PORTFELJ / dr. sc. Branka Drljača Margić redoviti profesor

Portfelj

dr. sc.

Branka Drljača Margić

redoviti profesor

Filozofski fakultet

Odsjek za anglistiku

Kontakt

T +385 51 265 634

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-907

Vidljivost

Obrazovanje

18.10.2006. - 13.05.2010.

Doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, znanstvene grane anglistike

Poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.1997. - 24.06.2002.

Profesor hrvatskoga jezika i književnosti - engleskoga jezika i književnosti

Sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost - engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

01.12.2017. -

Izvanredni profesor

• Držanje sljedećih kolegija na Odsjeku za engleski jezik i književnost: Sociolingvistika, Engleski kao globalni jezik, Morfosintaksa engleskoga jezika i Jezici u kontaktu • Mentoriranje završnih i diplomskih radova • Mentoriranje doktorskih radova Predstojnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku (2013. - 2017. / 2021. -) Voditelj i izvoditelj programa cjeloživotnoga obrazovanja "Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN" Voditelj i izvoditelj radionica za sveučilišne nastavnike Aktivno uključena u razvoj i usavršavanje budućih učitelja engleskoga kao stranoga jezika Aktivno uključena u implementaciju EJVIN-a, relevantne programe usavršavanja i osiguranje kvalitete • Znanstveni koordinator Odsjeka za anglistiku (2011. - 2013. / 2015. - 2020.) • Suradnik na domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima • Voditelj znanstvenih i razvojnih projekata Član povjerenstva za priznavanje prethodnoga obrazovanja Član stegovnoga povjerenstva Filozofskoga fakulteta u Rijeci

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences

05.06.2012. - 30.11.2017.

Docent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

26.05.2010. - 04.06.2012.

Viši asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.2006. - 26.05.2010.

Asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.09.2002. - 01.03.2006.

Učitelj engleskoga jezika

Poučavanje engleskoga jezika; održavanje oglednih satova (budućim) učiteljima engleskoga jezika; organiziranje i sudjelovanje na skupovima učitelja engleskoga jezika; sudjelovanje na seminarima, kao što je Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje u organizaciji Zavoda za školstvo i Foruma za slobodu odgoja mladih; učitelj-mentor pri izvođenju stručne prakse studenata engleskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci; mentor učenicima na natjecanjima u znanju engleskoga jezika; član Školskoga odbora

Osnovna škola Kozala

Nagrade i priznanja

2021.

The Teaching Excellence Award given by the University of Rijeka

2020.

The Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka Prize awarded in recognition of valuable contribution to knowledge transfer

2010.

Nagrada Voya Kondic Memorial Prize koju dodjeljuje British Scholarship Trust u znak priznanja za vrijedno istraživanje provedeno za vrijeme studijskoga boravka na Sveučilištu u Londonu

2008.

British Scholarship Trust Award

2000.

Nagrada Ministarstva za europske integracije Republike Hrvatske za najbolje studente hrvatskih sveučilišta

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2012. -

Jezici u kontaktu

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.10.2008. -

Engleski kao globalni jezik

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.10.2006. -

Morfosintaksa engleskoga jezika

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

01.03.2006. -

Sociolingvistika

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

15.09.2017. -

False friends between English and Italian

Matija Hefler

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.09.2017. -

English language students' attitudes towards native and non-native English teachers

Petra Lukić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

07.12.2016. -

English-medium instruction at the Faculty of Engineering in Rijeka: Conditions, commitment and competencies

Elisa Velčić Janjetić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2016. -

Advantages of the use of English in advertising: Attitudes of Croatian speakers

Marko Modrić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2016. -

Erasmus students' experiences of English-medium instruction at the University of Rijeka

Marina Dadasović

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2016. -

ELF in two educational contexts: A cross-cultural comparison between Croatia and Finland

Deni Kirinčić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2016. -

English-medium instruction and student mobility: Exploring incoming students' satisfaction with international exchange at the University of Rijeka

