PORTFELJ / Izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina mag.iur.

Portfelj

Izv. prof. dr. sc.

Vanja Smokvina

mag.iur.

Pravni fakultet

Katedra za radno i socijalno pravo

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Pravni fakultet Rijeka, Hahlić 6, HR-51000

Vidljivost

Obrazovanje

22.10.2014. -

Potvrda

Cjeloživotno obrazovanje: Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

08.08.2012. -

Doktor pravnih znanosti

Dr. sc.

Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, Slovenija

20.12.2008. -

Svjedodžbe

Pravosudni ispit

Ministarstvo pravosuđa RH

22.12.2006. -

Diplomirani pravnik

Dipl. iur. / Mag. iur.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2021.

Izvanredni profesor na Katedri za radno i socijalno pravo

Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

30.3.2021.

Predstojnik Centra za sportsko pravo, politike u sportu i sportsku diplomaciju

Područje: sportsko pravo, politike u sportu i sportska diplomacija

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

2019.-2022.

Arbitar na općoj i posebnoj listi

Court of Arbitration for Sport, Lausanne, Švicarska

2019.-2021.

UEFA Football Law Programme Session Director

UEFA

25.10.2018. -

Viši znanstveni suradnik

Matični odbor za polje prava, NVZVOTR

14.03.2018. - 25.10.2018.

Znanstveni suradnik

Matični odbor za polje prava, NVZVOTR

01.10.2017. -

Prodekan za stručni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.2.2016. - 1.7.2021.

Docent na Katedri za radno i socijalno pravo

Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.01.2014. -

Arbitar HNS-a

Arbitražni sud Hrvatskog nogometnog saveza - Sportska arbitraža

Hrvatski nogometni savez

2013. -

Visiting Research Associate (Research Fellow)

Član istraživačkog tima: Centre for Sport Law Research

Edge Hill University, UK

01.09.2012. - 15.02.2016.

Znanstveni novak - viši asistent

Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava. Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.12.2009. - 01.09.2012.

Znanstveni novak-asistent;

Znanstveno istraživanje, stručna djelatnost, nastava. Polje interesa: radno pravo, socijalno pravo, sportsko pravo, pravo EU

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2020.

Sudski tumač za talijanski jezik

Usmeno i pismeno prevođenje s talijanskog jezika i na talijanski jezik

Županijski sud u Rijeci

2007.-2009.

Odvjetnički vježbenik

Zastupanje stranaka na sudu, izrada pisanih podnesaka u području: građanskog, radnog, kaznenog, upravnog, prekršajnog, trgovačkog prava

Odvjetnički ured Bošković

Nagrade i priznanja

06.12.2019.

PRAVRI nagrada: Najbolji znanstveni rad objavljen u stranom časopisu

21.05.2019.

UNIRI Nagrada za nastavnu izvrsnost ak. god. 2018./19.

21.04.2017.

UNIRI Nagrada za nastavnu izvrsnost ak. god. 2016./17.

Članstva

listopad 2017.

Povjerenstvo PRAVRI za cjeloživotno obrazovanje, član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018.-traje

Pravo socijalne sigurnosti

Specijalistički diplomski stručni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2018.-traje

Sportsko pravo

Doktorski studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2017.-traje

Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2017.-traje

Sportsko pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2013.- traje

Međunarodno radno i socijalno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2010. - traje

Europsko radno i socijalno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

01.10.2009. - 30.09.2013.

Pomorsko radno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2009. - 30.09.2013.

Nomotehnika

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

01.10.2009. - 30.09.2013.

Nomotehnika

Stručni (upravni) studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009.- traje

Stručna praksa

Stručni (upravni) studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2009.- traje

Radno i socijalno pravo

Stručni (upravni) studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

2009.- traje

Radno i socijalno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

sunositelj

Mentor u završnim radovima

25.9.2020.

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u RH

Michelle Dina Piccinich

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

25.9.2020.

