dr. sc. Diana Stolac red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 603
e-pošta : diana.stolac@ri.t-com.hr
mobitel : 091/5676268

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Academia edu
CROSBI
Google Scholar 79 5 2
Google Scholar 259 9 6
Orchid
Research Gate
ResearcherID

Obrazovanje

14.12.2011. - Trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.1982. - profesorica asistentica, znanstvena asistentica, viša asistentica, docentica, izvanredna profesorica, redovita profesorica, redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1980. - 1.1.1982. lektor Predavanja iz sintakse, povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu, a lektorske vježbe na Pedagoškom fakultetu; volonterski učitelj hrvatkoga jezika u Dopunskoj školi. Filozofski fakultet Sveučilišta u Pragu, Češka
1.1.1980. - stručni suradnik Stručni suradnik u Komisiji za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstvo kulture
1.1.1979. - 1.1.1980. profesorica OŠ Markuševac PŠ Vidovec

Članstva

1.4.2008. - Universitas
1.1.2005. - Senat Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - Matica hrvatska
1.1.1990. - Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
1.1.1988. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
1.1.1979. - Hrvatsko filološko društvo
- Društvo profesora hrvatskoga jezika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Odabrane teme iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika
HJK - dvopredmetni studij - diplomski studij
Filozofski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Hrvatski jezik
Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Hrvatski jezik II
Preddiplomski studij
Odjel za učiteljski studij Sveučilišta u Zadru
voditelj
Norma sati: 135
1.1.2012. - Sintaksa
Preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Splitu
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - 1.1.2011. Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću
Diplomski studij
Filozofski fakultet u Splitu
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2008. - Osnove jezične kulture
Preddiplomski studij
Teologija u Rijeci KBF-a Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2008. - Sintaktostilistika
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Jezik reklama
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Starije hrvatsko jezikoslovlje
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Metodologija jezičnih istraživanja
jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Povijesna sintaksa
Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2012. Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću
Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Uvod u povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika
Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Povijest hrvatskoga jezika
Dvopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Povijest hrvatskoga književnog jezika
Jednopredmetni preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2008. Sintaksa
Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Puli
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2001. - 1.1.2011. Povijest hrvatskoga jezika
Preddiplomski studij
Filozofski fakultet u Splitu
voditelj
Norma sati: 120
1.1.2000. - 1.1.2008. Seminar diplomskoga rada
Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Puli
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1996. - 1.1.2008. Povijest hrvatskoga jezika
Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Puli
voditelj
Norma sati: 150
- Hrvatski standardni jezik (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Povijest hrvatskoga jezika (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Uvod u studij kroatistike (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Seminar diplomskoga rada (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kultura govorenja, čitanja i pisanja (predbolonjski studij)
kroatistički studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Jezik reklama (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Sintaktostilistika (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Hrvatski književni jezik u 17. stoljeću (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Hrvatski književni jezik u 18. stoljeću (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Osnove jezične kulture (predbolonjski studij)
nekroatistički studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kultura govorenja, čitanja i pisanja (predbolonjski studij)
nekroatistički studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Suvremeni hrvatski književni jezik - sintaksa (predbolonjski studij)
Jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Hrvatski jezik (predbolonjski studij)
Studij anglistike i germanistike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

26.11.2014. - Odstupanje od norme u publicističkim tekstovima
Gabrijela Milanković
Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij
Filozofski fakultet Rijeka
30.9.2013. - Oglasi u listu za narodne interese Sloboda
Serena Calderara Cvjetović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2013. - Nazivi za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji
Valentina Soldo
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Pomorsko nazivlje u rječnicima Jakova Antuna Mikoča i Bogoslova Šuleka
Nađa Bojić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Sintaktička norma (Analiza odabranih jezičnih savjeta)
Ines Boras
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Izricanje vremena u hrvatskome jeziku
Andrea Lončarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2012. - Pomorsko nazivlje u rječnicima Fausta Vrančića i Jurja Habdelića
Nataša Bojić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Terminologija u logici
Iva Sušić
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
25.9.2012. - Naslovi i podnaslovi u dnevnom tisku
Renata Potočnik
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2012. - Nazivi za kuću i okućnicu u Belostenčevu rječniku
Maja Ferenac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.7.2012. - Poljodjelski nazivi u Belostenčevu rječniku
Nikolina Volovšćak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.4.2012. - "Jezik Petra Zoranića s naglaskom na atribuciji"
Marina Jeromela
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
31.1.2012. - Novosadski dogovor
Iva Đurđek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.10.2011. - Predikatni proširak
Tamara Valčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Deklinacija imenica ženskoga roda u pet starijih gramatika
Ivana Matović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Nazivi za životinje u rječniku Ardelija della Belle
Renata Pleli
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Nazivi za ptice u rječnicima Gazophylacium Ivana Belostenca, Lexicon Latinum Andrije Jambrešića i Franje Sušnika te Dictionar Jurja Habdelića
Josipa Popčević
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
29.9.2011. - Nazivi za vršitelje radnje u rječniku Ivana Belostenca, Gazophylacium, Zagreb 1740
Valentina Soldo
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - Gramatičar Šime Starčević
Dijana Bogović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
4.4.2011. - Značajke instrumentala hrvatskoga standardnog jezika
Marija Raos
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.2.2011. - Pogodbene rečenice na kulturpunktu.hr
Sanja Lokas
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.1.2011. - Filolog Fran Kurelac
Ivana Medven
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2010. - Sintaksa u jezičnim savjetnicima na prijelomu 20. u 21. stoljeće
Rene Poli
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2010. - Fitonimi u "Dikcionaru" Jurja Habdelića
Marijana Rebac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2010. - Utjecaj medija na hrvatski standardni jezik
Sanja Vrbanec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2010. - Opis apozicije u suvremenim hrvatskim jezikoslovnim priručnicima
Martina Osredek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.10.2010. - Atribucija u hrvatskom i engleskom jeziku
Mario Jandri
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Arithmetika Horvatszka Mihalja Šiloboda
Marija Bakarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.5.2010. - Subjekt u hrvatskom standardnom jeziku
Petra Bebić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
24.5.2010. - Deklinacija imenica u "Ilirskoj slovnici" Vjekoslava Babukića
Magdalena Dvorabić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.11.2009. - Vremenske rečenice
Sanjin Ivašić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Ante Kuzmanić
Ines Boras
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
19.10.2009. - Zadarski jezično-kulturni krug: "Zora dalmatinska"
Andrea Lončarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Usporedni prikaz nekoliko sintakičkih problema u jezičnim savjetnicima i u jeziku govornika hrvatskoga jezika
Jelena Kalčić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2009. - Sastavne, rastavne i suprotne rečenice u djelima Ivane Brlić-Mažuranić
Jelena Brkljačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2009. - Ivan Belostenec "Gazophylacium"
Sanja Stilinović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
11.9.2009. - Fran Kurelac: "Mulj govora nespretna i nepodobna nanesen na obale našega jezika: ili o barbarizmih"
Sabina Pašić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2009. - Usporedba glagola u rječniku Fausta Vrančića i Ardelia Della Belle
Slađana Kecman-Lakić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
26.5.2009. - Bartol Kašić - prvi hrvatski gramatičar
Tihana Kvastek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.1.2009. - Sintaktostilistička napomena o partitivnome i slavenskome genitivu u hrvatskome jeziku i njihovim prijevodnim istovrijednicama u engleskom jeziku
Borana Morić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.12.2008. - Dijalektizmi, žargonizmi i regionalizmi u reklamama
Marina Matijaš
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.10.2008. - Fonološka analiza Zoranićevih Planina
Manuela Valenčić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.10.2008. - Subjekt
Josipa Citerbat
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.10.2008. - Zadarska filološka škola
Ivana Kovačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2008. - Priložne oznake u hrvatskome jeziku
Marija Bakarić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
7.10.2008. - Nezavisnosložene rečenice
Dijana Bogović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
6.10.2008. - Objekt
Sanja Vrbanec
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2008. - Riječka filološka škola
Ivana Medven
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
30.9.2008. - Atribut kroz udžbenike i priručnike za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Ivana Baburek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.12.2007. - Nova Ricsoslovica Iliricska Šime Starčevića
Ksenija Vuković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
23.5.2007. - Jezični alati u reklamama za bijelu tehniku
Tanja Diklić
Hrvatski jezik i književnost/Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
20.2.2007. - Apozicija u komedijama Ive Brešana
Martina Dubovečak
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.2.2005. - Sintaksa u "Novoj slavonskoj i nimačkoj gramatici" Matije Antuna Reljkovića
Marija Barić
Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.1.2005. - Hrvatske početnice dvadesetog stoljeća
Nataša Sirotić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
28.10.2004. - Pogodbene rečenice u Vinodolskom zakonu
Barbara Maras
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.9.2004. - Frazemi u reklamama
Danijela Bartolović
Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
15.4.2003. - Arhaizmi i historizmi u čitankama od I. do IV. razreda osnovne škole i djelu "Priče iz davnina" Ivane Brlić-Mažuranić
Gordana Dukić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
23.9.2002. - Pogreške u pisanim radovima učenika hrvatske nastave u Njemačkoj
Meri Toljanić-Mavrić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.9.2002. - Atribucija u udžbenicima četvrtoga razreda osnovne škole
Nikolina Tomljanović
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
12.9.2002. - Bartol Kašić, otac hrvatske gramatike
Ana Pogorilić
Razredna nastava
Učiteljski fakultet u Rijeci
27.9.2001. - Frazemska sinonimija
Smiljana Radović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.2000. - Rad Ivana Dežmana na stvaranju hrvatskoga liječničkog nazivlja
Tea Lenac
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
21.12.2000. - Atribucija u romanima Gorana Tribusona
Anastazija Horvat
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
13.10.2000. - Rječnik Ardelija della Belle i Osman Ivana Gundulića
Andreana Krizman
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
12.6.2000. - Sintaktostilističke značajke oglasa u novinama
Barbara Jurešić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2010. - Norma i uzus