Dario Vukas

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

14.09.2016. -

Anglicisms in German and Croatian media language

Radmila Rakinić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.09.2016. -

Code-switching between the standard Croatian language and the Chakavian dialect

Tonina Matetić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2015. -

Introducing EMI at the School of Medicine in Rijeka: Attitudes, expectations and concerns

Ivana Tulić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.09.2015. -

Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema s onimskom sastavnicom

Dunja Zoričić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.09.2015. -

Linguistic accommodation in the media

Irina Rajnović

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2015. -

Second language syntax acquisition

Monika Tomac

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2015. -

The use of standard Croatian, standard Italian and the Fiuman dialect: A case study

Luana Ivošević

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2015. -

The influence of English on Italian examined through linguistic borrowing

Karlo Megec

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.09.2015. -

The frequency of anglicisms in the German news magazine Der Spiegel

Doris Mesaroš

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2015. -

Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja

Ivana Cindrić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.09.2015. -

The influence of English on German: A morphosyntactic analysis

Mirela Ganić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.09.2014. -

Croatian high school students' attitudes toward the English language in the context of multilingualism

Marina Dadasović

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2014. -

Code switching and the use of English among Croatian students

Kate Ribarić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

18.09.2014. -

The use of the Chakavian dialect of the west Kastav region

Tonina Matetić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.09.2014. -

Hrvatski i engleski frazemi s odrednicom spola

Josipa Kovačević

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

10.07.2014. -

Kontrastivna hrvatsko-engleska analiza turističkih promotivnih materijala

Tanja Kurilić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.09.2013. -

“German is often more appreciated, because almost everybody speaks English”: Attitudes of Croatian university students of German toward English and German

Anamarija Mrakovčić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2012. -

Croatian EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of (non-native) English language varieties

Iva Kovačević

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2012. -

Croatian students' attitudes toward the idea of introducing English-medium higher education in Croatia

Tea Žeželić

Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2012. -

Semantic and stylistic differences between Anglicisms and their native equivalents in Croatian computing and Internet terminology

Marcela Velfl

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.09.2012. -

English in Croatian job advertisements

Tanja Kurilić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

05.10.2011. -

A Contribution to the Understanding of Media Discourse

Jasmina Klapić

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2011. -

The Impact of German on English Morphosyntactic Errors by German L1 Speakers

Jana Bratovič

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.09.2011. -

Code-switching

Ivana Sudan

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

09.10.2009. -

Pidgin and creole languages

Andrej Hendelja

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.09.2009. -

Internet slang

Dario Ban

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

24.10.2008. -

British vs. American English

Petra Mikuljan

Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2015. -

Govorna kompetencija u EJVIN-u / Pisana kompetencija u EJVIN-u

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

2022.

Teaching English as a Foreign Language

MA

Sveučilište u Torinu

Lecturer

2021.

Teaching English as a Foreign Language

MA

Sveučilište u Torinu

Lecturer

18.03.2013. - 22.03.2013.

The Use of English in Social and Global Contexts; American English

MA

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru

suradnik

Osobni razvoj

30.07.2016. - 10.08.2007.

EGG – The Central and Eastern European Summer School in Generative Grammar

12.01.2016. - 15.03.2008.

stipendistica British Scholarship Trusta

11.02.2015. - 14.02.2015.

Towards a workable pedagogy for Secondary Bilingual/CLIL teachers and learners (u sklopu programa IPA Component IV)

Financiranje: 26 sati

11.05.2012. - 11.05.2012.

Publish or perish ili kako odabrati THE časopis?

09.02.2008. - 09.02.2008.

Issues in Language Revitalisation and Maintenance

01.06.2007. - 30.06.2007.

LOT – Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap

22.04.2004. - 25.04.2004.

HUPE Conference

2004. - 2005.

Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

25.09.2003. - 28.09.2003.

