PORTFELJ / prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus

Portfelj

prof. dr. sc.

Kornelija Mrnjaus

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 323

Vidljivost

Obrazovanje

2004-2007

doktorat znanosti

Alpen-Adria Universität Klagenfurt

1994-1998

profesor pedagogije i informatike

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1989-1993

opća gimnazija

Prva riječka hrvatska gimnazija

1981-1989

Osnovna škola "Čavle"

Radno iskustvo

2015-

izvanredna profesorica

znanstvena i nastavna djelatnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2009-2015

docentica

znanstvena i nastavna djelatnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2007-2009

viša asistentica

znanstvena i nastavna djelatnost

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

2000-2003

razvoj ljudskih potencijala

razvoj ljudskih potencijala

Siemens d.d., Zagreb

Članstva

2014-

UNESCO International Task Force on Teachers

2013-

Association for Teacher Training in Europe (ATEE)

2013-

Hrvatski pedagoško-književni zbor

2012-

International Network of teacher education institutions associated with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018-

Odgoj za vrijednosti

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2015-

Pedagogija i profesionalni razvoj

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2015-

Interkulturalni odgoj i obrazovanje

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2015-

Emocionalna pedagogija

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2013-2016

Opća pedagogija

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2012-2015

Profesija i cjeloživotno učenje

Izvanredni sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2011-2015

Obrazovanje i rad

Izvanredni sveučilišni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2010-2017

Opća pedagogija

Nastavnički modul

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2010-2015

Pedagogija profesionalnog obrazovanja

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

2009-2015

Obrazovanje i rad

Sveučilišni diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

Mentor u završnim radovima

15.7.2021.

Stavovi studenata o interkulturalnoj kompetenciji i implementaciji interkkulturalnih sadržaja u nastavni stranih jezika

Pamela Grozdanić

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.6.2021.

Percepcija pedagoga o njihovoj ulozi u profesionalnom usmjeravanju

Antonela Pribanić

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.2.2021.

Stavovi nastavnika o inkluziji učenika s posebnim potrebama / s teškoćama u razvoju u srednjim strukovnim školama u Osječko-baranjskoj županiji

Lidija Brod

Sveučilišni diplomski izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

16.12.2020.

Vrijednosti budućih nastavnika kao čimbenik skrivenog kurikuluma

Mia Lakotić

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.5.2019.

Uloga pedagoga u promicanju dječjih prava u predškolskoj ustanovi

Ivana Mihoci Vidoš

Sveučilišni diplomski izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

5.2.2019.

Uloga i kompetencije školskih pedagoga za profesionalno usmjeravanje učenika gimnazija

Margareta Šporčić Škrobonja

Sveučilišni diplomski izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.12.2018.

Interkulturalna osjetljivost studenata nastavničkih studija

Antonela Gojević

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

28.9.2018.

Pedagoške implikacije prostornog uređenja škole

Sanja Baretić

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

27.9.2018.

Nastavničke kompetencije nastavnika stručno-teorijskih sadržaja

Denis Blažević

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.12.2017.

Nastavničke kompetencije strukovnih nastavnika: Hrvatska i Njemačka perspektiva

Matea Štebih

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2017.

Međugeneracijski prijenos vrijednosti s roditelja na djecu adolescente

Valentina Bolčević

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

7.2.2017.

Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje

Barbara Fatur Juretić

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

2.7.2015.

Profesionalno usmjeravanje i profesionalni interesi

Tajana Lesar

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2013.

Odnos uspješnosti učenika i očekivanja nastavnika

Dlab Despotović Ivona

Izvanredni diplomski studij politehnike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2013.

Ravnatelj i motivacija učitelja

Kulić Vlatko

Izvanredni diplomski studij politehnike

Filozofski fakultet u Rijeci

24.10.2013.

Mladi u vremenu krize

Šintić Biserka

Izvanredni diplomski studij politehnike

Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2013.

