Dr.sc. Karol Visinko red. prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

konzultacije : srijedom od 10.45 do 12.30 sati i četvrtkom u dogovoru sa studentima
prostorija : 609
e-pošta : kvisinko@ffri.hr
e-pošta : karol.visinko@optinet.hr

google znalac

Radno iskustvo

1.1.2014. - redoviti profesor u trajnom zvanju predstojnica je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete; predaje obvezne metodičke kolegije: Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti, Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja ; ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika, Čitanje i pisanje u školi; Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - 1.1.2014. redoviti profesor u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik) predstojnica je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete; predaje obvezne metodičke kolegije: Uvod u poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti, Metodika književnog odgoja i obrazovanja i Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja; ciklički predaje i izborne metodičke kolegije: Čitateljski interesi i lektira, Literarne i novinarske učeničke družine, Scensko izražavanje učenika; na suradnoj ustanovi (Učiteljskome fakultetu) predaje izborne metodičke kolegije: Lektira u razrednoj nastavi i Pisano stvaralaštvo; sudjeluje u projektima važnim za razvijanje zavičajnosti u hrvatskoj osnovnoj školi Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. redoviti profesor (znanstveni savjetnik) predaje metodičke kolegije na studiju Kroatistike (Hrvatski jezik i književnost); članica je Povjerenstva za Nastavnički modul Filozofskoga fakulteta u Rijeci; sudjeluje u nizu projekata na kojima se temelji usavršavanje odgojno-obrazovnoga sustava hrvatske osnovne škole Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2006. izvanredni profesor (viši znanstveni suradnik) - glavni je istraživač na projektu Recepcija hrvatske dječje priče - predaje tri metodička kolegija na jednopredmetnome i dvopredmetnome studiju Hrvatski jezik i književnost - sudjeluje u programu poslijediplomskoga studija Književnost i društveno-humanistički kontekst - predstojnica je Katedre za opće filološke predmete na Odsjeku za kroatistiku - predsjednica je Povjerenstva za izradbu nastavničkoga modula na Filozofskome fakultetu u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci (Odsjek za kroatistiku)
1.1.2001. - 1.1.2003. vanjska suradnica; izvanredni profesor (znanstveni savjetnik) predaje Metodiku nastave hrvatskoga jezika na studiju Učitelj u razrednoj nastavi - predaje Metodiku nastave hrvatskoga jezika učiteljima koji se doškolavaju Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2001. docent (znanstveni suradnik) - glavni istraživač na projektu Recepcija hrvatske dječje priče - predaje metodičke kolegije na sveučilišnom studiju Hrvatski jezik i književnost te metodički kolegij i dječju književnost na sveučilišnom studiju Razredna nastava (Učitelj u razrednoj nastavi) Pedagoški fakultet (od 1999. Filozofski fakultet) u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1996. viši znanstveni asistent - stekla znanstveni stupanj doktora društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologije - suradnik istraživač na dvama znanstveno-istraživačkim projektima - povjerena joj je nastava Metodike nastave književnosti na studiju Hrvatski jezik i književnost - povjerena joj je nastava Metodika nastave hrvatskoga jezika na studiju Učitelj u razrednoj nastavi Pedagoški fakultet u Rijeci (Filološki odjel i Odjel za razrednu nastavu i predškolski odgoj)
1.1.1990. - 1.1.1993. znanstveni asistent - stekla stručni naziv magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije - sudjeluje u dvama znanstveno-istraživačkim projektima - povjerena joj je nastava iz kolegija Stilistika i seminarska nastava iz kolegija Teorija književnosti na studiju Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer) - povjerena joj je nastava Lutkarstvo i scenski izraz na studiju Predškolski odgoj Pedagoški fakultet u Rijeci (Filološki odjel i Odjel za razrednu nastavu i predškolski odgoj)
1.1.1987. - 1.1.1990. mladi istraživač suradnik istraživač na dvama znanstveno-istraživačkim projektima; sudjeluje u organiziranju studentskih javnih (ocjenskih) predavanja i studentske individualne nastavne prakse; sudjeluje u osposobljavanju sludenata u metodičkome praktikumu za Metodiku nastave hrvatskoga jezika; prati nastavu koju izvodi mentor i asistira mentoru (sveučilišnom profesoru), prati sve ispite i diplomske ispite koje provodi mentor Filološki odjel Pedagoškog fakulteta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1990. suradnik u stručnom aktivu profesora hrvatskog jezika u osnovnoj školi - uz profesora osnovne škole (OŠ "Nikola Tesla" u Rijeci) sudjeluje u izvođenju nastave hrvatskoga jezika; priprema uzorna predavanja za studente Hrvatskog jezika i književnosti (nastavnički smjer) - samostalno vodi istraživanja metodičke prakse u izvannastavnim djelatnostima (novinarskoj družini i recitatorskoj družini) (OŠ "Kozala" u Rijeci) Osnovna škola "Nikola Tesla" u Rijeci i Osnovna škola "Kozala" u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1987. profesor hrvatskog jezika u osnovnoj školi poslovi profesora hrvatskog jezika od 5. do 8. razreda osnovne škole; poslovi razrednika; poslovi voditelja družina izvannastavnih djelatnosti (novinarske družine; recitatorske družine; vođenje Kulturno-umjetničkog društva Škole) Osnovna škola "Kozala" u Rijeci

Nagrade i priznanja

3.4.2009. Organizacijski odbor Međunarodnoga znanstvenoga skupa ZLATNI DANCI uz obilježavanje 10. obljetnice utemeljenja u Osijeku dodijelilo je dr. sc. Karol Visinko, red prof. priznanje/zahvalnicu za dugogodišnje sudjelovanje i znanstveni prinos.

Članstva

1.1.2010. - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti • Zagreb Croatian Association of Researchers in Children’s Literature • Zagreb
1.1.1997. - Hrvatsko čitateljsko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi - obvezni
Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - obvezni
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 0+0+3
1.1.2014. - Metodika jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja - obvezni
Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 2+0+2
1.1.2013. - Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti - obvezni
Kroatistika - jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 2+1+0
1.1.2011. - 1.1.2012. Lektira u razrednoj nastavi
Učitelj u razrednoj nastavi
Učiteljski fakultet u Rijeci (vanjska suradnica)
voditelj
Norma sati: 2+1+0
1.1.2011. - 1.1.2012. Pisano stvaralaštvo
Učitelj u razrednoj nastavi
Učiteljski fakultet u Rijeci (vanjska suradnica)
voditelj
Norma sati: 2+1+0
1.1.2011. - Literarne i novinarske učeničke družine
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2011. - Scensko izražavanje učenika
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2010. - 1.1.2011. Učeničke aktivnosti jezično-izražajne usmjerenosti
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2009. - 1.1.2015. Školska praksa - Metodički praktikum uz kolegij Metodika književnog odgoja i obrazovanja
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 0+0+3
1.1.2009. - 1.1.2015. Školska praksa - Metodički praktikum uz kolegij Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: ljetni semestar: 0+0+3
1.1.2009. - 1.1.2014. Metodika književnog odgoja i obrazovanja
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+2+0
1.1.2009. - 1.1.2014. Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: ljetni semestar: 2+2+0
1.1.2009. - 1.1.2013. Uvod u poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0
1.1.2009. - 1.1.2010. Čitateljski interesi i lektira
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2009. - Čitanje i pisanje u školi
Kroatistika (hrvatski jezik i književnost) - jednopredmetni i dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.1999. - 1.1.2009. Metodika nastave hrvatskoga jezika
Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+2+0; ljetni semestar: 2+0+2
1.1.1999. - 1.1.2009. Metodika nastave književnosti
Hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0; ljetni semestar: 2+0+2
1.1.1999. - 1.1.2009. Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti
Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0; ljetni semestar: 2+0+2
1.1.1999. - 1.1.2003. Metodika nastave hrvatskoga jezika
Učitelj u razrednoj nastavi
Visoka učiteljska škola u Rijeci (vanjska suradnica)
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+2+0; ljetni semestar: 2+0+2
1.1.1999. - 1.1.2001. Dječja književnost
Učitelj u razrednoj nastavi
Visoka učiteljska škola u Rijeci (vanjska suradnica)
voditelj
Norma sati: zimski i ljetni semestar: 2+1+0
1.1.1994. - 1.1.1999. Metodika nastave hrvatskoga jezika
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski i ljetni semestar: 2+0+2
1.1.1993. - 1.1.1998. Dječja književnost
Razredna nastava i Predškolski odgoj
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0; ljetni semestar: 2+1+0
1.1.1993. - 1.1.1997. Metodika nastave književnosti
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: treća godina studija: 2+1+0; četvrta godina studija: 2+0+2
1.1.1992. - 1.1.1993. Lutkarstvo i scenski izraz
Predškolski odgoj
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0
1.1.1991. - 1.1.1992. Teorija književnosti
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: zimski semestar: 0+2+0; ljetni semestar: 0+2+0
1.1.1990. - 1.1.1992. Stilistika
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: zimski semestar: 2+1+0; ljetni semestar: 2+1+0

