Dr. phil. Nikolina Palašić prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 718
mobitel : 091 7333 844
e-pošta : nikolina.palasic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 8 2 0

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2014. doktor znanosti Universität Wien
1.1.1999. - 1.1.2004. prof. hrvatskoga jezika i književnosti/prof. njemačkoga jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

18.1.2009. - asistent Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Norme i normativni priručnici, Fonologija, Tekstna lingvistika, Redaktura i lektura, Pragmalingvistika ECTS-koordinator na Odsjeku na kroatistiku (2009– 2011) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
2.11.2007. - 18.1.2009. znanstveni novak Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Norme i normativni priručnici, Fonologija, Tekstna lingvistika, Redaktura i lektura Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
1.3.2005. - 2.11.2007. vanjski suradnik Seminarska nastava na kolegijima Dječja književnost, Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, Norme i normativni priručnici Njemački jezik (na Odsjeku za kulturalne studije) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
- poslijedoktorand Predavanja iz kolegija Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Pragmalingvistika; Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Tekstna lingvistika, Novije lingvističke teorije, Semantika, Teorija jezika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
- docent Predavanja iz kolegija Pragmalingvistika; Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Tekstna lingvistika, Novije lingvističke teorije, Semantika, Teorija jezika Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Članstva

23.11.2018. - International Journal of Language and Linguistics
1.1.2006. - HDPL

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Teorija jezika
HJK1; HJK2
Filozofski fakultet u rijeci
suradnik
Norma sati: 67,4
1.1.2016. - Fonologija
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 52,5
1.1.2016. - Semantika
HJK1
Filozofsku fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2015. - Pragmalingvistika
HJK1; HJK2
Filozofsku fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 82,5
1.1.2010. - 1.1.2015. Pragmalingvistika
HJK1; HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 52,5
1.1.2009. - Pravopisna norma
HJK1
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2008. - Tekstna lingvistika
HJK1
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2008. - Tekstna lingvistika
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - 1.1.2016. Fonologija
Hjk2
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - Redaktura i lektura
HJK1; HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2007. - Norme i normativni priručnici
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5

Gostujući nastavnik

1.10.2016. - 1.3.2017. Theoretische Grammatik
BKS
Institut für Slavistik, Universität Klagenfurt
nosilac kolegija
Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nikolina Palašić
Lokale Strategien der sprachlichen Realisierung von globalen Feindbildern
Linguistik Online 83 95-109. - 2017.

A1

2. Nikolina Palašić Tihana Zbašnik
Imperativnost između gramatičke zadanosti i komunikacijske uljudnosti
Poznanskie studia slawistyczne 13 179-193 - 2016.

A1

3. Nikolina Palašić
Odnos rečeničnog modusa i implikatura
Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja 27 31-43. - 2015.

A1

4. Danijela Marot Kiš Nikolina Palašić
Performativni identiteti u "Čudnovatim zgodama šgrta Hlapića"
"Šegrt Hlapić - Od čudnovatog do čudesnog"; Zbornik radova. 91-102. - 2015.

A2

5. Nikolina Palašić
„Komunikacijska vrijednost ironije“ Fluminensia (e-izdanje: http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=838.html), ur. Silvana Vranić, Rijeka, 2015.
Fluminensia 123-136. - 2015.

A1

6. Nikolina Palašić i Lada Badurina
Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti
Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića, uredio Sanjin Sorel, Facultas, Rijeka 247-259. - 2014.

A2

7. Palašić, Nikolina; Marot Kiš, Danijela
Misao sputana jezikom
Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 639-648 - 2014.

A2

8. Nikolina Palašić
„Vizualna komunikacija: politički plakat kao persuasivno komunikacijsko sredstvo“, Pismo, br. XII, str. 50–64.
52-66. - 2014.

A1

9. Ivanetić, Nada; Palašić, Nikolina
Referencija, identitet, tekst
Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku 227-237 - 2007.

