. -

Teaching Grammar to Young and Adult Learners - An Analysis of Textbooks Look and Total English

Marina Mrazovac

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

23.02.2012. -

A Contrastive Analysis of the Vocabulary Component in Two EFL Course books: Putting Theory into Practice

Ana Bratulić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

26.01.2012. -

Student Perspectives on the Use and Role of Tehnology in Learning English as a Foreign Language

Tamara Vojnović

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

28.04.2011. -

Speaking: Oral Assessment In A Secondary School In Rijeka

Ines Begić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

23.12.2010. -

Croatian Efl Learners' Attitudes Toward CLT

Iva Alilović

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2010. -

Students' Perceptions of the Bologna Process In Croatia

Iva Alilović

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2010. -

The British Education System: Elitism and the Socio-Economoic Gap

Valentina Janjetić

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

23.09.2010. -

The EFL/ESLTeacher: Roles and Challenges

Ana Belin

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2009. -

A Comparative Analysis of the Croatian and British Educational Systems

Snježana Lukežić

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2009. -

Intercultural Communication in Learning English as a Foreign Language

Ana Lukežić

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2009. -

(Gender) Stereotypes and Prejudice in the Global Coursebook: A Perspective on Headway

Zorana Jančić

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2009. -

Strengths And Weaknesses of the American School System

Marta Červar

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

14.10.2008. -

A Comparison Of Education Systems In Croatia, England And Wales

Tanja Vujnović

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2008. -

Teaching English As A Foreign Language To Children With Dyslexia And Dysgraphia

Ines Begić

Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2015. -

Govorna kompetencija u EJVIN-u / Pisana kompetencija u EJVIN-u

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

2014. - 2014.

English Language Learning: Current Issues and Emerging Trends

Diplomski studij engleskoga jezika

Sveučilište u Klagenfurtu, Odsjek za anglistiku i amerikanistiku

voditelj

Izdavaštvo

2011. -

The Global and Local Dimensions of English: Exploring Issues of Language and Culture (ur. Maja Brala Vukanović i Irena Vodopija-Krstanović) http://www.amazon.com/Global-Local-Dimensions-English-Sprachvermittlung/dp/3643900732

Financiranje: Zurich/Munster/Berlin LIT Verlag

(U tisku)

Research Papers on Teaching English as an Additional Language (ur. Ismail Hakki Mirici, Ismail Hakki Erten, Hüseyin Öz, Irena Vodopija-Krstanović)

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

'I use English, but if need be I'm fluent in German as well': Croatian business professionals' use of English and other languages. U N. Dobrić, E. Graf, A. Onysko (ur.) Corpora in Applied Linguistics: Current Approaches, 165-186. Cambridge: Cambridge Scholars Press.

Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.

A1

2016.

 Using ELF: Insights into Erasmus students' intercultural experiences at a Croatian university. U L. Lopriore, E. Grazzi (ur.) Intercultural Communcation: New Perspectives from ELF, 345-359. Rim: Roma Tre University Press. ISBN 978-88-97524-61-8  

Vodopija-Krstanović I.

http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/elf/article/view/600/597

A1

2015.

Differentiated instruction in the EFL classroom: Insights 3 from the Croatian context, 1-16. U ur.Ismail Hakki Mirici, Ismail Hakki Erten, Hüseyin Öz, Irena Vodopija-Krstanović

Vodopija-Krstanović, I; Pajalić Nikolina

A2

2015.

Implicit (English) language policy in higher education: Insights from three universities. U K. Cergol Kovačević, S. L. Udier (ur.) Multidisciplinary Approaches to Multilingualism: Proceedings from the CALS ConferenceFrankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 168-183. ISBN 987-3-631-66377-5

Vodopija-Krstanović, I., Janjetić, V.

A1

2015.

Developing Intercultural Competence at an English Department in Croatia: Identifying Current Status, Challenges, and Opportunities. In (eds.) E.J. Nash, N.C. Brown, L. Bracci. Intercultural Horizons Vol III: Intercultural Competence: Key to the New Multicultural Societies of the Globalized World. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, , 135-154.

Vodopija-Krstanović I., Brala-Vukanović, M

A1

2015.

Introducing EMI at a Croatian University Can We Bridge the Gap Between Global Emerging Trends and Local Challenges. In (eds..) C. Jensen, S. Dimova, A.K.Hultgren. English as a Scientific and Research Language. English in Europe Vol. 3. Language and Social Processes (LSP) Series 43-63. The Hague: De Gruyter Mouton. SBN 987-1-61541-725-2 ISSN 2364-4303

Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.

