PORTFELJ / prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović

Portfelj

prof. dr. sc.

Aleksandar Mijatović

Filozofski fakultet

Dekanat

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-714

Vidljivost

Obrazovanje

2003-2009

Doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, Mentor: prof. dr. Vladimir Biti, Institut für Slawistik, Universität Wien

Poslijediplomski studij Književnost i društveno-humanistički kontekst

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2022.

znanstveni savjetnik

Filozofski fakultet u Rijeci

2016

Izvanredni profesor

Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u znanost o književnosti, Književna genologija, Književni tekst, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pojmovi u književnoj teoriji, Teorija književnosti u nastavi književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2010-2016

Docent

Izvođenje nastave na kolegijima: Uvod u znanost o književnosti, Povijest književnih teorija, Književnopovijesne zasade suvremene književnosti, Pregled književnih teorija, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pregled stilističkih škola i pravaca, Književna genologija, Književni tekst, Pojmovi u književnoj teoriji, Teorija književnosti u nastavi književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2009-2010

Viši asistent

Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u znanost o književnosti, Povijest književnih teorija, Pregled književnih teorija, Suvremene književne teorije, Osnove semiotike, Pregled stilističkih škola i pravaca

Filozofski fakultet u Rijeci

2007-2009

Asistent i viši asistent

Izvođenje nastave na kolegijima Uvod u teoriju književnost, Suvremene teorije kulture

Filozofski fakultet u Zagrebu

2004-2007

Asistent

Izvođenje nastave na kolegijima Umjetnost i kultura, Povijest kulturalnoteorijske misli, Pravci u kulturalnoj teoriji, Vizualna kultura

Filozofski fakultet u Rijeci

2021. 2024.

dekan

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

17.05.2016.

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Filozofskoga fakulteta u Rijeci i osobitoga doprinosa nastavnom radu sa studentima

05.05.2016.

Zahvalnica Filozofskoga fakulteta u Rijeci za iskazano zadovoljstvo radom nastavnika procijenjeno studentskim evaluacijama tijekom više semestara

Članstva

2022.

Riječka stilistička škola

2022.

The European Society of Comparative Literature/Société Européenne de Littérature Comparée

2017.

The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies

2017

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2015

Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci

2012

Hrvatsko filološko društvo

2005

Hrvatsko semiotičko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016-

Književna genologija

Jednopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2016-

Osnove semiotike

Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2016.

Hrvatska književna antropologija i rano novovjekovlje

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2014-

Teorija književnosti u nastavi književnosti

Jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2014-

Pojmovi u književnoj teoriji

Jednopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2014-

Književnopovijesno zasade suvremene književnosti

Jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2014-

Književni tekst

Jednopredmetni preddiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2012-

Uvod u znanost o književnosti

Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-2018

Osnove semiotike

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-2014

Pregled književnih teorija

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-2012

Pregled stilističkih škola i pravaca

Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-2011

Uvod u znanost o književnosti

Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-

Povijest književnih teorija

Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2009-

Suvremene književne teorije

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj kolegija

2007-2009

Suvremene teorije kulture

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

Povjerena nastava

2007-2009

Uvod u teoriju književnosti

Preddiplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

Povjerena nastava

2005-2007

Pravci u suvremenoj kulturalnoj teoriji

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005-2007

Umjetnost i kultura

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005-2007

Povijest kulturalnoteorijske misli

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2005-2007

Vizualna kultura

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerena nastava

2016. 2021.

Književnopovijesne zasade suvremene književnosti

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. 2021.

Pripovjedač i lik

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. 2021.

Televizijske serije

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Teorija i analiza diskursa

jednopredmetni preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. 2021.

Svjetska književnost 3

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. 2021.

Svjetska književnost 2

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. 2021.

Svjetska književnost - od romantizma do postmodernizma

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Suvremene književne teorije

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Književni tekst

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Pojmovi u književnoj teoriji

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Književna genologija

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2016. 2021.

Uvod u znanost o književnosti

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

Mentor u završnim radovima

30.09.2016. -

Problem prirode i kulture u Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova

Florentina Horvat

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

23.12.2015. -

Fantastični elementi u novelama Ulderika Donadinija

Maja Zadravec

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

23.12.2015. -

Ženski likovi u novelama Janka Polića Kamova

Andrea Borović

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2015. -

Koncept vremena u spekulativnom materijalizmu i struktura književnog teksta

Eva Simčić

Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2015. -

Problem lika u semiološkoj analizi

Snežana Bosnić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2015. -

Utjecaj pismenosti i usmenosti u zapadnoj kulturi

Ivana Keleminec

Diplomski studij kulturologije - modul Kulturalni studiji jugoistočne Europe

Filoozfski fakultet u Rijeci

20.07.2015. -

Problem imenovanja u Isušenoj kaljuži Janka Polić Kamova i Neimenjivom Samuela Becketta

Sara LIvaić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2015. -

Figura umjetnika i zločinca u Zločinu i kazni Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova

Željka Francetić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

09.07.2015. -

Tema putovanja u djelima Antuna Gustava Matoša i Charlesa Baudelairea

Iris Mrzljak

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2014. -

Elementi nadrealizma u Alisi u zemlji čudesa

Ana Manjaka

Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2014. -

Rodni identitet u romanima Ponos i predrasude Jane Austen i Kamen na cesti Marije Jurić Zagorke

Sabina Gligora

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

26.09.2014. -

Književna konstrukcija ženskoga spolnoga i rodnoga identiteta (na primjerima romana E. J. - Pijanistica i Naslada)

