PORTFELJ / doc. dr. sc. Nataša Košuta

Portfelj

doc. dr. sc.

Nataša Košuta

Filozofski fakultet

Odsjek za germanistiku

Kontakt

T 051 265-654

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-507

Vidljivost

Obrazovanje

19.7.2016.

Doktor znanosti iz znanstvenog polja filologije

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15.7.2003.

Profesor hrvatskoga i njemačkoga jezika i književnosti

Dodiplomski studij Hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

30.9 2016.-

Poslijedoktorand na Odsjeku za germanistiku

- nastava na obaveznim i izbornim metodičkim kolegijima, voditelj metodičke prakse u osnovnim i srednjim školama - vježbaonicama za predmet Metodika nastave njemačkoga jezika i Nastavna praksa, član Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci, koordinator za znanost na Odsjeku za germanistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1.7.2008.-8.8.2016.

Asistent na Odsjeku za germanistiku

- nastava na obaveznim i izbornim metodičkim kolegijima, voditelj metodičke prakse u osnovnim i srednjim školama – vježbaonicama za predmet Metodika nastave njemačkoga jezika i Nastavna praksa, ECTS koordinator i Erasmus koordinator Odsjeka za germanistiku, član Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja), član komisija za ocjenjivanje Završnih radova, koordinator za predstavljanje Filozofskoga fakulteta na Smotri Sveučilišta u Rijeci (u ak. god. 2011./2012.)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.5.2007.-

Ispitivač za Austrijsku jezičnu diplomu

- provođenje ispita na razini B1, B2, C1 i C2 prema Zajedničkome europskome referentnom okviru za jezike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci/ÖSD Prüfungszentrum Wien

1.4.2006.-30.6.2008.

Lektor na Odsjeku za germanistiku

- nastava na obaveznim i izbornim kolegijima jezičnoga modula (jezične, prijevodne i konverzacijske vježbe), organizacija proslave desetogodišnje obljetnice studija Njemačkoga jezika i književnosti u Rijeci (ak. god. 2005./2006.)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

6.9.2002.-31.3.2006.

Profesor njemačkoga jezika

- nastava za hotelijersku i ugostiteljsku struku te druga strukovna zanimanja i obrazovanje odraslih, razredništvo, priprema učenika za natjecanje GASTRO (Predstavljanje turističke destinacije), suvoditeljica Grupe za estetsko uređenje škole, urednica školskog lista, član Školskog odbora Gospodarske škole Buje

Gospodarska škola Buje/Istituto professionale Buie

Članstva

17.4.2014.-29.10.2015.

Član Programskoga vijeća Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Rijeci

od 23.3.2017.

Član ogranka Bilingualism Matters@Rijeka

od 2011.

Član Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01/7/2008 - danas

Nastavna praksa

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 4. sesmestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

od ak. god. 2006./2007. - do ak. god. 2008./2009.

Jezične vježbe I - IV

Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegiji 1. - 4. semestra

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija/izvođač

od. ak. god. 2007./2008. - danas

Literarno prevođenje

Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, izborni kolegiji u 5./6. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

ak. god. 2007./2008. - ak. god. 2012./2013.

Jezične vježbe V

Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti u 5. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Izvođač (30 sati)

ak. god. 2103./2014. - ak. god. 2017./2018.

Seminar diplomskog rada

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, izborni kolegij u 4. semestru (obavezan za studente koji diplomski rad pišu na Odsjeku za germanistiku)

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Izvođač (15 sati)

ak. god. 2012./2013. - danas

Strategije učenja i poučavanja u nastavi njemačkog jezika

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, (interni) izborni kolegij Nastavničkoga modula u 3. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

od ak. god. 2018./2019. - danas

Njemački jezik u odgoju i obrazovanju

Preddiplomski jednopredmetni studij pedagogije, obavezni kolegij u 1. semetru

Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju

Nositelj kolegija i izvođač

ak. god. 2017./2018. - danas

Poučavanje i učenje stranoga jezika u ranoj školskoj dobi

Izborni (communis) kolegij Nastavničkoga modula u 3. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

ak. god. 2016./2017. - danas

Metodika nastave njemačkog jezika

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 3. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

ak. god. 2016./2017. - danas

Uvod u metodiku nastave njemačkog jezika

Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti, obavezni kolegij u 2. semestru

Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku

Nositelj kolegija i izvođač

Izdavaštvo

Deutsch lernen - so einfach geht's! - Lösungsschlüssel zum Übungsbuch

Financiranje: Školska knjiga

Deutsch lernen - so einfach geht's! - Übungsbuch für Lernende im Grundschulalter

Financiranje: Školska knjiga

Deutsch lernen - so einfach geht's! - Illustriertes Deutschbuch für Lernende im Grundschulalter

Financiranje: Školska knjiga

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Kollokationen – Mehrwortverbindungen mit semantisch-pragmatischem Eigenwert

Stojić, Aneta i Nataša Košuta

Brücken überbrücken in der Literatur- und Sprachwissenschaft - 143-154

A1

2018.

