PORTFELJ / Dr.sc. Karol Visinko red. prof.

Portfelj

Dr.sc.

Karol Visinko

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA 609

KONZULTACIJE srijedom od 10.45 do 12.30 sati i četvrtkom u dogovoru sa studentima

Vidljivost

Radno iskustvo

2014. -

redoviti profesor u trajnom zvanju

predstojnica je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete; predaje obvezne metodičke kolegije: Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti, Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja ; ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika, Čitanje i pisanje u školi;

Filozofski fakultet u Rijeci

2011. - 2014.

redoviti profesor u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik)

predstojnica je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete; predaje obvezne metodičke kolegije: Uvod u poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti, Metodika književnog odgoja i obrazovanja i Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja; ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Čitateljski interesi i lektira, Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika; na suradnoj ustanovi (Učiteljskome fakultetu) predaje izborne metodičke kolegije: Lektira u razrednoj nastavi i Pisano stvaralaštvo; sudjeluje u projektima važnim za razvijanje zavičajnosti u hrvatskoj osnovnoj školi

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. - 2011.

redoviti profesor (znanstveni savjetnik)

predaje metodičke kolegije na studiju Kroatistike (Hrvatski jezik i književnost); članica je Povjerenstva za Nastavnički modul Filozofskoga fakulteta u Rijeci; sudjeluje u nizu projekata na kojima se temelji usavršavanje odgojno-obrazovnoga sustava hrvatske osnovne škole

Filozofski fakultet u Rijeci

2001. - 2006.

izvanredni profesor (viši znanstveni suradnik)

- glavni je istraživač na projektu Recepcija hrvatske dječje priče - predaje tri metodička kolegija na jednopredmetnome i dvopredmetnome studiju Hrvatski jezik i književnost - sudjeluje u programu poslijediplomskoga studija Književnost i društveno-humanistički kontekst - predstojnica je Katedre za opće filološke predmete na Odsjeku za kroatistiku - predsjednica je Povjerenstva za izradbu nastavničkoga modula na Filozofskome fakultetu u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci (Odsjek za kroatistiku)

2001. - 2003.

vanjska suradnica; izvanredni profesor (znanstveni savjetnik)

predaje Metodiku nastave hrvatskoga jezika na studiju Učitelj u razrednoj nastavi - predaje Metodiku nastave hrvatskoga jezika učiteljima koji se doškolavaju

Visoka učiteljska škola u Rijeci

1996. - 2001.

docent (znanstveni suradnik)

- glavni istraživač na projektu Recepcija hrvatske dječje priče - predaje metodičke kolegije na sveučilišnom studiju Hrvatski jezik i književnost te metodički kolegij i dječju književnost na sveučilišnom studiju Razredna nastava (Učitelj u razrednoj nastavi)

Pedagoški fakultet (od 1999. Filozofski fakultet) u Rijeci

1993. - 1996.

viši znanstveni asistent

- stekla znanstveni stupanj doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologije - suradnik istraživač na dvama znanstveno-istraživačkim projektima - povjerena joj je nastava Metodike nastave književnosti na studiju Hrvatski jezik i književnost - povjerena joj je nastava Metodika nastave hrvatskoga jezika na studiju Učitelj u razrednoj nastavi

Pedagoški fakultet u Rijeci (Filološki odjel i Odjel za razrednu nastavu i predškolski odgoj)

1990. - 1993.

znanstveni asistent

- stekla stručni naziv magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije - sudjeluje u dvama znanstveno-istraživačkim projektima - povjerena joj je nastava iz kolegija Stilistika i seminarska nastava iz kolegija Teorija književnosti na studiju Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer) - povjerena joj je nastava Lutkarstvo i scenski izraz na studiju Predškolski odgoj

Pedagoški fakultet u Rijeci (Filološki odjel i Odjel za razrednu nastavu i predškolski odgoj)

1987. - 1990.

suradnik u stručnom aktivu profesora hrvatskog jezika u osnovnoj školi

- uz profesora osnovne škole (OŠ "Nikola Tesla" u Rijeci) sudjeluje u izvođenju nastave hrvatskoga jezika; priprema uzorna predavanja za studente Hrvatskog jezika i književnosti (nastavnički smjer) - samostalno vodi istraživanja metodičke prakse u izvannastavnim djelatnostima (novinarskoj družini i recitatorskoj družini) (OŠ "Kozala" u Rijeci)

Osnovna škola "Nikola Tesla" u Rijeci i Osnovna škola "Kozala" u Rijeci

1987. - 1990.

mladi istraživač

suradnik istraživač na dvama znanstveno-istraživačkim projektima; sudjeluje u organiziranju studentskih javnih (ocjenskih) predavanja i studentske individualne nastavne prakse; sudjeluje u osposobljavanju sludenata u metodičkome praktikumu za Metodiku nastave hrvatskoga jezika; prati nastavu koju izvodi mentor i asistira mentoru (sveučilišnom profesoru), prati sve ispite i diplomske ispite koje provodi mentor

Filološki odjel Pedagoškog fakulteta u Rijeci

1985. - 1987.

profesor hrvatskog jezika u osnovnoj školi

poslovi profesora hrvatskog jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole; poslovi razrednika; poslovi voditelja družina izvannastavnih djelatnosti (novinarske družine; recitatorske družine; vođenje Kulturno-umjetničkog društva Škole)

Osnovna škola "Kozala" u Rijeci

Nagrade i priznanja

03.04.2009.

Organizacijski odbor Međunarodnoga znanstvenoga skupa ZLATNI DANCI uz obilježavanje 10. obljetnice utemeljenja u Osijeku dodijelilo je dr. sc. Karol Visinko, red prof. priznanje/zahvalnicu za dugogodišnje sudjelovanje i znanstveni prinos.

Članstva

2010. -

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti • Zagreb Croatian Association of Researchers in Children’s Literature • Zagreb

1997. -

Hrvatsko čitateljsko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015. -

Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi - obvezni

Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - obvezni

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica kolegija

2014. -

Metodika jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja - obvezni

Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica kolegija

2013. -

Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti - obvezni

Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica kolegija

2011. - 2012.

Pisano stvaralaštvo

Učitelj u razrednoj nastavi

Učiteljski fakultet u Rijeci (vanjska suradnica)

voditelj

2011. - 2012.

Lektira u razrednoj nastavi

Učitelj u razrednoj nastavi

Učiteljski fakultet u Rijeci (vanjska suradnica)

voditelj

2011. -

Scensko izražavanje učenika

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Literarne i novinarske učeničke družine

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2011.

Učeničke aktivnosti jezično-izražajne usmjerenosti

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2015.

Školska praksa - Metodički praktikum uz kolegij Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2015.

Školska praksa - Metodički praktikum uz kolegij Metodika književnog odgoja i obrazovanja

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2014.

Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2014.

Metodika književnog odgoja i obrazovanja

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2013.

Uvod u poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. - 2010.

Čitateljski interesi i lektira

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Čitanje i pisanje u školi

Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1999. - 2009.

Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1999. - 2009.

Metodika nastave književnosti

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1999. - 2009.

Metodika nastave hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

1999. - 2003.

Metodika nastave hrvatskoga jezika

Učitelj u razrednoj nastavi

Visoka učiteljska škola u Rijeci (vanjska suradnica)

voditelj

1999. - 2001.

Dječja književnost

Učitelj u razrednoj nastavi

Visoka učiteljska škola u Rijeci (vanjska suradnica)

voditelj

1994. - 1999.

Metodika nastave hrvatskoga jezika

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1993. - 1998.

Dječja književnost

Razredna nastava i Predškolski odgoj

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1993. - 1997.

Metodika nastave književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1992. - 1993.

Lutkarstvo i scenski izraz

Predškolski odgoj

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

1991. - 1992.

Teorija književnosti

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

1990. - 1992.

