PORTFELJ / dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian red. prof. u trajnom zvanju

Portfelj

dr. sc.

Alessandra Pokrajac Bulian

red. prof. u trajnom zvanju

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

T 051/ 265 759

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-345

Vidljivost

Obrazovanje

2000. -

Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija

Doktorat znanosti izvan doktorskog studija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1991. - 1993.

Magistar društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja psihologije

Magisterij znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1983. - 1988.

Diplomirani psiholog - profesor

Studij psihologije

Zavod za psihologiju, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

25.07.2017. -

redovitii profesor u trrajnom zvanju

Nastava: Klinička procjena - I. god. DS-PSI; Odabaran poglavlja iz kliničke psihologije - II. god. DS-PSI; Procjena i tretman specifičnih poremećaja - II. god. DS-PSI; Odabrana poglavlja iz neuropsihologije - II. god. DS-PSI; Psihologija prehrane - C segment - PDS

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2012.-2017.

redoviti profesor

Nastava: Klinička procjena - I. god. DS-PSI; Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije - II. god. DS-PSI; Procjena i tretman specifičnih poremećaja - II. god. DS-PSI; Odabrana poglavlja iz neuropsihologije - II. god. DS-PSI; Psihologija prehrane - C segment - PDS

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2006.-2011.

izvanredni profesor

Nastava: Klinička procjena - I. god. DS-PSI; Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije - II. god. DS-PSI; Procjena i tretman specifičnih poremećaja - II. god. DS-PSI; Odabrana poglavlja iz neuropsihologije - II. god. DS-PSI; Psihologija prehrane - C segment - PDS

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2000.-2005.

docent

Nastava: Psihologija odgoja i obrazovanja, Klinička psihologija I., Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2.5.1988. - 1.8.1988.

odgajatelj

Rad sa štićenicima, organizacija slobodnog vremena, pomoć u učenju, briga o dnevnim aktivnostima - učenje, rad, odmor, zabava

Dom za odgoj djece i mladeži, Pula

srpanj 1991. do 2000.

znanstveni novak

Nastava: Psihologija odgoja i obrazovanja, Klinička psihologija I., Praktikum III, Motivacijski praktikum

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

rujan 1988. – srpanj 1991.

stručni suradnik - školski psiholog

Rad s djecom, roditeljima, nastavnicima - procjena, savjetovanje, prevencija, individualni rad s učenicima s posebnim potrebama, identifikacija darovite djece, procjena zrelosti za školu, profesionalna orijentacija

Talijanska osnovna škola «Galileo Galilei», Umag

Nagrade i priznanja

2014.

Državna nagrada za znanost (popularizacija znanosti), a u vezi sudjelovanja u Tjednu psihologije (Rijeka psihologije 2013. godine). Nagrada dobivena zajedno s grupom kolegica i kolega s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

2011.

Psihologijska nagrada "Zoran Bujas" od strane Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine

2009.

Društveno priznanje: "Marulić: Fiat Psychologia" od strane Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije

Članstva

2011. - 2015.

Udruženja urednika europskih znanstvenih časopisa (European Association of Science Editors-EASE)

2001. - 2005.

Udruge “Libella” za pomoć oboljelima od anoreksije i bulimije nervoze

2017. do danas

European Health Psychology Society

2016. do danas

Hrvatski liječnički zbor

2016. do danas

Hrvatsko društvo za debljinu

2011. do danas

Sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva

2005. do danas

Hrvatska psihološka komora (HPK)

2001. do danas

Associazione Italiana disturbi dell'alimentazione e del peso (AIDAP)

2001. do danas

Hrvatsko udruženje bihevioralno-kognitivnih terapeuta (HUBIKOT)

1988. do danas

Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

1992. do danas

Društvo psihologa Primorsko-goranske županije (HPD-PGŽ)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2022.

Osnove savjetovanja i psihoterapije

psihologija (diplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

01.03.2016. -

Poremećaji u hranjenju

Diplomski studij Klinički nutricionizam

Fakultet zdravstvenih studija

voditelj

01.10.2015. - 01.02.2016.

Uvod u kliničku psihologiju

preddiplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

01.10.2013. -

Psihologija prehrane

C segment (sve studijske grupe) Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2012. - 30.09.2018.

Suvremene teme iz psihologije

Diplomski studij: Mentalno zdravlje, Fizioterapija, Menadžment u sestrinstvu, Klinički nutricionizam

Medicinski fakultet, (od 2014. Fakultet zdravstvenih studija)

voditelj

01.10.2009. -

Procjena i tretman specifičnih poremećaja

psihologija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2008. -

Uvod u psihološko savjetovanje

Poslijediplomski specijalistički studij iz psihološkog savjetovanja

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2008. -

Savjetovanje djece i mladih

Poslijediplomski specijalistički studij iz psihološkog savjetovanja

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2008. -

Psihološka procjena u savjetovanju

Poslijediplomski specijalistički studij iz psihološkog savjetovanja

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2008. -

Klinička procjena

psihologija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2005. -

Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije: Slika tijela, poremećaji hranjenja i pretilost

psihologija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

voditelj

01.10.2002. -

Odabrana poglavlja iz neuropsihologije

psihologija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

suradnik

01.10.1996. - 30.09.2008.

Klinička psihologija I.: Psihodijagnostika

psihologija

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet (ranije Pedagoški fakultet)

voditelj

11.01.1995. - 30.09.2007.

Psihologija odgoja i obrazovanja

svi studijski programi na Filozofskom fakultetu (ranije Pedagoškom) osim pedagogije i psihologije

Filozofski fakultet (ranije Pedagoški fakultet)

voditelj

Mentor u završnim radovima

19.12.2017. -

Žudnja za hranom, impulzivnost i simptomi poremećaja prejedanja u pretilih pacijenata

Kristina Sonnabend

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

19.12.2017. -

Depresivni simptomi, sram i krivnja zbog tjelesne težine u pretilih pacijenata

Anamarija Hajsok

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.09.2017. -

Subjektivna percepcija bolesti i regulacija glikemije kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 2

Sara Asančaić

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

30.09.2016. -

Percepcija bolesti i tjeskoba zbog srčanih problema kod pacijenata s koronarnom bolesti srca

Maja Velkova

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.09.2016. -

Poremećaji prehrane u sportaša: doprinos socijalnog pritiska, ponašanja trenera, socijalne anksioznosti zbog izgleda, samokritičnosti i samopoštovanja

Josipa Vukman

diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.06.2016. -

Kvaliteta života povezana sa zdravljem i socijalna podrška kod žena žrtava partnerskog nasilja

Dunja Stepčić

Sveučilišni poslijediplomski studij iz kliničke psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.06.2016. -

Simptomatologija poremećaja hranjenja u sportaša te povezanost s perfekcionizmom, mršavošću zbog izvedbe te utjecajem trenera

Ivana Drašković

Diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

23.09.2015. -

Sagorijavanje na poslu i izvori stresa kod fizioterapeuta

Anica Kuzmić

diplomski studij fizioterapije

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

15.07.2014. -

Perceptivna distorzija i tjelesno nezadovoljstvo kod studentica

Marija Bobanović

Diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.03.2014. -

Mehanizam prejedanja u žena: Samokriticizam, model emocionalne kaskade i teorija stečene spremnosti

Mia Rogić

Diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.03.2014. -

Simptomatologija poremećaja u hranjenju kod djevojaka koje se bave estetskim sportovima

Ivana Koraj

Diplomski studij psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

29.04.2013. -

Indeks tjelesne mase, socijalna usporedba, percepcija i nezadovoljstvo tijelom kao prediktori kontrole težine kod maturantica

Matea Mrakovčić

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

19.12.2012. -

Povezanost deficita u percepciji izraza lica s vizuo-motoričkim deficitima u pacijenata sa shizofrenijom

Maja Sikirica

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

07.12.2012. -

Djeca u kontekstu bračnih sukoba

Ivanka Jop

Sveučilišni poslijediplomski studij Psihološko savjetovanje

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet

28.09.2012. -

Perfekcionizam i stanje prednatjecateljske anksioznosti kod sportašica i sportaša

Zlatka Kuzmanić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

27.09.2012. -

Kognitivno funkcioniranje ratnih veterana Domovinskog rata s posttraumatskim stresnim poremećajem

Ines Galetić

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

22.05.2012. -

Prediktori različitih motiva za bavljenje sportom i rekreativnim vježbanjem

Ana Vidas

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

11.05.2012. -

Povezanost nezadovoljstva slikom tijela majki, prehrambenih problema djeteta i nezadovoljstva slikom tijela u predškolske djece

Petra Kučan

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

26.04.2012. -

Utjecaj percepcije tjelesnog izgleda na evaluaciju emocionalno obojenih riječi

Ines Širola

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

05.07.2011. -

Evaluacija kognitivno-bihevioralnoga tretmana pretilih osoba

Morena Damjanjević

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

21.04.2011. -

Povezanost sociokulturalnih čimbenika i pojedinih komponenti tjelesnog samopoimanja

Sanja Bijelić

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

10.03.2011. -

Povezanost roditeljskih stilova odgoja i stilova hranjenja sa simptomima poremećaja hranjenja u djevojaka

Patricija Kučica

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

21.12.2010. -

Doprinos samopoštovanja i nezadovoljstva tijelom razvoju depresivnoga raspoloženja i odstupajućih navika hranjenja

Tena Škvorc

psihologija - diplomski studij

Filozofski fakultet

30.09.2009. -

Spolne razlike u rizičnom seksualnom ponašanju s obzirom na nezadovoljstvo tijelom i spolnu orijentaciju