Petra Diklić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

25.09.2014. -

Sjećanje i pripovjedanje u romanima "Lolita" Vladimira Nabokova i "Povratak Filipa Latinovicza" Miroslava Krleže

Marijana Francetić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - opći kroatistički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2014. -

Konstrukcija ženskih likova u romanima Ante Kovačića i Augusta Šenoe

Tea Žunić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2014. -

Usporedba hrvatskoga i američkog Psiha: postmoderni shizofrenici u društvu spektakla

Tijana Krmpotić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

16.09.2014. -

Bajkovitost u djelima Dubravke Ugrešić

Ines Krznar

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

17.07.2014. -

Problem fantastičnog u kratkim pričama Edgara Allana Poea "Ovalni portret" i Rikarda Jorgovanića "Ljubav na odru"

Ana Brnabić

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

07.07.2014. -

Psihoanalitička kritika i žensko tijelo u prozi Slavenke Drakulić

Marija Rajković

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

07.04.2014. -

Postmodernistička poetika u romanima Dubravke Ugrešić Štefica Cvek u raljama života, Forsiranje romana reke

Mirna Majstorović

Dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - nastavnički smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2013. -

Pripovijedanje i identitet pripovjedača u romanu Miroslava Krleže "Na rubu pameti"

Gorana Tenčić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

30.09.2013. -

Semiotika osjetilne depriviranosti - jezični znak: slučaj Helen Keller

Marina Antolović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Muško-ženski odnosi u erotskoj prozi Ivana Kušana

Maja Momčilović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Problemi identiteta u romanu Luigija Pirandella Jedan, nijedan i sto tisuća

Jelena Dragičević

Hrvatski jezik i književnost / Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

24.09.2013. -

Rođenje tragedije iz duha glazbe, odnos dionizijskog i apolinijskog

Darija Varga

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013. -

Elementi fantastike u romanu Roberta Louisa Stevensona Dr. Jekyll i G. Hyde

Maja Zadravec

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2013. -

Tema zla u Baudelaireovim Cvjetovima zla

Iris Mrzljak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

11.09.2013. -

Umjetnost kao kritika i kritika kao umjetnost kod Oscara Wildea

Florentina Horvat

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

10.09.2013. -

Motiv lutanja glavnog junaka u romanu Na cesti Jacka Kerouaca

Lara Guštin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

19.07.2013. -

Književnost i ideologija u romanu Kratki izlet Antuna Šoljana

Ondina Meznarić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Novi historizam i intermedijalnost: dramatologija Bertolt Brechta i kinematografija Fritza Langa

Ervin Mičetić

Hrvatski jezik i književnost / Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Bahtinov pojam polifonije i problem književne kompozicije u romanu Milana Kundere Nepodnošljiva lakoća postojanja

Maja Frančić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

28.09.2012. -

Odnosi riječi i slike, jezičnih i slikovnih principa na primjeru Antuna Gustava Matoša

Katarina Bogatec

Hrvatski jezik i književnost / Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

21.09.2012. -

Estetika recepcije i problem transgresije u novelama Janka Polića Kamova

Ana Buterin

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

27.06.2012. -

Motiv dvojnika i pripovjedni identitet u novelama Frana Galovića

Darinka Jurišić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

06.03.2012. -

Povijesna geneza autorstva i problem autora u književnoj kritici Rolanda Barthesa

Sanja Vuković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

01.06.2011. -

Filmski diskurs

Itana Salopek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

07.10.2010. -

Kazalište i pitanje multimedijalnog diskursa

Maja Frančić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. 2016.

Distopija i jezik u romanu "1984". Georgea Orwella

Valentina Novačić

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Fantastika i groteska u romanu M. M. Bulgakova Majstori i Margarita

Trbović, Jelena

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Snaga slabih u bajci Ivane Brlić-Mažuranić "Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica"

Resman, Linda

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Motivi bijega Đure Andrijaševića u romanu "Bijeg"

Pištelek, Lidija

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Odnos književnoga i neknjiževnoga jezika u raspravi između Radoslava Katičića i Zdenka Škreba

Tomislav Pintarić

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Psihoanalitički pristup karakterizaciji likova u romanu Miroslava Krleže Povratak Filipa Latinovcza

Ines Lazar

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Arhetipski pristup interpretaciji romana Franza Kafke Preobražaj i Proces

Lamot, Valentina

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Most koji spaja i razdvaja u djelu Ive Andrića - Na Drini ćuprija

Ivona Butumović

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Utjecaj pikarskog romana na hrvatsku književnost nakon Drugog svjetskog rata - na primjeru romana Antuna Šoljana Kratki izlet i Izdajice

Jagičić, Iva

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Utjecaj pikarskog romana na hrvatsku književnost nakon Drugog svjetskog rata - na primjeru romana Antuna Šoljana Kratki izlet i Izdajice

Guštin, Lara

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Psihoanalitičko tumačenje bajke

Brljak, Ivana

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Dekonstrukcijski pristup romanu Snijeg u Heidelbergu Gorana Tribusona

Bobovečki, Kristina

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Egzistencijalizam u romanima Petra Šegedina

Bedlek, Katarina

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Pripovijedački glasovi u romanu Viljevo

Šimunić, Elizabeta

dvoopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Oblikovanje figure umjetnika u pismima J. P. Kamova

Šehić, Anita

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Odnos apsurda i pobune u esejima Alberta Camusa

Medak, Luka

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. 2018.

