PORTFELJ / Dr. sc. Kristina Črnjar

Portfelj

Dr. sc.

Kristina Črnjar

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA FMTU, Opatija - II kat, kabinet 201

Vidljivost

Obrazovanje

2007. - 2010.

Doktora znanosti, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment

Izvandoktorski studij

Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

2001. - 2006.

Magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije

Poslijediplomski znanstveni magistarski studij «Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu»

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija

2000. - 2001.

certifikat

JOSZEF - Program za mlade menadžere srednje i istočne Evrope (specijalizacija)

Wirtschaftuniversitat Wien, Beč, Austrija

1995. - 2001.

Diplomirani ekonomost

? Smjer: međunarodna razmjena

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka

1994. - 1995.

Studentska razmjena (srednja škola)

Astronaut High School, Florida, USA

1991. - 1995.

Srednja škola

Prva hrvatska riječka gimnazija, RIjeka

Radno iskustvo

04.07.2017. -

Izvanredne profesorice

Zavod za menadžment, Katedra za upravljanje znanjem

Sveučilište u Rijeci, FMTU

01.10.2014. -

Prodekanica za međunarodnu suradnju

Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Opatiji

2012. - 04.07.2017.

Docentica

Docentica na Katedri za upravljanje znanjem; članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,

2004. - 2012.

Asistentica, znanstveni menadžer

Asistentica (radno mjesto I vrste suradnika) i znanstveni menadžer (od 2011. godine); članica Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na FTMU; članica Katedra za upravljanje znanjem

Sveučilište u Rijeci, Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2003. - 2004.

Mlađa asistentica

Sveučilište u Rijeci – Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)

2001. - 2003.

Znanstvena novakinja

Projekt br. 116888 «Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka, glavni istraživač: prof. dr. sc. E. Mrnjavac

Sveučilište u Rijeci - Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)

Članstva

Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala (ZUIK), Centar za razvoj ljudskih potencijala, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska, član

Hrvatsko društvo ekonomista (HDE), Hrvatska, član

Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, član

ALUMNI FTHM, Sveučilište u Rijeci- Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, član

ALUMNI EFRI, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet Rijeka, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019-

Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Združeni sveučilišni diplomski studij TURIZAM (u postupku akreditacije)

Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Rijeci, FMTU

nositelj

Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja

Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Management of Human Capital

Preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Menadžment znanja

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Time and objective management

ERASMUS

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Upravljanje ciljevima i vremenom

Preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Knowledge management

ERASMUS

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

Menadžment ljudskog kapitala

Preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositeljica

2017/2018

International Human Resources Management and Organizational Behavior I

Preddiplomski studij

WU (Wirtschaftsuniversität Wien)/Vienna University of Economics and Business, Beč, Austrija

nositeljica

Mentor u završnim radovima

5.9.2018

MOTIVACIJA I SUSTAV VREDNOVANJA POSTIGNUĆA ZAPOSLENIKA U VALAMAR RIVIERA D. D.

Doris Ribarić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

5.9.2018

MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO DJELATNIKA U BIPI D. O. O.

Tea Jelovšek

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

5.9.2018.

TRENDOVI I IZAZOVI MENADŽMENTA LJUDSKIH POTENCIJALA

Ante Burum

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

5.9.2018.

ANALIZA TRŽIŠTA RADA U TURIZMU EUROPSKE UNIJE

Antonija Sabol

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.7.2018

POSLOVNO ODJEVANJE I BONTON U TURIZMU

Barbara Ilijić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.7.2018

UPRAVLJANJE VREMENOM STUDENATA U HRVATSKOJ I KINI

Kristina Ferenčak

Preddiplosmki

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.7.2018

MENADŽMENT LJUDSKOGA KAPITALA KAMPA KRK D. D., KRK

Mateja Malogorski

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

12.4.2018.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI

Lea Grabovac

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

12.4.2018

VAŽNOST UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U MAISTRI D. D.