Sveučilište Mcquirie, Sydney, Australija
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Sintaksa hrvatskoga jezika

Sveučilište Mcguirie, Sydney, Australija
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Sintaktostilistika
doktorski studij
Filozofski fakultet u Osijeku
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Povijest hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Ljubljani
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Povijesna morfosintaksa
doktorski studij
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.9.2914. - Leadership


Norma sati: 30
1.9.2013. - 1.2.2014. Engleski jezik za akademske potrebe


Norma sati:
1.2.2011. - E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)


Norma sati:
- 1.7.2011. Online postgraduate terminology Programme IULA - Institut universitari de linguistica aplicada


Norma sati:
- 1.2.2011. Upravljanje projektima


Norma sati:
-


Norma sati:
- Prozor u višemedijski svijet (stolne videokonferencije i internetski prijenosti)


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2012. - Tečaj za lektore i prevoditelje

Financiranje: Osobni prihodi FF-a

Izdavaštvo

-

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Diana Stolac
Manipulacija kulturnim stereotipima u reklamama i oglasima
Komunikácia v odborných reflexiách 114-127 - 2019.

2. Diana Stolac
Riječka filološka škola
Hrvatska revija XIX 60-64 - 2019.

A2

3. Diana Stolac (ur.) Anastazija Vlastelić (ur.)
Generacija interneta : knjižica sažetaka (ur.)
Generacija interneta : knjižica sažetaka 4. međunarodnoga znanstvenog skupa u ciklusu Sociolingvistički pristupi u slavenskim jezicima Komisije za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta 1-59 - 2019. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Sociolingvistika-2019-Knji%C5%BEica-sa%C5%BEetaka.pdf

4. Diana Stolac
Typology of Agreement Systems
Flunimemsia 31 341-347 - 2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=325722

Q3
A1
WOS

5. Diana Stolac
Sintaktičke raznolikosti u dijakroniji i sinkroniji (na primjeru pravnih tekstova)
Fluminensia 31 157-182 - 2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=325690

Q3
A1
WOS

6. Diana Stolac
Sročnost u jeziku Hrvata u Australiji
Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme 289-297 - 2019.

7. Ante Bičanić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Bernardina Petrović, Lina Pliško, Marko Samardžija, Diana Stolac
Antologija djela iz 20. stoljeća
Povijest hrvatskoga jezika 6. knjiga: 20. stoljeće - drugi dio 6 491-569; 618-619 - 2019.

8. Diana Stolac
Više ili manje uspjele igre riječi u reklamama
Nastojašte i buduštee stilistiki 718-722 - 2019.

9. Diana Stolac
Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaji kozmetičkih proizvoda
Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie 115-124 - 2019.

10. Diana Stolac
Jezične strategije reklama u 19., 20. i 21. stoljeću – sličnosti i razlike
Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie 125-133 - 2019.

11. Diana Stolac
Sintaktostilističke nijanse u digitalnom prevođenju
Aktual'nye problemy stilistiki, Ežegodnyj meždunarodnyj naučnyj žurnal 4 111-121 - 2019.

A1

12. Diana Stolac
Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaju kozmetičkih proizvoda
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja , Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.) HDPL - Srednja Europa, Zagreb 389–401 - 2017. https://drive.google.com/drive/folders/0B0BTfPOfBAiIOHFTVjZUdllGVWc?usp=sharing

A2

13. Diana Stolac
Je li moguće definirati identitet bez jezika?
Hrvatska izvan domovine 1 - 2015.

A2

14. Diana Stolac - Anastazija Vlastelić - Dunja Stolac
Idemo se igrati! Reklame za djecu predškolske dobi
Zbornik radova VI. Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Tuzla 92-104 - 2015.

A2

15. Diana Stolac
Filološki pogled na Ručnu knjižicu Emerika Pavića iz 1769.
Zbornik u čast Katice Ivanišević 233-245 - 2015.

A2

16. Diana Stolac
Utjecaj jezika izvještavanja o sportu na sportaše i navijače
Sport i zdravlje, 7. Međunarodni simpozijum, Tuzla 7 153-157 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733279

17. Diana Stolac
Dvjestota obljetnica Nove ričoslovice iliričke Šime Starčevića (1812.-2012.)
Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 9 9 295-308 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733271

18. Diana Stolac
Jezikoslovni prinosi u rukopisnoj ostavštini Šime Starčevića
Zbornik radova Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću, Sveučilište u Zadru 257-270 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719748

19. Diana Stolac Borana Morić-Mohorovičić
Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 229-243 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733289

Q3
A1
WOS

20. Diana Stolac Borana Morić-Mohorovičić
Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 229-243 - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=733289&table=casopis&print=true

Q3
A1

21. Diana Stolac
Novi stari rječnik
Fluminensia 26 168-171 - 2014. http://hrcak.srce.hr/

Q4
A1

22. Diana Stolac Anastazija Vlastelić
Poslovice u reklamama
PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VII VII 33-40 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718553

23. Diana Stolac - Valentina Soldo
Tvorba naziva za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi 4 71-87 - 2014.

A2

24. Diana Stolac
Expressing Croatian identity through language designations
Croatian Studies Review, Sydney 10 105-132 - 2014.

A1

25. Diana Stolac
Formule uvjeravanja
Jezik medija nekada i sada 73-90 - 2014.

A2

26. Diana Stolac
Hrvatski prinos bazama strukovnoga nazivlja
A tko to ide? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, Minsk 145-172 - 2013.

27. Diana Stolac
Na zrnu soli.
Tuzla. Grad na zrnu soli. 405-416 - 2013.

28. Diana Stolac
Tehničko nazivlje između norme i uzusa
Peti hrvatski slavistički kongres 1 511-522 - 2011.

29. Diana Stolac
Talijanizmi u reklamnom diskursu
Tabula 248-257 - 2011.

A2

30. Diana Stolac
Poučavanje slavenskih jezika na Sveučilištu u Rijeci
Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe (Zbornik radova) 94-101 - 2011.

31. Diana Stolac
Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje
Aktualna istraživanja u prrimijenjenoj lingvistici 41-52 - 2011.

32. Diana Stolac
Terminološki izazovi novih tehnologija.
Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie (zbornik radova) 534-543 - 2010.

33. Diana Stolac
Hrvatski jezik u prvim hrvatskim novinama (Kraljski Dalmatin 1806.-1819.)
Hrvati i Ilirske pokrajine 569-582 - 2010.

34. Diana Stolac
Riječke godine Šime Ljubića
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Šimi Ljubiću 447-458 - 2009.

35. Diana Stolac
Gramatika Lovre Šitovića u kontekstu hrvatske gramatikologije
Zbornik o Lovri Šitoviću 129-136 - 2009.

36. Diana Stolac
Hrvatski jezik u nastavi i školi, domu, medijima - u svakidašnjici
Nazorovi dani - zbornik radova 9-20 - 2009.

37. Diana Stolac; Anastazija Vlastelić
Bilješke uz čitanje Zlatovićeva Vukodlaka i župnika
Zbornik o Stjepanu Zlatoviću 79-94 - 2008.