Miroslav Krleža u sukobu na književnoj ljestvici

Marciuš, Filip

jednopredmetni diplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2020. 2021.

Mijene odgojnog romana na primjeru romana Lovac u žitu

Sedlić, Maja

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2020. 2021.

Odnos pojedinca i društva u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže

Herman, Martina

jednopredmetni preddiplomski studij HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

(In)distinct Languages: Revisiting the Dualism of Literal and Literary Meaning in Roman Jakobson and Donald Davidson

Aleksandar Mijatović,

Slavia meridionalis - 21 1-28

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2407

Q1 A1 WOS

2020.

A(na)mnesiac: pamćenje i omamljenost u 'Ministarstvu boli' Dubravke Ugrešić i 'Umjetnim rajevima' Charlesa Baudelairea“. O modernosti (post-)jugoslavenske književnosti

Aleksandar Mijatović

Književna smotra : časopis za svjetsku književnost - 52 78-89

https://hrcak.srce.hr/247746

Q4 A1 WOS

2019.

Mono-kronološki 'post': sinkronizacija međuvremena nacija u povijestima jugoslavenske književnosti Antuna Barca i Pavla Popovića i (post)-jugoslavenska književnost

Aleksandar Mijatović

Poznańskie Studia Slawistyczne - 17 120-135

https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.9

A1

2018.

Glas majčine tajne - tajna majčinog glasa: Akustika sjećanja u romanu Mamac Davida Albaharija

Aleksandar Mijatović, Dejan Durić

Književna smotra: časopis za svjetsku književnost - 187 85-96

https://hrcak.srce.hr/201785

Q4 A1 WOS

2016

Povratak izvora: Kroatistika i preobrazbe književne teorije

Aleksandar Mijatović

Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu - 40 15-26

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257483

A2

2016

La polysémiosis ou la polysémie comme capacité: la notion de sens linguistique chez Bréal, Bergson et Deleuze

Aleksandar Mijatović

Language Design, Special Issue: Analogie, figement et polysémie Antonio Pamies; Philippe Monneret; Salah Mejri (eds.) - 1 371-386

http://elies.rediris.es/Language_Design/LD-SI-2016/indice_SI2016.html

A1 WOS

2015

Čitanje kao ishodišna kompetencija – iz društva znanja u društvo čitanja (Prikaz knjige Karol Visinko, Čitanje – poučavanje i učenje, Zagreb, 2014.)

Aleksandar Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 27 241.-243

Q2 A1 WOS

2015

Samoskrivljeni povratak u djetinjstvo: Modernitet, stav i događaj u Kanta Baudelairea i Foucaulta

Aleksandar Mijatović

Umjetnost riječi - 58

A1

2014

U životu od života za život: Asketizam, dendizam, književnost u Baudelairea i Kamova

Aleksandar Mijatović, Ana Buterin

Riječki filološki dani 9 - 107-111

A2

2014

Sjećanje na život koji bude bio: Davnina u Ministarstvu boli Dubravke Ugrešić

Aleksandar Mijatović

Fluminensia - 26 19-34

Q2 A1 WOS

2014

Man cut in two: Surreal and Virtual in Bergson’s and Breton’s Notion of the Image

Aleksandar Mijatović

IKON – Journal of Iconographic Studies - 7 85-97

Q3 A1 WOS

2013

Drukčije je ono što jest: Heteroesencijalnost i ontologija indiferencije

Aleksandar Mijatović

Sarajevske sveske - 400-415

http://www.sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2041-42%20rgbza%20sajt.pdf

2012

Poetski život Johna Keatsa (Prikaz knjige Irvina Lukežića, Adonisova sjena: U spomen Johnu Keatsu, Zagreb)

Aleksandar Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 26 186.-188.

A1 WOS

2011

Ništa odvajanja: Jean-Luc Nancy, slikanje, smisao i stvaranje , god. 31, sv. 1, Zagreb, 2011, 181-203.

Aleksandar Mijatović

Filozofska istraživanja - 31 181-203

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108283

Q3 A1 WOS

2011

"Izaći iz sebe": Ja kao dvojnik i postajanje anonimnim u Isušenoj kaljuži Janka Polića Kamova (O desubjektivaciji u Diderota, Maupassanta i Kamova) , god. 5., sv. 5, Zagreb, 2011, 57-82.

Aleksandar Mijatović

Nova Croatica - 5 57-82

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=115841

2010

Familiar Affairs: Tracing Croatian Theoretical Normality

Aleksandar Mijatović, Aljoša Pužar

Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities - 15 41-51

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969725X.2010.536009#.UpnD_cRLMwJ

Q2 A1 WOS

2010

Division of touch: Distinct in Jean-Luc Nancy and Jacques Derrida

Aleksandar Mijatović

Trans: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften

http://www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_mijatovic17.htm

A1

2010

Vrijeme nestajanja: Sjećanje, film i fotografija u romanu Daše Drndić Leica format god. 22, br. 1, Rijeka, 2010, 25-45.

Aleksandar Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 22 25-45

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89385

A1 WOS

2010

Vizualna kultura i kraj tumačenja slike ili: kako predsubjektivna fascinacija postaje teorijom bez subjekta

Aleksandar Mijatović

Umjetnost riječi - 54 83-105

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=160700

2009

Disembodied Materiality: Re-affirming the Real in the Virtual 2009, str. 402-411.

