Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

e-pošta : ivodopija@ffri.hr
telefon : +385 51 265630
prostorija : F-217 Dekanat Filozofskoga fakulteta
prostorija : F-906 Odsjek za Anglistiku

Obrazovanje

1.1.2008. - doktor znanosti Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija
1.1.2003. - magistar znanosti, područje humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika SIT Graduate Institute, Vermont, SAD
1.1.1988. - profesor engleskoga i francuskoga jezika i književnosti Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

1.1.2012. - Docent 1.) Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za anglistiku: • Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika • Metodika nastave engleskoga jezika • Praktikum - nastava engleskoga jezika • Kulturološka gledišta • Metode poučavanje engleskoga jezika 2.) Mentoriranje diplomskih radova 3.) Uvođenje novih kolegija 4.) Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2011.-2013.) 5.) Pročelnik Odsjeka za anglistiku (2013.- danas) 6.) Suvoditelj projekta Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2012. Viši lektor 1.) Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za anglistiku: • Prezentacijske vještine • Akademska pismenost • Jezične vježbe 1 • Jezične vježbe 3 • Jezične vježbe 4 • Metodika engleskoga jezika • Kulturološka gledišta • Metode poučavanje engleskoga jezika 2.) Mentoriranje završnih i diplomskih radova 3.) Uvođenje novih kolegija 4.) Aktivno sudjelovanje u uvođenju bolonjskoga procesa 5.) ECTS koordinator (2003.-2007.) 6.) Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2011.-2013.) 7.) Suradnik na projektima Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1998. Nastavnik engleskoga jezika 1.) Predavanje engleskog jezika 2.) Voditelj stručnoga aktiva 3.) Član komisije za natjecanjima iz stranih jezika 4.) Rad s nadarenim učenicima Prva riječka hrvatska gimnazija
1.1.1988. - 1.1.1991. Prevoditelj Prevođenje znastvenih i stručnih teksova te dokumenata Stalni sudski tumač za engleski i francuski jezik

Članstva

1.1.2014. - 1.1.2015. Centar za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism Matters@Rijeka (BMR)
1.1.2014. - South East Applied Linguistics Research Group (SEAL)
1.1.2014. - Centar za jezična istraživanja (CJI)
1.1.2013. - Odbor za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2014. Centar za obrazovanje nastavnika (CON)
1.1.2005. - TESOL - Teaching English to Speakers of Other Langauges
1.1.2000. - HDPL - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (član Predsjedništva 2008.-2012.)
1.1.1997. - HUPE - Hrvatsko udruženje profesora engleskoga jezika
- IARSLCE - International Association for Research on Service Learning

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - 31.12.2017. Praktikum - nastava engleskoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - 31.12.2017. Metodika engleskoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 105
1.1.2010. - 31.12.2017. Uvod u učenje i poučavanje engleskoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - 31.12.2017. Nastavna praksa
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - 21.12.2015. Kulturološka gledišta u učenju i poučavanju engleskoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - 1.1.2012. Metode poučavanje engleskoga jezika
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2010. - 1.1.2012. Akademska pismenost
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2009. - 1.1.2012. Prezentacijske vještine
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