Prava studenata s invaliditetom i akademsko okruženje

Korkut Sanja

Sveučilišni izvanredni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

18.9.2013.

Odgoj i obrazovanje za interkulturalnost – socijalna distanca prema „drugačijima”

Kovaček Danijela

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.7.2013.

Uloga pedagoga u unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću

Klasan Tamara

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.7.2013.

Zapošljivost pedagoga u upravljanju ljudskim potencijalima na području grada Rijeke

Pajnić Nikolina

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

2.7.2013.

Predrasude prema beskućnicima kao faktor socijalne isključenosti

Luk Iva

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

20.9.2012.

Kompetencije pedagoga u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Brenko Sanja

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

24.5.2012.

Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava - samoprocjena kompetentnosti studenata za pedagoški rad

Hanžek Antonija

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

31.1.2011.

(Neverbalna) komunikacija u poslovnom okruženju

Ivošević Larisa

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

22.11.2010.

Usklađenost strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada

Vujnović Tanja

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.9.2010.

Upravljanje ljudskim potencijalima kao suvremeni oblik obrazovanja odraslih

Trošt Tina

Sveučilišni diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.10.2008.

Osposobljavanje i usavršavanje u poslovnom okruženju

Mehinović Arijana

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

1.10.2008.

Uloga i kompetencije pedagoga u sektoru upravljanja ljudskim resursima

Šabić Ana

Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2014-2017

Opća pedagogija

DPPO

Filozofski fakultet u Rijeci

nositeljica

Gostujući nastavnik

2009. - 2012.

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

Razredna nastava

Učiteljski fakultet, Rijeka

voditelj

2009. - 2010.

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

Razredna nastava

Učiteljski fakultet, Gospić

voditelj

2008. -

Didaktika

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti

voditelj

Osobni razvoj

2009. - 2010.

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

2008. - 2009.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

2008.

Educating for the 21st Century

2000.

Advanced Training of Trainers Program

1999.

Training of Trainers Program

1997.

Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2017.

Demistifikacija razvoja ljudskih potencijala u obrazovanju: Hrvatska perspektiva

Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana

- 196-213

2014

Vrjednovanje spolnog odgoja s pedagoškog stajališta

Kornelija Mrnjaus

Riječki teološki časopis - 2 293-320

A2

2014

Mindfulness, Concentration and Student Achievement - Challenges and Solutions

Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag

Procedia - Social and Behavioral Sciences (1877-0428) - 116 1044-1049

A1 WOS

2014.

Savjetodavna (ne)moć self-help literature

Vrcelj, Sofija ; Mrnjaus Kornelija

Školske novine : tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu - 63 181-199

2014.

The Child's Right to Play?!

Mrnjaus, Kornelija

Croatian Journal of Education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 16 217-233

009-00000001429

2014

Young People in Croatia in Times of Crisis and Some Remarks About Citizenship Education

Mrnjaus, Kornelija; Vrcelj, Sofija; Zloković, Jasminka

Journal of Social Science Education (1618-5293) - 13 13-24

009-00000001429

A1

2013

Interkulturalnost u praksi – socijalna distanca prema “drugačijima” (Interculturality in praxis – social distance towards “different”)

Mrnjaus, Kornelija

Pedagogijska istraživanja (1334-7888) - 10 309-325

A1

2012.

Večanje pozornosti, koncentracije in uspeha študentov s pomočjo „ThetaHealing®“ tehnike

Mrnjaus, Kornelija ; Krneta, Miodrag

Iskanja - 30 (45-46) 68-79

2009.

Suvremeno upravljanje obrazovnim ustanovama

Sajko, Livijo ; Mrnjaus, Kornelija

Pedagogijska istraživanja - 6 103-119

2008.

Vrijednosti u odgoju: pojmovno određenje i rezultati empirijskog istraživanja

Mrnjaus, Kornelija

Napredak (Zagreb) - 149 (1) 5-20

2007.