Aleksandar Mijatović

Crossings and Contaminations: Studies in Comparative Literature, Eduardo F. Coutinho i Pina Coco (Eds.), Aeroplano Editora, Rio de Janeiro - 2 402-411

Recenzija zbornika u Recherche littéraire/Literary Research, str. 68 http://www.ailc-icla.org/files/RL_vol26.pdf

A1

2009

Druga teorija: Bilješka o trenutnim kretanjima u hrvatskoj znanosti o književnosti Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2009, 167-191.

Aleksandar Mijatović

Prostor u jeziku/Književnost i kultura šezdesetih - Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole 167-191

2009

Viđenje i interpretacija: Dvije metafore Karla Marxa i jedna teza o tehnici kao epistemološkoj figuri

Aleksandar Mijatović

Filozofska istraživanja - 29 161-178

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=64377

A1 WOS

2009

Trauma i pitanje reprezentacije: suvremena teorija traume: Sigmund Freud, Walter Benjamin

Aleksandar, Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 21 143-162

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74622

A1 WOS

2008

"Grad kao osporavanje antropologije, antropologija kao osporavanje grada, ili Kako teoriju osjetiti na vlastitoj koži" (prikaz knjige : Promišljanje grada, Setha M. Low (ur.), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006)

Aleksandar Mijatović

Život umjetnosti : časopis za pitanja likovne kulture - 42 139-141

http://www.ipu.hr/uploads/documents/2150.pdf

2006

Reklama i tehnologija osjetilnosti

Aleksandar Mijatović

Riječki filološki dani 6 (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004) - 6 573-590

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=267216

2006

Stvaranje i doživljaj: Pragovi afektivnosti u "novim medijima"

Aleksandar Mijatović

Književna smotra - 38 115-123

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=267018

A1 WOS

2004

Reklamni diskurz, spolna razlika i rodna stvarnost

Aleksandar Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 16 109-135

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=7147

A1 WOS

2003

Diskurz fotografije u romanu Dubravke Ugrešić Muzej bezuvjetne predaje

Aleksandar Mijatović

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 15 49-68

http://hrcak.srce.hr/6997

A1 WOS

Znanstvene knjige

2021.

Towards the Temporal Turn in the Critical Study of (Post)-Yugoslav Literatures

urednik

Aleksandar Mijatović, Brian Willems

Studies in Slavic Literature and Poetics, Volume: 65

Brill Leiden

https://brill.com/view/title/59296

2020.

Temporalities of Post-Yugoslav Literature: The Politics of Time

autor knjige

Aleksandar Mijatović

Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Lanham

https://rowman.com/ISBN/9781498580663/Temporalities-of-Post-Yugoslav-Literature-The-Politics-of-Time

2020.

’…bezimeno ustrajanje u braći’: Poetska i politička apostrofa u pjesmi Pobratimstvo lica u svemiru i prozi Tina Ujevića

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Ja kao svoja slika. Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića

Marina Protrka Štimec i Anera Ryzna

Hrvatska sveučilišna naklada, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb:

https://www.bib.irb.hr/1018533

2019.

The ‘Post’ of (Post)-Yugoslav Literatures: An Outline of the Literary Study of the Temporalities of Parentheses and Hyphens

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Yugoslav Literature: The Past, Present and Future of a Contested Notion/Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma

Adrijana Marčetić, Bojana Stojanović Pantović, Vladimir Zorić, Dunja Dušanić

Čigoja Beograd

2019.

Ptice u romanu ‘Baba Jaga je snijela jaje’ Dubravke Ugrešić

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović, Dejan Durić

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy

Magdalena Baer

Wydawnictwo naukowe Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria filologia słowiańska nr 46 Poznań

https://press.amu.edu.pl/pl/slowianszczyzna-z-ptasiej-perspektywy.html

2018.

Vrijeme, tranzicija i post-jugoslavensko stanje

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Krajobraz po transformacji

Bogusław Zieliński

Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań

https://www.bib.irb.hr/1009806

2017

Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

The Time of Dispossession: The Conflict, Composition and Geophilosophy of Revolution in East Central Europe

Vladimir Biti

Brill New York

http://www.brill.com/products/book/claiming-dispossession

2017

Slika i antislika: Julije Knifer i problem reprezentacije

autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Figuralnost bez f/Figure: O apstrakciji u Kniferovim meandrima i Deleuzeovoj estetici

Krešimir Purgar

Centar za vizualne studije Zagreb

https://www.academia.edu/33574207/Slika_i_antislika_Julije_Knifer_i_problem_reprezentacije_ur._K._Purgar_

2016

Gole riječi: Semiotika prozirnosti u Dantea, Jakobsona i Agambena

Autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Svijet stila, stanja stilistike

Krešimir Bagić i Anera Ryznar

Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb

http://www.stilistika.org/mijatovic, pristupljeno 31. listopada 2016. godine)

2014

Podrubak razlike: književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića

Autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Kada bude bilo boga: multivokna gramatika smisla

Sanjin Sorel

Faculats Rijeka

2014

Reexamining the National-Philological Legacy Quest for a New Paradigm?

Autor poglavlja

Aleksandar Mijatović

Heteroessences: Community, Demonstratives and Interpretation in Agamben’s Philosophy of Language

Vladimir Biti

Rodopi Amsterdam, New York

http://www.rodopi.nl/ntalpha.asp?BookId=IMAGOL+22&type=new&letter=R

2013

Aleksandar Mijatović, Personifik(a)cije: Književni subjekt i politika impersonalnosti

Autor knjige

znanstvena knjiga

Facultas Rijeka

2012

Brian Massumi, O superiornosti analognog

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Mark B. N. Hansen, Između tijela i slike: o "novosti" umjetnosti novih medija

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Lev Manovich, Apstrakcija i kompleksnost

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Leo Charney, U trenutku: Film i filozofija moderniteta

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

John Tagg, Demokratičnost slike: Fotografski portreti i proizvodnja robe

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Christopher Bracken, Robni totemizam

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Rachel O. Moore, Divlja teorija/Divlja praksa

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Anne Friedberg, Kraj modernosti: Gdje je tvoj prijelom?