26.9.2016. - Teachers’ perspectives on CLIL
Dorina Badurina
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.7.2016. - Student Teachers’ of English Viewpoints toward Computer Assisted Language Learning
Marija Gojević-Zrnić
Diplomski studij engleskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
13.12.2015. - Differentiated Instruction in Mixed-Ability EFL Classrooms in Croatia
Nikolina Pajalić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
10.12.2015. - Perspectives on the EPOSTL of EFL Student Teachers of English
Jelena Dropulja
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2015. - Intercultural Communication and Language Learning: Insights of Pupils in Secondary Schools
Valerija Smrekar
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
27.10.2014. - Croatian High School Student's Use of Vocabulary Learning Strategies: A Comparative Analysis
Romi Belanić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
20.11.2013. - A Contrastive Analysis of the Representation and Development of Female Roles in Four Editions of an EFL Textbook
Janja Giacconi
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Developing an English Language Policy in a Higher Education Institution: Analyzing Strategic Goals and Enabling Conditions
Valentina Janjetić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2013. - Developing an English Language Policy in a Higher Education Institution: Analyzing Strategic Goals and Enabling Conditions
Valentina Janjetić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
18.12.2012. - Students' Attitudes Toward Speaking Anxiety: A Case Study of Three High Schools in Primorsko-Goranska County
Maja Jakovac
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
18.12.2012. - The Use of Motivational Strategies in the Classroom: A Survey of English Language Teachers
Maja Spasić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
10.12.2012. - English Language Anxiety: A Case Four Freshmen Classes in PSHG
Tamara Kolić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
10.12.2012. - Teacher's Attitudes Toward Accents in the English as a Foreign Language Classroom
Mladen Marinac
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
11.11.2012. - Students' Attitudes toward Speaking Anxiety: A Case Study of Three High Schools in Primorsko-Goranska County
Maja Spasić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - A Contrastive Analysis of the Vocabulary Component in Two EFL Coursebooks: Putting Theory Into Practice
Ana Bratulić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2012. - Values in the Global Coursebook: Critical Perspectives on Class, Gender, Racial Prejudice and Stereotypes in Headway's Visuals
Zorana Jančić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - English Language Anxiety: A Case Four Freshmen Classes in PSHG
Tamara Kolić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Teachers' Attitudes toward Accents in the English as a Foreign Language Classroom
Mladen Marinac
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.7.2012. - Values in the Global Course book: Critical Perspectives on Class, Gender, Racial Prejudice and Stereotypes in Headway's Visuals
Zorana Janjetić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
13.7.2012. - Exploring Learners' Use of Vocabulary Learning Strategies
Ines Hrastić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
18.6.2012. - Teaching Grammar to Young and Adult Learners - An Analysis of Textbooks Look and Total English
Marina Mrazovac
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.2.2012. - A Contrastive Analysis of the Vocabulary Component in Two EFL Course books: Putting Theory into Practice
Ana Bratulić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
26.1.2012. - Student Perspectives on the Use and Role of Tehnology in Learning English as a Foreign Language
Tamara Vojnović
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
28.4.2011. - Speaking: Oral Assessment In A Secondary School In Rijeka
Ines Begić
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.12.2010. - Croatian Efl Learners' Attitudes Toward CLT
Iva Alilović
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2010. - Students' Perceptions of the Bologna Process In Croatia
Iva Alilović
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
24.9.2010. - The British Education System: Elitism and the Socio-Economoic Gap
Valentina Janjetić
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
23.9.2010. - The EFL/ESLTeacher: Roles and Challenges
Ana Belin
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2009. - Strengths And Weaknesses of the American School System
Marta Červar
Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2009. - (Gender) Stereotypes and Prejudice in the Global Coursebook: A Perspective on Headway
Zorana Jančić
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2009. - Intercultural Communication in Learning English as a Foreign Language
Ana Lukežić
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
15.10.2009. - A Comparative Analysis of the Croatian and British Educational Systems
Snježana Lukežić
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
14.10.2008. - A Comparison Of Education Systems In Croatia, England And Wales
Tanja Vujnović
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2008. - Teaching English As A Foreign Language To Children With Dyslexia And Dysgraphia
Ines Begić
Prediplomski studij engleskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2015. - Govorna kompetencija u EJVIN-u / Pisana kompetencija u EJVIN-u
Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Gostujući nastavnik

1.1.2014. - 1.1.2014. English Language Learning: Current Issues and Emerging Trends
Diplomski studij engleskoga jezika
Sveučilište u Klagenfurtu, Odsjek za anglistiku i amerikanistiku
voditelj
Norma sati: 60

Izdavaštvo

1.1.2011. - The Global and Local Dimensions of English: Exploring Issues of Language and Culture (ur. Maja Brala Vukanović i Irena Vodopija-Krstanović) http://www.amazon.com/Global-Local-Dimensions-English-Sprachvermittlung/dp/3643900732

Financiranje: Zurich/Munster/Berlin LIT Verlag
- Research Papers on Teaching English as an Additional Language (ur. Ismail Hakki Mirici, Ismail Hakki Erten, Hüseyin Öz, Irena Vodopija-Krstanović)

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vodopija-Krstanović I.
 Using ELF: Insights into Erasmus students' intercultural experiences at a Croatian university. U L. Lopriore, E. Grazzi (ur.) Intercultural Communcation: New Perspectives from ELF, 345-359. Rim: Roma Tre University Press. ISBN 978-88-97524-61-8  
- 2016. http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/elf/article/view/600/597

A1

2. Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.
'I use English, but if need be I'm fluent in German as well': Croatian business professionals' use of English and other languages. U N. Dobrić, E. Graf, A. Onysko (ur.) Corpora in Applied Linguistics: Current Approaches, 165-186. Cambridge: Cambridge Scholars Press.
- 2016.