Finding Yourself as a Teacher

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Motivacija studenata za studijski program na engleskome jeziku i očekivanja vezana uz jezični napredak

Kornelija Čakarun & Branka Drljača Margić

Strani jezici - 207–231

https://hrcak.srce.hr/289475

A2

2022.

Translanguaging in EMI: Lecturers' perspectives and practices

Branka Drljača Margić & Alessandra Molino

RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne - 9 29-47

https://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni

A1

2021.

Englishization of Croatian higher education: Conceptualizations, manifestations and implications

Branka Drljača Margić

Englishization of European higher education - 307–325

2021.

Language progress of EMI and non-EMI economics undergraduates: A comparative perspective

Kornelija Čakarun & Branka Drljača Margić

Multilingual academic and professional communication in a networked world. Proceedings of AELFE-TAPP 2021 - 1–8

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/348563/AELFE_TAPP%20%c4%8cak.arun.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2021.

Speakers' attitudes and perceptions in relation to the maintenance of the Fiuman dialect

Maša Plešković, Branka Drljača Margić & Tihana Kraš

Suvremena lingvistika - 69–92

Q4 A1

2021.

Englishization of Croatian higher education: Conceptualizations, manifestations and implications

Branka Drljača Margić

Englishization of European higher education - 307–325

A1

2020.

The benefits, challenges and prospects of EMI in Croatia: An integrated perspective

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Integrating content and language in multilingual universities - 75-96

A1

2018.

English language education in Croatia: Elitist purism or paradigmatic shift?

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Using English as a lingua franca in education in Europe - 4 51–72

A1

2018.

Language development for English-medium instruction: Teachers' perceptions, reflections and learning

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Journal of English for Academic Purposes - 35 31–41

Q1 A1 WOS

2017.

Communication courtesy or condescension? Linguistic accommodation of native to non-native speakers of English

Branka Drljača Margić

Journal of English as a Lingua Franca - 6 29-55

Q1 A1 A1

2015.

The implementation of English-medium instruction in Croatian higher education: Attitudes, expectations and concerns

Branka Drljača Margić i Tea Žeželić

English as a Scientific and Research Language - 2 311-332

A1

2015.

Introducing EMI at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges?

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

English-medium instruction in European higher education - 3 43-63

A1

2014.

"Jamaican and Irish for fun, British to show off": Attitudes of Croatian students of TEFL to English language varieties

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

English Today - 30 48-53

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=706151

Q1 A1 Q2 A1

2013.

English language diversity in Croatian grammar schools: A study on EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of English varieties

Branka Drljača Margić i Iva Kovačević

English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia - 85-99

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690035

A1

2011.

Impact of Language Proficiency on Error Rate in Croatian-English False Friends

Branka Drljača Margić i Anita Memišević

The Global and Local Dimensions of English - 69-83

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343633

A1

2011.

Leksički paralelizam: je li opravdano govoriti o nepotrebnim posuđenicama (engleskoga podrijetla)?

Branka Drljača Margić

Fluminensia - 23 53-66

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=535783

Q3 A1 A1

2010.

The impact of English on six Croatian prepositional structures

Branka Drljača Margić i Anita Memišević

RASK – International Journal for Language and Commmunication - 39 79-102

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454056

A1

2009.

(Teaching) English as an International Language and Native Speaker Norms: Attitudes of Croatian MA and BA Students of English

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

English as an International Language Journal - 5 129-136

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454049

A1

2009.

Latentno posuđivanje u hrvatskome i drugim jezicima – posljedice i otpori

Branka Drljača Margić

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 35 53-71

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=404965

Q2 A1 A1

Znanstvene knjige

2022.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave: kritički pristup jezičnoj politici i praksi (English-medium instruction: Critical approach to language policy and practice)

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2022/07/Knjiga.pdf

2017.

Uncovering English-medium instruction: Glocal issues in higher education

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Peter Lang Frankfurt am Main

Pozvana predavanja

10.10.2022.

The national language in EMI

Branka Drljača Margić

University of Turin

02.12.2016.