Roberta Knapić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

19.3.2018

VAŽNOST CJELOŽIVOTNOGA OBRAZOVANJA U TURIZMU

Marija Meštović

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2017

ŽENE U BUSINESSU I STAKLENI STROP

Ivana Grižić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2017

ŽENSKI STIL VOĐENJA U PODUZEĆU

Anamarija Juričić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2017

ANALIZA I OCJENA LJUDSKOGA KAPITALA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI REPUBLIKE HRVATSKE

Dora Krbot

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2017

SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA VREMENOM U GENERACIJI MILLENNIALS

Ivan Krznarević

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2017

MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA KAO KLJUČAN ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Gabrijela Škegro

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

10.7.2017

OBRAZOVANJE ZAPOSLENIKA U HOTELU PARK PLAZA HISTRIA, PULA

Marko Grujić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

10.7.2017

MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA U TVRTKI STIMO D. O. O

Leona Žanetić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

7.9.2016.

VAŽNOST DRUŠTVENIH MREŽA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE VREMENOM

Katarina Rožić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

12.7.2016.

VAŽNOST UPRAVLJANJA VREMENOM ZA AKADEMSKI USPJEH STUDENATA

Ivona Šimunić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

12.7.2016.

VAŽNOST POSTAVLJANJA CILJEVA ZA USPJEŠNU REALIZACIJU PROJEKTA

Renee Škulić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

18.03.2015.

SUSTAVI KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE

Irena Velimirović

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

18.3.2015.

OBLICI I POTICAJI ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U EUROPSKOJ UNIJI

Katarina Mašić

Preddiplomski

Sveučilište u Rijeci, FMTU

2.7.2014.

INTELEKTUALNI KAPITAL I ZNANJE KAO POKRETAČI ODRŽIVOG DRUŠTVA BUDUĆNOSTI

Mauro Licul

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

23.9.2013

Inoviranje i djeljenje znanja u Plivi d.o.o.

Darko Drakula

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.9.2013

Primjena inteligentnih sustava u hrvatskim tvrtkama

Petra Mamzuić

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.9.2013

Struktura obrazovnih razina i radnih mjesta u hrvatskom hotelijerstvu

Martina Horvat

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.9.2013

Važnost obrazovanja kadrova u implementaciji sustava kvalitete

Marija Sinković

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

11.9.2013

Obrazovanje menadžera u Europskim zemljama

Leon Kulier

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

10.06.2013

Upravljanje znanjem u Mercatoru d.o.o. Hrvatska

Žarko Milinović

Diplomski studij

Sveučilište u Rijeci, FMTU

Gostujući nastavnik

26.11.2018. - 27.11.2018.

Management of Human Capital

Preddiplomski

Corvinus University of Budapest, Budimpešta, Mađarska

gostujući profesor

04.06.2018. - 15.06.2018.

International Human Resources Management and Organizational Behavior I.

Preddiplomski

WU (Wirtschaftsuniversität Wien)/Vienna University of Economics and Business, Beč, Austrija

nositeljica

12.03.2018. - 16.03.2018.

Management of Human Capital

Preddiplomski

ISAG - Instituto Superior de Administraçao e Gestao, Porto, Portugal

gostujući nastavnik

20.03.2017. - 24.03.2017.

Management of Human Capital

Preddiplomski

University of Greenwich, London, Velika Britanija

gostujući profesor

09.05.2016. - 13.05.2016.

Management of Human Capital

Preddiplomski

Universidad Complutense de Madrid, Španjolska

gostujući profesor

06.05.2013. - 19.05.2013.

Knowledge management

Diplomski

University of Economics Prague, Prag, Češka

gostujući profesor

Osobni razvoj

25.04.2019

Strateško upravljanje HR-om uz kompjutersku simulaciju

2015

Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Aktivno učenje u visokoškolskoj nastavi

2015

Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

17.11.2011

Radionica „Data Collecting using Qualitative and Quantitative Metedologie

9-11.01.2019

8TH EDAMBA- EIASM Consortium on Doctoral Supervision and the New Global Research Landsscape

27-28.10.2016

Seminar „Mentoriranje doktorskih studenata“

8-12.02.2016

Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction

27-28.06.2014

Doctoral Workshop Program 2014: „Academic Writing for Publishing Scientific papers in International Journals“

23-24. travnja 2012

Osnove govorništva i javnoga nastupa

rujan, 2013

International seminar „Case study for management education and training“

veljača, 2014

Kvantitativne metode istraživanja u turizmu

prosinac, 2014

Program cijeloživotnoga obrazovanja: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

travanj, 2010

Program cijeloživotnoga obrazovanja: E-učenje u nastavnom procesu

10., 11., 24. i 25. veljače 2017

Uvod u primijenjenu ekonometriju

Izdavaštvo

01.07.2019. -

Menadžment održivog razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša

financiranje: Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija i Glosa

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

Competencies and Employability of Economics Graduates: Employers' Perspective

Črnjar, Kristina; Karanović, Goran; Ribarić, Helga Maškarin;

12th International Technology, Education and Development Conference

2018.