A1

3. Vodopija-Krstanović I., Brala-Vukanović, M
Students of Today Changing English Language Studies of YesterdayEnglish Language Overseas Perspectives and Enquiries, Vol.12(2), 175 – 189. Ljubljana University Press, Faculty of Arts. Online ISSN: 2386-0316 Print ISSN: 1581-8918
12 - 2015. http://dx.doi.org/10.4312/elope.12.2

A1

4. Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.
Introducing EMI at a Croatian University Can We Bridge the Gap Between Global Emerging Trends and Local Challenges. In (eds..) C. Jensen, S. Dimova, A.K.Hultgren. English as a Scientific and Research Language. English in Europe Vol. 3. Language and Social Processes (LSP) Series 43-63. The Hague: De Gruyter Mouton. SBN 987-1-61541-725-2 ISSN 2364-4303
- 2015.

A1

5. Vodopija-Krstanović I., Brala-Vukanović, M
Developing Intercultural Competence at an English Department in Croatia: Identifying Current Status, Challenges, and Opportunities. In (eds.) E.J. Nash, N.C. Brown, L. Bracci. Intercultural Horizons Vol III: Intercultural Competence: Key to the New Multicultural Societies of the Globalized World. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, , 135-154.
- 2015.

A1

6. Vodopija-Krstanović, I., Janjetić, V.
Implicit (English) language policy in higher education: Insights from three universities. U K. Cergol Kovačević, S. L. Udier (ur.) Multidisciplinary Approaches to Multilingualism: Proceedings from the CALS ConferenceFrankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 168-183. ISBN 987-3-631-66377-5
- 2015.

A1

7. Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.
Revisiting intercultural competence: Understanding students' conceptualizations and needs. In (eds.) E.J. Nash, N.C. Brown, L. Bracci. Intercultural Horizons: Best Practices in Intercultural Competence Development. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 15-34.
- 2012.

A2

8. Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.
EFL students' perspectives on English: The widening gap between ideals and practices. Brazilian Journal of Applied Linguistics (RBLA Belo Horizonte). Vol.2 No.2. Special Issue on Language Policy, 285-309.
- 2012.

A2

9. Vodopija-Krstanović I.
The Challenges of Teaching English as an International Language. In (eds.) L. Pons, V. Karabalić, S. Cimer. Applied Linguistics Today: Research and Perspectives. Frankfurt:: Peter Lang, 83-93.
- 2012.

A2

10. Vodopija-Krstanović, I; Brala-Vukanović, M
English Language Studies: Realities and Challenges of the Bologna Reform in a Croatian University“. In (eds.) A. Bedkowska-Kopczyk,; Lj. Šarić; L. Pavera. The Challenges for Modern Philologies (Part 1) The Bologna Process and New Curricula. Bielsko-Biala, Poland: ATH Promix, 114-126.
- 2012.

A1

11. Vodopija-Krstanović, I., Maja Brala Vukanović
Perceptions of English accents by EFL students: subjective ideals and objective realities. In (eds.) M. Brala Vukanović & I. Vodopija-Krstanović. The Global and Local Dimensions of English. Exploring Issues of Language and Culture. Vienna-Munster-Zurich: Lit Verlag, 17-31.
- 2011.

A1

12. Vodopija-Krstanović, I.
NEST/NNEST identity. In (eds.) J. Huettner, B. Mehlmauer-Larcher, S. Reichl & B. Schiftner. Bridging the Gap: Theory and Practice in EFL Teacher Education. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 207-227.
- 2011.

A1

13. Vodopija-Krstanović, I.
NEST/NNEST identity a hornet's nest? In (Eds.) M. Bortoluzzi, A. Riem, N. Vasta & D. Saidero. Identities in Transition in the English-Speaking World. Udine: Forum Editrice, 153-169.
- 2011.

A1

14. Vodopija-Krstanović, I
Teaching Culture and Culture Learning in the EFL-Classroom: From Static to Dynamic. In (eds.). W. Delanoy & L. Volkman. Future Perspectives for English Language Teaching. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 189-200.
- 2008.

A1

15. Vodopija-Krstanović, I.
Obrada i shvaćanje kulture u nastavi stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS. Zagreb-Rijeka, Zagreb-Split, 689-698.
- 2007.

