Dr.sc. Igor Bajšanski docent

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 347
e-pošta : sibajsan@ffri.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2008. Doktor društvenih znanosti - polje psihologija, grana opća psihologija Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.2005. Magistar društvenih znanosti - polje psihologija Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.1992. - 1.1.1998. Profesor psihologije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.6.2010. - 31.12.2016. Docent Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2010. - Izvanredni profesor Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - 31.5.2010. Viši asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.5.2001. - 31.12.2008. Znanstveni novak Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2015. - APS
1.1.2015. - EARLI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Psihologija svijesti
Preddiplomski studij psihologije

voditelj
Norma sati: 2+0+1
1.1.2008. - Primijenjena kognitivna psihologija
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+1
1.1.2007. - Psihologija učenja
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+1+1
1.1.2005. - Kognitivna psihologija
Preddiplomski studij psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4+0+2

Mentor u završnim radovima

27.9.2016. - Kriptomnezija i percipirana sličnost izvora u načinu kreativnog mišljenja
Frančula Matija
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
15.7.2015. - Efekt težine pitanja i konsenzualnosti odgovora na procjene osjećaja znanja i sigurnosti u točnost odgovora
Maksimović Mateja
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
31.3.2015. - Maksimizacija, žaljenje i donošenje odluka
Turkan Danijel
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
30.9.2014. - Efekti valencije riječi na pamćenje u zadacima slobodnog i označenog dosjećanja
Marčelja Iva
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
30.9.2014. - Potreba za kognicijom, spoznajna znatiželja, kognitivna refleksija i izvedba na zadacima heurističkog mišljenja
Glavaš Ana
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
30.9.2013. - Broj opcija i zadovoljstvo opcijama prije i nakon donošenja odluke
Ritoša Andrea
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
21.1.2013. - Utjecaj tipa zadataka i podučavanja na Bayesijansko rezoniranje
Linić Sanjin
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
21.1.2013. - Procesiranje indirektnog govora
Vukelić Nena
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet
28.9.2012. - Metakognitivno nadgledanje i efekt oblikovanja
Jug Marina
Diplomski studij psihologije
Filozofski fakultet

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - Učenje i pamćenje
Studij psihologije
Filozofski fakultet u Mostaru
voditelj
Norma sati: 2+1+1

Osobni razvoj

1.1.2003. - Mind and brain 2


Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2003. Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2000. - 7th International Summer School in Cognitive Science


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen
The influence of rule availability and item similarity on metacognitive monitoring during categorisation
Journal of Cognitive Psychology. 30 138-162 - 2018.

Q2

2. Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Concurrent Dynamics of Category Learning and Metacognitive Judgments
Frontiers in Psychology 7 1-11 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836277

WOS

3. Ritoša, Andrea ; Bajšanski, Igor
Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 24 281-300 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836580

WOS

4. Bajšanski, Igor ; Močibob, Maja ; Valerjev, Pavle
Metacognitive judgements and syllogistic reasoning
Psychological Topics 23 143-165 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697661

5. Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle
Fokus kvantifikatora u hrvatskom jeziku na zadatku nadopunjavanja rečenica
Psihologijske teme 23 289-303 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706053

6. Gulan, Tanja ; Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor
Focus and the interpretation of quantifiers in face-threatening contexts
Review of psychology 21 23-29 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721885

7. Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metacognitive Monitoring of Rule-Based Category Learning Tasks
162-165 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752789

8. Bajšanski, Igor ; Močibob, Maja ; Valerjev, Pavle
The effect of consensuality on metacognitive judgments in syllogistic reasoning
88-90 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734848

9. Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja
Directionality of conditionals in the context of visual priming
Review of psychology 20 61-68 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673374

10. Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja
Usmjerenost kondicionala i uspješnost zaključivanja
Suvremena psihologija 16 49-62 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652078

WOS

11. Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor
Uloga formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela kod upamćivanja notnog teksta: studija slučaja
Psihologijske teme 21 225-246 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612652

12. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević Zubković, Barbara
The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students
Review of psychology 18 81-89 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466176

