dr.sc. Sanja Puljar D'Alessio doc.

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

prostorija : F-813
e-pošta : spuljar@ffri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2005. doktorat iz antropologije Doktorski studij kulturne antropologije Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2007. - docentica Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2007. znanstveni novak Institut za etnologiju i folkloristiku u zagrebu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanja Puljar D'Alessio i Benedikt Perak
Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje
zbornik Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, Puljar D'Alessio, sanja i Fanuko, Nenad, ur. 77-110 - 2013.

2. Sanja Puljar D'Alessio
Projekcija simboličnih prostora u sporna mjesta. Mostar
zbornik Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Čapo Žmegač, Jasna i Gulin Zrnić, Valentina, ur. 227-242 - 2011.

3. Sanja Puljar D'Alessio
Construction of a place in ethnographic film
"Kontekst" 9 139-151 - 2011.

4. Sanja Puljar D'Alessio
Dom, teren i nešto treće: o etnografiji televizijskih gledateljstava
zbornik Etrnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Jasna Čapo Žmegač, ur. 97-116 - 2006.

5. Sanja Puljar D'Alessio
Le realta del carnevale espresse dal film etnografico
"Quaderni ISSM" - 2003.

6. Sanja Puljar D'Alessio
Vplev snemanja na krajevno šego
"Glasnik slovenskega etnološkega društva" 43 58-61 - 2003.

7. Sanja Puljar D'Alessio
Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim temama
"Studia etnologica" 10-11 153-164 - 2002.

8. Sanja Puljar D'Alessio
Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 39 33-51 - 2002.

9. Sanja Puljar D'Alessio
Realities of the carnival expressed by ethnogaphic film
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 38 67-88 - 2001.

10. Sanja Puljar D'Alessio
Razglednice kao izaslanice konavoske kulture
"Dubrovnik" 9 105-117 - 1998.

11. Sanja Puljar D'Alessio
Etnologija - znanost između riječi i slike
zbornik Crtež u znanosti, Miljenko Lapaine, ur. - 1998.

12. Sanja Puljar D'Alessio
Putujuće slike. Razglednice - kulturnoantropološki dokumenti
"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research 34 153-165 - 1997.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Sanja Puljar D'Alessio i Nenad Fanuko
Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu
Jesenski i Turk Zagreb - 2013.

Kongresna priopćenja

1.
Sanja Puljar D'Alessio
Building Memories: Storied Knowledge in 3.Maj Shipyard First international CCCS Conference Skopje - 1.1.2013.
2.
Sanja Puljar D'Alessio
Prostor i vrijeme u kulturi Makedonski identitet: literatura, jezik, povijest, kultura Skopje - 1.1.2011.
3.
Sanja Puljar D'Alessio
Projekcija simboličkih prostora u sporna mjesta Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture Zagreb - 1.1.2009.
4.
Sanja Puljar D'Alessio
Around Mostar, the Bridge, and Bruce Lee Nation, Identity, Conflict and the State New York - 1.1.2008.
5.
Sanja Puljar D'Alessio
Television viewers: consumers of culture and co-creators of public sphere Građanstvo i/ili konzumerizam Rijeka - 1.1.2008.
6.
Sanja Puljar D'Alessio
The third space of television viewers EASA Birmingham (GB) - 1.1.2006.
7.
Sanja Puljar D'Alessio
"Who wants to be a millionaire?" Television quiz viewers as culture builders International visual sociology association San Francisco - 1.1.2004.
8.
Sanja Puljar D'Alessio
Etnografija televizijskih gledateljstava Slojevi i zbilje Trakošćan - 1.1.2004.
9.
Sanja Puljar D'Alessio
Lastovski poklad u filmskome mediju Dani Cvita Fiskovića Korčula -Lastovo - 1.1.2000.
10.
Sanja Puljar D'Alessio
Etnologija- znanost između riječi i slike Crtež u znanosti Zagreb - 1.1.1998.
11.
Sanja Puljar D'Alessio
Impact of filming on a local custom Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice Audiovizualnog laboratorija Centra za znanstvena istraživanja u Ljubljani Ljubljana - 1.1.1998.

Stručna djelatnost