Studenti i vrijednosti u Austriji i Hrvatskoj

Mrnjaus, Kornelija

Pedagogijska istraživanja - 4 57-79

2012.

Teacher competences for education for democratic citizenship: Training and Classification Challenges

Mrnjaus, Kornelija

- 81-98

2013.

Interkulturalnost u praksi – socijalna distanca prema “drugačijima”

Mrnjaus, Kornelija

Pedagogijska istraživanja - 10 309-325

2014.

Young People in Croatia in Times of Crisis and Some Remarks About Citizenship Education

Mrnjaus, Kornelija ; Vrcelj, Sofija ; Zloković, Jasminka

Journal of social science education - 13 13-24

2014.

Mindfulness, Concentration and Student Achievement - Challenges and Solutions

Mrnjaus, Kornelija ; Krneta, Miodrag

Procedia - Social and Behavioral Sciences - 116 1044-1049

2014.

Civic Pedagogies in Higher Education. Teaching for Democracy in Europe, Canada and the USA

- 224

2014.

Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA

- 320

2014.

EDC/HRE in Croatia: Perspectives, Problems and Promises

Mrnjaus, Kornelija

- 241-266

2014.

The Folly of Emloyability: The Case for a Citizen- Driven Market Economy

Laker, Jason ; Naval, Concepcion ; Mrnjaus, Kornelija

Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije- Series Historia et Sociologia - 24 397-406

2014.

Vrjednovanje programa spolnog odgoja s pedagoškog stajališta

Mrnjaus, Kornelija

Riječki teološki časopis - 2 293-320

2014.

Career education and counseling and vocational self-concept in light of new demands on workforce in globalized world

Mrnjaus, Kornelija

Vesnik. Časopis za teoriju i praksu društveno humanističkih nauka - 2 7-21

2014.

Trendovi i izazovi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na Euro-mediteranskom prostoru

Mrnjaus, Kornelija ; Fabac, Tamara

Napredak (Zagreb) - 155 223-236

2014.

Citizenship, Democracy and the University: Theory and Practice in Europe and North America

Laker, Jason ; Naval, Concepcion ; Mrnjaus, Kornelija

- 1-7

2014.

Introduction - Civic Pedagogies in Higher Education: Teaching for Democracy in Europe, Canada and the USA

Laker, Jason ; Naval, Concepcion ; Mrnjaus, Kornelija

- 1-8

2017.

Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića

- 333

2017.

Vrijednosni aspekti u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima za katolički vjeronauk u Republici Hrvatskoj

Rukavina Kovačević, Ksenija ; Mrnjaus, Kornelija

Napredak (Zagreb) - 158 85-98

2017.

ESD professional development of university educators in Serbia, Croatia and Macedonia : a comparative analysis

Nikolić, Vesna ; Milutinović, Slobodan ; Nedanovski, Pece ; Mrnjaus, Kornelija

International Journal of Sustainability in Higher Education - 18 923-938

2017.

What will I be when I grow up – theoretical assumptions and pedagogical implications of professional guidance

Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana

Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu / Journal of Department of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Novi Sad - 26 51-68

2021.

JE LI STANDARDIZACIJA OBRAZOVANJA OPRAVDANA?

Vrcelj, Sofija ; Mrnjaus, Kornelija ; Jalušić, Anđelka

- 191-206

Znanstvene knjige

2018

Kultura, vrijednosti i odgoj u Japanu

Autor knjige

Mrnjaus, Kornelija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2014

Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA

Urednik knjige

Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija

Palgrave Macmillan

2014

Civic Pedagogies in Higher Education. Teaching for Democracy in Europe, Canada and the USA

Urednik knjige

Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija

Palgrave Macmillan

2014

EDC/HRE in Croatia: Perspectives, Problems and Promises

Autor poglavlja u knjizi

Mrnjaus, Kornelija

Citizenship, Democracy and Higher Education in Europe, Canada and the USA

Laker, Jason; Naval, Concepcion; Mrnjaus, Kornelija

Palgrave Macmillan

2013

(inter)kulturalna dimenzija u odgoju i obrazovanje( (inter)cultural dimension in education )