13. Bajšanski, Igor
Nadgledanje razumijevanja narativnog i ekspozitornog teksta: odnos između apsolutne i relativne točnosti metakognitivnih procjena
Psihologijske teme 20 153-171 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535381

14. Bajšanski, Igor
Nadgledanje razumijevanja ekspozitornog teksta: uloga percipiranog interesa i poznatosti teme
Suvremena psihologija 13 83-96 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535370

WOS

15. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara
Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns
Learning and Individual Differences 18 108-113 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221732

WOS

16. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Comprehension monitoring and reading comprehension in bilingual students
Journal of Research in Reading 30 198-211 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221688

WOS

17. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor
Relations among motivational components of strategic reading in university students
Review of Psychology 14 35-42 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296374

18. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary school students
European Journal of Psychology of Education 21 439-451 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221667

WOS

19. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju
Društvena istraživanja 15 1005-1027 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221640

WOS

20. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Children&#8217 ; s metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels
216-222 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=134217

21. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Children's metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels
ERIC database ED456 422 1-19 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105117

22. Bajšanski, Igor
Razumijevanje teksta: reprezentacije i procesi
Psihologijske teme 11 3-20 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=137494

23. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Konstrukcija upitnika strategijskog čitanja
Psihologijske teme 10 51-62 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=106260

24.


