PORTFELJ / dr. sc. Sanjin Sorel red. prof.

Portfelj

dr. sc.

Sanjin Sorel

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 099 682 2972

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 718

Obrazovanje

Prof. hrv. jez. i knjiž.

Kroatistika

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2014. -

Voditelj

Hrvatska književnost i društvo spektakla

FFRi

2013. -

Voditelj

Žensko pismo

FFRi

2013. -

Voditelj

Postmodernizam u hrvatskoj književnosti

FFRi

2012. - 2013.

Voditelj

Topos smrti u književnosti

FFRi

2012. - 2013.

Voditelj

Lirika

FFRi

2011. - 2012.

Voditelj

Suvremena hrvatska književna scena (Izvanredni studij: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)

FFRi

2011. - 2012.

Voditelj

Književna kritika (Izvanredni studij: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer)

FFRi

2008. - 2009.

Vanjski suradnik

Popularna kultura

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku

2008. - 2009.

Vanjski suradnik

Osnove teorije književnosti II

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku

2008. - 2009.

Vanjski suradnik

Osnove teorije književnosti I

Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku

2008. - 2009.

Voditelj

Europski i svjetski kontekst suvremene hrvatske književnosti

FFRi

2008. - 2009.

Voditelj

Suvremena književna kritika, manifesti i programi (izborni)

FFRi

2007. - 2016.

Voditelj

Hrvatska književnost nakon Drugoga svjetskog rata (6. semestar)

FFRi

2007. - 2008.

Asistent

Hrvatska književnost III

FFRi

2006. - 2007.

Voditelj

Hrvatska književnost III

FFRi

2003. - 2004.

Viši asistent

Hrvatska književnost III

FFRi

200-2008.

Voditelj

Lirika (izborni kolegij,5. semestar)

FFRi

Članstva

Hrvatsko društvo pisaca

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

01.09.2016. -

Seks u književnosti

A. Cink

HJK

FFRi

01.09.2016. -

Žensko pismo u hrvatskoj poslijeratnoj lirici

Isabella Lizzul

HJK

FFri

01.09.2016. -

Egzistencijalizam Milanjina tipa ili o nejasnoćama Milanjine terminologije

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2014. -

Ludizam u pjesništvu

Matea Roksandić

Kroatistika

FFRi

2014. -

Medeja

Mateja Prgomet

Kroatistika

FFRi

2014. -

Erotika u poeziji hrvatskih postmodernista

Anamarija Radočaj

Kroatistika

FFRi

2014. -

Tanja Rendulić – Utjecaj reklame na književnost u djelima Marka Grubnića i Arijane Čuline

Tanja Rendulić

Kroatistika

FFRi

2012. -

Erotska poezija

Anamarija Radočaj

Kroatistika

FFRi

2012. -

Utjecaj reklame

Tanja Rendulić

Kroatistika

FFRi

2012. -

Turbofolk književnost (analiza autobiografija hrvatskih starleta)