Stilistika

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

09.09.2015. -

Suvremeni pristupi stripu u nastavi Hrvatskoga jezika

Ana Bahat

Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

09.09.2015. -

Životne priče u novinarskim radovima učenika

Boris Kanazir

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.10.2014. -

Masovni mediji i Internet u poučavanju Hrvatskog jezika

Marija Iličić

Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja

Filozofski fakultet u Rijeci

11.12.2013. -

Komunikacija s učenika u nastavi Hrvatskoga jezika

Jasmina Radičević

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

08.12.2013. -

Povijesni sadržaji u nastavi Hrvatskoga jezika i Povijesti (korelacijsko-integracijski metodički sustav)

Martina Lukić

Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja

Filozofski fakultet u Rijeci

17.10.2013. -

Problemski pristup romanu u srednjoj školi : Na primjeru Muzeja nevinosti Orhana Pamuka

Anamaria Hajdinjak

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

17.10.2013. -

Višestruke inteligencije u udžbeniku književnosti

Ivana Vojtek

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2013. -

Načelo zavičajnosti u nastavi književnosti : Na primjeru nastave književnosti u osnovnoj školi Varaždinske županije

Monika Tuk

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2013. -

Učenička iskustva o nastavi hrvatskoga jezika (na uzorku učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole)

Jelena Maras

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2013. -

Lik nastavnika Hrvatskoga jezika

Jelena Posavec

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

06.06.2013. -

Književna i likovna umjetnost u nastavi Hrvatskoga jezika

Tina Fabijančić

Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

28.03.2013. -

Poticanje i razvijanje osjećaja učenika u nastavi književnosti

Jasna Petrc

Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

18.12.2012. -

Učenje gramatike u osnovnoj školi

Anita Pejić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

13.09.2012. -

Odgojna i kulturološka uloga udžbenika književnosti

Sanja Štajdohar

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.07.2012. -

Basna u lektiri

Ljubica Šuljić

Učitelj u razrednoj nastavi

Učiteljski fakultet u Rijeci

05.07.2012. -

Zavičajna književnost u lektiri

Helena Kovač

Učitelj u razrednoj nastavi

Učiteljski fakultet u Rijeci

05.07.2012. -

Bajka u lektiri

Dunja Štimac

Učitelj u razrednoj nastavi

Učiteljski fakultet u Rijeci

05.06.2012. -

Zastupljenost odgojnih vrijednosti u proznim tekstovima i čitankama od petog do osmog razreda osnovne škole

Tamara Stipković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

05.06.2012. -

Rasprava u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj strukovnoj školi

Maja Arnautović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

31.01.2012. -

Terenska nastava lektire : Na primjeru djela Ivane Brlić-Mažuranić

Sanja Kolić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

31.01.2012. -

Kajkavski i čakavski zavičajni idiom u literarnim radovima učenika osnovne škole

Sabina Pašić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Čitanje književnih tekstova u osnovnoj školi

Ivana Kovačić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2011. -

Čitanje književne lektire u osnovnoj školi

Mihaela Podnar

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.06.2011. -

Čitanje književnih tekstova u srednoj strukovnoj školi

Josipa Citerbat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2010. -

Opisivanje u osnovnoj školi

Maria Kusturin

Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.09.2010. -

Povezivanje osnovnoškolske nastave književnosti i filma

Anita Hržić

Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2010. -

Povezivanje osnovnoškolske nastave književnosti i filma

Anita Hržić

Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2009. -

Srednjoškolska nastava književnosti i Internet

Filipa Blažon

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

26.11.2009. -

Raspravljanje u osnovnoj školi

Stjepana Čumigaš

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

17.12.2008. -

Specifičnosti individualiziranoga poučavanja hrvatskoga kao stranoga jezika

Biljana Trifunović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.10.2008. -

Učenici s posebnim potrebama u nastavi hrvatskoga jezika

Maja Jelušić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.10.2008. -

Uporaba scenske lutke u nastavi hrvatskoga jezika u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi

Marijana Mikolčić

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.10.2008. -

Lirska poezija u višim razredima osnovne škole

Katarina Palinić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

25.03.2008. -

Poslovice i aforizmi u osnovnoškolskoj nastavi književnosti

Ana Šantek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

18.07.2007. -

Utjecaj televizijskoga medija na književni i jezični odgoj i obrazovanje

Marija Jović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Nastava suvremene književnosti u srednjoj školi

Tea Erkić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. -

Nastava starije hrvatske književnosti u srednjoj školi

Tihana Lučić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. -

Bajka u osnovnoj školi

Kristina Sironić

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. -

Interes za književnu lektiru u višim razredima osnovne škole

Marina Gretić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. -

Dvojezični učenici i njihovo pisano izražavanje na hrvatskome jeziku : Na primjeru učenika Hrvatske dopunske škole u Bruchsalu, SR Njemačka

Jelena Brkljača

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. -

Bajka Ivane Brlić-Mažuranić u srednjoškolskoj nastavi književnosti

Katarina Badurina

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. -

Komparacija knjige i filma "Harry Potter i kamen mudraca"

Tatjana Kosić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2004. -

Utjecaj književne lektire na sustav vrijednosti srednjoškolskih učenika

Jelena Gugić

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. -

Motivacija učenika viših razreda osnovne škole za čitanje književnih djela

Ana Barković

Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2003. -

Hrvatska slikovnica poetskog tipa

Barbara Gavranić-Zbašnik

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2003. -

Komparacija knjige i filma u razrednoj nastavi

Ivana Lapić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Omiljeni književnik Ivan Kušan

Mladenka Pavlović

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Komparacija knjige i filma "Matilda"

Sanja Salopek

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Načelo zavičajnosti u nastavi hrvatskoga jezika

Davorka Prusić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Dječja književnost u časopisu "Radost"

Anita Blažević

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Stvaralaštv o Pavla Pavličića za djecu i mladež

Anita Pavleković

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Priča u stihu

Yvonne Sokolić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2002. -

Bajka i usmena predaja

Sintija Žurga

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Dječji roman u nastavnoj praksi

Aleksandra Sobol

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Animalistička priča

Karmela Vajdoher-Žilić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Stvaralaštvo Mire Gavrana za djecu i mladež

Miranda Mršić

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Lutkarski medij u nižim razredima osnovne škole

Jasna Vukonić-Žunič

Razredna nastava (doškolavanje)

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Lutkarski igrokaz u sustvaralaštvu učenika i učitelja

Svjetlana Brnabić

Razredna nastava (doškolavanje)

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Gramatika u nižim razredima osnovne škole

Snježana Skitarelić

Razredna nastava (doškolavanje)

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2001. -

Scenska družina u nižim razredima osnovne škole

Nada Ivančić

Razredna nastava (doškolavanje)

Visoka učiteljska škola u Rijeci

2000. -

Literarna družina u nižim razredima osnovne škole

Eva Luketić

Razredna nastava (doškolavanje)

Visoka učiteljska škola u Rijeci

1999. -

Romani Zlatka Krilića

Davorka Sablić

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1999. -

Trajna vrijednost Andersenovih bajki i priča

Anastazija Viatoris

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1999. -

Bilješke u lektiri

Martina Dolak

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1999. -

Komparacija romana i filma Pustolovine Huckleberryja Finna

Sunita Muhić

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1999. -

Recepcija Priča iz davnine

Barbara Butković

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1998. -

Interes učenika mlađe dobi za poeziju

Ingrid Štefan

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1998. -

Nepoznate riječi u književnoumjetničkome tekstu

Andrea Turina

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1998. -

Problemski pristup dječjoj priči

Mihaela Spinčić

Razredna nastava

Pedagoški fakultet u Rijeci

1997. -

Poezija u osnovnoškolskoj nastavi književnosti

Gordana Ribarić

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

1996. -

Utjecaj interpretacije književnoumjetničkog teksta na pisano stvaralaštvo učenika

Dolores Petrinić

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

1994. -

Komparativna stilistička analiza bajke "Sretni princ" Oscara Wildea

Andreja Silić

Hrvatski jezik i književnost

Pedagoški fakultet u Rijeci

16. ožujka 2017.

Običaji i kultura hrvatskih krajeva u udžbeničkoj literaturi za Hrvatski jezik

Ana Žalac

Hrvatski jezik i književnost - Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

16. ožujka 2017.

Izborni predmet Filmska umjetnost u gimnaziji

Matea Kosić

Hrvatski jezik i književnost - Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

14. prosinca 2016.

Čitalačke navike učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Katarina Kružić

Hrvatski jezik i književnost - Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

14. srpnja 2016.

Strip u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika

Zlatna Jelić

Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

14. srpnja 2016.

Povezivanje književnih s povijesnim sadržajima u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika

Tamara Cikuša

Hrvatski jezik i književnost - Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

6. prosinca 2016.