English-medium instruction (EMI): Outsiders' perceptions vs insiders' experiences

Branka Drljača Margić

Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani

24.05.2016.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave

Branka Drljača Margić

Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, Graz

04.02.2015.

CLIL benefits and challenges

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

Hotel „Jadran", Rijeka

12.12.2014.

Croatian perspective on EMI: Challenges, prerequisites and discrepancies

Branka Drljača Margić

Sveučilište u Padovi

Kongresna priopćenja

15.06.2023.

Students’ English language proficiency in English-medium instruction: Teachers’ perceptions

Branka Drljača Margić

Oral presentation

Language and Migrations: 37th International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Osijek, Croatia

20.10.2022.

Comparison of EMI and non-EMI-students' English language progress

Kornelija Čakarun & Branka Drljača Margić

Oral presentation

EMI and Englishization: Reflecting on the Changing University University of Maastricht, The Netherlands

07.07.2021.

EMI versus ESP: The impact on students' language proficiency development

Branka Drljača Margić & Kornelija Čakarun

predavanje

AELFE-TAPP 2021 International Conference Vilanova i la Geltrú, Spain

25.09.2020.

Improving English in English-medium instruction: The crux of the matter

Branka Drljača Margić & Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

Linguistic and Extralinguistic in Interaction: 34th International Croatian Applied Linguistics Society Conference Split

25.06.2019.

The Fiuman dialect between language maintenance and shift

Maša Plešković, Branka Drljača Margić & Tihana Kraš

predavanje

International Symposium on Bilingualism: The Next Generation Edmonton, Canada

05.04.2019.

English in an EMI doctoral programme in physics: From a no-brainer to an overkill

Branka Drljača Margić, Irena Meštrović Štajduhar & Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

EMI Practices in Europe Kopenhagen

09.06.2018.

Language in EMI as a motivating factor, perceived barrier and essential prerequisite

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

CLARC2018: Perspectives on Linguistic Diversity Rijeka, Hrvatska

08.06.2018.

The Fiuman dialect today: Language attitudes and language use

Maša Plešković, Branka Drljača Margić i Tihana Kraš

predavanje

CLARC2018: Perspectives on Linguistic Diversity Rijeka, Hrvatska

03.05.2018.

Integrating ELF into ELT: Comparative insights from Croatia and Finland

Branka Drljača Margić i Deni Kirinčić

predavanje

Language and Mind: 32nd International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Rijeka, Hrvatska

06.10.2017.

What it takes to successfully implement English-medium instruction: A case study

Branka Drljača Margić i Elisa Velčić Janjetić

predavanje

5th Integrating Content and Language in Higher Education Conference Kopenhagen, Danska

05.05.2017.

(Micro)teaching through the medium of English: University content teachers’ practice and learning

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

Language and Its Effects: 31st International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society Rijeka, Hrvatska

03.06.2016.

Izazovi provedbe politike višejezičnosti u Hrvatskoj

Ana Bratulić, Siniša Smiljanić, Branka Drljača Margić i Tihana Kraš

predavanje

CLARC 2016: Perspectives on Language Planning and Policies Conference Rijeka, Hrvatska

13.05.2016.

Uvođenje engleskoga kao jezika visokoškolske nastave na fakultet u Hrvatskoj: percipirani izazovi i predložene mjere

Branka Drljača Margić i Ivana Tulić

predavanje

Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference Rijeka, Hrvatska

26.09.2015.

Global and local factors leading to the missing role of the media in the popularisation of Croatian equivalents to Anglicisms

Branka Drljača Margić

predavanje

6th Alpen Adria Anglistics Conference. Crossing Borders and Challenging Boundaries – Alps-Adriatic Studies in Anglistics Klagenfurt, Austrija

22.05.2015.

University teachers' attitudes towards English-medium instruction: Insights from Rijeka University

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

1st Conference of the Center for Language Research Rijeka, Hrvatska

29.11.2014.