Suvremeni izazovi zapošljavanja mladih osoba u Republici Hrvatskoj, 2020

Monika Vujica

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

25.9.2020.

Rodiljni i roditeljski dopust i potpore

Maja Opašić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

15.7.2020.

Sindikati i prava njihovih članova

Koraljka Devčić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

15.7.2020.

Zaštita privatnosti radnika na radnom mjestu i nove tehnologije

Leonarda Jelić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

24.6.2020.

Radni i socijalni status profesionalnih sportašica u Republici Hrvatskoj

Ana Marija Sesvečan

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

24.6.2020.

Doping kao poseban razlog otkaza ugovora o radu sportaša

Nina Miculinić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

26.9.2019.

Djeca i socijalna sigurnost

Dea Musić Stepić

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

26.9.2019

Pravo radnika na informiranost o pravima radnika

Marija Gašpar

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

8.7.2019.

Prestanak radnog odnosa državnih službenika

Harry Roth

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

8.7.2019.

Uloga sindikata u suvremenom društvu

Kristina Panjkiv

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

8.7.2019.

Izvanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi

Samantha Janko

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

8.7.2019.

Socijalna prava s posebnim osvrtom na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama i mjere populacijske politike u Republici Hrvatskoj

Magdalena Čunčić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

8.7.2019

Zaštita maloljetnih radnika iz perspektive pravnih izvora

Anna Belaj

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

4.6.2019.

Odmori i dopusti

Valentina Jaklević

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

4.6.2019.

Socijalne prestacije

Katja Brezovec

Preddiplomski stručni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

19.9.2018.

Posebnost radnopravnog statusa sportaša iz perspektive ekipnog i individualnog sporta

Teo Ranić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

19.9.2018.

Kontekst socijalnog dijaloga u profesionalnom sportu

Sara Ivasović

Integrirani sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet

19.9.2018.

Radnopravni odnosi u HEP ODS D.O.O. - ELEKTROPRIMORJE Rijeka

Adelaida Ivčić

Preddiplomski stručni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

18.9.2018.

Zaštita na radu

Ira Linić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

18.9.2018.

Radnopravni status odvjetničkih vježbenika

Barbara Anić

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

6.7.2018.

Izračun mirovine u Republici Hrvatskoj

Mihaela Jovanović

Preddiplomski stručni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.7.2018.

Stegovna odgovornost policijskih službenika

Livia Grgić

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.7.2018.

Dobna diskriminacija na hrvatskom tržištu rada

Dorotea Diminić

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.3.2018.

Radnopravni status pomoraca

Marina Frković

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

31.1.2018.

Kolektivni višak radnika

Danijela Pršo

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.10.2017.

Ugovor o radu u profesionalnom sportu i specifičnost jednostranog raskida (otkaza)ugovora

Adna Muminović

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.9.2017.

Novi oblici rada

Lorena Vlahov

Integrirani sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

28.9.2017.

Ozljeda na radu u pravnoj teoriji i sudskoj praksi

Dragana Mandrapa

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2017.

Eksploatacija radnika na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

Antea Ninčević

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2017.

Nezaposlenost i zapošljavanje mladih u Republici Hrvatskoj

Marta Kovačević

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2017.

Položaj žena na tržištu rada

Ivana Nekić

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2017.

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

Ela Sošić

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.9.2017.

Radnopravni status maloljetnika u sustavu sporta

Marta Turudić

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.6.2017.

Posebnost štrajka i lock-outa s aspekta sudske prakse

Tatjana Drageljević

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

26.6.2017.

Problematika neisplate plaća u Republici Hrvatskoj

Adrijana Matijević

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.5.2017.

Zaštita na radu

Dea Musić

Preddiplomski stručni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2016.

Status radnika u slučaju stečaja poslodavca

Tadić, Sara

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2016.

Zaštita trudnica na radu

Stoković, Jasmina

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2016.

