PORTFELJ / dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić

Portfelj

dr. sc.

Rosanda Pahljina-Reinić

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 051 265 775

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F - 356

Vidljivost

Obrazovanje

2011.

Doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija

Poslijediplomski znanstveni studij psihologije

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

2004.

Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje psihologija

Poslijediplomski znanstveni studij psihologije

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

1998.

Diplomirani psiholog - profesor

Studij Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Radno iskustvo

2022.

izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2016. - 2022.

docent

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2016.

viši stručni savjetnik

Filozofski fakultet u Rijeci

2011. - 2015.

znanstveni novak - viši asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

2005. - 2011.

znanstveni novak - asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

2003. - 2005.

vanjski suradnik

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2013.

Državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti

Članstva

2020. -

The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

2014. -

Hrvatsko psihološko društvo

2006. -

Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2017. -

Nastavna praksa

Diplomski studij psihologije - Nastavnički modul

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

voditelj

2013. -

Poticanje kreativnosti u nastavi

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Metodički praktikum poučavanja psihologije

Diplomski studij psihologije - Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2011. -

Metodika poučavanja psihologije

Diplomski studij psihologije - Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2010. - 2011.

Edukacijska psihologija 2

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2009. -

Edukacijska psihologija 1

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - 2009.

Edukacijska psihologija

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. -

Psihologija kreativnosti

Preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2007. - 2008.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije 2

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2008.

Praktikum iz eksperimentalne psihologije 1

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2008.

Metodika nastave psihologije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2005. - 2008.

Psihologija odgoja i obrazovanja

Svi studijski programi na Filozofskom fakultetu osim pedagogije i psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2003. - 2005.

Psihologija odgoja i obrazovanja

Svi studijski programi na Filozofskom fakultetu osim pedagogije i psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2004.

Razvojna psihologija

Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2004.

Razvojna psihologija II.

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2003. - 2004.

Razvojna psihologija I.

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2021.

Mehanizmi djelovanja IKT-a na emocije postignuća učenika na nastavi prirodoslovno-matematičkih predmeta

Dora Stilin

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2019.

Samoregulacija motivacije i uvjerenja o motivaciji u učenju kod budućih nastavnika

Helena Panijan

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2015.

Didaktička igračka namijenjena djeci u ranom djetinjstvu

Ivana Šepac

Likovna pedagogija

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti

2013.

Učinci roditeljskih ponašanja i ciljnih orijentacija učenika na emocije postignuća i školski uspjeh

Tihana Hrkač

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

2017. -

Edukacijska psihologija

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika

Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2012. -

Školsko-nastavna praksa

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika

Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012. -

Metodika predmeta

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika

Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2012. -

Psihologija kreativnosti

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika

Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Gostujući nastavnik

2007. - 2016.

Edukacijska psihologija

Preddiplomski studij Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

12.7.2021. - 16.7.2021.

Advanced Course on using Mplus

2021.

AERA-OECD Forum - The Global Teaching InSights Video Study: Methodology, Data, and Research Opportunities

2020.

Teaching in (Higher) Education in the COVID-19 era

2020.

Provjere znanja online

2019.

Primjena socijalno-interpersonalne i istraživačke domene EPoC testa potencijalne kreativnosti

2019.

Radionica za osposobljavanje mentora za doktorski rad

2019.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi

29.6.2018.

"LGCM with Mplus" course: Latent Growth Curve Modelling

3.7.2017. - 7.7.2017.

Introduction to Structural Equation Modelling using MPlus

2009.

Study Skills and Task Menagement Course

2005. - 2007.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

2005.

Upravljanje razvojem osoblja na sveučilištima: učenje, poučavanje i supervizija

2000. - 2002.

Bihevioralno-kognitivna terapija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Profili ciljnih orijentacija i strategije samoregulacije motivacije

Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske Teme - 31 721-742

Q4 A1

2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: a comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

INTED2022: 16th International Technology, Education and Development Conference - conference proceedings, IATED Academy - 7053-7062

A2

2022.

Effects of collaboration and informing students about overconfidence on metacognitive judgment in conceptual learning

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

Metacognition and Learning - 17 87-116

Q1 A1 WOS

2022.

