PORTFELJ / Dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec red.prof.

Portfelj

Dr.sc.

Svjetlana Kolić Vehovec

red.prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

M 099 211 6583

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-365

Vidljivost

Obrazovanje

1993. -

Doktor društvenih znanosti polje psihologije

Filozofski fakultet u Ljubljani

1984. - 1988.

Magistar društvenih znanosti polje psihologije

Poslijediplomski znanstveni studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

1979. - 1983.

Diplomirani psiholog - profesor

Dodiplomski studij psihologije

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2013. -

redoviti profesor u trajnom zvanju

Predmeti: Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi, Psihološko savjetovanje u školi, Metode učinkovitog učenja

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. - 2013.

Redoviti profesor

Predmeti: Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi, Psihološko savjetovanje u školi

Filozofski fakultet u Rijeci

2003. - 2008.

Izvanredni profesor

Predmeti: Psihologija učenja, Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi

Filozofski fakultet u Rijeci

1997. - 2003.

Docent

Predmeti: Psihologija učenja, Pedagoška psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

1994. - 1997.

Viši asistent

Predmeti: Psihologija učenja, Pedagoška psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1984. - 1994.

Asistent

Predmeti: Psihologijksi praktikum, Psihologija odgoja i obrazovanja, Pedagoška psihologija, Psihologija savjetovanja, Psihologija rada

Pedagoški fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

10.11.2016.

Priznanje Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat psihologija" za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji

2013

Grupna godišnja nagrada Primorsko-goranske županije za izradu programa preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnosti i pokretanje studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci

1984

- Zlatna značka Ramiro Bujas za posebno vrijedan diplomski rad

Članstva

2009. - 2012.

Agencija za znanost RH, Matični odbor za polje psihologije

2005. - 2010.

Vijeće časti Sveučilišta u Rijeci

2001. - 31.12.2018.

European Association for Research on Learning and Instruction

01.12.1984. - 31.12.2018.

Hrvatsko psihološko društvo

1010-2011

Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2010. -

Psihološko savjetovanje u školi

Psihologija - diplomski

Filozofski fakultet

voditelj

2009. - 2010.

Savjetovanje u školi

Specijalistički studij psihološko savjetovanje

Filozofski fakultet

voditelj

2008. -

Psihološko-edukacijski treninzi u školi

Psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

voditelj

2008. -

Edukacijska psihologija

Psihologija

Filozofski fakultet

voditelj

2007. - 2010.

Uvod u edukacijsku psihologiju

Psihologija - preddiplomski studij

Filozofski fakultet

voditelj

2005. -

Edukacijska psihologija

Pedagogija

Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2009.

Psihologija učenja

Psihologija - preddiplomski studij

Filozofski fakultet

voditelj

2002. - 2008.

Psihološko-edukacijski treninzi u školi

Psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

voditelj

2000. - 2005.

Pedagoška psihologija

Pedagogija

Filozofski fakultet

voditelj

1999. - 2005.

Pedagoška psihologija

Poslijediplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1998. - 2008.

Edukacijska psihologija

Psihologija

Filozofski fakultet

voditelj

1994. - 2000.

Pedagoška psihologija

Pedagogija

Filozofski fakultet

voditelj

1994. - 1998.

Pedagoška/Edukacijska psihologija

Psihologija

Filozofski fakultet

voditelj

1990. - 1994.

Psihologija rada

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1990. - 1992.

Odabrana poglaclja iz sistematske psihologije

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1989. - 1990.

Psihološko savjetovanje

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1987. - 1994.

Pedagoška psihologija

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1984. - 1990.

Pedagoška psihologija

Pedagogija

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1984. - 1990.

Psihologija odgoja i obrazovanja

Nastavnički studiji

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1984. - 1987.