Odgovornost radnika za štetu poslodavcu

Klobučar, Frano

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

28.9.2016.

Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi

Butorac, Lamija

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2016.

Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti s posebnim osvrtom na djelatnost Centra za socijalnu skrb Rijeka

Petanjek, Sara

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2016.

Individualna prava na radu i zaštita privatnosti radnika

Horvat, Petra

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.9.2016.

Radnopravni status profesionalnih sportaša u svijetlu transfera (prijelaza) sportaša

Kozulić, Sandro

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.7.2016.

Fleksibilnost radnog odnosa i radno vrijeme

Bazjak, Marko

Preddiplomski stručni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

13.7.2016.

Mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj

Miklić, Silvija

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

5.7.2016.

Zdravstveno osiguranje i prava pacijenata

Zubović, Tihana

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

21.6.2016.

Posebno zaštićene kategorije radnika (trudnice, maloljetnici, osobe s invaliditetom)

Sudarić, Kristina

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

20.6.2016.

Radnopravni status državnih službenika

Marjanović, Pamela

Integrirani sveučilišni studij pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

2016.-2019.

Sportsko pravo 2

Specijalistički diplomski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Nositelj

2016.-2019.

Sportsko prekršajno pravo

Stručni preddiplomski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Nositelj

2016.-2017.

Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava

Stručni studij - Upravni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Nositelj

2016.-2017.

Labour Market Law

Economics - Scienze Economiche

Universita' degli studi di Udine, Italia

Nositelj

2016.-traje

Sportsko pravo

Integrirani sveučilišni studij Pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gostujući nastavnik

2016.-traje

Sportsko pravo

Diplomski studij sportskog menadžmenta

Aspira Split

Nositelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019

Croatia: Sports and Taxation - selected issues

Gadžo, Stjepan; Smokvina, Vanja

Global Sports Law and Taxation Reports - 9 49-52

2019

Suvremeni izazovi u provođenju socijalne politike s posebnim naglaskom na mjere socijalne intervencije

Smokvina, Vanja ; Čunčić, Magdalena

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 40 1175-1204

A1 WOS

2017

Socijalne prestacije u sustavu socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i udomiteljstvo)

Butorac, Lamia ; Smokvina, Vanja

Hrvatska pravna revija - XVII 35-46

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=886501

2016

Posebnosti radnopravnog statusa radnika u pomorskom ribarstvu s posebnim osvrtom na radno vrijeme i odmore

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

Naše more - 63 98-106

http://www.nasemore.com/web/

Q3 A1

2015

New issues in the labour relationships in professional football: social dialogue, implementation of the first autonomous agreement in Croatia and Serbia and the new sports labour law cases

Smokvina, Vanja

The International Sports Law Journal - 15 1-13

http://link.springer.com/article/10.1007/s40318-015-0086-4?wt_mc=internal.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Q3 A1

2015

Problematika radnopravnog statusa pomorca i ribara u pomorskoj plovidbi u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na registraciju ugovora o radu

Učur, Marinko Đ., Smokvina, Vanja

Naše more - 62 104-112

http://hrcak.srce.hr/nase-more?lang=hr

Q3 A1

2014

Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport

Smokvina, Vanja

Pravo u gospodarstvu - 53 1225-1250

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_06_2014.html

A2

2014

Promjene zastave broda i radnopravni status pomoraca kroz djelatnost MOR-a i odluke suda EU-a

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja

Naše more - 61 52-57

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=187852

Q3 A1

2014

Gospodarska sloboda kretanja profesionalnih sportaša kao radnika u Europskoj uniji s naglaskom na pravne izvore i odluku Bernard (Freedom of movement of professional sportspeople as workers in the European Union with emphasis on the legal sources and the Bernard judgement)

Smokvina, Vanja; Rubeša, Tea

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 64 393-423

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184252

Q4 A1

2013

O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika (About the principle of social behaviour n the insolvency proceedings with the emphasis on workers' rights)

Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 34 525-560

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9529

A1

2013

The UEFA „Home-Grown Players Rule“: Does it Fulfill Its Aim?