The role of experience during playing bullying prevention serious game: effects on knowledge and compassion

Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Pahljina-Reinić, Rosanda

Behaviour & Information Technology - 41 401-415

Q1 A1 WOS

2021.

Teaching in the context of enriched gifted education program – evaluation research of pilot project

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Bažon, Martina ; Pejić Papak, Petra

VI. International Scientific Conference ''Talent Education 2021'' - Book of papers, MIB d.o.o. - 51-56

A2

2021.

Age and gender differences in mathematics learning during school transition

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

International Journal of School & Educational Psychology - Advanced online publication 1-14

Q2 A1

2017.

Average personal goal pursuit profile and contextual achievement goals: Effects on students' motivation, achievement emotions, and achievement

Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Learning and Individual Differences - 56 167-174

http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2017.01.020

Q2 A1 WOS

2017.

Predictors of ICT Use in Teaching in Different Educational Domains

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

European Journal of Social Sciences Education and Research - 11 154-154

A2

2016.

Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata

Hrkač, Tihana ; Pahljina-Reinić, Rosanda

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 25 85-105

Q3 A1 WOS

2016.

Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom

Rončević Zubković, Barbara, Kolić-Vehovec, Svjetlana, Kalebić Maglica, Barbara, Smojver-Ažić, Sanja; Pahljina-Reinić, Rosanda

Suvremena psihologija - 19 37-47

Q4 A1

2015.

Ciljne orijentacije studenata i prilagodba na studij

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kukić, Miljana

Psihologijske teme - 24 543-556

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824389

Q3 A1

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Miletić, Irena; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Sušanj, Zoran; Takšić, Vladimir

EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-8th, 2015 - Barcelona, Spain - 4949-4957

A1 WOS

2014.

Interes, učenje i postignuće

Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske teme - 23 461-480

Q4 A1

2014.

Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Cimprehension

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske teme/Psychological Topics - 23 77-98

Q4 A1

2004.

Psihosocijalna prilagodba na rak dojke

Pahljina-Reinić, Rosanda

Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004); 69-90 - 13 69-90

A2

2002.

Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients

Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda;

Journal of Psychosocial Oncology - 20 45-63

Q2 A1 WOS

Znanstvene knjige

2022.

Suočavanje s (post)pandemijskim izazovima - Što možemo naučiti iz iskustava nastavnika osnovnih i srednjih škola tijekom provođenja nastave na daljinu? (poglavlje)

Rončević Zubković, Barbara; Bažon, Martina; Pahljina-Reinić, Rosanda

Prema postpandemijskom obrazovanju: kako osnažiti sustav odgoja i obrazovanja?

A. Zovko, N. Vukelić, I. Miočić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

https://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2023/04/Monografija_Prema-postpandemijskom-obrazovanju.pdf

2020.

IKT u nastavi i učenju: Odnos s motivacijskim i emocionalnim čimbenicima (poglavlje)

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole

S. Kolić-Vehovec

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

2020.

Učinak primjene scenarija poučavanja na afektivne i specifične kognitivne ishode učenja učenika (poglavlje)

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole

S. Kolić-Vehovec

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

2020.

Digitalne kompetencije nastavnika i učenika (poglavlje)

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole

S. Kolić-Vehovec

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

2012.

Procjena i ocjenjivanje ishoda učenja (Assessment and grading learning outcomes)

Pahljina Reinić, Rosanda; Kranželić, Valentina; Haničar, Elizabeta

Izvođenje nastave i ishodi učenja

A. Vulić-Prtorić, V. Kranželić, A. Fajdetić

Sveučilište u Zagrebu Zagreb

Kongresna priopćenja

22.08.2023. - 26.08.2023.

Long-term relations between teachers’ attitudes towards technology and its use in the classroom

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Bažon, Martina; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

EARLI2023 The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction Solun, Grčka

6.03.2023. - 8.03.2023.

A path analysis of social-environment factors, appraisals, anxiety, and perceived success among teachers during the pandemic

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Bažon, Martina ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

17th International Technology, Education and Development Conference INTED 2023 Valencia, Španjolska

3.03.2023. - 4.03.2023.

Motivacijsko-afektivni ishodi obogaćenog programa za darovite učenike

Bažon, Martina ; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

Horizonti snage, 1. konferencija školskih psihologa Zagreb, Hrvatska

19.10.2022. - 20.10.2022.