Psihologijski praktikum

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2012. -

Povezanost motivacijskih čimbenika i socio-obrazovnog statusa s razumijevanjem teksta kod učenika osnovnih škola

Sandra Kuharić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Trening socijalnih vještina s djecom predadolescentnog uzrasta

Mia Kovačević

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Perfekcionizam, ciljne orijentacije i školski uspjeh kao prediktori dimenzija akademske samoefikasnosti

Marta Miletić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

Povezanost motivacijskih čimbenika s metakognitivnim znanjem o čitanju i razumijevanjem teksta kod učenika osnovnih škola

Renata Keres

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

Točnost vokacijskog znanja učenika osmih razreda osnovne škole, socijalna okolina i proces odabira zanimanja

Tihana Dominić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

Odnos inteligencije, samopoštovanja i anksioznosti sa školskim postignućem

Lorena Kovačičrek

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Početno čitanje i pisanje romske i neromske djece

Martina Radas Ivezić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Povezanost motivacije i atribucije s akademskim postignućem

Aleksandra Mijatović

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Različiti aspekti poznavanja rječnika i razumijevanje teksta kod osnovnoškolaca

Martina Didović

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. -

Odnos agresivnog i hiperaktivnog ponašanja sa socijalnom prihvaćenošću u razredu, akademskim samopoimanjem i školskim postignućem

Kristina Kanis

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. -

Željka Knežević-Šubić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. -

Razvoj različitih aspekata razumijevanja pri čitanju

Zoran Šuković

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. -

Ciljevi, samohendikepiranje i samoefikasnost kod zadarskih srednjoškolaca

Ivana Rupčić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2003. -

Pogreške pamćenja: Pogreške kauzalnog zaključivanja

Ivana Antić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2002. -

Ispitivanje odnosa socijalnog statusa, socijalne kompetencije i asertivnosti kod srednjoškolaca

Helena Erceg

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. -

Povezanost fonološke svjesnosti i vještine čitanja u mlađim razredima osnovne škole

Bojana Matešin

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. -

Ispitna anksioznost, perfekcionizam i akademsko samopoimanje gimnazijalaca s obzirom na intelektualnu darovitost

Rončević Barbara

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. -

Šimić Sabina

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. -

Emina Muranović

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. -

Trening fonološke svjesnosti: Prikaz slučaja

Miljana Kukić

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2000. -

Zrinka Bravar

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2000. -

Samopoštovanje, atribucije i emocije učenika u situaciji postignuća

Kristina Burina

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

1999. -

Kognicije, suočavanje i ispitna anksioznost u odnosu na uradak djece u situaciji školskog ispitivanja.

Šepić Nataša

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

1996. -

Stefanofski Nataša

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1996. -

Fonološka svjesnost i učenje čitanja

Višnja Šoškić

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1995. -

Radošić Patricija

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1995. -

Mentalne sposobnosti i školske ocjene u odnosu na samopoštovanje

Tamara Stanta

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1994. -

Trening čitanja: prikaz slučaja

Željka friganović

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1993. -

Evaluacija atribucijskog treninga, treninga žetoniranja i njihove kombinacije u unapređenju vještine i motivacije za čitanje i samopoimanje djece s poteškoćama u čitanju

Danijela Kirac

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1993. -

Utjecaj vježbi čitanja na točnost i brzinu čitanja, te motivaciju za čitanje djece s poteškoćama u čitanju

Biserka Padovan

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1991. -

Utjecaj socijalnog potkrepljenja i žetoniranja na vještinu čitanja i motivaciju za čitanje djece s poteškoćama u čitanju

Gordana Ujčić

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1990. -

Neke osobine ličnosti nadarenih učenika

Helena Sveško

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1990. -

Atribucija uspjeha i neuspjeha, osjećaj vlastite kompetentnosti, te emocionalne reakcije kod akademskog postignuća

Anica Rašković

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1990. -

Utjecaj socijalnog potkrepljenja na efikasnost tretmana poteškoća u čitanjunja

Mešiček Natali

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1990. -

Strah od uspjeha i strah od neuspjeha u eksperimentalnoj situaciji

Badurina Jadranka

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1989. -

Povezanost rezultata na Kettwigovom testu zrelosti za školu sa školskim postignućem

Meri Krbavčić

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1989. -

Crta i stanje testne anksioznosti - povezanost s percepcijom vlastite efikasnosti

Škevin Anita

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1989. -

Jelić Nevena

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

1988. -

Školski uspjeh, inteligencija i spolne razlike u atribuciji uzroka uspjeha i neuspjeha

Radinković Nikica

Psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

01.10.2015. - 30.01.2016.