Smokvina, Vanja

The International Journal of Sport and Society - 3 67-80

A1 Exc

2013

Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege)

Smokvina, Vanja

IX Majsko savetovanje: Uslužno pravo / Mićović, Miodrag (ur.). - Kragujevac : Pravni fakultet Kragujevac, (ISBN: 978-86-7623-043-3). - 9 505-541

A1

2013

Zaštita na radu u svijetlu usklađivanja s pravnom stečevinom EU (Safety at work in the light of harmonisation with the acquis communautaire of the European Union)

Smokvina, Vanja; Učur, Marinko

Pravo u gospodarstvu - 52 672-706

http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopisi/casopis_03_2013.html

A2

2012

Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)

Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 49 831-862

http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_831.pdf

A1

2012

Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativna iskustva i potencijalni problemi (Challenges of a Welfare State in Introducing Personal Bankruptcy - Some Comparative Experiences and Potential Problems)

Bodul, Dejan; Smokvina, Vanja

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 49 139-165

http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012103/zb201201_139.pdf

A1

2012

Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu (Discrimination of persons with disability and their inclusion in the society with the emphasis of their right of access to the court)

Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Smokvina Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 33 667-693

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=8712

A1

2012

Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)

Smokvina, Vanja

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu - 49 883-906

http://www.pravst.hr/dokumenti/zbornik/2012106/zb201204_883.pdf

A1

2011

Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU( State Aid Supporting Employment in the Light of the general Block Exemption Regulation and Related Experiences of the European Union Memeber States )

Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 407-444

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122293

A1 WOS

2011

Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava (The Excessive Legislative Regulation of Relationship and the Procedure in Social Care - Obstacles Preventing the Fulfilment of Rights)

Učur, Marinko Đ.; Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 32 677-701

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6637

A1 WOS

2010

Industrijske akcije kao sindikalna prava i slobode (Industrial Actions as Trade Union Rights and Freedoms)

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 31 671-701

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5083

A1 WOS

Znanstvene knjige

2020

Fifa Regulation on Working with Intermediaries: Novelties and Challenges La Regulación de la Fifa del Trabajo con Intermediarios: Novedades y Retos Pendientes

Autor poglavlja u knjizi

Cattaneo, Andrea; Smokvina, Vanja

Derecho Deportivo 2020

Ortega Burgos, Enrique

Tirant Lo Blanch Valencia

2019

Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry

Autor

Parrish, Richard; Cattaneo Andrea; Lindholm, Johan; Mittag, Jürgen; Pérez González, Carmen; Smokvina, Vanja

Pravni fakultet u Rijeci; Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj Rijeka, Zagreb

2019

Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina Vanja, Laleta, Sandra

Collective Bargaining in Labour Law Regimes

Liukkunen, Ulla

Springer Cham

2019

Doping in Sports: Legal and Other Aspects

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Personalized Medicine in Healthcare Systems

Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rukavina, Daniel ; Pavelić, Krešimir ; Sander, Gerald G.

Springer Heidelberg

2019

Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Kroatiens

Autor poglavlja u knjizi

Bodiroga-Vukobrat Nada, Špadina Helga, Smokvina Vanja

Soziale Grundrechte in den 'neuen' Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Iliopoulos-Strangas, Julia

Nomos Baden

2019

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - s komentarom i prilozima

Autor

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - s komentarom i prilozima

Libertin naklada Rijeka

2018

Radnopravni status profesionalnih sportaša

Autor poglavlja u knjizi

Bilić Andrijana, Smokvina, Vanja

Sportsko pravo

Hrvoje Kačer

Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Split

2017

Disciplinary Procedures in Croatian Football

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Disciplinary Procedures In Football - An International and Comparative Analysis