Mentor u završnim radovima

9.9.2015. - Životne priče u novinarskim radovima učenika
Boris Kanazir
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
9.9.2015. - Suvremeni pristupi stripu u nastavi Hrvatskoga jezika
Ana Bahat
Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.10.2014. - Masovni mediji i Internet u poučavanju Hrvatskog jezika
Marija Iličić
Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja
Filozofski fakultet u Rijeci
11.12.2013. - Komunikacija s učenika u nastavi Hrvatskoga jezika
Jasmina Radičević
Hrvatski jezik i književnost / Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
8.12.2013. - Povijesni sadržaji u nastavi Hrvatskoga jezika i Povijesti (korelacijsko-integracijski metodički sustav)
Martina Lukić
Metodika jezičnog odgoja i obrazovanja
Filozofski fakultet u Rijeci
17.10.2013. - Višestruke inteligencije u udžbeniku književnosti
Ivana Vojtek
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.10.2013. - Problemski pristup romanu u srednjoj školi : Na primjeru Muzeja nevinosti Orhana Pamuka
Anamaria Hajdinjak
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - Lik nastavnika Hrvatskoga jezika
Jelena Posavec
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - Učenička iskustva o nastavi hrvatskoga jezika (na uzorku učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole)
Jelena Maras
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2013. - Načelo zavičajnosti u nastavi književnosti : Na primjeru nastave književnosti u osnovnoj školi Varaždinske županije
Monika Tuk
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
6.6.2013. - Književna i likovna umjetnost u nastavi Hrvatskoga jezika
Tina Fabijančić
Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
28.3.2013. - Poticanje i razvijanje osjećaja učenika u nastavi književnosti
Jasna Petrc
Hrvatski jezik i književnost / Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
18.12.2012. - Učenje gramatike u osnovnoj školi
Anita Pejić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
13.9.2012. - Odgojna i kulturološka uloga udžbenika književnosti
Sanja Štajdohar
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Bajka u lektiri
Dunja Štimac
Učitelj u razrednoj nastavi
Učiteljski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Zavičajna književnost u lektiri
Helena Kovač
Učitelj u razrednoj nastavi
Učiteljski fakultet u Rijeci
5.7.2012. - Basna u lektiri
Ljubica Šuljić
Učitelj u razrednoj nastavi
Učiteljski fakultet u Rijeci
5.6.2012. - Rasprava u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj strukovnoj školi
Maja Arnautović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
5.6.2012. - Zastupljenost odgojnih vrijednosti u proznim tekstovima i čitankama od petog do osmog razreda osnovne škole
Tamara Stipković
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
31.1.2012. - Kajkavski i čakavski zavičajni idiom u literarnim radovima učenika osnovne škole
Sabina Pašić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
31.1.2012. - Terenska nastava lektire : Na primjeru djela Ivane Brlić-Mažuranić
Sanja Kolić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - Čitanje književne lektire u osnovnoj školi
Mihaela Podnar
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.9.2011. - Čitanje književnih tekstova u osnovnoj školi
Ivana Kovačić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
28.6.2011. - Čitanje književnih tekstova u srednoj strukovnoj školi
Josipa Citerbat
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
22.11.2010. - Opisivanje u osnovnoj školi
Maria Kusturin
Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
27.9.2010. - Povezivanje osnovnoškolske nastave književnosti i filma
Anita Hržić
Hrvatski jezik i književnost / Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
14.7.2010. - Povezivanje osnovnoškolske nastave književnosti i filma
Anita Hržić
Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
16.12.2009. - Srednjoškolska nastava književnosti i Internet
Filipa Blažon
Hrvatski jezik i književnost / Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
26.11.2009. - Raspravljanje u osnovnoj školi
Stjepana Čumigaš
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
17.12.2008. - Specifičnosti individualiziranoga poučavanja hrvatskoga kao stranoga jezika
Biljana Trifunović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.10.2008. - Lirska poezija u višim razredima osnovne škole
Katarina Palinić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.10.2008. - Uporaba scenske lutke u nastavi hrvatskoga jezika u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi
Marijana Mikolčić
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
30.10.2008. - Učenici s posebnim potrebama u nastavi hrvatskoga jezika
Maja Jelušić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
25.3.2008. - Poslovice i aforizmi u osnovnoškolskoj nastavi književnosti
Ana Šantek
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
18.7.2007. - Utjecaj televizijskoga medija na književni i jezični odgoj i obrazovanje
Marija Jović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Nastava starije hrvatske književnosti u srednjoj školi
Tihana Lučić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Nastava suvremene književnosti u srednjoj školi
Tea Erkić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Interes za književnu lektiru u višim razredima osnovne škole
Marina Gretić
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Bajka u osnovnoj školi
Kristina Sironić
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Komparacija knjige i filma "Harry Potter i kamen mudraca"
Tatjana Kosić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2005. - Bajka Ivane Brlić-Mažuranić u srednjoškolskoj nastavi književnosti
Katarina Badurina
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Dvojezični učenici i njihovo pisano izražavanje na hrvatskome jeziku : Na primjeru učenika Hrvatske dopunske škole u Bruchsalu, SR Njemačka
Jelena Brkljača
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Motivacija učenika viših razreda osnovne škole za čitanje književnih djela
Ana Barković
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Utjecaj književne lektire na sustav vrijednosti srednjoškolskih učenika
Jelena Gugić
Hrvatski jezik i književnost / Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Komparacija knjige i filma u razrednoj nastavi
Ivana Lapić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2003. - Hrvatska slikovnica poetskog tipa
Barbara Gavranić-Zbašnik
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Bajka i usmena predaja
Sintija Žurga
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Priča u stihu
Yvonne Sokolić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Stvaralaštv o Pavla Pavličića za djecu i mladež
Anita Pavleković
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Dječja književnost u časopisu "Radost"
Anita Blažević
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Načelo zavičajnosti u nastavi hrvatskoga jezika
Davorka Prusić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Komparacija knjige i filma "Matilda"
Sanja Salopek
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2002. - Omiljeni književnik Ivan Kušan
Mladenka Pavlović
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Scenska družina u nižim razredima osnovne škole
Nada Ivančić
Razredna nastava (doškolavanje)
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Gramatika u nižim razredima osnovne škole
Snježana Skitarelić
Razredna nastava (doškolavanje)
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Lutkarski igrokaz u sustvaralaštvu učenika i učitelja
Svjetlana Brnabić
Razredna nastava (doškolavanje)
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Lutkarski medij u nižim razredima osnovne škole
Jasna Vukonić-Žunič
Razredna nastava (doškolavanje)
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Stvaralaštvo Mire Gavrana za djecu i mladež
Miranda Mršić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Animalistička priča
Karmela Vajdoher-Žilić
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2001. - Dječji roman u nastavnoj praksi
Aleksandra Sobol
Razredna nastava
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.2000. - Literarna družina u nižim razredima osnovne škole
Eva Luketić
Razredna nastava (doškolavanje)
Visoka učiteljska škola u Rijeci
1.1.1999. - Recepcija Priča iz davnine
Barbara Butković
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Komparacija romana i filma Pustolovine Huckleberryja Finna
Sunita Muhić
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Bilješke u lektiri
Martina Dolak
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Trajna vrijednost Andersenovih bajki i priča
Anastazija Viatoris
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1999. - Romani Zlatka Krilića
Davorka Sablić
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Problemski pristup dječjoj priči
Mihaela Spinčić
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Nepoznate riječi u književnoumjetničkome tekstu
Andrea Turina
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1998. - Interes učenika mlađe dobi za poeziju
Ingrid Štefan
Razredna nastava
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1997. - Poezija u osnovnoškolskoj nastavi književnosti
Gordana Ribarić
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Utjecaj interpretacije književnoumjetničkog teksta na pisano stvaralaštvo učenika
Dolores Petrinić
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Komparativna stilistička analiza bajke "Sretni princ" Oscara Wildea
Andreja Silić
Hrvatski jezik i književnost
Pedagoški fakultet u Rijeci
- Istraživanje čitateljskih interesa i potreba učenika osnovne škole
Anita Barišić
Hrvatski jezik i književnost - Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
- Povezivanje književnih s povijesnim sadržajima u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika
Tamara Cikuša
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
- Strip u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika
Zlatna Jelić
Hrvatski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Čitalačke navike učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Katarina Kružić
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
- Izborni predmet Filmska umjetnost u gimnaziji
Matea Kosić
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci
- Običaji i kultura hrvatskih krajeva u udžbeničkoj literaturi za Hrvatski jezik
Ana Žalac
Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

-Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Visinko, Karol
Igre s pričama Astrid Lindgren ( Games with stories by Astrid Lingdreg )
U čast Astrid Lindgren (Knjižnice grada Zagreba, Zagreb) 78-84 - 2008.

2. Visinko, Karol
Legenda u jezičnom i književnom odgoju i obrazovanju (Legends in language and literature education)
Mitovi i legende : Zlatni danci 8, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa 187-196 - 2007.

3. Visinko, Karol
Udžbenik i cjelokupna jezična djelatnost ( Textbook and language´s skills )
Udžbenik i virtualno okruženje (Školska knjiga, Zagreb) 149-153 - 2007.