Vrednovanje u visokoškolskoj nastavi

Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj programa; nositelj kolegija

20.03.2014. - 30.09.2018.

Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi

Program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj programa; nositelj kolegija

2010-2011

Psihologija darovitih učenika

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.2009. - 30.09.2017.

Edukacijska psihologija

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

20.01.2008. - 20.01.2008.

Izrada nastavnih programa prema ishodima učenja

Radionice za sveučilišne nastavnike

Sveučilište u Rijeci

suradnik

15.01.1999. - 2007.

Pedagoška psihologija

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

2006. - 2013.

Kognitivni pristupi učenju čitanja i pisanja

Doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

voditelj

1999. - 2006.

Psihologija učenja i poučavanja

Poslijediplomski znanstveni studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

suradnik

Osobni razvoj

2011. -

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

2002. - 2003.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Financiranje: 60

1984. - 1988.

Gestalt terapija

Financiranje: 800 sati

1988, 1990

Kognitivno-bihevioralna terapija

Financiranje: 30 sati

Izdavaštvo

08.05.2018. - 08.05.2018.

Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju

Financiranje: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

2009. -

Kako lakše učiti fiziku: Mnemotehnike – pomoć pri učenju

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb

2008. -

Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci

1999. -

Edukacijska psihologija

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

01.06.2020.

Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation

Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., & Rončević Zubković, B.

Journal of Computer Assisted Learning - 36 323-334

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcal.12402

Q1 A1 WOS

15.12.2019.

Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja

Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Rončević Zubković, B., & Kolić-Vehovec, S.

Psihologijske teme - 28 681-700

https://hrcak.srce.hr/230048

Q4 A1

28.08.2019.

Analysing Rhetorical Structure as a Key Feature of Summary Coherence.

Šnajder, J., Sladoljev-Agejev, T., & Vehovec, S. K.

Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications - 46-51

A1

30.04.2017.

Average personal goal pursuit profile and contextual achievement goals: Effects on students' motivation, achievement emotions, and achievement

Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Learning and individual differences - 56 167-174

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300304

Q1 A1 WOS

2017.

Predictors of ICT Use in Teaching in Different Educational Domains

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

European Journal of Social Sciences Education and Research - 11 154-154

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902975

A1

2016.

Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom

Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Pahljina-Reinić, Rosanda

Suvremena psihologija - 19 37-47

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855233

A1

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir

EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies - 4949-4957

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Sušanj, Z. i Takšić, V.

EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologie. IATED Academy. - 4949-4957

A1

2014.

Models of Reading Comprehension for Primary School Students

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Podlesek, Anja

Actis- Grosso, Rossana ; Galmonte, Alessandra (Eds.). Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: current research trends in Alps Adria region. Cambridge Scholars Publishing - 307-332

A1

2014.

Perceptions of Contextual Achievement Goals: Contribution to high-school students' achievement goal orientation, strategy use and academic achievement

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Studia psychologica (0039-3320) - 56 137-153

Q3 A1 WOS

2014.

Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske teme/Psychological Topics (1332-0742) - 23 77-98

Q4 A1

2011.

The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara

Review of psychology - 18 81-89

A1

2010.

Metacognition and reading comprehension: Age and gender differences

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara

A. Efklides & P. Misailidi (Eds.). Trends and prospects in metacognition research - 327-344

A1

2010.

Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Bajšanski, Igor

J. de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa (Eds.), International handbook on applying self-regulated learning in different settings - 299-318

A1

2009.

(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža

Suvremena psihologija - 12 257-270

Q4 A1

2009.

(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković Barbara; Ajdišek, Neža

Suvremena psihologija - 12 257-270

Q4 A1

2009.

Različiti aspekti poznavanja rječnika i razumijevanje teksta kod učenika osnovne škole

Didović, Martina; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme - 18 99-117

Q4 A1

2009.