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Jonathan Crary, Moderniziranje viđenja

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Martin Jay, Skopički režimi moderniteta

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Martin Jay, Uzvraćanje pogleda: Američki odgovor francuskoj kritici okulocentrizma

Urednik prijevoda

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

W. J. T. Mitchell, Vizualni mediji ne postoje

Urednik prijevoda

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Gradu gradu (Predgovor str. 7-11.)

Autor poglavlja u knjizi

Marina Biti

Senzorna mapa grada: Rijeka, jezgra, ambijenti, identiteti

Facultas Rijeka

http://issuu.com/marinabiti/docs/senzorna_mapa_grada/1

2012

Mieke Bal, "Vizualni esencijalizam i objekt vizualne kulture"

Urednik prijevoda

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Aleksandar Mijatović, "Obrat teorije vizualnog u pedagogiju viđenja"

Autor poglavlja u knjizi

Aleksandar Mijatović

Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

2012

Croatian Philosophy, Society and the Cunning of History in Eastern Europe

Autor poglavlja

Aleksandar Mijatović i Aljoša Pužar

Familiar affairs: Tracing Theoretical Normality

Costica Bradatan

Routledge London

http://www.routledge.com/books/details/9780415699198/

2012

Aleksandar Mijatović, Svijet bez čovjeka: svijest, materijalizam i književnost, 2012.

Autor knjige

znanstvena knjiga

Izdanja Antibarbarus Zagreb

http://koha.ffzg.unizg.hr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288326

2012

Aleksandar Mijatović (ur.), Jezici slike: vizualna kultura i granice reprezentacije,

Urednik knjige

Aleksandar Mijatović

ICR Rijeka

http://crolist.svkri.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1121029022

2010

Muzama iza leđa: Čitanja hrvatske lirike

Autor poglavlja u knjizi

Aleksandar Mijatović

Govoriti prekinuti govor: Pjesnička slika, ideologija i tipologije suvremenog hrvatskog pjesništva

Tvrtko Vuković

Zagrebačka slavistička škola Zagreb

http://www.hrvatskiplus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=799:muzama-iza-lea-itanja-hrvatske-lirike&catid=88:izdanja-zss&Itemid=61

Pozvana predavanja

8.11.2018.

Što je to monument

Aleksandar Mijatović

Sveučilište u Rijeci, Riječki filološki dani 12

http://ihjj.hr/mreznik/uploads/32cb5dc43b90d61dc91e3fe034b2e512.pdf

16.1.2017.

Becoming-ordinary: Language and Culture in Raymond Williams and Gilles Deleuze

Aleksandar Mijatović

University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences,

21.04.2015.

Davnina i bajkovitost: Fabulacija i politika književnog subjekta u Ministarstvu boli Dubravke Ugrešić

Aleksandar Mijatović

Universität Wien, Institut für Slawistik

07.03.2014.

Ciklus predavanja Konstelacije suvremenog mišljenja, „Heteroaktualnost-kontingencija apsoluta: Spekulativni realizam i aleatorni materijalizam“

Aleksandar Mijatović

Multimedijalni institut MaMa, Zagreb

October, 22-23, 2015

Remembering the Future: Narration and Fabulation in Dubravka Ugrešić’s Prose

Aleksandar Mijatović

Columbia University, New York, The Harriman Institute

Department of Russian and Slavonic Studies, February, 8-22, 2016

Narration and Fabulation – Literature and Politics of Time, Research seminar for doctoral students “

Aleksandar Mijatović

University of Nottingham

16. 1. 2018.

Becoming-ordinary: Language and Culture in Raymond Williams and Gilles Deleuze

Aleksandar Mijatović

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Kongresna priopćenja

12.04.2024.

(Hrvatska/Croatia): Više jezika jednog jezika: Bartoli, Gramsci i pojam hegemonije / The Multiplicity of Language within One Language: Bartoli, Gramsci, and the Concept of Hegemony

Aneli Dragojević Mijatović, Aleksandar Mijatović

usmeni

XVIII. Mediteranski korijeni filozofije Sveučilište u Splitu

https://sites.google.com/view/mkf-ffst/programprogramme

11.10.2021. - 12.10.2021.

Androginija i književni subjekt u T. Ujevića i V. Woolf ,

Mirela Dakić, Aleksandar Mijatović

priopćenje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Nie)normalność Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Instytut Filologii Słowiańskiej i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0034/267892/nienormalnosc_program.pdf

12.10.2018. - 13.10.2018.

America after Yugoslavia: Remarks on Stratigraphic Temporality and Totality

Aleksandar Mijatović

individualno

Lost Discontinuity, Lost Fragmentarity: Conflict, Composition and Temporalities of Post-Yugoslav Literature(s) and Culture(s), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka Rijeka

https://politicsoftimehrzz.wixsite.com/politi/program

7.6.2018. - 8.6.2018.