„Njemački se često više cijeni jer gotovo svi govore engleski“: Stavovi studenata njemačkoga prema engleskome i njemačkome jeziku

Branka Drljača Margić i Anamarija Mrakovčić

predavanje

Riječki filološki dani 10 Rijeka, Hrvatska

25.09.2014.

"I use English, but if need be I'm fluent in German as well": Croatian business professionals' use of English and other languages

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics Klagenfurt, Austrija

05.09.2014.

The can’s and cant’s of ELF in ELT: Insights from teachers in the Croatian context

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

The 7th International Conference of English as a Lingua Franca: Pedagogical and Interdisciplinary Perspectives Atena, Grčka

23.11.2013.

Communication courtesy or condescension? Linguistic accommodation of native to non-native speakers of English

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

predavanje

English in Europe: Opportunity or threat? Responses to the lingua franca role of English Solun, Grčka

20.04.2013.

Introducing English-medium instruction at a Croatian university: Can we bridge the gap between global emerging trends and local challenges

Branka Drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović

predavanje

English in Europe: Opportunity or threat? The English language in teaching in European higher education Kopenhagen, Danska

04.12.2012.

Attitudes of Croatian native speakers towards the idea of introducing English-medium higher education

Branka Drljača Margić i Tea Žeželić

predavanje

English in Europe: Opportunity or threat? English as a scientific and research language Zaragoza, Španjolska

18.09.2012.

English language diversity in Croatian grammar schools: A study on EFL teachers and students' familiarity with and tolerance of English language varieties

Branka Drljača Margić i Iva Kovačević

Fifth Brno Conference on Linguistics Studies in English. English as the Lingua Franca of the Modern World: New Challenges for Academia Brno, Češka

30.08.2012.

Phraseological calques of Latin origin in Croatian and English

Branka Drljača Margić i Maja Opašić

predavanje

Europhras: Phraseology and culture Maribor, Slovenija

26.05.2012.

Croatian speakers' perception of ELF

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

predavanje

The Fifth International Conference of English as a Lingua Franca Istanbul, Turska

21.07.2011.

Attitudes of Croatian students of English to native and non-native varieties of English

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

predavanje

4th International Conference on the Linguistics of Contemporary English Osnabrück, Njemačka

01.07.2011.

Attitudes of Croatian language speakers to the influence of English on Croatian

Branka Drljača Margić

predavanje

3rd Conference on Language Contact in Times of Globalization Greifswald, Njemačka

07.06.2011.

The (missing) role of the media in the popularisation of Croatian equivalents to Anglicisms

Branka Drljača Margić

predavanje

4th International Language in the Media Conference Limerick, Irska

28.04.2011.

Impact of English on Croatian as seen through the eyes of Croatian university students

Branka Drljača Margić

predavanje

Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication Krakov, Poljska

08.09.2010.

Stavovi govornika prema zaštiti hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga i promicanju domaćih zamjena za anglizme

Branka Drljača Margić

predavanje

Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka, Hrvatska

05.12.2009.

Attitudes of native British English speakers to Americanisms in their language

Branka Drljača Margić

predavanje

English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality Beograd, Srbija

16.10.2009.

(Teaching) English as an International Language and Native Speaker Norms: Attitudes of Croatian MA and BA Students of English

Branka Drljača Margić i Dorjana Širola

predavanje

English as an International Language Conference Izmir, Turska

04.09.2009.

Impact of English on Croatian Prepositional Structures

Branka Drljača Margić i Anita Memišević

predavanje

Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society Zadar, Hrvatska

17.04.2009.

Stavovi izvornih govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike

Branka Drljača Margić

predavanje

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen Graz, Austrija

07.11.2008.

Nepoznavanje engleskoga jezika – oblik funkcionalne nepismenosti

Branka Drljača Margić i Anita Memišević

predavanje

Riječki filološki dani 8 Rijeka, Hrvatska

25.04.2008.