Katja Borovac

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

08.04.2009. -

Perfekcionizam, svijest o sebi, negativni afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja

Šarlota Šajina

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

06.04.2009. -

Negativna emocionalnost u pretilih osoba sa i bez poremećaja prejedanja

Božica Dušević

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

12.02.2009. -

Socio-kulturalni pritisci prema mršavosti, internalizacija i socijalna komparacija te opće psihološko funkcioniranje kao prediktori odstupajućih navika hranjenja

Anita Marić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

11.07.2008. -

Odnos izloženosti medijima i nezadovoljstva tjelsenim izgledom – uloga spola, obrazovanja i zadovoljstva životom

Dijana Bačani

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

12.06.2008. -

Zadovoljstvo slikom tijela, svjesnost i internalizacija socijalnih normi te navike hranjenja kod žena i muškaraca različite seksualne orijentacije

Danijela Horak

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

23.11.2006. -

Odluke u prilog i protiv kontrole težine s obzirom na motivaciju za promjenom u pretilih osoba

Jasna Juričić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

31.10.2006. -

Stadiji promjene i percipirana samoefikasnost u ispitivanju promjene ponašanja kod pretilih osoba

Ivana Sadaić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

24.04.2006. -

Motivacija za promjenom tjelesne težine u pretilih osoba

Darija Russo

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

25.10.2005. -

Socijalni pritisak obitelji i vršnjaka, razvoj nezadovoljstva tijelom, provođenje dijete i simptomi poremećaja hranjenja

Ana Popović

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

12.04.2005. -

Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica i njihovih majki

Sandra Vukmanović

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

28.10.2004. -

Evaluacija programa prevencije poremećaja hranjenja u osnovnim školama

Albina Šapina

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

18.10.2004. -

Simptomi poremećaja sheme vlastitoga tijela, depresivnosti i slika o vlastitome tijelu kod pacijenata estetske kirurgije

Ivona Maričić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

14.07.2004. -

Slika tijela, nezadovoljstvo tijelom, provođenje dijete i perfekcionizam kod plesačica srednjoškolske dobi

Martina Ožanić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

24.06.2004. -

Uspoređivanje različitih načina mjerenja nezadovoljstva tjelesnim izgledom kod djevojaka

Lavinia Stubbs

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

26.01.2004. -

Povezanost dimenzija roditeljstva s anksioznosti i ljutnjom kod adolescenata

Maja Škrinjar

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

31.10.2003. -

Crte ličnosti i roditeljski stilovi kao prediktori motivacije za akademskim uspjehom studenata i studentica

Aleksandra Stevanović

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

24.02.2003. -

Razlike između sportašica, nesportašica i rekreativki u dimenzijama tjelesnog samopoštovanja, općem samopoštovanju i spolnoj orijentaciji

Dragana Gašparović

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

25.11.2002. -

Spolne razlike u slici o vlastitom tijelu, samopoštovanju i usamljenosti

Lana Bojanić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

12.07.2002. -

Spolna orijentacija kao indikator poremećaja hranjenja i nezadovoljstva tijelom kod osnovnoškolske djece

Jelena Mustapić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

27.05.2002. -

Evaluacija grupnog psihoterapijskog tretmana PTSP-a u Centru za psihotraumu KBC Rijeka

Vlatka Jurcan

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

21.05.2002. -

Internalizacija ideala tjelesnoga izgleda, nezadovoljstvo tijelom i simptomi poremećaja hranjenja kod adolescenata

Tamara Rukavina

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

26.02.2002. -

Kontingencijski model: strategije međunarodnih medijacija

Silvija Ručević

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

29.01.2002. -

Povezanost podložnosti medijskim porukama s nezadovoljstvom tjelesnim izgledom, strahom od negativne evaluacije i usamljenosti

Ana Jadrešin

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

25.09.2001. -

Odnos intenziteta simptoma PTSP-a. strategija suočavanja i percipirane socijalne podrške

Jelena Portner Pavičić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

16.07.2001. -

Nezadovoljstvo tjlesnim izgledom, samopoštovanje i lokus kontrole tjlesnog izgleda

Nataša Zubić

psihologija - dodiplomski studij

Filozofski fakultet

1997. -

Agresivnost paranoidnih shizofrenih bolesnika - počinitelja i nepočinitelja kaznenog djela

Martina Šendula

psihologija - dodiplomski studij

Pedagoški fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

22.10.2013. - 21.11.2013.

Prehrana - izvor zdravlja i bolesti

Sveučilište za 3. životnu dob

Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka

suradnik

05.05.2011. -

Odabrana poglavlja iz psihologije

Sveučilište za 3. životnu dob

Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka

suradnik

6. 4. 2010. i 15. 4. 2010.

Odabrana poglavlja iz psihologije

Sveučilište za 3. životnu dob

Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka

suradnik

Gostujući nastavnik

06.03.2016. -

Prevencija internaliziranih poremećaja

diplomski studij

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

gost predavač

06.03.2016. -

Prevencija internaliziranih poremećaja

diplomski studij

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

gost predavač

2011. -

Vještine upravljanja sukobom

Poslijediplomski specijalistički studij: Upravljanje poslovnim uspjehom

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2010. -

Rodna perspektiva u psihopatologiji

Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

voditelj

2007. - 2015.

Razvojni rizici, otpornost i psihopatologija

Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

suradnik

2004. - 2010.

Odabrana poglavlja iz psihoterapijskih tehnika i metoda

Poslijediplomskom studiju iz psihoterapije

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

suradnik

2003. -

Psihodijagnostika

Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

suradnik

2001. - 2003.

Vještine komunikacije

Poslijediplomski studij za menadžere

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2001. -

Razvojna psihologija

Poslijediplomski doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

suradnik

Osobni razvoj

20.09.2016. - 20.10.2005.

CEEPUS Projekt

28.11.2014. -

Cjelodnevna edukacija: RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih

Financiranje: 8

24.05.2014. -

Modificazione dello stile di vita nella gestione dell'obesita' e del diabete: progressi e sfide future (Desenzano, Italia)

Financiranje: 10

2014. -

Tečaja mindfulnessa zasnovan na kognitivnoj terapiji usredotočene svjesnosti

Financiranje: 20

2014. -

Terapia cognitivo comportamentale del disturbo da alimentazione incontrollata (Kognitivno-bihevioralna terapija za poremećaj u prejedanju)

Financiranje: 20

2013. -

EASE Course for Editors – ''How to be a successful editor'' – voditeljica Pippa Smart (PSP Consulting, UK)

Financiranje: 15

2013. -

Edukacija o KBT tretmanu poremećaja hranjenja (prof. dr. sc. Christopher Fairburn, University of Oxford)

Financiranje: 20

2013. -

Kognitivno-bihevioralna terapija kronične boli (mr. sc. Helen Macdonald)

Financiranje: 20

2013. -

Edukacija o korištenju WISC-IV testa

Financiranje: 20

24.09.2011. -

Educational workshop on affective neuroscience

Financiranje: 10

2001. - 2002.

Certificate of professional training in eating disorders and obesity

Financiranje: 120

1997. - 1998.

Edukacija iz kognitivno-bihevioralnih terapija (II. stupanj)

Financiranje: 120

1. - 8. lipanj 2015.

CEEPUS Projekt

11. - 12. studenoga 2011.

ICPM Workshop: "Psychiatric assessment in psychosomatic medicine''

Financiranje: 15

24. - 26. listopada 2014.

EAGEN Course: Obesity - metabolic and nutritional problems in Western and Eastern Europe (Opatija)

Financiranje: 15

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

The Eating Disorder Examination Questionnaire: Factor structure and convergent validity of the Croatian brief version.

Mohorić, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Anić, Petra; Kukić, Miljana

Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology - 30 19-30

https://www.tpmap.org/the-eating-disorder-examination-questionnaire-factor-structure-and-convergent-validity-of-the-croatian-brief-version/

Q3

2022.

Psychological, Medical and Laboratory Predictors of Cardiac Anxiety in Patients with Heart Failure During the COVID-19 Pandemic

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Zaninović Jurjević, Teodora; Dvornik, Štefica; Vodopija-Krstanović, Irena; Ružić, Alen

Mediterranean Journal of Clinical Psychology - 10 1-30

https://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP/article/view/3415

Q3

2022.

Emotion regulation, perfectionism, and eating disorder symptoms in adolescents: the mediating role of cognitive eating patterns

Mohorić, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Anić, Petra; Kukić, Miljana; Mohović, Patrizia

Current Psychology - 41 1-12

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9644388/

Q2

2022.

Heart-Focused Anxiety as a Mediator Between Illness Perception and Negative Affect in Cardiac Patients

Kukić, Miljana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Mediterranean Journal of Clinical Psychology - 10 1-23

https://cab.unime.it/journals/index.php/MJCP/article/view/3374

Q3

2021.

Zabrinutost za oblik i tjelesnu težinu, suzdržavanje u prehrani i kognitivni obrasci hranjenja hrvatskih adolescenata / Shape and Weight Concern, Dietary Restraint and Cognitive Eating Patterns in Croatian Adolescents

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Calugi, Simona; Anić, Petra; Kukić, Miljana; Mohorić, Tamara; Damjanić, Nataša

Socijalna psihijatrija - 49 202-213

https://hrcak.srce.hr/272104

Q4

2021.