Istraživanje čitateljskih interesa i potreba učenika osnovne škole

Anita Barišić

Hrvatski jezik i književnost - Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2008.

Igre s pričama Astrid Lindgren ( Games with stories by Astrid Lingdreg )

Visinko, Karol

U čast Astrid Lindgren (Knjižnice grada Zagreba, Zagreb) - 78-84

2007.

Udžbenik i cjelokupna jezična djelatnost ( Textbook and language´s skills )

Visinko, Karol

Udžbenik i virtualno okruženje (Školska knjiga, Zagreb) - 149-153

2007.

Legenda u jezičnom i književnom odgoju i obrazovanju (Legends in language and literature education)

Visinko, Karol

Mitovi i legende : Zlatni danci 8, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa - 187-196

2005.

Učenje Hrvatskoga jezika kao L2 i sociolingvistička istraživanja na predlošku znanstvenog opusa Zdenke Gudelj-Velage ( Learning of Croatian language as L2 and sociolingvuistic researches )

Visinko, Karol

Jezik u društvenoj interakciji (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka) - 513-524

2005.

Priče iz davnine u srednjoj školi : Na primjeru priče Kako je Potjeh tražio istinu ( Priče iz davnine in secondary school : A case-study of Kako je Potjeh tražio istinu )

Visinko, Karol

Život i djelo(vanje) Ivane Brlić-Mažuranić : Zlatni danci 6, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa - 123-129

2004.

Božićne priče u hrvatskoj književnosti za djecu ( Christmas stories in Croatian children´s literature )

Visinko, Karol

Kršćanstvo i dječja književnost : Zlatni danci 5, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa - 113-122

2003.

Potreba za poetskim izrazom

Visinko, Karol

Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja (Ministarstvo prosvjete i športa i Zavod za unapređenje školstva, Dječji vrtić Opatija i dr.; Opatija) - 34.-37.

2003.

Učitelj u književnom odgoju i obrazovanju najmlađih (The role of the teacher in teaching literature to young learners)

Visinko, Karol

Dijete i jezik danas : Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Visoka učiteljska škola u Osijeku) - 45. - 54.

2003.

Basna u srednjoškolskoj nastavi književnosti ( Fables in the literature teaching in secondary schools )

Visinko, Karol

Basne : ZLatni danci 4, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa - 173-184

2003.

Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi (Croatian language in Croatian primary and secondary school)

Visinko, Karol

Riječ : časopis za filologiju (Rijeka) - 67-74

2003.

Standardni jezik i zavičajni idiom u školi (Standard language and regional idiom )

Visinko, Karol

Školski vjenik : časopis za pedagoška i školska pitanja - 52 79-86

2002.

Slušanje, čitanje i kazivanje priča ( Listening, reading and telling stories )

Visinko, Karol

Pismenost - europske perspektive / Literacy - European Perspectives (Hrvatsko čitateljsko društvo, Zagreb) - 48-52

2002.

Utjecaj vrhunske dječje priče na pisano stvaralaštvo učenika ( Influence of quality children´s literature on the pupil´s writing creativity )

Visinko, Karol

Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka) - 553-562

2001.

Bajka u obitelji, vrtiću i školi ( Fairy Tale in a Family, Kindergarten and School )

Visinko, Karol

Bajke od davnina pa do naših dana : Zlatni danci 3, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa - 133-141

2000.

Uloga Rijeke u razvoju dječje priče( Rijeka in development of children story )

Visinko, Karol

Riječki filološki dani : Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa - 547-553

1997.

Vrijednosti periodičnih publikacija predškolskih ustanova

Visinko, Karol

Inovacijski pristupi - korak bliže djetetu (Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke - Predškolska ustanova u Rijeci - Adamić, Rijeka) - 113.-118.

1997.

Viktor Car Emin - urednik lista Mladi Hrvat

Visinko, Karol

KNJIŽEVNA RIJEKA - objavljeni radovi sa znanstvenog skupa (Rijeka) - 53.-56.

1996.

O procesualnosti jezičnog odgoja i obrazovanja

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

Hrvatski u školi (zbornik odabranih radova objavljenih u časopisu Suvremena metodika nastave hrvatskoga jezika, Zagreb) - 252.-261.

1994.

Korelacijsko-integracijski metodički pristup književnoumjetničkom tekstu koji tematsko-motivski uključuje glazbenu umjetnost

Visinko, Karol

Hrvatski u školi (Školska knjiga, Zagreb) - 39.-48.

1993.

Učenički rječnik (Pupils´vocabulary)

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

Rječnik i društvo : Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji (HAZU, Zagreb) - 111-120

1992.

Učenički odzivi Balogovu tekstu

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) - 94.-106.

1991.

Učeničko novinarsko stvaralaštvo - načelo zavičajnosti i vrednovanje

Visinko, Karol

Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) - 50.-55.

1990.

Novinarska družina u višim razredima osnovne škole

Visinko, Karol

Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) - 126.-132.

1990.

Obrazovanje nastavnika za ostvarivanje zadataka jezičnog odgoja i obrazovanja (znanstveni projekt: 1.10.01.05.04)

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

Sistem obrazovanja nastavnika : Rezultati istraživanja, Pedagoški fakultet u Rijeci, Rijeka, 1990., str. 52.-55. (ISBN 86-80705-09-8) - 52.-55.

1989.

Doprinost dvojezičnih članova kvaliteti rada novinarske družine

Visinko, Karol

Jezici i kulture u doticajima (Pedagoški fakultet u Puli) - 336.-340.

1989.

Slušanje kao nastavni sadržaj u nastavi hrvatskog jezika kao L2

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

Uporabno jezikoslovje (Zveza društve za uporabno jezikoslovje, Ljubaljana) - 437.-442.

Albi illustrati( Picture books )

Visinko, Karol

LG ARGOMENTI : Rivista dell centro studi di letteratura giovanile (Genova) (0026-5748) XXXVI (2000), 1; 36-47

Osposobljavanje studenata za jezični i književni odgoj i naobrazbu( Training Students for Lingvuistic and Literary Education )

Visinko, Karol

Metodika : Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi (Zagreb) (1332-7879) I. (2000), 1.; 111-119

Suvremena hrvatska dječja priča( Contemporary Croatian children`s story )

Visinko, Karol

Riječ (1330-917X) 4 (1998), 1; 170-178

Interes za dječju priču( Interest for the children`s story )

Visinko, Karol

Kako razvijati kulturu čitanja / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1999. 49.-63..

Readers` interest in non-literary texts

Visinko, Karol

Identity and Diversity in Literacy Development : Proceedings of papers / Gavora, Peter - Zápotočná, Olga (ur.). - Bratislava : Slovak Reading Association , 2000. 218-225.

Osnovnoškolska književna lektira i interkulturni odgoj( Elementary school reading and intercultural education )

Visinko, Karol

Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / Štrukelj, Inka (ur.). - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije , 2000. 105-113.

Svijet priča u iskustvu djece, njihovih roditelja, odgajatelja i učitelja( The World of Stories in the Experience of Children, their Parente and Kindergarten and Primary School Teachers )

Visinko, Karol

Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja / Kramar, Martin i Duh, Matjaž (ur.). - Maribor (Republika Slovenija) : Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru , 2000. 299-303.

Pristup dječjoj priči u djelu Milana Crnkovića( An Approach to Children Story in the Literature Works of Milan Crnković )

Visinko, Karol

RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka) (1330-917X) 5. (1999), 1.; 175-182

Odrastanje i Zakon, Divlji konj Božidara Prosenjaka( Grow up and Law, Interpretation of the novel Divlji konj )

Visinko, Karol

Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1998. 63.-73..

Poteškoće u recepciji Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić( Elementary school pupils` treatment of Tales from Times Past by Ivana Brlić-Mažuranić )

Visinko, Karol

RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka) (1330-917X) 6. (2000), 1.; 182-190

Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić (Nature and art in Sunčana Škrinjarić´s most successful stories)

Visinko, Karol

Zlatni danci 10 : Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2009. 195.-202. (ISBN: 978-953-6456-96-3).

Primjena slikovnice u odgojnoj i nastavnoj praksi( Using picture books in primary school teaching )

Visinko, Karol

Kakva je knjiga slikovnica / Ranka Javor (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 2000. 70-78.