Impact of language proficiency on error rate in Croatian-English false friends

Branka Drljača Margić i Anita Memišević

predavanje

Alpine Adriatic Anglistics 2008: The Global and Local Dimensions of English Language and Literature Rijeka, Hrvatska

28.03.2008.

Engleski element u oglašavanju na hrvatskom i srpskom jeziku

Branka Drljača Margić

predavanje

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen Graz, Austrija

26.05.2007.

Anglizacija hrvatskoga jezika – činjenica i problem

Branka Drljača Margić

predavanje

Jezična politika i jezična stvarnost – 21. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Split, Hrvatska

17.11.2006.

Prilog poznavanju značenjskih odnosa u semantičkim posuđenicama

Branka Drljača Margić

predavanje

Riječki filološki dani 7 Rijeka, Hrvatska

Mentorstvo doktorandima

2016. - 2019.

Vitalnost fijumanskoga dijalekta - stanje i perspektive na početku 21. stoljeća

Maša Plešković Doktorat

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

University of Zagreb

Datum obrane: 4/7/2019

Znanstveni skupovi

18.10.2022. - 21.10.2022.

EMI, ICLHE and Englishization: Reflecting on the Changing University

Sveučilište u Maastrichtu Član programskoga odbora

21.06.2019. - 22.06.2019.

Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society

University of Ljubljana Member of the Scientific Committee

04.05.2019. - 05.05.2019.

EMI Practices in Europe

Sveučilište u Kopenhagenu Predsjednik Organizacijskoga i Programskoga odbora

08.06.2018. - 10.06.2018.

CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity

Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora

03.05.2018. - 05.05.2018.

Language and Mind: 32nd International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society

Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora

04.05.2017. - 06.05.2017.

Language and Its Effects: 31st International Conference of the Croatian Applied Linguistics Society

Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora

03.06.2016. - 05.06.2016.

CLARC 2016: Language planning and policies

Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora

12.05.2016. - 14.05.2016.

Language in Research and Teaching: 30th Croatian Applied Linguistics Society Conference

Filozofski fakultet, Rijeka Član Programskoga odbora

22.05.2015. - 23.05.2015.

1st Conference of the Center for Language Research

Filozofski fakultet, Rijeka Član Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

01.03.2018. -

Glavni urednik međunarodnoga časopisa International Letters of Social and Humanistic Sciences

https://www.scipress.com/ILSHS/editorialBoard

01.03.2017. -

Član uredničkoga odbora međunarodnoga časopisa International Letters of Social and Humanistic Sciences

https://www.scipress.com/ILSHS/editorialBoard

Recenzije

2017. -

TESOL Quarterly

2017. -

International Letters of Social and Humanistic Sciences, SciPress

2017.

Migrations

2015.-

Contrastive Linguistics, časopis za kontrastivnu lingvistiku, Sveučilište u Sofiji „St. Kliment Ohridski“

2015.-

Strani jezici, časopis Odjela za strane jezike Hrvatskog filološkog društva, Zagreb

2015.

Using English as a Lingua Franca in Education in Europe. English in Europe: Volume 4. Language and Social Processes (LSP) Series

2014.-

Uredničke knjige/zbornici radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku.

2014.-

Metodički vidici, časopis za metodiku filoloških i drugih društveno-humanističkih predmeta, Filozofski fakultet, Novi Sad

2014.

English-medium instruction in European higher education. English in Europe: Volume 3. Language and Social Processes (LSP) Series

2010.

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Grammatik

2009.

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen. Lexik – Wortbildung – Phraseologie

Javno djelovanje

Javna predavanja

14.06.2018.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave na Sveučilištu u Rijeci: od riječkoga EJVIN-a do transnacionalnoga TAEC-a

javno predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

07.06.2017.

Preduvjeti za kvalitetne studijske programe na engleskome jeziku (na Sveučilištu u Rijeci)

javno predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2015.