Kao da (ništa) nije bilo: Jugoslavensko u postjugoslavenskoj književnosti

Aleksandar Mijatović

individualno

Umjetnost i demokracija, Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odsjeka za slavensku filologiju i Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznańu Zagreb

http://www.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2018/06/Raspored-Umjetnost-i-demokracija.pdf

25.5.2018. - 26.5.2018.

(Post)modernity of (Post-)Yugoslav literatures: An outline of literary studies of temporalities of parentheses and hyphens

Aleksandar Mijatović

priopćenje

Was There Ever a Yugoslav Literature? Debating the Histories of Yugoslav Literature(s) Beograd, Novi Sad

http://www0.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2018/Was%20there%20ever%20a%20Yugoslav%20Literature/Was%20there%20ever%20a%20Yugoslav%20Literature%20-%20Abstracts%20Book.pdf

23.11.2017. - 24.11.2017.

Bird(s) in Dubravka Ugrešić’s novel Baba Yaga Laid an Egg

Aleksandar Mijatović Dejan Durić

individualno

The First International Conference from the cycle Humanities in Nature – Nature in humanities: Slavdom from birds’ perspective, Institute of Slavonic Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań Poznan

6.10.2017. - 7.10.2017.

Temporalna refiguracija katastrofe: utvara i ethos u romanu 21. Tomislava Osmanlija

Aleksandar Mijatović, Eva Simčić

zajedničko

Međunarodni znanstveni skup,Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 Rijeka

https://www.ffri.uniri.hr/files/vijesti/2017-2018/Program_skupa-HM5-10_2017.pdf

6.6.2017. - 7.6.2017.

A(na)mnesiac: Opijenost, otrežnjenje i pamćenje u 'Ministarstvu boli' Dubravke Ugrešić

Aleksandar Mijatović

individualno

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sztuczne raje upojenia kulturą – upojenia w kulturze. przypadek słowiański Poznań Poznań

26.5.2017. - 28.5.2017.

Theory and Heteroessences

Aleksandar Mijatović

individualno

Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory, University of Zagreb Zagreb

https://topologiesofthinking.wordpress.com/

26.4.2017. - 28.4.2017.

Vrijeme, tranzicija i post-jugoslavensko stanje

Aleksandar Mijatović

individualno

Second international scholarly conference from the cycle Landscape after transition – II. part: Homo posttransformativus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań Poznań

13.02.2015.

Gole riječi: Roman Jakobson i stilistika bez stilske obilježenosti

Aleksandar Mijatović

Individualno

Svijet stila, stanja stilistike (Znanstveni kolokvij povodom 40 godina Katedre za stilistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

22.11.2014.

Asketizam, unutarnje iskustvo i transgresija u trećem dijelu Isušene kaljuže ‘U Vis’: Dendizam u Baudelairea i Kamova

Aleksandar Mijatović, Ana Buterin

Zajedničko

Riječki filološki dani 9 Sveučilište u Rijeci

02.12.2011.

Osjetilo jezika: Osjetilni omjeri u Condillacovoj i Herderovoj raspravi o razvoju jezika

Aleksandar Mijatović

Individualno

Slika riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Rujan 7 - 11, 2010

Više od slike, manje od riječi: pjesnička slika i vrijednosni sud u suvremenom hrvatskom pjesništvu

Aleksandar Mijatović

Individualno

Peti hrvatski slavistički kongres Sveučilište u Rijeci

26 - 27. listopada, 2007.

Profana ikonologija

Aleksandar Mijatović

Individualno

Vizualna konstrukcija kulture, međunarodni znanstveni skup Centar za vzualčne studije, Zagreb

October 14-16, 2005

Suspension of the Eye: Commodity Fetishism as an Observing Technique

Aleksandar Mijatović

Individualno

Lica kulture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarnost / International Conference, Faces of Culture1: Inter~/ meta~/ trans~disciplinarity University of Rijeka

December 6-9, 2007

Division of touch: Distinct in Jean-Luc Nancy and Jacques Derrida

Aleksandar Mijatović

Individualno

Knowledge, Creativity and Transformations of Societies University of Vienna

February 17-18, 2012

Incident of the Letter: The Double in Maupassant’s Horla and Stevenson’s Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Aleksandar Mijatović

Individualno

Literature, Culture and the Fantastic: Challenges of the Fin de Siecle(s), International Interdisciplinary Conference University of Rijeka, Rijeka

September 6-9, 2012

Materialism and Memory: Althusser’s Aleatory Materialism, Meillassoux’s Speculative Realism and Breton’s Super-realism

Aleksandar Mijatović

Individualno

Re-thinking humanities and social sciences 2012: The Politics of Memory University of Zadar, Zadar

May 23-24, 2013

Dream, Action and Image in André Breton and Henri Bergson

Aleksandar Mijatović

Individualno

Seventh International conference of Iconographic Studies: Iconology at the Crossroads; University of Rijeka, Rijeka

May 23-24, 2014

Dead mask and Personification of Torture: Personal Identity and Violence in John Locke, Michel Foucault and Roberto Esposito

Aleksandar Mijatović

Individualno

International Conference Violence, Art, and Politics University of Zagreb

March 27-29, 2014

Poetics of the Literal: Roman Jakobson and Donald Davidson on Literary Meaning

Aleksandar Mijatović

Individualno

21st Century Theories of Literature: Essence, Fiction and Value University of Warwick, Warwick

Septembre 17-19, 2014

La polysémiosis ou la polysémie comme capacité : idée générale de Bergson et signification linguistique

Aleksandar Mijatović

Individualno

Langage et analogie. Figement. Polysémie. Université de Grenade, Granada

December 5-7, 2014

Sagittal Engagement: Event, Transgression and Actuality in Foucault’s interpretation of Kant