38. Stolac, Diana
Argumentacijski diskurs hrvatske dijalektološke literature (na djelu Ive Lukežić)( Argumentaton discourses of Croatian dialectological literature (in works of Iva Lukežić) )
- 2007.

39. Diana Stolac
Baćić na razmeđi stoljeća - tradicija i suvremenost
Zbornik o Petru Krstitelju Baćiću (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Petar Krstitelj Baćić" 259-266 - 2007.

40. Diana Stolac
Komunikacijske funkcije osamostaljenih dijelova rečeničnoga ustrojstva u Marulićevu Naslidovan'ju
Tkivo kulture - Zbornik Franje Emanuela Hoška 241-252 - 2006.

41. Diana Stolac
Formule isprike
Jezik u društvenoj interakciji (Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, savjetovanje 2003.) 459-470 - 2005.

42. Diana Stolac
Filološki pogled na Pripovidanje nauka karstjanskoga Jeronima Filipovića
Zbornik o Jeronimu Filipoviću (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa) 93-103 - 2005.

43. Diana Stolac
Kostrenska pisma
Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kosterna 1 109-117 - 2005.

44. Diana Stolac
Naslovi u sportskoj rubrici "Novoga lista"
Sv. Vid VIII (Zbornik) 233-251 - 2003.

45. Diana Stolac; Sanja Holjevac
Metodologija istraživanja dijalektalne sintakse
Hrvatski dijalektološki zbornik 12 137-147 - 2003.

46. Diana Stolac
Sintaktostilistički pristup Marulićevoj Juditi
Colloquia Maruliana 11 235-250 - 2002.

A2
WOS

47. Diana Stolac
Problemi stvaranja hrvatskoga računalnoga nazivlja
"Współczesna leksyka", część II, Łódź 89-96 - 2001.

48. "Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi"
Mađarska riječ ország u hrvatskom jeziku
77-82 - 2001.

49. Diana Stolac
Zapovjed brodovnih obava Bože Babića iz 1878. godine
Suvremena lingvistika 291-301 - 1998.

A1
WOS

50. Diana Stolac
Sintaksa Adolfa Vebera Tkalčevića
Riječki filološki dani 2 81-88 - 1998.

51. Diana Stolac
Jezik starohrvatskoga molitvenika "Raj duše"
Człowiek - dzieło - sacrum (Zbornik) 327-333 - 1998.

52. Diana Stolac
Pomorsko nazivlje u Šulekovu rječniku i rječnicima njegovih suvremenika
Zbornik o Bogoslavu Šuleku 139-148 - 1998.

53. Diana Stolac
Norma i uzus u pomorskim komunikacijama 19. stoljeća
Jezična norma i varijeteti (Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku) 517-525 - 1998.

54. Diana Stolac
Deklinacija imenica u gramatici Ignaca Kristijanovića
Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32 177-183 - 1998.

A2

55. Diana Stolac
Riječki profesor Vinko Pacel
Sveti Vid II (Zbornik) 189-198 - 1997.

56. Diana Stolac
"Sintaksa oblika" u "Slavenskoj poredbenoj gramatici" Stjepana Ivšića
Prvi hrvatski slavistički kongres 2 79-84 - 1997.

57. Diana Stolac
Jezično bogatstvo Kastavštine
Zbornik Kastavštine 5 77-86 - 1997.

58. Diana Stolac
Leksemi za izricanje vremena u slavenskim jezicima
"Croatica" (Hrvatski prinosi na Međunarodnom slavističkom kongresu, Krakov 1998) 45-46 193-202 - 1997.

A2

59. Diana Stolac
Rječnik liječničkoga nazivlja Riječanina Ivana Dežmana
Sveti Vid II (Zbornik) 147-156 - 1997.

60. Diana Stolac
Starija hrvatska leksikografija i mađarski jezik
Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, (Zbornik) Pečuh 2 249-257 - 1997.

61. Diana Stolac
Starija hrvatska leksikografija i mađarski jezik
Hrvatski dijalektološki rječnik 10 93-98 - 1997.

62. Diana Stolac
Sintaksa u Slavenskoj poredbenoj gramatici Stjepana Ivšića
Stjepan Ivšić - život i djelo (Zbornik skupa) 121-126 - 1996.

63. Diana Stolac
Sintaktostilistička interpretacija starohrvatskih kajkavskih tekstova
Styl a tekst (Zbornik) Opole - 1996.

64. Diana Stolac
Nazivi ulica u Rijeci u prošlosti i danas
Urbanonymá a kontexte histórie a súčasnosti (Zbornik) Banská Bystrica - Bratislava 235-242 - 1996.

65. Diana Stolac
"Rěčnik lěčničkoga nazivlja" Kurelčeva sljedbenika Ivana Dežmana
Riječki filološki dani, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa) 1 - 1996.

66. Diana Stolac
Standardizacijski procesi u kajkavskom književnom jeziku
Filologija 24-25 331-338 - 1996.

A1
WOS

67. Diana Stolac
Primorski prinosi počecima hrvatskoga znanstvenoga nazivlja
"Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka" 38 281-295 - 1996.

A2

68. Diana Stolac
Nazivi hrvatskoga jezika od prvih zapisa do danas
Filologija 27 107-121 - 1996.

A1
WOS

69. Diana Stolac
Odnos pasivnog rječnika i književnog jezika
Rječnik i društvo (Zbornik) 325-331 - 1995.

70. Diana Stolac
Imenski predikati u kajkavskim dramskim tekstovima 18. i početka 19. stoljeća
Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 21 201-212 - 1995.

A1
WOS

71. Diana Stolac
Polifunkcionalnost kajkavskoga književnog jezika
Nemzetközi Szlavisztikai Napok V. / Slavistički dani (Zbornik) Szombathely 276-282 - 1995.

72. Diana Stolac
Hrvatsko pomorsko nazivlje
Sveti Vid I (Zbornik) 177-185 - 1995.

73. Diana Stolac
Napomene o jeziku libreta "Ban Leget" Ivana Dežmana
Fluminensia 7 11-16 - 1995.

A2

74. Diana Stolac
Koordinirani, subordinirani i asimetrični bi/polilingvizam
Jezici i kulture u doticajima (Zbornik radova s Drugoga međunarodnog skupa) 165-168 - 1995.

75. Diana Stolac
Sintaksa Bartola Kašića
Bartol Kašić - život i djelo (Zbornik) 129-136 - 1994.

76. Diana Stolac; Verena Tibljaš
Konektori u znanstvenome stilu
Fluminensia 6 55-62 - 1994.

A2

77. Diana Stolac
Boje u starijoj hrvatskoj frazeologiji i leksikografiji
Filologija 22 259-267 - 1994.

A1
WOS

78. Diana Stolac
Tipovi bilingvizma
Fluminensia 5 49-52 - 1993.

A2

79. Diana Stolac
Sintaktostilistika kajkavskoga književnog jezika
"Croatica" (Hrvatski prinosi na Međunarodnom slavističkom kongresu, Bratislava) 37/38/39 333-340 - 1993.

A2

80. Diana Stolac
Dijelni genitiv u jeziku Tituša Brezovačkoga
Fluminensia 4 77-81 - 1992.

81. Diana Stolac
Della Belline napomene o sintaksi
Filologija 19 45-48 - 1992.

A1
WOS

82. Diana Stolac
Sintaktičke funkcije genitiva u jeziku Tituša Brezovačkoga
Rasprave Zavoda za hrvatski jezik 18 165-176 - 1992.

A1
WOS

83. Diana Stolac
Stvaralačka odstupanja od jezične norme u publicističkom stilu
Jezik i stil sredstava informisanja 41-44 - 1991.

84. Diana Stolac
Bilingvnost čakavskih pjesnika kao bitna odrednica jezika njihove poezije
Komparativno proučavanje južnoslavenskih književnosti 359-364 - 1991.

85. Diana Stolac
Sintaksa Bartola Kašića
Fluminensia 3 77-81 - 1991.

A2

86. Diana Stolac
Grafijska rješenja "Pobožnosti križnoga puta" iz 1798. godine
Fluminensia 1 93-99 - 1988.

A2

87. Diana Stolac
Odnos arhaizama i historizama prema književnom jeziku i sinonimiji
Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci 6 203-207 - 1984.