Stavovi sveučilišnih nastavnika prema uvođenju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave

javno predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2014.

EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja

predavanje/radionica

Ekonomski fakultet u Rijeci

07.05.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora

predavanje/radionica

Ekonomski fakultet u Rijeci

16.04.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti?

predavanje/radionica

Filozofski fakultet u Rijeci

17.03.2014.

Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku

predavanje/radionica

Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

03.05.2017.

Jezična potpora kao ključni preduvjet za engleski kao jezik visokoškolske nastave

Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka

02.10.2015.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave: Prednosti, izazovi i preduvjeti

Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka

04.02.2015.

Integrirano poučavanje sadržaja i jezika (engl. CLIL)

Okrugli stol

Hotel "Jadran", Rijeka

12.12.2014.

Sharing perspectives on EMI in Europe

Okrugli stol

Sveučilište u Padovi

07.07.2014.

EJVIN na EFRI-ju: Prezentacija rezultata istraživanja

Radionica/predavanje

Ekonomski fakultet u Rijeci

06.06.2014.

Učenje stranih jezika u Rijeci i okolici: Pregled i naši ciljevi

Objavljen popularno-znanstveni tekst na mrežnim stranicama Bilingualism Matters@Rijeka

07.05.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Izazovi, preduvjeti, potpora

Radionica/predavanje

Ekonomski fakultet u Rijeci

16.04.2014.

Engleski kao jezik visokoškolske nastave (EJVIN): Kako premostiti jaz između globalnoga trenda i lokalnih mogućnosti?

Radionica/predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

17.03.2014.

Razvoj studijskih programa na engleskome jeziku

Radionica/predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

Volonterstvo

06.06.2014.

Volontiranje u okviru Bilingualism Matters@Rijeka

Bilingualism Matters@Rijeka

Intervjui

28.03.2018.

Nastava na engleskom ključna za internacionalizaciju europskih sveučilišta

Novi list (Vox academiae: posebni prilog za visoko obrazovanje, znanost i umjetnost)

Rijeka

Novinski članci

29.06.2017.

Tutela degli idiomi e delle instituzioni scolastiche (članak je objavljen u povodu održavanja trećega sastanka suradnika i dionika na projektu AThEME u Hrvatskoj, na kojemu je B. Drljača Margić sudjelovala kao suradnik na Projektu)

La voce del popolo

Rijeka

14.06.2016.

Procede a Fiume il progetto Advancing the European Multilingual Experience: Parlando di esperienza europea multilingue (objavljen u povodu održavanja drugoga sastanka suradnika i dionika na projektu AThEME, na kojemu je B. Drljača Margić suradnik)

La voce del popolo

Rijeka

Uredništvo

06.06.2014. -

Urednica popularnoznanstvenih tekstova

Mrežne stranice Bilingualism Matters@Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

2018. - 2021.

Strategic Internationalisation of Graduate Studies in Mathematics and Biotechnology (OPTILIFE)

Suradnik

European Structural and Investment Funds

2017. - 2020.

Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC)

Član Izvršnoga odbora; voditelj hrvatskoga tima; voditelj šestoga radnog paketa, odnosno diseminacije

Europska unija, u okviru programa Erasmus+ 350.000,00 €

2017. - 2018.

Prerequisites for the Implementation of English-Medium Instruction

Principal researcher

Sveučilište u Rijeci 10.500,00 kn

2014. - 2019.

Advancing the European Multilingual Experience

Suradnik

Europska unija, u sklopu programa FP7

2013. - 2016.

Internationalisation of Study Programmes

Principal researcher

Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2007. - 2012.

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen

Suradnik

Vlada Republike Austrije

Obrazovni projekti

2013. - 2015.

Višejezično obrazovanje – unapređenje učenja jezika i interkulturalnih vještina (uloga u projektu: suradnik - evaluator/konzultant)

Financiranje: Europska unija, u okviru IV. komponentne IPA programa, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“.

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

Potpore 2016 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016