4. Visinko, Karol
Priče iz davnine u srednjoj školi : Na primjeru priče Kako je Potjeh tražio istinu ( Priče iz davnine in secondary school : A case-study of Kako je Potjeh tražio istinu )
Život i djelo(vanje) Ivane Brlić-Mažuranić : Zlatni danci 6, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa 123-129 - 2005.

5. Visinko, Karol
Učenje Hrvatskoga jezika kao L2 i sociolingvistička istraživanja na predlošku znanstvenog opusa Zdenke Gudelj-Velage ( Learning of Croatian language as L2 and sociolingvuistic researches )
Jezik u društvenoj interakciji (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka) 513-524 - 2005.

6. Visinko, Karol
Božićne priče u hrvatskoj književnosti za djecu ( Christmas stories in Croatian children´s literature )
Kršćanstvo i dječja književnost : Zlatni danci 5, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa 113-122 - 2004.

7. Visinko, Karol
Standardni jezik i zavičajni idiom u školi (Standard language and regional idiom )
Školski vjenik : časopis za pedagoška i školska pitanja 52 79-86 - 2003.

8. Visinko, Karol
Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi (Croatian language in Croatian primary and secondary school)
Riječ : časopis za filologiju (Rijeka) 67-74 - 2003.

9. Visinko, Karol
Basna u srednjoškolskoj nastavi književnosti ( Fables in the literature teaching in secondary schools )
Basne : ZLatni danci 4, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa 173-184 - 2003.

10. Visinko, Karol
Učitelj u književnom odgoju i obrazovanju najmlađih (The role of the teacher in teaching literature to young learners)
Dijete i jezik danas : Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Visoka učiteljska škola u Osijeku) 45. - 54. - 2003.

11. Visinko, Karol
Potreba za poetskim izrazom
Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja (Ministarstvo prosvjete i športa i Zavod za unapređenje školstva, Dječji vrtić Opatija i dr.; Opatija) 34.-37. - 2003.

12. Visinko, Karol
Utjecaj vrhunske dječje priče na pisano stvaralaštvo učenika ( Influence of quality children´s literature on the pupil´s writing creativity )
Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka) 553-562 - 2002.

13. Visinko, Karol
Slušanje, čitanje i kazivanje priča ( Listening, reading and telling stories )
Pismenost - europske perspektive / Literacy - European Perspectives (Hrvatsko čitateljsko društvo, Zagreb) 48-52 - 2002.

14. Visinko, Karol
Bajka u obitelji, vrtiću i školi ( Fairy Tale in a Family, Kindergarten and School )
Bajke od davnina pa do naših dana : Zlatni danci 3, zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa 133-141 - 2001.

15. Visinko, Karol
Uloga Rijeke u razvoju dječje priče( Rijeka in development of children story )
Riječki filološki dani : Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 547-553 - 2000.

16. Visinko, Karol
Viktor Car Emin - urednik lista Mladi Hrvat
KNJIŽEVNA RIJEKA - objavljeni radovi sa znanstvenog skupa (Rijeka) 53.-56. - 1997.

17. Visinko, Karol
Vrijednosti periodičnih publikacija predškolskih ustanova
Inovacijski pristupi - korak bliže djetetu (Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke - Predškolska ustanova u Rijeci - Adamić, Rijeka) 113.-118. - 1997.

18. Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
O procesualnosti jezičnog odgoja i obrazovanja
Hrvatski u školi (zbornik odabranih radova objavljenih u časopisu Suvremena metodika nastave hrvatskoga jezika, Zagreb) 252.-261. - 1996.

19. Visinko, Karol
Korelacijsko-integracijski metodički pristup književnoumjetničkom tekstu koji tematsko-motivski uključuje glazbenu umjetnost
Hrvatski u školi (Školska knjiga, Zagreb) 39.-48. - 1994.

20. Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Učenički rječnik (Pupils´vocabulary)
Rječnik i društvo : Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji (HAZU, Zagreb) 111-120 - 1993.

21. Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Učenički odzivi Balogovu tekstu
Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) 94.-106. - 1992.

22. Visinko, Karol
Učeničko novinarsko stvaralaštvo - načelo zavičajnosti i vrednovanje
Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) 50.-55. - 1991.

23. Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Obrazovanje nastavnika za ostvarivanje zadataka jezičnog odgoja i obrazovanja (znanstveni projekt: 1.10.01.05.04)
Sistem obrazovanja nastavnika : Rezultati istraživanja, Pedagoški fakultet u Rijeci, Rijeka, 1990., str. 52.-55. (ISBN 86-80705-09-8) 52.-55. - 1990.

24. Visinko, Karol
Novinarska družina u višim razredima osnovne škole
Suvremena metodika nastave hrvatskog jezika (Školska knjiga, Zagreb) 126.-132. - 1990.

25. Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Slušanje kao nastavni sadržaj u nastavi hrvatskog jezika kao L2
Uporabno jezikoslovje (Zveza društve za uporabno jezikoslovje, Ljubaljana) 437.-442. - 1989.

26. Visinko, Karol
Doprinost dvojezičnih članova kvaliteti rada novinarske družine
Jezici i kulture u doticajima (Pedagoški fakultet u Puli) 336.-340. - 1989.

27. Visinko, Karol
Obitelj u "Pričama iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić( The treatment of family in "Priče iz davnine" by Ivana Brlić-Mažuranić )
Zlatni danci 7 : Obitelj u književnosti za djecu i mladež / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2006. 99.-103. (ISBN: 953-6456-62-1).

28. Visinko, Karol
Dječja književnost i jezično izražavanje u osnovnoj školi( Children´s literature and written expression in elementary schools )
Učitelj : Godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu 7. / Hranjec, Stjepan (ur.). - Čakovec : Visoka učiteljska škola u Čakovcu , 2007. 189.-200. (ISBN: 1333-1396 37).

29. Visinko, Karol
Priče Vladimira Nazora - Interpretacija priče Anđeo u zvoniku( Stories by Vladimir Nazor - Interpretation story "Anđeo u zvoniku" )
NAZOROVI DANI / Biličić, Andrija (ur.). - Postira : Organizacijski odbor "Nazorovi dani" Postira i Osnovna škola Vladimira Nazora Postira - Brač , 2009. 48.-58. (ISBN: 978-953-98931-4-7).

30. Visinko, Karol
Priče Ante Gardaša u nastavi jezičnoga izražavanja( The stories of Anto Gardaš in language expressive arts teaching )
Zlatni danci 9 : Život i djelo(vanje) Ante Gardaša / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2008. 129.-136. (ISBN: 978-953-6456-89-5).

31. Visinko, Karol
Zavičajnost i učeničko pisano stvaralaštvo( The homeland in learners´written works )
Dijete i jezik danas : Zavičajnost u nastavi hrvatskog jezika / Interkulturalnost u nastavi stranih jezika / Blažeka, Đuro (ur.). - Čakovec - Osijek : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - središte u Čakovcu i Učiteljski fakultet u Osijeku , 2007. 206.-215. (ISBN: 978-953-6965-07-6).

32. Visinko, Karol
Primjena slikovnice u odgojnoj i nastavnoj praksi( Using picture books in primary school teaching )
Kakva je knjiga slikovnica / Ranka Javor (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 2000. 70-78.

33. Visinko, Karol
Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić (Nature and art in Sunčana Škrinjarić´s most successful stories)
Zlatni danci 10 : Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić / Pintarić, Ana (ur.). - Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku ; Matica hrvatska Ogranak Osijek ; Filozofski fakultet u Pečuhu , 2009. 195.-202. (ISBN: 978-953-6456-96-3).

34. Visinko, Karol
Poteškoće u recepciji Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić( Elementary school pupils` treatment of Tales from Times Past by Ivana Brlić-Mažuranić )
RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka) (1330-917X) 6. (2000), 1.; 182-190

35. Visinko, Karol
Odrastanje i Zakon, Divlji konj Božidara Prosenjaka( Grow up and Law, Interpretation of the novel Divlji konj )
Odrastanje u zrcalu suvremene književnosti za djecu i mladež / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1998. 63.-73..

36. Visinko, Karol
Pristup dječjoj priči u djelu Milana Crnkovića( An Approach to Children Story in the Literature Works of Milan Crnković )
RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka) (1330-917X) 5. (1999), 1.; 175-182

37. Visinko, Karol
Svijet priča u iskustvu djece, njihovih roditelja, odgajatelja i učitelja( The World of Stories in the Experience of Children, their Parente and Kindergarten and Primary School Teachers )
Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja / Kramar, Martin i Duh, Matjaž (ur.). - Maribor (Republika Slovenija) : Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru , 2000. 299-303.

38. Visinko, Karol
Osnovnoškolska književna lektira i interkulturni odgoj( Elementary school reading and intercultural education )
Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / Štrukelj, Inka (ur.). - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije , 2000. 105-113.