88. Diana Stolac
Slavenski genitiv u jeziku Tituša Brezovačkoga
Filologija 20-21 425-430

A1
WOS

89. Diana Stolac
"Morski riečnik" Bože Babića iz 1870. godine
Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 107-116

A2

90. Diana Stolac
Počeci hrvatske pomorske terminologije
Fluminensia 1 90-95

A2

91. Stolac, Diana
Naziv rječkih poduzeća
Zbornik "Sveti Vid" / Stolac, Diana (ur.). - ICR , 1998. 215-223.

92. Stolac, Diana
Hrvatsko pomorsko nazivlje u 19. stoljeću( Croatian maritime terminology in the 19th century )
Filolofija (0449-363x) 29 (1998), 30-31; 133-146

A1
WOS

93. Stolac, Diana
Leksem beteg u starijoj hrvatskoj pisanoj baštini( Lexem beteg in Old Croatian Texts )
Nemzetközi Szlavisztikai Napok VI. / Gadanji, Karlo (ur.). - Sambotel - Pečuh : Hrvatsko znanstveni zavod , 1998. 217-222.

94. Stolac, Diana
Atributi u reklamama( Atributes in Comercials )
IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup : zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.). - Pečuh : Hrvatsko znanstveni zavod , 2000. 35-40 (ISBN: 9630035499).

95. Stolac, Diana
Gundulićev Osman i rječnik Ardelija Della Belle( Gundulić's Osman i Ardelio Della Bella's Dictionary )
Albert Haler - Književni povjesničar, teoretičar i estetičar / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2000. 193-202.

96. Stolac, Diana
Odnos riječkih leksikografa 19. stoljeća prema filološkim školama( Rijeka's Lexicographers in 19th Century in Relation to Philology Schools )
Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2000. 425-438.

97. Stolac, Diana
Hrvatski jezikoslovci akademiku Milanu Mogušu( Croatian linguists to Milan Moguš )
Problemi sjevernog Jadrana 7 (2000); 185-190

A2

98. Stolac, Diana
Sintaktičke napomene u gramatici Tome Babića( Syntactic references in Babić's grammar )
Zbornik o Tomi Babiću : zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Fra Toma Babić i njegovo vrijeme / Jembrih, Alojz (ur.). - Šienik ; Zagreb : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" ; Hrvatski studiji Sveučilišta , 2002. 165-176 (ISBN: 953-6163-68-3).

99. Stolac, Diana
Kumičićev prozni diskurs( Kumičić's proze discourse )
Okrugli stol Eugen Kumičić - život i djelo : u povodu 150. obljetnice rođenja književnika Eugena Kumičića : zbornik radova / Matičević, Ivica (ur.). - Brseč : Udruga Jenio Sisolski , 2002. 21-26 (ISBN: 953-7071-00-6).

100. Kalogjera, Goran; Stolac, Diana
Elementi epske fantastike u romanima Rosarija Jurišića( Elements of epic fantasy in Rosario Jurišić's novels )
Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2002. 147-154 (ISBN: 953-6839-17-2).

101. Stolac, Diana
Dekodiranje reklamnih poruka( Decoding of Commercials )
Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike : zbornik / Badurina, Lada ... [et al.] (ur.). - Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2001. 715-720 (ISBN: 953-96391-5-8).

102. Stolac, Diana
Kristijanovićev kajkavski prijevod Ezopovih basni( Kristijanović's Kajkavian Translation of Aesophus' Fables )
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 4 : Basne / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Pedagoški fakultet , 2003. 45-61 (ISBN: 953-6456-35-4).

103. Stolac, Diana
Hrvatsko-francuska gramatika Šime Starčevića iz 1812. godine( Croatian-French Grammar by Šime Starčević Issued in 1812 )
Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju : znanstveni zbornik : prvi znanstveni / Samardžija, Marko (ur.). - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 2003. 91-102 (ISBN: 953-6637-25-1).

104. Stolac, Diana
Podstil razgovornoga jezika : govor mladih( The Colloquial Substyle : Speech of the Young People )
Hrvatski književni jezik : zbornik radova : međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka Judite Marka Marulića (1450.-1524.) / Lukač, Stjepan (ur.). - Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte , 2003. 191-199 (ISBN: 963-9314-60-9).

105. Stolac, Diana
Atribucija u Kneževićevoj Muci Gospodina našega Isukarsta iz 1753. godine( Attribution in Knežević's 1753 Muka Gospodina našega Isukarsta )
Zbornik o Petru Kneževiću : zbornik radova sa znanstvenoga skupa Fra Petar Knežević i njegovo vrijemeZagreb ; Šibenik : Hrvatski studiji ; Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" , 2003. 59-66 (ISBN: 953-6682-47-8).

106. Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija
Slavenski genitiv kao problem kontrastivnih sintaktičkih opisa( Genitive of Negation as a Problem in Contrastive Syntactic Descriptions )
Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika : zbornik radova / Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.). - Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade , 2004. 431-442 (ISBN: 953-6839-25-3).

107. Stolac, Diana
Ekološke teme u hrvatskim srednjovjekovnim statutima( Ecological Themes in Croatian Middle Ages Statutes )
Ekologija u odgoju i obrazovanju : Dani Ante Starčevića / Golac, Stipe ... et al. (ur.). - Gospić : Visoka učiteljska škola , 2004. 79-89 (ISBN: 953-97586-3-7).

108. Stolac, Diana
Jezični elementi u funkciji (kvazi)znanstvenosti reklama( The language of advertising (quasi)scientific function )
Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : Zborník materiálov z 5. medzinárodnej konferencie o komunikácii / Patráš, V. (ur.). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied , 2004. 114-120 (ISBN: 80-8055-979-1).

109. Stolac, Diana
Fran Pilepić( Fran Pilepić )
Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Lukežić, Ivan (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet , 2004. 515-524 (ISBN: 953-6839-17-2).

110. Stolac, Diana
Komunikacijske funkcije vokativa( Vocativ's communication functions )
Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.). - Zagreb : Disput , 2005. 173-184.

111. Stolac, Diana; Horvat Vlastelić, Anastazija
Sintaksa u Parčićevoj gramatici hrvatskoga jezika iz 1873. godine( Syntax in the Grammar of Croatian Language Written by Parčić in 1873 )
Fluminensia (0353-4642) 17 (2005), 1; 1-11

A2

112. Stolac, Diana
Sintaksa u hrvatskim gramatikama u 20. stoljeću( Syntax in Croatian Grammar Books of the 20th Century )
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1331-6745) 31 (2005); 249-276

Q4
A1
WOS

113. Stolac, Diana
Hrvatska gramatikologija u 20. stoljeću( Croatian Grammaticology in the 20th Century )
Hrvatski jezik u XX. stoljeću : zbornik radova / Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.). - Zgareb : Matica hrvatska , 2006. 297-320 (ISBN: 9531507732).

114. Stolac, Diana
Vatroslav Jagić i riječki filološki krug( Vatroslav Jagić and Rijeka philological circle )
Zbornik o Vatroslavu Jagiću / Maštrović, Tihomil (ur.). - Zagreb : Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 229-244 (ISBN: 978-953-6682-68-3).

115. Stolac, Diana
Jezik / jezici u pomorskoj dokumentaciji ostavštine Stipanović( Language / languages in the maritime records of Stipanović legacy )
Život, kultura i povijest Kostrene. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena II / Vranić, Silvana (ur.). - Kostrena : Katedra Čakavskoga sabora Kostrena , 2007. 65-75 (ISBN: 978-953-7073-07-7).

116. Stolac, Diana
Jonkeove sušačke godine( Jonke´s Sušak Years )
Jezik (0021-6925) 54 (2007), 4; 123-131

Q4
A1
WOS

117. Stolac, Diana
Vinko Pacel - život i djelo( Vinko Pacel - life and work )
Riječki filološki dani, knj. 6 (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani) / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2006. 11-28 (ISBN: 953-6104-51-2).

118. Stolac, Diana
Gervaisov Palmin List( Gervais´s Palmin List )
Liburnijske teme (0305-8056) 16 (2007); 97-104

119. Stolac, Diana
Josip Hamm kao gramatičar hrvatskoga jezika( Josip Hamm as grammatician of the Croatian language )
Josip Hamm i njegovo djelo / Jembrih, Alojz (ur.). - Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu , 2007. 115-124 (ISBN: 978-953-6682-71-3).

120. Stolac, Diana
Jezik Likarija priprostitih Luke Vladmirovića( Language of Likarije priprostite by Luka Vladmirović )
Fra Luka Vladmirović i Neretva (Treći neretvanski, znanstveni i kulturni susret, Zbornik radova izlaganih dne 27. i 28. rujna 2007. u Metkoviću, Pločama i Opuzenu)Opuzen - Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Hrvatsko slovo , 2008. 49-59 (ISBN: 978-953-6223-16-9).