Cavaliero Marc, Colucci Michele

SLPC Salerno

2017

Collective Dismissal in Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Collective Dismissal in the European Union, A Comparative Analysis

Roberto Cosio, Filippo Curcuruto, Vincenzo di Cerbo, Giovanni Mammonne

Kluwer Law International Aalphen aan den Rijn

https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/collective-dismissal-european-union-comparative-analysis-prod-9041158308/hardcover-item-1-9041158308

2017

Sports Law in Croatia

Autor knjige

Smokvina, Vanja

Wolters Kluwer Aalphen aan den Rijn

2016

The Implementation of the FIFA Regulations in Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja; Iveta, Vladimir

The FIFA Regulations on Working with Intermediaries. Implementation at National Level. II Edition, ISBN: 978-88-940689-6-2

Colucci, Michele

Sports Law and Policy Centre Roma

http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm

2016

The protection of Whistleblowers in the Republic of Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja

Whistleblowing - A Comparative Study

Thüsing, Gregor ; Forst, Gerrit

Springer Heidelberg, New York, Dordrechet, London

2015

The implementation of FIFA Regulations in Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina Vanja, Iveta Vladimir

FIFA Regulations on working with intermediaries. Its implementation at national level, ISBN: 978-88-940689-3-1

Colucci Michele

Sports Law and Policy Centre Roma

2015

Gli incentivi per le assunzioni di giovani nel periodo di crisi economica in Croazia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto

Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja

G. Giappichelli Editore Torino

http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695

2015

Urednik knjige

Italia e Croazia – due ordinamenti a confonto

Cosio Roberto, Sgroi Antonino, Smokvina, Vanja

G. Giappichelli Editore Torino

http://www.giappichelli.it/italia-croazia-ordinamenti-a-confronto,9215695

2014

Employment Relationships at National Level: Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Regulating Employment Relationships in Professional Football - A Comparative Analysis

Colucci, Michele ; Hendrickx, Frank

Sports Law and Policy Centre Salerno, Italija

http://www.slpc.eu/comparative_employment_FLYER.pdf

2013

Sports Justice in Croatia

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

International and Comparative Sports Justice

Colucci, Michele ; Jones, Karen L.

Sports Law and Policy Centre Roma

2013

Prava članova obitelji u uživanju temeljnih gospodarskih sloboda Europske unije (Family members' rights in the light of fundamental freedoms of the European union)

Autor poglavlja u knjizi

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Smokvina, Vanja

Europsko obiteljsko pravo

Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena

Narodne novine Zagreb

2013

Fundamental economic freedoms of the European Union and sport

Autor poglavlja u knjizi

Bodiroga-Vukobrat, Nada; Horak, Hana; Smokvina, Vanja

Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“

Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander

Shaker Verlag Aachen

2013

Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia?

Autor poglavlja u knjizi

Smokvina, Vanja

Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States

Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander

Shaker Verlag Aachen

2013

Urednik knjige

Social Dialogue in Professional Sports – On some Topics about European Sports Law – Emphasis on „old and new EU Member States“

Siekmann Robert C.R.; Parrish, Richard; Smokvina, Vanja; Bodiroga-Vukobrat, Nada; Gerald G. Sander

Shaker Verlag Aachen

2011

Vrela radnog prava - Provedbeni propisi uz Zakon o radu

Autor udžbenika

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Libertin naklada Rijeka Rijeka

2010

Zakon o radu i druga vrela radnog prava

Autor udžbenika

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Gospić

2021.

Radni i socijalnopravni status sportašica u Republici Hrvatskoj

Sesvečan Ana Marija ; Smokvina, Vanja

Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

2021.

Sports Diplomacy – An Overview of Policy and Practice in Nation States

Smokvina, Vanja ; Murray, Stuart ; Price, Gavin

Sander, Gerald G. ; Pošćić, Ana ; Martinović, Adrijana

Verlag Dr. Kovač

2021.

