PORTFELJ / prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić red. prof.

Portfelj

prof. dr. sc.

Sanja Smojver Ažić

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 367

Vidljivost

Obrazovanje

1999. -

doktor društvenih znanosti

Poslijediplomski studij

Filozofski fakultet, Zagreb

1991. -

magistar psihologije

Poslijediplomski studij

Filozofski fakultet Ljubljana

1982. - 1987.

dipl. prof. psihologije

psihologija

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

06.12.1987.

redoviti profesor

Od 2009. pročelnica katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju. Od 2006.voditeljica Odbora za kvalitetu Filozofskog fakulteta. Od 2004. do 2009. ECTS koordinatorica na Odsjeku za psihologiju. Od 2002. do 2004. pročelnica Odsjeka za psihologiju. Od 2004. do 2006. pročelnica katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju.

Filozofski fakultet

Nagrade i priznanja

2019.

Zahvalnica Filozofskoga fakulteta za uspostavu i dugogodišnje vođenje Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete te promicanje kulture kvalitete na Fakultetu

04.07.2015.

Uvjerenje za najbolji rad na 24. ljetnoj školi kineziologa Hrvatske.

01.07.2014.

Državna nagrada za znanost za 2013. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanost iu području društvenih znanosti: skupina predloženika

01.10.2004.

Diploma za visoku razinu inovativne djelatnosti na 6. izložbi inovacija iz medicine i ekologije u sklopu 21. međunarodnog sjevernojadranskog sajma za Obiteljski astma program

Članstva

2016.

Society for Study of Emerging Adulthood

2015

European Association for Developmental Psychology

2009. -

Povjerenstva za nastavnički modul Filozofskog fakulteta

2008. -

Sveučilišni odbor za kvalitetu

1998. -

Studentski savjetovališni centar

Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Psihološki aspekti roditejstva

Primaljstvo- diplomski studij

Fakultet zdravstvenih studija

nositeljica kolegija

2020. -

Razvojna psihologija

Logopedija- preddiplomski studij

Sveučilište u Rijeci

sunositeljica kolegija

2011. -

Psihologija zrele dobi i starenja

Psihologija-preddiplomski

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

2010. - 2016.

Razvojna psihologija

Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjestnosti

nositeljica kolegija

2008. - 2010.

Savjetovanje roditelja

Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

2006. -

Razvojna psihologija

Nastavnički modul

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

2005. - 2010.

Psihologija djetinjstva i adolescencije

Psihologija-preddiplomski

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

1997. - 2004.

Razvojna psihologija 2

Psihologija

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

1997. - 2001.

Razvojna psihologija 1

Psihologija

Filozofski fakultet

nositeljica kolegija

Partnersko savjetovanje

Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”

Filozofski fakultet

voditelj

Vještine upravljanja sukobom

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje poslovnim uspjehom

Ekonomski fakultet

suradnik

Psihologija roditeljstva

Psihologija

Filozofski fakultet

voditelj

Razvojna psihologija

Pedagogija

Fiozofski fakultet

voditelj

Mentor u završnim radovima

2022.

Pojavnost i procjena depresivnosti u majki do prve godine djetetovog života u primorsko-goranskoj županiji

Zlata Premar

primaljstvo

Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija

2022.

Povezanost razine stresa i kognitivne kontrole sa konzumacijom sredstava ovisnosti kod studenata za vrijeme pandemije

Anja Bogunović

psihologija

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet

2021.

Efekti anksioznosti na duljinu trajanja poroda

Adriana Kajba

Sveučilišni diplomski studij Primaljstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

2021.

Uloga temperamenta djeteta i roditeljskog ponašanja u objašnjenju socijalne kompetencije i emocionalne regulacije djece predškolske dobi

Annabelle Učkar Marušić

Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2021.

Efekti socijalne usporedbe na društvenim mrežama i statusa identiteta na zadovoljstvo slikom tijela kod adolescenata

Ivana Božić

Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2021.

Povezanost roditeljske emocionalne regulacije i roditeljskog stresa s uznemirenošću i anksioznosti djece u vrijeme pandemije koronavirusa

Monika Trupković:

Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2019.

Uloga percepcije budućnosti i roditeljskih ponašanja u depresivnosti mladih na prijelaznim obrazovnim razdobljima

Nives Lukač

Diplomski studij psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2017.

Povezanost kvalitete obiteljskih odnosa s očekivanjima od romantičnih veza kod mladih

Lucija Vučković

psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2016.

Očekivanja o brizi za starije roditelje iz perspektive starijih roditelja i odrasle djece: uloga privrženosti i filijalne zrelosti

Katarina Banov

diplomski studij Psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

2016.

Uloga privrženosti i percepcije majčinog roditeljskog stila u objašnjenju kćerina pružanja brige

Neva Ljuština

diplomski studij Psihologije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Prezaštićivanje i samoefikasnost majki i problemi u ponašanju djece rane predškolske dobi s obzirom na strukturu obitelji

Iva Božić

Psihologija

Filozofski fakultet

2015.

Osobine ličnosti studenata i odnosi s roditeljima kao odrednice kriterija odraslosti

Katarina Kotlar

Psihologija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2014. -

Uloga kontekstualnih determinanti roditeljstva i subjektivnog doživljaja roditeljstva u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema adolescenata

Ivana Barić

psihologija

Filozofski fakultet

2013. -

Odgojni postupci roditelja i njihov utjecaj na djecu

Maja Ševrović

Pedagogija

Filozofski fakultet

2013. -

Programi socio-emocionalnog učenja u odgojno-obrazovnim institucijama

Petra Orbanić

Pedagogija

Filozofski fakultet

2012. -

Samovrednovanje dječjih vrtića

Antonija Strukan

Psihologija

Filozofski fakultet

2012. -

Povezanost optimizma, samoefikasnosti, životnih ciljeva i depresivnosti

Danijela Krajačević

Psihologija

Filozofski fakultet

2012. -

Povezanost roditeljskih ciljeva, očekivanja i ponašanja, sudjelovanja u zajedničkim obiteljskim aktivnostima te uključenosti djece u slobodne aktivnosti

Tea Brec

Psihologija

Filozofski fakultet

2012. -

Uloga očeve uključenosti na prilagodbu studenata

Ana Silov

psihologija

Filozofski fakultet

2011. -

Povezanost izvora stresa i percipirane socijalne podrške s emocionalnom, akademskom i socijalnom prilagodbom studenata

Sanja Tatković

Psihologija

Filozofski fakultet

2011. -

Povezanost perfekcionizma, anksiozne osjetljivosti i brige kod studenata prve i zadnje godine studija

Vanja Prvulović

Psihologija

Filozofski fakultet

2011. -

Privrženost roditeljima i vršnjacima kao prediktori podložnosti vršnjačkom pritisku

Marica Brljević

Psihologija

Filozofski fakultet

2011. -

Faktori povezani s doživljajem beznadnosti i suicidalnim rizikom u adolescentskoj populaciji