Što znamo o obrascima hranjenja u nepretilih i pretilih osoba? Provjera konstruktne i kriterijske valjanosti Trofaktorskoga upitnika obrazaca hranjenja

Mohorić, Tamara; Anić, Petra; Kukić, Miljana; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Klobučar Majanović, Sanja

Klinička psihologija - 14 7-22

http://klinicka.nakladaslap.com/hr/articles/?id=2021-14-1

A2

2021.

Role of sociocultural pressures and internalization of appearance ideals in the motivation for exercise

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Mohorić, Tamara

Psychological Reports - 0 (0) 1-20

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00332941211000659

Q2 WOS

2021.

Nepoznato o poznatom: Uloga hranjenja u samopoimanju

Alessandra Pokrajac-Bulian (Ur.)

Urednička knjiga - / 125

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:2723

Q3

20.04.2020.

Revidirani Upitnik percepcije bolesti – provjera mjernih karakteristika ljestvice atribucija uzroka bolesti

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana, Mohorić, Tamara

Primenjena psihologija - 13 71-90

http://primenjena.psihologija.ff.uns.ac.rs/index.php/pp/article/view/2260

Q4 WOS

25.01.2020.

The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfactionand its antecedents and outcomes in women from 40 nation

Viren Swami, Ulrich S. Tran, David Barron, Reza Afhami, Annie Aimé, Carlos A. Almenaraf, Nursel Alp Dal, Ana Carolina Soares Amaral, Sonny Andrianto, Gulnaz Anjum, Marios Argyrides, Mohammad Atari, Mudassar Aziz, Benjamin Banai, Joanna Borowiec, Alexandra Brewis, Yeliz Cakir Kocak, Juliana Alvares Duarte Bonini Campos, Carmen Carmona, Trawin Chaleeraktrakoon, Hong Chen, Phatthanakit Chobthamkit, Bovornpot Choompunuch,Togas Constantinos, Aine Crumlish, Julio Eduardo Cruz, Simon E. Dalley, Devi Damayanti, Joanna Dare, Stacey M. Donofrio, Anja Draksler, Michelle Escasa-Dorne, Elaine Frances Fernandez, Maria Elisa Caputo Ferreira, David A. Frederick, Antonio Alías García, Shulamit Geller, Alexias George, Louai Ghazieh, Cosmin Goian, Colin Gorman, Caterina Grano, Jonathan Eliahu Handelzalts, Heather Horsburgh, Todd Jackson, Lady Grey Javela Javela Delgado, Marija Jović, Marko Jović, Adam Kantanista, Sevag K. Kertechian, Loes Kessels, Magdalena Król-Zieli´nska, Garry Kuan, Yee Cheng Kueh, Sanjay Kumar, Ingela Lundin Kvalem, Caterina Lombardo, Ernesto Luis López Almada, Christophe Maiano, Mandar Manjary, Karlijn Massar, Camilla Matera, Juliana F. Figueiras Mereiles, Norbert Meskó, Hikari Namatame, Amanda Nerini, Felix Neto, Joana Neto, Angela Nogueira Neves, Siu-Kuen Ng, Devi R. Nithiya, Salma Samir Omar, Mika Omori, Maria Serena Panasiti, Irena Pavela Banai, Eva Pila, Alessandra Pokrajac-Bulian, Vita Postuvan, Ivanka Prichard, Magdalena Razmus, Catherine M. Sabiston, Reza N. Sahlan, Jacob Owusu Sarfo, Yoko Sawamiya, Stefan Stieger, Cindi Sturtz Sreetharan, Eugene Tee, Gill A. ten Hoor, Kulvadee Thongpibul, Arun Tipandjan, Otilia Tudorel, Tracy Tylka, Zahir Vally, Juan Camilo Vargas-Nieto, Luis Diego Vega, Jose Vidal-Mollón, Mona Vintila, Deborah Williams, Amber Wutich, Yuko Yamamiya, Danilo Zambrano, Marcelo Callegari Zanetti, Ivanka Živčić-Bećirevićj, Martin Voracek

Body Image - 32 199-217

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144519303900?via%3Dihub

Q1 WOS

2020.

Illness Perception in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Diseases

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala

Eating and Weight Disorders - 25 69-78

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29726000/#:~:text=Results%20and%20conclusions%3A%20Illness%20perception,males%2C%20but%20not%20for%20females.

Q2 WOS Q2

2020.

Revidirani Upitnik percepcije bolesti – provjera mjernih karakteristika ljestvice atribucija uzroka bolesti

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara

Primenjena psihologija - 13 71-90

https://www.readcube.com/articles/10.19090%2Fpp.2020.1.71-90

Q4

2020.

The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations

Swami, Viren ; Tran, Ulrich S. ; Barron, David ; Afhami, Reza ; Aimé, Annie ; Almenara, Carlos A. ; Alp Dal, Nursel ; … ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka … ; Voracek, Martin

Body image - 32 199-217

https://www.researchgate.net/publication/338818892_The_Breast_Size_Satisfaction_Survey_BSSS_Breast_Size_Dissatisfaction_and_its_Antecedents_and_Outcomes_in_Women_from_40_Nations

Q1 WOS

2018.

Studies on Body Image in Adults with Non-BED Overweight/Obesity

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Body Image, Eating, and Weight - A Guide to Assessment, Treatment, and Prevention - 207-218

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90817-5_15

30.04.2018.

Body weight and psychological functioning in type 2 diabetes mellitus patients: Preliminary study

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Klobučar Majanović, Sanja ; Tkalčić, Mladenka

Psihologijske teme - 27 1-18

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934680

Q4 A1

07.02.2018.

Smile Aesthetics Satisfaction Scale: Development and validation of a new brief five- item measure of satisfaction with smile aesthetics in adults and the elderly

Lajnert, Vlatka ; Kovacevic Pavicic, Daniela ; Pavlic, Andrej ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Spalj, Stjepan

International dental journal - 68 1

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934678

Q2 A1 WOS

2016.

Evaluacija programa za prevenciju poremećaja ishrane kod adolescenata

Đurović, Dušanka ; Trifunović, Biljana ; Barna, Jelena ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Primenjena psihologija - 9 243-260

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853493

A2

2015.

Assessing the factor structure of the Body Uneasiness Test (BUT) in an overweight and obese Croatian non-clinical sample

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tončić, Marko ; Anić, Petra

Eating and weight disorders - 20 215-222

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759214

Q2 A1 WOS

2015.

Quality of life as a mediator in the association between body mass index and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Bašić-Marković, Nina

Eating and weight disorders - 20 473-481

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=853487

Q2 A1 WOS

2014.

Comparative Study of Intragastric Balloon and Cognitive-Behavioral Approach for Non-Morbid Obesity

Klobučar Majanović, Sanja ; Ružić, Alen ; Pokrajac Bulian, Alessandra ; Licul, Vanja ; Crnčević Orlić, Željka ; Štimac, Davor

Hepato-gastroenterology - 61 937-941

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812915

Q3 A1 WOS

2014.

Comparative Study of Intragastric Balloon and Cognitive-Behavioral Approach for Non-Morbid Obesity

Sanja Klobučar Majanović, Alen Ružić, Alessandra Pokrajac-Bulian, Vanja Licul, Zeljka Crnčević- Orlić, Davor Stimac

Hepato-Gastroenterology - 62-70

Q3 A1 WOS

2013.

Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Ambrosi-Randić, Neala

Maturitas - 74 352-356

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612501

Q2 A1 WOS

2013.

Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ambrosi-Randić, Neala

Maturitas - 74 352-356

Q1 A1 WOS

2011.

Odor identification and cognitive abilities in Alzheimer's disease

Tkalčić, Mladenka; Spasić, Nika; Ivanković, Matea; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša

Translational Neuroscience - 2 233-240

Q4 A1 WOS

2010.

The attractive female body weight and female body dissatisfaction in 26 countries across 10 world regions: Results of the International Body Project I

Swami, V.; ...; Pokrajac-Bulian, Alessandra; ...; Živčić-Bećirević, Ivanka

Personality and Social Psychology Bulletin - 36 309-325

Q1 A1 WOS

2010.

Weight Loss and Maintenance in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Ružić, Alen

Psihologijske teme - 19 355-372

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96945

Q4 A1

2009.

Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Kardum, Igor ; Šajina, Šarlota ; Kukić, Miljana

Društvena istraživanja - 18 111-128

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=375404

Q3 A1 WOS

2009.

Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, Private Self-Consciousness, Negative Affect and Avoidance as Determinants of Binge Eating)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana

Društvena istraživanja - 18 111-128

Q3 A1 WOS

2008.

Medical and psychological parameters in overweight and obese persons seeking treatment

Guina, Tina ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Tkalčić, Mladenka ; Bašić-Marković, Nina ; Crnčević-Orlić, Željka ; Ćorić, Slavica ; Štimac, Davor

Collegium Antropologicum - 32 601-606

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=363488

WOS

2008.

Thin-Ideal Internalization and Comparison Process as Mediators of Social Influence and Psychological Functioning in the Development of Disturbed Eating Habits in Croatian College Females

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Kukić, Miljana

Psihologijske teme - 17 221-245

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51638

A1

2008.

Poremećaji hranjenja i internet: analiza sadržaja hrvatskih web stranica (Eating disorders and Internet: Content analysis of Croatian web pages)

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra, Ogresta, Jelena; Lacovich, Mauro

Psihologijske teme - 17 37-55

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=51651

A1

2008.

Medical and psychological parameters in overweight and obese persons seeking treatment

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Bašić-Marković, Nina; Crnčević-Orlić, Željka; Ćorić, Slavica; Štimac, Davor

Collegium Antropologicum - 32 601-606

Q2 A1 WOS

2008.