Spolne razlike u (meta)kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević Zubković, Barbara

Suvremena psihologija (1331-9264) - 12 229-242

Q4 A1

2008.

Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara

Psihološka obzorja (1318-1874) - 17 89-116

A1

2008.

Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Learning and Individual Differences (1041-6080) - 18 108-113

Q3 A1 WOS

2007.

Comprehension monitoring and reading comprehension in bilingual students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Journal of Research in Reading - 30 198-211

Q1 A1 WOS

2007.

Relations among motivational components of strategic reading in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Review of Psychology - 14 35-42

A1

2006.

Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Društvena istraživanja - 15 1005-1027

Q3 A1 WOS

2006.

Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary school students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

European Journal of Psychology of Education - 21 439-451

Q3 A1 WOS

2005.

Effects of Surname Familiarity on Recall

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Arar, Ljiljana

Studia psychologica (0039-3320) - 47 35-50

Q3 A1 WOS

2004.

Evaluacija treninga recipročnog podučavanja strategija čitanja

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Muranović, Emina

Suvremena psihologija (1331-9264) - 7 95-108

Q4 A1

2004.

Ciljna orijentacija, samohendikepiranje i samoefikasnost srednjoškolaca

Rupčić, Ivana; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme (1332-0742) - 13 105-117

Q4 A1

2003.

Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom

Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Zbornik radova s Četvrtog simpozija HFD o nastavi fizike, HFD.

A2

2003.

Childrens' metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Other ways of seeing: Diversity in language and literacy / Shiel, Gerry ; Ni Dhalaigh, Ursula (Eds.). - Dublin : Readin Association of Ireland. - 216-222

A1

2003.

Razvoj fonološke svjesnosti i učenje čitanja: trogodišnje praćenje

Kolić-Vehovec, Svjetlana

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 39 17-32

Q4 A1

2003.

Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 12 679-702

Q3 A1 WOS

2002.

Prognostička valjanost emocionalne inteligencije (kompetentnosti) za uspjeh u školi

Takšić, Vladimir; Štokalo, Vesna; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme - 11 81-90

Q4 A1

2002.

Self-monitoring and attribution training with poor readers

Kolić-Vehovec, Svjetlana

Studia psychologica - 44 57-68

Q3 A1 WOS

2002.

Children's metacognition as predictor of reading comprehension at different developmental levels

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

ERIC database ED456 422 - ED456 422 1-19

A1

2002.

Effects of self-monitoring training on reading accuracy and fluency of poor readers

Kolić-Vehovec, Svjetlana

European journal of psychology of education - 17 29-138

Q3 A1 WOS

2001.

Konstrukcija upitnika strategijskog čitanja

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Psihologijske teme - 10 51-62

Q4 A2

2000.

Kognicije, suočavanje i ispitna anksioznost u odnosu na uradak djece u situaciji školskog ispitivanja

Šepić, Nataša; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme (1332-0742) - 9 79-94

Q4 A1

1998.

Socijalni status hiperaktivne i agresivne djece

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Stefanovski, Nataša

Psihologijske teme (1330-108X) - 6-7 54-66

Q4 A1

1998.

Do we remember surnames as words? In the search of the word-word paradox

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Arar, Ljiljana

Studia Psychologica (0039-3320) - 40 187-196

Q3 A1 WOS

1987.

Psiholozi u praksi: Poslovi i radni zadaci, zadovoljstvo poslom i mišljenje o studiju psihologije

Sušanj, Zoran; Kolić, Svjetlana; Tabaković, Đuro

Primijenjena psihologija (0351-2649) - 8 241-255

A2

Znanstvene knjige

2014.

Models of Reading Comprehension for Primary School Students

Autor poglavlja u knjizi

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Podlesek, Anja

Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: current research trends in Alps Adria region (str. 307-332)

Rossana Actis-Grosso and Alessandra Galmonte

Cambridge Scholars Publishing Cambridge

http://www.cambridgescholars.com/different-psychological-perspectives-on-cognitive-processes

2010.

Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students.