Doris Penić

Psihologija

Filozofski fakultet

2010. -

Povezanost stila privrženosti i vjerovanja o romantičnim odnosima između djece i njihovih roditelja

Zdravka Uroda

Psihologija

Filozofski fakultet

2010. -

Povezanost privrženosti i percipirane socijalne podrške s akademskom, emocionalnom i socijalnom prilagodbom na studij

Ana Rudić

Psihologija

Filozofski fakultet

2009. -

Neki rizični i zaštitni faktori konzumacije sredstava ovisnosti kod srednjoškolaca

Ana Grabant

Psihologija

Filozofski fakultet

2009. -

Razlike u prilagodbi studenata i životnim ciljevima s obzirom na status i stil razvoja identiteta

Fiona Čović

Psihologija

Filozofski fakultet

2008. -

Povezanost roditeljske uključenosti i podrške autonomije s problemima prilagodbe studenata

Mirjana Čar Bunčić

Psihologija

Filozofski fakultet

2008. -

Odrednice prilagodbe na studij i razlike između studenata s obzirom na uključivanje u program studentskog mentorstva

Sandra Antulić

Psihologija

Filozofski fakultet

2007. -

Povezanost ponašanja trenera i anksioznosti adolescenata

Petar NIkolić

Psihologija

Filozofski fakultet

2007. -

Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školske dobi

Zorica Topalović

Psihologija

Filozofski fakultet

2007. -

Povezanost crta anksiozne osjetljivosti i traženja uzbuđenja sa motivacijom za korištenje alkohola, cigareta i marihuane

Dunja Stepčić

Psihologija

Filozofski fakultet

2007. -

Privrženost, optimizam i psihološka prilagodba studenata

Ana Sutlić

Psihologija

Filozofski fakultet

2007. -

Crte ličnosti, optimizam i prilagodba studenata na studij

Iva Milanović

Psihologija

Filozofski fakultet

2006. -

Odnos s roditeljima, zadovoljstvo životom i korištenje sredstava ovisnosti kod srednjoškolaca u Istarskoj županiji

Velimir Todorović

Psihologija

Filozofski fakultet

2006. -

Razlike između nasilnika i žrtvi u internaliziranim i eksternaliziranim problemima kod djece od VI. do VIII. razreda osnovne škole

Marija Bertović

Razlike između nasilnika i žrtvi u internaliziranim i eksternaliziranim problemima kod djece od VI. do VIII. razreda osnovne škole

2005. -

Privrženost roditeljima, uključenost roditelja u školske aktivnosti, roditeljske ciljne orijentacije i ciljne orijentacije učenika viših razreda osnovne škole

Nataša Špigl

Psihologija

Filozofski fakultet

2005. -

Privrženost adolescenata i njihovih majki

Ines Jakovčić

Psihologija

Filozofski fakultet

2005. -

Odnos privrženosti roditeljima i eksternaliziranih i internaliziranih problema u mladoj odrasloj osobi

Ivana Čelić

Psihologija

Filozofski fakultet

2004. -

Socijalna podrška i privrženost kao korelati usamljenosti

Petra Fero

Psihologija

Filozofski fakultet

2004. -

Kriza srednjih godina kod muškaraca s obzirom na dob, dimenzije petofaktorskog modela strukture ličnosti, procjenu stresnih događaja, stupanj obrazovanja i socio-ekonomski status

Nataša Margetić

Psihologija

Filozofski fakultet

2003. -

Kriza srednjih godina kod žena: odnos menopauznog statusa, dimenzija petofaktorskog modela strukture ličnosti i privatne svijesti o sebi s krizom srednjih godina

Senka Margetić

Psihologija

Filozofski fakultet

2003. -

Samoprocjene kompetencija i problemi ponašanja adolescenata na Achenbachovom upitniku

Barbara Udovičić

Psihologija

Filozofski fakultet

2003. -

Odnos roditeljskog stila, internaliziranih i eksternaliziranih problema i školskog postignuća kod adolescenata

Marinela Baboselac

Psihologija

Filozofski fakultet

2003. -

Internalizirani i eksternalizirani problemi djece: usporedba samoprocjene i nastavničke procjene

Jelena Gazibara

Psihologija

Filozofski fakultet

2002. -

Socijalne interakcije među djecom u dobno miješanim i dobno čistim skupinama

Danijela Bubnić

Psihologija

Filozofski fakultet

2002. -

Roditeljske procjene ponašanja predškolske djece: prilagodba Achenbachove CBCL - skale

Ivana Sošić Antunović

Psihologija

Filozofski fakultet

2002. -

Odnos kvalitete privrženosti roditeljima i emocionalnog funkcioniranja adolescenata

Irena Brnović

Psihologija

Filozofski fakultet

2002. -

Razlike u školskom uspjehu, adaptivnom funkcioniranju te problemima u ponašanju između djece smještene u dječji dom i djece odrasle u obiteljima

Anita Brkan

Psihologija

Filozofski fakultet

2002. -

Kognitivno-afektivna i ponašajna dimenzija privrženosti i adolescenata roditeljima i prijateljima

Iva Jeger

Psihologija

Filozofski fakultet

2001. -

Agresivnost roditelja, roditeljski odgojni stil i ispoljavanje agresivnog ponašanja kod djece predškolske dobi

Ivana Vremarić

Psihologija

Filozofski fakultet

2001. -

Razlike u nekim osobinama ličnosti i načinima suočavanja sa stresom između sportaša i nesportaša srednjoškolca

Sandra Anđelić

Psihologija

Filozofski fakultet

2000. -

Stilovi partnerske privrženosti i njihova povezanost sa samopoštovanjem i ishodima procesa separacije - individuacije

Ivana Pavačić

Psihologija

Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

2019.

Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet

Nositeljica kolegija

05.07.2018. - 05.07.2018.

Suradnička procjena nastave

-

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Predavač

27.04.2018. - 08.06.2018.

Učenje i poučavanje: Razvoj studenata

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet

suradnik

03.03.2018. - 10.03.2018.

Razvoj adolescenata i mladih osoba

Mladi u suvremenom društvu

Filozofski fakultet i Institut za razvoj društvenih istraživanja

nositeljica kolegija

01.05.2016. -

Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju

Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju

Medicinski fakultet u Rijeci

Nastavnik, voditelj

01.05.2014. -

Učenje i poučavanje: Razvoj studenata

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Centar za obrazovanje nastavnika; Filozofski fakultet

suradnik

2012. -

Razvojna psihologija

Razlikovni studij pedagogije

Filozofski fakultet

voditelj

2012. -

Razvojna psihologija

Razlikovni studij politehnika

Filozofski fakultet

voditelj

2010. -

Razvojna psihologija

DPPO

Filozofski fakultet

voditelj

2009. -

Socioemocionalni razvoj djece i mladih

Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Medicinski fakultet i Filozofksi fakultet

voditelj

2001. - 2005.

Razvojna psihologija

izvanredni studij Predškolskog odgoja

Visoka učiteljska škola

voditelj

1999. - 2000.

