PORTFELJ / dr. sc. Saša Stanić poslijedoktorand

Portfelj

dr. sc.

Saša Stanić

poslijedoktorand

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 709

Radno iskustvo

01.04.2016. -

asistent

Znanstveni i nastavni rad

Filozofski fakultet u Rijeci

05.05.2015. - 04.05.2016.

Stručni suradnik u Centru za elektroničko nakladništvo Sveučilišta u Rijeci

Rad na grafičkom oblikovanju sveučilišnih izdanja te priprema rukopisa za tiskano i elektroničko objavljivanje.

Sveučilište u Rijeci

01.03.2010. - 20.10.2013.

asistent

Znanstveni i nastavni rad

Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

od 2017/2018

Pojmovi u stilistici

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

2017/2018

Teorija i analiza diskursa

Kulturalni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2015/2016

Književna genologija

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2012/2013

Uvod u znanost o književnosti

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2012/2013 do 2014/2015

Književnoteorijski kolokvij

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2009/2010 do 2010/2011

Literarnost u multimedijalnom kontekstu

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2009/2010 do 2010/2011

Tekst, značenje i komunikacija

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2009/2010

Interpretacija književnog teksta

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

od 2009/2010

Stilističke metode i primjena

Studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

Mentor u završnim radovima

16. rujna 2013.

Rodni i spolni identitet u romanu Srednji spol Jeffreya Eugenidesa

Andrea Borović

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultett u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2017.

Obljetnički zbornik Filoloških dana u Rijeci

Stanić, Saša ; Petrović, Bernardina

Fluminensia - god. 29 156-167

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1010599

2013.

Riječima i slikom o gradu

Stanić, Saša

Fluminensia, br. 1, god 25, Rijeka, 2013. - god. 25 208-212

2013.

Prolegomena za emancipaciju promatrača

Stanić, Saša

Fluminensia, br. 2, god 25, Rijeka, 2013. - god, 25 227-231

2013.

Estetika campa u kontekstu suvremene hrvatske proze

Stanić, Saša

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 4 održanog u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2011. - 531-546.

2012.

Književnost u vrtlogu spektakla (O FAK-u unutar konteksta kulturne tranzicije)

Stanić, Saša i Sorel, Sanjin

Peti hrvatski slavistički kongres (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010; Filozofski fakultet, Rijeka, 2012. - 2 685-691

2012.

Filmska i televizijska slika: poprište indicija analogne i digitalne slike

Ružić, Boris i Stanić, Saša

Libra libera - 88-127

2011.

U paučini života i smrti. Narativnost i dijalogizam kao preduvjeti konstituiranja identiteta u romanu Razgovor sa Spinozom Gocea Smilevskoga

Stanić, Saša

Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze (Zbornik radova 3), Filozofski fakultet, Rijeka, 2011. - 235-244

2011.

Crtice o riječkoj rock sceni (Prilog analizi popularne glazbe u riječkom kulturnom kontekstu)

Stanić, Saša i Ružić, Boris

Novi Kamov, god. XI, sv. 39, br. 2, Rijeka, 2011. - god. XI, sv. 39 5-27

2010.

Ogledati se pisanjem (Narcističke bilješke uz čitanje Montaignea)

Stanić, Saša

Philological Studies (Filološke studije), Tom 1, 2010. - tom 1

2010.

Roker za pisaćim stolom (O Sjaju epohe s dvadeset godina zakašnjenja

Stanić, Saša

Kolo, god. XIX, br. 3-4, Zagreb, 2010. - god. XIX 92-110

2009.

Šarmantne prozne minijature

Stnić, Saša

Slijepi putnik, god. 1, br. 1, 2009. - god. 1 145-147

2008.

Egzistencijalizam u trapericama

Stanić, Saša

Republika, god. LXVI, br. 1, 2008. - god. LXVI 117-119

2007.

Ecova potraga za izgubljenim vremenom

Stanić, Saša

Književna republika, god. V, br. 5-6, 2007. - god. V 176-178

2007.

Novelistika angažiranoga autora

Stanić, Saša

Mogućnosti, br. 10/12, 2007.

Znanstvene knjige

2017.

Narativ društvenog teksta: udio kulture u osmišljavanju vlastite tradicije i nacije

Stanić, Saša

Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ; Marinković, Dušan

Srednja Europa

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1010602

2014.

Jezični bukkake po glavi dobrohotnoga čitatelja: Ogled o nekim aspektima proznoga opusa Milorada Stojevića s naglaskom na roman Krucifiks

Stanić, Saša

Sorel, Sanjin

Udruga Facultas

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753006

2012.

Fragmenti slike svijeta: Kritička analiza suvremene filmske i medijske produkcije

Stanić, Saša ; Ružić, Boris

Facultas

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613018

Projekti

Znanstveni projekti

06.03.2017. - 05.03.2019.

Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti

Suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=4437&rok=2016-06