PORTFELJ / dr. sc. Borana Morić Mohorovičić

Portfelj

dr. sc.

Borana Morić Mohorovičić

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 615

Obrazovanje

2009. - 13.02.2015.

doktorica znanosti

Sveučilišni doktorski Poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2003. - 2009.

profesor hrvatskoga i engleskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik i književnost; Engleski jezik i književnost

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

svibanj - srpanj 2011.

on-line tečaj Introduction to Terminology Postgraduate Course 4th Edition, Barcelona, IULA

Barcelona, IULA

Radno iskustvo

01.03.2015. - 30.09.2018.

poslijedoktorandica

Filozofski fakultet u Rijeci

01.04.2009. - 28.02.2015.

znanstveni novak - asistent

Filozofski fakultet u Rijeci

1.10.2018. do danas

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

2011. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

2009. - 2013.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (predstavnik studenata poslijediplomskih studija)

2009. -

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2011. -

Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću

Diplomski izvanredni studij: knjižničarski smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2011. -

Starije hrvatsko jezikoslovlje

Diplomski izvanredni studij: knjižničarski smjer

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010. -

Starije hrvatsko jezikoslovlje

Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010. -

Povijest hrvatskoga jezika

Preddiplomski studij: dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010. -

Osnove jezične kulture

Diplomski studij - nastavnički modul (nekroatisti)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2010. -

Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću

Diplomski studij - jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. - 2010.

Kultura govorenja i pisanja

Preddiplomski studij predškolskoga odgoja

Učiteljski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. - 2010.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski studij: jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. - 2010.

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Preddiplomski dvopredmetni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. -

Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću

Preddiplomski studij: jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. -

Jezik reklama

Diplomski studij - jednopredmetni i dvopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. -

Povijest hrvatskoga književnog jezika

Preddiplomski studij: jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2019.

Jezična politika i jezični purizam Nezavisne Države Hrvatske (istraživanje na varaždinskim novinama Hrvatsko Jedinstvo)

Tamara Rešetar

HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Norma zagrebačke filološke škole u književnim djelima s kraja 19. stoljeća

Mirna Macan

HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Eugen Kumičić na razmeđi stoljeća

Ivan Špoljarić

HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Utjecaj Bartola Kašića na standardizaciju hrvatskog jezika

Doris Datković

HJK; TJK

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Život i rad Andrije Kačića Miošića

Ivana Džalto

Filozofski fakultet u Rijeci

2017.

Leksikograf Dragutin Antun Parčić

Martina JAndri

HJK

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

01.02.2011. -

Vježbe iz redakture i lekture

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

01.02.2011. -

E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)

2010. -

Njemački jezik: stupanj B1

od ožujka do srpnja 2011.

Online postgraduate terminology Programme, IULA – Institut universitari de linguistica aplicada

od siječnja do veljače 2011.

Upravljanje projektima

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Morfologija imenica u Parčićevoj slovnici Grammatica della lingua Slava (Illirica)

Morić-Mohorovičić, Borana

ŠIRINOM FILOLOŠKE MISLI. Zbornik u čast Diani Stolac - 472-483

https://www.bib.irb.hr/1270326

A2

2021.

Jezični trendovi hrvatskih modnih portala

Borana Morić-Mohorovičić

Slavistična revija - 2 183-194

https://www.bib.irb.hr/1190987

Q1

2019.

Ornitonimi u rječnicima Fausta Vrančića i Petra Lodereckera

Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy / Baer, Magdalena (ur.) Poznań: Filologia Słowiańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 121-131

A1

2019

Nekoliko napomena o sintaksi Dragutina Antuna Parčića u Grammatici della Lingua Slava (Illirica)

Borana Morić-Mohorovičić

Fluminensia - 31 271-286

A1

2018.

Morfološko nazivlje u gramatikama i rječnicima Dragutina Antuna Parčića

Morić-Mohorovičić, Borana; Vlastelić, Anastazija

Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Biblioteka časopisa Fluminensia - 229-243

01.06.2016.

Prilog proučavanju jezika u hrvatskim versima od početaka hrvatske književnosti do kraja 17. st. (prikaz knjige Jezik u starim versima hrvatskim autora Amira Kapetanovića)

Morić-Mohorovičić, Borana

Fluminensia - 28 162-164

http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1496

01.06.2016.

Nepoznato o poznatome: monografija o Šimi Starčeviću (Diana Stolac, Vesna Grahovac-Pražić: Šime Starčević: od riči do ričoslovja)

Borana Morić-Mohorovičić

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja (0353-4642) 28 (2016), 1; 240-243 - 28 240-243

http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1338

01.06.2016.

Parčićevo morfološko nazivlje u kontekstu morfološkoga nazivlja zagrebačke filološke škole

Borana Morić-Mohorovičić

Fluminensia: časopis za jezična istraživanja (1848-9680) 28, 1 (2016); 69-82 - 28 69-82

http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=1316.html

A1

01.05.2016.