Kongresna priopćenja

1.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
The effect of minimal prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring Poster EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836288
2.
Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea
Conclusion consensuality and confidence judgments in syllogistic reasoning Poster EARLI SIG-16 METACOGNITION Nijmegen, Nizozemska - 24.8.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836291
3.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
The influence of prior knowledge on category learning and metacognitive monitoring Predavanje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836281
4.
Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea
Determinants of confidence judgments in syllogistic reasoning Predavanje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836283
5.
Grgić, Snježana ; Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor
Perceived task difficulty in mental set problems Predavanje 12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836285
6.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
The Role of Explicit Awareness of the Existence of Logical Rules in Category Learning and Metacognitive Monitoring Poster Trieste Symposium on Perception and Cognition Trst, Italija - 13.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791210
7.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
The effect of explicit and implicit category learning on classification accuracy and confidence Poster VII. Dubrovnik conference on cognitive science: Metacognition and reasoning Dubrovnik, Hrvatska - 22.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776922
8.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
The Effects of Rule Exposure, Type of Transfer and Item Consistency on Classification Accuracy and Confidence Poster International Convention of Psychological Science (ICPS) 2015 Amsterdam, Nizozemska - 12.3.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755631
9.
Rončević Zubković, Barbara ; Bajšanski, Igor ; Trošelj, Marin ; Tkalčić, Mladenka
Povezanost točnosti metakognitivnih procjena sa znanjem i ciljnim orijentacijama studenata Predavanje 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770862
10.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metakognitivno nadgledanje učenja klasifikacijskih zadataka temeljenih na pravilu Predavanje 3. Riječki dani eksperimentalne psihologije: Rijeka, Hrvatska - 26.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752783
11.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Feeling-of-warmth judgments in category learning with pictorial stimuli Poster 37th European Conference on Visual Perception Beograd, Srbija - 25.8.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752779
12.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja i vrste obilježja pripadnika kategorije na metakognitivne procjene i točnost klasifikacije Predavanje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752749
13.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja na sigurnost u točnost klasifikacije Predavanje XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 29.3.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752746
14.
Močibob, Maja ; Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle
Metakognitivne procjene, vrijeme i točnost rješavanja silogističkih zadataka Predavanje XIX. Dani psihologije u Zadrun / 19th Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699456
15.
Močibob, Maja ; Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle
Accuracy of metacognitive judgments in syllogistic reasoning Predavanje XX Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694005
16.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metakognitivne procjene blizine usvajanja pravila u procesu kategorijalnog učenja Predavanje Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662513
17.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metakognitivne procjene kod zadataka kategorizacije različite težine Predavanje 19. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 23.3.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662524
18.
Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja
Conditional reasoning with vertical spatial relations Poster 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society Berlin, Njemačka - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652087
19.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metacognitive Judgments in Category Learning Poster 35th Annual Cognitive Science Conference Berlin, Njemačka - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662521
20.
Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja
Utjecaj kvantifikatora na mentalnu reprezentaciju logičkog suda Predavanje XIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727031
21.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor
Povezanost formalne strukture i izvedbene zahtjevnosti glazbenog djela s različitim aspektima uvježbavanja tijekom procesa usvajanja notnog teksta Predavanje 2. Riječki dani eksperimentalne psihologije Rijeka, Hrvatska - 20.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662537
22.
Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja
Utjecaj vjerojatnosnih izraza na procjenu mogućih stanja slučajeva kod kondicionala različite uvjerljivosti Predavanje XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=581814
23.
Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle
Usmjerenost i kvantitativna obilježja vjerojatnosnih izraza Predavanje 2. Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI 2 Rijeka, Hrvatska - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=594409
24.
Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja
Pragmatički kontekst, fokus i interpretacija kvantifikatora Predavanje 18.Naučni skup Empiriska istraživanja u psihologiji Beograd, Sbija - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571265
25.
Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle
Fokus kvantifikatora i vjerojatnosnih izraza u hrvatskom jeziku Predavanje Riječki dani eksperimentalne psihologije - REPSI Rijeka, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564367
26.
Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan Tanja
Logičko i sadržajno zaključivanje: efekti upute i sadržajne konfliktnosti Predavanje Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564313
27.
Bajšanski, Igor ; Valerjev, Pavle ; Gulan, Tanja
Vertikalne prostorne relacije i verifikacija kondicionalnih zaključaka o prostornim odnosima Predavanje 17. naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565062
28.
Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja
Utjecaj usmjerenosti kondicionala na uspješnost zaključivanja Predavanje 17th Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593682
29.
Valerjev, Pavle ; Bajšanski, Igor ; Gulan, Tanja
Visual priming and directionality of conditionals Poster 9th Alps Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austria - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=564376
30.
Bajšanski, Igor
Nadgledanje razumijevanja narativnog i ekspozitornog teksta: uloga percipiranog interesa i poznatosti teme Pozvano 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403661
31.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor
Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement Predavanje 3rd Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group Metacognition Ioannina, Grčka - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=370953
32.
Bajšanski, Igor
Apsolutna i relativna točnost metakognitivnih procjena o razumijevanju narativnog i ekspozitornog teksta Predavanje XVI. Dani psihologije u Zadrz Zadar, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403519
33.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pečjak, Sonja ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor
Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji Predavanje 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 13.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314824
34.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor
Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation Predavanje 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Budimpešta, Mađarska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=314817
35.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević, Barbara ; Bajšanski, Igor
Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem Predavanje 17. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=236854
36.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara
Motivation and reading strategy use in university students Poster 9th International conference on motivation Lisabon, Portugal - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176270
37.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara
Reading strategies and comprehension of scientific text Poster The first meeting of the EARLI-SIG on metacognition Amsterdam, Nizozemska - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176188
38.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor ; Rončević, Barbara
Samoregulacija čitanja u studenata Predavanje XIV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 1.1.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=175027
39.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary-school students Poster 13th Annual Meeting of Society for the Text and Discourse Madrid, Španjolska - 26.6.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=134196
40.
Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Bajšanski, Igor
Self-monitoring as predictor of reading comprehension of bilingual children Predavanje 10. Biennale Conference of European association for research of learning and instruction Padova, Italija - 1.1.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=137554
41.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Metakognitivno nadgledanje eksplicitnog i implicitnog sustava kategorijalnog učenja Predavanje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821994
42.
Bajšanski, Igor ; Žauhar, Valnea ; Močibob, Maja
Sigurnost u točnost odgovora kod silogističkog zaključivanja: provjera modela samo-konzistentnosti Predavanje XXII Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821960
43.
Žauhar, Valnea ; Bajšanski, Igor ; Domijan, Dražen
Utjecaj predznanja na točnost klasifikacije i metakognitivno nadgledanje Predavanje XXII Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821964

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. -
Maja Močibob; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije; ;
2. 1.1.2013. -
Nena Vukelić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije; ;

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - - Voditelj Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Filozofski fakultet