Autor poglavlja u knjizi

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

International handbook on applying self-regulated learning in different settings

J. de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa

Education & Psychology, Research, Innovation and Solutions On-line Almeria, Spain

http://www.mitienda.investigacion-psicopedagogica.org/english/seccion.php?idsec=13&idprod=5

2010.

Metacognition and reading comprehension: age and gender differences.

Autor poglavlja u knjizi

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Trends and prospects in metacognition research

Anastasia Efklides & Plousia Misailidi

Springer. New York

http://www.springer.com/us/book/9781441965455

Pozvana predavanja

07.11.2019.

Uvođenje suvremene tehnologije u učenje i poučavanje

Svjetlana Kolić-Vehovec

Osijek: Godišnja konferencija hrvatskih psihologa

25.04.2019.

Uvođenje suvremene tehnologije u učenje i poučavanje

Svjetlana Kolić-Vehovec

Rijeka: SPIRI

14.03.2019.

Uvođenje suvremene tehnologije u učenje i poučavanje: Iskustva projekta e-Škole

Svjetlana Kolić-Vehovec

Rijeka: Psycho, Film & Media Festival

2007

Kognitivni, metakognitivni i motivacijski aspekti poučavanja čitanja

Svjetlana Kolić-Vehovec

Zagreb: 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa

2002

Kako razumijemo tekst koji čitamo

Svjetlana Kolić-Vehovec

Rijeka: Savjetovanje Pismenost - sposobnost bez koje se ne može

2001

Kako pomoći učeniku da uključi svoj mozak

Kolić-Vehovec, Svjetlana

Makarska: Peti simpozij Hrvatskog fizikalnog društva o nastavi fizike

1999

Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom

Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Zagreb: 4. simpozij Hrvatskog fizikalnog društva o nastavi fizike

13th International Conference on Excellence, Innovation and Creativity in Basic-Higher Education and Psychology, Rijeka, 21.05.2016.

Combination for success: Metacognition and motivation

Kolić-Vehovec, S.

Rijeka

Kongresna priopćenja

17.10.2019.

Creativity-related digital competencies in gifted and average students

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

1st Thematic ECHA Conference - Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective Dubrovnik

06.09.2019.

Computational Analyses of the Effects of a Structure Strategy on College-Level Summaries: Cohesion and Rhetorical Structure

Sladoljev-Agejev, Tamara; Šnajder, Jan; Kolić- Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

The 8th International Conference on Writing Analytics: Academic Writing in Digital Contexts: Analytics, Tools, Mediality Winterthur, Švicarska

15.08.2019.

Similarities and differences in the pattering of achievement goal orientations: A cross-cultural comparison

Markku Niemivirta, Christian Brandmo, Svjetlana Kolić Vehovec, Rosanda Pahljina-Reinic, Barbara Roncevic Zubkovic

usmeno izlaganje

18th Biennial EARLI Conference Aachen, Njemačka

03.07.2019.

Evaluation of serious game for changing students’ behaviour in bullying situation: Multi-method approach

Svjetlana Kolić-Vehovec, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac-Dorčić, Barbara Rončević-Zubković

poster, izlaganje

XVI European Congres of Psychology Moskva

25.10.2018.

Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno izlaganje

21. dani psihologije u Zadru Zadar

29.09.2018.

The efficacy of the bullying prevention serious digital game constructed within eConfidence project (H2020)

Kolić-Vehovec, Svjetlana, Rončević Zubković, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

13th Alps-Adria Psychology conference Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958713

30.08.2018.

Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Predavanje

8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961633

16.08.2018.

Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgment

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

16th International Conference on Motivation 2018: Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska

03.07.2018.

Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca

03.07.2018.

Applying psychological principles in design of a serious anti-bullying game within eConfidence project

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Catalina Ortega, Carlos Alberto.

usmeno izlaganje

10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Mallorca

25.05.2018.

Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi?

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara

usmeno izlaganje

21. dani psihologije u Zadru Zadar

01.04.2015.