Epidemiologija poremećaja hranjenja u djece i adolescenata (Epidemiology of eating disorders in children and adolescents)

Knez, Rajna; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Peršić, Mladen

Paediatria Croatica - Supplement - 52, Suplement 1 111-115

Q4 A1 WOS

10.05.2007.

Intragastric balloon as a treatment of obesity: preliminary analysis of some psychological aspects

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

Current Topics in Neurogastroenterology / Dumitrascu, Dan L. (Ur.). - Cluj-Napoca, Rumunjska: Medical Universitara (ISBN: 978-973-693-242-7). - 266-278

A1

2007.

Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls : a Croatian sample

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Perceptual and Motor Skills - 104 79-82

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=299985

WOS

2007.

Odstupajuće navike hranjenja, nezadovoljstvo tijelom i učestalost provođenja dijete kod hrvatskih srednjoškolaca (Disturbed eating habits, body disatisfaction, and dieting frequency in Croatian secondary school students)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Mohorić, Tamara; Đurović, Dušanka

Psihologijske teme - 16 27-46

A1

2007.

The Attitudes of Students and Teachers Towards Civic Education and Human Rights

Piršl, Elvi; Marušić-Štimac, Orjana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Metodički obzori - 2 19-34

A2

2007.

Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls: A Croatian sample

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Perceptual and Motor Skills - 104 79-82

Q4 A1 WOS

2006.

Biopsychosocial aspects of obesity: Transtheoretical model of behaviour change

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Cognitie, Creier, Comportament/ Cognition, Brain, Behavior - 10 53-67

A1

2006.

Schools prevention programs for eating disorders in Croatia: A controlled study with six-months of follow-up

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka; Calugi, Simona; Dalle Grave, Riccardo

Eating and Weight Disorders - 11 171-178

Q3 A1

2006.

Thin-ideal internalization, body dissatisfaction and symptoms of eating disorders in Croatian adolescent girls

Rukavina, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Eating and Weight Disorders - 11 31-37

Q3 A1

2005.

Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal

Gordon, Forbes ; Adams-Curtis, Leah ; Jobe, Rebecca ; White, Kay ; Revak, Jessica ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sex Roles - 53 281-298

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246729

Q1 A1 WOS

2005.

Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in Croatian University Students

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka

European Eating Disorders Review - 13 54-60

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222458

Q2 A1 WOS

2005.

Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Takšić, Vladimir

Perceptual and motor skills - 100 488-493

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=198295

Q4 A1 WOS

2005.

Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal

Gordon, Forbes ; Adams-Curtis, Leah ; Jobe, Rebecca ; White, Kay ; Revak, Jessica ; Živčić-Bećirević, Ivanka ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sex Roles - 53 281-298

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246729

WOS

2005.

Motivation to control weight in obese persons

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Čorić, Slavica; Bašić-Marković, Nina; Komadina-Gačić, Jadranka; Guina, Tina; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor

International Symposium on Neurogastroenterology: From basic knowledge to clinical practice; Conference proceedings / Dumitrascu, L. Dan; Nedelcu, Laurentiu (Ur.). - Cluj, Rumunjska: Editura Medicala Universitaria (ISBN: 2-345-67890-5). - 209-213

A1

2005.

Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod studentica i njihoivh majki (Body dissatisfaction and eating habits in college students and their mothers)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka; Vukmanović, Sandra; Forbes, Gordon

Psihologijske teme - 14 57-70

A1

2005.

Primjena transteorijskog modela u ispitivanju procesa promjene u pretilih osoba (Applying transtheoretical model in studying the process of change in obese persons)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor

Psihologijske teme - 14 29-40

A1

2005.

Psychometric properties of the Eating Attitudes Test and Children's Eating Attitudes Test in Croatia

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Eating and Weight Disorders - 10 e76-e82

Q2 A1

2005.

Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal

Gordon, Forbes; Adams-Curtis, Leah; Jobe, Rebecca; White, Kay; Revak, Jessica; Živčić-Bećirević, Ivanka; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sex Roles: A Journal of Research - 53 281-298

Q1 A1 WOS

2005.

Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Takšić, Vladimir

Perceptual and motor skills - 100 488-493

Q4 A1 WOS

2004.

Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji (Different aspects of body image and eating habits in adolescence)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Stubbs, Lavinia; Ambrosi-Randić, Neala

Psihologijske teme - 13 91-104

A2

2003.

Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Perceptual and Motor Skills - 96 1185-1186

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222572

Q4 A1 WOS

2003.

Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years

Ambrosi-Randić, Neala ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Perceptual and Motor Skills - 96 1185-1186

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=222572

WOS

2003.

Procjena kognitivnoga statusa pacijenata s demencijom (Assessments of cognitive status of dementia patients)

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Tomić, Zoran

Psihologijske teme - 12 55-62

A2

2001.

Lack of Insight and Concomitant Neuropsychological Deficits in Schizophrenia

Sartory, Gudrun; Thom, Anja; Griese, Judith, Young, Donald; Butorac, Mario; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Sendula, Martina

Zeitschrift für Neuropsychologie - 1 54-60

Q4 A1

2001.

Mjerenje spolnih i dobnih razlika u empatiji višedimenzionalnim pristupom (A Multidimensional Approach to Measuring of Sex and Age Differences in Empathy)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tatalović, Sanja

Psihologijske teme - 10 77-88

A2

1999.

Povezanost općeg nezadovoljstva tjelesnim izgledom i nekih aspekata samopoimanja u studentskoj populaciji

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kandare, Ana

Psihologijske teme - 8-9 63-78

https://www.bib.irb.hr/103449

A2

1998.

Nezadovoljstvo tijelom i bulimični simptomi u studentskoj populaciji

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 4-5 581-601

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35618

Q2 A1 WOS

1998.

Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji

Bezinović, Petar ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja - 4-5 525-541

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35617

Q2 A1 WOS

1998.

Nezadovoljstvo tijelom i bulimični simptomi u studentskoj populaciji (Dissatisfaction with body and bulimic symptoms in the student population)

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 4-5 381-601

Q3 A1 WOS

1998.

Struktura i zastupljenost dominantnih psiholoških problema u studentskoj populaciji (The structure and presence of dominant psychological problems in the student population)

Bezinović, Petar; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Živčić-Bećirević, Ivanka

Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja - 4-5 525-541

Q3 A1 WOS

1997.

Adaptacija i prikaz značajki upitnika za ispitivanje sindroma bulimije

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Psihologijske teme - 79-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=35621

A2

1997.

Adaptacija i prikaz značajki upitnika za ispitivanje sindroma bulimije (Adaptation and characteristics of the questionnaire for the investigation of bulimia syndrome)

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Psihologijske teme - 6-7 79-90

A2

1996.

Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kardum, Igor ; Sušanj, Zoran

Studia Psychologica - 38 163-176

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246728

Q3 A1 WOS

1996.

Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kardum, Igor ; Sušanj, Zoran

Studia Psychologica - 38 163-176

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=246728

WOS

1996.

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškoga fakulteta u Rijeci (The preliminary analysis of the frequency and structure of psychological problems in the students at the University of Rijeka)

Bezinović, Petar; Martinac, Tamara; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4-5 99-106

A2

1996.

Styles of handling interpersonal conflict in various social interactions

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kardum, Igor; Sušanj, Zoran

Studia Psychologica - 38 163-176

Q3 A1 WOS

1995.

Preliminarna analiza psiholoških teškoća kod studenata Pedagoškog fakulteta u Rijeci

Bezinović, Petar ; Martinac, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Smojver-Ažić, Sanja ; Tkalčić, Mladenka ; Živčić-Bećirević, Ivanka

Godišnjak Odsjeka za psihologiju - 4-5 99-106

https://www.bib.irb.hr/35625?&rad=35625

A2

1993.

Predstavlja li empatija dio socijalne kompetencije?

Brdar, Ingrid; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 2 23-29

A2

1992.

Konflikti i faktori njihova rješavanja (Conflicts and factors of its resolution)

Pokrajac, Alessandra

Godišnjak Zavoda za psihologiju - 1 115-122

A2

1991.

La scuola elementare in Italia.

Hadžiselimović, Dževdet; Pokrajac, Alessandra

Scuola Nostra - 23 71-85

A2

Znanstvene knjige

2016.

Psihološki pristup debljini

Autor poglavlja u knjizi

Alessandra Pokrajac-Bulian

Debljina - klinički pristup

Davor Štimac

Medicinska naklada Zagreb

2015.

Kako pobijediti poremećaje hranjenja - Program temeljen na kognitivno-bihevioralnoj terapiji

Urednik prijevoda

Riccardo Dalle Grave

Priručnik

Jelena Balabanić Mavrović

Veble commerce Zagreb

2013.

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente (PAI-A)

Urednik prijevoda

Leslie C. Morey

Priručnik

Ur. hrv. izdanja: Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

http://www.nakladaslap.com/testovi.aspx?gid=ca1fb5be224645759de0a2fbf2c93063

2011.

Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona (Body image, self-efficacy and weight loss expectation before and after the extraction of intragastric balloon)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom (Motivation for change in obese patients with intragastric balloon)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Opća rasprava i zaključak (General discussion and conclusion)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Modeli promjene zdravstvenih ponašanja (Models of change of health behaviour)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima (Physical activity of owerveight and obese patients with cardiovascular problems)

Autor poglavlja u knjizi

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Vježbanje u tretmanu pretilosti (Exercising in the treatment of obesity)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Psihološki tretmani pretilosti: Učinkovitost i ograničenja (Psychological treatments of obesity: efficacy and limitation)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Pretilost – spremnost za promjenu načina življenja.

Urednik knjige

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sveučilišni udžbenik

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Naklada Slap Jastrebarsko

2011.

Motivacija i očekivanja od gubitka težine u pretilih (Motivation and weight loss expectation in obese patients)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Dalle Grave, Riccardo; Marchesini Reggiani, Giulio

Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja

Alessandra Pokrajac-Bulian

Naklada Slap Jastrebarsko

2010.

Intercultural competence and sensitivity from students’ viewpoint

Autor poglavlja u knjizi

Piršl, Elvi; Diković, Marina; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Comparative Education, Teacher Education, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion

Popov, Nikolay; Wolhuter, Charl; Leutwyler, Bruno; Mihova, Marinela; Ogunleye, James

Bureau for Educational Services Sofia (Bugarska)

2005.

Psychosocial aspects of inflammatory bowel disease

Autor poglavlja u knjizi

Tkalčić, Mladenk; Štimac, Davor; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Krznarić Zrnić, Irena; Pokrajac Bulian, Alessandra

Neurogastroenterology - from basic knowledge to clinical practice

Dumitrascu, D.; Nedelcu, L.

Editura Medicala Universitaria"Iuliu Hatieganu" Cluj, Rumunjska

2003.

Etika kliničkog psihologa (The ethics of clinical psychologist)

Autor poglavlja u knjizi

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Klinička psihologija

Biro, Mikloš; Butolo Willi

Ludwig Maximilians Universitat ; Futura publikacije Novi Sad (Srbija)

2016.

Evaluacija programa za prevenciju poremećaja ishrane kod adolescenata

Đurović, Dušanka ; Trifunović, Biljana ; Barna, Jelena ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Primenjena psihologija

2017.

Psihološki aspekti debljine

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Štimac, Davor

Medicinska naklada

2018.

Smile Aesthetics Satisfaction Scale: Development and validation of a new brief five- item measure of satisfaction with smile aesthetics in adults and the elderly

Lajnert, Vlatka ; Kovacevic Pavicic, Daniela ; Pavlic, Andrej ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Spalj, Stjepan

International dental journal

2018.

Illness Perception in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Diseases

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Ambrosi-Randić, Neala

Eating and weight disorders

2018.

Studies on Body Image in Adults with Non-BED Overweight/Obesity

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Cuzzolaro, Massimo ; Fassino, Secondo

Springer

2020.

Revidirani Upitnik percepcije bolesti – provjera mjernih karakteristika ljestvice atribucija uzroka bolesti

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara

Primenjena psihologija

2020.

The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfactionand its antecedents and outcomes in women from 40 nations

Swami, Viren ; Tran, Ulrich S. ; Barron, David ; Afhami, Reza ; Aimé, Annie ; Almenara, Carlos A. ; Alp Dal, Nursel ; … ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Živčić-Bećirević, Ivanka … ; Voracek, Martin

Body image

2021.

Role of Sociocultural Pressures and Internalization of Appearance Ideals in the motivation for Exercise

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Mohorić, Tamara

Psychological reports

2021.

Nepoznato o poznatom: Uloga hranjenja u samopoimanju

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Pozvana predavanja

17.06.2018.

Psihološki čimbenici nastanka i održavanja nezadovoljstva vlastitim tijelom

Pokrajac-Bulian, A.

Opatija

27.04.2018.

Cognitive-behavioral therapy for weight management

Pokrajac-Bulian, A.

Opatija

12.12.2012.

Trattamento Cognitivo-comportamentale dell’Obesita in Croazia. (Cognitive-behavioural treatment of obesity in Croatia)

Pokrajac-Bulian, A.

Pergusa (Enna), Italija

26. - 27. veljača 2015.

Kognitivno-bihevioralna terapija za poremećaje hranjenja

Pokrajac-Bulian, A.

Zagreb

11. - 13. listopad 2013.

Epidemija poremećaja hranjenja: mit ili stvarnost?

Pokrajac-Bulian, A.

Novi Sad, Srbija

22. - 25. svibanj 2008.

Kognitivno-bihevioralna terapija i poremećaji hranjenja.

Pokrajac-Bulian, A.

Zadar

4. - 7. listopada 2007.

Intragastric balloon as a treatment of obesity: Preliminary analysis of some psychological aspects.

Pokrajac-Bulian, A.

Cluj-Napoca, Rumunjska

22. - 25. rujna 2005.

Psychosocial aspects in eating disorders: Motivation to control weight in obese persons.

Pokrajac-Bulian, A.

Brasov, Rumunjska

11. - 13. svibnja 2006.

Mogućnosti neuropsihologijskih testova u diferencijalnoj dijagnostici demencija.

Galić, S., Pokrajac-Bulian, A. i Tkalčić, M.

Rab

11. - 13. svibnja 2006.

Uloga psihologa u rehabilitaciji pacijenata s demencijom.

Pokrajac-Bulian, A., Tkalčić, M. i Galić, S.

Rab

13. - 15. svibnja 2004.

Kognitivni status pacijenata s demencijom.

Tkalčić, M. i Pokrajac-Bulian, A.

Rab

7. - 9. travnja 2011.

Poremećaji hranjenja: Suvremena iluzija vitkosti (Eating disorders: The modern illusion of thinness)

Pokrajac-Bulian, A.

Zagreb

21. studenoga 2008.

I disturbi alimentari: perche' parliamo di pazienti difficili?

Pokrajac-Bulian, A.

Enna, Italija

Kongresna priopćenja

07.09.2023.

Role of self-esteem and anxiety in the relationship between emotional competence and eating disorders

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Anić, Petra; Mohorić, Tamara; Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

37th Annual Conference of the European Health Psychology Society Bremen, Njemačka

22.05.2023.

Laboratory parameters in hospitalized acute decompensated heart failure patients according to left ventricular ejection fraction

Dvornik, Štefica ; Zaninović Jurjević, Teodora ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Jurjević, Nikolina ; Diklić, Filip ; Krolo, Nikola ; Pejić, Domagoj ; Zaputović, Luka ; Ružić, Alen

poster

WorldLab ; EuroMedLab Roma 2023 Rim, Italija

25.08.2022.

Role of body mass index, perfectionism, and emotion regulation difficulties in eating disorders

Alessandra Pokrajac-Bulian, Petra Anić, Tamara Mohorić, Nataša Dragaš-Zubalj, Miljana Kukić

poster

36th Annual Conference of the European Health Psychology Society (EHPS 2022) Bratislava, Slovačka

22.05.2022.

Clinical characteristics of patients with acute heart failure during the COVID-19 pandemic

Pejić, Domagoj ; Đurić, Katja ; Krolo, Nikola ; Baumgartner, Petra ; Jurjević, Nikolina ; Dvornik, Štefica ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Vodopija- Krstanović, Irena ; Ružić, Alen ; Zaputović, Luka ; Zaninović Jurjević, Teodora

poster

Heart Failure 2022 Madrid, Španjolska

12.11.2021.

Motivi za vježbanjem kod adolescenata različitoga indeksa tjelesne mase

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Dragaš-Zubalj, Nataša

usmeno priopćenje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Izazovi suvremenog života – kako psiholozi mogu pomoći?" online

12.11.2021.

Jesu li navike i ponašanja naših srednjoškolaca razlog za zabrinutost: Simptomi poremećaja hranjenja, obrasci hranjenja i motivi za vježbanjem kod adolescenata

Pokrajac-Bulian, Alessandra

usmeno priopćenje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Izazovi suvremenog života – kako psiholozi mogu pomoći?" online

12.11.2021.

Obrasci hranjenja kod adolescenata kao prediktori simptoma poremećaja hranjenja

Damjanić Nataša ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

usmeno priopćenje

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Izazovi suvremenog života – kako psiholozi mogu pomoći?" online

30.10.2021.

Simptomi poremećaja hranjenja, obrasci hranjenja i tjelesna aktivnost kod adolescenata u Hrvatskoj

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Mohorić, Tamara ; Kukić, Miljana

usmeno priopćenje

Savremeni trendovi u psihologiji / Current Trends in Psychology Novi Sad, Srbija

29.10.2021.

Psihološke karakteristike pacijenata sa zatajivanjem srca tijekom COVID-19 pandemije

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Zaninović Jurjević Teodora ; Dvornik Štefica ; Đurić Katja ; Pejić Domagoj ; Vodopija-Krstanović, Irena ; Ružić Alen

usmeno priopćenje

Savremeni trendovi u psihologiji / Current Trends in Psychology Novi Sad, Srbija

25.08.2021.

Emotion regulation and perfectionism: The mediating role of different eating patterns on eating disorder symptoms

Mohorić, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Anić, Petra ; Kukić, Miljana ; Damjanić, Nataša ; Mohović Patrizia

usmeno priopćenje

35th Annual Conference of the European Health Psychology Society (EHPS 2021) online

11.05.2021.

Exercise motives in adolescent girls and boys of different BMI

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Mohorić, Tamara ; Kukić, Miljana ; Dragaš-Zubalj, Nataša

usmeno priopćenje

28th European Congress on Obesity (ECO 2021) online

02.10.2020.

Sociokulturalni pritisci i internalizacija ideala izgleda kao medijatori odnosa između vježbanja, tjelesne težine i motiva za vježbanjem

Anić, Petra ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara ; Pokrajac-Bulian, Alessandra

usmeno priopćenje

22. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

08.11.2019.

Uloga emocionalne regulacije u objašnjenju navika hranjenja

Mohorić, Tamara ; Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Barbarić, Lea

usmeno priopćenje

27. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa - "Psihologija i digitalni svijet" Osijek, Hrvatska

25.10.2019.

Relationship between motivation for exercise and frequency of exercise with the appearance satisfaction in young women

Anić, Petra ; Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara

usmeno priopćenje

Savremeni trendovi u psihologiji 2019 / Current trends in psychology 2019 Novi Sad, Srbija

07.09.2019.

Health and psychological consequences of obesity: Challenges and future directions

Pokrajac-Bulian, Alessandra

plenarno predavanje

33 th European Health Psychology Society Conference Dubrovnik, Hrvatska

06.09.2019.

Binge eating in obese patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Klobučar Majanović, Sanja ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara ; Anić, Petra

poster prezentacija

33 th European Health Psychology Society Conference Dubrovnik, Hrvatska

18.07.2019.

The Perceived Causes of Illness, Anxiety, and Depression in Cardiac Patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra ; Kukić, Miljana ; Mohorić, Tamara ; Anić, Petra

poster

WCBCT 2019 - 9th World Congress of Behavioural and Cognitive Trarapies Berlin, Njemačka

28.06.2018.

Gender Differences in Psychological Functioning and Causal Beliefs in Type 2 Diabetes Mellitus Patients

Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Klobučar Majanović, Miljana Kukić, Miljana Tkalčić

Usmeno izlaganje

6th Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine Verona, Italia

24.05.2018.

Food craving, impulsivity, and symptoms of binge eating disorder in obese patients

Kristina Sonnabend, Alessandra Pokrajac-Bulian, Sanja Klobučar Majanović, Miljana Kukić

Poster

25th European Congres on Obesity (ECO2018) Beč, Austria

24.05.2018.

Depressive symptoms, eating patterns, shame and guilt due to body and body weight in obese patients

Anamarija Hajsok, Sanja Klobučar Majanović, Alessandra Pokrajac-Bulian, Miljana Kukić

Poster

25th European Congres on Obesity (ECO2018) Beč, Austria

17.03.2018.

Psihološki aspekti debljine – što je važno u radu s pacijentima?

Alessandra Pokrajac-Bulian

Panel rasprava

Pokreni se danas kako bi promijenio sutra: dijabetes, debljina i motivacija Opatija

21.10.2017.

Sportsko-specifični činitelji rizika za razvoj poremećaja hranjenja: uloga perfekcionizma i negativnog ponašanja trenera

Zrinka Greblo Jurakić, Alessandra Pokrajac-Bulian

Usmeno izlaganje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

21.10.2017.

Nezadovoljstvo tijelom i prejedanje u prekomjerno teških i pretilih odraslih

Alessandra Pokrajac-Bulian

Usmeno izlaganje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

21.10.2017.

Percepcija bolesti i afektivne smetnje kod oboljelih od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

Savremeni trendovi u psihologiji Novi Sad, Srbija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922856

02.09.2017.

Beliefs about the illness as predictors of emotional difficulties in cardiovascular patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana

Poster

European Health Psychology Conference – EHPC2017 Padova, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=922852

18.05.2017.

Body mass index and illness perception as determinants of depressive symptomatology among cardiac patients

Alessandra Pokrajac-Bulian; Miljana Kukić

Poster prezentacija

ECO2017, European Congress on Obesity Porto, Portugal

18.05.2017.

The role of illness perception in predicting long-term glycemic control in overweight and obese patients with type 2 diabetes mellitus

Alessandra Pokrajac-Bulian; Sanja Klobučar Majanović; Davor Štimac

Poster prezentacija

ECO2017 European Congress on Obesity Porto, Portugal

08.04.2017.

Vjerovanja o bolesti, tjeskoba zbog srčanih problema, simptomi depresivnosti i anksioznosti u oboljelih od kardiovaskularnih bolesti

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana

Usmeno izlaganje

23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869795

15.12.2016.

Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica

Sanja Smojver-Ažić, Alessandra Pokrajac-Bulian

usmeno izlaganje

Simpozij: Aspekti majčinstva – majke i kćeri Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

22.11.2016.

Aspetti psicologici nell'obesita' infantile

Alessandra Pokrajac-Bulian

usmeno izlaganje

Food Marketing per l'infanzia: Quali politiche pubbliche nella lotta all'obesita? Bologna, Italia

11.11.2016.

Stigmatizacija i diskriminacija debljine

Alessandra Pokrajac-Bulian

Usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

11.11.2016.

Poremećaji prehrane u sportaša: Doprinos percipiranog socijalnog pritiska, ponašanja trenera, samokritičnosti, socijalne anksioznosti zbog izgleda i samopoštovanja

Josipa Vukman, Alessandra Pokrajac-Bulian, Zrinka Greblo Jurakić

Usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

11.11.2016.

Simptomatologija poremećaja hranjenja u sportaša te povezanost s perfekcionizmom, mršavošću zbog izvedbe i utjecajem trenera

Ivana Drašković, Alessandra Pokrajac-Bulian, Zrinka Greblo Jurakić

Usmeno izlaganje

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

01.06.2016.

Illness perception in overweight and obese patients with diabetes mellitus

Alessandra Pokrajac-Bulian; Sanja Klobučar Majanović; Davor Štimac

Poster

23th European Congress on Obesity (ECO 2016) Göteborg, Sweden

19.05.2016.

Percepcija bolesti kod prekomjerno teških i pretilih osoba s kardiovaskularnim problemima

Alessandra Pokrajac-Bulian; Neala Ambrosi-Randić

Usmeno izlaganje

XX. Dani psihologije u Zadru Zadar

2016.

Social pressure and eating disorder symptoms in athletes: the importance of self-criticism and social appearance anxiety

Josipa Vukman, Alessandra Pokrajac-Bulian, Zrinka Greblo Jurakić

Usmeno izlaganje

12th Alps-Adria Conference Rijeka

2016.

Causal attributions of illness in patients with cardiovascular disease

Alessandra Pokrajac-Bulian, Neala Ambrosi-Randić

Usmeno izlaganje

12th Alps-Adria Conference Rijeka

2016.

The contribution of illness perception to anxiety and depression in patients with cardiac dysfunction

Alessandra Pokrajac-Bulian

Usmeno izlaganje

EABCT 2016 - The 46th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies Congress Stockholm, Sweden

25.09.2015.

Program za prevenciju razvoja negativne slike tijela

Birovljević Gorana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

1. konferencije Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb

02.07.2015.

Eating disorders symptoms in female athletes

Koraj Ivana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Poster

3rd Annual Scientific Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine; Challenges and Chances for Psychosomatic Medicine in Health Care (EAPM - 2015) Nuremberg, Germany

2015.

Quality of life and negative emotionality in overweight and obese non-clinical sample

Pokrajac-Bulian, Alessandra, Kukić, Miljana i Bašić Marković, Nina

Poster

Europski kongres o debljini (22nd European Congress on Obesity ECO 2015) Prag, Republika Češka

10.10.2014.

Psihološki i kardiološki učinci debljine

Alen Ružić, Alessandra Pokrajac-Bulian

usmeno izlaganje

2. međunarodni kongres nutricionista Varaždin, Hrvatska

2014.

Mehanizam prejedanja u žena: samokritičnost, emocionalna kaskada i teorija stečene spremnosti

Rogić, Mia; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska

2014.

Perceptivna distorzija i tjelesno nezadovoljstvo kod studentica

Bobanović, Marija; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska

2014.

Koliko smo učinkoviti u liječenju debljine?

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen

Usmeno izlaganje

22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj, Hrvatska

2014.

Multidisciplinarni pristup u tretmanu pretilosti

Ružić, Alen i Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje - radionica

6. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem - Šibenik Šibenik, Hrvatska

2014.

Negativni afekt, ruminacija i samokriticizam kao odrednice prejedanja (Negative affect, rumination, and self-criticism as binge eating determinants)

Rogić, Mia; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2014.

Ruminacija, depresivnost i ovisnička ponašanja u adolescenata (Rumination, depression and addictive behaviours in adolescent)

Babić, Nikola; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2014.

Body mass index, social comparison, perception and body dissatisfaction as predictors of weight loss control in adolescent female (Indeks tjelesne mase, socijalna usporedba, percepcija tijela i nezadovoljstvo tijelom kao prediktori načina kontrole težine u adolescentica)

Matea Mrakovčić Kosić; Alessandra Pokrajac-Bulian

Usmeno izlaganje

EAPM 2014 - Conference of the European Association of Psychosomatic Medicine 2014 Sibiu, Rumunjska

2014.

Psihološki aspekti pretilosti: uloga anksioznosti i depresivnosti (Psychological aspects of obesity: the role of anxiety and depression)

Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

6. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem - Šibenik Šibenik, Hrvatska

2014.

Korelati poremećaja hranjenja u estetskim sportovima: Je li bavljenje estetskim sportovima rizično za razvoj poremećaja hranjenja?

Koraj, Ivana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska

2014.

Correlates of health-related quality of life in overweight and obese adults with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ružić, Alen

Poster

21th European Congress on Obesity (ECO2014) Sofija, Bugarska

2013.

Samoefikasnost u kontroli težine, prejedanje i simptomi anksioznosti i ljutnje kod pretilih pacijenata s kardiovaskularnim smetnjama (Self-efficacy in weight control, binge eating and symptoms of anxiety and anger in obese patients with cardiovascular disease)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen

Usmeno izlaganje

21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2013.

Psychological profile in patients after acute myocardial infarction related to obesity

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen

Poster

ECO 2013 - European Congress on Obesity Liverpool, Velika Britanija

2013.

Binge eating symptoms as mediator between self-efficacy, alexithymia, anger, and anxiety in overweight and obese patients with cardiovascular disease

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen; Miletić, Irena

Usmeno izlaganje

43th Annual Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT 2013) Marrakech, Marocco

2012.

Utjecaj percepcije tjelesnog izgleda na evaluaciju emocionalno obojenih riječi (The effect of body image perception on evaluation of emotionally colored words)

Širola, Ines; Šetić, Mia; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XVIII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Beograd, Srbija

2012.

Doživljaj bliskosti s majkom i psihološki simptomi studentica (Relation with mother and psychological symptoms in adult daughter)

Smojver-Ažić, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

2012.

Kognitivno-bihevioralni tretman pretilosti (Cognitive-behavioral treatment of obesity)

Damjanjević, Morena; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen

Usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

2012.

Povezanost sociokulturalnih čimbenika i različitih aspekata tjelesnoga samopoimanja (The relationship between sociocultural factors and different aspects of body image)

Bijelić, Sanja; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

2012.

Kognitivno funkcioniranje oboljelih od demencije i zdravih starijih osoba različite dobi i obrazovanja (Cognition in patients with dementia and healthy elderly people of different age groups and educational levels)

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja; Ivanković, Matea

Usmeno izlaganje

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Primošten

2011.

Aktualna istraživanja Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Current research of chair for biological psychology, personality psychology and clinical psychology of Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac-Dorčić, Tamara; Juretić, Jasminka; Kukić, Miljana; Jakovčić, Ines; Pletikosić, Sanda

Usmeno izlaganje

20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb

2011.

Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom (Comparison of obesity treatment with intragastric balloon and behavioral-cognitive approach)

Klobučar-Majanović, Sanja; Ružić, Alen; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Licul, Vanja; Turk, Tamara; Crnčević Orlić, Željka; Peršić, Viktor; Štimac Davor

Usmeno izlaganje

5. Hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula

23.09.2010.

Usporedba kognitivnog statusa oboljelih od demencije Alzheimerova tipa i ostalih demencija te zdravih starijih osoba (Comparison of the Cognitive Status of Patients with Alzheimer Type Dementia and Other Types of Dementia and Healthy Elderly Persons)

Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Bosanac, Daša; Galić, Slavka; Smojver-Ažić, Sanja

Poster

5. Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti Zadar

2010.

Slika tijela, socijalne norme o tjelesnom izgledu i navike hranjenja s obzirom na spolnu orijentaciju (Body image, social norms about body appearance, and eating habits in relation to sexual orientation)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Lacovich, Mauro

Usmeno izlaganje

18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

2010.

Korelati smanjenja tjelesne težine u pretilih kardioloških pacijenata (Correlates of weight loss in obese cardiac patients)

Kukić, Miljana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar

2010.

Psychological variables and weight loss after treatment of overweight and obese cardiovascular patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Dalle Grave Riccardo

Usmeno izlaganje

40th Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies Milano, Italija

2010.

Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems

Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen

Poster

40th Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies Milano, Italija

2009.

Negative emotions and binge eating symptoms in obese patients

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Dušević, Božica; Kukić, Miljana

Usmeno izlaganje

39th Annual Congress of European Association of Behavioral and Cognitive Therapies - EABCT 2009 Dubrovnik

2009.

Slika o tijelu i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnoga balona (Body image and weight loss expectations before insertion and after removal of intragastric balloon)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor

Poster

5. Kongres Hrvatskog gastroenterološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik

2009.

Stavovi o dijeti i odstupajuće navike hranjenja u hrvatskih adolescenata (The attitudes toward dieting and eating disturbed habits in Croatian adolescence)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Bosnar, Ksenija

Usmeno izlaganje

II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija

2009.

Student Teachers’ Perception of Intercultural Competence needed for Teaching in a Multicultural Classroom

Pirsl, Elvi; Dikovic, Marina; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

The First Malta International Forum on Learning Qawra, Malta

30.05.2008.

Psihosocijalni aspekti upalnih bolesti crijeva i sindroma iritabilnog crijeva (Psychosocial aspects of inflammatory bowel diseases and irritable bowel syndrome)

Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Usmeno izlaganje

XVI. Dani psihologije Zadar

2008.

Nezadovoljstvo tijelom i negativan afekt u pretilih osoba uključenih u tretman intragastričkim balonom (Body dissatisfaction and negative affect in obese persons in treatment with intragastric balloon)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka

Usmeno izlaganje

16. Dani psihologije u Zadru Zadar

2008.

Weight loss expectations and models of weigh loss preparation in two groups of obese patients seeking treatment

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Dalle Grave, Riccardo; Tkalčić, Mladenka; Marchesini, Giulio

Usmeno izlaganje

38th Annual Congress of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT - 2008) Helsinki, Finska

2008.

Music performance anxiety in Croatian students

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka

Poster

6th International Congress of Cognitive Psychotherapy Rim, Italija

16.11.2007.

Psihološke karakteristike pretilih osoba kao čimbenici (ne)uspješnosti liječenja pretilosti intragastričkim balonom (Psychological characteristics of obese persons as factors of (non)successful treatment of obesity)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

Usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

16.11.2007.

Primjena Tripartitnog modela u razumijevanju nastanka restriktivnog i bulimičnog ponašanja u studentica (The Tripartite influence model in understanding of restrictive and bulimic behaviour in university female students)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ambrosi-Randić, Neala; Marić, Anita

Usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

16.11.2007.

Blogovioporemećajimahranjenja.hr (Websitesabouteatingdisorders.cro)

Ambrosi-Randić, Neala, Pokrajac-Bulian, Alessandra, Ogresta Jelena, Lacovich, Mauro

Usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrvnik

15.11.2007.

Perfekcionizam, svijest o sebi, negativni afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja (Perfectionism, self-consciousness, negative afect and avoidance as determinants of binge eating)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Šajina, Šarlota; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana

Usmeno izlaganje

15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik

23.04.2007.

Motivation to change, self-efficacy and decisional balance in overweight and obese patients

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

Poster

15th European Congress on Obesity Budimpešta, Mađarska

2007.

Levels of depression and anxiety in the patients with IBD

Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Guina, Tina; Mijandrušić-Sinčić, Brankica

Poster

ECCO Congres 2007. Innsbruck, Austrija

29.09.2006.

Transtheoretical model of behaviour change in obese

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Guina, Tina; Štimac, Davor

Usmeno izlaganje

26th European Conference of Psychosomatic Research Cavtat (Dubrovnik)

29.09.2006.

Measuring motivation to change, decisional balance and self-efficacy in Croatian overweight and obese sample

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor

Usmeno izlaganje

26th European Conference of Psychosomatic Research Cavtat (Dubrovnik)

2006.

Psihološki i medicinski parametri u prekomjerno teških i pretilih osoba (Psychological and medical parameters in overweight and obese persons)

Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Bašić-Marković, Nina; Ćorić, Slavica; Komadina-Gačić, Jasna; Crnčević-Orlić, Željka; Štimac, Davor

Poster

Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem Opatija

2006.

Depression, anxiety and stressful life events in people with inflammatory bowel diseases

Štimac, Davor; Tkalčić, Mladenka; Pokrajac Bulian, Alessandra; Krznarić Zrnić, Irena; Guina, Tina; Mijandrušić Sinčić, Brankica

Poster

Falk Symposium 154 Inflammatory Bowel Disease - Diagnostic and Therapeutic Strategies Moskva, Rusija

2002.

Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in University Students

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka

Usmeno izlaganje

32nd Congress of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies - EABCT 2002 Maastricht, Nizozemska

2002.

Spolna orijentacija, nezadovoljstvo tijelom i navike hranjenja u školskoj dobi (Sexual orientation, body dissatisfaction and eating attitudes in school children)

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Mustapić, Jelena

Poster

10. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Plitvička jezera

2002.

Prevalencija rizičnih navika hranjenja kod sportaša i nesportaša rane adolescentne dobi (Prevalence of risk eating habits in athletes and nonathletes in early adolescence)

Marušić, Orijana; Pokrajac-Bulian, Alessandra

Poster

10. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Plitvička jezera

2002.

Accuracy of body perceptions and body image preferences in children ages seven to ten years

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala

Poster

6th Alpe-Adria Conference of Psychology Rovereto, Italija

2001.

Self-concept, social factors and neuroticism as contributors of abnormal eating attitudes and behaviours

Pokrajac-Bulian, Alessandra; Smojver-Ažić, Sanja

Poster

VIIth European Congress of Psychology London, Velika Britanija

Mentorstvo doktorandima

01.03.2013. -

Opraštanje sebi i ishodi tretmana poremećaja uzimanja alkohola u kontekstu proširenog metakognitivnog modela depresivnosti

Nikola Babić Doktorat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Datum obrane: 15.veljače 2022.

01.03.2009. - 28.09.2011.

Psihološke dimenzije u procjeni kvalitete života povezane s dentalnom estetikom

Vlatka Lajnert Doktorat

Doktorski studij stomatologije (neposredni voditelj disertacije)

Medicinski fakultet u Rijeci

Datum obrane: 28. rujna 2011.

10.01.2009. - 17.10.2011.

Provjera višedimenzionalnoga modela razvoja poremećaja hranjenja

Radenka Munjas Samarin Doktorat

Doktorski studij psihologije

Filozofski fakultet u Zagrebu

Datum obrane: 17. listopad 2011.

Uredništva časopisa

2023.

Gost - urednik časopisa Frontiers in Nutrition - Mind, Body, Plate: Investigating Disordered Eating in the Active Population

https://www.frontiersin.org/research-topics/59679/mind-body-plate-investigating-disordered-eating-in-the-active-population

1.01.2018. - 30.04.2018.

Gost-urednik specijalnog broja časopisa “Psihologijske teme” na temu: Microbiota-Gut-Brain Axis in Gastrointestinal Disorders and Weight Regulatin / Uloga "mikrobiota-crijeva-mozak" osi u gastrointestinalnim poremećajima i regulaciji tjelesne težine

2015. - 2019.

Savjetnica glavne i odgovorne urednice časopisa ''Psihologijske teme'' Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta

1.01.2011. - 31.12.2014.

Glavna i odgovorna urednica časopisa ''Psihologijske teme'' Odsjeka za psihologiju Filozofskofa fakulteta

2011. -

Članica uredništva časopisa ''Eating and Weight Disorders: Studies of Anorexia, Bulimia and Obesity''

1.01.2009. - 31.12.2010.

Izvršna urednica časopisa ''Psihologijske teme'' Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta

01.03.2008. - 15.12.2008.

Gost-urednik specijalnog broja časopisa “Psihologijske teme” na temu: Poremećaji hranjenja i pretilost

2008. -

Članica Savjeta časopisa “Klinička psihologija” od 2008. godine (časopis za područje Kliničke i Zdravstvene psihologije, Kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina)

Recenzije

2014.

Galić, S. (Ur.) (2014). Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) – Leslie C. Morey. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Recenzija hrvatskog prijevoda priručnika).

2012.

Časopis ''Društvena istraživanja'' (recenzirana 3 članka)

2012.

Časopis ''Body Image: An International Journal of Research'' (recenzija članka: The effects of an implicit self-esteem manipulation on body dissatisfaction in binge eating disorder)

2011.

Recenzija upitnika: Autor originala: Leslie C. Morey Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI). Jastrebarsko: Naklada Slap

2011.

Časopis ''Psychiatroa Danubiana'' (recenzija članka: The structure and the intensity of depression symptoms pre- and postpartum and their relation to expected, perceived and recalled labor pain)

2011.

Časopis ''Kinesiology'' (recenzija članka: Adolescents’ physical self-perception as related to moderate-to-vigorous physical activity: A one-year longitudinal study)

2010.

Recenzija knjige: Scotti Jurić, R., Ambrosi-Randić, N. (2010). L’italiano L2: indagini sulla motivazione. Fiume: Edit e Pietas Iulia.

2009.

Časopis ''Eating and weight disorders'' (recenzirana 4 članka)

2009.

Časopis ''Klinička psihologija'' (recenzirana 4 članka)

2008.

Recenzija prijevoda: Blair, J., Mitchell, D. i Blair, K. (2008.). Psihopat: Emocije i mozak. Jastrebarsko: Naklada Slap.

2007.

Časopis Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ''Psihologijske teme'' - velik broj recenzija

2003.

Recenzija knjige: Ambrosi-Randić, N., Deghenghi Olujić, E., Pederzani, G., Scotti Jurić, R. (a cura di), (2003). Argomenti e didattiche a confronto. Atti del corso di aggiornamento per docenti di italiano L2. Pola: Societa di ricerche Pietas Iulia.

2001.

Recenzija knjige: Ambrosi-Randić, N. (Ur.), (2001). Razgovori o nasilju nad djecom. Pula: Društvo Naša djeca i Gradska knjižnica i čitaonica.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

11.11.2016. - 11.11.2016.

Okrugli stol: Uloga psihologa u obrazovanju zdravstvenih djelatnika Sudionici: Damir Lučanin, Josip Lopižić, Lovorka Brajković, Mira Klarin, Andreja Brajša-Žganec, Andreja Bogdan, Slavka Galić, Anita Vulić-Prtorić, Melita Rukavina, Ljiljana Pačić Turk, Alessandra Pokrajac-Bulian

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa (organizator HPD, HPK, DPPGŽ, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci)

Sudionik okrugloga stola

2016. -

Programski odbor 24. godišnje konferencije hrvatskih psihologa

Hrvatsko psihološko društvo

Predsjednica programskog odbora 24. godišnje konferencije hrvatskih psihologa

2010. -

Edukacijski tečaj: ''Poremećaji hranjenja: procjena i tretman''

Istarska podružnica Hrvatskog psihološkog društva

voditelj tečeja

2007. -

Edukacijski tečaj: ''Poremećaji hranjenja i pretilost: Smjernice za psihološku praksu''

Hrvatsko psihološko društvo, Sekcija za kliničku i zdravstvenu psihologiju

voditelj edukacijskog tečaja

2006. -

Radionica za stručne suradnike - psihologe: ''Poremećaji hranjenja''

Dubrovačko-neretvanske podružnice Hrvatskog psihološkog društva

voditelj radionice

2004. -

Edukacija psihologa i liječnika iz područja Kognitivno-bihevioralne terapije (I. i II. stupanj) - Rijeka, Zagreb, Split, Osijek, Vinkovci

Hrvatskog udruženja za bihevioralno i kognitivne terapije (HUBIKOT)

suvoditelj edukacije

1998. -

Individualni i grupni rad sa studentima - psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra

savjetovatelj

1991. - 1992.

Akcija “Jedni drugima” i Telefon za psihološku pomoć

Zavod za psihologiju, Pedagoški fakultet u Rijeci

suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

30.11.2016.

Poremećaji hranjenja i smetnje slike tijela u muškaraca

Movember SciCaffe

Kafić Tunel (Školjić)

18.02.2013.

Detalji

Rijeka psihologije (u okviru tjedna psihologije)

Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

01.04.2004.

Detalji

Festival znanosti

Gradska vijećnica, Rijeka

Popularizacija znanosti

13.03.2014.

Detalji

Tjedan mozga

ZosSci cafe (Klub Tunel)

2013.

Detalji

Nastava za starije polaznike u sklopu projketa Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke ''Sveučilište za treću životnu dob''

Filozofski fakultet Rijeka

13.12.2011.

Detalji

Nastava za starije polaznike u sklopu projketa Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke ''Sveučilište za treću životnu dob''

Filozofski fakultet u Rijeci

06.04.2010.

Detalji

Nastava za starije polaznike u sklopu projketa Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke ''Sveučilište za treću životnu dob''

Filozofski fakultet u Rijeci

01.03.2002.

Detalji

Tjedan mozga

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Uredništvo

2012. -

Interdisciplinarni, međunarodni časopis: Eating and Weight Disorders: Studies on Anorexia, Bulimia, and Obesity

Član uredništva znanstvenog časopisa, izdavač Springer: Journal of Italian Society for the Study of Eating Disorders (SISDCA) and Italian Society of Obesity (SIO)

2011. - 2014.

Časopis: Psihologijske teme (glavna i odgovorna urednica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2010.

Časopis: Psihologijske teme (izvršna urednica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. -

Časopis: Psihologijske teme (gostujuća urednica); tematski broj pod naslovom 'Poremećaji hranjenja i pretilost' ('Eating and Weight Disorders')

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Medijski nastupi

13.03.2014.

Detalji

Radio Sova - Radio Rijeka

Caffe Scientific - razgovor u sklopu Tjedna mozga

09.02.2014.

Detalji

Prvi program - Hrvatski radio

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci (snimanje)

11.02.2013.

Detalji

Prvi program - Hrvatski radio

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci (snimanje)

28.01.2013.

Detalji

Hrvatski radio - Radio Rijeka

Radio Rijeka (snimanje u studiju)

30.10.2012.

Detalji

Prvi program - Hrvatski radio

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci (snimanje)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2015. -

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Filozofski fakultet u Rijeci

01.04.2012. - 30.09.2015.

Predsjednica Etičkog povjerenstva fakulteta

Filozofski fakultet u Rijeci / Etičko povjerenstvo

01.10.2006. - 30.09.2010.

Predstojnica Katedre za biološku psihologiju, psihologiju ličnosti i kliničku psihologiju

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

01.10.2004. - 30.09.2006.

Pročelnica Odsjeka

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Povjerenstva izvan sveučilišta

2014. -

Član povjerenstva

Hrvatska psihološka komora - Povjerenstvo za priznavanje inozemnih kvalifikacija

Projekti

Znanstveni projekti

2007. - 2013.

Psihosocijalni aspekti pretilosti

voditelj

MZOS

2007. - 2013.

Učinci enteralne prehrane u teškom akutnom pankreatitisu

suradnik

MZOS

2002. - 2004.

Samovrednovanje u funkciji unapređenja škola

suradnik

MZOS

1998. - 2001.

Analiza dominantnih problema prilagodbe studenata Sveučilišta u Rijeci

znanstveni novak

MZOS

1991. - 1994.

Psihološki čimbenici rješavanja sukoba

znanstveni novak

MZOS

Obrazovni projekti

1997. -

Nenasilno rješavanje sukoba u razredu

Financiranje: Soros Fund Management

Stručni projekti

2011. -

Kvaliteta odnosa s majkom iz perspektive studentica (u sklopu umjetničkog projekta ''Majke i kćeri'' (Galerija 90-60-90, Pogon Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb)

MInistarstvo kulture

Suradnik

2003. - 2004.

Prevencija poremećaja u hranjenju kod osnovnoškolaca (Ciklus radionica koji je obuhvaćao učenike VII. razreda osnovne škole trajao je 14 školskih sati, a organiziran je u 7 susreta)

MInistarstvo zdravstva

Voditelj projekta

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016