39. Visinko, Karol
Readers` interest in non-literary texts
Identity and Diversity in Literacy Development : Proceedings of papers / Gavora, Peter - Zápotočná, Olga (ur.). - Bratislava : Slovak Reading Association , 2000. 218-225.

40. Visinko, Karol
Interes za dječju priču( Interest for the children`s story )
Kako razvijati kulturu čitanja / Javor, Ranka (ur.). - Zagreb : Knjižnice Grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu , 1999. 49.-63..

41. Visinko, Karol
Suvremena hrvatska dječja priča( Contemporary Croatian children`s story )
Riječ (1330-917X) 4 (1998), 1; 170-178

42. Visinko, Karol
Osposobljavanje studenata za jezični i književni odgoj i naobrazbu( Training Students for Lingvuistic and Literary Education )
Metodika : Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi (Zagreb) (1332-7879) I. (2000), 1.; 111-119

43. Visinko, Karol
Albi illustrati( Picture books )
LG ARGOMENTI : Rivista dell centro studi di letteratura giovanile (Genova) (0026-5748) XXXVI (2000), 1; 36-47

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Karol Visinko
Diktat u nastavnoj teoriji i praksi (Dictation in educational theory and practice)
stručna knjiga Gordana Ivančić Profil Klett Zagreb - 2016.
2. Autor knjige
Visinko, Karol
Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika
znanstveno-stručna knjiga Gordana Ivančić Profil Klett Zagreb - 2016.
3. Autor knjige
Visinko, Karol
Diktat u nastavnoj teoriji i praksi (Dictation in educational theory and practice)
stručna knjiga Gordana Ivančić Profil udžbenici d.o.o. Zagreb - 2015.
4. Autor knjige
Visinko, Karol
Čitanje: poučavanje i učenje (Reading: Teaching and Learning)
studija mr. sc. Emica Calogjera-Rogić Školska knjiga Zagreb - 2014.
5. Autor knjige
Visinko, Karol
Jezično izražavanje u nastavi Hrvatskoga jezika - Pisanje( Linguistic expression in Croatian language curriculum - Writing )
studija Dunja Merkler Školska knjiga Zagreb - 2010.
6. Autor poglavlja u knjizi
Visinko, Karol
Proces stjecanja pismenosti( The writing process development )
Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika : Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama Češi, Marijana; Barbaroša-Šikić, Mirela Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb - 2007.
7. Autor knjige
Visinko, Karol
Alica u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla( Alice´s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll )
monografija Mozaik knjiga Zagreb - 2001.
8. Autor poglavlja u knjizi
Visinko, Karol
Bijeli jelen Vladimira Nazora( Children story of Vladimir Nazor: The White deer )
Lektira u razrednoj nastavi Uskoković, Davor Mozaik knjiga Zagreb - 2000.
9. Autor poglavlja u knjizi
Visinko, Karol; Matijević, Hajdi
Reception of the Croatian childrens` story( Reception of the Croatian childrens` story )
A Cost A8 project ; European Commission : Directorate General Research Schneider, Wolfgang ; Stengard, Cecilia European Commission : Directorate General Research Brussels - 2000.
10. Autor poglavlja u knjizi
Visinko, Karol
Dva smijeha Sunčane Škrinjarić( Children story of Sunčana Škrinjarić: Two smiles. )
Lektira u razrednoj nastavi Uskoković, Davor Mozaik knjiga Zagreb - 2000.
11. Autor poglavlja u knjizi
Visinko, Karol
Temelji literarnog iskustva( A base of the literary experience )
Lektira u razrednoj nastavi Uskoković, Davor Mozaik knjiga Zagreb - 2000.
12. Autor knjige
Visinko, Karol
Dječja priča - povijest, teorija, recepcija i interpretacija( Children´s story - history, theory, reception and interpretation )
studija Dunja Merkler Školska knjiga Zagreb

Pozvana predavanja

1. Karol Visinko
Pismenost 21. stoljeća - čitanje u učenju i poučavanju hrvatskoga jezika
Međužupanijski stručni skup učiteljima i nastavnicima Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije - 24.8.2016.
2. Karol Visinko
Čitalačka pismenost u nastavi hrvatskoga jezika
Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavne hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba u Zagrebu - 29.6.2016.
3. Karol Visinko
Motivacija za čitanje
Međužupanijski stručni skup za osnovnoškolske knjižničare u Velikoj Gorici - 28.6.2016.
4. Karol Visinko
Povijest učenja i poučavanja jezičnoga izražavanja (pregled i sustav radova prof. dr. sc. Vlade Pandžića)
Okrugli stol posvećen red. prof. dr. sc. Vladi Pandžiću - Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu - 3.6.2016.
5. Karol Visinko
Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika - mogućnosti obradbe novoga gradiva, uvježbavanja, praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja
Županijsko stručno vijeće učitelja Istarske županije - Rovinj - 31.5.2016.
6. Karol Visinko
Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika - mogućnosti obrađivanja novog gradiva, uvježbavanja, praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja
Županijsko stručno vijeće učitelja hrvatskoga jezika Grada Rijeke - Osnovna škola "Kostrena" - 30.3.2016.
7. Karol Visinko
Primjena diktata u prvome razredu osnovne škole
Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave - Grad Rijeka - Osnovna škola Nikole Tesle u Rijeci - 3.9.2015.
8. Visinko, Karol
Jezično izražavanje u temeljima odgoja i obrazovanja
Opatija : Proljetna škola Hrvatskog pedagoško-književnog zbora - 27.4.2015.
9. Visinko, Karol
Kompetencije čitanja u razrednoj nastavi (plenarno predavanje)
Državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave - Pula - 17.3.2010.
10. Visinko, Karol
Dječja književnost - pogled u prošlost, sadašnjost i budućnost
Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike - Šibenik - 30.6.2008.
11. Visinko, Karol
Kultura čitanja u procesu odrastanja
Stručni skup: Tko čita, ne skita : programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi - Zagreb - 14.3.2008.
12. Visinko, Karol
Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole (plenarno predavanje)
Državni stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave - Seget Donji, Trogir - 8.1.2008.
13. Visinko, Karol
Poezija Dragutina Tadijanovića (plenarno predavanje)
Seminar stručnog usavršavanja za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike - Petrčane - 6.7.2006.
14. Visinko, Karol
Književni odgoj i hrvatska tradicija (plenarno predavanje)
Savjetovanje odgojitelja, učitelja i profesora Hrvatske državne samouprave (Odbor za odgoj i obrazovanje) u Budimpešti (Mađarska) - 28.8.2003.
15. Visinko, Karol
Dječja priča u odgojnoj i nastavnoj praksi (plenarno predavanje)
Savjetovanje odgojitelja, učitelja i profesora Hrvatske državne samouprave (Odbor za odgoj i obrazovanje) u Budimpešti (Mađarska) - 27.8.2003.
16. Visinko, Karol
Književna umjetnost i ekologija( Literatura and ecology )
Stručno-znanstveni skup Ekologija - korak bliže djetetu u Rijeci - 22.10.1999.
17. Visinko, Karol
Umjetnički tekst (priča) i drugi mediji( Art text (story) and other media )
Stručno-znanstveni skup Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja u Opatiji - 17.3.1999.
18. Karol Visinko
Školska zadaća u procesu poučavanja pisanju (plenarno predavanje); Međužupanijski stručni seminari za učitelje Hrvatskog jezika Slavonije
Osijek - Vinkovci - Jakšić - Osijek
19. Karol Visinko
Diktat u nastavi Hrvatskoga jezika (prvi obrazovni ciklus)
Hrvatski pedagoško-književni zbor u Zagrebu - Osnovna škola Antuna Mihanovića u Zagrebu
20. Karol Visinko
Jezično izražavanje u procesu odgoja i obrazovanja
Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Karlovačke županije - Osnovna škola "Draganići"
21. Visinko, Karol
Pripovijedanje Nade Iveljić u zrcalu književne kritike
Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 11, Osijek (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
22. Karol Visinko i Maja Ćutić-Gorup
Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti
Ostrava (Češka)
23. Visinko, Karol
Jezični odgoj i obrazovanje u djelu Ane Gabrijele Šabić (plenarno predavanje)
Znanstveno-duhovni skup o djelu Ane Gabrijele Šabić (Hrvatski kulturni centar "Bunjevačko kolo" Subotica, Vojvodina, Srbija i Crna Gora)
24. Visinko, Karol
Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić
Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 10: Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić - Osijek