The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes

Svjetlana Kolić-Vehovec, Rosanda Pahljina-Reinić & Barbara Rončević Zubković

usmeno priopćenje

2015 International Symposium on Education and Psychology Kuala Lumpur, Malezija

05.11.2014.

Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije i postignuće u akademskom okruženju

Pahljina-Reinić, R., Kolić-Vehovec, S.

usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe“ Rovinj

05.11.2014.

Razvoj metakognitivnog znanja o strategijama čitanja i stavova prema čitanju u ranoj adolescenciji: učinak na razumijevanje teksta

Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Pahljina-Reinić, R.

usmena prezentacija

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa „Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe Rovinj

16.10.2014.

Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija

Kolić-Vehovec, S., Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B.

oralno izlaganje

2. Dani obrazovnih znanosti: „Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama“ 16.-17.10.2014. Zagreb

03.09.2014.

Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction?

Barbara Rončević Zubković, Rosanda Pahljina-Reinić, Svjetlana Kolić-Vehovec

usmeno priopćenje

SIG Metacognition Meeting Istambul

30.05.2014.

Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata

Barbara Rončević Zubković, Rosanda Pahljina-Reinić, Svjetlana Kolić-Vehovec

usmeno priopćenje

19. Dani psihologije Zadar

25.05.2012.

Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

18. Dani psihologije Zadar

Gender differences in individual and situational interest: relation to reading comprehension and academic achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara

Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

Evaluacija treninga recipročnog poučavanja strategija čitanja( Evaluation of reciprocal teaching training of reading strategies )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Muranović, Emina

Motivation and reading strategy use in university students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Samoregulacija čitanja u studenata( Self-regulated reading in university students )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Povezanost ciljnih orijentacija srednjoškolaca i percipirane školske i roditeljske ciljne orijentacije sa strategijama učenja i školskim postignućem( Relation between Personal Goal Orientation, Perceived School and Parent Goal Orientation, Learning Strategies and School Achievement in High-School Students )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Perfectionism, Coping with School Failure and Learning Strategies in High-School Students

Rijavec, Majda; Brdar, Ingrid; Kolić Vehovec, Svjetlana

Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća, i strategija učenja( Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

Models of reading comprehension for primary school students

Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja

Readers differing in reading comprehension level: metacognitive knowledge, summarization skill and academic achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Reading strategies and comprehension of scientific text

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara

Goal Orientation Patterns, Self-Regulated Learning, and Academic Achievement in High-School Students: The Role of Perceived Parent Goal Orientation

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies

Pahljina Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

Trening sažimanja narativnih i ekspozitornih tekstova u okviru redovne nastave( Training of summarization of narrative and expository text within regular curriculum )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

Razvojne promjene u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji( Developmental changes in metacognition and text comprehension in early adolescence )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

Self-monitoring as predictor of reading comprehension of bilingual children

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary-school students

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor

Metacognitive knowledge, summarization and text comprehension: A follow up study

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji( Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža

Relation between self-assessment and performance measures of metacognition in reading during adolescence

Kolić-Vehovec, Svjetlana

Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji( Factors of reading comprehension in elementary-school students in Croatia and Slovenia )

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pečjak, Sonja; Rončević, Barbara; Bajšanski, Igor

Spolne razlike u (meta)kognitivnoim i motivacijsko-emocionalnim aspektima razumijevanja pri čitanju( Gender differences in (meta)cognitive and motivational-emotional factors of reading comprehension )

Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara; Ajdišek, Neža

Models of reading comprehension for primary school students

Pečjak, Sonja; Kolić Vehovec, Svjetlana; Ajdišek, Neža; Rončević, Barbara; Podlesek, Anja

Mentorstvo doktorandima

2012.-2018.

Kognitivna obrada ekspozitornoga teksta u drugome ili stranome jeziku

Tamara Sladoljev Agajev Doktorat

Jezik i kognitivna neuroznanost, Sveučilište u Zagrebu

Datum obrane: 11.07.2018.

2008. - 2011.

Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća u samoreguliranom učenju.

Rosanda Pahljina Reinić Doktorat

Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: 2011

2004. - 2008.