A2

10. Nikolina Palašić
Presupozicije vs. implikature - na razmeđu između semantike i pragmatike
Zbornik Riječki filološki dani 11 51-62

A2

11. Nikolina Palašić
O granicama (i dodirima) koordinacije i subordinacije
Zbornik Sarajevski filološki susreti 4 11-23

A1

12. Nikolina Palašić Nada Ivanetić
Autoreferencija u polemičkom tekstu - oblici i funkcije
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku 247-260

A2

13. Lada Badurina Nikolina Palašić
Tekst protiv teksta. O argumentaciji u polemičkom diskursu.
Zbornik Riječki filološki dani 267-279.

A2

14. Lada Badurina Nikolina Palašić
Swearing as a subtype of (linguistic) vulgarity
Contrastive Linguistics 206 101-116.

A1

15. Nikolina Palašić
Tko je lud u ovoj državi? Verbaliziranje emocija u političkom dyskursu
„Poznańskie Studia Slawistyczne“ br. 9, Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym, (Poznań)

A1

16. Nikolina Palašić Nada Ivanetić
Osjećam se prozvanim - indikatori emocija u znanstvenoj polemici.
Sarajevski filološki susreti 3, zbornik radova 181-197.

A1

17. Nikolina Palašić, Nada Ivanetić
Eufemizam u službi objektivnosti – strategije vrednovanja u recenzijama znanstvenih tekstova, u: Palić, I. (ur.), Sarajevski filološki susreti – zbornik radova (knjiga I), Sarajevo: Bosansko filološko društvo, str. 227–241
227-241.

A1

18. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Pragmatika veznih sredstava( Pragmatics of conjuncts )
Sarajevski filološki susreti I, Zbornik radova (knjiga I) / Palić, Ismail (ur.). - Sarajevo : Bosansko filološko društvo , 2012. 252-265. 252-265.

A1

19. Nikolina Palašić, Danijela Marot Kiš
„Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji“, Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1), uredili: Senahid Halilović, Mirela Omerović, Slavistički komitet, Sarajevo, str. 451–461
Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1), uredili: Senahid Halilović, Mirela Omerović, Slavistički komitet, Sarajevo, str. 451–461 451-460.

A1

20. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme (Kroatische Rechtschreibung in den 90-er Jahren des 20. Jh.: Zurück zur Tradition oder die Restandardisierung der Rechtschreibnorm )
Njegoševi dani 4. Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakulet , 2013. 385-396 (ISBN: 978-867798-083-2). 1-11.

A1

21. Badurina, Lada; Palašić, Nikolina
Ispod teksta: bilješka o fusnoti ( Below the text: a note on footnote )
Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010. 451-464 (ISBN: 978-953-6104-70-3). 451-464.

A2

22. Palašić, Nikolina; Marot, Danijela
Jezična politika u javnoj komunikaciji: elementi političke retorike( Language policy in public comunication: elements of politic retorics )
Jezicna politika i jezicna stvarnost : Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.). - Zagreb : HDPL , 2009. 360-369 (ISBN: 978-953-7494-02-5). 360-368.

A2

Znanstvene knjige

1.
Nikolina Palašić i Lada Badurina
Tekst i kontekst
Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi, str. 73–90. Aneta Stojić, Marija Brala-Vukanović, Mihaela Matešić Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2014.
2.
Nikolina Palašić i Lada Badurina
Osnove hrvatskoga pravopisa
Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi, str. 355–382 Aneta Stojić, Marija Brala-Vukanović, Mihaela Matešić Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka - 2014.
3.
Dressler/de Beaugrande; prevodilac: Nikolina Palašić
Uvod u lingvistiku teksta (Introduction to Text Linguistics )
Disput, Filozofski fakultet u Rijeci - 2010.
4.
Leopold Auburger; Nikolina Palašić (prevodilac)
"Hrvatski jezik i serbokroatizam", Maveda, Rijeka, 2009.