Analysis of sickness absence data in Croatia: emphasis on tourism

Čikeš, Vedrana; Ribarić, Helga Maškarin; Črnjar, Kristina;

Tourism & Hospitality Industry 2018–Trends and Challenges

2018.

The Determinants and Outcomes of Absence Behavior: A Systematic Literature Review

Čikeš, Vedrana; Maškarin Ribarić, Helga; Črnjar, Kristina;

Social Sciences - 7 120

2018.

Linking internal marketing and employee engagement in the hospitality industry

Dlačić, Jasmina; Črnjar, Kristina; Lazarić, Marin;

7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia–vision and growth”

2018.

Human Capital Capabilities for Sustainable Competitive Advantage in Tourism Industry

Črnjar, Kristina;

KnE Social Sciences - 3 145-156

2018.

THE SIGNIFICANCE OF TOURISM AS AN EMPLOYMENT GENERATOR IN THE EU LABOR MARKET

Črnjar, Kristina; Sabol, Antonija;

Journal of Business Paradigms - 3 69-80

2016.

Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism

Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;

Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets - 45

2015.

Implementation of Business Ethics Program in Hotel Strategic Management

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;

7. Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju-DOP

2014.

Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey

Becic, Emira; Crnjar, Kristina; Licul, Mauro;

Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry - 90

2014.

MEASURES OF INNOVATION ACTIVITIES IN TOURISM ACCORDING TO CIS SURVEY

Bečić, Emira; Črnjar, Kristina; Licul, Mauro;

Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry

2014.

Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises

Crnjar, Kristina; Dlacic, Jasmina;

MakeLearn International Conference 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life - 977-984

2014.

Measures of innovation activities in tourism according to CIS survey

Becic, Emira; Crnjar, Kristina; Licul, Mauro;

Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija. Biennial International Congress. Tourism & Hospitality Industry - 90

2014.

MEASURES OF INNOVATION ACTIVITIES IN TOURISM ACCORDING TO CIS SURVEY

Bečić, Emira; Licul, Mauro;

Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry

2014.

Critical success factors for knowledge management implementation in hotel enterprises

Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina;

MakeLearn 2014: Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life

2013.

Drivers and Barriers to Introducing Knowledge Management Initiatives in Hotel Enterprises In Croatia

Črnjar, Kristina;

2013.

ZNANJE I KVALITETA-UVJET KONKURENTNOSTI HOTELIJERSTVA HRVATSKE

Crnjar, Kristina; Hrgovic, Ana-Marija Vrtodusic;

Business Excellence - 7 65

2013.

KNOWLEDGE AND QUALITY–CONDITION OF COMPETITIVENESS OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY

Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;

Poslovna izvrsnost: znanstveni časopis za promicanje kulture kvalitete i poslovne izvrsnosti - 7 65-81

2013.

ZNANJE I KVALITETA-UVJET KONKURENTNOSTI HOTELIJERSTVA HRVATSKE

Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;

Poslovna izvrsnost - 7 65-81

2013.

KNOWLEDGE AND QUALITY–CONDITION OF COMPETITIVENESS OF CROATIAN HOTEL INDUSTRY

Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija;

Poslovna izvrsnost - 7 65-81

2013.

Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism

Avelini Holjevac, I; Črnjar, K; Vrtodušić Hrgović, AM;

Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications (ur: Buckley & Jakovljevic), IGI Global, USA

2012.

Contribution of Knowledge management to the development of the Hotel enterprises Commpetitivnes

Črnjar, Kristina;

6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead"

2012.

The efficiency of the hrm function in the croatian hotel industry

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;

2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference

2012.

Contribution of Knowledge management to the development of the Hotel enterprises Commpetitivnes

Črnjar, Kristina;

6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead"

2012.

Knowledge management and quality in Croatian tourism

Holjevac, Ivanka Avelini; Črnjar, Kristina; VrtodušićHrgović, AM;

Knowledge Management Innovations from Interdisciplinary Education - 178-192

2012.