Sveobuhvatni uvid u evidentno i latentno posuđivanje iz njemačkoga jezika u hrvatski - prilog istraživanju hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira

Nataša Košuta

Biblioteka časopisa Fluminensia - 157-160

2017.

Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi? / Do Study Programs in Croatia Prepare Future Foreign Language Teachers to Work with Young Learners?

Sanja Vičević, Ivanović, Jakob Patekar, Nataša Košuta

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje / Croatian Journal of Education - 21 307-344

Q3 A1 WOS

2017.

Kolokacijske sveze u mentalnome leksikonu učenika stranoga jezika

Aneta Stojić , Nataša Košuta

Fluminensia - 29 28

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15501

Q3 A1 WOS

2017.

Plurilingualism in Croatian Foreign Language Policy

Nataša Košuta, Jakob Patekar i Sanja Vičević Ivanović

Strani jezici - 46 85-100

A2

2017.

Kolokacije u opisu turističke destinacije

Nevenka Blažević, Nataša Košuta

Foreign Languages and Tourism. Conference Proceedings. - 19-24

A2

2015.

Learner Autonomy through the Prism of Learning Styles in the European Language Portfolio. / Učenikova samostalnost kroz prizmu stilova učenja u Europskome jezičnom portfoliju

Nataša Košuta, Sanja Vičević Ivanović

Croatian Journal of Education. / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 17 187-212

http://hrcak.srce.hr/148311

Q3 WOS A1

2014.

Kriteriji za analizu i vrednovanje udžbenika stranoga jezika s aspekta razvojne primjerenosti tema

Nataša Košuta

Strani jezici - 43 3-18

A2

2013.

Prikaz udžbeničkoga sklopa Primi passi 2 autorice Sanje Vičević

Košuta, Nataša

Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika - 41 309-312

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613297

2013.

Komunikacijske strategije, rano učenje stranoga jezika i Europski jezični portfolio

Nataša Košuta, Sanja Vičević

Language and education / Jezik i obrazovanje, Edicija Filološka istraživanja danas - 47-62

2012.

Kulturološki sadržaji u udžbenicima hrvatskoga kao drugog i stranog jezika

Nataša Košuta, Maša Plešković

Zbornik radova 5. hrvatskog slavističkog kongresa - 2 863-872

A2

2012.

Europski jezični portfolio u nastavnoj praksi njemačkoga jezika

Nataša Košuta, Sanja Vičević

Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - Zbornik radova s 25. međunarodnoga skupa HDPL-a - 323-337

A2

2012.

O pitanju stjecanja kolokacijske kompetencije u stranome jeziku

Nataša Košuta

Strani jezici - 41 263-276

A2

2012.

Zur Abgrenzung von Mehrwortverbindungen

Aneta Stojić, Nataša Košuta

Zagreber Germanistische Beiträge - 359-373

A1

2011.

Komunikacijske strategije u ranom učenju stranoga jezika

Nataša Košuta, Sanja Vičević

Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, Zbornik radova s 24. međunarodnog skupa HDPL-a - 3339-356

A2

2011.

Korištenje nekog drugog jezika kao komunikacijska strategija u ranome učenju stranoga jezika

Nataša Košuta

Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete - 155-165

A2

2011.

Stereotipi – prepreka ili pomoć u stjecanju interkulturalne komunikacijske kompetencije?

Maja Barac, Nataša Košuta

Strani jezici - 40 133-144

A2

2004.

Fremdsprachenkenntnisse als bedeutende Voraussetzung für die Entwicklung des Tourismus an der Opatija-Riviera

Nevenka Blažević, Nataša Rončević

Turizam Opatije – pogled u budućnost, Tourism and Hospitality Management - 10 117-126

2004.