Adriana Pavković

Kroatistika

FFRi

2012. -

Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice

Ljiljana Miljuš

Kroatistika

FFRi

2011. -

Alfred Jarry

Nina Bjelan

Kroatistika

FFRi

2011. -

Kič u književnosti i književnost u kiču

Maja Kanurić

Kroatistika

FFRi

2011. -

Demonski likovi u hrvatskoj fantastičnoj prozi druge polovice 20. stoljeća

Maja Gregorović

Kroatistika

FFRi

2010. -

Kazalište Branka Brezovca

Andrea Labik

Kroatistika

FFRi

2010. -

Pjesništvo Radovana Ivšića

Miodrag Vučinić

Kroatistika

FFRi

2010. -

Ideološki aspekt u književnosti Janka Polića Kamova

Morea Baničević

Kroatistika

FFRi

2010. -

Pjesništvo Branka Maleša

Nea Neđela

Kroatistika

FFRi

2009. -

Novakovo stanje otočnosti

Anja Cvjetović

Kroatistika

FFRi

2009. -

Pitanje čovjeka u Andrićevoj kozmologiji

Marta Mijatović

Kroatistika

FFRi

2009. -

Hrvatska erotska književnost sedamdesetih i osamdesetih godina XX. stoljeća

Nina Karavanić

Kroatistika

FFRi

2009. -

Priča o FAK-u

Saša Stanić

Kroatistika

FFRi

2009. -

Hrvatska fantastična i horor književnost 20. i 21 . stoljeća

Milana Gašparović

Kroatistika

FFRi

2009. -

Književna kritika Krugova

Maja Curl

Kroatistika

FFRi

2009. -

(Auto)biografija kod Irene Vrkljan i Marine Cvetajeve

Tina Majnarić

Kroatistika

FFRi

2009. -

Ogulin, zavičaj bajke

Sanja Kolić

Kroatistika

FFRi

2008. -

Fantastična književnost Gorana Tribusona – „tetovirana“ kozmopolitska deskripcija nesvjesnog kao žudnje za apsolutnom slobodom

Marina Krleža

Kroatistika

FFRi

2008. -

Ekspresionizam u hrvatskom proznom stvaralaštvu

Ivana Mikulić

Kroatistika

FFRi

2007. -

Pjesništvo Vesne Krmpotić

Marina babić

Kroatistika

FFRi

2006. -

Senjsko književno ognjište

Ana Škrgatić

Kroatistika

FFRi

2006. -

Značenje falusa u hrvatskoj erotskoj priči – superman proza playbboy naraštaja

Kristina Posilović

Kroatistika

FFRi

Gostujući nastavnik

2007. -

Sveučilište u Velikom Trnovu Sveti Kiril i Metodij

Gostujući profesor

2007. -

Sofijsko sveučilište Sveti Kliment Ohridski

Gostujući profesor

5. - 8. XIII. 2006.

Skopsko sveučilište Sv. Kiril i Metodij

Gostujući predavač

31. V. – 1- VI. 2013

Institut für Slawistik - Alpen Adria Universität Klagenfurt

Gostujući predavač

25-27. ožujka 2010.

Odsjek za kroatistiku Instituta za slavensku filologiju Zapadnomađarskoga sveučilišta u Szombathelyu

Gostujući predavač

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2014.

Pjesništvo i metafora – što će nam one još?

Riječki filološki dani 9, Odsjek za kroatistiku FF u Rijeci, Rijeka

A2

2014.

Od tradicije do spektakla ili o pjesništvu Gordane Benić

Croatica et Slavica Iadertina, Sveučilište u Zadru, Zadar

A2

2014.

O suvremenome hrvatskome pjesništvu Cvjetka Milanje

Croatica, FF.press Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, god. XXXVIII

A2

2013.

Druže Tito svi smo mi - ti

Poznańskie Studia Slawistyczne, Adam Mickiewicz University Press, br. 5. Poznań

A1

2013.

Sorel, Sanjin; Tradicijski aspekti pjesništva Petra Gudelja

Fluminensia, Rijeka, god. 25

A1

2013.

Repetition, Parody or Disintegration of the Empty Plate of Magic Performatives in Croatian Contemporary Poetry

Poznańskie Studia Slawistyczne, Adam Mickiewicz University Press, br. 4. Poznań

A1

2012.

Književnost u vrtlogu spektakla

Peti hrvatski slavistički kongres

A2

2009.

Abor Gora vo Hrvatska

Makedonsko-hrvatski književni i kulturni vrski, Institut va makedonska literatura, Skopj

A1

2009.

Stvarnosni elementi teorijskoga romana (na primjerima tekstova quorumova naraštaja)

Filološke studije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Makedonija, vol. 2

A1

2009.

Svjetonazori hrvatskih putopisa

Zadarski filološki dani II, Sveučilište i Zadru, Zadar

A2

2008.

Savremenna harvatska poezia

Sveta gora" - almanah za literatura, nauka i izkustvo, Veliko Trnovo izdavač "Nacionalno obšestvo za literatura i izkustva "Formula 6" - Veliko Trnovo, Bugarska

A1

2008.

Konkretno i konceptualno u pjesništvu Zvonimira Mrkonjića

Fluminensisa, god. 20 - br. 2,

A1

2008.