Pozvana predavanja

1. Nikolina Palašić
Kommunikation mittels Wahlplakate
Universität Graz - 11.12.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Nikolina Palašić
Persuasive Strategien im politischen Wahlkampf usmeno Međunarodna znanstvena konferencija "Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur" Lovran - 1.1.2014.
2.
Nikolina Palašić i Nada Ivanetić
Osjećam se prozvanim – indikatori emocija u znanstvenoj polemici usmeno Sarajevski filološki susreti Sarajevo - 1.1.2014.
3.
Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš
Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića usmeno Međunarodna znanstvena konferencija „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Slavonski Brod - 1.1.2013.
4.
Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš
Misao sputana jezikom usmeno Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani; Rijeka Rijeka - 1.1.2012.
5.
Nikolina Palašić i Nada Ivanetić
Eufemizam u službi objektivnosti: strategije vrednovanja u recenzijama znanstvenih tekstova usmeno Sarajevski filološki susreti 3 Sarajevo - 1.1.2012.
6.
Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš
Vizualne strategije političkih plakata usmeno Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka - 2.12.2011.
7.
Nikolina Palašić i Lada Badurina
„Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme“ usmeno Njegoševi dani 4 Perast - 1.1.2011.
8.
Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš
Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji usmeno Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 Sarajevo - 1.1.2011.
9.
Nikolina Palašić i Lada Badurina
Pragmatika veznih sredstava usmeno Sarajevski filološki susreti I Sarajevo - 1.1.2010.
10.
Nikolina Palašić i Lada Badurina
Ispod teksta: bilješka o fusnoti usmeno Riječki filološki dani Rijeka - 1.1.2008.
11.

- 1.1.2007.
12.
Nikolina Palašić i Nada Ivanetić
Referencija, identitet, tekst usmeno Jezik i identiteti Split - 1.1.2006.
13.
Nikolina Palašić
Verbalne strategije i manipulacija u političkom diskursu usmeno Riječki filološki dani 7 Rijeka - 1.1.2006.
14.
Nikolina Palašić, Sandra Husanović
Leksičko-gramatička realizacije koncepta kolektivnosti usmeno Riječki filološki dani 12 Rijeka
15.
Nikolina Palašić
Performativnost obećanja u političkom diskursu usmeno Jezik i njegovi učinci; skup HDPL-a Rijeka
16.
Nikolina Palašić
Pragmatika u gramatici Ive Pranjkovića usmeno Znanstveni kolokvij u čast profesoru Ivi Pranjkoviću Zagreb
17.
Nikolina Palašić
Lokale Strategien der (sprachlichen) Realisierung von globalen Feindbildern usmeno Sprache und Gewalt - interdisziplinäre Beiträge zur aktuellen Diskussion Rijeka
18.
Lada Badurina, Nikolina Palašić
Odgovori na pitanja o pitanjima usmeno Bosanskohercegovački slavistički kongres 2 Sarajevo
19.
Lada Badurina, Nikolina Palašić
Tekt prema tekstu: o argumentaciji u polemičkom diskursu usmeno Riječki filološki dani 10 Rijeka
20.
Nikolina Palašić
Sprachliche Konstruktion positiver und negativer Bilder im politischen Diskurs usmeno Slawisch-deutsche Begegnungen Osijek
21.
Lada Badurina, Ivo Pranjković, Nikolina Palašić
Stereotipi u vicevima usmeno The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofija
22.
Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš
Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike usmeno Jezična politika i jezična stvarnost, 21. međunarodni znanstveni skup u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split
23.
Nikolina Palašić
Presupozicije vs. implikature - na razmeđu semantike i pragmatike usmeno Riječki filološki dani 11 Rijeka
24.
Nikolina Palašić
O granicama (i dodirima) koordinacije i subordinacije usmeno Sarajevski filološki susreti IV. sarajevo
25.
Nikolina Palašić, Anastazija Vlastelić
O odnosu aspektualnosti i performativnosti glagola usmeno Sarajevski filološki susreti V. Sarajevo
26.
Lada Badurina, Ivo Pranjković, Nikolina Palašić
Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku usmeno 44. međunarodna naučna konferencija Ohrid
27.
Lada Badurina i Nikolina Palašić
Asindetske subordinirane strukture. usmeni 6. hrvatski sintaktički dani Osijek
28.
Nikolina Palašić, Nada Ivanetić
Autoreferencija u polemičkome tekstu - oblici i funkcije usmeno Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja - skup HDPL-a Rijeka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu ; suradnik; UniRi; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jzika; suradnik; ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Znanstveni skupovi