Zavičajnost i učeničko pisano stvaralaštvo( The homeland in learners´written works )

Visinko, Karol

Dijete i jezik danas : Zavičajnost u nastavi hrvatskog jezika / Interkulturalnost u nastavi stranih jezika / Blažeka, Đuro (ur.). - Čakovec - Osijek : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - središte u Čakovcu i Učiteljski fakultet u Osijeku , 2007. 206.-215. (ISBN: 978-953-6965-07-6).

Priče Ante Gardaša u nastavi jezičnoga izražavanja( The stories of Anto Gardaš in language expressive arts teaching )

Visinko, Karol

Zlatni danci 9 : Život i djelo(vanje) Ante Gardaša / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2008. 129.-136. (ISBN: 978-953-6456-89-5).

Priče Vladimira Nazora - Interpretacija priče Anđeo u zvoniku( Stories by Vladimir Nazor - Interpretation story "Anđeo u zvoniku" )

Visinko, Karol

NAZOROVI DANI / Biličić, Andrija (ur.). - Postira : Organizacijski odbor "Nazorovi dani" Postira i Osnovna škola Vladimira Nazora Postira - Brač , 2009. 48.-58. (ISBN: 978-953-98931-4-7).

Dječja književnost i jezično izražavanje u osnovnoj školi( Children´s literature and written expression in elementary schools )

Visinko, Karol

Učitelj : Godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu 7. / Hranjec, Stjepan (ur.). - Čakovec : Visoka učiteljska škola u Čakovcu , 2007. 189.-200. (ISBN: 1333-1396 37).

Obitelj u "Pričama iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić( The treatment of family in "Priče iz davnine" by Ivana Brlić-Mažuranić )

Visinko, Karol

Zlatni danci 7 : Obitelj u književnosti za djecu i mladež / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2006. 99.-103. (ISBN: 953-6456-62-1).

Znanstvene knjige

2016.

Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika

Autor knjige

Visinko, Karol

znanstveno-stručna knjiga

Gordana Ivančić

Profil Klett Zagreb

2016.

Diktat u nastavnoj teoriji i praksi (Dictation in educational theory and practice)

Autor knjige

Karol Visinko

stručna knjiga

Gordana Ivančić

Profil Klett Zagreb

2015.

Diktat u nastavnoj teoriji i praksi (Dictation in educational theory and practice)

Autor knjige

Visinko, Karol

stručna knjiga

Gordana Ivančić

Profil udžbenici d.o.o. Zagreb

2014.

Čitanje: poučavanje i učenje (Reading: Teaching and Learning)

Autor knjige

Visinko, Karol

studija

mr. sc. Emica Calogjera-Rogić

Školska knjiga Zagreb

2010.

Jezično izražavanje u nastavi Hrvatskoga jezika - Pisanje( Linguistic expression in Croatian language curriculum - Writing )

Autor knjige

Visinko, Karol

studija

Dunja Merkler

Školska knjiga Zagreb

2007.

Proces stjecanja pismenosti( The writing process development )

Autor poglavlja u knjizi

Visinko, Karol

Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika : Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama

Češi, Marijana; Barbaroša-Šikić, Mirela

Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb

2001.

Alica u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla( Alice´s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll )

Autor knjige

Visinko, Karol

monografija

Mozaik knjiga Zagreb

2000.

Temelji literarnog iskustva( A base of the literary experience )

Autor poglavlja u knjizi

Visinko, Karol

Lektira u razrednoj nastavi

Uskoković, Davor

Mozaik knjiga Zagreb

2000.

Dva smijeha Sunčane Škrinjarić( Children story of Sunčana Škrinjarić: Two smiles. )

Autor poglavlja u knjizi

Visinko, Karol

Lektira u razrednoj nastavi

Uskoković, Davor

Mozaik knjiga Zagreb

2000.

Reception of the Croatian childrens` story( Reception of the Croatian childrens` story )

Autor poglavlja u knjizi

Visinko, Karol; Matijević, Hajdi

A Cost A8 project ; European Commission : Directorate General Research

Schneider, Wolfgang ; Stengard, Cecilia

European Commission : Directorate General Research Brussels

2000.

Bijeli jelen Vladimira Nazora( Children story of Vladimir Nazor: The White deer )

Autor poglavlja u knjizi

Visinko, Karol

Lektira u razrednoj nastavi

Uskoković, Davor

Mozaik knjiga Zagreb

2005 ; 2009

Dječja priča - povijest, teorija, recepcija i interpretacija( Children´s story - history, theory, reception and interpretation )

Autor knjige

Visinko, Karol

studija

Dunja Merkler

Školska knjiga Zagreb

Pozvana predavanja

24.08.2016.

Pismenost 21. stoljeća - čitanje u učenju i poučavanju hrvatskoga jezika

Karol Visinko

Međužupanijski stručni skup učiteljima i nastavnicima Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije

29.06.2016.

Čitalačka pismenost u nastavi hrvatskoga jezika

Karol Visinko

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavne hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba u Zagrebu

28.06.2016.

Motivacija za čitanje

Karol Visinko

Međužupanijski stručni skup za osnovnoškolske knjižničare u Velikoj Gorici

03.06.2016.

Povijest učenja i poučavanja jezičnoga izražavanja (pregled i sustav radova prof. dr. sc. Vlade Pandžića)

Karol Visinko

Okrugli stol posvećen red. prof. dr. sc. Vladi Pandžiću - Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

31.05.2016.

Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika - mogućnosti obradbe novoga gradiva, uvježbavanja, praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja

Karol Visinko

Županijsko stručno vijeće učitelja Istarske županije - Rovinj

30.03.2016.

Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika - mogućnosti obrađivanja novog gradiva, uvježbavanja, praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja

Karol Visinko

Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika Grada Rijeke - Osnovna škola "Kostrena"

03.09.2015.

Primjena diktata u prvome razredu osnovne škole

Karol Visinko

Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave - Grad Rijeka - Osnovna škola Nikole Tesle u Rijeci

27.04.2015.

Jezično izražavanje u temeljima odgoja i obrazovanja

Visinko, Karol

Opatija : Proljetna škola Hrvatskog pedagoško-književnog zbora

17.03.2010.

Kompetencije čitanja u razrednoj nastavi (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave - Pula

30.06.2008.

Dječja književnost - pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost

Visinko, Karol

Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike - Šibenik

14.03.2008.

Kultura čitanja u procesu odrastanja

Visinko, Karol

Stručni skup: Tko čita, ne skita : programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi - Zagreb

08.01.2008.

Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Državni stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave - Seget Donji, Trogir

06.07.2006.

Poezija Dragutina Tadijanovića (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Seminar stručnog usavršavanja za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike - Petrčane

28.08.2003.

Književni odgoj i hrvatska tradicija (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Savjetovanje odgojitelja, učitelja i profesora Hrvatske državne samouprave (Odbor za odgoj i obrazovanje) u Budimpešti (Mađarska)

27.08.2003.

Dječja priča u odgojnoj i nastavnoj praksi (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Savjetovanje odgojitelja, učitelja i profesora Hrvatske državne samouprave (Odbor za odgoj i obrazovanje) u Budimpešti (Mađarska)

22.10.1999.

Književna umjetnost i ekologija( Literatura and ecology )

Visinko, Karol

Stručno-znanstveni skup Ekologija - korak bliže djetetu u Rijeci

17.03.1999.

Umjetnički tekst (priča) i drugi mediji( Art text (story) and other media )

Visinko, Karol

Stručno-znanstveni skup Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja u Opatiji

26. - 28. kolovoza 2014.

Školska zadaća u procesu poučavanja pisanju (plenarno predavanje); Međužupanijski stručni seminari za učitelje Hrvatskog jezika Slavonije

Karol Visinko

Osijek - Vinkovci - Jakšić - Osijek

23. studenoga 2015.

Diktat u nastavi Hrvatskoga jezika (prvi obrazovni ciklus)

Karol Visinko

Hrvatski pedagoško-književni zbor u Zagrebu - Osnovna škola Antuna Mihanovića u Zagrebu

20. studenoga 2015.

Jezično izražavanje u procesu odgoja i obrazovanja

Karol Visinko

Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Karlovačke županije - Osnovna škola "Draganići"

17. i 18. rujna 2014.

Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti

Karol Visinko i Maja Ćutić-Gorup

Ostrava (Češka)

2. i 3. travnja 2009.