Kongresna priopćenja

1.
Visinko, Karol
Usmeni pripovjedački oblici u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju : Legenda i predaja izlaganje uz prezentaciju Usmena predaja: Folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku - 1.1.2014.
2.
Visinko, Karol
Stjecanje kompetencija čitanja izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka - 7.9.2010.
3.
Visinko, Karol
Pripovijedanje Nade Iveljić u zrcalu književne kritike plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 11 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera - 1.1.2009.
4.
Visinko, Karol
Kultura čitanja u procesu odrastanja izlaganje uz prezentaciju Tko čita, ne skita : Programi za poticanje čitanja djece osnovnoškolske dobi Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo (Knjižnica Medveščak) - 14.3.2008.
5.
Visinko, Karol
Priroda i umjetnost u najuspjelijim pričama Sunčane Škrinjarić (Nature and art in Sunčana Škrinjarić´s most successful stories) plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 10 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera - 1.1.2008.
6.
Visinko, Karol
Priče Ante Gardaša u nastavi jezičnoga izražavanja (The stories of Anto Gardaš in language expressive arts teaching) plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 9 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera - 1.1.2007.
7.
Visinko, Karol
Proces stjecanja pismenosti plenarno predavanje Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika : Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim školama - Simpozij za učitelje i nastavnike Seget Donji, Trogir - 1.1.2007.
8.
Visinko, Karol
Dječja književnost i jezično izražavanje u osnovnoj školi (Children´s literature and written expression in elementary school) plenarno predavanje Dijete i jezik danas Čakovec - 22.4.2006.
9.
Visinko, Karol
Legenda u jezičnom i književnom odgoju i obrazovnju (Legends in language and literature education) plenarno predavanje Mitovi i legende : Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 8 Osijek - 1.1.2006.
10.
Visinko, Karol
Jezik i stil osnovnoškolskih udžbenika za hrvatski jezik i književnost izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec - 1.1.2006.
11.
Visinko, Karol
Zavičajnost i učeničko pisano stvaralaštvo (The homeland in learners´ written works) plenarno predavanje Dijete i jezik danas - Zavičajnost u nastavi hrvatskoga jezika / Interkulturalnost u nastavi stranih jezika Osijek - Učiteljski fakultet u Osijeku - 25.11.2005.
12.
Visinko, Karol
Obitelj u "Pričama iz davnine" Ivane Brlić-Mažuranić (The treatment of family in "Priče iz davnine" by Ivana Brlić-Mažuranić) plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 7: Obitelj u književnosti za djecu i mladež Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Filozofski fakultet - 15.4.2005.
13.
Visinko, Karol
Priče iz davnine u srednjoj školi : Na primjeru priče Kako je Potjeh tražio istinu ("Priče iz davnine" in secondary school : A case-study of Kako je Potjeh tražio istinu) plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 6 - Život i djelo(vanje) Ivane Brlić-Mažuranić Osijek - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Filozofski fakultet - 11.4.2004.
14.
Visinko, Karol
Potreba za poetskim izrazom plenarno predavanje Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja Opatije (Ministarstvo prosvjete i športa i Zavod za unapređenje školstva) - 1.1.2003.
15.
Visinko, Karol
Božićne priče u hrvatskoj književnosti za djecu (Christmas stories in Croatian children´s literature) plenarno predavanje Kršćanstvo i dječja književnost : Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 5 Osijek - Filozofski fakultet - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 1.1.2003.
16.
Visinko, Karol
Učenje Hrvatskoga jezika kao L2 i sociolingvistička istraživanja : Na predlošku znanstvenog opusa Zdenke Gudelj-Velage ( Learning of Croatian language as L2 and sociolingvuistic researches) izlaganje s prezentacijom u sekciji Jezik u društvenoj interakciji (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) Opatija - 1.1.2003.
17.
Visinko, Karol
Basna u srednjoškolskoj nastavi književnosti (Fables in the literature teaching in secondary schools) plenarno predavanje Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 4 - Basne Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 4.4.2002.
18.
Visinko, Karol
Učitelj u književnom odgoju i obrazovanju najmlađih (The role of the teacher in teaching literature to young learners) plenarno predavanje Dijete i jezik danas Osijek - Visoka učiteljska škola u Osijeku - 1.1.2002.
19.
Visinko, Karol
Bajka u obitelji, vrtiću i školi (Fairy Tale in a Family, Kindergarten and School) plenarno predavanje Bajke od davnina pa do naših dana - Međunarodni znanstveni skup o dječjoj književnosti Zlatni danci 3 Osijek - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 1.1.2001.
20.
Visinko, Karol
Utjecaj vrhunske dječje priče na pisano stvaralaštvo učenika (Influence of quality children´s literature on the pupil´s writing creativity) izlaganje s prezentacijom u sekciji Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku) Opatija - 1.1.2001.
21.
Visinko, Karol
Slušanje, čitanje i kazivanje priča (Listening, reading and telling stories) izlaganje s prezentacijom u sekciji Pismenost - europske perspektive / Literacy - European Perspectives Zagreb - 8.12.2000.
22.
Visinko, Karol
Uloga Rijeke u razvoju dječje priče (Rijeka in development of children´s story) izlaganje u sekciji Riječki filološki dani 4 - Međunarodni znanstveni skup Rijeka - 1.1.2000.
23.
Visinko, Karol
Readers´ interest in non-literary texts izlaganje s prezentacijom u sekciji Kongresa Identity and Diversity in Literacy Development Bratislava (Slovak Reading Association) - 1.1.2000.
24.
Visinko, Karol
Osnovnoškolska književna lektira i interkulturni odgoj (Elementary school reading and intercultural education) prethodno priopćenje Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije (Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije) Ljubljana - 1.1.2000.
25.
Visinko, Karol
Svijet priča u iskustvu djece, njihovih roditelja, odgajatelja i učitelja (The World of Stories in the Experience of Children, their Parente and Kindergarten and Primary School Teachers) izlaganje u sekciji Didaktični ih metodički vidki nadaljnjega razvoja izobraževanja Maribor - 1.1.1999.
26.
Visinko, Karol
Književna umjetnost i ekologija (Literatura and ecology) plenarno predavanje Ekologija - korak bliže djetetu Rijeka - 1.1.1999.
27.
Visinko, Karol
Umjetnički tekst (priča) i drugi mediji (Art text, story, and other media) plenarno predavanje Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja Opatija - 1.1.1999.
28.
Visinko, Karol
Vrijednosti periodičnih publikacija predškolskih ustanova plenarno predavanje Inovacijski pristupi - korak bliže djetetu Rijeka - 1.1.1997.
29.
Visinko, Karol
Viktor Car Emin - urednik lista "Mladi Hrvat" plenarno predavanje Hrvatska književnost Istre u 19. i 20. stoljeću Lovran - 1.6.1996.
30.
Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Slušanje kao nastavni sadržaj u nastavi hrvatskog jezika kao L2 prethodno priopćenje Uporabno jezikoslovje (Zveza društva za uporabno jezikoslovje) Ljubljana - 1.1.1989.
31.
Gudelj-Velaga, Zdenka; Visinko, Karol
Učenički rječnik (Pupil´s vocabulary) prethodno priopćenje Rječnik i društvo Zagreb (HAZU) - 1.1.1989.
32.
Visinko, Karol
Doprinos dvojezičnih planova kvaliteti rada novinarske družine prethodno priopćenje Jezici i kulture u doticajima Pula - Pedagoški fakultet u Puli - 1.1.1988.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta; suradnik istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Dječja i usmena književnost u interferenciji (227-2270674-0723); istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.1997. - 1.1.2004.
Recepcija hrvatske dječje priče (009018); glavni istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1990. - 1.1.1994.
Nastava hrvatskoga jezika u školama s talijanskim nastavnim jezikom; suradnik istraživač; Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.1990. - 1.1.1994.
Hrvatska književnost Istre u 19. i 20. stoljeću; suradnik istraživač; Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.1987. - 1.1.1989.
Rijeka u hrvatskoj književnosti (2.11.02.01.08); suradnik istraživač; SIZ za znanost SR Hrvatske; ;
7. 1.1.1987. - 1.1.1989.
Obrazovanje nastavnika (1.10.01.05.16); suradnik istraživač; SIZ za znanost SR Hrvatske; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 11 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić Osijek članica Organizacijskog odbora
2. - 15.10.2016.
Međunarodna znanstvena konferencija "Stoljeće Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić" Zagreb, HAZU i Matica hrvatska Članica programskog odbora
3. - 10.9.2010.
Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka članica Organizacijskoga odbora
4. - 11.4.2008.
Međunarodni znanstveni skup Zlatni danci 10: Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić Osijek članica Organizacijskoga odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - članica Uredništva zbornika: Peti hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10 rujna 2010. godine (Knjiga 1. i 2.), Filozofski fakultet, Rijeka, 2012.

