dr.sc. Jasminka Juretić docent

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : F-338
e-pošta : jasminka2@ffri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar

Obrazovanje

1.1.2011. - doktor znanosti poslijediplomski znanstveni studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2008. - magistar znanosti poslijediplomski znanstveni studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu
1.1.2000. - dipl.psiholog-prof. psihologije studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci
-

Radno iskustvo

29.12.2015. - docent Izvođenje nastave na kolegijima Motivacijski praktikum, Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, Osnove savjetovanja i psihoterapije, Ljudska seksualnost Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.3.2005. - znanstvena novakinja Izvođenje nastave na kolegijima: Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, Osnove savjetovanja i psihoterapije te Akademske vještine. Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.11.2001. - 28.2.2005. stručna suradnica-psihologinja Savjetovanje i psihoterapija Studentski savjetovališni centar

Nagrade i priznanja

Državna nagrada za znanost za 2013.g. - godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti

Članstva

- Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2014. - Motivacijski praktikum
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 45
- Akademske vještine
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Uvod u psihologiju odstupajućeg doživljavanja i ponašanja
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
- Osnove savjetovanja i psihoterapije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Motivacijski praktikum
Psihologija
Odsjek za psihologiju

Norma sati:
- Ljudska seksualnost
Psihologija
Filozofski fakultet

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.6.2016. - Uloga konzumacije alkohola u razumijevanju prilagodbe i akademskog uspjeha studenata
Kristijana Marijanović
Psihologija
Filozofski fakultet
1.5.2015. - Uloga privrženosti i impulzivnosti u objašnjenju suicidalnosti i samoozljeđivanja studenata
Iva Kirša
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Uloga socijalne anksioznosti u objašnjenju zadovoljstva seksualnim odnosima mladih parova
Matea Zoričić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.9.2014. - Privrženost i različiti aspekti seksualnog ponašanja mladih odraslih osoba
Andrea Cetina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.7.2014. - Uloga koruminacije u razumijevnaju odnosa socijalne anksioznosti i kvalitete prijateljstva
Mia Rukavina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Gostujući nastavnik

1.1.2015. - Opća psihologija i Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji
Program stjecanja pedagoških kompetencija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Suradnica na kolegijima
Norma sati:

Osobni razvoj

1.1.2014. - Transpozij – prava trans*, inter* i rodno varijantnih osoba


Norma sati:
1.1.2012. - TEMPUS „Education for Equal Opportunities at Croatian Universities – EduQuality” - edukacija edukatora za povođenje edukativnih radionica za nastavno, stručno i administrativno osoblje fakulteta


Norma sati:
1.11.2006. - Psihologija i LGBTIQ populacija


Norma sati:
1.1.2006. - Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS)


Norma sati:
1.6.2005. - Psihologija i LGBTIQ zajednica


Norma sati:
1.1.2004. - Osnovni stupanj edukacije o seksualnoj terapiji


Norma sati:
1.7.2002. - Promicanje obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo na Sveučilištu


Norma sati:
1.1.2002. - Edukacija iz bihevioralno-kognitivne terapije


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka
Contribution of Parental Attachment and Involvement to the Academic, Emotional and Social Adjustment to College: A Three-Year Longitudinal Study.
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 24 21-32 - 2015.

A1

2. Komadina, Tamara; Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Uloga socijalne anksioznosti, samootvaranja i doživljavanja pozitivnih emocija u objašnjenju kvalitete prijateljskih odnosa kod studenata( The Role of Social Anxiety, Self-disclosure and Experiencing Positive Emotions in Explaining the Students' Friendship Quality )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 1; 51-68 22 51-68 - 2013.

A1

3. Juretić, Jasminka
Socijalna anksioznost – konflikt potrebe i izbjegavanja bliskosti
Zbornik radova: 3. Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti 77-84 - 2012.

A2

4. Ivanka Živčić-Bećirević, Jasminka Juretić, Mirjana Miljević
Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i atribucija uspjeha u objašnjenju ispitne anksioznosti i akademskog uspjeha studenata( The role of metacognitive beliefs, automatic thoughts during learning and attribution of success in students' test anxiety and academic achievement )
Psihologijske teme (1332-0742) 18 (2009), 1; 119-136 18 119-136 - 2009.