Što možemo naučiti iz iskustava nastavnika osnovnih i srednjih škola tijekom provođenja nastave na daljinu?

Rončević Zubković, Barbara ; Bažon, Martina ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

5. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska

7.09.2022. - 9.09.2022.

Remote teaching during the COVID-19 pandemic in Croatia: a comparison of teachers’ experiences depending on prior school participation in digital technologies implementation project

Bažon, Martina ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

16th International Technology, Education and Development Conference INTED 2022 Valencia, Španjolska

26.05.2022. - 28.05.2022.

Primjena digitalne tehnologije kod nastavnika različitih profila pristupa poučavanju i digitalnih kompetencija

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Bažon, Martina ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

23. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

26.05.2022. - 28.05.2022.

Korištenje digitalne tehnologije i emocije postignuća učenika na nastavi prirodoslovno- matematičkih predmeta

Stilin, Dora ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

23. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

24.11.2021. - 26.11.2021.

Effects of using teaching scenarios on students' motivation, emotion and performance

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

The 15th annual EAPRIL Conference for Practitioner Research on Improving Learning: Learning in the age of industry 4.0 online

24.11.2021. - 26.11.2021.

Teachers’ digital competencies and training workshops as predictors of the ICT use in teaching

Rončević Zubković, Barbara ; Bažon, Martina ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

15th annual EAPRIL Conference for Practitioner Research on Improving Learning : Learning in the age of industry 4.0 online

14.10.2021. - 15.10.2021.

Teaching in the context of enriched gifted education program – evaluation research of pilot project

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Bažon, Martina ; Pejić Papak Petra

usmeno priopćenje

VI. International Scientific Conference ''Talent Education 2021'' online

1.01.2021. - 1.01.2021.

Beliefs about motivation and the use of motivational regulation strategies in student teachers

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević Zubković, Barbara ; Panijan, Helena

usmeno priopćenje

Earli SIG 16 - Metacognition 2021 online meeting online

1.10.2020. - 3.10.2020.

Profili ciljnih orijentacija i strategije samoregulacije motivacije kod studenata nastavničkih studija

Pahljina - Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić - Vehovec, Svjetlana ; Bažon, Martina

usmeno priopćenje

22. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

1.10.2020. - 3.10.2020.

Razlike između učenika različitih profila ciljnih orijentacija u uvjerenjima o djelovanju i dobrobiti

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec Svjetlana ; Bažon Martina

usmeno priopćenje

22. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

16.10.2019. - 18.10.2019.

Creativity-related digital competencies in gifted and average students

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

1st Thematic ECHA Conference - Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective Dubrovnik, Hrvatska

12.08.2019. - 16.08.2019.

A cross-cultural comparison of the pattering of achievement goal orientations

Niemivirta, Markku ; Brandmo, Christian ; Kolić - Vehovec, Svjetlana ; Pahljina - Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

18th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction Aachen, Njemačka

10.11.2018.

Emocije postignuća i zadovoljstvo učenika s obzirom na njihove kompetencije i stavove prema IKT-u

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Mohorić, Tamara ; Smojver-Ažić, Sanja

usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Sv. Martin na Muri, Hrvatska

10.11.2018.

Odrednice uspješnosti čitanja tijekom osnovne škole: Kako prevenirati neuspjeh?

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: Izazovi i preporuke Sv. Martin na Muri, Hrvatska

7.11.2018. - 10.11.2018.

Odnos ciljnih orijentacija i emocija postignuća učenika srednjih škola

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke Sveti Martin na Muri, Hrvatska

7.11.2018. - 10.11.2018.

Odnos ciljnih orijentacija i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije kod učenika gimnazija

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina- Reinić Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke Sveti Martin na Muri, Hrvatska

26.10.2018.

Učinci scenarija poučavanja na motivaciju, emocije i znanje učenika

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Vuković, Anja

usmeno priopćenje

4. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI/ 4th DAYS OF EDUCATIONAL SCIENCES “Odgojno-obrazovni sustav: ograničavajuće i/ili poticajno okruženje”/ The Educational System: a Confining and/or Stimulating Environment Zagreb, Hrvatska

30.08.2018.