121. Stolac, Diana
Sintaktička sinonimija( Syntactic synonymy )
Sintaktičke kategorije / Kuna, Branko (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku , 2007. 241-252 (ISBN: 978-953-6456-76-5).

122. Stolac, Diana
Metodologija sintaktostilističkih istraživanja( Methodology of Research in Stylistic on Syntactic Level )
Vidjeti Ohrid (Referati hrvatskih sudionica i sudionika XIV. Međunarodni slavistički kongres, Ohrid, 10.-16. rujna 2008.) / Samardžija, Marko (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada , 2008. 287-301 (ISBN: 978-953-296-000-6).

123. Stolac, Diana
Izražavanje prostornih značenja padežnim oblicima( How to express space using cases )
Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih. Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola , 2009. 69-75 (ISBN: 978-953-175-337-1).

124. Stolac, Diana; Grahovac-Pražić, Vesna
Hrvatski jezik i održivi razvoj( Croatian language and sustainable development )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, svezak 2 / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 175-181 (ISBN: 978-953-98445-6-9).

125. Diana Stolac
Kumičićeva drama Petar Zrinski( “PETAR ZRINSKI” - A PLAY BY EUGEN KUMIČIĆ )
Eugen Kumičić - 100 godina poslijeBrseč : Udruga Enio Sisolski , 2010. 11-19 (ISBN: 978-953-7071-02-8).

126. Diana Stolac
The discrepancy between norms and usage
Croatian Studies Review 6/2009./2010. 173-187

127. Stolac, Diana
Leksemi za izricanje vremena u hrvatskom i češkom jeziku( Lexsems for Denoting Time in Croatian and Czech Language )
Slavica Pragensia ad tempora nostra / Gladkova, Hana (ur.). - Praha : Filozoficka fakulta , 1998. 163-176.

WOS

128. Stolac, Diana
Matične knjige - izvor za filološka istraživanja( Register books - sources for philological nresearches )
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (1331-5137) 41-42 (2000); 361-368

A2

129. Stolac, Diana; Holjevac, Sanja
Kašićeva sintaksa
Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 2001. 157-162 (ISBN: 953-175-112-9).

130. Stolac, Diana
Metodološki problemi u istraživanju sintakse u starim hrvatskim gramatikama( Methodological Problems Concerning the Study of Syntax in Old Croatian Grammars )
Fluminensia (0353-4642) 1-2 (2004); 31-43

A2

Znanstvene knjige

1. urednik rječnika
Diana Stolac, Josip Luzer, Antun Halonja, Kristian Lewis, Entoni Marinčić, Borana MorižMohorovičić, Boris Pritchard, Anastazija Vlastelić
Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje
rječnik Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, Niz Terminološki rječnici Strune, knj. br. 1, ISBN 978-953-7967-31-4 Maja Bratanić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb - 2016. http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/10353159d14d76b.pdf
2. autor
Boris Pritchard, Mirjana Borucinsky, David Brčić, Vlado Frančić, Renato Ivče, Jakov Karmelić, Serđo Kos, Axel Luttenberger, Lovro Maglić, Irena Miloš, Đani Mohović, Robert Mohović, Helena Pavletić, Igor Rudan, Siniša Runjaić, Gordan Stanković, Diana Stolac, Sandra Tominac Coslovich, Siniša Vilke, Damir Zec, Dinko Zorović, Srđan Žuškin
Hrvatsko pomorsko nazivlje
rječnik Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, Niz Terminološki rječnici Strune, knj. 2, ISBN 978-953-7967-32-1 Maja Bratanić, Boris Pritchard Institut za hravtski jezik i jezikoslovlje Zagreb - 2016. http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/857cb5d60db7cf1.pdf
3. autor
Diana Stolac ¬ Vesna Grahovac-Pražić
Šime Starčević - od riči do Ričoslovja
znanstvena monografija Ivica Mataija Državni arhiv u Gospiću Gospić - 2015.
4. autor poglavlja u knjizi
Sanja Holjevac - Josip Lisac - Lina Pliško - Ivo Pranjković - Diana Stolac
Povijest hrvatskoga književnog jezika, 4. knjiga, 19. stoljeće Antologija djela iz 19. stoljeća
Croatica Ante Bičanić Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica Zagreb - 2015.
5. Autor knjige
Stolac, Diana Vlastelić, Anastazija
Jezik reklama
Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Zagreb - Rijeka - 2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729281
6. Autor poglavlja u knjizi
Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Farkaš Brekalo, Loretana; Štebih Golub, Barbara; Vigato, Ivica; Bratulić, Josip; Žagar, Mateo; Ham, Sanda; Samardžija, Marko; Frančić, Anđela; Matasović, Ranko; Holjevac, Sanja; Lisac, Josip; Stolac, Diana
POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće
Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA Zagreb - 2013.
7. Autor poglavlja u knjizi
Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Kapetanović, Amir; Vulić - Vranković, Sanja; Stolac, Diana; Bratulić, Josip; Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Frančić, Anđela; Samardžija, Marko; Matasović, Ranko
Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće (The History of Croatian Language: 2nd book: 16th century)
Croatica - 2011.
8. Autor poglavlja u knjizi
Rukavina, Daniel; Lučin, Pero; Kalogjera, Goran; Lenac, Zdravko; Perić, Jože; Bezinović, Petar; Bezić, Heri; Hlača-Mlinar, Roberta; Štimac, Goran; Kandžija, Vinko; Ivanović, Zoran; Bacarini, Elvio; Ožanić, Nevenka; Kapović, Miljenko; Komadina, Pavao; Grozdanić, Velinka; Mikac, Tonči; Pejčić, Aleksandra; Albrecht, Želimir; Tomljanović, Senka; Jugović, Alen; Čengić, Tomislav; Dobrović, Ivan; Tomić, Ana; Stolac, Diana
Sveučilište u Rijeci – Strategija 2007-2013 / University of Rijeka – Strategy 2007-2013 ( University of Rijeka – Strategy 2007-2013 )
Sveučilište u Rijeci - 2008.
9. Autor knjige
Stolac, Diana
Riječki filološki portreti ( A Portrait of the Rijeka Philologists )
Filozofski fakultet Rijeka - 2006.
10. Autor poglavlja u knjizi
Pero Lučin, Anđelka Radojčić Badovinac, Zdravko Lacković, Željko Dujić, Melita Kovačević, Diana Stolac, Miljenko Huzak, Tarzan Legović, Senka Maćešić, Josipa Bašić
Doktorski studiji
Nacionalna zaklada za znanost Rijeka - 2006.
11.
Stolac, Diana
Riječki filološki portreti( A Portrait of the Rijeka Philologists )
Filozofski fakultet Rijeka - 2006.
12. Urednik knjige

Monografija Pomorske škole u Bakru
Pomorska škola u Bakru Bakar - 2000.
13. Urednik knjige
Diana Stolac
Monografija Filozofskoga fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2000.
14. Autor knjige
Stolac, Diana
Hrvatsko pomorsko nazivlje, njegovi prethodnici i nastavljači
ICR - 1998.