Problemi i perspektive ugovora o radu pomoraca u svijetlu Konvencije o radu pomoraca uz poseban osvrt na hrvatsko zakonodavstvo

Bilić, Andrijana ; Smokvina, Vanja

Amižić Jelovčić, Petra

Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet

Pozvana predavanja

13.07.2018.

EU Sports Law

Smokvina, Vanja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

05.07.2018.

Football Intermediaries at EU Sports Law and Policy Summer School

Smokvina, Vanja

Edge Hill University UK

25.05.2018.

Specifičnost određenih aspekata agencijskog rada u Italiji i Hrvatskoj: Međunarodna znanstvena konferencija “Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills”

Smokvina, Vanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

12.05.2017.

Zapošljavanje mladih i novi oblici rada s naglaskom na mjeru stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa : 11. Međunarodna znanstvena konferencija „Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada“

Smokvina, Vanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.11.2016.

Doping in sports: legal and other aspects

Smokvina Vanja

Rijeka/Opatija

21.10.2016.

Sports Law in Croatia

Smokvina, Vanja

Edge Hill University, UK

26.06.2015.

The work of Intermediaries or once upon a time there were FIFA Player's Agents…”Flexicurity from another point of view”

Smokvina Vanja, Martin Roberto Branco

Angers, France

21.05.2015.

(A)typicial work – from a differente perspective

Bodiroga-Vukobrat Nada, Smokvina, Vanja

Osijek, International Jean Monnet Conference „New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

28.04.2015.

I rapporti tra l'ordinamento interno ed ordinamento dell'Unione Europea. Il conflitto fra norma interna e norma UE non direttamente applicabile

Smokvina, Vanja

Rim, Italija, Scuola Superiodre della Magistratura

21.11.2014.

Status profesionalnih sportaša u kontekstu novog Zakona o sportu

Smokvina, Vanja

3. sportska konferencija, Zagreb

17.10.2014.

Promjene u hrvatskom mirovinskom sustavu - u kontekstu modernizacije sustava i (re) socijalizacije rizika i prihoda

Laleta Sandra, Smokvina Vanja

Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lesons from transition), Opatija, Hrvatska

10.05.2013.

Unutarnje tržište Europske unije i gospodarska sloboda pružanja usluga kroz perspektivu odluka Europskog suda - Walrave i Koch te Deliege (The European Union internal market and the free movement of services from the perspective of European Court of Justice judgements Walrave & Koch and Deliege )

Smokvina, Vanja

Kragujevac, Republika Srbija

24.11.2012.

Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove (Social dialogue in professional sport - football as a model for other collective professional sports)

Smokvina, Vanja

Split, Hrvatska

24.11.2012.

Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava? (Contracts between professional football players and clubs – contracts of labour or civil law?)

Bilić, Andrijana; Smokvina, Vanja

Split, Hrvatska

15.10.2011.

Visible minorities v invisible majority in professional sport – emphasis on labour relations (International Jean Monnet Chair Conference: Invisible Minorities)

Smokvina, Vanja

Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

04.07.2018.

Football Intermediaries: 13th annual Sport and EU conference

Smokvina, Vanja

Edge Hill University Omskirk, UK

15.06.2018.

Social Dialogue in Context – EU Standards and Croatian Reality International Scientific Conference, EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGEMENT

Smokvina, Vanja

Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek Osijek

28.06.2016.

Fixed-term work in professional sports: Dahmane, Müller… next please

Smokvina, Vanja

Sport&EU Conference 2016 Madrid, Španjolska

03.06.2016.

Nužnost postojanja Jedinstvenog informacijskog sustava u hrvatskom sportu

Smokvina, Vanja; Šamija, Krešimir

6. Međunarodna znanstvena konferencija "Razvoj javne uprave" Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar

26.06.2015.

The Work of Intermediaries. Or: Once upon a time there were FIFA Players' Agents… Flexicurity from a different perspective

Smokvina, Vanja; Martins, Roberto Branco

Sport&EU Conference 2015 Angers, Francuska

2014.