THE EFFICIENCY OF THE HRM FUNCTION IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina; Ivaniš, Marija;

2nd Advances in Hospitality and Tourism marketing and management Conference

2011.

Climate Change impact on Croatian tourism and possible alternatives of development

Denona Bogovic, Nada; Crnjar, Kristina; Sverko Grdic, Zvonimira;

Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Impact - 29-39

2011.

MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT

Krmpotić, Irena Fatur; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;

The 5 Interantional Scientific Conference" Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil"

2011.

Tourist Clusterisation of Small Entrepreneurs in the Tourism of the Republic of Croatia in the Framework of the European Union Cluster Policy

Ivanis, Marija; Crnjar, Kristina; Alkier Radnic, Romina;

Proceedings of 8th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation - 6-9

2011.

Physical Planning and Economic Policy-Challenges of Integration

Starc, Nenad; Črnjar, Kristina;

2011.

Climate change impact on croatian tourism and possible alternatives of development

Bogović, N Denona; Črnjar, Kristina; Grdić, Z Šverko;

Tourism in South East Europe 2011; 1st International Scientific Conference „Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact “, University of Rijeka, Faculty of tourism and Hospitality Management Opatija

2011.

MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL AS A PREREQUISITE OF ECONOMIC AND HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT

Krmpotić, Irena Fatur; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;

The 5 Interantional Scientific Conference" Enterepreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World Tumoil"

2011.

Prostorno planiranje i gospodarska politika - izazov integracije

prof. dr. sc. Nenad Starc Doc. dr. sc. Kristina Črnjar

Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji - povijest - stanje - perspektive - 1 87-103

2010.

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN TOURISM

Crnjar, Kristina;

Tourism and Hospitality Management - 16 267

2010.

SUSTAINABILITY-THE MARKETING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT PERSPECTIVE IN HOSPITALITY INDUSTRY

Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina; Hajduković, Aleksandra;

2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem-družbena odgovornost za trajnostni razvoj

2010.

KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGY IN BOOSTING THE COMPETETIVE ABILITY OF THE HOTEL INDUSTRY

Črnjar, Kristina;

2009.

Knowledge and education of human resources in the Croatian hospitality industry

Vujić, V; Črnjar, K; Maškarin, H;

4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past. Rhodes Island, Greece

2009.

Knowledge and Education of Human Resources in the Croatian Hospitality Industry

Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje; Helga, Maškarin;

4 th International Scientific Conference:" Planning for the future, Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality"

2009.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Krmpotić, Irena Fatur;

1. international scientific conference-Knowledge and business challenge of globalisation

2009.

Trends on the tourism labour market

Bečić, Emira; Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 15 205-216

2009.

Knowledge and education of human resources in the Croatian hospitality industry

Vujić, V; Črnjar, K; Maškarin, H;

4th International Scientific Conference: Planning for the Future, Learning from the Past. Rhodes Island, Greece

2009.

Importance of Knowledge Management and Employees in Achieving a Customer-Oriented Organization

Črnjar, Kristina; Dlačić, Jasmina; Krmpotić, Irena Fatur;

1. international scientific conference-Knowledge and business challenge of globalisation

2008.

Trends and the need for new professions and forms of education in tourism and hotel management

Vujic, Vidoje; Becic, Emira; Crnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 14 199-209

2007.

Human capital–its role and importance in the project management of hotel enterprises

Bašan, Lorena; Črnjar, Kristina;

26th International Conference on Organizational Science Development «;; Creative organization»;;,

2006.

Knowledge management at Tourist destinations

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;

" Turizam i hotelska industrija-Novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu"

2006.

Knowledge management in the function of sustainable tourism development in Primorska-goranska County

Črnjar, Kristina;

2006.

Knowledge Management at Tourist Destinations

Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje;

Bienalni međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija (18; 2006)

2005.

Faktori produktivnosti rada u hotelskoj industriji Hrvatske

Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 11 251-262

2005.

Upravljanje znanjem u hotelima

Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 11 373-381

2005.

FACTORS OF LABOUR PRODUCTIVITY IN THE CROATIAN HOTEL INDUSTRY

Crnjar, Kristina;

TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT-CROATIA - 11 251-262

2005.

Knowledge management in hotels

Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 11 373.-381.

2005.

Employees preformance appraisal in the hotel industry

Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 11 135

2005.