Effects of informing students in individual and cooperative learning conditions about overconfidence

Rončević Zubković, Barbara ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition Zurich, Švicarska

16.08.2018.

Students’ math performance: The role of motivation, learning strategies and metacognitive judgments

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

16th International Conference on Motivation 2018 Design for Motivation and Emotion Aarhus, Danska

04.07.2018.

Mediating role of perceived benefits and risks of ICT use in relation between approaches to teaching and ICT teaching activities

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Kolić-Vehovec, Svjetlana

poster

10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma de Malorca

25.05.2018.

Dobne i spolne razlike u motivaciji i strategijama učenja matematike u periodu tranzicije iz osnovne u srednju školu

Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

XXI. Dani psihologije u Zadru / 21st Psychology Days in Zadar Zadar, Hrvatska

10.11.2016.

Točnost metakognitivne procjene znanja matematike, strategije učenja i postignuće

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

24.GKHP: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849450

20.10.2016.

Epistemološka uvjerenja i konstruktivno poravnanje u visokoškolskom obrazovanju (Epistemic beliefs and constructive alignment in higher education)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

3. Dani obrazovnih znanosti. Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja Zagreb, Hrvatska

30.09.2016.

Facilitating conceptual change in students’ understanding of operant conditioning principles: The role of individual and cooperative learning

Kolić-Vehovec, Svjetlana, Pahljina-Reinić, Rosanda, Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

12th Alps Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska

26.08.2016.

Individual differences in patterns of achievement goals and affect: Effect on motivation, cognition and achievement

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

15th International Conference on Motivation 2016 The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts Solun, Grčka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849480

25.08.2016.

The role of parenting behavior, parent goal orientations and student goal orientations in experiencing learning-related emotions and academic achievement

Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Hrkač, Tihana

poster

15th International Conference on Motivation 2016 The Odyssey to the Ithaca: Motivated persons, challenging contexts. Solun, Grčka

Preuzeto sa:http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849539

24.08.2016.

The effect of individual and cooperative learning on conceptual change and metacognitive confidence judgments

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

Metacognition 2016. 7th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition Nijmegen, Nizozemska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=849471

19.05.2016.

Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching

Pahljina-Reinić, Rosanda ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena

usmeno priopćenje

13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825421

18.11.2015.

Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta „e-Škole“: stavovi učenika i nastavnika u 20 škola

Kolić-Vehovec, Svjelana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir

ostalo

17. CARNetova korisnička konferencija - CUC 2015 Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824397

07.07.2015.

The effects of using tablet computers on fifth grade students’ motivation, engagement and academic achievement

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda

poster

14th European Congress of Psychology, Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life Milano, Italija

06.07.2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara; Miletić, Irena; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara; Smojver-Ažić, Sanja; Sušanj, Zoran; Takšić, Vladimir

poster

7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska

16.04.2015.

Stavovi učenika i roditelja prema IKT-u s obzirom na iskustvo korištenja iPad-a u nastavi (Attitudes of students and parents towards ICT with regart to the experience of using iPad in the classroom)

Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Kalebić Maglica, Barbara; Pahljina- Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

01.04.2015.

The determinants of business students' achievement and perceived learning-outcomes

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

2015 International Symposium on Education and Psychology Kuala Lumpur, Malezija

07.11.2014.

Razvoj metakognitivnog znanja o strategijama čitanja i stavova prema čitanju u ranoj adolescenciji: učinak na razumijevanje teksta (Development of Metacognitive Knowledge of Reading Strategies and Attitudes Toward Reading in Early Adolescence: The Effect on Reading Comprehension)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

06.11.2014.

Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije i postignuće u akademskom okruženju (Effects of personal and contextual achievement goals on emotions and achievement in academic settings)

Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

16.10.2014.

Osobine studenata i kvaliteta nastave kao odrednice uspješnosti na početku studija (Characteristics of students and the quality of teaching as determinants of success at the start of the study)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Pahljina-Reinić, Rosanda; Rončević Zubković, Barbara

usmeno priopćenje

2. Dani obrazovnih znanosti: Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama Zagreb, Hrvatska

03.09.2014.

Students’ confidence in their misconceptions about operant conditioning concepts: Do they change following instruction?