A1

2015.

Students of Today Changing English Language Studies of YesterdayEnglish Language Overseas Perspectives and Enquiries, Vol.12(2), 175 – 189. Ljubljana University Press, Faculty of Arts. Online ISSN: 2386-0316 Print ISSN: 1581-8918

Vodopija-Krstanović I., Brala-Vukanović, M

- 12

http://dx.doi.org/10.4312/elope.12.2

A1

2012.

English Language Studies: Realities and Challenges of the Bologna Reform in a Croatian University“. In (eds.) A. Bedkowska-Kopczyk,; Lj. Šarić; L. Pavera. The Challenges for Modern Philologies (Part 1) The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biala, Poland: ATH Promix, 114-126.

Vodopija-Krstanović, I; Brala-Vukanović, M

A1

2012.

The Challenges of Teaching English as an International Language. In (eds.) L. Pons, V. Karabalić, S. Cimer. Applied Linguistics Today: Research and Perspectives. Frankfurt:: Peter Lang, 83-93.

Vodopija-Krstanović I.

A2

2012.

EFL students' perspectives on English: The widening gap between ideals and practices. Brazilian Journal of Applied Linguistics (RBLA Belo Horizonte). Vol.2 No.2. Special Issue on Language Policy, 285-309.

Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.

A2

2012.

Revisiting intercultural competence: Understanding students' conceptualizations and needs. In (eds.) E.J. Nash, N.C. Brown, L. Bracci. Intercultural Horizons: Best Practices in Intercultural Competence Development. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 15-34.

Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.

A2

2011.

NEST/NNEST identity. In (eds.) J. Huettner, B. Mehlmauer-Larcher, S. Reichl & B. Schiftner. Bridging the Gap: Theory and Practice in EFL Teacher Education. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 207-227.

Vodopija-Krstanović, I.

A1

2011.

NEST/NNEST identity a hornet's nest? In (Eds.) M. Bortoluzzi, A. Riem, N. Vasta & D. Saidero. Identities in Transition in the English-Speaking World. Udine: Forum Editrice, 153-169.

Vodopija-Krstanović, I.

A1

2011.

Perceptions of English accents by EFL students: subjective ideals and objective realities. In (eds.) M. Brala Vukanović & I. Vodopija-Krstanović. The Global and Local Dimensions of English. Exploring Issues of Language and Culture. Vienna-Munster-Zurich: Lit Verlag, 17-31.

Vodopija-Krstanović, I., Maja Brala Vukanović

A1

2008.

Teaching Culture and Culture Learning in the EFL-Classroom: From Static to Dynamic. In (eds.). W. Delanoy & L. Volkman. Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 189-200.

Vodopija-Krstanović, I

A1

2007.

Crossing the gap between language and culture: New EFL dimensions in the Croatian context. In (eds.). E. Graf & A. James New peaks, new shores, new crossings: English studies in the flux, book series "Buchreihe zu Arbeiten aus Amerikanistik und Anglistik", Gunter Narr Verlag, Tübingen, Germany, 161-174.

Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.

A1

2007.

Obrada i shvaćanje kulture u nastavi stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS. Zagreb-Rijeka, Zagreb-Split, 689-698.

Vodopija-Krstanović, I.

A2

2006.

Okvir on-line učenja. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Split, 779-787.

Vodopija-Krstanović, I

A2

2005.

Kultura i nastavnik stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 525-534.

Vodopija-Krstanović, I.

A2

2005.

EFL activities and the theory of multiple Intelligences. Views & Voices. Inquiries into the English Language and Literature, Zagar publ., 1(3), 55-68.

Vodopija-Krstanović, I.

A2

2004.

Važnost stilova i strategija za učenje stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 461-469.

Vodopija-Krstanović, I.

A2

2003.

Usavršavanje nastavnika tehnikom aktivnog slušanja. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 765-772.

Vodopija-Krstanović, I

A2

Znanstvene knjige

2017.

Uncovering English-Medium Instruction: Glocal Issues in Higher Education.

autor

Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.

Peter Lang Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Wein

https://www.peterlang.com/view/product/77677

2015.

Research Papers on Teaching English as an Additional Language.

urednik

I. Hakki Mirici, I. Hakki Erten, H. Oz, I. Vodopija-Krstanovic

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2011.