Labour Relations in Professional Football

Parrish, Richard; Smokvina, Vanja

1. Sport&EU Conference 2014: Sport Systems and Sport Governance in Europe – Changes, Challenges and Multi-Level Perspectives Köln, Njemačka

11.10.2013.

Croazia come nuovo membro dell' Unione Europea – cosa cambia nell' diritto del lavoro? (Croatia as a new EU Member State, what has changed in the labour law?)

Smokvina, Vanja

2. International Scientific Conference: „Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020 Verona, Italija

02.09.2013.

The impact of becoming a New EU Member State upon Labour Standards – Emphasis on Professional Sport in New EU Member States

Smokvina, Vanja

UACES, 43rd Annual Conference Leeds, UK

01.07.2013.

Radno pravo u Hrvatskoj i Italiji: što bi valjalo usvojiti?

Smokvina, Vanja

Pravno savjetovanje – Dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije Opatija, Hrvatska

25.05.2013.

Is there a need for a change in the legal (labour) status of professional sportspeople in Croatia?

Smokvina, Vanja

1. Međunarodna znanstvena koferencija: Ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu Rijeka

23.07.2012.

The UEFA “Home-grown Players Rule”. Does it fulfil its Aim?

Smokvina, Vanja

Third International Conference: Sport and Society Cambridge, UK

18.04.2012.

O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s naglaskom na prava radnika( About the principle of social behaviour n the insolvency proceedings with the emphasis on workers' rights )

Smokvina, Vanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante

XVIII. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti": Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska

16.03.2012.

Diritto del lavoro in Croazia, Contrattazione collettiva

Smokvina, Vanja

Contrattazione, diritti sindacali e rappresentativita nell’ordinamento comunitario Trieste, Italija

07.04.2011.

Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU (State Aid Supporting Employment in the Light of the general Block Exemption Regulation and Related Experiences of the European Union Memeber States)

Laleta, Sandra; Smokvina, Vanja

XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska

07.04.2011.

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Ordinance on the Procedure of Registration of and the Content of the Register of Employment Contracts for Seamen and Workers on Maritime Fishing Vessels)

Učur, Marinko Đ.; Smokvina, Vanja

XVII. savjetovanje pravnika: Vlasništvo - obveze -postupak Poreč, Hrvatska

23.09.2010.

Modern professional illnesses – Could the use of wireless phones cause professional illnesses? (Suvremene profesionalne bolesti – može li korištenje bežičnih telefona uzrokovati profesionalne bolesti?).

Smokvina, Vanja

16. 3rd International Scientific and Professional Conference Occupational Safety and Health Zadar, Split

Znanstveni projekti

2019. - 31.12.2019.

Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy

Voditelj (koordinator) za područje južne i jugoistočne Europe

EU € 208.545,00

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603168-EPP-1-2018-1-UK-SPO-SCP

2018. - 31.12.2019.

Erasmus +: Promoting and supporting good governance in the European football agents industry

Voditelj za područje južne i jugoistočne Europe

EU € 211.769,00

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/fafc111f-ae4a-4660-9c74-47be482c43b2

2017. - 31.12.2018.

CEELAB „Improving knowledge on the impact of Central and Eastern European social partners on competitive labour market reforms facing the global crisis“

Suradnik-istraživač

EU, Europski socijalni fond € 186.441,91

http://www.ceelab.eu/

01.07.2015. - 30.06.2018.

Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) UIP-2014-09-9377

Suradnik - istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/899-uspostavni-istrazivacki-projekt-hrvatske-zaklade-za-znanost-fleksigurnost-i-novi-oblici-rada-izazovi-modernizacije-hrvatskog-radnog-prava-uip-2014

2014. - 2018.