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

6th Biennial Meeting of the EARLI SIG Metacognition Istanbul, Turska

30.05.2014.

Konceptualne promjene u shvaćanju principa operantnog uvjetovanja kod studenata (Conceptual change in understanding concepts of operant conditioning in students)

Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana

usmeno priopćenje

19. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

25.10.2012.

Interes, učenje i postignuće u akademskom okruženju: uloga vrijednosti zadatka, ciljeva postignuća i strategija učenja (Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

1. Dani obrazovnih znanosti: Kvaliteta obrazovanja - istraživačke perspektive Zagreb, Hrvatska

29.08.2012.

Effects of personal and contextual achievement goals on academic emotions and achievement

Pahljina-Reinić, Rosanda

poster

International Conference on Motivation 2012, Motivation in all Spheres of Life Frankfurt am Main, Njemačka

05.08.2012.

Metacognitive knowledge, summarization skill and text comprehension in early adolescence: A longitudinal study

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

5th Biennial Meeting of EARLI Special Interest Group 16 - Metacognition Milano, Italija

24.05.2012.

Longitudinalno praćenje promjena u metakogniciji i razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji (Longitudinal study of metacognition and text comprehension in early adolescence)

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

Međunarodni znanstveno-stručni skup, XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

27.05.2010.

Učinci osobnih i kontekstualnih ciljeva postignuća na emocije, interes i postignuće u učenju (The effects of personal and contextual achievement goals on emotions, interest and academic achievement)

Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

26.08.2009.

Interest, learning and achievement in academic settings: The role of task values, achievement goals and learning strategies

Pahljina Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara

poster

13th Biannial Conference for Research on Learning and Instruction Amsterdam, Nizozemska

22.04.2009.

Osobni i kontekstualni ciljevi postignuća: učinci na upotrebu strategija učenja, interes i postignuće u učenju ekspozitornog teksta (Personal and contextual achievement goals: The effects on learning strategies employment, interest and achievement in learning from expository text)

Pahljina-Reinić, Rosanda

usmeno priopćenje

19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Znanstveni skupovi

29.09.2016. - 01.10.2016.

12th Alps-Adria Psychology Conference

Rijeka, Hrvatska Članica programskog odbora

08.09.2011. - 10.09.2011.

III. međunarodni kongres emocionalne inteligencije

Opatija Članica organizacijskog odbora

Recenzije

2017. -

recenzent za časopis Društvena istraživanja

2012.

recenzent za časopis Psihologijske teme

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

25.9.2023.

Metodički pristupi oblikovanju nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje

Predavanje na međužupanijskom skupu Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

6.4.2022.

Praktični dio stručnog ispita - strukturiranje stručnog rada i nastavnog sata

Agencija za odgoj i obrazovanje

Predavanje na međužupanijskom skupu Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

2022. -

Provođenje psihologijskog testiranja pristupnika Natječaju za dodjelu stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

10.12.2021.

Poticanje kreativnosti u muzejskom okruženju

Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Rijeci

Predavanje u okviru online seminara Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva

1.9.2021.

Evaluacija napredovanja učenika - konstrukcija zadataka objektivnog tipa

Prometna škola, Rijeka

Predavanje u okviru stručnog usavršavanja nastavnika

18.2.2021.

Praktični dio stručnog ispita - metodički pristupi u oblikovanju nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje

Predavanje na međužupanijskom skupu Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

17.2.2020.

Metodički pristupi u oblikovanju nastave - ciljevi, aktivnosti, ishodi

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

Predavanje na međužupanijskom skupu Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

20.5.2019.

Učenje i poučavanje

Medicinski fakultet u Rijeci

Predavanje u okviru tečaja Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi

18.4.2019.

IKT u učenju i poučavanju: rezultati istraživanja učinaka provedbe projekta e-Škole

Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija

Predavanje u okviru stručnog usavršavanja nastavnika

15.2.2019.

Metodički pristupi u oblikovanju nastave - ciljevi, aktivnosti, ishodi

Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka

Predavanje na međužupanijskom skupu Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije

13.05.2016. -

Kreativna radionica studentske inicijative bioLeonardo

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

10.01.2014. -

Kako poticati i razvijati kreativnost u obrazovnom okruženju?