Lexical approach to teaching german in tourism

Nevenka Blažević, Nataša Rončević

New Trends in Tourism and Hospitality Management, Tourism and Hospitality Industry 2004 - 1 59-66

A2

Pozvana predavanja

04.04.2012.

„Primjena ZEROJ-a i EJP-a u nastavi engleskoga jezika“ (Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika)

Jakob Patekar, Sanja Vičević i Nataša Košuta

OŠ Gornja Vežica, Rijeka

24.02.2011.

„GeR, Sprachenportfolio und Fertigkeit Sprechen“ (Stručni skup Županijskoga stručnog vijeća za njemački jezik Primorsko-goranske županije)

Nataša Košuta

TOŠ-SEI Belvedere, Rijeka

Znanstveni skupovi

06.11.2019. - 09.11.2019.

12. internationale SOEGV-Tagung "Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in Südosteuropa - gestern, heute und morgen"

Maribor, Slovenija Izlaganje na temu Kollokationen - Brücke zwischen Semantik und Pragmatik u suautorstvu s Anetom Stojić

25.03.2019. - 27.03.2019.

2nd International Conference on Bilingualism

Valleta, Malta Izlaganje na temu Is L2 Exposure a Factor in Multilingual Children's Use of Language Learning Strategies? u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović

16.10.2018. - 20.10.2018.

11. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes (SOEGV) "Mensch und Maschine. Humane, technische und virtuelle Welt in Sprache, Literatur und Kultur"

Skopje, Makedonija Izlaganje na temu Kollokationen unter sprachkontrastiver Sicht - am Beispiel des Themenfeldes Medien im Kroatischen und im Deutschen u suautorstvu s Anetom Stojić

04.05.2017. - 06.05.2017.

31. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i njegovi učinci"

Rijeka Izlaganje na temu Pripremaju li studijski programi buduće profesore stranoga jezika za rad s malim učenicima? u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović

15.09.2016. - 16.09.2016.

FLT 2016 – 3rd international conference „Foreign Languages and Tourism“

Portorož, Slovenija Izlaganje na temu Kollokationen in der Beschreibung einer touristischen Destination u suautorstvu s prof. dr. sc. Nevenkom Blažević

03.06.2016. - 05.06.2016.

Međunarodni znanstveni skup / International conference „Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / Perspectives on Language Planning and Policy“

Rijeka Izlaganje na temu Višejezičnost u hrvatskoj inojezičnoj politici u suautorstvu s Jakobom Patekarom i Sanjom Vičević Ivanović; suvoditelj sekcije Četvrt stoljeća samostalnoga razvoja hrvatskoga jezika - višejezičnost

10.05.2012. - 13.05.2012.

26. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik kao informacija“

Zagreb Izlaganje na temu Posredovanje i primanje informacija na satu stranoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević

11.11.2011. - 11.11.2011.

Specialized Research Symposium „Early Foreign Languages Learning and Teaching (EFLLAT-2011), Research into Early Foreign Languages Learning and Teaching: Experience and Perspectives“

Zagreb Sudjelovanje kao slušač

12.05.2011. - 14.05.2011.

25. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici“

Osijek Izlaganje na temu Europski jezični portfolio u nastavnoj praksi njemačkoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević

26.11.2010. - 27.11.2010.

Međunarodni znanstveni skup „Filološka istraživanja danas“

Beograd, Srbija Izlaganje na temu Komunikacijske strategije, rano učenje stranoga jezika i Europski jezični portfolio u suautorstvu sa Sanjom Vičević

11.11.2010. - 13.11.2010.

4. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima (ECNSI – 2010) „Redefiniranje tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete“ – Četvrti specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga / materinskoga / stranoga jezika (RUHMSJ-4)

Zagreb Izlaganje na temu Korištenje nekog drugog jezika kao komunikacijska strategija u ranome učenju stranoga jezika

07.09.2010. - 10.09.2010.

Međunarodni znanstveni skup „V. hrvatski slavistički kongres“

Rijeka Izlaganje na temu Kulturološki sadržaji u udžbenicima hrvatskoga kao drugog i stranog jezika u suautorstvu s Mašom Plešković

20.05.2010. - 22.05.2010.

24. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene“

Osijek Izlaganje u sekciji postera na temu Komunikacijske strategije u ranom učenju stranoga jezika u suautorstvu sa Sanjom Vičević

Projekti

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018