Recenzije

1. 2016. Recenzija kurikulskog dokumenta za predmet Hrvatski jezik u sklopu Cjelovite kurikularne reforme (20. siječnja 2016.)
2. 2016. Časopis Croatica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci - recenzija nekoliko znanstvenih radova (ožujak 2016.)
3. 2016. Nove smjernice u odgoju i obrazovanju, zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Gospiću u svibnju 2015. (recenzija nekoliko znanstvenih radova - ožujak 2016.)
4. 2015. Recenzija dokumenta Jezično-komunikacijsko područje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme (7. prosinca 2015.)
5. 2013. Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza : Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013. (recenzija nekoliko znanstvenih radova)
6. 2008. Skupina autora, Zamisli, doživi, izrazi : Dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika ( Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb)
7. 2008. Sanja Delač i Marija Mioković, Stvaralačko pisanje : Priručnik za stvaralačko pisanje u nižim razredima osnovne škole, Profil International, Zagreb.
8. 2008. Rano učenje hrvatskoga jezika 2 : Konferencijski zbornik : Drugi međunarodni specijalizirani znanstveni skup, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (recenzirala određeni broj objavljenih radova)
9. 2007. Irena Vodopija, Dijete i jezik. Od rijeci do SMS-a Matica hrvatska Ogranak Osijek, Osijek, 2007., 186 str.
10. 2007. «Riječ» časopis za filologiju. Izdavač Hrvatsko filološko društvo u Rijeci - recenzija 12. godišta časopisa "Riječ" (2006.)
11. 2006. Dinka Golem, Mali rječnik književnoteorijskih pojmova (Profil Interantional, Zagreb)
12. 2005. Jasna Vukonić-Žunič i Božena Delač, Lutkarski medij u školi (Školska knjiga, Zagreb)
13. 2004. Ana Pintarić, U svjetlu interpretacije – Zlatni danci Jagode Truhelke, Sveuzčilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, str. 128.
14. 2004. Stjepan Hranjec, Dječji hrvatski klasici (Školska knjiga, Zagreb)
15. 2004. Riječki filološki dani 5, zbornik radova, Filozofski fakultet u Rijeci (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)
16. 2003. Stjepan Hranjec, Kršćanska izvorišta dječje književnosti (Alfa, Zagreb)
17. 2003. Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, zbornik radova, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)
18. 2002. Dijete i učenje jezika (znanstveno-istraživački projekt pod br. 0122010)
19. 2002. Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća, zbornik radova, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Rijeka (recenzirala nekoliko znanstvenih radova)
20. 2000. Nada Lagumdžija, Basna u osnovnoškolskoj nastavi književnosti (HENA COM, Zagreb)
21. 1999. Jasminka Ledić, Škola i vrijednosti (Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1999.)
22. 1998. Stjepan Hranjec, Hrvatski dječji roman (Znanje, Zagreb)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
2.5.2016. - 2.6.2011.
Sveučilište za 3. dob
Sveučilište u Rijeci  
Organizirala i vodila proljetni ciklus predavanja i radionica Čitanje i pisanje za 3. dob
2.
1.9.2013. -
La mia Fiume - Manuale per lo studio della storia locale nelle scuole elementari di Fiume (seconda edizione integrata del manuale)
Grad Rijeka   Grad Rijeka
Autrice dei testi metodici: prof. dr. sc. Karol Visinko
3.
- 1.9.2014.
Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama (za učenike sedmog i osmog razreda osnovne škole)
Grad Rijeka  
Autorica metodičkih tekstova: prof. dr. sc. Karol Visinko
4.
- 1.9.2014.
La mia Fiume - Manuale per lo studio della storia locale nelle scuole elementari di Fiume (nuova edizione del manuale)
Grad Rijeka   Grad Rijeka
Autrice dei testi metodici: prof. dr. sc. Karol Visinko
5.
- 1.7.2013.
Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama
Grad Rijeka  
Autorica metodičkoga instrumentarija u Priručniku za zavičajnu nastavu u riječim osnovnim školama (Moja Rijeka, Grad Rijeka, dopunjeno izdanje, 2013.; skupina autora: Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković, Ivan Vranjić)
6.
- 1.7.2012.
Moja Rijeka - zavičajna nastava u riječkim osnovnim školama
Grad Rijeka  
Autorica metodičkoga instrumentarija u Priručniku za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama (Moja Rijeka, Grad Rijeka, 2012., skupina autora: Velid Đekić, Karol Visinko, Ivan Mišković, Ivan Vranjić)