„Perspektive održivosti socijalne države: prema transformaciji sustava socijalne sigurnosti za pojedince u personaliziranoj medicini“, šifra projekta: O-3070-2014, voditeljica: prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat

Suradnik - istraživač

Hrvatska zaklada za znanost 600.000,00 kn

http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/960-socijalna-sigurnost-u-medicini.html

2014.-traje

Potpore istraživanju: Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Suradnik - istraživač

Sveučilište u Rijeci 45.414,44 kn

http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/599-bodiroga.html

2010. - 2015.

Legal_Frame_Work. Employment and legality in the inclusive society

Suradnik - istraživač

Talijansko ministarstvo za visoko obrazovanje

2006. - 2013.

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Suradnik - istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=115-1151212-2637

Znanstveni skupovi

27.04.2017.

3rd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law - Legal Framework in Football, Different Aspects

Rijeka Predsjednik organanizacijskog odbora, moderator

06.11.2015.

„Prezentacije knjige 'Italia-Croazia, ordinamenti a confronto, G. Giappichelli Editore' i „Susret talijanskih i hrvatskih privrednika“,

Rijeka Član organizacijskog odbora

01.07.2013.

Pravno savjetovanje – dan Europskog prijateljstva Hrvatske i Italije

Opatija Suorganizator, moderator

25.05.2012.

Europsko sportsko radno pravo - ususret socijalnom dijalogu u hrvatskom sportu

Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator

15.-16.10.2015.

2nd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law Seminar

Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora, moderator

17-18.10.2014.

Envisioning a new social model for Europe - the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)

Opatija Član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2012. -

The International Journal of Sport and Society

Recenzije

2018

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2018

Naše more

2018

Zbornik Veleučilišta u Rijeci

2016

Naše more

2016

Zbornik Fakulteta zdravstvenih studija

2016

Zbornik Veleučilišta u Rijeci

2013

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2012

"In Search of a Level Playing Field" - The International Journal of Sport and Society

Javno djelovanje

Javna predavanja

10.12.2019.

#Samoradno: Prava i obveze za mlade na tržištu rada

Javno predavanje: Savjet mladih Primorsko-goranske županije

Rijeka

10.12.2018.

Diskriminacija na radu i Opća deklaracija o ljudskim pravima - suvremeni izazovi

Okrugli stol - Kako protiv diskriminacije u području rada?

Rijeka

13.11.2018.

Novi oblici rada - izazovi sadašnjosti

Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina

Rijeka

09.05.2018.

Zaštita ljudskih prava – atipični oblici rada

ELSA Rijeka, Korzo ljudskih prava

Rijeka

20.11.2013.

Bitne novine u nacrtu prijedloga novog Zakona o radu i pregled temeljnih odredaba novele Zakona o radu (NN br. 73/13)

Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina

Rijeka

24.10.2012.

Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

Hrvatsko pravničko društvo Rijeka - javna tribina

Rijeka

Novinski članci

27.03.2019.

Više reda među nogometnim posrednicima

Novi list - Vox academiae

Rijeka

22.03.2019.

Pensioni? Serve un accordo

La Voce del Popolo

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2018. -

Prodekan za stručni studij

Pravni fakultet

04.05.2018. -

zamjenik predsjednice

Povjerenstvo za prigovore u provođenju studentskih izbora UNIRI

Povjerenstva na sveučilištu

01.10.2017. -

član

Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci

14.10.2012. - 14.12.2016.

član

Odbor za zaštitu na radu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2019.

član

Središnji državni ured za šport RH, Povjerenstvo za profesionalne športske klubove

30.3.2017.

Predsjednik radne skupine za izradu nacrta Zakona o športu

Središnji državni ured za šport RH

15.2.2017.-traje

Član radnog tijela za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom

Središnji državni ured za šport RH

2015.-2016.

Član

Radna skupina za izradu Strategije sporta PGŽ

2015

Član Povjerenstva za izradu Zakona o sportu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

2014.

Član radne skupine za izradu Zakona o sportu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018