Razvojna psihologija

Izvanredni studij defektologije

Fakulteta specijalne edukacije i rehabilitacije u Zagrebu.

suradnik

Gostujući nastavnik

01.12.2013. -

Učiteljski fakultet

suradnik

Marketinške komunikacije i ponašnje potrošača, dionica: komunikacijski stilovi

Poslijediplomski studij

Ekonomski fakultet

suradnik

Razvoj u obitelji

Psihologija- doktorski studij

Filozofski fakultet, Zagreb

voditelj

Osobni razvoj

2019.

IKT podrška suvremenoj nastavi, 2019.

01.06.2011. -

e-learning

2011. -

Seminar partnersko savjetovanje

01.04.2009. -

Seminar „Medijacija”

2007. -

Edukacija vanjskih auditora sustava kvalitete

2004. -

• Kratka edukacija o principima palijativne skrbi

1997. -

Seminar o osobi usmjerenom savjetovanju

1997. -

Sukob i suradnja

1989. -

Uspješna komunikacija na predavanjima i na seminarima

1994/1995.

Kognitivna bihevioralna terapija

2002/2003.

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Izdavaštvo

2016. -

Promocija zdravlja razvojem socio-emocionalnih kompetencija u školskom okruženju

Financiranje: Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Effects of Social Media Social Comparisons and Identity Processes on Body Image Satisfaction in Late Adolescence. (rad prihvaćen za objavljivanje) Q2 A1

Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Božić, I. i Malkoč I.

Europe’s Journal of Psychology

Q2 WOS

2023.

Anxiety in Early Adolescents During the Covid-19 Pandemic: The Role of Intolerance of Uncertainty and Cognitive Emotion Regulation

Martinac Dorčić, Tamara; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

European Journal of Psychology Open ;(1421-0185) 1-11 - 1-11

https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1024/2673-8627/a000035

WOS

2022.

Filial Maturity and Attachment Dimensions as Predictors for Prospective Caregiving Expectations.

Smojver-Ažić, S., & Banov Trošelj, K.

Psychologia Rozwojowa - 67-77

https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2022/Numer-1-2022/art/22541/

A1

2022.

Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries.

Kowal, M., Sorokowski, P., Pisanski, K., Valentova, J. V., Varella, M. A., Frederick, D. A., ... & Smojver-Ažić, S. (2022). 43(6), 455-474.

Evolution and Human Behavior - 43 455-474

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513822000472?via%3Dihub

Q1

2021.

Izvori stresa, depresivnost i akademsko funkcioniranje studenata za vrijeme pandemije COVID-19. (Q3)

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Birovljević, G.

Društvena istraživanja. - 30 291-312

https://hrcak.srce.hr/file/378715

Q3

2020.

Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Rončević Zubković, Barbara

Journal of computer assisted learning (0266-4909) 36 (2020), 3; 323-334 - 36 323-334

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcal.12402

WOS

2020.

Implikacije rezultata istraživanja učinaka pilot- projekta e-Škole: Preporuke za primjenu IKT-a u obrazovanju

Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S.

S.Kolić-Vehovec. Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e- Škole - 251-259

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

A2

2020.

The role of experience during playing bullying prevention serious game: effects on knowledge and compassion.

Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., & Pahljina-Reinić, R

Behaviour & Information Technology - 1-15

https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1813332

Q2

2020.

Učestalost korištenja IKT-a kod nastavnika i učenika

Mohorić, T., Smojver-Ažić, S., Močibob, M.

S. Kolić-Vehovec (ur.). Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. - 63-92

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

A2

2020.

Stavovi nastavnika i učenika prema IKT-u.

Smojver-Ažić, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T.

S. Kolić-Vehovec (ur.). Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole. Rijeka: Sveučilište u Rijeci - 93-117

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2021/02/Uvodjenje_suvremen_tehnologija_u_ucenje_i_poucavanje_Istraziv_ucinaka_pilot-projekta_e-Skole_E-IZDANJE_17.2.21.pdf

A2

2020.

Teorijski i empirijski opis privrženosti.

Smojver-Ažić, S.

S. Tatalović-Vorkapić (ur.). Psihologija privrženosti i prilagodba u dječjemu vrtiću: Psihologija dobrobiti djece vol. 1 / Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet. - 21-58

A2

2020.

Perception of Adulthood and Psychological Adjustment in Emerging Adults.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja - 29 195-215

https://www.bib.irb.hr/1069665

A1

16.12.2019.

Odrednice pomaganja žrtvi u situacijama vršnjačkog nasilja

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana

Psihologijske teme (1332-0742) 28 (2019), 3; 681-700 - 28 681-700

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334432

Q4

19.11.2019.

Evaluation of serious game for changing students' behaviour in bullying situation

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Rončević Zubković, Barbara

Journal of computer assisted learning - 36 323-334

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcal.12402

Q1 WOS

01.10.2019.

Očekivanja o filijalnoj brizi u starijoj dobi iz perspektive odrasle djece i roditelja

Banov, Katarina; Smojver-Ažić, Sanja

Ljetopis socijalnog rada - 26 257-279

https://hrcak.srce.hr/227008

Q4

2019

Depressive symptoms among undergraduate students

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Global perspectives on university students / Esteves, Dulce ; Scarf, Damian ; Pinheiro, Paulo ; Arahanga-Doyle, Hitaua ; Hunter, John (ur.). New York: Nova science publishers - 47-80

https://novapublishers.com/shop/global-perspectives-on-university-students/

01.10.2017.

Predictors of University Students' Academic Achievement: A Prospective Study

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

Društvena istraživanja - 26 457-476

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=281384

Q3 A1 WOS

2016.

Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas.

Smojver-Ažić, S., Jug-Dujaković, M., Bradić, S., Takšić, V., Đonlić, V.

3rd European science of judo research symposium & 2nd scientific and professional conference on judo: “applicable research in judo“

2015.

Primjena i učinkovitost projekta „Judo u školama“ kao nove metode usvajanja pozitivnih obrazaca ponašanja i zdravih životnih navika

Đonlić, V., Takšić, V., Bradić, S., Smojver – Ažić, S.

Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske - 143-147

A2

2015.

Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja.

Đonlić, V., Berčić, B., Perak, B., Smojver Ažić, S., & Takšić, V.

Filozofska istraživanja - 35 493-508

http://www.hrfd.hr/documents/fil139-djonlic-et-al.pdf

WOS

2015.

Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools

Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir

EDULEARN15 Proceedings: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-8th, 2015 - Barcelona, Spain / Gomez Chova, L., Lopez martinez, A., Candel Torres, I. (ur.). - Barcelona : IATED Academy , 2015. - 4949-4957

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

A1

2015.

Contribution of parental attachment and involvement to the academic, emotional and social adjustment to college: A three-year longitudinal study

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Juretić, Jasminka

Psihološka obzorja : Horizons of psychology - 24 21-32

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766979

A1

2015.