Autor knjige

Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena; Ivošević, Larisa

Filozofski fakultet

2009

Pädagogische Überlegungen über die Werte. Ein Beitrag zur Theorie der Moralentwicklung mit einer empirischen Untersuchung zum Thema "Studenten und Werte in Österreich und Kroatien"( Pedagogical Reflections on Values )

Autor knjige

Mrnjaus, Kornelija

Südwestdeutscher Verlag

2008

Pedagoška promišljanja o vrijednostima (Pedagogical Reflections on Values)

Autor knjige

Mrnjaus, Kornelija

Filozofski fakultet

Kongresna priopćenja

14.03.2014.

Vrjednovanje programa spolnog odgoja s pedagoškog stajališta

Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Program spolnog odgoja: Tiha revolucija s antropološkim predznakom? Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Rijeci

2013.

Prepoznavanje, poštivanje i promicanje prava djece na igru

Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Igra u ranom djetinjstvu OMEP, Učiteljski fakultet, Zagreb

2013.

Teacher attitudes toward own profession: Exploring the impact of ThetaHealing® technique on teacher stress reduction

Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag

Predavanje

ATEE Annual Conference "Educating for the Future" University of Halden, Halden, Norveška

2013.

Mindfulness, Concentration and Student Achievement – Challenges and Solutions

Mrnjaus, Kornelija; Krneta, Miodrag

Predavanje

5th World Conference on Educational Sciences Sveučilište La Sapienza, Rim, Italija

2012.

Interkulturalna osjetljivost i interkutluralne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci (Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka)

Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena

Predavanje

Drugi kongres pedagoga Hrvatske - Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti Opatija

2011.

Odgoj za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Mrnjaus, Kornelija

Pozvano plenarno predavanje

Međunarodni kongres studenata odgojno-obrazovnih djelatnosti "Wake up call" Filozofski fakultet u Rijeci

2009.

Participtory Education in Schools. The role of schools in educating active citizens

Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Youth Participation as Goal and Method of Citizenship Education in Russia and Europe Saint-Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

2008.

Obrazovanje za održivi razvoj (Education for Sustainable Sevelopment)

Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvička jezera

2007.

Odgoj za vrijednosti u hvatskom obrazovnom sustavu – odgoj za Hrvatsku 21. stoljeća Values Education in Croatian Educational System - Education for Croatia of the 21st Century)

Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Prvi kongres pedagoga Hrvatske Zagreb

Mentorstvo doktorandima

2016. - 2020.

Formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj

Bojana Vignjević Korotaj Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Pedagogija

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Datum obrane: 11.11.2020.

Znanstveni skupovi

14.03.2014. -

Program spolnog odgoja: Tiha revolucija s antropološkim predznakom?

Rijeka Izlaganje rada (plenarno)

14.09.2009. -

Međunarodna konferencija o nacionalnim kvalifikacijskim okvirima

MZOŠ, Zagreb sudionik

01.09.2007. -

Prvi kongres pedagoga Hrvatske

Zagreb sudionik, izlagač

01.11.1999. -

Seminar “Co-ordination of Civil Society Activities in Implementation of Stability Pact"

Council of Europe, Strasbourg, Francuska sudionik

22-25.08.2013.

ATEE Annual Conference "Educating for the Future"

University of Halden, Halden, Norveška sudionik, izlagač

08-11.05.2013.

Igra u ranom djetinjstvu

OMEP, Učiteljski fakultet, Zagreb sudionik, izlagač

05-08.02.2013

5th World Conference on Educational Sciences

Sveučilište La Sapienza, Rim, Italija sudionik, izlagač

28-29.11.2012.

„Are civil rights and obligations connected to environmental issues in education?” Međunarodna konferencija, NEPC – Network of Education Policy Centers

Zagreb sudionik

26-27.10.2012.