The Global and Local Dimensions of English. Exploring Issues of Language and Culture.

urednik

M. Brala-Vukanović; I. Vodopija-Krstanović

Lit Verlag Munster- Zurich- Vienna

Pozvana predavanja

11.04.2016.

What makes a good EFL teacher? Insights from the Croatian context

Vodopija-Krstanović, I. i Žagar Šoštarić, P.

International Conference on the Use of the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), Antalija, Turska

19.06.2015.

The role of culture in teaching English as an international language: Critical reflections and emerging trends

Međunarodna konferencija u sklopu Grundtvig obrazovnog partnerstva.

05.06.2015.

English-medium instruction: Challenges and Opportunities

Vodopija-Krstanovć, I.

Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija. Pozvano predavanje u sklopu programa za gostujuće nastavnike

04.02.2015.

CLIL Benefits and Challenges

Drljača Margić, B. Vodopija-Krstanović, I.

Višejezično obrazovanje unaprjeđenja učenja jezika i interkulturalnih vještina, Rijeka

18.04.2013.

EIL and ELT: Can we bridge the gap between theory and practice …. or not?

Vodopija-Krstanović, I.

Plenarno izlaganje 21. HUPE Konferencija, Opatija

25.09.2006.

Teaching Culture in the EFL Classroom.

Vodopija-Krstanović, I

University of Klagenfurt: Future Perspectives for ELT.

Kongresna priopćenja

18.05.2017.

Intercultural competence in practice: Insights of Erasmus students

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

Intercultural Horizons Rijeka

05.05.2017.

(Micro)teaching through the medium of English: University content teachers' practice and learning

Branka Drljača Margić Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL: Jezik i um Rijeka

14.05.2016.

Intercultural communication and the English language classroom: Global needs vs. Local realities

Irena Vodopija-Krstanović i Valerija Smrekar

Predavanje

HDPL: Jezik kao predmet proučavanja i poučavanja Rijeka

26.09.2015.

Can We Teach EIL in the EFL Classroom - Challenges or Opportunities for ELT?

Vodopija-Krstanović, Irena, i Marinac Mladen

Predavanje

Alpe-Adria-Anglistics Klagenfurt, Austrija

2015.

University teachers' attitudes towards English-medium instruction: Insights from Rijeka University

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

1st Conference of the Center for Language Research Rijeka

18.09.2014.

‘You can have intercultural competence with English’: International students, English (as a lingua franca) and intercultural communication

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

English Studies as Archive and as Prospecting - 80 Years of English Studies in Zagreb Zagreb, Hrvatska

26.04.2014.

Implicit (English) language policy in higher education: Insights from three universities

Irena Vodopija-Krstanović i Valentina Janjetić

Poster prezentacija

HDPL Multidisciplinary Approaches to Multilingualism Zagreb, Hrvatska

2014.

The can’s and cant’s of ELF in ELT: Insights from teachers in the Croatian context; predavanje; The 7th International Conference of English as a Lingua Franca: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

The 7th International Conference of English as a Lingua Franca (ELF 7) Atena, Grčka

2014.

“I use English, but if need be I’m fluent in German as well”: Croatian business professionals’ use of English and other languages

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics; Klagenfurt, Austrija Klagenfurt, Austrija

07.10.2013.

Developing Intercultural Competences at an English Department in Croatia: Identifying Current Status, Challenges, and Opportunities

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanja

Intercultural Horizons Siena, Italija

04.09.2013.

English in the Erasmus program: Insights into students’ intercultural experiences at a Croatian university

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

English Lingua Franca 7- Intercultural communication: new perspectives from ELF Rim, Italija

10.05.2013.

Students of today changing English language studies of yesterday

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

ŠDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities they Offer for English Studies Ljubljana, Slovenija

2013.

Introducing English-medium instruction at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges?

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

English in Europe: Opportunity or threat? The English language in teaching in European higher education Kopenhagen, Danska

29.03.2012.

Exploring teacher excellence through the eyes of NNESTs in Croatia

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

45th TESOL Convention: A Declaration of Excellence Philadelphia, SAD

22.08.2011.

English as an International Language and English Language Teaching: The (Dis)harmony of Theory and Practice in the Croatian Context?

Irena Vodopija-Krstanović

Poster prezentacija

16th World Congress of Applied Linguistics(AILA2011): Harmony in diversity: language, culture, society Peking, Kina

12.05.2011.