Metakognitivne procjene i razumijevanje teksta

Igor Bajšanski Doktorat

Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: 2008

2004. - 2008.

Uloga radnog pamćenja i strategijskog procesiranja u razumijevanju pri čitanju kod djece

Barbara Rončević Zubković Doktorat

Doktorski studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: prosinac 2008

Znanstveni skupovi

16.10.2019. - 18.10.2019.

1st Thematic ECHA Conference - Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective

Dubrovnik koautor izlaganja

05.09.2019. - 06.09.2019.

The 8th International Conference on Writing Analytics: Academic Writing in Digital Contexts: Analytics, Tools, Mediality

Winthertur, Švicarska koautor izlaganja

12.08.2019. - 16.08.2019.

18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction

Aachen, Njemačka koautor izlaganja

02.07.2019. - 05.07.2019.

XVI European congress of psychology

Moskva usmeno izlaganje

1. - 4.07.2008.

4th European Conference on Positive Psychology

Opatija Članica Programskog odbora

10. - 13.11.2004.

12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psiholog i zajednica"

Opatija Predsjednica programskog odbora

Uredništva časopisa

2020. -

Časopis Metacognition and Learning

https://www.springer.com/journal/11409

2015. -

European Journal of Psychology of Education

http://www.springer.com/psychology/journal/10212?detailsPage=editorialBoard

2005. - 2010.

Časopis Psihologijske teme, članica uredništva

2000. - 2005.

Časopis Psihologijske teme, glavna urednica

Recenzije

2015.

Recenzija dva članaka za časopis Metacognition and Learning, Springer

2013.

recenzija članka za časopis British Journal of Education, Society & Behavioral Sciences

2007-2009

recenzija dva rada za časopis Reviw of Psychology

2005.

recenzija znanstvene monografije urednice Vesne Vlahović-Štetić pod naslovom Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Institut za društvena istraživanja, Zagreb.

2005.

recenzija znanstvene monografije urednice Vlaste Vizek-Vidović, Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: Višestruke perspektive

1998.

više od 10 recenziranih članaka za časopis Društvena istraživanja

1994.

više od 20 recenzija članaka za časopis Psihologijske teme

2010, 2012, 2015

recenzija tri članka za časopis Journal of Educational Psychology (Q1-1)

2008, 2010

recenzija dva članka za časopis Learning and Individual Diferences (Q2)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

14.09.2017. - 16.09.2017.

Državni Stručni skup za školske psihologe i profesore psihologije

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Vrednovanje i samovrednovanje postignuća u funkciji učenja učenika

2013. -

Županijski stručni skup za profesore hrvatskoga jezika i književnosti, Rijeka, Pazin

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja i radionica Recipročno poučavanje

2012. -

Državni stručni skup za profesore hrvatskoga jezika, Vodice

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Kognitivni i metakognitivni aspekti čitanja

2011. -

Međužupanijski stručni skup za profesore psihologije, Zagreb

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje i radionica, Poučavanje strategija čitanja - recipročno poučavanje

2010. -

Državni stručni skup za učitelje razredne nastave, Pula

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Učiti kako učiti

2009. -

Stručni aktivn učitelja razredne nastave, Rijeka

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Kognitivne i metakognitivne strategije čitanja

