PORTFELJ / Dr.sc. Igor Bajšanski red.prof.

Portfelj

Dr.sc.

Igor Bajšanski

red.prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 347

Vidljivost

Obrazovanje

2007. - 2008.

Doktor društvenih znanosti - polje psihologija, grana opća psihologija

Filozofski fakultet u Zagrebu

1998. - 2005.

Magistar društvenih znanosti - polje psihologija

Filozofski fakultet u Zagrebu

1992. - 1998.

Profesor psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

01.06.2010. - 31.12.2016.

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

01.06.2010. -

Izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 31.05.2010.

Viši asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

01.05.2001. - 31.12.2008.

Znanstveni novak

Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

2015. -

APS

2015. -

EARLI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. -

Psihologija svijesti

Preddiplomski studij psihologije

voditelj

2008. -

Primijenjena kognitivna psihologija

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. -

Psihologija učenja

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. -

Kognitivna psihologija

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

27.09.2016. -

Kriptomnezija i percipirana sličnost izvora u načinu kreativnog mišljenja

Frančula Matija

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

15.07.2015. -

Efekt težine pitanja i konsenzualnosti odgovora na procjene osjećaja znanja i sigurnosti u točnost odgovora

Maksimović Mateja

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

31.03.2015. -

Maksimizacija, žaljenje i donošenje odluka

Turkan Danijel

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

30.09.2014. -

Potreba za kognicijom, spoznajna znatiželja, kognitivna refleksija i izvedba na zadacima heurističkog mišljenja

Glavaš Ana

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

30.09.2014. -

Efekti valencije riječi na pamćenje u zadacima slobodnog i označenog dosjećanja

Marčelja Iva

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

30.09.2013. -

Broj opcija i zadovoljstvo opcijama prije i nakon donošenja odluke

Ritoša Andrea

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

21.01.2013. -

Procesiranje indirektnog govora

Vukelić Nena

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

21.01.2013. -

Utjecaj tipa zadataka i podučavanja na Bayesijansko rezoniranje

Linić Sanjin

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

28.09.2012. -

Metakognitivno nadgledanje i efekt oblikovanja

Jug Marina

Diplomski studij psihologije

Filozofski fakultet

Gostujući nastavnik

2010. -

Učenje i pamćenje

Studij psihologije

Filozofski fakultet u Mostaru

voditelj

Osobni razvoj

2003. -

Mind and brain 2

2002. - 2003.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

2000. -

7th International Summer School in Cognitive Science

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

The influence of rule availability and item similarity on metacognitive monitoring during categorisation

Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen

Journal of Cognitive Psychology. - 30 138-162

Q2

2016.

Concurrent Dynamics of Category Learning and Metacognitive Judgments

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Frontiers in Psychology - 7 1-11

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836277

WOS

2015.

Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke

Ritoša, Andrea ; Bajšanski, Igor

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 24 281-300

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836580

WOS

2014.

The effect of consensuality on metacognitive judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor ; Močibob, Maja ; Valerjev, Pavle

- 88-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734848

2014.

Metacognitive Monitoring of Rule-Based Category Learning Tasks

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

- 162-165

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752789

2014.

Focus and the interpretation of quantifiers in face-threatening contexts

Gulan, Tanja ; Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor

Review of psychology - 21 23-29

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721885

2014.

Fokus kvantifikatora u hrvatskom jeziku na zadatku nadopunjavanja rečenica

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle

Psihologijske teme - 23 289-303

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706053

2014.

Metacognitive judgements and syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor ; Močibob, Maja ; Valerjev, Pavle

Psychological Topics - 23 143-165

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697661

2013.

Usmjerenost kondicionala i uspješnost zaključivanja

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja

Suvremena psihologija - 16 49-62

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652078

WOS

2013.

Directionality of conditionals in the context of visual priming

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja

Review of psychology - 20 61-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673374

2012.

Uloga formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta: studija slučaja

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 21 225-246

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612652

2011.

The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević Zubković, Barbara

Review of psychology - 18 81-89

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466176

2011.

Nadgledanje razumijevanja narativnog i ekspozitornog teksta: odnos između apsolutne i relativne točnosti metakognitivnih procjena

Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 20 153-171

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535381

2010.

Nadgledanje razumijevanja ekspozitornog teksta: uloga percipiranog interesa i poznatosti teme

Bajšanski, Igor

Suvremena psihologija - 13 83-96

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535370

WOS

2008.

Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara

Learning and Individual Differences - 18 108-113

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221732

WOS

2007.

Relations among motivational components of strategic reading in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor

Review of Psychology - 14 35-42

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296374

2007.

Comprehension monitoring and reading comprehension in bilingual students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

Journal of Research in Reading - 30 198-211

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221688

WOS

2006.

Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

Društvena istraživanja - 15 1005-1027

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221640

WOS

2006.

Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary school students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

European Journal of Psychology of Education - 21 439-451

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221667

WOS

2003.

Children&#8217 ; s metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

- 216-222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=134217

2002.

Razumijevanje teksta: reprezentacije i procesi

Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 11 3-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=137494

2002.

Children's metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

ERIC database - ED456 422 1-19

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105117

2001.

Konstrukcija upitnika strategijskog čitanja

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 10 51-62

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106260

Kongresna priopćenja

24.08.2016.

Conclusion consensuality and confidence judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea

Poster

EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836291

24.08.2016.

The effect of minimal prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836288

2016.

Perceived task difficulty in mental set problems

Grgić, Snježana ; Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor

Predavanje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836285

2016.

Determinants of confidence judgments in syllogistic reasoning

Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea

Predavanje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836283

2016.

The influence of prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836281

13.11.2015.