A1

5. Juretić, Jasminka
Socijalna i ispitna anksioznost te percepcija samoefikasnosti kao prediktori ishoda ispitne situacije (Social and Test Anxiety and Self-Efficacy Perception as Predictors of Exam Success )
Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 15-36 17 15-36 - 2008.

A1

6. Kalebić, B., Marić. J. i Knežević. I.
Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije i ekspresivnosti te tjelesnih simptoma.
Psihologijske teme 35-51 - 2001.

A2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Social Anxiety, Beliefs About Expressing Emotions and Experiencing Positive Emotions
New Insight into Anxiety Disorders Federico Durbano InTech Rijeka - 2013.
2. Autor poglavlja u knjizi
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Increase in anxiety symptomy in college students
Stress and Anxiety - Application to Education and Health Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen A. ; Ringeisen, Tobias Logos Verlag Berlin GmbH Berlin - 2011.

Pozvana predavanja

1. Juretić, Jasminka
Socijalna anksioznost - konflikt potrebe i izbjegavanja bliskosti (Social anxiety – conflict between need and avoidance of intimacy)
Rab, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Why are the students procrastinating? Do they worry or they like the „adrenaline kick“? poster 9th Biennial Procrastination Research Conference Bielefeld, Germany - 1.1.2015.
2.
Živčić-Bećirević I., Smojver-Ažić S., Martinac Dorčić, T., Juretić,J & Jakovčić, I
Parental Attachment and Cognitive Factors in University Students’ Depressive Symptoms poster EABCT Congress 2014 The Hague, Netherlands - 1.9.2014.
3.
Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S., Martinac-Dorčić, T., Juretić, J., Jakovčić, I.
Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata usmeno izlaganje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
4.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
Automatic thoughts and beliefs in underachieving students 43. EABCT Annual Congress Marrakech, Morroco - 26.9.2013.
5.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Uloga kognitivnih faktora u objašnjenju anksioznosti i depresivnosti studenata (The role of cognitive factors in the explanation of anxiety and depression in college students) usmeno izlaganje 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 11.4.2013.
6.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Jesu li psihološki simptomi povezani s efikasnošću studiranja? (Are psychological symptoms related to academic efficiency) usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva Dubrovnik - 7.11.2012.
7.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Martinac Dorčić, Tamara
Po čemu se razlikuju uspješni i neuspješni studenti? (What differentiate successful and unsuccessful students?) usmeno izlaganje 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva Dubrovnik - 7.11.2012.
8.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka, Komadina, Tamara; Jakovčić, Ines
Bojimo li se pokazati pravo ja u romantičnim vezama? (Are we afraid of showing true self in romantic relationships?) poster 4. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 4.10.2012.
9.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
Is it important what we believe about expressing emotions? EABCT 42nd Annual Congress: Psychotherapy and Neuroscience: Evidence and Challenges for CBT Geneva, Switzerland - 1.1.2012.
10.
Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
Prospective predictors of the academic achievement among college students 3rd International Congress of Emotional Inteligence Opatija - 8.9.2011.
11.
Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka
The role of suppression of emotions in relationship between social anxiety and experiencing emotions 3rd International Congress of Emotional Inteligence Opatija - 8.9.2011.
12.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda
Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka) usmeno izlaganje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb - 7.4.2011.
13.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka; Sremec, Tamara
The role of negative automatic thoughts in anxiety of college students 41st EABCT Annual Congress Reykjavík, Iceland - 1.1.2011.
14.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka
What makes students become more anxious at college? 31st International Conference of the Stress and Anxiety Research Society Galway, Ireland - 4.8.2010.
15.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines; Bojtor, Silvija
Effects of anxiety and perfectionism on somatic symptoms in children 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society Budapest, Hungary - 16.7.2009.
16.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta (Psychological symptoms in students at University of Rijeka) II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija - 1.1.2009.
17.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines
The role of positive expectations and attributions of success in academic adjustment of college students 4th European Conference of Positive Psychology Opatija - 1.7.2008.
18.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
METACOGNITIVE BELIEFS, AUTOMATIC THOUGHTS AND ATTRIBUTION OF SUCCESS IN STUDENT TEST ANXIETY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT usmeno izlaganje 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy Rim, Italija - 1.1.2008.
19.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka
METACOGNITIVE BELIEFS AND AUTOMATIC THOUGHTS IN TEST ANXIOUS COLLEGE STUDENTS – ARE THERE SEX DIFFERENCES? usmeno izlaganje 29th Stress and Anxiety Research Society Conference London, Great Britain - 1.1.2008.
20.
Živčić-Bećirević, Ivanka; Juretić, Jasminka; Miljević, Mirjana
Uloga metakognitivnih vjerovanja, automatskih misli za vrijeme učenja i ispitne anksioznosti u akademskom uspjehu studentica i studenata (The role of metacognitive believes, automatic thoughts during studying and test anxiety in academic achievement of students) 15. godišnja konferencija psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija -kroz interdisciplinarnost Cavtat - 14.11.2007.
21.
Kardum, Igor, Hudek-Knežević, Jasna, Juretić, Jasminka; Kalebić, Barbara
Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji. usmeno izlaganje 11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane - 24.10.2003.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Rizični i zaštitini čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; znanstvena novakinja; MZOŠ RH; ;
2. -
Rizični i zaštitini čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata; znanstvena novakinja; Sveučilište u Rijeci; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.1.2017.
„LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“
Projekt partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride  
Konzultantica za provođenje istraživanja
2.
1.1.2014. -
„Rodna ravnopravnost u vrednovanju rada i zadovoljstava radom u organizacijama civilnoga društva“
Udruge: K-zona (Zagreb), Zora (Čakovec), LORI (Rijeka), Bonsai (Dubrovnik) i Pobjeda (Osijek). Istraživanje je dio partnerskog projekta "Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama"  
Voditeljica istraživanja
3.
1.1.2012. -
Projekt „ Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama i osiguranje adekvatne podrške za LGBT srednjoškolsku populaciju“
Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“  
Stručna suradnica
4.
1.1.2008. - 1.1.2009.
„Poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga na području psihosocijalnog rada s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“
Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"  
Stručna suradnica
5.
1.1.2006. - 1.1.2007.
„Procjena potreba LGBTIQ zajednice“
Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"  
Voditeljica istraživanja
6.
1.1.2005. -
„Psihosocijalna podrška“
Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"  
Stručna suradnica
7.
1.1.2003. -
„Pisani mediji o homoseksualnosti“
Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"  
Voditeljica istraživanja