1. 17.6.2017. - 20.6.2017.
Međunarodna znanstvena konferencija - Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku Ohrid izlagač
2. 24.11.2016. - 26.11.2016.
Međunarodna znanstvena konferencija Riječki filološki dani 11 Filozofski fakultet u Rijeci izlagač
3. 1.1.2016. -
Riječki filološki dani 11 Rijeka zamjenica predsjednice Programskog odbora
4. 2.12.2012. -
SLIKA I RIJEČ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka izlagač
5. - 30.5.2015.
Međunarodna znanstvena konferencija Bosanskohercegovački slavistički kongres 2 Sarajevo izlagač
6. - 29.11.2014.
Međunarodna znanstvena konferencija Riječki filološki dani 10 Rijeka izlagč
7. - 12.10.2014.
Međunarodna znanstvena konferencija Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur Lovran izlagač
8. - 31.5.2014.
Međunarodna znanstvena konferencija Sarajevski filološki susreti Sarajevo izlagač
9. - 20.4.2013.
Međunarodna znanstvena konferencija - Od čudnovatog do čudesnog Slavonski Brod izlagač
10. - 14.12.2012.
Sarajevski filološki susreti II Sarajevo izlagač
11. - 24.11.2012.
Riječki filološki dani 9 Rijeka izlagač
12. - 3.9.2011.
Njegoševi dani 4 Perast izlagač
13. - 28.5.2011.
Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo izlagač
14. - 10.12.2010.
Sarajevski filološki susreti I Sarajevo izlagač
15. - 8.11.2008.
Riječki filološki dani 8 Rijeka izlagač
16. - 26.5.2007.
Jezična politika i jezična stvarnost; skup HDPL-a Split izlagač
17. - 18.11.2006.
Riječki filološki dani 7 Rijeka izlagač
18. - 27.5.2006.
Jezik i identiteti; skup HDPL-a Split izlagač
19. -
Sprache und Gewalt - interdisziplinäre Beiträge zu einer aktuellen Diskussion Filozofski fakultet u Rijeci pozvani izlagač
20. -
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, međunarodni znanstveni skup HDPL-a Filozofski fakultet u Rijeci izlagač
21. -
22. Znanstveni kolokvij u čast profesoru Ivi Pranjkoviću Zagreb izlagač
22. -
Sarajevski filološki susreti IV Sarajevo izlagač
23. -
Jezik i njegovi učinci, međunarodni znanstveni skup HDPL-a Rijeka izlagač
24. -
Slawisch-deutsche Begegnungen Osijek izlagač
25. -
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, međunarodni znanstveni skup HDPL-a Rijeka izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
29.11.2013. -
Predavanje u okviru projekta studentske udruge "Idiom" na temu "(Ne)pismenost na društvenim mrežama i njezin utjecaj na (ne)pismenost uopće"
Filozofski fakultet u Rijeci   Predavač
2.
1.3.2012. -
Sujelovanje na predstavljanju knjige M. Katnić-Bakaršić "Između diskursa moći i moći diskursa"
Filozofski fakultet u Rijeci   Predstavljač
3.
1.4.2007. -
Radionica "Lektoriranje tekstova"
Udruga "Katapult"   Predavač
4.
- 13.11.2015.
U sklopu Erasmus-programa održala 8 sati predavanja na pravopisne i odabrane pragmalingvističke teme.
Institut za slavistiku Sveučilišta Alpe Adria u Klagenfurtu   predavač
5.
-
Organizacija i sudjelovanje u predstavljanju knjige "Pravopisne studije" Lade Badurine
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet   organizator

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - zamjenica voditeljice
Riječka kroatistička škola
2. - - V.d. Katedre za hrvatski jezik
Odsjek za kroatistiku
3. - - zamjenica predsjednice Programskoga odbora RFD-a
Odsjek za kroatistiku
4. - - izvršna urednica Zbornika RFD-a 11
Odsjek za kroatistiku
5. - - zamjenica predsjednika Programskoga odbora RFD-a
Odsjek za kroatistiku
6. - - izvršna urednica Zbornika RFD-a 10
Odsjek za kroatistiku