2008. -

Mežužupanijski stručni aktiv pedagoga i psihologa , Rijeka

Agencija za odgoj i obrazovanje

Pozvano predavanje Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja

2008. -

Trening sažimanja - osnovne škole Rijeka

Agencija za odgoj i obrazovanje

Voditeljica projekta

2007. -

Savjetovanje za profesore geografije, Crikvenica

Agencija za odgoj i obrazovanje

pozvano predavanje Kreativnost i vještine mišljenja u nastavi geografije

2007. -

Savjetovanje za učitelje-mentore, Labin

Agencija za odgoj i obrazovanje

pozvano predavanje Kognitivne i metakognitivne strategije čitanja

2003. -

Stručni skup nastavnika veterinarskih predmeta, Zagreb

Međužupanijski stručni skup

pozvano predavanje Ocjenjivanje

2003. -

Savjetovanje profesora Medicinskih škola, Opatija

Međužupanijski aktiv profesora medicinskih škola

pozvano predavanje Ocjenjivanje

2002. -

Stručno savjetovanje "Pismenost-sposobnost bez koje se ne može", Rijeka

Hrvatsko čitateljsko društvo

pozvano predavanje Kako razumijemo tekst koji čitamo

2002. -

Stručni skup RI KVAŠ-21 Svaki učenik može uspjeti

Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo

izlaganje Osobin e i motivacija učenika u kvalitetnoj školi

2001. -

Peti hrvatski simpozij o nastavi fizike: Učenik- aktivni sudionik u nastavi fizike

Hrvatsko fizikalno društvo

pozvano predavanje

Javno djelovanje

Javna predavanja

16.02.2015.

Moć metakognicije: Znamo li kada znamo, a kada ne znamo?

Rijeka psihologije

Rijeka

Popularizacija znanosti

2006.

Detalji

Festival znanosti

Rijeka

Intervjui

29.04.2006.

Detalji

Glas Istre

Pula

Novinski članci

2004.

Detalji

Novi list

Rijeka

Medijski nastupi

01.03.2013.

Detalji

Radio Rijeka: Emisija Akademskih kvarat ure

Rijeka

01.10.2012.

Detalji

Radio Rijeka: Emisija Akademskih kvarat ure

Rijeka

01.09.2012.

Detalji

Hrvatska televizija_ Emisija Među nama

Zagreb

2008.

Detalji

Radio Rijeka

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2014. - 30.09.2018.

Voditeljica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju

Filozofski fakultet

2012. - 2014.

Voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika

Filozofski fakultet u Rijeci

2010. - 2012.

Prodekan za studijske programe i cjeloživotno učenje

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. - 2010.

Voditeljica Katedre za kognitivnu. razvojnu i edukacijsku psihologiju

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2000. - 2004.

Voditeljica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju

Filozofski fakultet u Rijeci

1994. - 1995.

pročelnica Odsjeka za psihologiju

Pedagočki fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2013. - 2015.

članica povjerenstva

Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskog ugovora na Sveučilištu u Rijeci

2005. - 2010.

2005-2007 član; 2007-2010 voditeljica

Filozofski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za nastavnički modul

2005. - 2006.

članica

Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za cjeloživotno učenje

Povjerenstva izvan sveučilišta

2011. -

Članica povjerenstva za stručne ispite školskih psihologa i nastavnika psihologije srednjih škola

Agencija za odgoj i obrazovanje RH

2001. - 2011.

Članica Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata

Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo

Projekti

Znanstveni projekti

2021. - 2023.

Istraživanje učinaka projekta "e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. FAZA)"

Voditeljica projekta

CARNET Zagreb 4.362.500,00 kuna

2018. - 2023.

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina

Voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 16.569 kn godišnje

01.11.2016. - 31.10.2018.

Confidence in behaviour changes through serious games - eConfidence

voditeljica istraživačkog tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu

Obzor 2020, Europska komisija 115.000 Eura za Filozofski fakultet u Rijeci (ukupno financiranje 999.541 Eura)

http://www.econfidence.eu/

29.08.2016. - 28.08.2018.

Znanstveno istraživanje učinaka projekta "E-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

ključni istraživač

CarNet 3.800.000 kn

https://www.e-skole.hr/hr/

2007. - 2013.

Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 178.000 kn

2007. - 2008.

Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete

suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti

2002. - 2006.

Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti 165.000 kn

2001. - 2002.

Razvojni aspekti razumijevanja kod čitanja

Voditeljica projekta

Ministarstvo znanosti

1995. - 1999.

Psihološki aspekti čovjekove efikasnosti

suradnica na projektu

Ministarstvo znanosti

Stručni projekti

2013. - 2015.

Analiza i evaluacija studijskih programa

Sveučilište u Rijeci

Voditeljica projekta

1999. - 2000.

Evaluacija projekta Kvalitetna škola

Grad Rijeka, Odjel za odgoj i školstvo

voditeljica projekta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016