Stručna aktivnost

1.
1.1.2016. - 31.1.2012.
Projekt „ Smanjenje homo/bi/transfobije u srednjim školama i osiguranje adekvatne podrške za LGBT srednjoškolsku populaciju“
Lezbijska organizacija Rijeka - LORI   stručna suradnica - psihologinja
2.
1.1.2005. -
stručna suradnica - psihologinja
Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra   stručna suradnica - psihologinja
3.
1.1.2001. -
stručna suradnica - psihologinja
Lezbijska organizacija Rijeka - LORI   stručna suradnica - psihologinja

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.5.2014. - Detalji
Femininum radionice
Kampus Sveučilišta u Rijeci - Multimedijalni centar – „Akvarij“
2. 28.11.2013. - Detalji
Femininum radionice
Kampus Sveučilišta u Rijeci - Multimedijalni centar – „Akvarij“
3. 28.10.2013. - Detalji
Panel „Izlazak iz ormara“
Rijeka, Vijećnica Grada Rijeke
4. 24.10.2013. - Detalji
Prvi riječki interdisciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti
Rijeka, Filozofski fakultet
5. 17.5.2013. - Detalji
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Društveni aspekti homofobije/transfobije i položaj LGBT zajednice
Rijeka, Filozofski fakultet

Popularizacija znanosti

1. 16.2.2016. - „Uloga psihologa/inja u zalaganju za pozitivne društvene promjene vezane uz LGBTIQ+ zajednicu“
Rijeka psihologije 2016.
Rijeka, Palach
2. 5.3.2015. - „Being LGBTIQ in RI“ - istraživanja kvalitete života LGBTIQ osoba u gradu Rijeci i široj okolici koje je provela udruga LGBTIQ+ centar „Druga Rijeka“
Tribina
Rijeka, HNK Ivan pl. Zajc
3. 23.2.2012. - "Asertivnost" - radionica
Rijeka psihologije 2012.
Rijeka, Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra

Novinski članci

1. 1.1.2015. - Majke lakše prihvaćaju istospolnu seksualnu orijentaciju djece od očeva
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 18.3.2015. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka
2. 2.11.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka