PORTFELJ / dr.sc. Sanja Puljar D'Alessio doc.

Portfelj

dr.sc.

Sanja Puljar D'Alessio

doc.

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-813

Obrazovanje

2001. - 2005.

doktorat iz antropologije

Doktorski studij kulturne antropologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

2007. -

docentica

Filozofski fakultet u Rijeci

1996. - 2007.

znanstveni novak

Institut za etnologiju i folkloristiku u zagrebu

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019.

“Die Ethnogaphie der Schiffswerft ‘3. Maj’. Untesucht aus anthropologischen Interesse an Organisationen in Kroatien und die Kontinuität des Aspekts Nicht-Erkennen von Wissen”

Sanja Puljar D'Alessio

Jahrbuch für Europäische Ethnologie - 14 151-170

A1

2019.

“Slika u antropologiji na primjeru etnografskog filma”

Sanja Puljar D'Alessio

Lik slike: zbornik radova s područja povijesti i teorije vizualnih umjetnosti, Nataša Lah et al,ur. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. - 169-190

2013.

2013 «Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje» u Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu (u koautorstvu s Benediktom Perakom). Zagreb: Jesenski i Turk, 77 -108.

Puljar D'Alessio, Perak

Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, Zagreb: Jesenski i Turk - 77-108

2013.

2013 “Rasprava: promišljanje tradicionalnoga u etnografskome filmu. Reprezentacija, etika i autohtonost”, Etnološka tribina 36/2013., (s Borjan, Pink, Schauble, Bukovčan, Gothardi-Pavlovsky).

Borjan, Pink, SCHauble, Bukovčan, Gothardi-Pavlovsky, Puljar D'Alessio

Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog etnološkog društva - 8-24

A1

2011.

Construction of a place in ethnographic film

Sanja Puljar D'Alessio

"Kontekst" - 9 139-151

2011.

Projekcija simboličnih prostora u sporna mjesta. Mostar

Sanja Puljar D'Alessio

zbornik Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Čapo Žmegač, Jasna i Gulin Zrnić, Valentina, ur. - 227-242

2006.

Dom, teren i nešto treće: o etnografiji televizijskih gledateljstava

Sanja Puljar D'Alessio

zbornik Etrnologija bliskoga. Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, Jasna Čapo Žmegač, ur. - 97-116

2003.

Vplev snemanja na krajevno šego

Sanja Puljar D'Alessio

"Glasnik slovenskega etnološkega društva" - 43 58-61

2003.

Le realta del carnevale espresse dal film etnografico

Sanja Puljar D'Alessio

"Quaderni ISSM"

2002.

Etnografski film u odnosu na etnografsko pismo

Sanja Puljar D'Alessio

"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research - 39 33-51

2002.

Neki problemi televizijske produkcije etnografskih filmova. Na primjeru triju filmova s istarskim temama

Sanja Puljar D'Alessio

"Studia etnologica" - 10-11 153-164

2001.

Realities of the carnival expressed by ethnogaphic film

Sanja Puljar D'Alessio

"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research - 38 67-88

1998.

Etnologija - znanost između riječi i slike

Sanja Puljar D'Alessio

zbornik Crtež u znanosti, Miljenko Lapaine, ur.

1998.

Razglednice kao izaslanice konavoske kulture

Sanja Puljar D'Alessio

"Dubrovnik" - 9 105-117

1997.

Putujuće slike. Razglednice - kulturnoantropološki dokumenti

Sanja Puljar D'Alessio

"Narodna umjetnost", Croatian Journal of Ethnology and Folkore Research - 34 153-165

Znanstvene knjige

20.11.2018.

Mi gradimo brod, a brod gradi nas: etnografija Brodogradilišta 3. maj

Autorica

Sanja Puljar D'Alessio

Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb

09.11.2018.

Mi gradimo brod, a brod gradi nas: etnografija organizacije brodogradilišta 3. maj

Autorica

Sanja Puljar D'Alessio

Znanstvena knjiga

Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb

2013.

Avanture kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu

Urednik knjige

Sanja Puljar D'Alessio i Nenad Fanuko

Jesenski i Turk Zagreb

Pozvana predavanja

16.9.2018. 22.9.2018.

“Understanding Local, National, and Global Entanglements of the Shipbuilding Organization ‘3. Maj’“, key-note lecture at The liquid city. adriatic life-worlds in transformation

Sanja Puljar D'Alessio

Rijeka

Kongresna priopćenja

2.12.2021. - 3.12.2021.

“The Balkan route: locals’ and migrants’ perception of the “migrant image” in Croatian Gorski Kotar”

Sanja Puljar D'Alessio, Boris Ružić

Izlaganje na znanstvenom skupu

ASEEES 2021 Convention Virtual Convention (New Orleans, SAD)

16.11.2021.

“The ethnography of complex organizations: A case study of the 3. Maj Shipyard”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom seminaru

Regensburg & Rijeka Lectures: New Research in Southeast European Studies Vitrual Lectures (Rijeka, Regensburg)

5.11.2020. - 8.11.2020.

“The Balkan Migrant Wave: An Ethnographic Gaze on Migrants and Locals”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

ASEEES 2020 Convention Washington, DC

15.10.2020. - 17.10.2020.

“The Balkan Migrant Wave between the Compelling Forces of Mobility and Sedentarism: The North Adriatic Prism”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

Past-Present-Future The (im)penetrable barriers: Borders and migrations in history Pula

14.6.2019. - 16.6.2019.

“Local, National, and Global Entanglements of the organization of the Shipyard 3. maj”, , 14-16 lipnja 2019., Zagreb.

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

ASEEES summer Convention Zagreb

7.2018.

“Methodology and Theory of the organizational ethnography”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

SeminarRI Rijeka

9.2017.

A Meshwork of Internal and External Relations: Shipyard „3. maj“ in Rijeka“

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

Firms in Late Post-Socialism: State control, Management and the Shop-floor in Transformation Pula

4.5.2016. - 9.5.2016.

“Organizational culture in the shipyard „3.maj“: relations in a complex system“, IUAES, 4.-9. svibnja 2016., Dubrovnik.

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

IUAES Dubrovnik

3.12.2014. - 7.12.2014.

“Anthropological insights into entanglements of local knowledge and expertise in industry: shipyard 3.MAJ”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

AAA Washington, DC

5.6.2014. - 6.6.2014.

2014 “Etnografski film između teorije i prakse”, HED, 5.-6. lipnja 2014., Zagreb.

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva Zagreb

24.4.2014. - 25.4.2014.

“Anthropological insights into the organizational culture of the shipyard 3.MAJ”

Sanja Puljar D'Alessio

Izlaganje na znanstvenom skupu

Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka

18.3. 2013

Percepcija slike u antropologiji na primjeru etnografskoga filma

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

Teorijski dijalozi: recepcija vizualne umjetnosti, Rijeka

2013.

Building Memories: Storied Knowledge in 3.Maj Shipyard

Sanja Puljar D'Alessio

First international CCCS Conference Skopje

2011.

Prostor i vrijeme u kulturi

Sanja Puljar D'Alessio

Makedonski identitet: literatura, jezik, povijest, kultura Skopje

2009.

Projekcija simboličkih prostora u sporna mjesta

Sanja Puljar D'Alessio

Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture Zagreb

2008.

Television viewers: consumers of culture and co-creators of public sphere

Sanja Puljar D'Alessio

Građanstvo i/ili konzumerizam Rijeka

2008.

Around Mostar, the Bridge, and Bruce Lee

Sanja Puljar D'Alessio

Nation, Identity, Conflict and the State New York

2006.

The third space of television viewers

Sanja Puljar D'Alessio

EASA Birmingham (GB)

2004.

Etnografija televizijskih gledateljstava

Sanja Puljar D'Alessio

Slojevi i zbilje Trakošćan

2004.

"Who wants to be a millionaire?" Television quiz viewers as culture builders

Sanja Puljar D'Alessio

International visual sociology association San Francisco

2000.

Lastovski poklad u filmskome mediju

Sanja Puljar D'Alessio

Dani Cvita Fiskovića Korčula -Lastovo

1998.

Impact of filming on a local custom

Sanja Puljar D'Alessio

Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice Audiovizualnog laboratorija Centra za znanstvena istraživanja u Ljubljani Ljubljana

1998.

Etnologija- znanost između riječi i slike

Sanja Puljar D'Alessio

Crtež u znanosti Zagreb

4.-9. 5. 2016

Organizational culture in the shipyard „3.maj“: relations in a complex system

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

IUAES Dubrovnik

3.-7. 12. 2014

Anthropological insights into entanglements of local knowledge and expertise in industry: shipyard 3.MAJ

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

Godišnja skupština Američkog antropološkog društva (AAA) Washington DC

5.-6. 6. 2014

Etnografski film između teorije i prakse

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

Godišnja skupština Hrvatskog etnološkog društva Zagreb

24.-25. 4. 2014

Anthropological insights into the organizational culture of the shipyard 3.MAJ

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Rijeka

16-22, 2018.

Understanding Local, National, and Global Entanglements of the Shipbuilding Organization ‘3. Maj’

Sanja Puljar D'Alessio

plenarno predavanje

The liquid city. adriatic life-worlds in transformation Rijeka

srpanj 2018.

Methodology and Theory of the organizational ethnography

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

SeminaRRi Rijeka

rujan 2017.

A Meshwork of Internal and External Relations: Shipyard „3. maj"

Sanja Puljar D'Alessio

izlaganje na znanstvenom skupu

Firms in Late Post-Socialism: State control, Management and the Shop-floor in Transformation Pula

Mentorstvo doktorandima

9.7.2020. -

„Grad na filmu, film u gradu: Zagreb 1945. - 1991., kulturno-antropološka perspektiva“

Sonja Leboš Doktorat

SVEUČILIŠTE U ZADRU Poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Znanstveni skupovi

Projekti