Attachment to Parents and Depressive Symptoms in College Students: The Mediating Role of Initial Emotional Adjustment and Psychological Needs

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Psihologijske teme/Psychological Topics - 24 135-153

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764763

A1

2015.

Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 24 47-67

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764691

WOS

2013.

Adjustment to College and the Student Mentoring Programme/Prilagodba studiju i programu studentskog mentorstva

Smojver Ažić, S., & Antulić, S.

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 15 715-740

A1

2012.

OSOBNI I OBITELJSKI ČIMBENICI PRILAGODBE MLAĐIH ADOLESCENATA

Macuka, Ivana ; Smojver-Ažić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 48 27-43

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=578796

A1

2012.

Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskog ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata

Macuka, Ivana ; Smojver-Ažić, Sanja ; Burić, Irena

Društvena istraživanja - 21 383-403

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=518288

WOS

2011.

Sex differences in patterns of relations between family interactions and depressive symptoms in adolescents

Smojver-Ažić, Sanja ; Bezinović, Petar

Croatian medical journal - 52 469-477

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526638

WOS

2010.

Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta

Smojver-Ažić, Sanja, Topalović, Z.

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 151 7-30

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509761

A1

2010.

Student Mentoring Programme and College Adjustment

Antulić, Sandra ; Smojver-Ažić, Sanja

ICERI2010 Proceedings - 1 2476-2483

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=643384

WOS

2010.

The Contribution of Personality Traits and Academic and Social Adjustment to Life Satisfaction and Depression in College Freshmen

Smojver-Azic, Sanja ; Zivcic-Becirevic, Ivanka ; Jakovcic, Ines

Psihološka obzorja : Horizons of psychology - 19 5-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509771

A1

2010.

Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskog funkcioniranja s psihičkim simptomima majki i očeva

Smojver-Ažić, Sanja ; Martinac Dorčić, Tamara

Društvena istraživanja - 19 209-231

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396033

WOS

2008.

Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumiranje cigareta i alkohola kod adolescenata

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja

Socijalna psihijatrija - 36 161-170

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=381806

A1

2007.

Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba na studij s obzirom na spol, godinu studija i promjenu mjesta boravka

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Kukić, Miljana ; Jasprica, Sanja

Psihologijske teme - 16 121-140

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330936

A1

2006.

Percepcija prošlih odnosa i privrženost adolescenata i njihovih majki

Smojver-Ažić, Sanja ; Jakovčić, Ines

Psihologijske teme - 15 59-79

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330884

A1

2005.

Problemi u ponašanju i osobine ličnosti opomenutih i pohvaljenih učenika

Smojver-Ažić, Sanja ; Rački, Željko ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 146 5-16

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=474919

A2

2005.

Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićima

Živčić-Bećirević, Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja

Psihologijske teme - 14 3-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246746

A2

2005.

Odgojni aspekti sporta-slika o sebi i problemna ponašanja obzirom na uključenost i uspješnost djece u sportskim aktivnostima

V Đonlić, O Marušić Štimac, S Smojver-Ažić

VI konferencija o športu Alpe-Jadran, Opatija

A2

2003.

Problemi u ponašanju predškolske djece prema procjeni roditelja i odgojitelja

Živčić-Bećirević Ivanka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Mišćenić Gorana

Psihologijske teme - 12 63-76

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221903

A2

2002.

Personality traits and coping with stress among adolescent athletes and non-athletes

Smojver-Ažić, S., Anđelić-Breš, S i Đonlić, V.

Proceeding book: Kineziology New Perspectives: 3rd International Scientific Conference Opatija, Croatia, - 781-784.

A2

2001.

Kvaliteta studija iz studentske perspektive: Smjernice za promjene, 2001.

Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=105889

2000.

Obiteljski astma program: Medicinsko-psihološki pristup astmatičnoj djeci i njihovim roditeljima

Bartoniček Valačić, Vesna ; Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Paediatria Croatica - 44 33-35

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246848

A1

2000.

Negativni odnos roditelja i agresivnost adolescenata: Značenje spola roditelja i spola djeteta

Bezinović, Petar ; Smojver-Ažić, Sanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja - 36 87-98

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=49777

A1

1998.

Proces separacije-individuacije adolescenata : prikaz upitnika

Smojver-Ažić, Sanja

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 4-5 603-617

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35619

WOS

1998.

Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji

Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 4-5 525-541

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35617

WOS

1993.

Iskustva u radu Telefona za psihološku pomoć.

Živčić, I. i Smojver-Ažić, S.

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 2 173-178

A2

1992.

Percepcija zakrivljenih crta.

Sremec, B. i Smojver-Ažić, S.

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 1 123-130

A2

1992.

Odvojeni vidni putovi: Anatomija, fiziologija i percepcija.

Smojver-Ažić, S.

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 1 123-130.

A2

1992.

"Efekt kosine" u točnosti percepcije zakrivljenih crta.

Smojver-Ažić, S.

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 1 131-136

A2

1992.

Socijalna kompetencija i socijalni status.

Brdar, I. i Smojver-Ažić, S.

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 1 123-130.

A2

1999/2000

Analiza individualnog savjetodavnog rada u Studentskom savjetovališnom centru

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Kandare, A.

Psihologijske teme - 8-9 127-134

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=103455

A2

1995/1996

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4/5 99-106

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35625

A2

1995/1996

Psihoneuroimunološki aspekti astme i alergija u dječjoj dobi - novi pristupi liječenju

Tkalčić, Mladenka ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Bartoniček-Brgić, Vesna ; Manestar, Darko

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4-5 77-83

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246850

A2

Znanstvene knjige

2014.

Odnos odrasle djece i roditelja iz perspektive kćeri i majke

Smojver-Ažić, Sanja

A. Brajša-Žganec, Penezić, Z., Lopižić, J.

Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740369

2012.

Priručnik za kvalitetu studiranja

Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Pavletić, Duško ; Smojver Ažić, Sanja ; Bajšanski, Miljana

Sveučilište u Rijeci - Rektorat

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577110

2012.

Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće

Pavletić, Duško ; Prijić Samaržija, Snježana ; Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Smojver Ažić, Sanja ; Katić, Vesna ; Bajšanski, Miljana

Sveučilište u Rijeci - Rektorat

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577108

2007.

Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Smojver-Ažić, Sanja

Pero Lučin

Nacionalna zaklada za znanost

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661498

Pozvana predavanja

2.12.2021.

Promoting active aging through lifelong learning: The role of the university of the third age AGEING OF THE POPULATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SOCIETY AND UNIVERSITY

Sanja Smojver-Ažić

Rijeka

2020.

Socijalno-emocionalni razvoj i mentalno zdravlje djece PROMEHS projekt

Sanja Smojver-Ažić

online-Rijeka

01.10.2016.

Izazovi poticanja osobnog i socijalnog razvoja u školskom okruženju

Sanja Smojver-Ažić

Primošten

01.05.2016.

Frameworks for emotional and social learning during childhood and adolescence.

Vladimir Takšić, Sanja Smojver Ažić

Rijeka

01.06.2015.