Aleksandar Mijatović

Individualno

Engaging Foucault Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

June 24-26, 2015

Change is The Only Thing That Matters (?): On the Impossibility to Overcome Neoliberal Capitalism

Aleksandar Mijatović, Aneli Dragojević Mijatović

Zajedničko

Thinking Beyond Capitalism Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

November 20-22, 2015

The Time of Dispossession

Aleksandar Mijatović

Individualno

Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe Universität Wien, Institut für Slawistik, Wien

June 29th - July 1st, 2015

Fabulating Chaos: Ricoeur’s Threefold Mimesis and Deleuze’s Three Syntheses of Time

Aleksandar Mijatović

Individualno

Daughters of Chaos: Practice, Discipline, A Life, 8th international Deleuze Studies Conference University of Stockholm, Stockholm

2016, July 11th-13th

Bergsonian genealogies and the modernist hope of childhood in the work of Gilles Deleuze

Aleksandar Mijatović

Panel " Deleuzian Childrenlands: A Child in Time and the Politicalities of Exocentric Movement"

Virtuality, Becoming and Life: Deleuze Studies Conference Roma Tre University, Rome

2016, July 11th-13th

The Sense of Revolution: Becoming, event and ordinary in Deleuze’s reading of Kant’s Conflict of Faculties

Aleksandar Mijatović

Individualno

Virtuality, Becoming and Life: Deleuze Studies Conference Rome Roma Tre University, Rome

27. IV. – 28. IV. 2017.

Vrijeme, tranzicija i post-jugoslavensko stanje

Aleksandar Mijatović

Individualno

Druga međunarodna znanstvena konferencija iz ciklusa Pejzaž nakon tranzicije II. dio: Homo posttransformativus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26th – 28th May, 2017

Theory and Heteroessences

Aleksandar Mijatović

Individualno

Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory Filozofski fakultet u Zagrebu

6. i 7. listopada 2017.

Temporalna refiguracija katastrofe: utvara i ethos u romanu „21.“ Tomislava Osmanlija

Aleksandar Mijatović i Eva Simčić

Zajedničko

Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5 Filozofski fakultet u Rijeci

24 – 26. studenoga 2016.

Pamćenje i postjugoslavenska književnost s obzirom na kritički kozmopolitizam

Aleksandar Mijatović

Individualno

Riječki filološki dani, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Filozofski fakultet u Rijeci

4. – 6. svibnja 2017.

Govornik u nastajanju: jezična neotenija i materinski jezik

Aleksandar Mijatović

Individualno

Jezik i njegovi učinci Language and its effects, XXXI. međunarodni znanstveni skup (HDPL)/31st International Conference (CALS) Filozofski fakultet u Rijeci

18. – 20. studenoga 2004.

"Reklama i proizvodnja žudnje"

Aleksandar Mijatović

Individualno

Riječki filološki dani 6, međunarodni znanstveni skup Sveučilište u Rijeci

July 29th – August 4th, 2007

Disembodied Materiality: Re-affirming the Real in the Virtual

Aleksandar Mijatović

Individualno

Beyond Binarisms: Discontinuities and Displacements in Comparative Literature, The XVIIIth Congress of the International Comparative Literature Association Universidade Federal do Rio de Janeiro

13. prosinac, 2013.

Fotoliteralna ekfraza: Učinak irealnog i infinintenziteta sjećanja u romanima W. G. Sebalda

Aleksandar Mijatović

Individualno

(Ne)vjerodostojni dokumenti. Intermedijalni prostori W.G.Sebalda Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

26. i 27. studenoga 2015.

Povratak izvora: Kroatistika i preobrazbe književne teorije

Aleksandar Mijatović

Individualno

Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb

8. i 9. prosinca 2015.

Realizam bez stvarnosti. Linija i granica u Meandrima Julija Knifera

Aleksandar Mijatović

Individualno

Slika i anti-slika. Julije Knifer i problem reprezentacije Centar za vizualne studije, Zagreb

31. ožujka–1. travnja 2016.

Bodies Impersonalized: Literary Modernity and Personal Identity

Aleksandar Mijatović

Individualno

Philosophy Conference The Self Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka

Mentorstvo doktorandima

2010. - 2014.

Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi

Tatjana Ileš Doktorat

Književnost i kulturni identitet (Filozofski fakultet u Osijeku)

Datum obrane: 13. 03. 2014

2010. - 2012.

Fenomenologija feminine mystique u romanima Pokorna žena Julie O'Faolain i Zelene čarape Irene Vrkljan

Alenka Šuljić Petrc Doktorat

Književnost i društveno humanistički kontekst

Datum obrane: 18. 7. 2012.

2022. 2023.

working title

Eva Simčić Doktorat

Komentor doktorsku disertciju Eve Simčić, pri Faculty of Humanities, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, principal supervisor Professor Stijn Vervaet)

University of Oslo

Datum obrane: 2023.

2019. 2023.

Problem vremena u egzistencijalističkim romanima Petra Šegedina

Ana Buterin Doktorat

Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

Znanstveni skupovi

2022.

Riječki filološki dani, Odsjeka za kroatistiku, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Rijeka član organizacijskog odbora

2022.

Književne revolucije“, Sveučilište u Zagrebu, 29-30. studenog 2022.

Zagreb član organizacijskog odbora

11.3.2020. - 13.3.2020.

Horizon 2020 Conference “The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values”, University of Rijeka

Rijeka član organizacijskog odbora

12.10.2018. - 13.10.2018.