The challenges of teaching English as an International Language

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL znanstveni skup: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici Osijek

07.05.2011.

Revisiting Intercultural Competence. Understanding Students' Conceptualizations and Needs

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

Intercultural Horizons 2011 Siena, Italija

2011.

International or native speaker English: NNESTs’ dilemmas about “E”LT in Croatia

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

44th Annual TESOL Convention: “Examining the ‘E’ in TESOL New Oreans, SAD

23.04.2010.

NEST/Non-NEST Identity: A Hornet's NEST?

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

Alpe-Adriatic-Anglistics 2010: Identites in Transition in the English-Speaking World Udine, Italija

25.03.2010.

Revisiting the NEST/non-NEST Debate in the Croatian Context

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

The 44th Annual TESOL Convention: Reimagining TESOL Boston, SAD

2010.

Investigating the role of Input in L2 acquisition

Tihana Kras i Irena Vodopija-Krstanović

Poster prezentacija

EUROSLA 20 Reggio, Italija

18.06.2009.

Students' and teachers' perspectives on English

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

Irish Association for Applied Linguistics IRAAL 2009: Language Policy and Language Learning: New Paradigms New Challenges Limmerick, Irska

27.02.2009.

NESTs vs. Non-NESTs: Rethinking English Language Teachers' Identities

Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

University of Vienna CELT Conference: Bridging the Gap Between Theory and Practice Beč, Austrija

23.05.2008.

Jezik blogosfere kad privatno i javno postanu jedno

Maja Brala Vukanović i Irena Vodopija-Krstanović

preadvanje

HDPL 2008: Lingvistika javne komunikacije Osijek, Hrvatska

19.05.2008.

Perception of English Accents by EFL Students: Subjective Ideals and Objective Realities

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

Alpine-Adriatic-Anglistics 2008 - The Local and Global dimension of English Rijeka

26.09.2006.

Teaching culture in the EFL classroom

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

UNIKLU: Future Perspectives for ELT Klagenfurt, Austrija

19.05.2005.

Okvir on-line učenja

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL: Jezik i mediji - jedan jezik: više svijetova Split

17.05.2005.

Važnost stilova i strategija učenja

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika Opatija

2005.

Language and Culture in the EFL Classroom: A Perspective in the Croatian Context

Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović

Predavanje

Alpine-Adriatic-Anglistics: The Future(s) of English Studies? Klagenfurt Austrija

14.05.2004.

Obrada i shvaćanje 'kulture'

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike Split

16.05.2003.

'kultura' i nastava stranoga jezika

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL: Jezik u društvenoj interakciji, Split

2001.

Usavršavanje nastavnika metodom aktivnog slušanja

Irena Vodopija-Krstanović

Predavanje

HDPL: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici Opatija

Znanstveni skupovi

18.-19. svibnja 2017.

Intercultural Horizons 2017 - Innovative Approaches to Education for Democratic Culture and Inclusive Societies

Rijeka Član programskoga/organizacijskoga odbora

18. - 21. svibnja 2017.

GlobELT 2017 International Conference

Efes/Izmir, Turska Član programskoga/organizacijskoga odbora

14. - 17. travnja 2016.

GlobELT 2016 International Conference

Antalija, Turska Član programskoga/organizacijskoga odbora

25. -27. rujna 2015.

6th Alpine-Adriatic-Anglistics znanstvenoga skupa „Crossing borders and Challenging boundaries

i. Član programskoga/organizacijskoga odbora

12.-14. svibnja 2015.

Language in Research and Teaching

Rijeka Član Programskoga odbora

4.-6. svibnja 2017,

Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference Filozofski fakultet, Rijeka

Rijeka Član Programskoga odbora

25.-26. travnja 2008.

Alpe-Adriatic-Anglistics 2008: The Global and Local Dimension of English

Rijeka Član Organizacijskoga odbora

25.-27. rujna 2015.

6th Alpen Adria Anglistics Conference: Crossing Borders and Challenging Boundaries – Anglistics Studies in the Alps-Adriatic.

Klagenfurt, Austria Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

2017. -

Član uredništva Metodički vidici“ –  znanstveni časopisa za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Sveučilište u Novom Sadu.