Kršćanske teme u hrvatskom pjesništvu devedesetih

Crkva u svijetu, god. XLIII

A1

2008.

Fak i trivijalno

Riječki filološki dani 7, Rijeka, Filozofski fakultet, Rijeka

A2

2007.

Kultorološka rasredištenost (sjevernojadranska poetska paradigma druge polovice XX. stoljeća)

Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Poland

A1

2006.

Kulturološki aspekti poezije Bore Pavlovića

Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović postmodernitet, Osijek/Poznań

A1

2006.

Antologija kao književni muzej

Muzeologija, Zagreb, br. 43/44

A2

2006.

Fantastičnot vkus na praskite na Vlada Urošević

Kulturen život, Skopje, Makedonija, br. 3/4

A1

2006.

Patetika i trivijalnost

Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti, Zbornik radova IV. znanstvenog skupa

A2

2003.

Pjesništvo devedesetih

Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zagreb, Altagama

A2

2002.

Thanatomorfologijski aspekti hrvatskoga ekspresiomizma u

Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti, Zagreb, Altagama

A2

2001.

Razdioba riječke poezije druge polovice XX. stoljeća

Modernitet druge polovice 20. stoljeća, postmodernitet

A2

Znanstvene knjige

12.06.2018.

Kidipin glas ili hrvatsko žensko pjesništvo

Autor

Sanjin Sorel

Antibarbarus Zagreb

2016.

Antologija - Petar Opačić

Priređivač

Sanjin Sorel

Naklada Bošković Split

2015.

Zvonimir Mrkonjić, Medij mlijeko. izbor iz poezije

Izbor i pogovor

Sanjin Sorel

Meandramedia Zagreb

2014.

Podrubak razlike - književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića

Urednik zbornika

Zbornik

Sanjin Sorel

Facultas Rijeka

2009.

Hrvatsko avangardno pjesništvo

Autor knjige

Sanjin Sorel

e-udžbenik

Filozofski fakultet u Rijeci

2009.

Lica sanjarija

Autor knjige

Stajergraf Zagreb

2007.

Ivan Goran Kovačić, Na nebu i na zemlji

Autor izbora i predgovora

Ivan Goran Kovačić

Sanjin Sorel

Carmen Croaticum Vinkovci

2007.

Oko gladnog prozora (izabrano pjesništvo Branka Bošnjaka)

Autor izbora i predgovora

Branko Bošnjak

Sanjin Sorel

Carmen Croaticum Vinkovci

2007.

Kritike i tome slično

Autor knjige

MH Osijek Osijeka

2006.

Isto i različito

Autor knjige

VBZ Zagreb

2003.

Mediteranizam tijela

Autor knjige

Altagama Zagreb

2002.

Riječka književna avangarda

Autor knjige

ICR Rijeka

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

2013. -

Šumska la mariposa

Altagama, Zagreb

2012. -

Intimna povijest Grete Garbo

RINAZ, Rijeka

2010. -

Lijena rijeka

HDP

2009. -

Obiteljske tajne, priče

Jesenski i Turk - HDP

2009. -

Knjiga trgovaca

Naklada Bošković, Split

2008. -

Vragovi na kruhu i vodi

Stajergraf, Zagreb

2006. -

Bakunjin

HDP, Zagreb

2004. -

Ljubavi

DHK, Zagreb

2003. -

Flumen Viti

ICR, Rijeka

2002. -

Apokalipse

Naklada MD, Zagreb

2001. -

Hologrami, žudnje, strojevi zavođenja

Matica hrvatska, Sisak

2001. -

Sonetaria

Ceres, Zagreb

1997. -

Palimpsest (poezija)

Rival, Rijeka

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

veljača 2018.

Programski odbor Riječkih filoloških dana

Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Rijeci

Član

Javno djelovanje

Intervjui

27.06.2009.

Studenti znaju da su topovsko meso

Slobodni filozofski / Zarez

http://slobodnifilozofski.com/2009/06/intervju-sa-sanjinom-sorelom-studenti.html

Uredništvo

Naklada Bošković

Split

COLLOQUIUM - NEW PHILOLOGIES

Klagenfurt

Slijepi putnik

Rijeka

Projekti