Pripovijedanje Nade Iveljić u zrcalu književne kritike

Visinko, Karol

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 11, Osijek (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

11. i 12. listopada 2003.

Jezični odgoj i obrazovanje u djelu Ane Gabrijele Šabić (plenarno predavanje)

Visinko, Karol

Znanstveno-duhovni skup o djelu Ane Gabrijele Šabić (Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo" Subotica, Vojvodina, Srbija i Crna Gora)

10. i 11. travnja 2008.

Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić

Visinko, Karol

Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 10: Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić - Osijek

Kongresna priopćenja

2014.

Usmeni pripovjedački oblici u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju : Legenda i predaja

Visinko, Karol

izlaganje uz prezentaciju

Usmena predaja: Folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku

07.09.2010.

Stjecanje kompetencija čitanja

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa

Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka

2009.

Pripovijedanje Nade Iveljić u zrcalu književne kritike

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 11 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

14.03.2008.

Kultura čitanja u procesu odrastanja

Visinko, Karol

izlaganje uz prezentaciju

Tko čita, ne skita : Programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo (Knjižnica Medveščak)

2008.

Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić (Nature and art in Sunčana Škrinjarić´s most successful stories)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 10 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

2007.

Proces stjecanja pismenosti

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika : Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama - Simpozij za učitelje i nastavnike Seget Donji, Trogir

2007.

Priče Ante Gardaša u nastavi jezičnoga izražavanja (The stories of Anto Gardaš in language expressive arts teaching)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 9 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

22.04.2006.

Dječja književnost i jezično izražavanje u osnovnoj školi (Children´s literature and written expression in elementary school)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Dijete i jezik danas Čakovec

2006.

Legenda u jezičnom i književnom odgoju i obrazovnju (Legends in language and literature education)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Mitovi i legende : Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 8 Osijek

2006.

Jezik i stil osnovnoškolskih udžbenika za hrvatski jezik i književnost

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa

Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec

25.11.2005.

Zavičajnost i učeničko pisano stvaralaštvo (The homeland in learners´ written works)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Dijete i jezik danas - Zavičajnost u nastavi hrvatskoga jezika / Interkulturalnost u nastavi stranih jezika Osijek - Učiteljski fakultet u Osijeku

15.04.2005.

Obitelj u "Pričama iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić (The treatment of family in "Priče iz davnine" by Ivana Brlić-Mažuranić)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 7: Obitelj u književnosti za djecu i mladež Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Filozofski fakultet

11.04.2004.

Priče iz davnine u srednjoj školi : Na primjeru priče Kako je Potjeh tražio istinu ("Priče iz davnine" in secondary school : A case-study of Kako je Potjeh tražio istinu)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 6 - Život i djelo(vanje) Ivane Brlić-Mažuranić Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Filozofski fakultet

2003.

Učenje Hrvatskoga jezika kao L2 i sociolingvistička istraživanja : Na predlošku znanstvenog opusa Zdenke Gudelj-Velage ( Learning of Croatian language as L2 and sociolingvuistic researches)

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji

Jezik u društvenoj interakciji (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) Opatija

2003.

Božićne priče u hrvatskoj književnosti za djecu (Christmas stories in Croatian children´s literature)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Kršćanstvo i dječja književnost : Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 5 Osijek - Filozofski fakultet - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2003.

Potreba za poetskim izrazom

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja Opatije (Ministarstvo prosvjete i športa i Zavod za unapređenje školstva)

04.04.2002.

Basna u srednjoškolskoj nastavi književnosti (Fables in the literature teaching in secondary schools)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 4 - Basne Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2002.

Učitelj u književnom odgoju i obrazovanju najmlađih (The role of the teacher in teaching literature to young learners)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Dijete i jezik danas Osijek - Visoka učiteljska škola u Osijeku

2001.

Utjecaj vrhunske dječje priče na pisano stvaralaštvo učenika (Influence of quality children´s literature on the pupil´s writing creativity)

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji

Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) Opatija

2001.

Bajka u obitelji, vrtiću i školi (Fairy Tale in a Family, Kindergarten and School)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Bajke od davnina pa do naših dana - Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 3 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

08.12.2000.

Slušanje, čitanje i kazivanje priča (Listening, reading and telling stories)

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji

Pismenost - europske perspektive / Literacy - European Perspectives Zagreb

2000.

Uloga Rijeke u razvoju dječje priče (Rijeka in development of children´s story)

Visinko, Karol

izlaganje u sekciji

Riječki filološki dani 4 - Međunarodni znanstveni skup Rijeka

2000.

Readers´ interest in non-literary texts

Visinko, Karol

izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa

Identity and Diversity in Literacy Development Bratislava (Slovak Reading Association)

2000.

Osnovnoškolska književna lektira i interkulturni odgoj (Elementary school reading and intercultural education)

Visinko, Karol

prethodno priopćenje

Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije (Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije) Ljubljana

1999.

Umjetnički tekst (priča) i drugi mediji (Art text, story, and other media)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja Opatija

1999.

Književna umjetnost i ekologija (Literatura and ecology)

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Ekologija - korak bliže djetetu Rijeka

1999.

Svijet priča u iskustvu djece, njihovih roditelja, odgajatelja i učitelja (The World of Stories in the Experience of Children, their Parente and Kindergarten and Primary School Teachers)

Visinko, Karol

izlaganje u sekciji

Didaktični ih metodički vidki nadaljnjega razvoja izobraževanja Maribor

1997.

Vrijednosti periodičnih publikacija predškolskih ustanova

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Inovacijski pristupi - korak bliže djetetu Rijeka

01.06.1996.

Viktor Car Emin - urednik lista "Mladi Hrvat"

Visinko, Karol

plenarno predavanje

Hrvatska književnost Istre u 19. i 20. stoljeću Lovran

1989.

Učenički rječnik (Pupil´s vocabulary)

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

prethodno priopćenje

Rječnik i društvo Zagreb (HAZU)

1989.

Slušanje kao nastavni sadržaj u nastavi hrvatskog jezika kao L2

Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol

prethodno priopćenje

Uporabno jezikoslovje (Zveza društva za uporabno jezikoslovje) Ljubljana

1988.

Doprinos dvojezičnih planova kvaliteti rada novinarske družine

Visinko, Karol

prethodno priopćenje

Jezici i kulture u doticajima Pula - Pedagoški fakultet u Puli

Znanstveni skupovi

2009. -

Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 11 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić

Osijek članica Organizacijskog odbora

12.-15. listopada 2016.

Međunarodna znanstvena konferencija "Stoljeće Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić"

Zagreb, HAZU i Matica hrvatska Članica programskog odbora

10.-11. travnja 2008.

Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 10: Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić

Osijek članica Organizacijskoga odbora

7. - 10. rujna 2010.

Peti hrvatski slavistički kongres

Rijeka članica Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

2012. -

članica Uredništva zbornika: Peti hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10 rujna 2010. godine (Knjiga 1. i 2.), Filozofski fakultet, Rijeka, 2012.

Recenzije

2016.

Nove smjernice u odgoju i obrazovanju, zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Gospiću u svibnju 2015. (recenzija nekoliko znanstvenih radova - ožujak 2016.)

2016.

Časopis Croatica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci - recenzija nekoliko znanstvenih radova (ožujak 2016.)

2016.

Recenzija kurikulskog dokumenta za predmet Hrvatski jezik u sklopu Cjelovite kurikularne reforme (20. siječnja 2016.)

2015.

Recenzija dokumenta Jezično-komunikacijsko područje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme (7. prosinca 2015.)

2013.

Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza : Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013. (recenzija nekoliko znanstvenih radova)

2008.

Rano učenje hrvatskoga jezika 2 : Konferencijski zbornik : Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (recenzirala određeni broj objavljenih radova)

2008.

Sanja Delač i Marija Mioković, Stvaralačko pisanje : Priručnik za stvaralačko pisanje u nižim razredima osnovne škole, Profil International, Zagreb.

2008.

Skupina autora, Zamisli, doživi, izrazi : Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika ( Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb)

2007.

«Riječ» časopis za filologiju. Izdavač Hrvatsko filološko društvo u Rijeci - recenzija 12. godišta časopisa "Riječ" (2006.)

2007.

Irena Vodopija, Dijete i jezik. Od rijeci do SMS-a Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2007., 186 str.