A2

16. Vodopija-Krstanović, I., Brala-Vukanović, M.
Crossing the gap between language and culture: New EFL dimensions in the Croatian context. In (eds.). E. Graf & A. James New peaks, new shores, new crossings: English studies in the flux, book series "Buchreihe zu Arbeiten aus Amerikanistik und Anglistik", Gunter Narr Verlag, Tübingen, Germany, 161-174.
- 2007.

A1

17. Vodopija-Krstanović, I
Okvir on-line učenja. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Split, 779-787.
- 2006.

A2

18. Vodopija-Krstanović, I.
EFL activities and the theory of multiple Intelligences. Views & Voices. Inquiries into the English Language and Literature, Zagar publ., 1(3), 55-68.
- 2005.

A2

19. Vodopija-Krstanović, I.
Kultura i nastavnik stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 525-534.
- 2005.

A2

20. Vodopija-Krstanović, I.
Važnost stilova i strategija za učenje stranoga jezika. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 461-469.
- 2004.

A2

21. Vodopija-Krstanović, I
Usavršavanje nastavnika tehnikom aktivnog slušanja. Proceedings of the Croatian Applied Linguistics Society CALS, Zagreb-Rijeka, 765-772.
- 2003.

A2

22. Vodopija-Krstanović, I; Pajalić Nikolina
Differentiated instruction in the EFL classroom: Insights 3 from the Croatian context, 1-16. U ur.Ismail Hakki Mirici, Ismail Hakki Erten, Hüseyin Öz, Irena Vodopija-Krstanović

A2

Znanstvene knjige

1. autor
Drljača Margić B., Vodopija-Krstanović I.
Uncovering English-Medium Instruction: Glocal Issues in Higher Education.
Peter Lang Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Wein - 2017. https://www.peterlang.com/view/product/77677
2. urednik

Research Papers on Teaching English as an Additional Language.
I. Hakki Mirici, I. Hakki Erten, H. Oz, I. Vodopija-Krstanovic Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka
3. urednik

The Global and Local Dimensions of English. Exploring Issues of Language and Culture.
M. Brala-Vukanović; I. Vodopija-Krstanović Lit Verlag Munster- Zurich- Vienna

Pozvana predavanja

1. Vodopija-Krstanović, I. i Žagar Šoštarić, P.
What makes a good EFL teacher? Insights from the Croatian context
International Conference on the Use of the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL), Antalija, Turska - 11.4.2016.
2.
The role of culture in teaching English as an international language: Critical reflections and emerging trends
Međunarodna konferencija u sklopu Grundtvig obrazovnog partnerstva. - 19.6.2015.
3. Vodopija-Krstanovć, I.
English-medium instruction: Challenges and Opportunities
Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija. Pozvano predavanje u sklopu programa za gostujuće nastavnike - 5.6.2015.
4. Drljača Margić, B. Vodopija-Krstanović, I.
CLIL Benefits and Challenges
Višejezično obrazovanje unaprjeđenja učenja jezika i interkulturalnih vještina, Rijeka - 4.2.2015.
5. Vodopija-Krstanović, I.
EIL and ELT: Can we bridge the gap between theory and practice …. or not?
Plenarno izlaganje 21. HUPE Konferencija, Opatija - 18.4.2013. http://www.hupe.hr/index.php/en/conference/76-21st-annual-hupe-conference
6. Vodopija-Krstanović, I
Teaching Culture in the EFL Classroom.
University of Klagenfurt: Future Perspectives for ELT. - 25.9.2006.