Agencija za odgoj i obrazovanje

Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti srednjih strukovnih škola koje eksperimentalno provode novi kurikulum u društveno-humanističkom i umjetničkom području/2. modul

07.11.2011. -

Ostvarivanje discipline u razredu: modifikacija ponašanja

OŠ Ivanke Trohar Fužine

Radionica za nastavnike

2011. - 2016.

Provođenje psihologijskog testiranja pristupnika Natječaju za dodjelu stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Grad Rijeka

Član stručne službe

Javno djelovanje

Javna predavanja

5.5.2023.

Kreativnost i poučavanje: što, zašto i kako?

6. Regionalni susret studenata psihologije Rijeka (SPiRi) - Pogled iza kulisa: psihologija umjetnosti i kreativnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

17.2.2021.

Mentoriranje studenata u provedbi radionice za učenike srednjih škola: Strah od javnog nastupa

Rijeka psihologije 2021

Rijeka

17.2.2021.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rijeka psihologije 2021

Filozofski fakultet u Rijeci

19.2.2020.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rijeka psihologije 2020

Filozofski fakultet u Rijeci

20.2.2019.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rijeka psihologije 2019

Filozofski fakultet u Rijeci

21.2.2018.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rijeka psihologije 2018

Filozofski fakultet u Rijeci

19.2.2018. - 25.2.2018.

Koordiniranje studenata Odsjeka za psihologiju u provedbi humanitarne akcije: Promotivni i prodajni štand u humanitarne svrhe

Rijeka psihologije 2018

Rijeka

23.02.2017.

Kako razvijati kreativnost? - radionica za nastavnike predmetne nastave osnovnih i srednjih škola

Rijeka psihologije 2017

Filozofski fakultet u Rijeci

22.02.2017.

Dan otvorenih vrata Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Rijeka psihologije 2017

Filozofski fakultet u Rijeci

25.03.2015.

Obilježavanje Dana darovitih učenika

Osnovna škola Vežica

16. - 22. veljače 2015.

Rijeka psihologije 2015.

član organizacijskog odbora

17. - 23. veljače 2014.

Rijeka psihologije 2014.

član organizacijskog odbora

18. - 24. veljače 2013.

Rijeka psihologije 2013.

član organizacijskog odbora

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2022.

Članica Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

2020.

Članica Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. - 2022.

Članica Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. - 2021.

Članica Povjerenstva za priznavanje aktivnosti izvan studijskog programa

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2016. -

Članica Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2021.

MOZVAG koordinator - preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

2015. - 2020.

ECTS koordinator - preddiplomski studij psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

2022. -

Članica Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

2020. -

Članica Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti

Hrvatska psihološka komora

2018. -

Članica Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pripravnike stručne suradnike i nastavnike psihologije

Agencija za odgoj i obrazovanje

Projekti

Znanstveni projekti

2021. - 2023.

e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)

članica istraživačkog tima, stručnjak za provođenje istraživanja

CARNET

2019. - 2023.

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina

suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci

2019. - 2023.

Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja

suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci

2016. - 2018.

e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

članica istraživačkog tima

CARNET

2014. - 2017.

(Meta)kognitivne, motivacijske i afektivne odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

suradnica na projektu

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Kognitivni, metakognitivni i motivacijski čimbenici čitanja i učenja

suradnik

Ministarstvo znanosti obrazovanja i špota RH

009-1301676-2381

2005. - 2007.

Kognitivne strategije, metakognicija i razumijevanje pri čitanju

suradnik

Ministarstvo znanosti RH

0009021

2001. - 2003.

Informatika od 1. do 4. razreda osnovne škole

suradnica na projektu

Ministarstvo prosvjete i športa RH

Stručni projekti

2015. - 2016.

Prva faza istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole u 20 odabranih škola - Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika

CARNet

Suradnik

2014. - 2015.

Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskom obrazovanju

Sveučilište u Rijeci

Suradnik

2013. - 2015.

Analiza i evaluacija studijskih programa (117.500)

Sveučilište u Rijeci

Suradnik

2010. - 2012.

Tempus projekt "Education for Equal opportunities at Croatian Universities - EduQuality"

Član radne skupine za izradu edukativnih materijala

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016