Pozvana predavanja

1. Diana Stolac
Jezični krajolik
Pula, Filozofski fakultet - 5.6.2017.
2. Diana Stolac
Croatian as the EU's newest official language: consequences for the Croatian T&I sector and (changed) popular perceptions of translation and interpreting
Melbourne, Australija - 6.4.2017.
3. Diana Stolac
Advertising and language landscapes: the presence of English-language advertising in contemporary Croatia
Melbourne, Australija - 4.4.2017.
4. Diana Stolac
Prijelomni trenutci hrvatskoga jezika – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
Sydney, Australija - 17.3.2017.
5. Diana Stolac
Povijest hrvatske sintakse
Filozofski fakultet Osijek - 7.5.2015.
6. Stolac, Diana
Što nam o identitetu govore mirisi iz kuhinje?
Hrvatski kulturni dom, Rijeka - 5.10.2014.
7. Stolac, Diana
Tisućljeće hrvatske pismenosti
Geelong (Australija) - 1.3.2014.
8. Stolac, Diana
Poučavanje slavenskih jezika na Sveučilištu u Rijeci( Teaching Slavic languages at the University of Rijeka )
9. Stolac, Diana
Metodologija sintaktostilističkih istraživanja( Methodology of Research in Stylistic on Syntactic Level )
10. Stolac, Diana
Hrvatski jezik u prvim hrvatskim novinama (Kraljski Dalmatin, 1806. - 1810.)( Croatian language in the first Croatian newspapers (Kraljski Dalmatin, 1806. – 1810.) )
11. Stolac, Diana
Izražavanje prostornih značenja padežnim oblicima( How to express space using cases )
12. Stolac, Diana
Sintaksa Adolfa Vebera Tkalčića
13. Stolac, Diana
Leksemi za izricanje vremena u hrvatskom i češkom jeziku( Lexsems for Denoting Time in Croatian and Czech Language )
14. Stolac, Diana
Hrvatski jezik u nastavi i školi, domu, medijima – u svakidašnjici( Croatian language at school, at home, in media - in everyday life )
15. Stolac, Diana
Jezik Likarija priprostitih Luke Vladmirovića( Language of Likarije priprostite by Luka Vladmirović )
16. Stolac, Diana
Hrvatska gramatikologija u 20. stoljeću( Croatian Grammaticology in the 20th Century )
17. Stolac, Diana
Gundulićev Osman i rječnik Ardelija Della Belle( Gundulić's Osman i Ardelio Della Bella's Dictionary )
18. Stolac, Diana
Atributi u reklamama( Atributes in Comercials )
19. Stolac, Diana
Leksem beteg u starijoj hrvatskoj pisanoj baštini( Lexem beteg in Old Croatian Texts )
20. Stolac, Diana
Norma i uzus u pomorskim komunikacijama 19. stoljeća ( Language Standards and Varieties in Maritime Communications in 19th Century )
21. Stolac, Diana
Naziv rječkih poduzeća
22. Stolac, Diana
Jezik / jezici u pomorskoj dokumentaciji ostavštine Stipanović( Language / languages in the maritime records of Stipanović legacy )
23. Stolac, Diana
Vatroslav Jagić i riječki filološki krug( Vatroslav Jagić and Rijeka philological circle )
24. Stolac, Diana
Josip Hamm kao gramatičar hrvatskoga jezika( Josip Hamm as grammatician of the Croatian language )
25. Stolac, Diana
Komunikacijske funkcije vokativa( Vocativ's communication functions )
26. Stolac, Diana
Odnos riječkih leksikografa 19. stoljeća prema filološkim školama( Rijeka's Lexicographers in 19th Century in Relation to Philology Schools )

Kongresna priopćenja

1.
Diana Stolac
Riječki filolozi u 19. stoljeć pozvano izlaganje Tragovi građanske tradicije – Riječka građanska kultura 19. stoljeća Rijeka - 6.3.2020.
2.
Diana Stolac
Povjesničar hrvatskoga jezika akademik Josip Vončina i istraživanja jezika ozaljskoga kruga pozvano izlaganje XVIII. dani Franje Račkoga Fužine - 22.11.2019.
3.
Diana Stolac
Multilingualism in Touristic Linguistic Landscape of Croatia pozvano izlaganje International conference on multilingual awareness and multilingual practices (MAMP19) Antwerpen, Belgija - 28.10.2019.
4.
Diana Stolac
Croatian Qualifications Framework (Croqf): Language teaching – from kindergarten to university pozvano izlaganje Croatia and Croatians in past and present networks – The international conference on the 35th anniversary of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija - 20.9.2019.
5.
Jim Hlavač, Diana Stolac
Diaspora Croatian in contact with other languages plenarno izlaganje ? Croatia and Croatians in past and present networks – The international conference on the 35th anniversary of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija - 19.9.2019.
6.
Diana Stolac
Komunikacijski obrasci nekada i sada plenarno izlaganje Generacija interneta Rijeka - 6.9.2019. http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Sociolingvistika-2019-Knji%C5%BEica-sa%C5%BEetaka.pdf
7.
Diana Stolac
Rijeka EPK2020 - hrvatski jezik i višejezičnost radionica Ljetnna škola Bovec, Slovenija - 27.8.2019.
8.
Diana Stolac
Učitelj – između tradicije i suvremenosti usmeno 6. Dani Šime i Ante Starčevića Gospić - 24.5.2019.
9.
Diana Stolac
Attribute between the traditional syntax and utterance organization in old Kajkavian Croatian language usmeno Diachronic Slavonic Syntax 4: Functional Organisation of Utterance in Diachronic and Comparative Perspective in Slavic Languages Torunj, Poljska - 14.5.2019.
10.
Diana Stolac
Više ili manje uspjele igre riječi u reklamama pozvano Nastojašte i buduštee stilistiki Moskva - 14.5.2019.
11.
Diana Stolac
Multiculturalism and globalisation in linguistic landscape of Croatia usmeno ? International conference on multilingualism and multilingual education (ICMME19) Bielefeld, Njemačka - 21.3.2019.
12.
Diana Stolac
Hrvatsko tehničko nazivlje plenarno izlaganje Międzynarodowa konferencja naukowa Terminologia słowiańska: dziś i jutro Warszawa, Poljska - 25.5.2017.
13.
Diana Stolac
Oglašavanje i jezični krajolik izlaganje Jezik i njegovi učinci (HDPL, XXXI. skup) Rijeka - 5.5.2017. http://www.hdpl.hr/upload/55b0c80574fe28d65f36d8eca69fafd369da0976.pdf
14.
Diana Stolac
Odnos kajkavštine i štokavštine u djelu Tituša Brezovačkoga i Ivana Krizmanića izlaganje Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića – „Tiho žarište“ hrvatskog narodnog preporoda i Matice ilirske Marija Bistrica - 3.2.2017.
15.
Diana Stolac
Posveta Divkovićevih Besida (1614.) pozvano izlaganje Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene Zagreb - Sarajevo - 3.12.2016. http://ihjj.hr/clanak/znanstveni-skup-bdquo-matija-divkovic-i-kultura-pisane-rijeci-franjevaca-bosne-srebrene-rdquo/535/
16.
Diana Stolac
Pozdravi – između pragmatike i semantike izlaganje Riječki filološki dani 11 Rijeka - 25.11.2016.
17.
Diana Stolac Vesna Grahovac Pražić
Atribut u bajkama Ivane Brlić Mažuranić izlaganje Stoljeće Priča iz davnine Ivane Brlić Mažuranić Zagreb - 12.10.2016.
18.
Diana Stoalc
Raskorak između norme i uporabe pozvano plenarno predavanje Od norme do uporabe Osijek - 16.9.2016.
19.
Diana Stolac
Manipulacija i njezine mijene u reklamama kroz stoljeća pozvano plenarno izlaganje Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch Banská Bystrica, Slovačka - 5.9.2016. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/veda-a-vyskum/konferencie/sociokulturne-aspekty-v-slovanskych-jazykoch.html
20.
Diana Stolac
Genitive of Negation in the Croatian Language predavanje ESSE (The European Society for the Study of English) Galway 2016 conference Galway, Irska - 25.8.2016. http://www.esse2016.org/
21.
Diana Stolac
Odnos nasljednoga jezika i standardnoga hrvatskog jezika u govoru povratnika pozvano izlaganje Drugi hrvatski iseljenički kongres Šibenik - 1.1.2016.
22.
Diana Stolac
Manipulacija semantičkim nijansama leksema reforma pozvano izlaganje Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy Rijeka - 1.1.2016.
23.
Diana Stolac
Metaforičnost strukovnoga nazivlja pozvano sudjelovanje na okruglom stolu Building Figurative Language Repositories – Methods, Risks, and Challenges, Cognitive Linguistics Symposium and Round Table Zagreb - 1.1.2016.
24.
Diana Stolac
Manipulacijske strategije u kataloškoj prodaju kozmetičkih proizvoda pozvano izlaganje Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja – XXX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Rijeka - 1.1.2016.
25.
Diana Stolac
Doctoral Study in Humanities: History and Dialectology of Croatian Language – Current Situation and Future / Doktorski studij u humanističkom području: Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika – sadašnjost i budućnost pozvano izlaganje International conference 'Implementation of Bologna process in Southeastern Europe' / Međunarodna konferencija 'Implementacija Bolonjskog procesa u Jugoistočnoj Evropi' Konjic, BIH - 25.9.2015.
26.
Diana Stolac Jim Hlavač, Sveučilište Monash, Melbourne, Australija
Nasljedni jezik kao važno obilježje osobnoga identiteta u iseljeništvu (Heritage language as an important component of one's individual identity in an emigre setting) pozvano plenarno izlaganje Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo, BiH - 29.5.2015.
27.
Diana Stolac Luka Budak, Sveučilište Macquarie, Sydney, Australija
Napomene o imenskim skupinama u pisanim sastavcima studenata hrvatskoga jezika u inozemstvu (Some observations on nominal groups in written compositions of students of the Croatian language abroad) pozvano plenarno izlaganje Hrvatski sintaktički dani Osijek - 7.5.2015.
28.
Diana Stolac Anastazija Vlastelić
Metodološki izazovi suvremenih istraživanja povijesne sintakse hrvatskoga jezika, (Methodological Challenges of Contemporary Research on Historical Syntax of Croatian Language) pozvano izlaganje / recenziran sažetak XXIX. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja Zadar - 25.4.2015. http://www.hdpl.hr
29.
Diana Stolac Anastazija Vlastelić Dunja Stolac
Idemo se igrati! Reklame za djecu predškolske dobi (The Language of Advertising for Preschool Children) pozvano izlaganje VI. Međunarodno naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid, Makedonija - 1.1.2015.
30.
Diana Stolac
Jezične strategije reklama u 19., 20. i 21. stoljeću - sličnosti i razlike pozvano izlaganje 9. medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie Banská Bystrica, Slovačka - 1.1.2015.
31.
Diana Stolac
Napomene Šime Starčevića o gramatici hrvatskoga jezika Franje Appendinija pozvano izlaganje "Dubrovnik u hrvatskoj povijesti" Dubrovnik - 1.1.2015.
32.
Stolac, Diana
Rijeka i Riječani u korespondenciji Franje Račkoga i Josipa Jurja Strossmayera (1860.-1875.) pozvano izlaganje XIII. Dani dr. Franje Račkoga Fužine - 12.12.2014.
33.
Diana Stolac
Rijeka i Riječani u korespondenciji Franje Račkoga i Josipa Jurja Strossmayera (1860.-1875.) pozvano plenarno izlaganje XIII. Dani dr. Franje Račkoga Fužine - 12.12.2014.
34.
Stolac, Diana
Reklamne strategije - nekada i sada pozvano izlaganje Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 10 Rijeka - 28.11.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733373
35.
Stolac, Diana
Je li moguće definirati identitet bez jezika? pozvano izlaganje Hrvatski iseljenički kongres Zagreb - 24.6.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733375
36.
Stolac, Diana Morić Mohorovičić, Borana
Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića pozvano izlaganje Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić Zagreb, HAZU - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733289
37.
Stolac, Diana
Formule uvjeravanja pozvano izlaganje Jezik medija nekada i sada Osijek, Filozofski fakultet Osijek - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733335
38.
Stolac, Diana
Croatian Marine Terminology as a Sign of Croatian Identity of the Eastern Adriatic Coast pozvano izlaganje International Conference on Croatians' History, Language, and Migration, The conference honours 30 years of Croatian Studies at Macquarie University Sydney, Australija - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733307
39.
Stolac, Diana
Sintaktostilističke teme plenarno izlaganje Jezik u (ne)književnim djelima, Međunarodni studentski skup, Rijeka - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733368
40.
Stolac, Diana Soldo, Valentina
Tvorba naziva za vršitelje radnje u starijoj hrvatskoj kajkavskoj leksikografiji pozvano izlaganje Dani Vjekoslava Babukića Požega, HAZU – Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733303
41.
Stolac, Diana
Globalization in the Language of Science pozvano plenarno izlaganje International Scientific Conference of Sociolinguistics Commission Affiliated with ICS - Globalization and the transformation of the Slavic languages Bydgoszcz (Poljska) - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733355
42.
Stolac, Diana Vlastelić, Anastazija
Paremié v reklamě pozvano izlaganje Parémie národů slovanských VII – Parémie včera a dnes Ostrava, Češka - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=718553
43.
Stolac, Diana
"Posuđeni" identitet i jezik pozvano izlaganje Identitet zapadnih i južnih Slavena u svjetlu dvadesetostoljetnih rasprava i polemika. Filološki i kulturni konteksti Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice – Sosnowiec (Poljska) - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733360
44.
Stolac, Diana
Utjecaj jezika izvještavanja o sportu na sportaše i navijače pozvano izlaganje 7. Međunarodni simpozijum Sport i zdravlje Tuzla (BIH) - 1.1.2014. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733279