Kongresna priopćenja

1.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Intercultural competence in practice: Insights of Erasmus students Predavanje Intercultural Horizons Rijeka - 18.5.2017.
2.
Branka Drljača Margić Irena Vodopija-Krstanović
(Micro)teaching through the medium of English: University content teachers' practice and learning Predavanje HDPL: Jezik i um Rijeka - 5.5.2017.
3.
Irena Vodopija-Krstanović i Valerija Smrekar
Intercultural communication and the English language classroom: Global needs vs. Local realities Predavanje HDPL: Jezik kao predmet proučavanja i poučavanja Rijeka - 14.5.2016.
4.
Vodopija-Krstanović, Irena, i Marinac Mladen
Can We Teach EIL in the EFL Classroom - Challenges or Opportunities for ELT? Predavanje Alpe-Adria-Anglistics Klagenfurt, Austrija - 26.9.2015.
5.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
University teachers' attitudes towards English-medium instruction: Insights from Rijeka University predavanje 1st Conference of the Center for Language Research Rijeka - 1.1.2015.
6.
Irena Vodopija-Krstanović
‘You can have intercultural competence with English’: International students, English (as a lingua franca) and intercultural communication Predavanje English Studies as Archive and as Prospecting - 80 Years of English Studies in Zagreb Zagreb, Hrvatska - 18.9.2014.
7.
Irena Vodopija-Krstanović i Valentina Janjetić
Implicit (English) language policy in higher education: Insights from three universities Poster prezentacija HDPL Multidisciplinary Approaches to Multilingualism Zagreb, Hrvatska - 26.4.2014.
8.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
The can’s and cant’s of ELF in ELT: Insights from teachers in the Croatian context; predavanje; The 7th International Conference of English as a Lingua Franca: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives predavanje The 7th International Conference of English as a Lingua Franca (ELF 7) Atena, Grčka - 1.1.2014.
9.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
“I use English, but if need be I’m fluent in German as well”: Croatian business professionals’ use of English and other languages Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics; Klagenfurt, Austrija Klagenfurt, Austrija - 1.1.2014.
10.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Developing Intercultural Competences at an English Department in Croatia: Identifying Current Status, Challenges, and Opportunities Predavanja Intercultural Horizons Siena, Italija - 7.10.2013.
11.
Irena Vodopija-Krstanović
English in the Erasmus program: Insights into students’ intercultural experiences at a Croatian university Predavanje English Lingua Franca 7- Intercultural communication: new perspectives from ELF Rim, Italija - 4.9.2013.
12.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Students of today changing English language studies of yesterday Predavanje ŠDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities they Offer for English Studies Ljubljana, Slovenija - 10.5.2013.
13.
Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović
Introducing English-medium instruction at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges? predavanje English in Europe: Opportunity or threat? The English language in teaching in European higher education Kopenhagen, Danska - 1.1.2013.
14.
Irena Vodopija-Krstanović
Exploring teacher excellence through the eyes of NNESTs in Croatia Predavanje 45th TESOL Convention: A Declaration of Excellence Philadelphia, SAD - 29.3.2012.
15.
Irena Vodopija-Krstanović
English as an International Language and English Language Teaching: The (Dis)harmony of Theory and Practice in the Croatian Context? Poster prezentacija 16th World Congress of Applied Linguistics(AILA2011): Harmony in diversity: language, culture, society Peking, Kina - 22.8.2011.
16.
Irena Vodopija-Krstanović
The challenges of teaching English as an International Language Predavanje HDPL znanstveni skup: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici Osijek - 12.5.2011.
17.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Revisiting Intercultural Competence. Understanding Students' Conceptualizations and Needs Predavanje Intercultural Horizons 2011 Siena, Italija - 7.5.2011.
18.
Irena Vodopija-Krstanović
International or native speaker English: NNESTs’ dilemmas about “E”LT in Croatia Predavanje 44th Annual TESOL Convention: “Examining the ‘E’ in TESOL New Oreans, SAD - 1.1.2011.
19.
Irena Vodopija-Krstanović
NEST/Non-NEST Identity: A Hornet's NEST? Predavanje Alpe-Adriatic-Anglistics 2010: Identites in Transition in the English-Speaking World Udine, Italija - 23.4.2010.
20.
Irena Vodopija-Krstanović
Revisiting the NEST/non-NEST Debate in the Croatian Context Predavanje The 44th Annual TESOL Convention: Reimagining TESOL Boston, SAD - 25.3.2010.
21.
Tihana Kras i Irena Vodopija-Krstanović
Investigating the role of Input in L2 acquisition Poster prezentacija EUROSLA 20 Reggio, Italija - 1.1.2010.
22.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Students' and teachers' perspectives on English Predavanje Irish Association for Applied Linguistics IRAAL 2009: Language Policy and Language Learning: New Paradigms New Challenges Limmerick, Irska - 18.6.2009.
23.
Irena Vodopija-Krstanović
NESTs vs. Non-NESTs: Rethinking English Language Teachers' Identities predavanje University of Vienna CELT Conference: Bridging the Gap Between Theory and Practice Beč, Austrija - 27.2.2009.
24.
Maja Brala Vukanović i Irena Vodopija-Krstanović
Jezik blogosfere kad privatno i javno postanu jedno preadvanje HDPL 2008: Lingvistika javne komunikacije Osijek, Hrvatska - 23.5.2008.
25.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Perception of English Accents by EFL Students: Subjective Ideals and Objective Realities Predavanje Alpine-Adriatic-Anglistics 2008 - The Local and Global dimension of English Rijeka - 19.5.2008.
26.
Irena Vodopija-Krstanović
Teaching culture in the EFL classroom Predavanje UNIKLU: Future Perspectives for ELT Klagenfurt, Austrija - 26.9.2006.
27.
Irena Vodopija-Krstanović
Okvir on-line učenja Predavanje HDPL: Jezik i mediji - jedan jezik: više svijetova Split - 19.5.2005.
28.
Irena Vodopija-Krstanović
Važnost stilova i strategija učenja Predavanje HDPL: Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika Opatija - 17.5.2005.
29.
Irena Vodopija-Krstanović i Maja Brala Vukanović
Language and Culture in the EFL Classroom: A Perspective in the Croatian Context Predavanje Alpine-Adriatic-Anglistics: The Future(s) of English Studies? Klagenfurt Austrija - 1.1.2005.
30.
Irena Vodopija-Krstanović
Obrada i shvaćanje 'kulture' Predavanje Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike Split - 14.5.2004.
31.
Irena Vodopija-Krstanović
'kultura' i nastava stranoga jezika Predavanje HDPL: Jezik u društvenoj interakciji, Split - 16.5.2003.
32.
Irena Vodopija-Krstanović
Usavršavanje nastavnika metodom aktivnog slušanja Predavanje HDPL: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici Opatija - 1.1.2001.