Work productivity factors in the croatias hotel industry

Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 11 251.-262.

2004.

Suvremeno promišljanje o međusobnim odnosima znanja i okoliša

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

Ekonomski pregled - 55 580-594

2004.

KNOWLEDGE AND THE ENVIRONMENT

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

Ekonomski pregled - 55 580-594

2002.

Knowledge in function of sustainable development of County Primorje and Gorski Kotar

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

Znanje-temeljni ekonomski resurs

2002.

Regional planning and management serving sustainable development

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

Međunarodni kongres Energija i okoliš 2002/International Congress Energy and the Environment 2002

2002.

Economical development of protected regions

Črnjar, Kristina; Vujić, Vidoje;

Tourism and Hospitality Management - 8 159-172

2002.

Knowladge and Sustainable Development

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

International conference ICES 2002 «Transition in Central and East Europe–Challenges of 21st Century»

2001.

ECONOMICAL DEVELOPMENT OF PROTECTED REGIONS

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 7 159-172

2001.

GOSPODARSKI RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina;

Tourism and hospitality management - 7 159-172

Znanstvene knjige

2016.

Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism

Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;

2016.

Organizational Knowledge Facilitation through Communities of Practice in Emerging Markets chapter 3: Mentoring Programs as a Basis for Creating Communities of Practices in Tourism

Kooautor poglavlja u knjizi

Doc. dr. sc. Kristina Črnjar Doc. dr. sc. Ana-Marija Hrgović Vrtodušić

S. Buckley, G. Majewski, A. Giannakopoulos

IGI Global USA

2015.

Knowledge management and quality in Croatian tourism

Holjevac, Ivanka Avelini; Črnjar, Kristina; Hrgović, Ana-Marija Vrtodušić;

2014.

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND QUALITY IN CROATIAN TOURISM

Avelini Holjevac, Ivanka; Črnjar, Kristina; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija

Information Science Reference - IGI Global

2013.

Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism, Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications (ur: Buckley & Jakovljevic)

Avelini Holjevac, I; Črnjar, K; Vrtodušić Hrgović, AM;

2010.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN TOURISM AS A FEATURE OF CROATIAN IDENTITY

Vujić, Vidoje; Galičić, Vlado; Črnjar, Kristina;

2010.

Razvoj ljudskih potencijala u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta( HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN TOURISM AS A FEATURE OF CROATIAN IDENTITY )

Vujić, Vidoje; Galičić, Vlado; Črnjar, Kristina

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2010.

TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADA U TURIZMU( TRENDS ON THE TOURISM LABOUR MARKET )

Bečić, Emira Črnjar, Kristina

Fakulte za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2009.

Menadžment održivog razvoja

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

2009.

Management of sustainable development

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina;

2009.

Menadžment održivoga razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina; Perić, Joža; Zelenika, Ratko; Denona-Bogović, Nada;

2009.

Menadžment održivog razvoja( Management of sustainable development )

Črnjar, Mladen; Črnjar, Kristina

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Glosa

Pozvana predavanja

Upravljanje znanjem u turističkim destinacijama

Vujić, Vidoje; Črnjar, Kristina

Znanstveni projekti

29.01.2019. -

Unaprjeđenje marketinškog pristupa poslovanju kroz sukreiranje vrijednosti

istraživač

UNIRI (uniri-drustv-18-235 6598)

10.11.2017. - 10.11.2019.

Sukreiranje vrijednosti kao nova paradigma poslovnih orijentacija

istraživač

UNIRI (ZP UNIRI 9/17)

02.10.2017. - 02.10.2019.

UPRAVALJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI

istraživač

UNIRI (ZP UNIRI 2/17)

2013. - 31.12.2014.

Strateški marketing - stvaranje identiteta konkurentnog gospodarstva

istraživač

UNIRI (13.02.1.2.01)

2007. - 2011.

«Upravljanje znanjem i kadrovima u turizmu kao značajka hrvatskog identiteta» (br. 116-0000000-0758)

istraživač, tajnik

MZOŠ

2003. - 2006.

«Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske» (br. 0116001)

istraživač,

MZOŠ

2003. - 2006.

«Nova znanja i razvoj menadžmenta u Hrvatskom hotelijerstvu» (br. 0116005)

istraživač, tajnik

MZOŠ

2001. - 2003.

«Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka» (br. 116888)

istraživač

MZOŠ

Mentorstvo doktorandima

2018. -

Ljudski kapital i oblici prekarnog rada u hotelskoj industriji

Justin Pupovac Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiju M"enadžment održivoga razvoja"

2017. -

Utjecaj stavova zaposlenika prema radu na apsentizam u hotelijerstvu

Vedrana Čikeš Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij " Menadžment održivoga razvoja"

Znanstveni skupovi

01.03.2024. -

The 5th International Scinetific Conference „Enterpreneurship and Macroeconomic Management: Reflection on the World in Turmoil“, Juraj Dobrila University of Pula – Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“

Pula, Croatia sudionik

25.05.2018. - 26.05.2018.

7th International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth”

Osijek, Hrvatska sudionik

11.05.2018. - 13.05.2018.

The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing World (EBEEC 2018)

Varšava, Poljska sudionik

26.04.2018. - 27.04.2018.

Tourism & Hospitality Industry 2018 – Trends and Challenges

Opatija, Hrvatska sudionik

05.03.2018. - 07.03.2018.

12th International Technology, Education and Development Conference

Valencia, Španjolska sudionik

31.05.2016. - 03.06.2012.

2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and management Conference, Washington State University, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Reserch Institute for Tourism

Corfu, Greece sudionik

01.06.2005. - 01.07.2013.

AARESOC International Conference on Business and Management

Izmir, Turkey sudionik

12-13 October 2012

6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crises: Lessond Learned and challenges ahead"

Sarajevo, BIH sudionik

4-7.03.2011

1 International Scientific Conference “Torusm in South East Europe 2011“

Opatija, Hrvatska sudionik

12-13 November 2009

International Scientific Conference «Knowledge and business challenge of globalization», Faculty of Commercial and Business sciences

Celje, Slovenia sudionik

17-18.10.2002

International conference ICES 2002 «Transition in Central and East Europe – Challenges of 21st Century»., University of Sarajevo- Faculty of Economics

Sarajevo, BIH sudionik

3rd -5th April 2009

y, 4th International Scientific Conference - "Planning for the future learning from the past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", University of the Aegean

Rhodes island, Greece sudionik

2l -22 October 2010,

2nd Scientific Conference with International Participation -«Management, Education and Tourism - Social Responsibility for Sustainable Development», TURISTICA - University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Porlorož & University of Primorska, Faculty of Management Koper

Portorož, Slovenia sudionik

28th – 30th March 2007

26th International Conference on Organizational Science Development «Creative organization»

Portorož, Slovenia sudionik

Recenzije

2010.

Book review: Knowledge management and Human development in Tourism (editor: V. Vujić)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

01.10.2017. - 01.09.2019.

Riviera4Seasons2 – Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri

Sveučilište u Rijeci, FMTU (INTERREG V–A Slovenija-Hrvatska 2014. –2020.)

istraživač

13.05.2013. - 01.06.2014.

UNAPRJEĐENA MENTORSKOG RADA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

voditelj

2010. - 2011.

«Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe «Superbike Word Championship – Automotodrom Grobnik»

Motociklistički klub «Kvarner» Rijeka

istraživač

2010. -

«1000 hrvatskih plaža»

Ministarstva turizma Republike Hrvatske (Plava brazda)

istraživač

2010. -

HUMANE: «Master Programme in Strategic Human Resource Management in Europe»

? EU projekt: Lifelong Learning Programme – multilateralni projekt

istraživač

2009. -

«La contrattazione nel settore turismo: Croatia e Italia»

Međuregionalni sindikalni odbor CGIL-CISL-UIL-SSSH, Italija i Hrvatska,

voditelj, istraživač

2008. -

«Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.»

BIH

istraživač

2006. - 2008.

«PADMA LAB -Pan Adriatic Destination Management Learning Laboratory»

? EU projekt: European Initiative Program Interreg IIIA – Adriatic Cross borders

istraživač

2005. -

«Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije»

Primorsko- goranska županija, Turistička zajednica Primorsko-goranske županije

istraživač

2001. - 2003.

«Program razvitka eko-turizma u Gorskom kotaru»

Primorsko-goranska županija

istraživač, tajnik

1999. - 2004.

«Mladi u poduzetništvu»

Primorsko-goranska županija, Sveučilište u RIjeci

istraživač, tajnik

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018