2006.

Dinka Golem, Mali rječnik književnoteorijskih pojmova (Profil Interantional, Zagreb)

2005.

Jasna Vukonić-Žunič i Božena Delač, Lutkarski medij u školi (Školska knjiga, Zagreb)

2004.

Riječki filološki dani 5, zbornik radova, Filozofski fakultet u Rijeci (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)

2004.

Stjepan Hranjec, Dječji hrvatski klasici (Školska knjiga, Zagreb)

2004.

Ana Pintarić, U svjetlu interpretacije – Zlatni danci Jagode Truhelke, Sveuzčilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, str. 128.

2003.

Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, zbornik radova, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)

2003.

Stjepan Hranjec, Kršćanska izvorišta dječje književnosti (Alfa, Zagreb)

2002.

Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća, zbornik radova, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)

2002.

Dijete i učenje jezika (znanstveno-istraživački projekt pod br. 0122010)

2000.

Nada Lagumdžija, Basna u osnovnoškolskoj nastavi književnosti (HENA COM, Zagreb)

1999.

Jasminka Ledić, Škola i vrijednosti (Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1999.)

1998.

Stjepan Hranjec, Hrvatski dječji roman (Znanje, Zagreb)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

06.10.2016. - 31.12.2006.

Izradba zadataka i ispitnih materijala za nastavni predmet Hrvatski jezik u osnovnoj školi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

konzultantica

27.09.2016. - 01.12.2004.

Izradba kataloga znanja, sposobnosti i vještine za Hrvatski jezik u osnovnoj školi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

članica povjerenstva

29.06.2016. - 13.07.1999.

Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost

Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Novi Vinodolski (u organizaciji Odjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa

voditeljica radionice

29.06.2016. - 10.07.1998.

Metodička radionica: Dječja književnost u osnovnoj školi

Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Selce ( u organizacijiOdjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa

voditeljica radionice

28.06.2016. - 12.07.2000.

Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost

Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)

voditeljica radionice

21.02.2016. - 15.03.2008.

Izradba metodologije vrjednovanja učeničkih radova u razrednoj nastavi (za predmet Hrvatski jezik)

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

članica stručne radne skupine

12.02.2016. - 09.12.2005.

HNOS i nastava Hrvatskog jezika - predavanja na Stručnim vijećima učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

predavač

02.07.2013. -

Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Istarske županije (u Umagu)

predavač

24.05.2013. -

Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Ličko-senjske županije (u Senju)

predavač

27.03.2013. -

Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Istarske županije (u Pazinu)

predavač

26.03.2013. -

Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Ličko-senjske županije (u Brinju)

predavač

25.03.2013. -

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u nastavu Hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja prvih i drugih razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije (u Rijeci)

predavač

26.06.2012. -

Školska zadaća u osnovnoj školi : Rezultati provedenog istraživanja s učiteljima Hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Stručni skup učitelja Hrvatskoga jezika županijskih stručnih vijeća Grada Zagreba

predavač

26.01.2012. -

Čitateljska kultura učenika osnovne škole i mediji : Što je pokazalo istraživanje o čitateljskoj kulturi osnovnoškolaca

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika - Mediji i čitanje (Školska knjiga Zagreb)

predavač

13.05.2011. -

Vrjednovanje u nastavi književnosti

Županijsko stručno vijeće učitelja u razrednoj nastavi Grada Zagreba

predavač

29.06.2010. -

Čitanje u razrednoj nastavi

Stručni skup učitelja razredne nastave Ličko-senjske županije (u Perušiću) - Agencija z odgoj i obrazovanje

predavač

05.03.2010. -

Pripremanje učenika za pisanje vezanoga teksta

ŽSV učitelja hrvatskog jezika Grada Zagreba

predavač

01.11.2009. - 01.04.2011.

Nastava hrvatskoga jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja u razrednoj nastavi

Modul: Hrvatski jezik za učitelje Primorsko-goranske županije (ŽSV)

predavač

31.08.2009. -

Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi

ŽSV Grada Zagreba, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije županije (u Zagrebu)

predavač

18.06.2009. -

Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi

Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Istarske županije (OŠ Vladimira Nazora u Pazinu)

predavač

17.06.2009. -

Učenička postignuća iz Hrvatskog jezika na završetku četvrtog razreda

Stručni skup za voditelje ŽSV razredne nastave, učitelje mentore i savjetnike - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)

predavač

16.06.2009. -

Književnost u razrednoj nastavi

Stručni skup učitelja razredne nastave Istarske županije (u Taru) - Agencija z odgoj i obrazovanje

predavač

15.06.2009. -

Književnost u razrednoj nastavi

Stručni skup za učitelje razredne nastave Ličko-senjske županije (Agencija za odgoj i obrazovanje)

predavač

01.05.2009. -

Interpretacija književnog teksta u nižim razredima osnovne škole (primjeri iz poezije i proze)

Modul: Hrvatski jezik - književnost za učitelje Grada Zagreba (ŽSV)

predavač

21.04.2009. -

Stručni ispit za nastavnike Hrvatskoga jezika u srednjoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje

ispitivač metodike nastave hrvatskoga jezika, članica Ispitnog povjerenstva

09.01.2009. -

Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi

ŽSV Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Bjelovarsko-bilogorske županije (OŠ Matije Gupca u Zagrebu)

predavač

27.06.2008. -

Različiti tipovi vezanoga teksta u osnovnoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije

predavač

26.06.2008. -

Različiti tipovi vezanoga teksta u srednjoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za nastavnike Hrvatskog jezika u srednjoj školi Zadarske županije

predavač

11.06.2008. -

Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje razredne nastave Ličko-senjske županije (u Gospiću)

predavač

17.04.2008. -

Instrukcijski seminar za ocjenjivače ispita iz Hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

predavač

28.03.2008. -

Obrazovna postignuća iz Hrvatskog jezika na početku srednjoškolskoga obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za nastavnike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

predavač

27.03.2008. -

Učenički sastavak

ŽSV učitelja Hrvatskoj jezika u osnovnoj školi Istarske županije ( OŠ Centar Pula) - Agencija za odgoj i obrazovanje

predavač

2008. -

Instrukcijski seminar za ocjenjivače ispita iz Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

predavač

11.12.2007. -

Obrazovna postignuća na početku srednjoškolskoga obrazovanja

Stručni skup za nastavnike Hrvatskog jezika u srednjoj školi Istarske županije (u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču)

predavač

01.11.2007. - 01.05.2008.

Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za učenike osmog razreda osnovne škole

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

predsjednica povjerenstva

12.09.2007. -

Učenički sastavak

Stručni skup učitelja Hrvatskog jezika Koprivničko-križevačke županije (u OŠ F.V. Šignjera u Virju)

predavač

18.04.2007. -

Metodologija provjere znanja hrvatskoga jezika na kraju osmogodišnjega školovanja - eksperimentalno vrjednovanje znanja

ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije (u Rijeci)

predavač

18.04.2007. -

Stručni ispit za učitelje Hrvatskog jezika u osnovnoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje

ispitivač metodike nastave hrvatskoga jezika, članica Ispitnog povjerenstva

29.03.2007. -

Metodologija provjere znanja hrvatskoga jezika na kraju osmogodišnjega školovanja - eksperimentalno vrjednovanje znanja / Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručno usavršavanje učitelja mentora i savjetnika za Hrvatski jezik (Slavonija, Osijek)

predavač

26.03.2007. -

Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika

ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Istarske županije

23.03.2007. -

Instrukcijski seminar za ocjenjivače učeničkog sastavka

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

voditeljica seminara

22.03.2007. -

Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika

ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Ličko-senjske županije (u Otočcu)

predavač

11.01.2007. -

Instrukcijski seminar za učitelje ocjenjivače - Ispit: govorenje

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

voditeljica seminara

27.10.2006. -

Jednostavnost i složenost nastave jezičnoga izražavanja

Stručno vijeće učitelja Hrvatskog jezika Zagrebačke županije (u OŠ Ljube Babića u Jastrebarskom)

predavač

31.08.2006. -

Suvremeni pristupi dječjoj priči

Stručni skup za učitelje početnike u razrednoj nastavi - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)

predavač

24.08.2006. -

Suvremeni pristupi dječjoj priči

Stručni skup za učitelje mentore i savjetnike u razrednoj nastavi - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)

predavač

2006. -

Rad u nastavi po HNOS-u

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje u razrednoj nastavi Primorsko-goranske županije

predavač

01.07.2005. -

Radionica: Hrvatski jezik: dječja književnost i jezično izražavanje

Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Mošćenička Draga

voditeljica radionice

01.07.2004. -

Radionica: Jezično izražavanje u hrvatskome standardnome jeziku (različitost stilova)

Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Pula

voditeljica radionice

31.03.2004. -

Komunikacijski pristup nastavi Hrvatskog jezika

Stručni skup za učitelje razredne nastave Primorsko-goranske županije (OŠ Nikole Tesle u Rijeci)

predavač

2004. - 2013.