Depression and Anxiety in University Students

I. Živčić-Bećirević, S. Smojver-Ažić, T. Martinac Dorčić, J. Juretić

Barcelona

2003.

I. hrvatsko savjetovanje o tjelesnom vježbanju osoba starije dobi

Krk

Kongresna priopćenja

19.7.2023. - 21.7.2023.

University students’ sources of stress and anxiety symptoms during two years of COVID 19 pandemic

Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I. Martinac Dorčić, T.

usmeno izlaganje

44th International Conference of the Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society (STAR) Faro, Portugal

https://star2023.ualg.pt/wp-content/uploads/2023/08/BookofAbstractsandProceedings_44thSTARConference.pdf

9.11.2022. - 12.11.2022.

Smojver-Ažić, Sanja

Potrebe odraslih starijih osoba i kvaliteta života

usmeno izlaganje

29.godišnja konferencija HPD Tuhelj

9.11.2022. - 12.11.2022.

Loneliness and mental health during the covid-19 pandemic among slovenian and croatian young adults

Zadravec Šedivy, Nuša; Smojver-Ažić Sanja; Martinac Dorčić Tamara; Gomboc Vanja; Krohne Nina; Lavrič Meta; Podlogar Tina; Poštuvan Vita; Živčić- Bećirević Ivanka

usmeno izlaganje

29.godišnja konferencija HPD Tuhelj

9.11.2022. - 12.11.2022.

Loneliness among Slovenian and Croatian older adults

Zadravec Šedivy, Nuša; Smojver-Ažić Sanja

usmeno izlaganje

29.godišnja konferencija HPD Tuhelj

5.7.2022. - 8.7.2022.

The Role of Emotion Regulation and Intolerance of Uncertainty in Child Anxiety Symptoms

Martinac Dorčić, Tamara; Živčić – Bećirević, Ivanka; Smojver - Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

17th European Congress of Psychology Ljubljana

10.11.2021. - 13.11.2021.

Emocionalno funkcioniranje studenata tijekom pandemije.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Birovljević, G.

usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. online

10.11.2021. - 13.11.2021.

Izvori stresa i posttraumatski rast sveučilišnih nastavnika u vrijeme pandemije.

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I. i Birovljević, G.

usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. online

10.11.2021. - 13.11.2021.

Akademsko funkcioniranje i zadovoljstvo životom studenata tijekom pandemije.

Martinac Dorčić, T., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Birovljević, G. (2021).

usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. online

10.11.2021. - 13.11.2021.

Moderatori odnosa izloženosti stresu i depresivnih i anksioznih simptoma kod studenta tijekom pandemije COVID-19

Birovljević, G., Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S. i Martinac Dorčić, T.

usmeno izlaganje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. online

10.9.2021.

Depressive symptoms in young people: The role of parental behavior and romantic relationship status.

Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Živčić- Bećirević, I.

poster

EADP SUMMER TOUR online_Poljska

https://psprc.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/EADP2021_Abstract-Book_20210910_PL-8.pdf

5.2021.

The role of teachers’ feedback in cognitive vulnerability to depression in college students, 10th International Congress of Cognitive Psychotherapy,

Živčić-Bećirević, I. Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T. i Majnarić, L.

poster

10th International Congress of Cognitive Psychotherapy online-Rim

https://www.iccp2021.com/

2020.

The role of fathers in future time perception and depression of late adolescent girls.

Smojver-Ažić, S., Živčić-Bećirević, I., Martinac Dorčić, T.

poster

17th EARA conference: Adolescence in a rapidly changing world. Porto-online

https://www.fpce.up.pt/eara2020/EARA2020BookofAbstracts.pdf

2019.

The effects of depressive symptoms on academic achievement and adjustment to college.

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

poster

16th European Congress of Psychology Moskva

2019.

Evaluation of a serious game for changing students’ behaviour in bullying situation: A multi-method approach.

Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Rončević Zubković, B.

poster

16th European congress of psychology Moskva

03.07.2018.

Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Catalina, C.A. Applying psychological principles in design of serious anti-bullying game within eConfidence project.

Kolić-Vehovec, S., Rončević Zubković, B., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Catalina, C.A.

usmeno izlaganje

EDULEARN: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma de Mallorca, Spain,

25.05.2018.

Promatrači u situacijama vršnjačkog nasilja: Što određuje pomaganje žrtvi?

Kolić-Vehovec, S., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Rončević Zubković, B.

usmeno izlaganje

Dani psihologije u Zadru Zadar

18.05.2018.

Dimensions of emerging adulthood and depression in Croatian young people

Živčić–Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.

usmeno

SEA Thematic conference: Self and Identity in Emerging Adulthood Cluj, Rumunjska

19.05.2017.

Risks for behavioural problems in the early and preschool age: Proposal of assessment measure.

Vlah, N., Smojver-Ažić, N., Martinac Dorčić, T.

Usmeno priopćenje.

9th International conference of the faculty of Education and rehabilitation Science. ERFCON Zagreb

17.11.2016.

Čemu se nadaju stariji roditelji i kako se zbog toga osjećaju? Odnos privrženosti, očekivanja o brizi i zadovoljstva životom u trećoj dobi.

Banov, K., Smojver-Ažić, S.

3. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

12.11.2016.

Problemi sa spavanjem u ranom djetinjstvu: uloga djetetova temperamenta i roditeljskih reakcija. Usmeno priopćenje.

Martinac Dorčić, T., Smojver-Ažić, S., Vlah, N.

usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

01.09.2016.

Academic motivation in high school students: The role of psychological needs and identity process

Tamara Martinac Dorčić, Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Gordana Ribić

poster

12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka

07.07.2016.

Stress, anxiety and depression among emerging adults,

Živčić-Bećirević, I., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Juretić, J.

Usmeno priopćenje

37th STAR conference Zagreb

20.06.2016.

Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas.

Smojver-Ažić, S., Jug-Dujaković, M., Bradić, S., Takšić, V., Đonlić, V.

Usmeno izlaganje

3rd European science of judo research symposium & 2nd scientific and professional conference on judo: “applicable research in judo“ , Poreč

16.06.2016.

Supporting parents in facilitating college student adjustment

Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver-Ažić, Sanja

predavanje

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON COGNITIVE BEHAVIORAL COACHING Atena, Grčka

01.05.2016.

Frameworks for emotional and social learning during childhood and adolescence

Vladimir Takšić, Sanja Smojver Ažić

Predavanje

"Health for all?! Mental Health!" International Symposium, Rijeka, Rijeka

2016.

Sveučilište za treću dob.

Gorše, V., Zovko, A., Smojver-Ažić, S.

usmeno priopćenje

7. međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih, Vodice Vodice

04.11.2015.

Odnos majke i kćeri-pogled iz njene perspektive

Katarina, Banov, Neva Ljuština, Silvija Šikić, Sanja Smojver-Ažić

radionica

23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik

04.11.2015.

Sveučilište za treću dob: pogled u budućnost

Sanja Smojver-Ažić

Predavanje

23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik

04.11.2015.

Očekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece

Banov, Katarina, Smojver-Ažić, Sanja

Usmeno priopćenje

23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik

01.10.2015.

Analiza roditeljskih zabrinutosti i problema u ponašanju djece jasličke dobi

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Vlah, Nataša

usmeno

4. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu Čakovec

2015.

Depression and Anxiety in University Students

Živčić-Bećirević, Ivanka, Smojver Ažić, Sanja, Martinac Dorčić, Tamara, Juretić, Jasminka

Pozvano predavanje

Euro Psychiatry Summit Barcelona, Španjolska

05.11.2014.

Iskustva u provedbi projekta Sveučilište za treću dob

Sanja Smojver-Ažić i Zoran Baljak:

poster

22. godišnja konferencija HPD: Kako obrazovanju dodati boju Rovinj

10.09.2014.

Parental attachment and cognitive factors in university students' depressive symptoms;

Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.; Jakovčić, I.

poster;

EABCT kongres; Den Hag, Nizozemska;

2014.

Psychological problems among students at University of Rijeka, Croatia

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara

Predavanje

European Conference on Youth Mental Health Venecija, Italija

2014.

Uloga kognitivnih čimbenika u depresivnosti studenata; predavanje;

Živčić-Bećirević, I.; Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T.; Juretić, J.;

usmeno izlaganje

XIX Dani psihologije u Zadru; Zadar;

2014.

Uloga roditeljske uključenosti u akademskom funkcioniranju studenata; predavanje

Smojver-Ažić, S.; Martinac Dorčić, T.; Živčić-Bećirević, I.

usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa; Rovinj;

2013.

Odrednice agresivnosti kod studenata( Determinants of aggression in college students )

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

predavanje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

07.11.2012.

Uloga obitelji u emocionalnoj i socijalnoj prilagodbi studenata ( The role of the family in students` emotional and social adjustment to college )

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik, Hrvatska

2012.

Zadovoljstvo životom studenata: jesu li roditelji i dalje važni?( The university students’ life satisfaction: are the parents still important? )

Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Jakovčić, Ines

usmeno

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik.

2012.

Kognitivno funkcioniranje oboljelih od demencije i zdravih starijih osoba različite dobi i obrazovanja( Cognition in patients with dementia and healthy elderly people of different age groups and educational levels )

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Ivanković, Matea

predavanje

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Primošten

08.09.2011.

Emotional intelligence in future teachers

Smojver-Ažić, Sanja; Borovac, Katja

Poster

III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska

08.09.2011.

Prospective predictors of the academic achievement among college students

Martinac Dorčić, Tamara; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka

poster

III International Congress of Emotional Intelligence Opatija, Hrvatska

2011.

Aktualna istraživanja katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci( Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka )

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda

usmeno izlaganje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

23.09.2010.

Usporedba kognitivnog statusa oboljelih od demencije Alzheimerova tipa i ostalih demencija te zdravih starijih osoba( Comparison of the Cognitive Status of Patients with Alzheimer Type Dementia and Other Types of Dementia and Healthy Elderly Persons )

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Galić, Slavka; Smojver-Ažić, Sanja

poster

5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Zadar, Hrvatska, 22.-25.09.2010.

2010.

Contribution of parental attachment and involvement to the subjective health complaints, anxiety and depressive symptoms in college students

Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Jakovčić, Ines

poster

9th Alps-Adria Psychology Conference Klagenfurt, Austrija, 16-18. 09. 2010.

2009.

Role of perceived parental involvement and control in university student adjustment

Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara; Čar Bunčić, Mirjana

poster

30th Stress and Anxiety Research Society Conference Budimpešta

2009.

Zastupljenost psiholoških simptoma kod studenata riječkog sveučilišta( Psychological symptoms in students at University of Rijeka )

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Jakovčić, Ines

usmeno izlaganje

II. Hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska

02.07.2008.

Adjustment to college and student life satisfaction

Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Martinac Dorčić, Tamara; Smojver- Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

4th European Conference on Positive Psychology. Opatija

2007.

Anksiozna osjetljivost i motivacija za konzumaciju sredstava ovisnosti( Anxiety sensitivity and adolescents' motivation for substance use )

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

usmeno izlaganje

18. dani Ramira i Zorana Bujasa: Zagreb

2007.

Povezanost akademske, emocionalne i socijalne prilagodbe studenata s crtama ličnosti i privrženosti roditeljima( Relationship of academic, emotional and social adjustment to college with students' personality traits and parental attachment )

Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka; Milanović, Iva; Sutlić, Ana

usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Cavtat

10.11.2004.

Srednja škola iz perspektive nastavnika, učenika i roditelja( High school from the perspective of teachers, students and parents )

Tkalčić Mladenka; Smojver-Ažić Sanja

12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija, Hrvatska

2004.

Samoprocjena ponašanja učenika od petog do osmog razreda i pedagoške mjere: Tko biva ukoren, a tko pohvaljen?( Self-Assessment of the Behavior of Students from Fifth to Eighth Grade and Pedagogical Measures: Who gets censured, but he praised? )

Rački, Željko; Živćić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja

predavanje

XIV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2001.

Self-concept, social factors and neuroticism as contributors of abnormal eating attitudes and behaviours

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja

Poster

VIIth European Congress of Psychology London

1999.

Zbog čega se studenti javljaju u Studentski savjetovališni centar( Reasons for seeking support in Student Counselling Centre )

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Kandare, Ana

poster

7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Split, Hrvatska

Banov, Katarina; Smojver-A?i?, Sanja; ,O?ekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece, 23. godi?nja konferencija hrvatskih psihologa

2016

Smojver-A?i?, Sanja; Jug-Dujakovi?, Matija; Bradi?, Slavi?a; Tak?i?a, Vladimir; ?onli?, Veno; ,Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas, 3rd European Science of Judo Research Symposium

2016

Smojver-A?i?, Sanja; Jug-Dujakovi?, Matija; Bradi?, Slavi?a; Tak?i?a, Vladimir; ?onli?, Veno; ,Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas, 3rd European Science of Judo Research Symposium

Banov, Katarina; Smojver-A?i?, Sanja; ,O?ekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece, 23. godi?nja konferencija hrvatskih psihologa

2016

Smojver-A?i?, Sanja; Jug-Dujakovi?, Matija; Bradi?, Slavi?a; Tak?i?a, Vladimir; ?onli?a, Veno; ,Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas,3rd European Science of Judo Research Symposium

Banov, Katarina; Smojver-A?i?, Sanja; ,O?ekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece, 23. godi?nja konferencija hrvatskih psihologa

2016

Smojver-A?i?, Sanja; Jug-Dujakovi?, Matija; Bradi?, Slavi?a; Tak?i?a, Vladimir; ?onli?a, Veno; ,Relation between motoric and psychological characteristics of young judokas,3rd European Science of Judo Research Symposium

Subjective well-being and somatic symptoms in regard of level and reasons for physical activity in middle age women

Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara

Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica( Relation with mother and psychological symptoms in adult daughter )

Smojver-Ažić, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra

18.-21.5.2016.