O manipulaciji u hrvatskim reklamnim tekstovima: „Savršen glam look by Vanesa!“

Vlastelić, Anastazija; Morić-Mohorovičić, Borana

JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.)

A2

01.04.2016.

“On Linguistic Phenomena in Croatian Syntax at the beginning of 21st century”

Vlastelić, Anastazija; Morić Mohorovičić, Borana

Croatian Studies Review

http://http://hrcak.srce.hr/chs

A1

2015.

Doktorski rad Gramatičar Dragutin Antun Parčić( Grammarian Dragutin Antun Parčić )

- 271

2013.

Pouke o životu fra Petra Bakule

Borana Morić Mohorovičić

Zbornik radova znanstvenoga skupa „Opus fra Petra Bakule“ - str. 403–414

2012.

Sintaksa u hrvatskim jezičnim savjetnicima 20. i 21. stoljeća

Anastazija Vlastelić; Borana Morić Mohorovičić

BOSANSKOHERCEGOVAČKI SLAVISTIČKI KONGRES Zbornik radova (knjiga 1) - 517-525.

2012.

O pojavama u hrvatskoj sintaksi na prijelomu tisućljeća

Borana Morić Mohorovičić; Anastazija Vlastelić

Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa, Knjiga I. i II. - 473-483.

2012.

Mate Zoričić - franjevački pisac 18. stoljeća

Anastazija Vlastelić; Borana Morić Mohorovičić

Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća - 117-130

Rukopisna slovnica talijanskoga jezika Dragutina Antuna Parčića( Manuscript of Italian grammar written by Dragutin Antun Parčić )

Morić-Mohorovičić, Borana

Fluminensia :časopis za filološka istraživanja (1848-9680) 27 (2015), 1; 52-65

A1

Pomorsko nazivlje u rječnicima Dragutina Antuna Parčića i Adolfa Bratoljuba Klaića( MARITIME TERMINOLOGY IN DICTIONARIES OF DRAGUTIN ANTUN PARČIĆ AND ADOLF BRATOLJUB KLAIĆ )

Stolac, Diana; Morić-Mohorovičić, Borana

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1331-6745) 40 (2014), 2; 229-243

A1

Bilješke o redu riječi Šime Starčevića( Notes on word order by Šime Starčević )

Borana Morić-Mohorovičić

Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću / Sanja Vrcić-Mataija ; Vesna Grahovac-Pražić (ur.). - Zadar - Gospić : Sveučilište u Zadru , 2014. 197-204 (ISBN: 978-953-331064-0).

Filološko čitanje vinodolskih matičnih knjiga( Philological analysis of Vinodol books of registry )

Morić Mohorovičić, Borana; Car, Andrea

Riječki filološki dani 9 (zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 9) / Diana Stolac (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2014. 377-386 (ISBN: 978-953-7975-04-3).

Znanstvene knjige

01.03.2015.

Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

Stolac, Diana; Luzer, Josip; Halonja, Antun; Lewis, Kristian; Marinčić, Entoni; Morić-Mohorovičić, Borana; Pritchard, Boris; Vlastelić, Anastazija

Terminološki rječnici Strune

Bratanić, Maja

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb

http://struna.ihjj.hr/v4/uploads/10353159d14d76b.pdf

Pozvana predavanja

04.04.2016.

Borana Morić-Mohorovičić

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Universita degli studi di Udine

Kongresna priopćenja

2012.

Rodne odrednice u franjevačkim propovijedima

Borana Morić Mohorovičić

predavanje

Slavenska prošlost i sadašnjost - jezik Wroclaw, Poljska

Znanstveni skupovi

od 24. do 26. 11. 2016.

Međunarosni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka zamjenica

od 12. do 14. 11. 2020.

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora

od 8. do 10. 11.2018.

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora

od 22. do 24. 11. 2012.

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani

Rijeka tajništvo Organizacijskoga odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

24.11.2016. - 26.11.2016.

Riječki filološki dani 11

Filozofski fakultet u Rijeci

zamjenica predsjednice Organizacijskoga odbora

12.05.2016. - 14.05.2016.

XXX. Međunarodni znanstveni skup HDPL-a (Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja

Filozofski fakultet u Rijeci

član Organizacijskoga odbora

04.05.2016. - 06.05.2016.

XXXI. Međunarodni znanstveni skup HDPL-a – Jezik i njegovi učinci

Filozofski fakultet u Rijeci

član Organizacijskoga odbora

2012. - 2014.

Uredništvo zbornika Riječki filološki dani 9

Filozofski fakultet u Rijeci

Tajnica Uredništva

2012. -

Organizacijski odbor znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 9

Filozofski fakultet u Rijeci

Tajnica skupa

2012. -

Lektura službenih dokumenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Lektor

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

od siječnja do svibnja 2013.

član

Povjerenstvo za izbor tajnika na Odsjeku za kroatistiku

Projekti

Znanstveni projekti

01.04.2009. -

Povijest hrvatske sintakse

znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2009. - 2010.

STRUNA - Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje

suradnik

Nacionalna zaklada za znanost

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018