Perspektive obrazovnih politika u visokom obrazovanju - pogled na europsku dimenziju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Rijeka Sudionica

24-26.9.2012.

Drugi kongres pedagoga Hrvatske - Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti

Opatija Izlaganje rada (skupine)

16-20.05.2012.

Symposium of the International Network of Teacher Education Institutions association with the UNESCO Chair on Reorienting Teacher Education to Address Sustainability

York University, Toronto, Kanada sudionik

09-16.07.2011.

„Colleges and Universities as Sites of Global Citizenship” 48th International Study Program on Global Citizenship (ISP)

Salzburg Global Seminar, Salzburg, Austria sudionik

18-20.04.2011.

ICE Symposium, International Civic Education, An Invited International Symposium on Building Democratic Citizenship in Europe through Civic Engagement

Leibniz Universität Hannover, Njemačka pozvano sudjelovanje

15-17.04.2011.

1. Međunarodni kongres studenata odgojno-obrazovnih djelatnosti „Wake up call”

Filozofski fakultet u Rijeci pozvano predavanje

23-25.11.2010.

5th International Barcelona Conference on Higher Education "Higher Education's Commitment to Sustainability: from Understanding to Action"

University of Barcelona, Barcelona, Španjolska sudionik

29-31.10.2009.

Youth Participation as Goal and Method of Citizenship Education in Russia and Europe”, International Conference at Saint-Petersburg State University

St. Petersburg, Rusija pozvano predavanje

29-30.06.2009.

Regional Network on Qualifications Frameworks for South East Europe

Ljubljana, Slovenija sudionik

29-30.01.2009.

European Qualifications Framework Conference: Linking to a Globalised World

Europski parlament, Bruxelles, Belgija sudionik

07-08.01.2009.

VET Teachers and Trainers: Key actors to make lifelong learning a reality in Europe

Atena, Grčka sudionik

17-18.12.2008.

Euro-Mediterranean forum on technical education and vocational training; The French Ministry of Economy, Industry and Employment

Marseille, Francuska sudionik

21-23.05.2008.

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu “Cjeloživotno učenje za održivi razvoj”

Učiteljski fakultet u Rijeci, Plitvice sudionik, izlagač

04-05.03.2008.

Seminar on Intercultural Dialogue on University Campus

Council of Europe, Strasbourg, Francuska sudionik

Uredništva časopisa

2015. - 2017.

European Training Foundation Editorial Board

http://www.etf.europa.eu/

2013

Vesnik. Časopis za teoriju i praksu društveno humanističkih nauka

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

10.12.2012.

Detalji

Okrugli stol "Darovita djeca u odgojno-obrazovnom sustavu i njihova prava

Gradska vijećnica, Rijeka

25.10.2011.

Detalji

Okrugli stol, Savjet za znanost SDP-a

Transadria, Rijeka

18.10.2011.

Detalji

Tribina "Socijalna isključenost", povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Gradska vijećnica, Rijeka

Volonterstvo

01.11.2011.

Tete pričalice

Rijeka

Medijski nastupi

23.03.2014.

Detalji

Radio Rijeka

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2018-2020

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet / Odsjek za pedagogiju

2014-2016

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet / Odsjek za pedagogiju

2011-2012

zamjenica pročelnice Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet

2010-2012

voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika

Filozofski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

2009. -

članica Povjerenstva za izradu pravnog okvira Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

2008. - 2010.

članica Etičkog povjerenstva

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2007. - 2009.

ECTS-koordinatorica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2007. - 2010.

članica Operativnog tima pri Povjerenstvu za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vlada RH

Projekti

Znanstveni projekti

1.10.2013-30.9.2016

University Educators for Sustainable Development (UE4SD Project)

partner

Vijeće Europe, Education and Culture DG 7.499,00 EUR

06.2011-31.12.2013

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja (009-0000000-2489)

suradnik

MZOŠ