Perceived digital competence and teachers’ attitudes and usage of ICT in teaching.

Pahljina-Reinić, R., Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Sušanj, Z., Miletić, I.

Usmeno priopćenje

13th ICIE Conference, Excellence, Creativity & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka

Mentorstvo doktorandima

2011. - 2013.

Uloga nekih obilježja obiteljskih procesa u objašnjenju kvalitete odnosa među braćom i sestrama

Marina Jurkin

Psihologija- Zagreb

Datum obrane: 13.12.2013.

2009. - 2011.

Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata

Ivana Macuka

Psihologija- Zagreb

Datum obrane: siječanj 2011.

Katja Borovac

Psihologija- Rijeka

Lorena ZEC

Psihologija- Rijeka

Znanstveni skupovi

2022.

29. godišnja konferencija HPD

Tuhelj članica programskog odbora

29.09.2016. - 01.10.2016.

12th Alps-Adria Psychology Conference

Rijeka član Programskog odbora

2012. -

20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Dubrovnik Član programskog odbora

2011. -

3. Međunarodni kongres Emocionalne inteligencije

Opatija Član organizacijskog odbora

2007. -

4. Europske konferencije pozitivne psihologije

Opatija Član organizacijskog odbora

2004. -

12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa

Opatija Član programskog odbora

1996. -

4. godišnje konferencije hrvatskih psihologa

Opatija Član organizacijskog odbora

4.-7.11.2015.

23. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Šibenik član Programskog odbora

Uredništva časopisa

2015. -

Psihologijske teme/Psychological Topics - urednica posebnog broja

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=11212

2002. -

Psihologijske teme

Recenzije

2021.

Emerging adulthood

05.07.2018.

Current Psychology

2014.

Aleksandra Mindoljević Drakulić: Majka, žena i majčinstvo

2014.

Recenzija prijevoda knjige Dječja razvojna psihologije, Berk, Naklada Slap

Croatian Medical journal

Klarin, M. "Razvoj u kontekstu", Jastrebarsko: Naklada Slap

Psihološka obzorja

Suvremena psihologija

Kineziologija

Društvena istraživanja

Psihologijske teme

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

4.3.2022.

radionica Sustav osiguravanja kvalitete

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

voditeljica radionice

12.2021.

Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

suradnica

18.01.2018. - 18.01.2018.

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

predsjednica povjerenstva

07.01.2017. - 07.01.2017.

Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete Fakulteta za zdravstvene studije

Sveučilište u Rijeci

predsjednica povjerenstva za unutarnju prosudbu

01.06.2015. -

Predavanje o primjeni suradničke procjene

Sveučilište u Puli

01.06.2015. -

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) Filozofskog fakulteta u Osijeku

AZVO

Predsjednica povjerenstva

01.06.2015. -

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (audit) Filozofskog fakulteta u Osijeku

AZVO

Predsjednica povjerenstva

01.03.2014. -

Unutarnja prosudba sustava za osiguranje kvalitete na Tehničkom fakultetut

Sveučilište u Rijeci

auditor

2013.

Recenzija poglavlja publikacije "Iz rodina kljuna", Udruga RODA

2012. -

Stručni ispiti

AZOO

Povjerenstvo za stručne ispite psihologa u dječjem vrtiću

2004. -

Seminar za vaterpolo trenere

Hrvatski vaterpolo savez

Predavanje na temu Psihološki aspekti rada s djecom u vaterpolu

1998. -

Psihološko savjetovanje studenata

Studentski savjetovališni centar

suradnica

kolovoz-studeni 2015.

Kurikularna reforma- izrada prijedloga kurikuluma međupredmente teme osobni i socijalni razvoj

MZOS

članica stručne radne skupine

ožujak-travanj 2014.

Trening o metodama poučavanja i ishodima učenja za nastavno i administrativno osoblje na Tehničkom fakultetu u Rijeci

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.2.2022.

Aktivno starenje na Sveučilištu za treću dob

predavanje za građanstvo

Centar za cjeloživotno obrazovanje i kulturu, Split

2.2021.

predavanje za građanstvo: „Stari, kako si?“

Rijeka psihologije

online- Rijeka

11.2020.

Izazovi roditeljstva

predavanje za građanstvo

Znanstveno-edukacijski centar Sveučilišta u Rijeci u Palači Moise, Cres

07.06.2017.

Transparentnost u sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

Okrugli stol:'Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?

Filozofski fakultet u Rijeci

24.03.2017.

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

Stručni skup Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

19.12.2016.

Sustav za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

CROQANET

AZVO, Zagreb

15.12.2016.

Odnos majke i kćeri tijekom života: što se mijenja, a što ostaje

ASPEKTI MAJČINSTVA: MAJKE I KĆERI

Centar za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

15.12.2016.

Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica

ASPEKTI MAJČINSTVA: MAJKE I KĆERI

Filozofski fakultet u Rijeci

28.10.2016.

Važnost i učinci mjerenja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

Stručni skup Mjerenje kvalitete u hrvatskim knjižnicama

Kampus, Rijeka

10.10.2016.

Izazovi poticanja osobnog i socijalnog razvoja u školskom okruženju

Državni stručni skup pedagoga: "Pedagog pred izazovom promjena"

Primošten

01.02.2016.

Promocija posebnog broja Psihologijskih tema: Privrženost

Rijeka psihologije

Rijeka

2015.

Majke i kćeri- odnos koji traje

Sveučilište za treću dob

Rijeka

17.10.2014.

Majčinstvo

5. konferencija "Rastimo zajedno"

Ivanić Grad

09.04.2013.

Osiguravanje kvalitete od predškolskog do visokog obrazovanja

AZOO; Državni stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH: Upravljanje kvalitetom škole

Opatija

01.02.2013.

Majke i kćeri, radionica

Rijeka psihologije

Rijeka

15.03.2012.

Detalji

Tjedan mozga

Rijeka

01.02.2012.

Priprema djece za polazak u školu

Rijeka psihologije

Rijeka

05.05.2009.

Pozitivno roditeljstvo

Tribina: Tjelesno kažnjavanje djece-danas

Gradska vijećnica Rijeka

01.05.2009.

Komunikacija u obitelji

Predavanje za roditelje povodom Dana obitelji

Osnovna škola Dolac

2008.

Istraživanje potreba za obrazovnim programima osoba treće životne dobi

Pokretanje Sveučilišta za treću dob

Gradska vijećica Rijeka

2004. i 2005

Suradnja roditelja i škole

Vijeće roditelja; Roditeljski sastanak za roditelje učenila prvih razreda

Prva sušačka hrvatska gimnazija

Popularizacija znanosti

13.10.2023.

Tribina: „Mentalno zdravlje u starijoj životnoj dobi“,

Predavanje: Što znamo o mentalnom zdravlju osoba starije životne dobi?

Rijeka

3.10.2022.