Natječaj "Zlatna ribica" za literarne i novinarske radove - učenici hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu

Hrvatska matica iseljenika - podružnica Rijeka

predsjednica povjerenstva

01.07.2003. -

Radionica za hrvatski jezik i jezično izražavanje

Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Novi Vinodolski

voditeljica radionice

01.07.2002. -

Radionica za hrvatski jezik i jezično izražavanje

Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Šibenik

voditeljica radionice

01.07.2001. -

Radionica: Dječja književnost - Hrvatski jezik - Jezično izražavanje

Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)

voditeljica radionice

01.12.1998. - 01.04.1999.

Povjerenstvo za ocjenu radova na županijskom natjecanju uz obilježavanje 50. obljetnice Deklaracije o ljudskim pravima

Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije (u Rijeci)

članica povjerenstva

01.04.1997. -

Županijsko povjerenstvo za odabir najboljih radova nastalih prigodom Svjetskog dana poezije

Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije ( u Rijeci)

članica povjerenstva

1997. - 2003.

Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za profesora hrvatskog jezika u srednjoj školi

Uprava za programiranje, udžbenike i razvoj Ministarstva prosvjete i športa

predsjednica Ispitne komisije

1995. - 2003.

Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za učitelja u razrednoj nastavi (za predmet Hrvatski jezik)

Zavod za školstvo (Zavod za unapređivanje školstva) - Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

predsjednica Ispitne komisije (za predmet Hrvatski jezik)

1994. - 2003.

Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za učitelja hrvatskog jezika u osnovnoj školi

Zavod za školstvo (Zavod za unapređivanje školstva) - Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

predsjednica Ispitne komisije

25.- 26. kolovoza 2004.

Dječja priča u teoriji i praksi

Zavod za školstvo RH - Podružnica Osijek - Stručno usavršavanje učitelja u razrednoj nastavi Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

predavač

9.- 12. svibnja 2004.

Državno natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika za učenike osnovnih i srednjih škola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Zavod za školstvo Republike Hrvatske

članica povjerenstva

4. - 8. srpnja 2005.

Nastava jezičnoga izražavanja i HNOS (plenarno predavanje) i radionice: Različitost stilova i stvaralačko pisanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

predavač i voditelj radionica

16.-17. lipnja 2006.

Ključni pojmovi i obrazovna postignuća

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za voditelje ŽSV hrvatskih osnovnih škola (u Osijeku)

predavač

27.-28. lipnja 2007.

Pismeno izražavanje učenika

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručno usavršavanje za učitelje Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije (u Zadru i Šibeniku)

predavač

24. -25. svibnja 2007.

Eksperimentalno vrjednovanje znanja iz Hrvatskog jezika - metodologija i ustroj ispita

ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Međimurske i Varaždinske županije (u Čakovcu i Varaždinu)

predavač

20.-21. ožujka 2007.

Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika

ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije

predavač

22.-27. travnja 2007.

Ocjenjivanje ispita iz Hrvatskog jezika učenika osnovnih škola

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

predsjednica povjerenstva

6. - 12. travnja 2008.

koordinacija rada ocjenjivača završnog ispitivanja u osnovnoj školi za predmet Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

članica povjerenstva

23.-24. lipnja 2008.

Pripremanje, pisanje, ispravljanje i ocjenjivanje učeničkih pisanih radova

Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije (ŽSV)

predavač

5.-6. lipnja 2008.

Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje razredne nastave Istarske županije (u Medulinu i Buzetu)

predavač

11.-12. veljače 2008.

Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole

Stručni skup za ŽSV učitelja razredne nastave grada Rijeke i Gorskog kotara

predavač

23. - 24. lipnja 2009.

Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi

Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije ( u Rijeci)

predavač

23. - 24. lipnja 2010.

Čitanje u razrednoj nastavi

Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja razredne nastave Istarske županije (Višnjan i Barban)

predavač

26.- 27. kolovoza 2013.

Građanski odgoj u nastavi Hrvatskoga jezika i čitanje

Agencija za odgoj i obrazovanje - Županijska stručna vijeća učitelja Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije

predavač

7.-10. studenoga 2012.

Čitanje u osnovnoj školi

IV. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika - Čitanje za školu i život (Agencija za odgoj i obrazovanje)

predavač

14.-16. studenoga 2013.

Školska zadaća u osnovnoj školi

V. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika - Kompetencija na materinskome jeziku : Govorenje i pisanje (Agencija za odgoj i obrazovanje)

predavač

04.-12. srpnja 2009.

Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje

Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva i iseljenike u Primoštenu (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

16.-21.kolovoza 1999.

Radionica Nastavni programi i izvannastavne aktivnosti

Seminar permanentnog obrazovanja djelatnika katoličkih školskih centara Bosne i Hercegovine - Neum

voditeljica radionice

01.-15. srpnja 2001.

Radionica Hrvatski jezik, književnost i kultura

Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)

voditeljica radionice

01.-09. srpnja 2006.

Radionica Hrvatski jezik, književnost i kultura

Seminar za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenike - Petrčane (u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH)

voditeljica radionice

30.lipnja - 08. srpnja 2007.

Radionica Jezično izražavanje u hrvatskome standardnome jeziku

Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike u Opatiji (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

08.-10. siječnja 2008.

Radionica Vrjednovanje učeničkih sastavaka

Državni stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave u Segetu Donjem, Trogir (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

28. lipnja - 06. srpnja 2008.

Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje

Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike u Šibeniku (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

05.-10. srpnja 2010.

Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje

Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva u Puli (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

04.-08. srpnja 2011.

Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje

Stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva u Dubrovniku (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)

voditeljica radionice

13.- 14. veljače 2009.

Komunikacija s početnicom

Školska knjiga Zagreb (u Rijeci i Puli)

predavač

od siječnja do svibnja 1996.

Hrvatski školski susreti LIDRANO - županijska razina

Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije

predsjednica povjerenstva

od siječnja do svibnja 1996.

Hrvatski školski susreti LIDRANO - gradska razina

Grad Rijeka

predsjednica povjerenstva

od siječnja do svibnja 1997.

Hrvatski školski susreti LIDRANO - županijska razina

Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije

predsjednica povjerenstva

od veljače do svibnja 1997.

Hrvatski školski susreti LIDRANO - gradska razina

Grad Rijeka

predsjednica povjerenstva

2. do 15. srpnja 1997.

Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost

Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Novi Vinodolski (u organizaciji Odjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa

voditeljica radionice

od siječnja do svibnja 2007.

Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za učenike osmog razreda osnovne škole

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

predsjednica povjerenstva

Javno djelovanje

Javna predavanja

21.04.2016.

Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika

Predstavljanje nove knjige Karol Visinko

Zagreb, Kongresni centar FORUM

21.04.2016.

Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika

Predstavljanje nove knjige Karol Visinko

Zagreb, Kongresni centar FORUM

07.03.2016.

Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika

Predstavljanje nove knjige Karol Visinko

Opatija, Grand hotel 4 opatijska cvijeta

04.03.2016.

Predavanje za učitelje: Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika

Dani hrvatskoga jezika u Rijeci - natjecanje učenika Primorsko-goranske županije u poznavanju hrvatskoga jezika

Osnovna škola "Vežica" u Rijeci

17.12.2015.

Priča o prijateljstvu, odrastanju, privrženosti i ljubavi

Predstavljanje dvojezičnog izdanja priče Prvi let / Il primo volo autorice Melite Adany

Gradska vijećnica u Rijeci

20.05.2015.

Čitanje - poučavanje i učenje

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Karol Visinko u organizaciji udruge studenata kroatistike "Idiom"

Filozofski fakultet u Rijeci - dvorana 006 (Kampus)

27.04.2015.