The Role of Explicit Awareness of the Existence of Logical Rules in Category Learning and Metacognitive Monitoring

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

Trieste Symposium on Perception and Cognition Trst, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791210

22.05.2015.

The effect of explicit and implicit category learning on classification accuracy and confidence

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

VII. Dubrovnik conference on cognitive science: Metacognition and reasoning Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776922

12.03.2015.

The Effects of Rule Exposure, Type of Transfer and Item Consistency on Classification Accuracy and Confidence

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

International Convention of Psychological Science (ICPS) 2015 Amsterdam, Nizozemska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755631

05.11.2014.

Povezanost točnosti metakognitivnih procjena sa znanjem i ciljnim orijentacijama studenata

Rončević Zubković, Barbara ; Bajšanski, Igor ; Trošelj, Marin ; Tkalčić, Mladenka

Predavanje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770862

26.09.2014.

Metakognitivno nadgledanje učenja klasifikacijskih zadataka temeljenih na pravilu

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

3. Riječki dani eksperimentalne psihologije: Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752783

25.08.2014.

Feeling-of-warmth judgments in category learning with pictorial stimuli

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

37th European Conference on Visual Perception Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752779

30.05.2014.

Utjecaj predznanja i vrste obilježja pripadnika kategorije na metakognitivne procjene i točnost klasifikacije

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752749

29.03.2014.

Utjecaj predznanja na sigurnost u točnost klasifikacije

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752746

2014.

Metakognitivne procjene, vrijeme i točnost rješavanja silogističkih zadataka

Močibob, Maja ; Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle

Predavanje

XIX. Dani psihologije u Zadrun / 19th Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699456

2014.

Accuracy of metacognitive judgments in syllogistic reasoning

Močibob, Maja ; Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle

Predavanje

XX Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694005

11.10.2013.

Metakognitivne procjene blizine usvajanja pravila u procesu kategorijalnog učenja

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662513

23.03.2013.

Metakognitivne procjene kod zadataka kategorizacije različite težine

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

19. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662524

2013.

Metacognitive Judgments in Category Learning

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Poster

35th Annual Cognitive Science Conference Berlin, Njemačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662521

2013.

Conditional reasoning with vertical spatial relations

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja

Poster

35th Annual Conference of the Cognitive Science Society Berlin, Njemačka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652087

2013.

Utjecaj kvantifikatora na mentalnu reprezentaciju logičkog suda

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja

Predavanje

XIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727031

20.09.2012.

Povezanost formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela s različitim aspektima uvježbavanja tijekom procesa usvajanja notnog teksta

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor

Predavanje

2. Riječki dani eksperimentalne psihologije Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662537

2012.

Usmjerenost i kvantitativna obilježja vjerojatnosnih izraza

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle

Predavanje

2. Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI 2 Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=594409

2012.

Utjecaj vjerojatnosnih izraza na procjenu mogućih stanja slučajeva kod kondicionala različite uvjerljivosti

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja

Predavanje

XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581814

2012.

Pragmatički kontekst, fokus i interpretacija kvantifikatora

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja

Predavanje

18.Naučni skup Empiriska istraživanja u psihologiji Beograd, Sbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571265

2011.

Logičko i sadržajno zaključivanje: efekti upute i sadržajne konfliktnosti

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan Tanja

Predavanje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564313

2011.

Vertikalne prostorne relacije i verifikacija kondicionalnih zaključaka o prostornim odnosima

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja

Predavanje

17. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565062

2011.

Fokus kvantifikatora i vjerojatnosnih izraza u hrvatskom jeziku

Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle

Predavanje

Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564367

2010.

Visual priming and directionality of conditionals

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja

Poster

9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austria

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564376

2010.

Utjecaj usmjerenosti kondicionala na uspješnost zaključivanja

Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja

Predavanje

17th Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593682

2009.

Nadgledanje razumijevanja narativnog i ekspozitornog teksta: uloga percipiranog interesa i poznatosti teme

Bajšanski, Igor

Pozvano

19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403661

2008.

Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor

Predavanje

3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Ioannina, Grčka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=370953

2008.

Apsolutna i relativna točnost metakognitivnih procjena o razumijevanju narativnog i ekspozitornog teksta

Bajšanski, Igor

Predavanje

XVI. Dani psihologije u Zadrz Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403519

13.12.2007.

Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pečjak, Sonja ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor

Predavanje

18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314824

2007.

Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor

Predavanje

12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Budimpešta, Mađarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314817

2005.

Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor

Predavanje

17. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=236854

2004.

Reading strategies and comprehension of scientific text

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara

Poster

The first meeting of the EARLI-SIG on metacognition Amsterdam, Nizozemska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176188

2004.

Samoregulacija čitanja u studenata

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara

Predavanje

XIV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175027

2004.

Motivation and reading strategy use in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara

Poster

9th International conference on motivation Lisabon, Portugal

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176270

26.06.2003.

Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary-school students

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

Poster

13th Annual Meeting of Society for the Text and Discourse Madrid, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=134196

2003.

Self-monitoring as predictor of reading comprehension of bilingual children

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor

Predavanje

10. Biennale Conference of European association for research of learning and instruction Padova, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=137554

18. – 20. ožujka.

Utjecaj predznanja na točnost klasifikacije i metakognitivno nadgledanje

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

XXII Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821964

19. – 21. svibnja.

Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog sustava kategorijalnog učenja

Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen

Predavanje

XX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821994

18. – 20. ožujka.

Sigurnost u točnost odgovora kod silogističkog zaključivanja: provjera modela samo-konzistentnosti

Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea ; Močibob, Maja

Predavanje

XXII Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821960

Mentorstvo doktorandima

2013. -

Nena Vukelić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije

2013. -

Maja Močibob Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2016. -

Voditelj Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju

Filozofski fakultet

Projekti

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016