Predavanje:„Zašto je važno ostati aktivan u trećoj dobi?“

Tribina „Aktivni i zdravi u trećoj životnoj dobi”

Rijeka

30.6.2021.

Predavanje: "Kvaliteta života starijih osoba tijekom covid19 pandemije"

Online konferencija: COVID 19 I KRONIČNE NEZARAZNE BOLEST

Rijeka

1.10.2020.

Predavanje: "Rezultati istraživanja o kvaliteti života osoba starije životne dobi u vrijeme mjera uvedenih zbog pandemije"

Tribina: Osobe starije životne dobi u vrijeme COVID-19 pandemije

Rijeka

2014., 2015, 2017.

Odnos majki i kćeri

Rijeka psihologije

Rijeka

2009; 2010., 2012., 2015.

Detalji

Sveučilište za treću dob

Rijeka

1994/1995.

Detalji

niz tematskih predavanja: Osjeti i percepcija; Razvoj čovjeka

Rijeka

Intervjui

19.3.2021.

Životni period bogat novim mogućnostima

Novi list- Vox academiae

Rijeka

Novinski članci

8.2021.

Suradnja sveučilišta i matice umirovljenika grada Rijeke

Hrvatski umirovljenički list

Zagreb

2020.

Važnost cjeloživotnog učenja nakon odlaska u mirovinu

www. penzici.rijeka.hr

online-Rijeka

Medijski nastupi

01.10.2013.

Detalji

www.mojarijeka

01.02.2013.

Detalji

Radio Rijeka

Rijeka

Detalji

Ri-kanal

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.10.2022.

koordinatorica

Psihološko savjetovalište Sveučilišni savjetovališni centar

2014. - 2020.

predsjednica

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

19.03.2013. -

član

Savjet za kvalitetu

2006. - 2022.

predsjednica

Filozofski fakultet; Odbor za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete

2004.-2009

ECTS koordinator

Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet

2004. -

Predstojnica

Katedra za razvojnu, kognitivnu i edukacijsku psihologiju

2002. - 2004.

pročelnica odsjeka

Odsjek za psihologiju

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

predsjednica

Sveučilišni Odbor za kvalitetu

2013. -

član

Sveučilište/ Povjerenstvo za praćenje programskih ugovora

01.11.2012. -

član

Filozofski fakultet / Povjerenstvo za zajednički studij Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

2011. -

član

Povjerenstvo za izradu programa specijalističkog studija učenje i poučavanju u visokom školstvu

2009. - 2013.

član

Povjerenstvo za nastavnički modul Filozofskog fakulteta

2009. -

član

Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika na FF-Rijeka

2008. -

zamjenica predsjednika

Sveučilišni Odbor za kvalitetu

2006. -

Predsjednica

Odbor za kvalitetu na Filozofskom fakultetu .

2004. - 2009.

ECTS koordinatorica

Filozofski fakultet/ Odsjek za psihologiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

2012. -

Predsjednica

Ispitno povjerenstvo za stručni ispit psihologa, AZOO

Projekti

Znanstveni projekti

9.2021. -

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci

2021. - 2023.

„e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) “

suradnica

CARNET

2019.

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

suradnica

Sveučilište u Rijeci

01.11.2016. - 31.10.2018.

Confidence in behaviour changes through serious games_ eConfidence

partner

Obzor 2020 Europska komisija

http://www.econfidence.eu/

29.08.2016. - 28.08.2018.

"Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

suradnica

CARNET

https://www.e-skole.hr/hr/

2014. -

Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije, voditeljica N.Vlah, UF

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

2013. - 2014.

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

suradnica

Sveučilište u Rijeci

2007. - 2013.

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

suradnica

MZOS

2003. - 2005.

Samovrednovanje škola u funkciji unaprjeđivanja kvalitete odgoja i obrazovanja

suradnica

MZOS

1998. - 2000.

Kvaliteta psihološke prilagodbe studenata Sveučilišta u Rijeci

suradnica

Ministarstvo znanosti

1991. - 1995.

Aspekti i mehanizmi kognitivnih procesa u percepciji i pamćenju

mladi istraživač

Ministarstvo znanosti

Obrazovni projekti

Financiranje:

travanj-svibanj 2014.

• Trening o metodama poučavanja i ishodima učenja za nastavno i administrativno osoblje

Financiranje: IPA

Stručni projekti

1.2024. - 12.2025.

Stručna i vršnjačka potpora osiguravanju dobrobiti studenata i studentica na Sveučilištu u Rijeci – UNIRI brine

Sveučilište u Rijeci

voditeljica projekta

4.2021. - 10.2023.

'RiGenerAkcija! – Aktivni u mirovini'

Udruga Ri Rock Rijeka

izvoditeljica istraživanja

01.10.2017. - 30.05.2020.

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

18.06.2016. - 18.09.2016.

Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Građevinski fakultet u Rijeci

članica radne skupine Stručno usavršavanje nastavnika

2014.-2015.

"Prva faza istraživanja učinaka pilot-projekta eŠkole u 20 odabranih škola: Ishodi učenja, kompetencije, stavovi i iskustva učenika i nastavnika"

CARNet (Hrvatska akademska i istraživačka mreža) suradnik

suradnica

2014. -

Psihologijski aspekti korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnoškolskom obrazovanju

Sveučilište u Rijeci

Suradnica

2013. - 2015.

Suradnička procjena

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

2013. - 2014.

Organizirana vršnjačka potpora i podrška nastavnika kroz studij (sustav student-mentor i nastavnik-mentor)

Sveučilište u Rijeci

suradnica

2013. - 2014.

Anketiranje završenih studenata o iskustvu studiranja na Sveučilištu u Rijeci s ciljem definiranja načina permanentnog praćenja kvalitete studijskih programa

Sveučilište u Rijeci

suradnica

2013. - 2014.

Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena

Sveučilište u Rijeci

voditeljica projekta

2012.

"Odnos obrazovanja i prakse ovlaštenih inženjera građevinarstva"

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

suradnica

2010. - 2011.

Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa

Sveučilište

Suradnica

2008. -

«Sveučilište za treću životnu dob»,

voditeljica

2006. - 2007.

«Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci”

voditeljica

2005. - 2007.

Samovrednovanje vrtića

Grad Opatija

suradnica

2003. - 2004.

Razvoj kulture kvalitete na Sveučilištu u Rijeci

suradnica

2002. - 2004.

Transformacija studija psihologije na odsjeku za psihologiju u Rijeci

1995. - 2004.

“Obiteljska astma škola”,

suradnica

1991. - 1992.

Telefon za psihološku pomoć

suradnica

«Kako vidim svoj studij»

Sveučiište u Rijeci

suradnica

2013, i 2016,

Evaluacija projekta "Zajedno više možemo"

Grad Rijeka

voditeljica projekta

1997/1998.

«Nenasilno rješavanje sukoba»

suradnica

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

UNIRI CLASS projekti - Suradnik na projektu

UNIRI CLASS - A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje, program Jednostavne mikrokvalifikacije (2023.)