Recenzije

Recenzija rukopisa knjige „Čitanje: poučavanje i učenje“, autorice prof. dr. sc. Karol Visinko, (Zagreb: Školska knjiga, 2014

Recenzija rukopisa knjige „Jezično izražavanje u školi: Pisanje“, autorice prof. dr. sc. Karol Visinko (Zagreb: Školska knjiga, 2010)

Zovko Dinković, I.; Mihaljević-Djigunović, J. (ur.) (2016.) English Studies from Archives to Prospects. Volume 2: Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Metodički vidici , časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Novi Sad

'Strani jezici' - časopis Odjela za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb.

'Jezikoslovlje' - znastveni časopis Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uredničke knjige/zbornici radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Tatsioka, Z., Seidlehofer, B. Sifakis, N.; Gibson, F. (ur.) U tisku. Using English as a Lingua Franca in Education in Europe. Berlin/Boston MA: Walter de Gruyter.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2010. -

Erasmus koordinator Filozofskoga fakuleta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Koordinator

2003. - 2007.

ECTS koordinator Odsjeka za anglistiku

Filozofski fakultet u Rijeci

Koordinator

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

04.02.2015.

Integrirano poučavanje sadržaja i jezika (engl. CLIL) Okrugli stol Hotel "Jadran", Rijeka

07.05.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora - Radionica/predavanje Ekonomski fakultet u Rijeci

17.04.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti? - Radionica/predavanje Filozofski fakultet u Rije

17.03.2014.

Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku - Radionica/predavanje Filozofski fakultet u RijeciRadionica/predavanje Filozofski fakultet u Rijeci

2014.

EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja Radionica/predavanje Ekonomski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

2014.

Volontiranje u okviru Bilingualism Matters@Rijeka Bilingualism Matters@Rijeka

Rijeka

2012.

Organiziracija programa volontiranja za poučavanje engleskoga jezika u Matici umirovljenika u Rijeci

Rijeka

Intervjui

28.08.2011.

Detalji

Kineski radio internacional http://croatian.cri.cn/341/2011/08/30/102s47971.htm

Peking, Kina

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2015. -

Prodekanica za nastavu i studente

Filozofski fakultet

2013. - 2015.

Pročelnica Odsjeka za anglistiku

Filozofski fakultet

2011. - 2013.

Predstojnica katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku

Filozofski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

2017. -

Član

Povjerenstva Sveučilišta u Rijeci za evaluaciju statusa znanstvene, znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze

2016. -

Član

Odbora metodičara društvenih i humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijec

2016. -

Član

Evaluacijski odbor za dodjelu sveučilišnih stipendija namijenjenih za promicanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

2016. -

Član

Povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za izradu kriterija za Nagradu za nastavnu izvrsnos

2015. -

Predjednica

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade za izvrsnost

2015. -

Predsjednica

Povjerenstvo Filozofskoga fakulteta za dodjelu Rektorovih nagrada za izvrsnost, aktivizam, volonterski rad i sport

2015. -

Član

Evaluacijskog odbora za stipendije iz programskih ugovora sveučilišnih stipendija iz Programskog ugovora za podzastupljene

2010. -

Član je Povjerenstva Sveučilišta u Rijeci za odabir kandidata u okviru Erasmus programa

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

30.05.2017. -

Član Povjerenstva za pripremu Prijedloga Pravilnika o vježbaonicama

Odluka Rektorskog zbora Republike Hrvatske

2015. -

Konzultatnt ERS-a i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.

Konzultant za predmetni kurikulum Engleski jezik

2003. -

Član Povjerenstva za stručne ispite za nastavnike Engleskoga jezika u osnovnim i srednjim školama

Agencija za odgoj i obrazovanje

Projekti

Znanstveni projekti

18.09.2017. -

Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC);

Suradnik - istrživač

EU ERASMUS+ program

2017. -

Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave; 

Suradnik - istrživač

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2014. - 2016.

Effective use of the EPOSTL by student teachers of English

Sunositelj-istraživač-

EU ERASMUS+ program

http://www.efueste.eu/

2013. - 2015.

Višejezično obrazovanje – unapređenje učenja jezika i interkulturalnih vještina; ; Europska unija, u okviru IV. komponentne IPA programa, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okv

Suradnik - evaluator

IPA programa

Stručni projekti

2014. - 2016.

Projekt internacionalizacije studijskih programa

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj

2014. -

Jezična potpora nastavnicima za EJVIN

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj

2013. - 2014.

Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Voditelj

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2016 - Mladi istraživači