Znanstveni projekti

1. 18.9.2017. -
Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC);; Suradnik - istrživač; EU ERASMUS+ program; ;
2. 1.1.2017. -
Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave; ; Suradnik - istrživač; Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Effective use of the EPOSTL by student teachers of English; Sunositelj-istraživač-; EU ERASMUS+ program; ; http://www.efueste.eu/
4. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Višejezično obrazovanje – unapređenje učenja jezika i interkulturalnih vještina; ; Europska unija, u okviru IV. komponentne IPA programa, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okv; Suradnik - evaluator; IPA programa; ;

Znanstveni skupovi

1. - 18.5.2017.
GlobELT 2017 International Conference Efes/Izmir, Turska Član programskoga/organizacijskoga odbora
2. - 18.5.2017.
Intercultural Horizons 2017 - Innovative Approaches to Education for Democratic Culture and Inclusive Societies Rijeka Član programskoga/organizacijskoga odbora
3. - 4.5.2017.
Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference Filozofski fakultet, Rijeka Rijeka Član Programskoga odbora
4. - 12.5.2016.
Language in Research and Teaching Rijeka Član Programskoga odbora
5. - 14.4.2016.
GlobELT 2016 International Conference Antalija, Turska Član programskoga/organizacijskoga odbora
6. - 27.9.2015.
6th Alpen Adria Anglistics Conference: Crossing Borders and Challenging Boundaries – Anglistics Studies in the Alps-Adriatic. Klagenfurt, Austria Član Organizacijskoga odbora
7. - 25.9.2015.
6th Alpine-Adriatic-Anglistics znanstvenoga skupa „Crossing borders and Challenging boundaries i. Član programskoga/organizacijskoga odbora
8. - 26.4.2008.
Alpe-Adriatic-Anglistics 2008: The Global and Local Dimension of English Rijeka Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2017. - Član uredništva Metodički vidici“ –  znanstveni časopisa za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Sveučilište u Novom Sadu.

Recenzije

1. Tatsioka, Z., Seidlehofer, B. Sifakis, N.; Gibson, F. (ur.) U tisku. Using English as a Lingua Franca in Education in Europe. Berlin/Boston MA: Walter de Gruyter.
2. Uredničke knjige/zbornici radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
3. 'Jezikoslovlje' - znastveni časopis Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
4. 'Strani jezici' - časopis Odjela za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb.
5. Metodički vidici , časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Novi Sad
6. Zovko Dinković, I.; Mihaljević-Djigunović, J. (ur.) (2016.) English Studies from Archives to Prospects. Volume 2: Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
7. Recenzija rukopisa knjige „Jezično izražavanje u školi: Pisanje“, autorice prof. dr. sc. Karol Visinko (Zagreb: Školska knjiga, 2010)
8. Recenzija rukopisa knjige „Čitanje: poučavanje i učenje“, autorice prof. dr. sc. Karol Visinko, (Zagreb: Školska knjiga, 2014