Stručna aktivnost

1.
6.10.2016. - 31.12.2006.
Izradba zadataka i ispitnih materijala za nastavni predmet Hrvatski jezik u osnovnoj školi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja   konzultantica
2.
27.9.2016. - 1.12.2004.
Izradba kataloga znanja, sposobnosti i vještine za Hrvatski jezik u osnovnoj školi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske   članica povjerenstva
3.
29.6.2016. - 13.7.1999.
Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost
Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Novi Vinodolski (u organizaciji Odjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa   voditeljica radionice
4.
29.6.2016. - 10.7.1998.
Metodička radionica: Dječja književnost u osnovnoj školi
Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Selce ( u organizacijiOdjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa   voditeljica radionice
5.
28.6.2016. - 12.7.2000.
Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost
Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)   voditeljica radionice
6.
21.2.2016. - 15.3.2008.
Izradba metodologije vrjednovanja učeničkih radova u razrednoj nastavi (za predmet Hrvatski jezik)
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja   članica stručne radne skupine
7.
12.2.2016. - 9.12.2005.
HNOS i nastava Hrvatskog jezika - predavanja na Stručnim vijećima učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske   predavač
8.
2.7.2013. -
Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Istarske županije (u Umagu)   predavač
9.
24.5.2013. -
Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Ličko-senjske županije (u Senju)   predavač
10.
27.3.2013. -
Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Istarske županije (u Pazinu)   predavač
11.
26.3.2013. -
Kurikul građanskog odgoja i obrazovanja - implementacija u nastavi Hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja u razrednoj nastavi Ličko-senjske županije (u Brinju)   predavač
12.
25.3.2013. -
Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u nastavu Hrvatskoga jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja prvih i drugih razreda osnovne škole Primorsko-goranske županije (u Rijeci)   predavač
13.
26.6.2012. -
Školska zadaća u osnovnoj školi : Rezultati provedenog istraživanja s učiteljima Hrvatskoga jezika Grada Zagreba
Stručni skup učitelja Hrvatskoga jezika županijskih stručnih vijeća Grada Zagreba   predavač
14.
26.1.2012. -
Čitateljska kultura učenika osnovne škole i mediji : Što je pokazalo istraživanje o čitateljskoj kulturi osnovnoškolaca
Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika - Mediji i čitanje (Školska knjiga Zagreb)   predavač
15.
13.5.2011. -
Vrjednovanje u nastavi književnosti
Županijsko stručno vijeće učitelja u razrednoj nastavi Grada Zagreba   predavač
16.
29.6.2010. -
Čitanje u razrednoj nastavi
Stručni skup učitelja razredne nastave Ličko-senjske županije (u Perušiću) - Agencija z odgoj i obrazovanje   predavač
17.
5.3.2010. -
Pripremanje učenika za pisanje vezanoga teksta
ŽSV učitelja hrvatskog jezika Grada Zagreba   predavač
18.
1.11.2009. - 1.4.2011.
Nastava hrvatskoga jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja u razrednoj nastavi
Modul: Hrvatski jezik za učitelje Primorsko-goranske županije (ŽSV)   predavač
19.
31.8.2009. -
Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi
ŽSV Grada Zagreba, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije županije (u Zagrebu)   predavač
20.
18.6.2009. -
Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi
Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Istarske županije (OŠ Vladimira Nazora u Pazinu)   predavač
21.
17.6.2009. -
Učenička postignuća iz Hrvatskog jezika na završetku četvrtog razreda
Stručni skup za voditelje ŽSV razredne nastave, učitelje mentore i savjetnike - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)   predavač
22.
16.6.2009. -
Književnost u razrednoj nastavi
Stručni skup učitelja razredne nastave Istarske županije (u Taru) - Agencija z odgoj i obrazovanje   predavač
23.
15.6.2009. -
Književnost u razrednoj nastavi
Stručni skup za učitelje razredne nastave Ličko-senjske županije (Agencija za odgoj i obrazovanje)   predavač
24.
1.5.2009. -
Interpretacija književnog teksta u nižim razredima osnovne škole (primjeri iz poezije i proze)
Modul: Hrvatski jezik - književnost za učitelje Grada Zagreba (ŽSV)   predavač
25.
21.4.2009. -
Stručni ispit za nastavnike Hrvatskoga jezika u srednjoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje   ispitivač metodike nastave hrvatskoga jezika, članica Ispitnog povjerenstva
26.
9.1.2009. -
Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi
ŽSV Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Bjelovarsko-bilogorske županije (OŠ Matije Gupca u Zagrebu)   predavač
27.
27.6.2008. -
Različiti tipovi vezanoga teksta u osnovnoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije   predavač
28.
26.6.2008. -
Različiti tipovi vezanoga teksta u srednjoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za nastavnike Hrvatskog jezika u srednjoj školi Zadarske županije   predavač
29.
11.6.2008. -
Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje razredne nastave Ličko-senjske županije (u Gospiću)   predavač
30.
17.4.2008. -
Instrukcijski seminar za ocjenjivače ispita iz Hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja   predavač
31.
28.3.2008. -
Obrazovna postignuća iz Hrvatskog jezika na početku srednjoškolskoga obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za nastavnike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije   predavač
32.
27.3.2008. -
Učenički sastavak
ŽSV učitelja Hrvatskoj jezika u osnovnoj školi Istarske županije ( OŠ Centar Pula) - Agencija za odgoj i obrazovanje   predavač
33.
1.1.2008. -
Instrukcijski seminar za ocjenjivače ispita iz Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja   predavač
34.
11.12.2007. -
Obrazovna postignuća na početku srednjoškolskoga obrazovanja
Stručni skup za nastavnike Hrvatskog jezika u srednjoj školi Istarske županije (u Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića u Poreču)   predavač
35.
1.11.2007. - 1.5.2008.
Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za učenike osmog razreda osnovne škole
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar   predsjednica povjerenstva
36.
12.9.2007. -
Učenički sastavak
Stručni skup učitelja Hrvatskog jezika Koprivničko-križevačke županije (u OŠ F.V. Šignjera u Virju)   predavač
37.
18.4.2007. -
Stručni ispit za učitelje Hrvatskog jezika u osnovnoj školi
Agencija za odgoj i obrazovanje   ispitivač metodike nastave hrvatskoga jezika, članica Ispitnog povjerenstva
38.
18.4.2007. -
Metodologija provjere znanja hrvatskoga jezika na kraju osmogodišnjega školovanja - eksperimentalno vrjednovanje znanja
ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije (u Rijeci)   predavač
39.
29.3.2007. -
Metodologija provjere znanja hrvatskoga jezika na kraju osmogodišnjega školovanja - eksperimentalno vrjednovanje znanja / Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručno usavršavanje učitelja mentora i savjetnika za Hrvatski jezik (Slavonija, Osijek)   predavač
40.
26.3.2007. -
Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika
ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Istarske županije  
41.
23.3.2007. -
Instrukcijski seminar za ocjenjivače učeničkog sastavka
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar   voditeljica seminara
42.
22.3.2007. -
Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika
ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Ličko-senjske županije (u Otočcu)   predavač
43.
11.1.2007. -
Instrukcijski seminar za učitelje ocjenjivače - Ispit: govorenje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar   voditeljica seminara
44.
27.10.2006. -
Jednostavnost i složenost nastave jezičnoga izražavanja
Stručno vijeće učitelja Hrvatskog jezika Zagrebačke županije (u OŠ Ljube Babića u Jastrebarskom)   predavač
45.
31.8.2006. -
Suvremeni pristupi dječjoj priči
Stručni skup za učitelje početnike u razrednoj nastavi - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)   predavač
46.
24.8.2006. -
Suvremeni pristupi dječjoj priči
Stručni skup za učitelje mentore i savjetnike u razrednoj nastavi - Agencija za odgoj i obrazovanje (u Rijeci)   predavač
47.
1.1.2006. -
Rad u nastavi po HNOS-u
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje u razrednoj nastavi Primorsko-goranske županije   predavač
48.
1.7.2005. -
Radionica: Hrvatski jezik: dječja književnost i jezično izražavanje
Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Mošćenička Draga   voditeljica radionice
49.
1.7.2004. -
Radionica: Jezično izražavanje u hrvatskome standardnome jeziku (različitost stilova)
Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Pula   voditeljica radionice
50.
31.3.2004. -
Komunikacijski pristup nastavi Hrvatskog jezika
Stručni skup za učitelje razredne nastave Primorsko-goranske županije (OŠ Nikole Tesle u Rijeci)   predavač
51.
1.1.2004. - 1.1.2013.
Natječaj "Zlatna ribica" za literarne i novinarske radove - učenici hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu
Hrvatska matica iseljenika - podružnica Rijeka   predsjednica povjerenstva
52.
1.7.2003. -
Radionica za hrvatski jezik i jezično izražavanje
Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Novi Vinodolski   voditeljica radionice
53.
1.7.2002. -
Radionica za hrvatski jezik i jezično izražavanje
Uprava za međunarodnu suranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske - Šibenik   voditeljica radionice
54.
1.7.2001. -
Radionica: Dječja književnost - Hrvatski jezik - Jezično izražavanje
Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)   voditeljica radionice
55.
1.12.1998. - 1.4.1999.
Povjerenstvo za ocjenu radova na županijskom natjecanju uz obilježavanje 50. obljetnice Deklaracije o ljudskim pravima
Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije (u Rijeci)   članica povjerenstva
56.
1.4.1997. -
Županijsko povjerenstvo za odabir najboljih radova nastalih prigodom Svjetskog dana poezije
Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije ( u Rijeci)   članica povjerenstva
57.
1.1.1997. - 1.1.2003.
Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za profesora hrvatskog jezika u srednjoj školi
Uprava za programiranje, udžbenike i razvoj Ministarstva prosvjete i športa   predsjednica Ispitne komisije
58.
1.1.1995. - 1.1.2003.
Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za učitelja u razrednoj nastavi (za predmet Hrvatski jezik)
Zavod za školstvo (Zavod za unapređivanje školstva) - Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske   predsjednica Ispitne komisije (za predmet Hrvatski jezik)
59.
1.1.1994. - 1.1.2003.
Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za učitelja hrvatskog jezika u osnovnoj školi
Zavod za školstvo (Zavod za unapređivanje školstva) - Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske   predsjednica Ispitne komisije
60.
- 27.8.2013.
Građanski odgoj u nastavi Hrvatskoga jezika i čitanje
Agencija za odgoj i obrazovanje - Županijska stručna vijeća učitelja Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije   predavač
61.
- 1.1.2013.
Školska zadaća u osnovnoj školi
V. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika - Kompetencija na materinskome jeziku : Govorenje i pisanje (Agencija za odgoj i obrazovanje)   predavač
62.
- 1.1.2012.
Čitanje u osnovnoj školi
IV. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika - Čitanje za školu i život (Agencija za odgoj i obrazovanje)   predavač
63.
- 24.6.2010.
Čitanje u razrednoj nastavi
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup učitelja razredne nastave Istarske županije (Višnjan i Barban)   predavač
64.
- 24.6.2009.
Sadržaji vanjskoga vrjednovanja postignuća iz Hrvatskog jezika u osnovnoj školi
Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije ( u Rijeci)   predavač
65.
- 14.2.2009.
Komunikacija s početnicom
Školska knjiga Zagreb (u Rijeci i Puli)   predavač
66.
- 24.6.2008.
Pripremanje, pisanje, ispravljanje i ocjenjivanje učeničkih pisanih radova
Stručni skup za učitelje Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije (ŽSV)   predavač
67.
- 6.6.2008.
Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za učitelje razredne nastave Istarske županije (u Medulinu i Buzetu)   predavač
68.
- 12.4.2008.
koordinacija rada ocjenjivača završnog ispitivanja u osnovnoj školi za predmet Hrvatski jezik u razrednoj nastavi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja   članica povjerenstva
69.
- 12.2.2008.
Razvijanje pismenosti u prva četiri razreda osnovne škole
Stručni skup za ŽSV učitelja razredne nastave grada Rijeke i Gorskog kotara   predavač
70.
- 28.6.2007.
Pismeno izražavanje učenika
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručno usavršavanje za učitelje Hrvatskog jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije (u Zadru i Šibeniku)   predavač
71.
- 25.5.2007.
Eksperimentalno vrjednovanje znanja iz Hrvatskog jezika - metodologija i ustroj ispita
ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Međimurske i Varaždinske županije (u Čakovcu i Varaždinu)   predavač
72.
- 1.5.2007.
Nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za učenike osmog razreda osnovne škole
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar   predsjednica povjerenstva
73.
- 27.4.2007.
Ocjenjivanje ispita iz Hrvatskog jezika učenika osnovnih škola
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar   predsjednica povjerenstva
74.
- 21.3.2007.
Ustroj ispita iz Hrvatskog jezika
ŽSV učitelja Hrvatskog jezika Primorsko-goranske županije   predavač
75.
- 9.7.2006.
Radionica Hrvatski jezik, književnost i kultura
Seminar za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenike - Petrčane (u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH)   voditeljica radionice
76.
- 17.6.2006.
Ključni pojmovi i obrazovna postignuća
Agencija za odgoj i obrazovanje - Stručni skup za voditelje ŽSV hrvatskih osnovnih škola (u Osijeku)   predavač
77.
- 8.7.2005.
Nastava jezičnoga izražavanja i HNOS (plenarno predavanje) i radionice: Različitost stilova i stvaralačko pisanje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske   predavač i voditelj radionica
78.
- 26.8.2004.
Dječja priča u teoriji i praksi
Zavod za školstvo RH - Podružnica Osijek - Stručno usavršavanje učitelja u razrednoj nastavi Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije   predavač
79.
- 12.5.2004.
Državno natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika za učenike osnovnih i srednjih škola
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Zavod za školstvo Republike Hrvatske   članica povjerenstva
80.
- 15.7.2001.
Radionica Hrvatski jezik, književnost i kultura
Seminar za učitelje hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu - Petrčane (u organizaciji Odjela za međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa RH)   voditeljica radionice
81.
- 21.8.1999.
Radionica Nastavni programi i izvannastavne aktivnosti
Seminar permanentnog obrazovanja djelatnika katoličkih školskih centara Bosne i Hercegovine - Neum   voditeljica radionice
82.
- 15.7.1997.
Radionica za odgojitelje i učitelje: Hrvatski jezik i dječja književnost
Seminar za prosvjetne djelatnike, studente i učenike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i iseljeništvu - Novi Vinodolski (u organizaciji Odjela za obrazovanje u inozemstvu i međunarodnu prosvjetnu suradnju Ministarstva prosvjete i športa   voditeljica radionice
83.
- 1.5.1997.
Hrvatski školski susreti LIDRANO - županijska razina
Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije   predsjednica povjerenstva
84.
- 1.5.1996.
Hrvatski školski susreti LIDRANO - gradska razina
Grad Rijeka   predsjednica povjerenstva
85.
- 1.5.1996.
Hrvatski školski susreti LIDRANO - županijska razina
Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije   predsjednica povjerenstva
86.
-
Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje
Stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva u Dubrovniku (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
87.
-
Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva u Puli (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
88.
-
Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje
Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike u Šibeniku (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
89.
-
Radionica Vrjednovanje učeničkih sastavaka
Državni stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave u Segetu Donjem, Trogir (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
90.
-
Radionica Jezično izražavanje u hrvatskome standardnome jeziku
Seminar stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu i iseljenike u Opatiji (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
91.
-
Radionica Hrvatski jezik i jezično izražavanje
Stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz inozemstva i iseljenike u Primoštenu (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)   voditeljica radionice
92.
-
Hrvatski školski susreti LIDRANO - gradska razina
Grad Rijeka   predsjednica povjerenstva