Znanstveni projekti

1. 25.11.2019. - 24.11.2022.
Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma; suradnica; HrZZ; ; http://ihjj.hr/projekt/retrodigitalizacija-i-interpretacija-hrvatskih-gramatika-do-ilirizma-ndash-retrogram/89/
2. 1.11.2019. - 31.10.2022.
Ignac Kristijanović - zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika; suradnik; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; ; http://ihjj.hr/projekt/ignac-kristijanovic-ndash-zaboravljeni-dragulj-hrvatskoga-kajkavskoga-knjizevnog-jezika/88/
3. 1.12.2015. -
Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch; suradnica; Vlada Republike Slovačke; ; VEGA: 1/0179/15
4. 1.1.2011. - 1.1.2012.
Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja; suradnik; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske ; ;
5. 1.1.2010. - 1.1.2011.
Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata; suradnik; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje; nositelj projekta; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske; 100, 000 kuna;
7. 1.1.2006. - 1.1.2013.
Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini; suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
8. 1.1.2005. - 1.1.2006.
Hrvatski jezik (doktorski studij); nositelj projekta; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske; 100, 000 kuna;
9. 1.1.2000. - 1.1.2013.
Povijest hrvatske sintakse; nositelj projekta; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
10. 1.1.1996. - 1.1.2000.
Hrvatska leksikologija (povijesni i dijalekatni pristup); suradnik; Ministarstvo znanosti; ;
11. 1.1.1992. - 1.1.1996.
Proučavanje povijesti hrvatskoga književnog jezika; suradnik; Ministarstvo znanosti; ;
12. 1.1.1992. - 1.1.1996.
Hrvatska jezičnopovijesna istraživanja; suradnik; Ministarstvo znanosti; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Borana Morić Mohorovičić; Doktorat Gramatičar Dragutin Antun Parčić; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 13. veljače 2015.;
2. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Borana Morić Mohorovičić; Doktorat Gramatičar Dragutin Antun Parčić; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 13. veljače 2015.;
3. 1.1.2013. -
Borana Morić Mohorovičić; Doktorat Gramatičar Dragutin Antun Parčić; Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; ;
4. 1.1.2011. - 1.1.2014.
Bojana Marković; Doktorat Jezik Ivana Krizmanića (povijesno-sociolingvistička analiza); Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 30. 1. 2014.;
5. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Anastazija Vlastelić; Doktorat OPIS ATRIBUTA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA OD POČETAKA DO KRAJA 19. STOLJEĆA( DESCRIPTION OF ATTRIBUTES IN THE CROATIAN GRAMMAR BOOKS FROM THE BEGINNINGS TO THE END OF THE 19TH CENTURY ); Kroatistika - Hrvatski jezik; 27. 3. 2012.;
6. 1.1.2008. - 1.1.2011.
Sanja Holjevac; Hrvatski jezik u izdanjima riječke tiskare Karletzky; Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika; 24.3.2011.;
7. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Ivana Lovrić Jović; Doktorat Jezična analiza frančezarija – Ponašijenčene Moliereove komedije kao književni ogled dubrovačkoga pučkog govora; ; 4.2.2011.;
8. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Vesna Grahovac Pražić; UDŽBENIČKI DISKURS U HRVATSKIM DOPREPORODNIM GRAMATIKAMA; ; 22.12.2006.;
9. 1.1.2000. - 1.1.2003.
Lina Pliško; HRVATSKA GRAMATIKA FRANCESCA MARIJE APPENDINIJA; ; 5.12.2003.;

Znanstveni skupovi

1. 4.5.2017. - 6.5.2017.
XXXI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i njegovi učinci Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora
2. 1.1.2015. -
Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao sredstvo poučavanja, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Rijeka predsjednica organizacijskoga odbora
3. 1.1.2015. -
Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy Rijeka članica programskoga i organizacijskoga odbora
4. 1.1.1998. - 1.1.2003.
Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Opatija član Organizacijskoga odbora/tajnik Organizacijskoga odbora/urednik zbornika
5. 1.1.1994. -
Riječki filološki dani Rijeka predsjednik Organizacijskoga odbora/član Organizacijskoga odbora/tajnik Organizacijskoga odbora/urednik zbornika
6. -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2004. - Fluminensia

2. 1.1.2000. - 1.1.2003. Fluminensia Glavna urednica

3. 1.1.1989. - 1.1.1999. Fluminensia

4. - Savjetodavni odbor komunikoloških izdanja Sveučilišta Mateja Bela u Banskoj Bystrici, Slovačka