Karol Visinko, Diktat u nastavnoj teoriji i praksi

predstavljanje nove knjige Karol Visinko

Opatija : Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta

10.12.2014.

Karol Visinko, Čitanje - poučavanje i učenje

Predstavljanje knjige u Rijeci

Gradska vijećnica u Rijeci

11.11.2014.

Karol Visinko, Čitanje - poučavanje i učenje

Predstavljanje nove knjige

Interliber - Zagreb

20.04.2012.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika - tribina za učitelje i učenike

Prva osnovna škola Čakovec

26.10.2010.

Detalji

predstavljanje pripovjedne proze Sudbine Danijela Prodana

Matica hrvatska u Rijeci (dvorana Filodrammatica)

19.06.2008.

Detalji

proslava 25. obljetnice pjesničkoga djela autorice

Gradska vijećnica u Rijeci

01.11.2007.

Detalji

predstavljanje zbirke Reumatični kišobran i još deset pričokaza Željke Horvat -Vukelje

Interliber Zagreb (Školska knjiga)

01.11.2005.

Detalji

predstavljanje multimedijalne slikovnice Izašli iz priče Ljubice Kolarić-Dumić, Vjekoslava Voje Radoičića i Doris Babić (Adamić, Rijeka)

Hrvatski kulturni dom u Rijeci

01.12.2004.

Detalji

predstavljanje multimedijalne knjige Ivanke Glogović Klarić, Natalije Banov i Branke Marčeta Gregurić: Pul mora (Adamić, Rijeka)

Filodrammatica u Rijeci

01.04.2003.

Detalji

Dani hrvatskog jezika - multimedijalna slikovnica Vjekoslava Voje Radoičića, Ljubice Kolarić-Dumić i Natalije Banov: Od proljeća do proljeća

Hrvatski kulturni dom u Rijeci

09.04.2002.

Detalji

Dani hrvatskoga jezika - Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika (Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije)

Rijeka, Osnovna škola "Vežica"

Detalji

Popularizacija znanosti

Detalji

Intervjui

13.09.2005.

Detalji

Školske novine

Zagreb

2004.

Detalji

Novi list - DOMino, tjedni prilog za obitelj i kulturu življenja (br. 58)

Rijeka

18.09.2003.

Detalji

Hrvatski glasnik (Savez Hrvata u Mađarskoj)

Budimpešta

18.09.2003.

Detalji

Hrvatski glasnik (Savez Hrvata u Mađarskoj)

Budimpešta

Novinski članci

Detalji

Uredništvo

Medijski nastupi

28.12.2014.

Detalji

Radio Rijeka: Akademska četvrt

Rijeka

25.04.2014.

Detalji

HTV 1 - Prizma : Multinacionalni magazin

Narodna čitaonica u Rijeci

Detalji

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. -

članica

Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskome fakultetu u Rijeci

2011. -

predstojnica

Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete - Odsjek na kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2008. - 2010.

članica

Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskoga fakulteta u Rijeci

2005. - 2008.

predsjednica

Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskoga fakuleteta u Rijeci

2003. - 2009.

predstojnica

Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete - Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci

1998. - 2001.

voditeljica

Studij Razredne nastave na Filozofskome fakultetu u Rijeci

1996. - 1998.

voditeljica

Studij Razredne nastave na Pedagoškome fakultetu u Rijeci

Od 2016. do danas

voditeljica

Odbor metodičara Filozofskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

10.10.2016. -

predsjednica

Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika na Odsjeku za kroatistiku (Filozofski fakultetu u Rijeci)

30.09.2016. - 27.10.2009.

predsjednica

Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (Odsjek za kroatistiku Filozofski fakultet u Rijeci)

28.03.2016. - 01.06.2013.

članica

Povjerenstvo za izbor predloženika u znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

23.03.2016. - 10.05.2007.

predsjednica

Povjerenstvo za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

14.07.2009. -

članica

Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za podnošenje prijave za izradbu i obranu doktorske disertacije izvan doktorskog studija pristupnika mr. sc. Sanjina Dragozetića. (Filozofski fakultet u Rijeci)

15.11.2005. - 15.12.2005.

predsjednica

Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom zvanju asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologija, grana znanost o književnosti za predmet Hrvatski jezik s dječjom književnosti (Visoka učiteljska škola u Rijeci)

2004. -

predsjednica

Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Metodika nastave hrvatskog jezika (Visoka učiteljksa škola u Rijeci)

Povjerenstva izvan sveučilišta

22.05.2016. - 22.06.1997.

članica Povjerenstva za zajednički okvirni nastavni program

Povjerenstvo za vrednovanje nastavnog programa četverogodišnjeg dodiplomskog studija za učitelje razredne nastave na Filozofskog fakultetu - pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu

01.12.2015. - 01.02.2016.

Konzultant za jezično-komunikacijsko područje u izradbi kurikuluma

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

19.12.2013. - 31.01.2014.

članica s drugog sveučilišta

Povjerenstvo za izbor dr. sc. Vesne Bjedov, više asistentice u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. (Filozofski fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera)

12.12.2005. - 15.01.2006.

članica s drugog sveučilišta

Povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više iz područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana didaktika (Visoka učiteljska škola u Puli)

21.07.2005. - 01.10.2005.

članica

Povjerenstvo za izradbu nastavnoga programa za Hrvatski jezik u osnovnoj školi - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

2005. -

članica s drugog sveučilišta

Povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenosg suradnika ili višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (Filozofski fakultet u Osijeku)

01.10.2004. - 01.07.2005.

članica

Povjerenstvo za izradbu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda za osnovnu školu, za područje Hrvatski jezik - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

2004. -

članica

Povjerenstvo za izbor nastavnika u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Dječja književnost (Filozofski fakultet u Zagrebu)

2002. -

predsjednica

Povjerenstvo za izbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Dječja književnost (Visoka učiteljska škola u Puli)

2000. -

članica

Povjerenstvo za izbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenog područja humanističih znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti, za predmet Dječja književnost (Pedagoški fakultet u Osijeku)

Projekti

Znanstveni projekti

2014. -

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

suradnik istraživač

Sveučilište u Rijeci

2010. - 2012.

Dječja i usmena književnost u interferenciji (227-2270674-0723)

istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

1997. - 2004.

Recepcija hrvatske dječje priče (009018)

glavni istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

1990. - 1994.

Nastava hrvatskoga jezika u školama s talijanskim nastavnim jezikom

suradnik istraživač

Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske

1990. - 1994.

Hrvatska književnost Istre u 19. i 20. stoljeću

suradnik istraživač

Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske

1987. - 1989.

Rijeka u hrvatskoj književnosti (2.11.02.01.08)

suradnik istraživač

SIZ za znanost SR Hrvatske

1987. - 1989.

Obrazovanje nastavnika (1.10.01.05.16)

suradnik istraživač

SIZ za znanost SR Hrvatske

Stručni projekti

02.05.2016. - 02.06.2011.

Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci

Organizirala i vodila proljetni ciklus predavanja i radionica Čitanje i pisanje za 3. dob

01.09.2013. -

La mia Fiume - Manuale per lo studio della storia locale nelle scuole elementari di Fiume (seconda edizione integrata del manuale)

Grad Rijeka

Autrice dei testi metodici: prof. dr. sc. Karol Visinko

od siječnja do rujna 2014.

La mia Fiume - Manuale per lo studio della storia locale nelle scuole elementari di Fiume (nuova edizione del manuale)

Grad Rijeka

Autrice dei testi metodici: prof. dr. sc. Karol Visinko

od siječnja do rujna 2014.

Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama (za učenike sedmog i osmog razreda osnovne škole)

Grad Rijeka

Autorica metodičkih tekstova: prof. dr. sc. Karol Visinko

0d svibnja do srpnja 2013.

Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama

Grad Rijeka

Autorica metodičkoga instrumentarija u Priručniku za zavičajnu nastavu u riječim osnovnim školama (Moja Rijeka, Grad Rijeka, dopunjeno izdanje, 2013.; skupina autora: Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković, Ivan Vranjić)

0d siječnja do srpnja 2012.

Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama

Grad Rijeka

Autorica metodičkoga instrumentarija u Priručniku za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama (Moja Rijeka, Grad Rijeka, 2012., skupina autora: Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković, Ivan Vranjić)

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016