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 21.4.2016. - Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika
Predstavljanje nove knjige Karol Visinko
Zagreb, Kongresni centar FORUM
2. 21.4.2016. - Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika
Predstavljanje nove knjige Karol Visinko
Zagreb, Kongresni centar FORUM
3. 7.3.2016. - Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika
Predstavljanje nove knjige Karol Visinko
Opatija, Grand hotel 4 opatijska cvijeta
4. 4.3.2016. - Predavanje za učitelje: Komunikacijsko-funkcionalna primjena diktata u nastavi hrvatskoga jezika
Dani hrvatskoga jezika u Rijeci - natjecanje učenika Primorsko-goranske županije u poznavanju hrvatskoga jezika
Osnovna škola "Vežica" u Rijeci
5. 17.12.2015. - Priča o prijateljstvu, odrastanju, privrženosti i ljubavi
Predstavljanje dvojezičnog izdanja priče Prvi let / Il primo volo autorice Melite Adany
Gradska vijećnica u Rijeci
6. 20.5.2015. - Čitanje - poučavanje i učenje
Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Karol Visinko u organizaciji udruge studenata kroatistike "Idiom"
Filozofski fakultet u Rijeci - dvorana 006 (Kampus)
7. 27.4.2015. - Karol Visinko, Diktat u nastavnoj teoriji i praksi
predstavljanje nove knjige Karol Visinko
Opatija : Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta
8. 10.12.2014. - Karol Visinko, Čitanje - poučavanje i učenje
Predstavljanje knjige u Rijeci
Gradska vijećnica u Rijeci
9. 11.11.2014. - Karol Visinko, Čitanje - poučavanje i učenje
Predstavljanje nove knjige
Interliber - Zagreb
10. 20.4.2012. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika - tribina za učitelje i učenike
Prva osnovna škola Čakovec
11. 26.10.2010. - Detalji
predstavljanje pripovjedne proze Sudbine Danijela Prodana
Matica hrvatska u Rijeci (dvorana Filodrammatica)
12. 19.6.2008. - Detalji
proslava 25. obljetnice pjesničkoga djela autorice
Gradska vijećnica u Rijeci
13. 1.11.2007. - Detalji
predstavljanje zbirke Reumatični kišobran i još deset pričokaza Željke Horvat -Vukelje
Interliber Zagreb (Školska knjiga)
14. 1.11.2005. - Detalji
predstavljanje multimedijalne slikovnice Izašli iz priče Ljubice Kolarić-Dumić, Vjekoslava Voje Radoičića i Doris Babić (Adamić, Rijeka)
Hrvatski kulturni dom u Rijeci
15. 1.12.2004. - Detalji
predstavljanje multimedijalne knjige Ivanke Glogović Klarić, Natalije Banov i Branke Marčeta Gregurić: Pul mora (Adamić, Rijeka)
Filodrammatica u Rijeci
16. 1.4.2003. - Detalji
Dani hrvatskog jezika - multimedijalna slikovnica Vjekoslava Voje Radoičića, Ljubice Kolarić-Dumić i Natalije Banov: Od proljeća do proljeća
Hrvatski kulturni dom u Rijeci
17. 9.4.2002. - Detalji
Dani hrvatskoga jezika - Natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika (Ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije)
Rijeka, Osnovna škola "Vežica"
18. - Detalji

Popularizacija znanosti

1. - Detalji

Intervjui

1. 13.9.2005. - Detalji
Školske novine
Zagreb
2. 1.1.2004. - Detalji
Novi list - DOMino, tjedni prilog za obitelj i kulturu življenja (br. 58)
Rijeka
3. 18.9.2003. - Detalji
Hrvatski glasnik (Savez Hrvata u Mađarskoj)
Budimpešta
4. 18.9.2003. - Detalji
Hrvatski glasnik (Savez Hrvata u Mađarskoj)
Budimpešta

Novinski članci

1. - Detalji

Uredništvo

1. - -

Medijski nastupi

1. 28.12.2014. - Detalji
Radio Rijeka: Akademska četvrt
Rijeka
2. 25.4.2014. - Detalji
HTV 1 - Prizma : Multinacionalni magazin
Narodna čitaonica u Rijeci
3. - Detalji


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - članica
Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskome fakultetu u Rijeci
2. 1.1.2011. - - predstojnica
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete - Odsjek na kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
3. 1.1.2008. - 1.1.2010. - članica
Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskoga fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2005. - 1.1.2008. - predsjednica
Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskoga fakuleteta u Rijeci
5. 1.1.2003. - 1.1.2009. - predstojnica
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete - Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
6. 1.1.1998. - 1.1.2001. - voditeljica
Studij Razredne nastave na Filozofskome fakultetu u Rijeci
7. 1.1.1996. - 1.1.1998. - voditeljica
Studij Razredne nastave na Pedagoškome fakultetu u Rijeci
8. - - voditeljica
Odbor metodičara Filozofskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 10.10.2016. - - predsjednica
Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika na Odsjeku za kroatistiku (Filozofski fakultetu u Rijeci)
2. 30.9.2016. - 27.10.2009. - predsjednica
Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (Odsjek za kroatistiku Filozofski fakultet u Rijeci)
3. 28.3.2016. - 1.6.2013. - članica
Povjerenstvo za izbor predloženika u znanstveno zvanje znanstveni suradnik iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.
4. 23.3.2016. - 10.5.2007. - predsjednica
Povjerenstvo za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.
5. 14.7.2009. - - članica
Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta za podnošenje prijave za izradbu i obranu doktorske disertacije izvan doktorskog studija pristupnika mr. sc. Sanjina Dragozetića. (Filozofski fakultet u Rijeci)
6. 15.11.2005. - 15.12.2005. - predsjednica
Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovnom zvanju asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologija, grana znanost o književnosti za predmet Hrvatski jezik s dječjom književnosti (Visoka učiteljska škola u Rijeci)
7. 1.1.2004. - - predsjednica
Povjerenstvo za izbor suradnika u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Metodika nastave hrvatskog jezika (Visoka učiteljksa škola u Rijeci)

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 22.5.2016. - 22.6.1997. - članica Povjerenstva za zajednički okvirni nastavni program
Povjerenstvo za vrednovanje nastavnog programa četverogodišnjeg dodiplomskog studija za učitelje razredne nastave na Filozofskog fakultetu - pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu
2. 1.12.2015. - 1.2.2016. - Konzultant za jezično-komunikacijsko područje u izradbi kurikuluma
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
3. 19.12.2013. - 31.1.2014. - članica s drugog sveučilišta
Povjerenstvo za izbor dr. sc. Vesne Bjedov, više asistentice u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. (Filozofski fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera)
4. 12.12.2005. - 15.1.2006. - članica s drugog sveučilišta
Povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više iz područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana didaktika (Visoka učiteljska škola u Puli)
5. 21.7.2005. - 1.10.2005. - članica
Povjerenstvo za izradbu nastavnoga programa za Hrvatski jezik u osnovnoj školi - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
6. 1.1.2005. - - članica s drugog sveučilišta
Povjerenstvo za izbor nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenosg suradnika ili višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika (Filozofski fakultet u Osijeku)
7. 1.10.2004. - 1.7.2005. - članica
Povjerenstvo za izradbu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda za osnovnu školu, za područje Hrvatski jezik - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
8. 1.1.2004. - - članica
Povjerenstvo za izbor nastavnika u suradničkom zvanju asistenta ili višeg asistenta iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Dječja književnost (Filozofski fakultet u Zagrebu)
9. 1.1.2002. - - predsjednica
Povjerenstvo za izbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti za predmet Dječja književnost (Visoka učiteljska škola u Puli)
10. 1.1.2000. - - članica
Povjerenstvo za izbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača iz znanstvenog područja humanističih znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti, za predmet Dječja književnost (Pedagoški fakultet u Osijeku)