5. - Croatian Studies Review (Sydney, Australija) ; članica Savjetodavnoga i recezentskoga odbora

Recenzije

1. 2016. Barbara Štebih Golub, Kajkavska slovnica J. E. Matijevića, studija i prijevod gramatike IHJJ, Zagreb, 2017.
2. 2016. Natasha Levak,,Hrvatski za djecu 2 recenziranje i lektura hrvatskoga dijela udžbenika i radne bilježnice za početno učenje hrvatskoga jezika u Australiji Hrvatski za djecu 1 (autorica: Natasha Levak, Brisbane, Australija)
3. 2016. Bojana Schubert, Jezična varijacija i pitanje identiteta u suton kajkavskoga književnog jezika (povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića)
4. 2016. Ivan Lupić, Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare
5. 2015. dr. Barbara Štebih Golub, Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika (prijevod gramatike iz 18. st., znanstvena studija, 364 str.), IHJJ, Zagreb, 2015.
6. 2015. dr. Ivana Lovrić-Jović, Stari dubrovački govor iz pera njegovih oporučitelja, (znanstvena monografija s transkripcijom oporuka i rječnikom, 335 str.), IHJJ, Zagreb, 2015.
7. 2015. Natasha Levak,,Hrvatski za djecu 1 recenziranje i lektura hrvatskoga dijela udžbenika i radne bilježnice za početno učenje hrvatskoga jezika u Australiji Hrvatski za djecu 1 (autorica: Natasha Levak, Brisbane, Australija)
8. 2014. dr. Amir Kapetanović, Jezik u starim versima hrvatskim, Književni krug, Split, 2014. (znanstvena monografija)
9. 2014. dr. Ivana Lovrić-Jović, Stari dubrovački govor iz pera njegovih oporučitelja, IHJJ, Zagreb
10. 2014. dr. Ivana Lovrić-Jović, O starome dubrovačkom govoru nazbilj - Jezična analiza dubrovačkih frančezarija, IHJJ, Zagreb, 2014. (znanstvena monografija s rječnikom frančezarija)
11. 2014. dr. Barbara Štebih Golub, Ignac Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku (pretisak izvornika 118 str. + prijevod 70 + znanstvena studija 47 str.), IHJJ, Zagreb, 2014.
12. 2010. Loretana Farkaš, Od slovosloxnosti slavonske
13. 2005. Loretana Despot, Jezik slavonskih franjevaca
14. 2003. Ljiljana Kolenić, Pogled u strukturu hrvatske gramatike
15. 1998. Ljiljana Kolenić, Riječ o riječima : iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća
16.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 9.5.2017. - 9.5.2017. Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika, na Danima otvorenih vrata HAZU, Zagreb; ;
2. 4.5.2017. - 4.5.2017. e-rječnici iz serije Terminološki rječnici Strune, ur. biblioteke Maja Bratanić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, na XXXI. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i njegovi učinci (Rijeka); ;
3. 4.5.2017. - 4.5.2017. Dunja Jutronić – Marijana Tomelić Ćurlin – Anita Runjić-Stoilova: Libar o jeziku Marka Uvodića Splićanina, Filozofski fakultet u Splitu, Split 2017., na XXXI. međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Jezik i njegovi učinci (Rijeka); ;
4. 3.2.2017. - 3.2.2017. Bojana Schubert, U suton kajkavskoga književnog jezika i Ivan Lupić, Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare, na znanstvenom skupu Marija Bistrica u doba Ivana Krizmanića, Marija Bistrica; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.9.2013. - 1.2.2014.
Engleski jezik za akademske potrebe
Građevinski fakultet Rijeka   polaznik
2.
- 1.6.2016.
Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku   predavač
3.
-

 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.6.2016. - Jezikoslovac i vjerski pisac Šime Starčević
kulturna tribina Teologije u Rijeci
Rijeka
2. 7.5.2014. - Povijesna hrvatska sintaksa
Predstavljanje potpore Hrvatska pisana baština od 17. do 19. st. Sveučilišta u Rijeci
Osijek
3. 1.5.2014. - Što nam o identitetu govore mirisi iz kuhinje?
promocija knjige
Rijeka
4. 1.3.2014. - Tisućljeće hrvatske pismenosti
predavanje i radijski intervju
Geelong (Australija)

Popularizacija znanosti

1. 17.3.2017. - Declaration of the name and the position of the Croatian Literary Language
SBS radio, intervju i kontakt-emisija
Sydney, Australija
2. 18.10.2016. - Jezik reklama, 4. dio
Jezik i predrasude, HR 1
HR 1, Zagreb
3. 11.10.2016. - Jezik reklama, 3. dio
Jezik i predrasude, HR 1
HR 1, Zagreb
4. 4.10.2016. - Jezik reklama, 2. dio
Jezik i predrasude, HR 1
HR 1, Zagreb
5. 27.9.2016. - Jezik reklama, 1. dio
Jezik i predrasude, HR 1
HR 1, Zagreb
6. 24.4.2015. - Riječiobasjane suncem
Festival znanosti
Rijeka
7. 22.4.2015. - Iznesi mi te riječina sunce
Festival znanosti
Gospić
8. 1.1.2013. - Detalji
24/7; RiTV
Rijeka
9. 1.1.2013. - Detalji
Jezik i predrasude, HRT
Zagreb
10. 1.1.2012. - Detalji
Intervju o znanstvenom skupu Riječki filološki dani; znanstvenom projektu STRUNA; o znanstvenoj djelatnosti
Rijeka
11. 1.1.2012. - Detalji
Jezik i predrasude, HRT
Zagreb
12. 1.1.2011. - Detalji
Akademska četvrt HRT, Rijeka
Rijeka
13. 1.1.2005. - Detalji

14. 1.1.2004. - Detalji
Predavanja, radionice
Rijeka

Intervjui

1. 1.12.2016. - „Jerbo je zaista Starčević mudra glava, i jedna zvizda naša!”
Hrvatski jezik
Zagreb
2. 5.9.2016. - Komisija za sociolingvistiku Međunarodnoga slavističkog komiteta
Televizija
Banská Bystrica, Slovačka
3. 31.5.2016. - 30. skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
HR-1 Jezik i predrasude
Zagreb
4. 22.5.2016. - 40 godina Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
HR Radio Rijeka - Akademska četvrt
Rijeka
5. 22.4.2015. - Festival znanosti - Riječi obasjane suncem
HR - Radio Rijeka - TRIS
Rijeka
6. 15.2.2015. - Jezik reklama
Novi list / Mediteran
Rijeka
7. 7.12.2014. - Riječki filološki dani - 10 skupova
HR Radio Rijeka - Akademska četvrt
Rijeka
8. 5.12.2014. - Detalji
Hrvatski radio - Radio Rijeka
Rijeka
9. 7.6.2014. - Reklame
Glas Slavonije
Osijek

Novinski članci

1. - Detalji


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2007. - - voditeljica Doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Filozofski fakultet
2. 1.1.2006. - 1.1.2000. - pročelnica
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2005. - - predstavnik Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja
Senat
4. 1.1.2000. - 1.1.2002. - predstojnica
Katedra za hrvatski jezik
5. - - pročelnica
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - 1.1.2016. - članica
Povjerenstvo za izradu strategije znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci
2. 1.1.2011. - - članica Povjerenstva za znanstveno-istraživačku djelatnost i poslijediplomske studije
Filozofski fakultet
3. 1.1.2010. - 1.1.2012. - član
Odbor za statutarna pitanja Senata Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2008. - 1.1.2010. - član
Radna grupa za izradu strategije Filozofskoga fakulteta u Rijeci
5. 1.1.2007. - 1.1.2016. - voditelj
Filozofski fakultet / Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskogajezika
6. 1.1.2007. - 1.1.2008. - voditeljica
Radna grupa za izradu strategije Filozofskoga fakulteta u Rijeci
7. 1.1.2006. - - član
Radna skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci
8. 1.1.2005. - - član
Povjerenstvo za evaluaciju poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci
9. - - član
Odbor za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 5.5.2020. - - članica
Matični odbor Filologija
2. 14.5.2018. - - predsjednica
Sektorsko vijeće XXV Filologija
3. 1.1.2015. - - članica
Odbor za odabir projekata MZOS-a za poziv HR.3.2.01 Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih kapaciteta 2007.–2013. Eu. soc. fonda
4. 1.1.2000. - - članica Velikoga vijeća; predsjednica Regionalnoga vijeća; sindikalna povjerenica
Nezavisni sindikat znanosi i visokoga obrazovanja