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. - 1.1.2016.
Projekt internacionalizacije studijskih programa
Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  
Voditelj
2.
1.1.2014. -
Jezična potpora nastavnicima za EJVIN
Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa   60.666,00 kn
Voditelj
3.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku
Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa   30.000,00 kn
Voditelj

Stručna aktivnost

1.
1.1.2010. -
Erasmus koordinator Filozofskoga fakuleta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci   Koordinator
2.
1.1.2003. - 1.1.2007.
ECTS koordinator Odsjeka za anglistiku
Filozofski fakultet u Rijeci   Koordinator

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 4.2.2015. - Integrirano poučavanje sadržaja i jezika (engl. CLIL) Okrugli stol Hotel "Jadran", Rijeka

2. 7.5.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora - Radionica/predavanje Ekonomski fakultet u Rijeci

3. 17.4.2014. - Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti? - Radionica/predavanje Filozofski fakultet u Rije

4. 17.3.2014. - Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku - Radionica/predavanje Filozofski fakultet u RijeciRadionica/predavanje Filozofski fakultet u Rijeci

5. 1.1.2014. - EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja Radionica/predavanje Ekonomski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

1. 1.1.2014. - Volontiranje u okviru Bilingualism Matters@Rijeka Bilingualism Matters@Rijeka
Rijeka
2. 1.1.2012. - Organiziracija programa volontiranja za poučavanje engleskoga jezika u Matici umirovljenika u Rijeci
Rijeka

Intervjui

1. 28.8.2011. - Detalji
Kineski radio internacional http://croatian.cri.cn/341/2011/08/30/102s47971.htm
Peking, Kina

Političko djelovanje

1. 1.1.2013. - - Otvoreno pismo s Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci Premijeru Milanoviću: "Nedopustivo je da premijer procjenjuje i podcjenjuje znanje učitelja i nastavnika engleskoga jezika koji su stekli kvalifikacije prema akreditiranim programima u RH.... više na: http://www.universitas.hr/novosti/arhiva http://www.index.hr/vijesti/clanak/milanovic-zbog-ingrid-smije-vrijedjati-profesore-ali-su-oni-na-krivom-mjestu-kad-zbog-toga-uzvrate-vladi/667564.aspx/ Ispred Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Maja Brala-Vukanović, pročelnica Odsjeka za anglistiku doc.dr.sc. Irena Vodopija-Krstanović, predstojnica Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - Prodekanica za nastavu i studente
Filozofski fakultet
2. 1.1.2013. - 1.1.2015. - Pročelnica Odsjeka za anglistiku
Filozofski fakultet
3. 1.1.2011. - 1.1.2013. - Predstojnica katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
Filozofski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2017. - - Član
Povjerenstva Sveučilišta u Rijeci za evaluaciju statusa znanstvene, znanstveno-nastavne, nastavne i stručne baze
2. 1.1.2016. - - Član
Povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za izradu kriterija za Nagradu za nastavnu izvrsnos
3. 1.1.2016. - - Član
Evaluacijski odbor za dodjelu sveučilišnih stipendija namijenjenih za promicanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
4. 1.1.2016. - - Član
Odbora metodičara društvenih i humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijec
5. 1.1.2015. - - Član
Evaluacijskog odbora za stipendije iz programskih ugovora sveučilišnih stipendija iz Programskog ugovora za podzastupljene
6. 1.1.2015. - - Predsjednica
Povjerenstvo Filozofskoga fakulteta za dodjelu Rektorovih nagrada za izvrsnost, aktivizam, volonterski rad i sport
7. 1.1.2015. - - Predjednica
Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade za izvrsnost
8. 1.1.2010. - - Član je Povjerenstva Sveučilišta u Rijeci za odabir kandidata u okviru Erasmus programa
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 30.5.2017. - - Član Povjerenstva za pripremu Prijedloga Pravilnika o vježbaonicama
Odluka Rektorskog zbora Republike Hrvatske
2. 1.1.2015. - - Konzultatnt ERS-a i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.
Konzultant za predmetni kurikulum Engleski jezik
3. 1.1.2003. - - Član Povjerenstva za stručne ispite za nastavnike Engleskoga jezika u osnovnim i srednjim školama
Agencija za odgoj i obrazovanje