Lost Discontinuity, Lost Fragmentarity: Conflict, Composition and Temporalities of Post-Yugoslav Literature(s) and Culture(s)“, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka

Rijeka organizator

26.5.2017. - 28.5.2017.

Topologies of Thinking: Contents, Positions, and Translations of Contemporary Theory“, University of Zagreb,

Zagreb član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2019.

Cross-Cultural Studies Review

http://crosscultural-korean.ffst.unist.hr/who-we-are/

2017

Glavni i odgovorni urednik časopisa Fluminensia

https://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_FLUMINENSIA.pdf

2015.

Član uredništva časopisa Fluminensia

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2007

Katalog izložbe dizajna "Slika i prilika" (Rovinj, lipanj 2007)

Hrvatsko dizajnersko društvo

Autor teksta "Predmeti s poptisom"

2005-2009

Stručni suradnik za teoriju i povijest književnosti u Hrvatskoj enciklopediji

Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Izrada 96 natuknica iz teorije književnosti

Javno djelovanje

Javna predavanja

17.12.2018.

Modernistički pojam djetinjstva u Baudelairea, Bergsona i Deleuzea,

HRT 3, Kozmopolis

Zagreb

20.1.2018.

Razgovor na temu. „Čemu nas Büchner još može naučiti?”

HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka

03.11.2016.

Retorika ne-mjesta i aktualnost u Utopiji Thomasa Morea

'Petsto godina od Utopije' - okrugli stol

Filodrammatica

14.06.2016.

Poetika politike/politika poetika u romanu M. Bulgakova Majstor i Margarita

Stručna suradnja s glumcima u dramaturškoj pripremi dramskoga teksta

HNK Ivana pl. Zajca

26.03.2015.

Apsolutno bez razloga: Spekulativni realizam u filozofiji Quentina Meillassouxa

Predavanje

Klub Život

27.05.2014.

Drugo lice umjetnosti: Baudelaire, fotografija i imaginacija

Rijeka – Interfoto #3

Galeriji Principij (Pod voltun 4)

Intervjui

9.3.2022.

http://archive.org/details/@ki_obran_portal

Radio Sova, Radio Rijeka

Rijeka

9.2021.

https://svjetionik.scri.hr/djelatnici/razgovor-s-novim-dekanom-filozofskog-sudjelovat-cemo-u-razlicitim-procesima-koji-oblikuju-znanost-i-obrazovanje-te-pratiti-zaposlivost-nasih-studenata/

Svjetionik SCRI

Rijeka

24.4.2021.

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/novi-dekan-rijeckog-filozofskog-trzistu-rada-poslat-cemo-poruku-o-kompetencijama-nasih-studenata/

Novi listi

Rijeka

Novinski članci

2007.

Detalji

Oris: časopis za arhitekturu i kulturu

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2021.

dekan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2016-2017

Vršitelj dužnosti pročelnika

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2014-2016

Pročelnik

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2012-2014

Pročelnik

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2011-2012

ECTS-koordinator

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

2008-2009

Satničar Odsjeka

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku

2005-2007

Satničar Odsjeka

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

2005-2007

Zamjenik pročelnice Odsjeka

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

2019. 2021.

Predstojnik Katedre za teoriju književnosti i stilistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

2016. 2019.

član

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, član Hrvatskog povjerenstva za UNESCO u programskom području za društvene i humanističke znanosti

Povjerenstva na sveučilištu

2017-

Predsjednik Povjerenstva

Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

2015-2017

Predsjednik Povjerenstva

Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

2015.

Član

Radna skupina Sveučilišta u Rijeci za EPK

2013-2015

Predsjednik Povjerenstva

Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

2019. 2021.

član za područje humanističkih znanosti

Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2021.

predsjednik Povjerenstva

Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais

2020.

član povjerenstva

Primorsko-goranska županija, Odjel za kulturu

2019.

predsjednik Povjerenstva

Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais

2017

Predsjednik Povjerenstva

Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais

2015

Predsjednik Povjerenstva

Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais

2013

Predsjednik Povjerenstva

Grad Rijeka, prosudbeno povjerenstvo Književne nagrade Drago Gervais

Projekti

Znanstveni projekti

2018. - 2022.

Književne revolucije

suradnika

HrZZ

https://hrzz.hr/knjizevne-revolucije/

2017-2019

Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti

Voditelj

Hrvatska zaklada za znanost

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9548&rok=2016-06

2009-2012

(Post)tranzicijski diskurs: reprezentacija, simulacija i identifikacija (Voditeljica prof. dr. sc. Marine Biti)

istraživač

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Broj projekta 009-0171685-0902

http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=32&ID=1366

2007-2012

Nacija i reprezentacija (voditelj prof. dr. Vladimir Biti)

znanstveni novak, istraživač

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa br. 130-0171685-1030

http://bib.irb.hr/lista-svih-projekata

2004-2007

Pojmovnik književne teorije (voditelj prof. dr. Vladimir Biti)

znanstveni novak

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa br. 0130768

http://zprojekti.mzos.hr/zProjektiold/prikaz_det.asp?sort=1&offset=1171&ID=0130768

Stručni projekti

2005-2009

Pojmovnik književne teorije

Leksikografski zavod Miroslav Krleža i MZOŠ

Stručni suradnik za teoriju i povijest književnosti

2019. 2021.

Usklađivanje s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom na razini visokog obrazovanja-Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija (KAFKa)

ESF

Koordinator radne skupine